tcell - 4ç 2015

Transkript

tcell - 4ç 2015
TCELL - 4Ç 2015
19.02.2016
Turkcell 4Ç15’te 585 milyon TL net kâr ile piyasa beklentisi
olan 518 milyon TL’nin üzerinde net kâr açıkladı. 2014 yılının
aynı döneminde açıkladığı 258 milyon TL’ye göre %127 artış, bir
önceki çeyreğe göre ise %7,4 düşüşe işaret ediyor.
Turkcell’in gelirleri, abone başına gelirlerdeki artış ve faturalı
abonelerin payının artması sayesinde, yıllık bazda %7,5
artarak 3,4 milyar TL’ye ulaştı. Şirketin konsolide net satış
gelirleri 4Ç15’te yıllık bazda %7,5 artarak 3,3 milyar TL’ye
yükseldi. Yurt içi satış gelirleri yıllık bazda %10,1 artışla 3 milyar
TL’ye; uluslararası satış gelirleri ise, Ukrayna ve Belarus yerel
para birimlerinin yıllık bazda değer kaybı sonucunda %12
düşüşle 224 milyon TL’ye geriledi. Turkcell Türkiye gelirlerini
oluşturan bireysel segment gelirleri %10,2 artış ile 2,4 milyar
TL’ye, kurumsal segment gelirleri %6 artış ile 529 milyon TL’ye
yükseldi. Bir önceki çeyrekte de azalan ses gelirleri %1,8 düşüşle
1,5 milyar TL gerçekleşirken; akıllı cihaz penetrasyonu, data
kullanıcı sayısı ve data kullanımındaki yükselişe bağlı olarak
%30,6 artan mobil genişbant ve %28,3 artan sabit genişbant
gelirleri ile toplam data gelirleri %30,1 yükselerek 968 milyon
TL’ye yükseldi.
Faturalı abone sayısında artış yaşanırken, ön ödemeli abone
sayısında düşüş devam etti. Turkcell dördüncü çeyrekte 500 bin
faturalı abone kazanımıyla 16,6 milyon faturalı mobil abone
sayısına ulaştı. Fiyat duyarlı ön ödemeli mobil abone sayısı ise
624 bin azalarak 17,4 milyona geriledi. Fiber, ADSL ve Turkcell
TV müşterilerinden oluşan sabit abone sayısı ile toplamda 35,8
milyon abone sayısına ulaştı. Faturalı abone sayısı 3Ç15’teki
%47,1 seviyesinden 4Ç15’te %48,7’ye yükseldi. Abone başına
elde edilen aylık gelir (ARPU) %9,1 yükselerek 25,1 TL olarak
gerçekleşti.
Fiyat
BIST-100
US$ (MB Alış):
TL
US$
11,20
3,78
73.446
2,944
52 Hafta Yüksek:
12,70
4,96
52 Hafta Düşük:
9,42
3,10
BİST Kodu:
TCELL
Hisse Senedi Sayısı (Mn):
2.200,0
Piyasa Değeri (TL Mn):
24.640,0
Piyasa Değeri (US$ Mn):
8.322,6
Halka Açıklık Oranı (%):
35
Halka Açık PD (TL Mn):
8.624,0
Halka Açık PD (US$ Mn):
2.912,9
S1A
S1Y
YB
TL Getiri (%):
14,3
-6,1
13,1
US$ Getiri (%):
17,1
-22,5
11,0
BIST-100 Relatif Getiri (%):
10,9
7,9
10,7
Ort. İşlem Hacmi (TL Mn):
73,39
Ort. İşlem Hacmi (US$ Mn):
26,78
Beta
0,90
Yıllık Volatilite (Hisse)
0,33
Yıllık Volatilite (BIST-100)
0,30
Fiyat / BIST-100’e Relatif Performans
13,0
14%
12%
12,0
10%
8%
11,0
6%
4%
10,0
2%
0%
DEĞERLEME
2011/12
2012/12
2013/12
2014/12
2015/12
9,0
-2%
-4%
F/K
16,51
12,20
10,72
16,85
10,52
PD/DD
1,79
1,97
1,68
1,84
1,52
FD/VAFÖK
5,24
4,20
4,20
5,09
4,31
FD/Satışlar
1,79
1,59
1,76
2,17
1,81
Hisse Başına Kar (TL)
0,54
0,95
1,06
0,85
0,94
Firma Değeri ( Mn TL)
16.735
16.735
20.116
26.106
23.075
3.196
3.980
4.786
5.133
5.352
VAFÖK (Mn TL)
8,0
2-15
4-15
6-15
Hisse Fiyatı (TL)
8-15
10-15
12-15
-6%
2-16
BIST100 Relatif
Özet Gelir Tablosu
Milyon TL
Satış Gelirleri
Brüt Kar
Brüt Kar Marjı
Operasyonel Kar
Operasyonel Kar Marjı
FAVÖK
FAVÖK Marjı
Net Kar
Net Kar Marjı
2014
12.044
4.663
38,7%
3.179
26,4%
3.664
30,4%
1.867
15,5%
2015
12.769
5.003
39,2%
3.401
26,6%
4.120
32,3%
2.070
16,2%
Yıllık
6,0%
7,3%
7,0%
12,4%
10,9%
4Ç14
3.103
1.131
36,4%
736
23,7%
845
27,2%
258
8,3%
4Ç15
Yıllık
3.334
7,5%
1.280 13,2%
38,4%
606 -17,7%
18,2%
1.050 24,2%
31,5%
585 126,7%
17,5%
3Ç15 Çeyreklik
3.364
-0,9%
1.377
-7,0%
40,9%
952
-36,4%
28,3%
1.153
-9,0%
34,3%
631
-7,4%
18,8%
Verimlilik çalışmaları ve katma değerli abone alımı ile marjlarda artış yaşandı. Turkcell Türkiye’nin
FAVÖK marjı verimlilik ve değer yaratan abone alımı odağı sayesinde %31,7 seviyesine yükseldi. Turkcell
uluslararası gelirleri yerel para birimlerinin yıl bazında değer kayıpları sebebiyle 224 milyon TL olarak
gerçekleşirken, FAVÖK marjı 5,6 puanlık önemli bir yükseliş ile %30,2 seviyesine ulaştı.
Operasyonel olmayan tarafta, net finansman geliri dördüncü çeyrekte 12 milyon TL gerçekleşti (4Ç14: 177 milyon TL). Finansman gelirlerinde 2015 yılındaki bu pozitif etki, temettü sonrası azalan nakit
sonucunda vadeli mevduat faiz gelirlerinin azalması ve Türk Telekom Grubu ile devam eden muhtelif
davalar, icra takipleri ve ihtilafların karşılıklı sulh ile çözümlenmesiyle artan faiz giderinden ve UFRS’ye
göre iskonto edilen 4.5G KDV alacağından kaynaklandı.
Nakit akışı tarafında ise, 2015 yılının dördüncü çeyreğinde 6,2 milyar TL’si Turkcell Türkiye ile ilgili olmak
üzere toplam 6,1 milyar TL yatırım harcaması (operasyonel olmayan kalemler ve 4.5G lisans bedeli dahil)
gerçekleştirildi.
Şirket yönetimi, bir önceki çeyrek dönemde revize ettiği 2015 yıl sonu %32-32,5 FAVÖK marjı hedefi ile
Turkcell Türkiye için %10, Turkcell Grup için ise %6 olan gelir büyümesi hedefine ulaşmıştır.
Sonuç olarak, net kâr beklentilerin üzerinde gerçekleşse de, beklentilere paralel gerçekleşen operasyonel
kârlılık ve son dönem fiyat performansını da göz önünde bulundurduğumuzda, açıklanan finansalların
hisse fiyatına ‘sınırlı pozitif’ etkide bulunabileceğini düşünüyoruz.
BİLANÇO (Mn TL)
2011/12
2012/12
2013/12
2014/12
2015/12
%Değ
Maddi Duran Varlıklar
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Diğer Uzun Vadeli Kıymetler
Ticari Alacaklar
Hazır Değerler
Diğer Kısa Vadeli Varlıklar
Toplam Aktifler
5.106
2.333
1.277
818
4.738
2.875
17.147
5.447
2.292
1.139
1.017
6.999
1.760
18.653
5.858
2.346
1.408
2.817
8.129
697
21.256
5.888
2.433
2.040
3.556
9.032
720
23.668
6.817
8.221
2.352
4.154
2.919
1.722
26.184
15,8
237,9
15,3
16,8
(67,7)
139,2
10,6
Uzun Vadeli Borçlar
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Kısa Vadeli Borçlar
Ticari Yükümlülükler
Toplam Yükümlülükler
Toplam Özsermaye
Toplam Pasifler
1.997
459
2.915
982
6.354
10.793
17.147
1.104
623
3.265
927
5.918
12.735
18.653
1.528
705
3.074
1.237
6.545
14.711
21.256
1.248
741
3.557
1.435
6.980
16.689
23.668
3.488
1.993
1.658
4.647
11.785
14.399
26.184
179,5
169,1
(53,4)
223,9
68,8
(13,7)
10,6
GELİR TABLOSU (Mn TL)
2011/12
2012/12
2013/12
2014/12
2015/12
%Değ
9.370
5.949
3.421
2.096
1.326
271
17
1.626
486
1.140
(43)
1.183
10.507
6.482
4.025
2.190
1.835
251
(68)
2.586
524
2.062
(21)
2.083
11.408
7.059
4.349
2.394
1.955
61
(383)
2.926
592
2.334
3
2.330
12.044
7.381
4.663
2.537
2.126
148
(1.425)
2.170
731
1.439
(428)
1.867
12.769
7.766
5.003
2.527
2.476
378
(1.135)
2.573
668
1.906
(164)
2.070
6,0
5,2
7,3
(0,4)
16,5
156,3
(20,3)
18,6
(8,7)
32,5
(61,7)
10,9
Net Satışlar
SMM
Brüt Kar
Faaliyet Giderleri
Net Esas Faaliyet Karı (Zararı)
Net Diğer Gelirler (Giderler)
Finansman Gelirleri (Giderleri)
Vergi Öncesi Kar
Vergi Giderleri
Net Kar (Zarar)
Azınlık Payları
Ana Ortaklık Payları
FİNANSAL ORANLAR
Özsermaye Karlılığı
Aktif Karlılığı
Brüt Kar Marjı
Net Kar Marjı
VAFÖK Marjı
U.V. Borçlar/Özsermaye
Satışlar/Toplam Aktifler
2011/12
2012/12
2013/12
2014/12
2015/12
11,6%
7,3%
36,5%
12,6%
34,1%
18,5%
54,6%
17,7%
11,6%
38,3%
19,8%
37,9%
8,7%
56,3%
17,0%
11,7%
38,1%
20,4%
41,9%
10,4%
53,7%
11,9%
8,3%
38,7%
15,5%
42,6%
7,5%
50,9%
14,2%
8,7%
39,2%
16,2%
41,9%
24,2%
48,8%
KÜNYE
Halk Yatırım Araştırma – Öneri Listesi Tanımları
(Aksi belirtilmedikçe önümüzdeki 12 ay için beklenen performans)
AL
:
AZALT :
%20,01 ve üzeri artış
EKLE :
%10,01 ile %20 aralığında artış
TUT
: -%10 ile %10 aralığında değişim
-%10,01 ile -%20 aralığında azalma
SAT
-%20,01 ve üzeri azalma
İZLE
:
:
Nötr
Araştırma
Banu KIVCI TOKALI
Araştırma Direktörü
[email protected]
+90 212 314 81 88
İlknur HAYIR TURHAN
Yönetmen
[email protected]
+90 212 314 81 85
Mehtap İLBİ
Uzman
[email protected]
+90 212 314 87 30
Abdullah DEMİRER
Uzman
[email protected]
+90 212 314 87 24
Furkan OKUMUŞ
Uzman
[email protected]
+90 212 314 81 86
Cüneyt MEHMETOĞLU
Uzman
[email protected]
+90 212 314 87 31
Kadirhan ÖZTÜRK
Uzman Yardımcısı
[email protected]
+90 212 314 87 29
Cemil Can Sürücü
Uzman Yardımcısı
[email protected]
+90 212 314 87 26
ÇEKİNCE
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri,
mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler,
yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece
burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu sayfalarda yayınlanan görüş, yorum, haber veya öneriler
nedeniyle ortaya çıkacak ticari kazanç veya kayıplardan Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir. Buradaki yazı, görüş ve yorumlar sayfa ziyaretçilerini
bilgilendirme niteliği taşımaktadır. Rapor sayfalarında yayınlanan hiçbir yazı, görüş, resim, analiz ve diğer sunumlar izin alınmadan yazılı veya görsel basın organlarında
yayınlanamaz.
Bu ileti 05 Kasım 2014 tarih ve 29166 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ve 01 Mayıs 2015 tarihinde yürürlüğü giren “Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında” çıkan
kanunun 2.Maddesi c bendinde belirtilen Ticari Elektronik ileti kapsamında değildir.

Benzer belgeler

raporumuzda - Halk Yatırım

raporumuzda - Halk Yatırım ÇEKİNCE: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeye...

Detaylı

Bizim Toptan - Şeker Yatırım

Bizim Toptan - Şeker Yatırım kârlılık ve son dönem fiyat performansını da göz önünde bulundurduğumuzda, açıklanan finansalların hisse fiyatına ‘sınırlı pozitif’ etkide bulunabileceğini düşünüyoruz.

Detaylı