sample project

Transkript

sample project
BNP - AK-DRESDNER BANK PROJESİ
Bilgi Teknolojisi dünyasında hızla ilerlemekte olduğumuzun şu günlerde, doğru
altyapı yatırımlarının hızlı bir iletişim için kazandırdıklarına en güzel örneklerden biri
olan ve Fiber to Desk uygulamalarının ülkemizdeki ilklerinden biri BNP-AK-DRESDNER
BANK projesini sizlerle paylaşmak istiyoruz.
Fiber to Desk teknolojilerinin öncülerinden olan 3M tarafından geliştirilen
Volition Cabling System ve ülkemizde bu teknolojileri uygulamaya yetkili ilk VIP
Partner olan MCG/Datel tarafından gerçekleştirilen BNP AK DRESDNER BANK A.Ş.'nin
yeni binasında yapılan Volition F iber & Cat.5e altyapı projesi sonrasında Bilgi İşlem
Müdür Yardımcısı Sn. Cem KOÇAK ile yaptığımız söyleşiyi bulacaksınız. Öncesinde ise
bir misyon olarak üstlenmiş olduğumuz yeni teknolojileri ülkemize getirmek ve doğru
bir biçimde kullanıma sunmaya yönelik olarak, 3M Volition Cabling System ile ilgili kısa
bir tanıtım yazısı bulacaksınız.
Volition Network Çözümleri:
Bilişim teknolojilerinin giderek artan gelişme hızı, LAN ortamlarında kullanılan
istemci ve sunucu kapasitelerinin sürekli hızlanarak artması, giderek yoğunlaşan
yazılımlar
ve
uygulamalar,
multimedya,
e-posta,
videoposta,
video
konferans uygulamaları
istemci/istemci
ve
istemci/sunucu
arası
haberleşme
trafiğini
sürekli arttırmaktadır.
Bu noktada LAN'larda
yaşanan
yavaşlamalar
sanıldığının
aksine
sunucu
/
istemci
kapasitelerinden ziyade
yapısal
kablolamadan
kaynaklanmaktadır.
Bakır kabloların sınırlı
bant genişlikleri, mesafe
sınırları,
bükümlü
kabloların (UTP, FTP,
STP...) kendi aralarında ve çevreden gelen elektromanyetik ve radyofrekans girişimleri
bu artan haberleşme ihtiyacını ve hizmet kalitesini sınırlamaktadır.
© MCG / Datel
3M'in geliştirdiği Volition Kablolama Sistemi daha ekonomik bir maliyet ile
sadece LAN/kampüs omurgasında değil, network'ün tüm noktalarında optik fiber kablo
kullanılmasına olanak sağlayarak bilgisayar sistemlerini bakır kabloların getirdiği
sınırlamalarından kurtarmaktadır.
Konnektör teknolojilerinde dünya lideri 3M,
yeni geliştirdiği fiber konnektör teknolojisi VF-45 ile
yeni bin yılda "masa üstüne optik fiber" kavramını
mümkün ve erişilebilir kılıyor.
Yüksek bant genişliği, yüksek hız, hafiflik, veri
güvenliği, uzun ömür gibi özelliklerin yanı sıra optik
kablolar elektromagnetik girişim (EMI) veya
radyofrekans girişimlerinden (RFI) etkilenmezler.
Yüksek akım kabloları ile yan yana kullanılabilirler.
Gelişmekte olan multiplexing teknolojileri ile birlikte
geleceğe uyumlu tek yapısal kablolama sistemidir.
Çalışan bir network ortamında yapısal
kablolama sisteminin yenilenmesi çok yüksek
maliyetlidir. Masa üstüne optik fiber kablo
taşınması ile her 3-5 yılda bir bakır kablolu
networklerin kapasite yetersizliği dolayı, daha
eskimeden
yenilenmesi
problemi
ortadan
kaldırılmaktadır.
Optik fiber kabloların LAN ortamında mesafe
sınırı olmaması, tek noktada toplanmış "merkezi
network" topolojisine imkan sağladığı için
network'te kullanılan switch'lerde port kullanım
oranı
%60'lardan
%100'lere
çıkabilmekte,
network dağıtım odalarından, kabinet ve klimatizasyon maliyetlerinden ve yönetim gibi
diğer çeşitli maliyetlerden tasarruf sağlanmaktadır.
Cem Koçak ile konuştuklarımız:
Datel: Neden Volition Cabling System?
Koçak: İlk etapta ürün kataloglarınızın ve
Dateline isimli derginizin bize ulaşması ile Volition'ı
ve Türkiye'de Datel'in Volition ürünlerini için satışkurulum ve satış sonrası desteğini veren VIP (
Volition
Integration
Professional
)
olduğu
bilgilerini öğrendim. Biz fiber teknolojisine zaten
olumlu bakıyor ve teknolojik gelişmeleri takip
© MCG / Datel
ediyorduk. İletişimde belli bir kalite istediğinizde ise ancak fiber ile beklediğiniz
performansı daha ucuza sağlamış oluyorsunuz.
Kurulum kolaylığı, enstelasyonda sağladığı hız ve rahatlık, sonlandırma pratikliği
gibi özellikleri Volition çözümünü daha cazip kılıyor.
Bizim IT sektöründe bütün piyasaya çıkan ürünler için bir kural vardır. Bir ürün
ilk piyasaya çıktığında pahalı bir fiyat ile korkutucu oluyor ve talep edilmiyor. Fiber
içinde aynı durum söz konusu idi. İlk zamanlarında fiber projeleri yüksek bir yatırım
gerektiriyordu. Bu yüzden uzak duruyorduk. Şimdi olgunlaşma döneminde gibi ve artık
kaçmıyoruz fiber'den. Sanırım Fiber sistemlerde gerçek değerlerini buldu.
Datel: Altyapınızda
kullandınız?
bütünü
ile
fiber'
mı
Koçak: Ofisimiz 4 kat üzerine dağılmış durumda,
omurgalar ve sunucu bağlantıları tamamen fiber
oldu. Kat içlerinde dağınık bazı bölümlerde
özellikle çok fazla işlem hacmine sahip
bölümlerde Volition Fiber Optik, sadece ofis işi
yapılan
bölümlerde
bakır
Cat.5+
kablo
kullanmayı uygun gördük. Zaten bir görüş birliği
vardır IT'ciler arasında, bina dışına adım attığınız
anda fiber. Biz buna bir ilave yaptık ve yüksek band genişliği yani yüksek hız ihtiyacı
duyulacağını düşündüğümüz bölümlerde masa üstüne kadar Fiber Optik ile geldik.
Datel: Fiber kablolama bir avantaj mı?
Koçak: Özellikle band genişliği problemi var! Frekans
yükseldikçe, bakır kablonun destekleyebildiği üst sınır belli. Fiber
Optik'te
üst
sınırı
olmadığı
düşünülürse,
sistemler
karşılaştırıldığında bakır kablo ihtimali kalmıyor bile.
Datel: Şu andaki hızınız nedir?
Koçak: Tüm katlar birbirine Gigabit seviyesinde bir hızla
bağlı. PC'ler ise Fast Ethernet 100 Mbps hızı ile bağlanııyor. Yeterli
bir hızda çalıştığımıza inanıyorum. Ayrıca fiber bağlı kullanıcılarda
collision (çarpışma) hemen hemen hiç olmadığı için, çok daha
yüksek bir performans sağlanıyor. Bunun yanısıra veri iletişimi
esnasında paket kaybı da sıfır.
© MCG / Datel
Datel: Şirket içi yer değiştirmelerde konnektörler
sürekli takılıp çıkartılacak, bunun sonucunda meydana
gelen problemler ile karşılaştınız mı ?
Koçak: Fiber Optik konnektörler için önerdiğiniz bir
temizleme
solüsyonu
vardı,
aldık.
Normalde
konnektörler her çıkarıldığında yeniden takmadan
önce, bu solüsyon ile uçların temizlenmesi, toz ve kir
sonucu
oluşabilecek
problemleri
engelliyor
ve
ömürlerimi uzatıyor. Biz henüz bu solüsyonu hiç
kullanmadık, fakat buna rağmen herhangi bir sorun da
yaşamadık. Sistemin bütün yükünü fiber kablolar taşıyor ve hiç sorunsuz.
Datel: Network'e bağlı çalışan kaç kullanıcınız var?
Koçak: Son kullanıcı sayımız 100 civarında, özellikle IT
departmanını son kullanıcı olarak görmüyoruz ve
bölümümüzde her masaya fiber gidiliyor. Kart fiyatları
düştükçe masaya kadar fiber'a devam edeceğiz. Volition
Kablolama sistemi bu tür genişlemeye açık ve kolayca Fiber
entegrasyonu yapabiliyoruz.
Datel: Bize zaman ayırdığınız ve sorularımızı yanıtladığınız
için teşekkür ederiz ...
© MCG / Datel