Avrupa çözümü istemiyor

Transkript

Avrupa çözümü istemiyor
31
Sahura mutlaka kalkýn aðýr yemeklerden kaçýnýn 116
Müslüman olmak neyi gerektirir? 117
Ayran ve yoðurdu sofradan eksik etmeyin 118
Kur’an’ý samimiyetle okursanýz güzelleþir 119
Spor
Ramazan
16
ASLAN’DAN ÇOK
KAZANDIRAN TARÝFE
Ligde Galatasa­ray fýr­tý­na­sý din­mek
bil­mi­yor. Cim Bom, De­niz­lis­por’dan
son­ra dün de Kay­se­ri’yi 4-1’lik skor­la
ge­çip ga­li­bi­yet se­ri­si­ni sür­dür­dü.
25 - 31 AĞUSTOS 2009 YIL: 2 NR.: 78 FİYATI... 1,50 €
1
Doğu ve Güneydoğu’daki CHP
teşkilatları, demokratik açılım konusunda genel başkanları Deniz Baykal gibi
düşünmüyor. Teşkilatlar, Kürt meselesinin
çözümüne yönelik adımların desteklenmesi
gerektiği görüşünde. WTÜRKİYE 26
MICHAEL KUNZE
100 bin kişinin Domuz
Gribi’ne yakalanacağı
öngörülüyor
Avusturyalı Tıp Uzmanı Michael
1
Kunze, önümüzdeki eylül ayında
100 binden fazla kişinin Domuz Gribi’ne
yakalanacağını öngördüğünü söyledi.
Ülkede bir domuz gibi patlamasının yaşanacağını kaydeden Michael Kunze, tatile giden ve gribe yakalandığını bilmeyen binlerce Avusturyalının eve dönmesi
ve okulların açılmasıyla hastalığının hızlı
bir şekilde yayılacağını belirtti. WGÜNDEM 6
1
11
Avusturyalılar pazarlık yapmayı Türklerden öğreniyor
CHP’nin Doğu’daki
teşkilatları demokratik
açılıma destek veriyor
WWW.ZAMANAVUSTURYA.AT
KEMAL BURKAY
YUSUF İNAL
ALI GEDIK
Avusturya’daki Kürt aydınlar:
“Avrupa çözümü istemiyor”
Türkiye Cumhuriyeti bir asırlık sorunuyla yüzleşiyor. Ak Parti hükümetinin eliyle şimdiye değin
kangrenleşen Kürt sorununa neşter vurulma süreci yaşanıyor. Geçtiğimiz hafta yapılan
Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı basın açıklamasında da ifade edildiği üzere, mesele artık bir devlet politikası halinde ele alınıyor.
HÜSEYIN BAYÇÖL – MENAF ALICI VIYANA
1
Türkiye’deki aydınlar da en
son MGK açıklamasındaki
“demokratik açılıma” destek tavrını, dikkate değer buldu. Gelişmeler
hem Avrupa’daki Kürt ve Türk vatandaşlar hem de Avrupa kamuoyu
tarafında dikkatle izleniyor. Gurbetteki kamuoyumuz da genel anlamda
kimsenin derin hesaplar yapmamasını, bütün uçların açık - seçik, demokrasi standartları ekseninde ortak doğrularda buluşmasını ve akan
kanların artık durmasını istiyor.
Türkiye’de de Avrupa’da da siyasiler, akademisyenler, aydınlar
tartışıyorlar ama bir de Avrupa’da
yaşayan ve kendisini süreçle ilişkilendirerek siyasal tavır belirleyen
bir Kürt kamuoyu var. Bu kamuoyunda öne çıkanlardan ve İsveç’te
yaşayan Kürt aydın Kemal Burkay
Zaman’a verdiği bir demeçte derin
devletin şu an PKK’nın silah bırakmasını engellediğini ifade etmişti.
Burkay’a göre PKK bilinçli olarak
oluşturulmuştu ve Kürtlerin taleplerinin terörize edilerek bastırılmasında kullanılıyor.
“ERDOĞAN DA YAPSA, MHP VEYA CHP
DE YAPSA ARKASINDA DURURUZ”
Gazete olarak bir de bu cenahta
Avusturya’da öne çıkanlarla konuş-
tuk ve kanaatlerini aldık. Bu noktada öne çıkan kurumlardan biri
Viyana’daki Mezopotamya Kültür
Derneği. Viyana’da bu dernek bünyesindeki camide imamlık yapan,
aydın ve din adamı kimliğiyle bilinen
Yusuf İnal süreçle alakalı şu görüşleri aktarıyor: “Bu sadece AK Parti’nin
değil devletin bir projesidir ve öyle
kabul etmeyi arzuluyorum.
Soruna dair ümitlendirici bir şeyler görünüyor. Bu belanın çözülmesi için kim herhangi bir katkıda bulunursa destekler ve alkışlarım ama
bir çekincem var: Tarihi süreç içinde
sürekli bir takım vaadler verildi fakat
sonuç gelmedi. WGÜNDEM 4

Benzer belgeler