KKW212 - Türk-Alman Üniversitesi

Transkript

KKW212 - Türk-Alman Üniversitesi
Ders Adı: Edebiyat ve Sanat
Ders Adı (İng.):
Bölüm: Kültür ve İletişim Bilimleri
1
Ders Kodu: KKW212
Dersin Türü
Dil:
2
Dönem
Süre
Yarıyıl
4
3
Ders Yapısı
4
Ders İçerikleri:
4.1. Arka Plan ve Diğer Modüllerle İlişki:
Bu ders 4. sömestrın odağı olan “Kültürel Bilim”in bir parçasıdır. Aynı sömestr içerisinde
paralel ilerleyen Kültürel Hafıza dersi ile yakın ilişki içerisindedir.
AKTS
İş
Yükü
4.2. İçerik:
Bu ders kültürel belleğin oluşumu ve aktarımında medyanın anlam verici etkilerini inceler.
Böylece medyanın bireysel ve toplumsal bellek süreçlerine nasıl bir etkisi olduğu incelenir.
Alman ve Türk edebiyat ve sanat alanlarından seçilen örnekler eşliğinde öğrenciler edebiyat
ve sanat yoluyla kültürel bilginin nasıl üretildiği ve aktarıldığı sorusuyla ilgilenir.
5
Kazanılan Nitelikler:
5.1. Mesleki Nitelikler:
Derse başarı ile katılım sağlamış öğrenciler kültürel hafızaya dair temel yaklaşımları ve
sorunları tanırlar ve bunları eleştirel olarak tartışabilir ve farklı disiplinlerin bağlamında belirli
analiz durumlarında kullanabilirler.
5.2. Genel Nitelikler:
Karmaşık bilimsel ve araştırma odaklı kültür bilimleri problemlerine dair anlayış ve yetkinlik.
6
Kaynakça Assmann, Aleida. Erinnerungsräume. Formen und Wandlungen des kulturellen
Gedächtnisses. München: Beck 1999.
Nünning, Ansgar/ Astrid Erll. „Literatur und Erinnerungskultur.“ In: Günter Oesterle (Hg.).
Erinnerung, Gedächtnis, Wissen. Studien zur kulturwissenschaftlichen Gedächtnisforschung.
Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2005. 185-210.