DDGM`nin Kurumsal Yapısının Geliştirilmesi Teknik Yardım Projesi

Transkript

DDGM`nin Kurumsal Yapısının Geliştirilmesi Teknik Yardım Projesi
This project is co-financed by the European
Union and the Republic of Turkey
DDGM’nin Kurumsal Yapısının Geliştirilmesi Teknik Yardım Projesi
Getting Technical Support for Enhancement of Institutional Structure in DGRR
TR2010/0314.03-01
DDGM’nin Kurumsal Yapısının Geliştirilmesi Teknik Yardım Projesi
TR2010/0314.03-01
Çok yıllı Sözleşme
Consortium led by;
DDGM’nin Kurumsal Yapısının Geliştirilmesi Teknik Yardım Projesi
Getting Technical Support for Enhancement of Institutional Structure in DGRR
TR2010/0314.03-01
This project is co-financed by the European
Union and the Republic of Turkey
Demiryolu sektörü finans yapısına genel bakış
UB
MB
Diğer
DDGM
Altyapı
TAC
Üçüncü
taraf
YÜK
PAX
biletler
Müşteri
Yolcu
Consortium led by;
ÇYS: Çok yıllı sözleşme
KHS: Kamu Hizmet
Sözleşmesi
TAC: Hat erişim ücretleri
This project is co-financed by the European
Union and the Republic of Turkey
DDGM’nin Kurumsal Yapısının Geliştirilmesi Teknik Yardım Projesi
Getting Technical Support for Enhancement of Institutional Structure in DGRR
TR2010/0314.03-01
İlkeler
•
Çok Yıllı Sözleşmenin amacı, paranın en iyi şekilde karşılığını alarak demiryolu
altyapısı sağlamaktır.
•
Çok Yıllı Sözleşme, Devlet/Ulaştırma Bakanlığı ve Altyapı Yöneticisi arasında para
akışı (sübvansiyon) ve performans sunumu hakkında yapılan bir anlaşmadır.
•
Çok Yıllı Sözleşmeler, Ulaştırma Bakanlığı ve Altyapı Yöneticisinin, kalite, güvenilirlik,
esneklik ve müşteri odaklılık açısından altyapının sürdürülmesine uzun vadeli bir
yaklaşım getirmesini gerektirir.
•
Çok Yıllı Sözleşmeye ilişkin anlaşmazlıkların çözülmesinde güçlü bir Düzenleme
Kurulu bulunması faydalı olur.
Consortium led by;
This project is co-financed by the European
Union and the Republic of Turkey
DDGM’nin Kurumsal Yapısının Geliştirilmesi Teknik Yardım Projesi
Getting Technical Support for Enhancement of Institutional Structure in DGRR
TR2010/0314.03-01
ÇYS’nin başlıca avantajları
Consortium led by;
DDGM’nin Kurumsal Yapısının Geliştirilmesi Teknik Yardım Projesi
Getting Technical Support for Enhancement of Institutional Structure in DGRR
TR2010/0314.03-01
This project is co-financed by the European
Union and the Republic of Turkey
Sözleşmede tanımlanacak başlıca unsurlar
ALTYAPI
YÖNETİCİS
DEVLET
•
Sözleşmenin kapsamı
o
o
•
Kullanıcı odaklı altyapı performans hedefleri
o
•
Takip edilmesi gereken altyapı kalite kriterleri ve göstergeler
Uygulamanın izlenmesi için bağımsız bir organ tahsis edilmesi
o
•
Kullanımda olan altyapının bakım ve yenilenmesi dahil altyapı geliştirmeye ilişkin tüm konular
Yeni altyapı inşaası bilgi amaçlı olarak eklenmelidir
Genellikle bu bir Düzenleme Organıdır (şart olmamakla birlikte) – bu organın ağa ilişkin tüm bilgilere erişimi
sağlanmalıdır
Finansal planda yıllık bazda farklı finans kaynakları belirtilmelidir
o
o
AY’nin iş planı ile tutarlılık
Devletin mantıklı bir süre içinde altyapı yöneticisinin tüm faaliyetleri için nakit akışını dengelemek üzere
yükümlülükleri bulunması durumunda finans planı, gelir ve giderleri içermelidir.
Consortium led by;
This project is co-financed by the European
Union and the Republic of Turkey
DDGM’nin Kurumsal Yapısının Geliştirilmesi Teknik Yardım Projesi
Getting Technical Support for Enhancement of Institutional Structure in DGRR
TR2010/0314.03-01
Sözleşmede tanımlanacak başlıca unsurlar
ALTYAPI
YÖNETİCİS
DEVLET
•
Altyapı yöneticisi için minimum bildirim yükümlülüğü
o
o
o
o
o
•
Altyapı yöneticisi, altyapı kaydı tutmakla yükümlüdür
o
•
Varlık kapasitesi, durumu ve yetkinliği hakkında bilgi
Süre– minimum 3 yıllık sözleşme
o
•
Tren performansı ve müşteri memnuniyeti
Ağ kapasitesi
Varlık yönetimi
Faaliyet hacmi
Güvenlik düzeyi ve çevre koruma
Sözleşmenin süresi, altyapı yöneticisinin iş planı, imtiyaz veya lisansı ve ücretlendirme çerçevesi ile senkronize
edilmelidir.
Sözleşmenin sona erdirilmesine yönelik hükümler- Devletin sözleşmeyi erken sonlandırmaya karar
verebileceği durumlar
•
Taraflardan beklenen şartlar ve taraflardan birinin sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda
•
•
alınacak düzeltici önlemler
Operasyonun kesintiye uğraması durumunda uygulanacak kurallar ve bilgi sağlama
Sözleşmenin başında var olan bakım işleri hakkında anlaşma ve yükümlülükler ile tazmin düzenlemelerinin
belirlenmesi
Consortium led by;
DDGM’nin Kurumsal Yapısının Geliştirilmesi Teknik Yardım Projesi
Getting Technical Support for Enhancement of Institutional Structure in DGRR
TR2010/0314.03-01
This project is co-financed by the European
Union and the Republic of Turkey
Finansman ve Maliyet Azaltma
•
Bütçe, uzun vadeli ulaştırma politikası dikkate alınarak geliştirilebilir .
•
Altyapı yöneticisi, bütçeyi yıl sonunda uygun olmayan şekilde harcamaya
zorlanmak yerine uzun döneme yayılmış daha maliyet etkin iş yükü için planlama
yapabilir.
•
Ayrıca daha maliyet etkin malzeme alımı ve personel kullanımı sağlar
Çok yıllı sözleşme aşağıdaki sebeplerle bakım maliyetlerini
azaltacaktır
Beklenen maliyet düşüşü
Kaynakların daha verimli kullanılması
%2-5
Hizmet satın alınmasında verimlilik artışı
%5-10
Daha gelişmiş personel azaltma politikaları
%0,1-3
Kaynak: Demiryolu altyapı kalitesine yönelik ÇYS hakkında AB Tebliği, 2008
Consortium led by;
DDGM’nin Kurumsal Yapısının Geliştirilmesi Teknik Yardım Projesi
Getting Technical Support for Enhancement of Institutional Structure in DGRR
TR2010/0314.03-01
This project is co-financed by the European
Union and the Republic of Turkey
Performans
Neyin izlenmesi gerekir?
Ağ Mevcudiyeti:
Tren Performansı
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Mevcut tren yolu sayısı
Talep edilen tren yolu sayısı
Verilen tren yolu sayısı
Reddedilen tren yolu sayısı
•
Altyapı varlığı
•
Varlık hatası sayısı (tren gecikmesine
sebep olan)
Consortium led by;
Yolcu trenlerin iptal sayısı
Yük trenlerinin iptal sayısı
Yolcu trenlerinin gecikme dakikası
Yük trenlerinin gecikme dakikası
Hat yoğunluğundan (possession overrun)
dolayı gecikme dakikası
Gecikme dakikaları (geç başlama, yer
gecikmeleri, kesim gecikmeleri)
DDGM’nin Kurumsal Yapısının Geliştirilmesi Teknik Yardım Projesi
Getting Technical Support for Enhancement of Institutional Structure in DGRR
TR2010/0314.03-01
This project is co-financed by the European
Union and the Republic of Turkey
Almanya– ÇYS (içerik)
•
1. Finansman
•
Sözleşme Konusu– „Demiryolu güzergahlarının korunması ve finansmanına yönelik eylemler.
Demiryolu altyapısının bakımı, Bakım ve Yenileme eylemleri içerir...“
•
Federal Hükümetin katkısı- „Federal hükümet, bu sözleşme kapsamında demiryollarına yapılan
bakım ve yenileme yatırımı için EIU’ya yıllık 3.5 milyar avro tutarında ödeme yapmakla yükümlüdür.“
•
Deutsche Bahn’ın ekstra temettü ödemeleri
•
Talep ve finansman
•
Ödeme yöntemi
•
EIU’nın asgari bakım katkısı
•
Demiryolu trafik hacminde değişme olması durumunda düzenleme mekanizması
•
AB finansmanı
Consortium led by;
DDGM’nin Kurumsal Yapısının Geliştirilmesi Teknik Yardım Projesi
Getting Technical Support for Enhancement of Institutional Structure in DGRR
TR2010/0314.03-01
This project is co-financed by the European
Union and the Republic of Turkey
Almanya– ÇYS (içerik)
•
•
2. Fonların kullanımı
•
Doğrulanmış asgari bakım hacmi
•
Doğrulanmış asgari yenileme yatırımı
•
Fon kullanımında verimlilik ve ekonomi
•
İhale prosedürü, raporlama ve denetim
•
Altyapı denetimi
3. Altyapı kalitesi
•
•
Altyapı kaydı
Altyapı kalitesi– DB Netz AG için kalite göstergeleri: Teorik seyahat süresi kaybı, altyapı eksikliği sayısı,
yenilenen/kısmen yenilenen köprülerin durum kategorisi …
•
4. Raporlama ve organizasyon şartları
•
Altyapı durumu ve gelişme raporu – EIU, yıllık altyapı durum raporu sunmak zorundadır
•
Veri toplama ve sunum
Consortium led by;
DDGM’nin Kurumsal Yapısının Geliştirilmesi Teknik Yardım Projesi
Getting Technical Support for Enhancement of Institutional Structure in DGRR
TR2010/0314.03-01
This project is co-financed by the European
Union and the Republic of Turkey
Almanya– ÇYS (içerik)
•
5. Federal Hükümetin Hakları
•
•
•
•
•
•
•
Federal hükümetin denetim hakları
Altyapı katkısının geri ödenmesi
Ceza süreci
Mükerrer vazife ihlali
Hükümetin mahsup hakları
Harici finansal denetim
6. Genel
•
•
•
•
•
Diğer finansal sözleşmeler
Sınırlar arası altyapı
Sözleşme süresi, sözleşme düzenlemeleri, iptal
Sözleşme takibi
Nihai düzenlemeler
Consortium led by;
DDGM’nin Kurumsal Yapısının Geliştirilmesi Teknik Yardım Projesi
Getting Technical Support for Enhancement of Institutional Structure in DGRR
TR2010/0314.03-01
This project is co-financed by the European
Union and the Republic of Turkey
Almanya- ana unsurlar (özet)
ALMANYA FEDERAL
CUMHURİYETİ
DEUTSCHE BAHN
Taraflar arasında belirlenen ana unsurlar
•
Süre: 5 yıl (2015-2019)
•
Kapsam: LuFV 2015 (Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung), Almanya Federal Cumhuriyeti ile Deutsche
Bahn (DB Netz, DB Stations, DB Energie) arasında demiryolu altyapısının bakımı ve yenilenmesine yönelik
yapılan bir anlaşmadır.
•
Kullanıcı odaklı altyapı performans hedefleri: Göstergeler ve kalite kriterleri tanımlanmıştır
•
Tayin edilmiş bağımsız organ: EBA, Deutche Bahn’ın performansını izleme konusunda harici denetçilere
yardımcı olmaktadır (yıllık rapor şartı)
•
Finansal plan: 5 yıl süreyle yıllık ortalama 3,5 milyar avro (2015 yılında: DB Netz 3 bn €, DB Station & Service
200 mio €, DB Energie 40 mio €)
•
Altyapı yöneticisinin asgari raporlama yükümlülükleri: Tren performansı, ağ kapasitesi, varlık yönetimi…
Consortium led by;
This project is co-financed by the European
Union and the Republic of Turkey
DDGM’nin Kurumsal Yapısının Geliştirilmesi Teknik Yardım Projesi
Getting Technical Support for Enhancement of Institutional Structure in DGRR
TR2010/0314.03-01
Birleşik Krallık– Çok yıllı sözleşme
• Çok yıllı sözleşme, AY-Network Rail ile devlet arasında yapılmıştır ;
Düzenleme organı: ORR (Demiryolu Düzenleme Ofisi aynı zamanda NSA’yı
temsil etmektedir)
• Sözleşme süresi- 6 yıl (2014 – 2019)
• Network Rail, Nisan 2014’ten Mart 2019’a kadar “Kontrol Dönemi 5”
içinde ne sunacaklarını ve hangi performans göstergelerinin ölçülmesi ve
ORR’ye raporlanması gerektiğini belirler – açıklama bir sonraki slayt
üzerinde yapılmıştır.
Consortium led by;
DDGM’nin Kurumsal Yapısının Geliştirilmesi Teknik Yardım Projesi
Getting Technical Support for Enhancement of Institutional Structure in DGRR
TR2010/0314.03-01
This project is co-financed by the European
Union and the Republic of Turkey
Düzenlenen çıktılar
Network Rail’in bu çıktıları yerine getirememesi durumunda ORR, bunun lisans ihlali olup olmadığına karar vererek
haciz işlemleri başlatabilir.
Düzenlenen
çıktılar
PERFORMANS
• PPM – Kamu Performans Ölçütleri- England & Wales and Scotland and tren işletme
şirketlerinin (TOCs)
DEVLET
Demiryolu
Düzenleme Ofisi
(ORR)
NSA ve RB
Destinasyonuna planlanan 5 dakika içerisinde varan trenlerin yüzdesi (%)
• CaSL – İptaller ve Ciddi Gecikmeler - England & Wales and franchised TOCs
Geciken, bir veya daha fazla durak kaçıran, ya da belirlenen destinasyonuna 30 dakikadan daha
fazla geç kalan yolcu trenlerin yüzdesi (%)
• Yük Sevkiyat Metrikleri- Şebeke-boyunca
Belirlenen zamanın 15 dakikası içerisinde destinasyonuna ulaşan yük trenlerinin yüzdesi (%)
ŞEBEKE ERİŞİLEBİLİRLİĞİ
• PDI-P - Possession Disruption Index – Yolcu Şebeke-boyunca
Bir süre boyunca işgaller sonucu gerçekleşen kesintilerin düzeyi
• PDI–F- Possession Disruption Index – Yük
Bir süre boyunca işlaller sonucu gerçekleşen kesintilerin düzeyi
ÇYS
Consortium led by;
Network Rail
Altyapı Yöneticisi
(AY)
DDGM’nin Kurumsal Yapısının Geliştirilmesi Teknik Yardım Projesi
Getting Technical Support for Enhancement of Institutional Structure in DGRR
TR2010/0314.03-01
This project is co-financed by the European
Union and the Republic of Turkey
Düzenlenen çıktılar
Network Rail’in bu çıktıları yerine getirememesi durumunda ORR, bunun lisans ihlali olup olmadığına karar vererek
haciz işlemleri başlatabilir.
Düzenlenen
çıktılar
VARLIK YÖNETİMİ
DEVLET
Demiryolu
Düzenleme Ofisi
(ORR)
NSA ve RB
• İstasyon Yönetim Ölçütleri (İngilzice kısaltması SSM)
A’dan F’ye her bir istasyon kategorisinde istasyonların durum puanları
• Varlık Yönetimi Mükemmeliyeti Modeli (İngilizce kısaltması AMEM)
Çeşitli temel varlık yönetim faaliyetlerini değerlendiren bir kurumsal varlık yönetim kapasitesi
• Varlık veri kalitesi (hat) Şebeke-boyunca
Veri güvenilirliğinin derecelendirilmesi
ORBIS Ana Noktaları (Milestones)
• Hat
• Sinyalizasyon
• Elektrifikasyon ve tesis
• Yapılar
• Coğrafi ve altyapı sistemi
ÇYS
Consortium led by;
Network Rail
Altyapı Yöneticisi
(AY)
DDGM’nin Kurumsal Yapısının Geliştirilmesi Teknik Yardım Projesi
Getting Technical Support for Enhancement of Institutional Structure in DGRR
TR2010/0314.03-01
This project is co-financed by the European
Union and the Republic of Turkey
Sunum Planı belgesş, Nisan 2014-Mart 2019 tarihleri arasında sunulacak olanları belirler. ORR bu “sözleşme”ye göre
Network Rail’in performansını ölçecektir.
Performans
izleme
DEVLET
Demiryolu
Düzenleme
Ofisi(ORR)
NSA ve RB
GÖSTERGELER 2014-2019
• Performans göstergeleri
• Gecikme dakikaları- ülkeye göre operatör gecikmeleri
• Network Rail kaynaklı gecikmeler, güzergah ve tren işletme şirketine göre
• 100 tren km başına yük gecikme dakikası
• Varlık yönetim göstergeleri
• Varlık durum güvenilirliği
• Varlık durum sürdürülebilirliği
• Hat yenileme hacmi
• Elektrikleme ve tesis yenileme hacmi
• Bakım hacmi
• Sinyal yenileme hacmi
• Telekom yenileme hacmi
• Varlık yönetimi– akıllı altyapı
• Çevre- non-traction karbondiyoksit emisyonu (CO2 e / ton)
•
BİLDİRİMİ YAPILACAK GÖSTERGELER (Tren hizmeti güvenilirliği)
•
•
•
•
•
•
CaSL; PPM
Stratejik yük koridoru başına Yük Teslim Metriği
Doğru zaman performansı
Ortalama gecikme
Seyehat süresi (ortalama hız)
CaSL – iptal ve önemli gecikme; PPM – performans ve dakiklik
ÇYS
Consortium led by;
Network Rail
Altyapı Yöneticisi
(AY)
This project is co-financed by the European
Union and the Republic of Turkey
DDGM’nin Kurumsal Yapısının Geliştirilmesi Teknik Yardım Projesi
Getting Technical Support for Enhancement of Institutional Structure in DGRR
TR2010/0314.03-01
Network Rail ve komisyon bağlantısı
•
•
Network Rail CP5 – genel sunum planı
Network Rail Delivery plan for CP5 (2014-2019) – Düzenlenen çıktılar, Network Rail
tarafından ORR’ye bildirimi yapılacak göstergeler
•
Demiryolu altyapı kalitesine yönelik çok yıllı sözleşmeler ( 2008 tarihli Komisyon
Tebliği)
Bölüm: Çok Yıllı Sözleşmelerin Uygulama Durumu – Ek 4 – sayfa 10
•
Consortium led by;

Benzer belgeler

Cer Aracı Teknolojisi Lokomotif Değerlendirmeleri-1

Cer Aracı Teknolojisi Lokomotif Değerlendirmeleri-1  Eğimler de dahil 80 – 120 km/saat hızda işleyebilme

Detaylı

… İL ÖZEL İDARESİ

… İL ÖZEL İDARESİ 4) Sanayi veya Ticaret Odası Faaliyet Belgesi (asıl veya sureti) 5) Yetkili İmza Sirküleri (asıl veya sureti)

Detaylı

Uluslararası Dil Eğitimi Konferansı Basın Bülteni

Uluslararası Dil Eğitimi Konferansı Basın Bülteni “Uluslararası Dil Eğitimi Konferansı” Milli Eğitim Bakanı Sayın Nabi AVCI’nın teşrifleriyle başladı. “İlköğretim Kurumlarına Devam Oranlarının Artırılması Projesi” kapsamında gerçekleşen Uluslarara...

Detaylı