AHİR ZAMAN

Transkript

AHİR ZAMAN
AHİR ZAMAN
Şeyh Mehmet Efendi’nin 17 Haziran 2016 Sohbeti,
As-salāmu alaykum wa raḥmatu Llāhi wa barakātuh. A‘ūdhu biLlāhi mina sh-shayṭāni r-rajīm. Bismi Llāhi
r-Raḥmāni r-Raḥīm. Aṣ-ṣalātu wa s-salāmu ‘alá Rasūlina Muḥammadin Sayyidi l-awwalina wa l-ākhirīn.
Madad yā Rasūl Allāh, madad yā Sādāti Aṣ’ḥābi Rasūli Llāh, madad yā Mashāyikhinā, dastūr yā Shaykh
‘Abdu Llāh ad-Dāghistāni, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-Haqqāni madad. Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa lkhayru fi l-jam‘iyyah.
Tarikatımız sohbet ve cemiyetle insanları hayra toplamak içindir. Hayra toplanan insanları da, onlara
iyiliği göstermek için. İslam'ın usulüdür kötülük gördün mü oradan men edeceksin, iyilik gördün mü iyiliği
emredeceksin. Bu herkese emirdir. Yapabilen yapabildiği kadar. Bazı insanlar yapamadıkları,
yapamayacakları şeyleri kalkıp olmadık yerlerde bu şeyleri yapmaya uğraşıyorlar.
Allah herkese bir imkan vermiş yani imkanın fazlasını emretmemiş. Yapabildiği, insanların kabul edeceği
ve senin gördüğün bu insanlar kabul eder yok sen emredip de seni bazen döverler bazen öldürebilir de
yani. Sen ona kalkıp da bir şey söylesen, iyiliği söylesen öyle şeytanlar var şimdi dünyada kabul etmezler.
Onun için kabul edecek yerde yapacaksın emirleri. Yok yoksa sabredeceksin.
Peygamber Efendimiz demiş bunu yapın, yapabilecekseniz yapın, yapamazsanız kendinizi tehlikeye
atmayın. Bekleyin Allah değiştirsin. Bir de müslüman olmayan insanlara tebliğ edilir yani İslamiyet tebliğ
edilir. Onlara tabi o tebliğ edecek insan, herkes edemez. Etse zaten kabul etmez insanı karşıdaki. Çok bir
zor iştir. Onu yapmaya memur değiliz yani çünkü dediğimiz gibi o işi yapacak insanda şartlar var.
İyiliği nasıl söyleyecek, kötülükten nasıl men edecek, nasıl İslam'ı tebliğ edecek diye hususiyet var. Allah
herkesi değişik değişik yaratmış. Sen bir iş yapayım dersen bilmeyen insan bina yapayım dersen, kalkıp
da bina yaparsın, altında kalırsın. İnsanlar da telef olur. Bir faydası da olmaz. Zarardan başka şey olmaz.
Yani bu zahiri işler böyle artık manevi olan daha mühim olan şeyler daha fazla zarar verebilir insanlara.
Şimdi gördüğümüz gibi insanlar kalkıp da İslam'ı tebliğ edeceğiz diye İslam'ı anlatıyoruz diye insanlara
İslam'ı daha kötü gösteriyorlar. İnsanları İslam'dan uzaklaştırıyorlar. Bu da işte hem cahil olan insanların
yaptığı şeylerdir. Bir de bu cahil insanlar akıl olmadığı için şeytan ve onun askeri onları çok güzel
kullanıyor. Silahını karşıya değil kendisine vurduruyor. Zararı kendilerine daha fazla oluyor, İslam'a daha
fazla oluyor, müslümanlara fazla bir zarar oluyor.
www.saltanat.org
Page 1
İslam hiçbir zaman tek başına insan kalkıp da bir iş yapamaz. Muhakkak onun üstünde ulül emir var,
onların emriyle hareket eder. Dediğimiz gibi ferdi olunca, iyilik yapayım derken kötülük yapmış oluyor.
Hem kendisini telef eder hem bu kadar insanlara zarar vermiş oluyor. Onun da dünyada çektiği başka
ahirette de çekecek var. Burada niyet, niyet başka, bu yapılan şey İslam'ın gösterdiği, söylediği emirler
tam tersi.
Sen emir bil maruf yapacaksın diyorsun, kalkıp tam tersini yapıyorsun. La darara wa la dirar diyor. Zarar
ziyan yok İslam'da. Sen emrine itaat edeceksin ulül emrin, onlar ne gerekirse onlar yapar. Başka türlü
hiçbir faydası olmaz. Ama işte ahir zaman olduğu için fitne bunlar. Fitne çok. Her gün bir şey duyarız.
Şeytanla ve bütün askeri İslam'a baştan beri zaten hücum ediyor, şimdi daha fazla hücum eder ki
bitireceğiz diye. Bitmez Allah'ın izniyle.
O cahil insanlarla beraber onlar da hak ettikleri yere gidecekler. Ahiret var. Onların hesabını Allah
soracak. Yaptıkları kâr kalmaz yanlarına. Ama işte insanların iman azlığından dolayı bu dünya ben
intikamımı alayım, ben şey yapayım diye. Sen o vakit Allah'a inanmıyorsun demek. Hiç bir zerre bile
kaybolmaz Allah'ın indinde. Her şey yazılı. Her şeyin hesabı verilecek.
Ona göre dikkat edip bu emrolan şeyi takip edelim. Neyden men edildiyse onu da yapmayalım.
Bugünlerde yani kalkıp da kendi başına bir şey yapmak iyi değil. Kimseye inanmayın. Bu fitne çıkaracak
insanlar şeytanın askeridir. Başka bir şey değil. Öfkeyi zapt etmek esas kuvvet ondadır. Kuvvetli insan
öfkesine hakim olan insandır diyor.
Dikkat etmek lazım. Allah muhafaza etsin. Son, dünyanın sonudur. Çünkü Mehdi ‘alayhi s-selam çıkıp da
bu bütün kafirleri, onun emrinde olan asker onlara karşı gelir. Başka, sabredeceğiz. Kendi başımız bir şey
yapmayalım.
Ulül emir, hakim olan kim varsa onların emrinde olacağız. Ta ki Mehdi aleyhi s-selam çıkıp da bu
dünyaya şeytanın hükmünü bitirsin diye. Öteki türlü şimdi onların vaktidir. Allah her şeye bir vakit
vermiş. Onlara kuvvet vermiş. Ne yaparsan gene bir yerden yapıyorsun, öteki taraftan geliyorlar. Allah
şerlerinden muhafaza etsin.
Video Link: http://saltanat.org/videopage.php?id=15704&name=2016-06-17_tr_EndOfTime_SM.mp4
www.saltanat.org
Page 2