AtaOnline_Şirket_Raporları Marjların korunmasına ragmen abone

Transkript

AtaOnline_Şirket_Raporları Marjların korunmasına ragmen abone
AtaOnline_Şirket_Raporları
Marjların korunmasına ragmen abone kaybı rekor seviyede…
• Turkcell 1Ç16’te 563 milyon TL net kar açıklayarak 526 milyon TL olan tahminimize ve konsensus beklentisi olan 513 mn TL’ye paralel gerçekleşmiştir. Toplam abone sayısının çeyreklik bazda 673 bin azalarak son 6
yılın en büyük düşüşünü gerçekleştirmesi çeyreğin en önemli gelişmesi oldu.
• Beklenenden yüksek finansal gelirler beklentilerimiz ile sonuçlar arasındaki en önemli farkı oluştururken, Fintur’dan gelen düşük iştirak kar katkısı negatif etki gösterdi.
• Hisseler için 12 aylık hedef fiyatımız 11.15 TL/hisse seviyesindedir ve %3 toplam yükselme potansiyel öngörmekteyiz. Turkcell 2016T rakamlarımıza göre şu anda 6.0x FD/FAVÖK çarpanlarıyla işlem görmektedir ve
bu rakamlar şirketin benzerlerine göre sadece %1 iskontoya, kendi tarihsel ortalamasına göre ise makul fiyatlamaya işaret etmektedir.
1Ç10’dan itibaren en yüksek çeyreksel abone kaybı… Turkcell Grup 1Ç16’da beklentimize paralel olarak yıllık bazda %8.2 büyümeyle 3,223mnTL ciro kaydetti. Gelirler %10.0 büyüyen Türkiye gelirleri ile
desteklenirken, uluslararası segmentte gelirler 7 çeyrek sonra ilk kez %2.1 yükseldi. Turkcell Türkiye içerisinde, veri gelirleri %31.1 büyüdü (+%25.8 mobil, +%28.4 sabit veri). Abone sayısı 673bin (+124bin faturalı, 797bin ön ödemeli) azalarak 33.3 milyona gerilemiştir. Faturalı abone oranının %50.1’e yükselmesi ve artan veri tüketiminin desteğiyle ARPU rakamı %8.8 büyüme ile 24.7 TL olarak gerçekleşmiştir.
Operasyonel karlılık beklentimiz dahilinde… FAVÖK marjı yıllık bazda sabit kalarak %31.1 seviyesinde gerçekleşirken, toplam FAVÖK 1,002mnTL seviyesinde açıklandı. Turk Telekom’un mobil segmentte açıkladığı
keskin marj düşüşüne karşın Turkcell Türkiye marjlarını korumuş görünmektedir. Ancak marjları korumak pahasına katlanılan yüksek abone kayıpları önüne geçilmediği durumda önümüzdeki dönemlerde
ciro büyümesini sınırlayabilir.
Sonuç olarak Turkcell için negatif duruşumuzu koruyor ve 6.0x FD/FAVÖK çarpanı ve finansal borçlardaki yükseliş trendini göz önüne aldığımızda hisselerde önemli bir potansiyel öngörmüyoruz. Turkcell’in net borcu
1Ç16’da 210mnTL artışla 1,506mnTL olurken, , net borcun FAVÖK’e oranı 0.36’e yükseldi.
Yönetim Kurulu Global Tower şirketinin halka arz prosesini başlatmaya karar verdi… Sonuçların açıklanması takiben Turkcell, %100 sahibi olduğu iştiraki Global Tower şirketinde halka arz prosesinin başlaması
kararını açıkladı. Yönetim ise konu hakkında herhangi bir bilgi paylaşmadı. Hatırlanacak olursa, 4 Şubat 2016’da olası hisse satış haberleri duyulduğunda kabaca bir hesaplama ile Turkcell’in kasasına 800mnABD$
girebileceğini belirtmiştik.
FERAGATNAME
Bu bültende yer alan bilgiler Ata Yatrm tarafndan bilgilendirme amacyla hazrlanmtr. Yatrm bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatrm danmanl kapsamnda deildir. Yatrm danmanl hizmeti; arac kurumlar, portföy yönetim irketleri,
mevduat kabul etmeyen bankalar ile müteri arasnda imzalanacak yatrm danmanl sözlemesi çerçevesinde sunulmaktadr. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanlarn kiisel görülerine
dayanmaktadr. Bu görülere ilikin bilgiler güvenilirliine inanlan kaynaklardan elde edilmi olup, Ata Yatrm bu bilgilerin doruluu hakknda garanti vermemektedir. Bu görüler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihinize
uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanlarak yatrm karar verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar dourmayabilir. Bu durumda, ortaya çkabilecek sonuçlardan dolay Ata Yatrm sorumluluk
kabul etmez. Ata Yatrm, hiçbir sekil ve surette ön ihbara ve /veya ihtara gerek kalmakszn söz konusu bilgileri, tavsiyeleri deitirebilir, ortadan kaldrabilir. Ata Yatrm, mesajn ve bilgilerinin size, deiiklie urayarak,
geç ulamasndan, bütünlük ve gizliliinin korunamamasndan, virüs içermesinden ve bilgisayar sisteminize verebilecei herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz. Ata Yatrm ve personeli bu rapordaki bilgilerin eksikliinden
veya yanllndan dolay hiçbir artaltnda sorumlu tutulamaz.Bu e-postann virüs içermemesi için alnmas gereken tedbirler alnmtr. bu e-posta ve eklerinin kullanmdan kaynakl zarar veya kayplardan sorumlu olmadmz için
kullanmadan önce virüs kontrol programlarnz uygulamanz tavsiye ederiz. Bu yayn,Ata Yatrm Menkul Deerler A..’nin izni olmadan kopyalanamaz ve/veya datlamaz;bilgisayar sistemlerine aktarlamaz.
Bu bültende yer alan bilgiler Ata Yatırım tarafından bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar,
portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede
bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşlere ilişkin bilgiler güvenilirliğine inanılan kaynaklardan elde edilmiş olup, Ata Yatırım bu bilgilerin doğruluğu hakkında garanti vermemektedir. Bu görüşler, mali
durumunuz ile risk ve getiri tercihinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu durumda, ortaya
çıkabilecek sonuçlardan dolayı Ata Yatırım sorumluluk kabul etmez. Ata Yatırım, hiçbir sekil ve surette ön ihbara ve /veya ihtara gerek kalmaksızın söz konusu bilgileri, tavsiyeleri değiştirebilir, ortadan kaldırabilir. Ata
Yatırım, mesajın ve bilgilerinin size, değişikliğe uğrayarak, geç ulaşmasından, bütünlük ve gizliliğinin korunamamasından, virüs içermesinden ve bilgisayar sisteminize verebileceği herhangi bir zarardan sorumlu
tutulamaz. Bu e-postanın virüs içermemesi için alınması gereken tedbirler alınmıştır. İşbu e-posta ve eklerinin kullanımdan kaynaklı zarar veya kayıplardan sorumlu olmadığımız için kullanmadan önce virüs kontrol
programlarınızı uygulamanızı tavsiye ederiz.