E-Katalog İndirin

Transkript

E-Katalog İndirin
ISO 9001:2008 OHSAS 18001:2007
m e t a l
2014 Ür ün Kataloğu
2014 Product Catalogue
MANTOLAMA VE SIVA PROFİLLERİ
Building Profiles
Zengin ürün çeşidimiz, dünya standartlarında
üretimimiz ve kalitemiz ile doğru tercihiniz...
Your true choice with our wide product range, world standard production and quality...
w w w. ve s n a m e t a l . c o m . t r
m e t a l
ABOUT US
BİZ KİMİZ ?
Vesna Metal zengin ürün çeşidi ve dünya standartlarına
uygun kalitesi ile sıva ve izolasyon profilleri sektöründe
inşaat firmalarının vazgeçilmez üreticisi ve tedarikçisidir.
m e t a l
Vesna Metal is an indispensable manufacturer and
supplier of the construction companies at the plastering
and the isolation profile sectors with its well product range
and world standards quality.
Firmamız kalite anlayışının her alanda uygulanması ve
kalitenin bir yaşam biçimi haline dönüştürülmesi prensibi
ile çalışmaktadır. Dünya genelinde bir çok ülkede kaliteli
inşaat malzemeleri olarak ürünlerimiz tercih edilmektedir.
Our company works with the quality sensibility and the
principle which this quality must be used as a manner of
life. Our products are preferred as high quality
construction materials in many countries all around the
world.
Vesna Metal sektördeki uluslararası standartları ve
yenilikleri sürekli izler ve bu standartlara uygun üretim
teknolojilerini uygular.
Vesna Metal follows the international standards and
innovations of the sector and applies the production
technologies which are suitable to these standards.
Profillerimiz ve uygulama detayları ile ilgili her türlü bilgi
için bizi arayabilir ve satış mühendislerimizden destek
alabilirsiniz.
You can contact with us for any kind of details about our
profiles and applications and you can get support from our
sales engineers.
m e t a l
m e t a l
We make profiling
Profilliyoruz
GENEL BİLGİLER ve TEKNİK DETAYLAR
m e t a l
PRODUCT INFORMATION
1. Hammadde
Galvanizli profillerimizin üretimi BS EN 10142-DX51D normlarına uygun
çift tarafı sıcak daldırma galvanizle kaplanmış saclar ile üretilmektedir.
Aluminyum profillerimizin üretimi DIN 1725/1745/1783 normlarına uygun
üretilmiş,alaşımı dış faktörlere dayanıklı sert alüminyum rulolardan imal
edilmektedir.
PVC profillerimiz yüksek kalitede, rigid PVC profiller olup DIN 17441
normlarına uygun üretilmektedir.
Sıva filelerimiz alkali ortama dayanıklı olacak şekilde emprenye edilmiş
cam elyafından dokunmuş alansal ağırlığı minumum 110 gr/m2 olmak
üzere 145 gr/m2 ve 160 gr/m2 gibi kullanım yerine göre seçilmesi gereken
değişik ağırlıklarda filelerdir.
2. İmalat Yöntemlerimiz
Proseslerimizin her aşaması TS EN ISO 9001:2008 kalite yönetim sistemi
normlarına uygun organize edilmektedir. İmalatımızın bir aşamasında
presleme, delme ve kesme operasyonları bulunmaktadır. Presleme
operasyonlarından sonra delinen ve kesilen metaller roll forming
makinalarında bükülerek son şeklini alırlar. Sıcak hot melt yapıştırıcılar
kullanılarak laminasyon makinaları ile fileli köşe profili imalatlarımız
yapılmaktadır.
3. Paketleme
İmalatı biten ürünler streç naylon polyester çember veya karton kullanılarak
bağ yapılırlar. Bağ yapılan profiller profilin hassasiyetine göre kutulanarak
veya kutulanmadan stoklanırlar. Montanlı siparişlerde sevkiyat öncesi
ahşap paletler kullanılarak profiller paletlenir. Paletlenen profiller rutubete
karşı korunaklı olması amacı ile balonlu naylon ve streç naylon kullanılarak
örtülürler ve paletleme işlemi tamamlanmış olur.
4. Sevkiyat ve Dağıtım
İstanbul içi teslimatlarda stoklarımızın yeterli olması halinde en geç iki gün
içinde kendi araçlarımız ile teslimat yapılır. İstanbul dışı teslimatlarda
anlaşmalı olduğumuz kargo ve ambar firmaları aracılığı ile teslimat yapılır.
Bu durumlarda aracı olarak kullanılacak kargo veya ambarın teslim şartları
müşterilerimize bildirilir. Stokların yeterli olmaması veya talep edilen
miktarın yüksek olduğu durumlarda teslim tarihi bildirilerek müşteri onayı
alınır.
5. Garanti Şartları
Firmamız her ürünün, kendi teknik detay ve şartlarına uygun olarak hatasız
ve mükemmel üretilmiş olacağını garanti eder. Buna göre firmamızın
garanti süresi 6 aydır ve müşteriye sevk edildiği anda süre başlar. Sıva
uygulaması yapılmış olan ürünler için garanti şartları geçerli değildir. Metal
profiller rutubetten korunmalı ve suya maruz kalmamalıdırlar. Bu nedenle
profillerin kuru ve rutubetsiz yerlerde muhafaza edilmeleri gerekmektedir.
Kullanıcının profilleri muhafaza ettiği koşullar bizim kontrolümüz dışında
olduğu için galvaniz profillerde korozyona karşı firmamız garanti vermez.
Alüminyum profiller doğası gereği korozyona dayanıklı olmakla birlikte
suya veya rutubete maruz kaldığında beyazlar. Her durumda metal profiller
su ve rutubetten korunmalıdır. Uygulama sonrası doğrudan çok fazla suya
maruz kalan sıvalarda eğer galvanizli sıva profilleri uygulanmış ise sıva
altında bulunan profiller korozyona uğrayabilirler ve sıva yüzeyine kusma
yapabilirler. Ancak sıvalarda alüminyum profillerin kullanılması durumunda
korozyona bağlı kusma meydana gelmez. Bu sebeple özellikle dış
cephelerde her zaman alüminyum profiller kullanılmalıdır.
6. Profillerin Uygulanması ile İlgili Kurallar
1. Raw material
The production of our galvanized profiles is manufactured with the double
side hot- dip galvanized coating sheets which complies with the BS EN
10142- DX51D norms.
The production of our aluminum profiles is manufactured with the hard
aluminum rolls whose alloy is durable to the exterior factors by being
complied with the DIN 1725/ 1745/ 1783 norms.
m e t a l
Our PVC profiles are both high quality and rigid PVC profiles and are
produced according to the DIN 17441 norms.
Our plaster meshes are weaved from fibre glass impregnated in the
manner that being durable to alkaline and at different weight with its 110 g/
m2 minimum areal weight and 145 g/m2 and 160 g/m2 which must be
selected according to the place of use.
2. Our Method of Manufacture
Each step of our processes are organized according to the TS EN ISO
9001:2008 quality management system norms. In one step of our
manufacture is pressing, drilling and cutting operations. The drilled and cut
metals after the pressing operations take their last shape by being bended
at the roll forming machines. Meshed corner profile manufacture is done by
using hot melt adhesives with lamination machines.
3. Packaging
The finished products are tied by using either stretch nylon polyester ring or
cardboard. Tied profiles are stored by being packaged or without packaging
according to the sensitivity of the profile. At the mounted orders, wooden
pallets are used for profiles before the shipping. To be safeguarded against
the humidity , profiles with pallet are covered with bubble pack and stretch
nylon and now the packaging process is completed.
SIVA PROFİLLERİ PLASTER PROFILES
Kaba Sıva Köşe Profilleri
Alçıpan Delikli Köşe Profilleri
Corner Beads
Drywall Angle Beads
4. Shipping and Distribution
For Istanbul deliveries, if our stocks are available, delivery is carried out
within two days at the latest with our own vehicles. For out-of- city
deliveries, delivery is made by the cargo and storehouse firms which we
have an agreement. In this case, the delivery conditions of the cargo and
the storehouse firm which we have agreement, are notified to the
customers. In case of there isn't available stock or the ordered amount is
high, customer confirmation is taken by notifying the delivery date.
Ano Profilleri
Yatay ve Düşey Genleşme Profilleri
Sıva Bitim Profilleri
Depth Gauge Profiles
Expansion Joint Profiles
Plaster Stop Beads
5. Terms of Guarantee
Our firm assures that every product is manufactured fault- free and perfect
by complying with its own technical detail and conditions. According to this,
the guarantee period of our firm is 6 months and the period begins once the
shipping is made to the customer. For the products which plastering
application is done, the guarantee conditions are not valid. The metal
profiles must be protected against the humidity and must not be exposed to
the water. Therefore, the profiles must be stored in dry and moisture- free
places. As the stored places of the profiles which are done by the users is
out of our control, our firm does not give any guarantee for the galvanized
profiles against the corrosion. Aluminum profiles have corrosion resistance
but when they are exposed to the water and humidity, they become white. In
every case, the metal profiles must be protected from water and humidity. At
the plasters which are exposed to much water after the application, if the
galvanized plaster profiles are applied, the profiles under plaster can
corrode and they make desorption. But in case using aluminum profiles at
the plasters, any kind of desorption not happens related to the corrosion.
Therefore, aluminum profiles must always be used especially at the
facades.
Sıva Diletasyon Profili
Kare Delikli Köşe Profili
MANTOLAMA PROFİLLERİ
Subasman Profilleri
Movement Joint Profiles
Square Hole Angle Beads
PROFILES FOR EXTERIOR
RENDERING
Base Profile
Damlalıklı Konsol Profili
Dropper Beads
Fileli PVC Köşe Profilleri
PVC Corner Beads with Fibre Mesh
6. Rules concerning to the Profile Application
Profilleri her zaman teneke makası ile kesiniz, asla elektrikli spiral
motoru ile kesmeyiniz. zira paslanmalara neden olur.
Always cut the profiles with snips, never cut with electrical spiral motor.
Because, corrosion happens.
Uygulama mekanına göre doğru profil seçimi yapınız. Islak hacimli
mekanlarda veya dış cephelerde asla galvanizli ürün kullanmayın.
Pick the correct profile according to the application place. Never use
galvanized product in wet areas and facades.
Profil seçiminde sıva kalınlığı doğru tespit edilmeli ve bu kalınlığa uygun
sıva profilleri kullanılmalıdır.
Plaster thickness defined correctly at the profile selection and suitable
plaster profiles must be used.
Sıva profillerinin sabitlemesinde yüzeyde uygulanacak sıva malzemesi
kullanılmalı mastar ve su terazisi yardımı ile şakülüne veya terazisine
getirilmelidirler.
For the fixing of the plaster profiles, plaster material must be used which
will be applied at the surface and must be brought to plumb- line or scale
with the help of gauge or water lever.
Fileli Alüminyum Köşe Profilleri
Aluminium Corner Beads with Fibre Mesh
m e t a l
m e t a l
12
6
25
4
4
12
23
38
4
2016
2012
4
1350
3
3023
21
24
.5
1008
2025
20
4
2012 - 135
12
10
50
23
40
3
10
6
6
10
706
710
Özellikler
1016
1010
SIVA KÖŞE PROFİLLERİ, ANO PROFİLLERİ
ALÇIPAN DELİKLİ KÖŞE PROFİLLERİ,
KABA SIVA KÖŞE PROFİLLERİ
Corner Beads, Depth Gauge Profiles
Drywall Angle Beads, Plaster Stops
Properties
Properties
1008 - 2016
Köşe profilleri yapılarda daha düzgün ve belirgin köşelerin
oluşmasını sağladığı gibi çarpmalar sebebi ile köşelerde
oluşacak kırılmalara karşı mukavemet kazandırır.
3023
Art.No
Art.No
Stok Boyları cm
Lenght in cm
Bağ İçi Adetler
Lenghts Per
Bundle
Sıva Kalınlığı mm
Malzeme ve Kalınlık
Art.No
Plaster Thickn in mm
Material and Thickness
Art.No
1008
300, 270
25
12
706 - 710
2025
300, 270
50
3
Ano profilleri kusursuz sıva yüzeyleri ve her noktada ayni
kalınlıkta sıva imalatı için mükemmel ürünlerdir.
2016
300, 270
100
6
Depth gauge profiles are the perfect products for the faultless plaster
08
Stok Boyları cm
Lenght in cm
Bağ İçi Adetler
Sıva Kalınlığı mm
Malzeme ve Kalınlık
Lenghts Per
Plaster Thickn in mm
Material and Thickness
706
300, 270
50
6
710
300, 270
25
10
Galvanizli sac - 0.35 mm
Galvanised steel - 0.35 mm
Galvanizli sac - 0.40 mm
Galvanised steel - 0.40 mm
Galvanizli sac - 0.35 mm
Galvanised steel - 0.35 mm
Galvanizli sac - 0.30-0.35 mm
Galvanised steel - 0.35-0.35 mm
Galvanizli sac - 0.30-0.35 mm
Galvanised steel - 0.35-0.35 mm
3023
300, 270
50
23 mm kanat genişliğine sahip bu profili her türlü sıva ve alçı
plaka uygulamasında köşe profili olarak kullanılabilir.
This profile with 23 mm wing width can be used as corner profile at
any kind of plaster and plasterboard.
Bundle
As the corner beads provide more ordered and clear corners, they
also give resistance against breakings which occurs due to the hits.
surfaces and the equal plaster manufacture at each point.
Özellikler
1
2012 - 135
270
50
1
2012
270
50
1
1016
300, 270
25
10
1010
300, 270
25
12
Galvanizli sac - 0.35 mm
Galvanised steel - 0.35 mm
2012 - 135
Galvanizli sac - 0.30 mm
1350 köşe uygulamaları için köşe profili.
Galvanised steel - 0.30 mm
Corner profile for 135° corner applications.
Galvanizli sac - 0.30 mm
Galvanised steel - 0.30 mm
Galvanizli sac - 0.35 mm
Galvanised steel - 0.35 mm
Galvanizli sac - 0.40 mm
Galvanised steel - 0.40 mm
1016 - 1010
Makinalı veya makinasız sıva uygulamalarında ister çimento
esaslı ister alçı esaslı olsun rahatlıkla kullanılabilecek kaba
sıva köşe profilleri.
Roughcast corner profiles can be used whether with cement based
or plaster based at the plaster applications with machine or without
machine .
09
32
m e t a l
3
4
3
41
21
8
12
2112
70
3021
10
2010
70
34
10
6
6
2212
3230
Özellikler
KÖŞE PROFİLLERİ, SIVA BİTİM PROFİLLERİ,
DİLETASYON PROFİLLERİ
Properties
Square Hole Angle Beads, Plaster Stops, Movement Joint Profiles
3021
Sıva ve alçıpan köşelerinde uygulanabilecek ekonomik bir
delikli köşe profili. Kanatlar 21 x 21 mm.
Stok Boyları cm
Lenght in cm
Bağ İçi Adetler
Lenghts Per
Bundle
Sıva Kalınlığı mm
Malzeme ve Kalınlık
Art.No
Plaster Thickn in mm
Material and Thickness
3021
300, 270
50
1
2112
300, 270
50
3
Art.No
An economic corner bead which can be applied at the
plaster and drywall corners. The wings are 21 x 21 mm.
2112 / 2212
Sıvanın biteceği ve başka bir malzemenin başlayacağı
noktalarda kullanacağınız bitim profillerimiz.
Our plaster stop beads which you will use at the points that the plaster
finishes and another material begins.
3230
Binaların diletasyon noktalarında bina hareketlerine uyumlu
sıva uygulamaları için ideal bir çözüm sıva diletasyon profilleri.
Movement joint profiles which is ideal at the movement joint points of the
buildings for the matching plaster applications with building movements.
10
2212
300, 270
50
6
3230
300
12
10
2010
300
15
12
Galvanizli sac - 0.30 mm
Galvanised steel - 0.30 mm
Galvanizli sac - 0.35 mm
Galvanised steel - 0.35 mm
Galvanizli sac - 0.35 mm
Galvanised steel - 0.35 mm
Galvanizli sac - 0.50 mm
Galvanised steel - 0.50 mm
Galvanizli sac - 0.45 mm
Galvanised steel - 0.45 mm
m e t a l
m e t a l
4
12
40
25
4
3
12
24
.5
50
3
102010
102011
4
101010
12
6
25
102025
5
102016
102013
20
1350
23
38
4
10
12
23
6
6
10
101008
Özellikler
102012 - 135
10710
ALÜMİNYUM SIVA KÖŞE PROFİLLERİ,
ALÜMİNYUM KARE DELİKLİ KÖŞE PROFİLLERİ
ALÜMİNYUM DELİKLİ KÖŞE PROFİLLERİ,
ALÜMİNYUM ANO PROFİLLERİ
Aluminum Corner Beads, Aluminium Square Hole Angle Beads
Alüminium Drywall Angle Beads, Aluminium Depth Gauge Profiles
Properties
Köşe profilleri yapılarda daha düzgün ve belirgin köşelerin
oluşmasını sağladığı gibi çarpmalar sebebi ile köşelerde
oluşacak kırılmalara karşı mukavemet kazandırır.
10706
Özellikler
Properties
101010
Art.No
Art.No
Stok Boyları cm
Lenght in cm
As the corner beads provide more ordered and clear corners,
they also give resistance against breakings which occurs due to
the hits.
102025
300, 270
Bağ İçi Adetler
Lenghts Per
Bundle
50
Sıva Kalınlığı mm
Malzeme ve Kalınlık
Art.No
Plaster Thickn in mm
Material and Thickness
Art.No
Stok Boyları cm
Lenght in cm
Bağ İçi Adetler
Sıva Kalınlığı mm
Malzeme ve Kalınlık
Lenghts Per
Plaster Thickn in mm
Material and Thickness
Bundle
3
102025
3 mm sıva kalınlıklarında uygulanabilecek yuvarlak delikli köşe
profilini 0.40 mm kalınlıkta alüminyumdan üretiyoruz.
102016
300, 270
100
6
We produce the round perforated corner beads which can be applied
at 3 mm plaster thickness from the 0.40 mm thickness aluminium.
101008
300, 270
25
12
102012 - 135
300, 270
50
1
102010
300
15
12
Alüminyum - 0.40 mm
Aluminium - 0.40 mm
Alüminyum - 0.40 mm
Aluminium - 0.40 mm
Alüminyum - 0.40 mm
Aluminium - 0.40 mm
Alüminyum - 0.35 mm
Aluminium - 0.35 mm
Alüminyum - 0.60 mm
Aluminium - 0.60 mm
101010
300, 270
25
12
102013
270
50
1
102011
300, 270
50
1
10706
300, 280, 270, 260
50
6
10710
300, 270
25
10
Alüminyum - 0.50 mm
Aluminium - 0.50 mm
Alüminyum - 0.40 mm
Aluminium - 0.40 mm
Alüminyum - 0.40 mm
Aluminium - 0.40 mm
Alüminyum - 0.40 mm
Aluminium - 0.40 mm
Alüminyum - 0.40 mm
Aluminium - 0.40 mm
Islak mekanlarda ve dış cephelerde kullanılmak üzere
50 mm kanat genişliğinde 0.50 mm kalınlıkta alüminyumdan
ürettiğimiz kabasıva köşe profili.
It is the corner bead which we produce from 50 mm wing width and
0.50 mm thickness in order to use wet areas and facades.
102013
Duvar tavan birleşim yerlerinde çatlak oluşumlarına karşı
kullanabileceğiniz yatay genleşme ve sıva bitim profili.
Plaster stop which can be used against the crack occurrences at
the wall- ceiling junction points.
10706 / 10710
Alüminyum ano profilleri korozyona karşı dayanıklılıkları
sayesinde dış cephe sıva uygulamaları için ideal ürünlerdir.
Farklı sıva kalınlıkları için üretilmiş olmaları sıva sarfiyatını
kontrol etmenizi sağlar
Thanks to the resistance to the corrosion of the aluminium depth
gauge profiles, they are ideal products for exterior plaster applications.
Being produced for different plaster thicknesses give you to
control the plaster costs.
12
13
m e t a l
m e t a l
23
4
21
4
20
10
102014
35
4
40
102012
53
9292
32
34
101016
6
30
3
6
17.5
3
63
102212
102112
Özellikler
Properties
9292 - A
ALÜMİNYUM SIVA KÖŞE PROFİLLERİ,
SIVA BİTİM PROFİLLERİ
ALÜMİNYUM SUBASMAN PROFİLLERİ
Alüminium Corner Beads, Aluminum Plaster Stops
Aluminium Base Profile
102014 / 102012
250
10
30
9192
250
10
40
9292
250
10
50
9292 - A
250
10
60
9492
250
10
70
Sıva Kalınlığı mm
Malzeme ve Kalınlık
Art.No
Art.No
Bağ İçi Adetler
Lenghts Per
Bundle
Plaster Thickn in mm
Material and Thickness
Art.No
Stok Boyları cm
Lenght in cm
101016
102014
270
50
1
9092
10 mm sıvalar için alüminyum sıva köşe profilleri. Bu ürünümüz
daha küçük baklava gözlerine sahip olup daha rijit yapıdadır.
101016
300, 270
25
12
102012
300, 270
50
1
102212
300, 270
50
6
102112
300, 270
50
3
Art.No
Two different corner beads with 21 mm and 23 mm wings width.
Aluminium plaster corner profiles for 10 mm plasters. This product has
less diamond eyes and has more rigid structure.
102212 / 102112
Duvar tavan birleşim yerlerinde çatlak oluşumlarına karşı
kullanabileceğiniz yatay genleşme ve sıva bitim profili.
Movement joint profiles which can be used against
the crack occurrences at the wall- ceiling junction points.
14
Lenghts Per
Bundle
Yalıtım Plakası
Kalınlığı mm
for Insulating
Boards in mm
Stok Boyları cm
Lenght in cm
21 mm ve 23 mm kanat genişliklerinde iki değişik delikli köşe
profili.
Alüminyum - 0.30 mm
Aluminium - 0.30 mm
Alüminyum - 0.45 mm
Aluminium - 0.45 mm
Alüminyum - 0.35 mm
Aluminium - 0.35 mm
Alüminyum - 0.40 mm
Aluminium - 0.40 mm
Alüminyum - 0.45 mm
Aluminium - 0.45 mm
Bağ İçi Adetler
9592
250
10
80
9592
250
10
100
Özellikler
Properties
Malzeme ve Kalınlık
Material and Thickness
Isı yalıtım uygulamalarında binaların subasman seviyesinde
kullanılan bu profiller yalıtım levhalarının terazisinde ve
düzgün monte edilebilmesini sağlar.
Alüminyum - 0.70 mm
These profiles which are used at the starting level of the buildings at
the thermal insulation applications are used at insulatig board's scales
and provide well installation.
Aluminium - 0.70 mm
Alüminyum - 0.70 mm
Aluminium - 0.70 mm
Alüminyum - 0.70 mm
Aluminium - 0.70 mm
İmalatını yaptığımız 7 çeşit alüminyum subasman profili
bulunmaktadır.
We have 7 type of aluminium base profiles which we manufacture.
Alüminyum - 0.70 mm
Aluminium - 0.70 mm
Alüminyum - 0.70 mm
Aluminium - 0.70 mm
Alüminyum - 0.70 mm
Aluminium - 0.70 mm
Alüminyum - 0.70 mm
Aluminium - 0.70 mm
15
m e t a l
12
0
23
80
80
m e t a l
7,5
22,5
23
80
4
AL 700 / 23
23,5
DAMLALIKLI KONSOL PROFİLİ
Dropper Bead
1049
AL 7812 / 23
12
0
80
80
SUBASMAN
MONTAJ TAKOZU
Mounting Chock
80
FL 702
FL 7812
Özellikler
ALÜMİNYUM DAMLALIKLI KONSOL PROFİLİ
VE SUBASMAN MONTAJ TAKOZU
FİLELİ PVC KÖŞE PROFİLLERİ,
FİLELİ ALÜMİNYUM KÖŞE PROFİLLERİ
Aluminium Dropper Beads, Mounting Chocks
Aluminium Corner Beads with fibre mesh, PVC Corner Beads with Fibre Mesh
Properties
Özellikler
Properties
1049
Binaların konsollarında veya balkon altlarında ısı yalıtım
sistemleri ile beraber kullanılacak damlalıklı konsol profili.
Art.No
Art.No
Stok Boyları cm
Lenght in cm
Dropper beads which will be used with thermal insulation
systems at the building corbels or under balcony.
3841
Subasman profillerini mastarına getirmek için kullanılan
subasman ayar takozları.
Mounting chocks which are used for base profiles to bring its straight.
1049
250
Bağ İçi Adetler
Lenghts Per
Bundle
Sıva Kalınlığı mm
Malzeme ve Kalınlık
Art.No
Plaster Thickn in mm
Material and Thickness
Art.No
30
-
Bağ İçi Adetler
Malzeme
Lenghts Per
Material
AL 7812 / 23
AL 700 / 23
Isı yalıtım sistemlerinde kullanabileceğiniz çeşitli gramajlarda
ve kanat uzunluklarında cam elyafı file yapıştırılmış alüminyum
fileli köşe profilleri.
Bundle
Alüminyum - 0.40 mm
Aluminium - 0.40 mm
AL 7812 / 23
250
25
AL 700 / 23
250
25
FL 7812
FL 702
16
Stok Boyları cm
Lenght in cm
250
250
25
25
Alüminyum
Cam Elyafı File - 110 gr/m2
Aluminium
Fibre Mesh - 110 gr/m2
Alüminyum
Cam Elyafı File - 110 gr/m2
Aluminium
Fibre Mesh - 110 gr/m2
PVC
Cam Elyafı File - 110 gr/m2
PVC
PVC
PVC
Fibre Mesh - 110 gr/m2
Cam Elyafı File - 110 gr/m
Fibre Mesh - 110 gr/m2
2
Aluminium corner beads with fibre mesh which you can use at thermal
insulation system with various weight in grams and wing lengths.
FL 7812
FL 702
Çeşitli file gramajları ve file ebatları ile kullanımınıza sunulmuş
PVC fileli köşe profilleri.
PVC corner beads with fibre mesh which are presented with various
mesh weight in grams and mesh dimensions.
17
12
0
80
80
m e t a l
80
PL 702
12
0
25
80
4
80
PL 7812
25
80
4
AL 700 / 25
AL 7812 / 25
FİLELİ POLYSTYROL KÖŞE PROFİLLERİ,
FİLELİ ALÜMİNYUM KÖŞE PROFİLLERİ
Özellikler
Properties
PL 7812
PL 702
Art.No
Stok Boyları cm
Lenght in cm
Bağ İçi Adetler
Lenghts Per
Bundle
PL 7812
250
25
Polystyrol
Cam elyafı file - 110 gr/m2
Polystyrol
Fibre Mesh - 110 gr/m2
PL 702
250
25
Polystyrol
Cam elyafı file - 110 gr/m2
Polystyrol
Fibre Mesh - 110 gr/m2
AL 7812 / 25
AL 700 / 25
AL 7812 / 25
250
25
Alüminyum 0.40 mm
Cam elyafı file - 110 gr/m2
Aluminium 0.40 mm
Fibre Mesh - 110 gr/m2
Avrupa standartlarında 0.40 mm kalınlıktaki alüminyum üzerine
sıva filesi lamine edilmiş fileli alüminyum profiller uygulama
sırasında kolay, uygulama sonrasında uzun ömürlü ısı yalıtım
sistemlerinin yapılmasını sağlar.
AL 700 / 25
250
25
Alüminyum 0.40 mm
Cam elyafı file - 110 gr/m2
Polystyrol (polystyrene) profiller üzerine cam elyafı 4x4 mm
gözeneklere sahip sıva filesi yapıştırılarak imal edilmiş olan
fileli köşe profilleri binaların dış cephe ısı izolasyonu
uygulamalarında kullanılır.
Meshed corner profiles which are manufactured by adhering the
plaster mesh having 4x4 mm hole size fiber glass on polystyrene are
used for the facade thermal insulation of the buildings.
Meshed aluminium profiles which is laminated on 0.40 mm thickness
aluminium at the European Standards are easy during the application
and provides long-lasting thermal insulation system after its application.
18
Polystyrol Corner Beads with Fibre Mesh, Aluminium Corner Beads With Fibre Mesh
Art.No
Malzeme
Material
Aluminium 0.40 mm
Fibre Mesh - 110 gr/m2
m e t a l
w w w. ve s n a m e t a l . c o m . t r
Vesna Metal ve Profil San. Dış Tic. Ltd. Şti.
Merkez Ofis / Head Office
Des Sanayi Sitesi, 115. Sokak,
C / 14 Blok, No:3 Y. Dudullu - İstanbul
Tel
: +90 216 313 53 96-97
Faks : +90 216 527 78 00
E-mail : [email protected]
Web : www.vesnametal.com.tr
Fabrika / Factory
Des Sanayi Sitesi 113.Sokak
C / 7 Blok no:73 Y. Dudullu - İstanbul

Benzer belgeler

03 CK Yuvarlak Kanal Tipi Fanlar

03 CK Yuvarlak Kanal Tipi Fanlar bakım gerektirmeyen rulmanlı, tek fazlı motor • % 0 - % 100 kapasite aralığında hız kontrolü yapabilme imkanı

Detaylı

Alabalık Yetiştiriciliği

Alabalık Yetiştiriciliği oksijeni optimum 9 mg/l olmalı, 5 mg/l altına düşmemelidir. Su kaynağında ağır metal ve metaller olmamalı, kirlenme riskinden uzak temiz ve bol oksijenli sular seçilir. Doğrudan kaynak suyu ile üre...

Detaylı