Mart - ted karabük koleji

Transkript

Mart - ted karabük koleji
TED Karabük Koleji Özel İlkokulu
Mart Ayı Bülteni –2016
Yazar Yalvaç URAL Söyleşi ve İmza Günü Düzenlendi.
Okulumuz “yenilikçi”
ve “çağdaş” eğitim
anlayışını kendine ilke
edinmiştir .
Yazar Yalvaç URAL gerçekleştirmiş
olduğu söyleşide anlatmış olduğu hikayelerle ve oyun etkinlikleriyle öğrencilere eğlenceli, keyifli bir gün yaşattı.
Bu özel günü öğrencilerimiz için imzaladığı kitaplarıyla unutulmaz kıldı. Yazar Yalvaç URAL’a teşekkür ederiz.
18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü Programı Düzenlendi.
12 Mart İstiklal
Marşı’nın Kabulü
Kutlama Programı
Yapıldı.
“Yetişecek çocuklarımıza ve
gençlerimize, görecekleri
Türk Eğitim Derneği
Aidiyet Yarışmaları
Genel Müdürümüz
Ödül Töreni Yapıldı.
Sevinç ATABAY
Okulumuzu Ziyaret Etti.
Branş Derslerimiz
öğrenimin sınırı ne olursa
olsun, ilk önce ve her şeyden
önce Türkiye'nin
bağımsızlığına, kendi
benliğine, millî geleneklerine
Müzik - Orff Çalgılarının Yapımı
düşman olan bütün unsurlarla
mücadele etmek gereği
öğretilmelidir. Dünyada
milletlerarası duruma göre
böyle bir mücadelenin
gerektirdiği manevî unsurlara
sahip olmayan kişilere ve bu
Beden Eğitimi - Yağ Satarım Bal Satarım
nitelikte kişilerden oluşan
toplumlara hayat ve
bağımsızlık yoktur.”
M. KEMAL ATATÜRK
Görsel Sanatlar - TED’li Olmak
Velilerimize Yönelik
Pazar Kahvaltısı
Etkinliği Düzenlendi.
K12NET üzerinden yapılan ankete göre katılım sağlayacağını belirten anasınıfı, ilkokul, ortaokul ve
lise öğrencilerimizin velilerinin katılımıyla kahvaltı etkinliğimiz düzenlenmiştir. Etkinliğimize katılan
tüm velilerimize teşekkür ederiz.
Rehberlik Çalışmalarımız
Öğrencilerimiz ile mart ayı içinde rehberlik derslerinde yapmış olduğumuz
değerler eğitimi odaklı çalışmalarımızda arkadaşlık, saygı, bilgelik ve hoşgörü konularını işledik. Öğrencilerimizin
olumlu benlik algısı geliştirme, duygularını tanıma ve doğru ifade etme, etkili
iletişim becerilerini geliştirmeye yönelik
çalışmalar yapıyoruz.
Sayfa 2
T E D K AR AB Ü K K O L E J Ġ Ö Z E L Ġ L K O K U L U M AR T 2 0 1 6 B Ü L T E N Ġ
1/A Sınıf Etkinliklerimiz
Sınıf Öğretmeni: Banu ÖZCAN
Atatürk’e Ne Söylemek Ġstersin?
Türkçe kitabımızdaki “Sığırtmaç Mustafa” adlı metin doğrultusunda, sen
“Atatürk’e Ne Söylemek İsterdin?” sorusu sorularak öğrenciler Atatürk
sevgisi, Atatürk’ün hayatı, Kurtuluş Savaşında yaşanan olaylar ve merak
edilen konular hakkında sorularını kağıtlara yazdılar.
Öğrenciler bu çalışmada yazım kurallarına uyma, duygu düşünce ve
hayallerini anlatan yazılar yazma amaçlarına ulaşmışlardır. Yapılan çalışmalar sergilenerek tüm okulla paylaşılmıştır.
Artık Okuyoruz...
1. sınıf olarak artık okuyoruz, yazıyoruz.
Her ay sınıfımızda en çok okuyan öğrencilerimize kitap ödüllerini veriyoruz. Hayatımızdaki bu önemli olayı kutlamamızın zamanı geldi. Okuma Bayramımızı gerçekleştireceğiz. O gün bizim en mutlu günümüz.
Okuma bayramımızın şenlik havasında
geçmesi için 1/A sınıfı olarak gösterilerimize çalışmaya son hız devam ediyoruz.
Tarttık
Nesneleri ağırlıkları yönünden karşılaştırma çalışmaları yaptık. Hafif, ağır, daha hafif, daha ağır gibi ifadeler kullanarak
tahminlerde bulunduk. Değişik örnekler verdik. Sınıfımıza
getirilen çift kollu terazi ile tartma işlemini gerçekleştirdik.
Bunları yaparken hem öğrendik hem eğlendik.
1/B Sınıf Etkinliklerimiz
Sınıf Öğretmeni: Zeynep Ela ARSLAN
Tartma Etkinliği
Nesneleri ağırlıkları yönünden karşılaştırabilme,
ağır- hafif kavramları, nesneleri ağırlıklarına göre
sıralayabilme konularının kavratılması ve ölçülebilmesi için planlanmış olan etkinliğimizde; bir
ağırlık ölçme aleti kullanarak bir nesnenin ağırlığını bulma işlemi gerçekleştirdik. Sınıfa getirmiş
olduğumuz gerçek nesne ve materyallerle etkinliğimiz amacına ulaştı.
Okumak Hiç Bu Kadar Eğlenceli
OlmamıĢtı
Karaoke, sözleri çıkarılmış şarkıların
melodileri üzerine, ekrandan sözleri
takip ederek şarkı söyleme etkinliğidir. Bu etkinlik ile dikkat, odaklanma,
algılama ve okuma becerisini geliştirme hedeflenmiştir. Hedefimize ulaşırken eğlendik, oynadık, stres attık…
YeĢilay Haftası
Ülkemizde 1- 7 Mart tarihleri arası Yeşilay Haftası olarak kutlanmaktadır. Bu hafta süresince toplumda ve okullarda alkollü içecek ya da bağımlılık yaratacak maddeler kullanılmasının zararları hakkında bilgiler
verilir. Bu sayede toplum bu konuda bilinçlendirilmeye çalışılır. Bizim
üzerimize düşen bu zararlı maddelerden uzak durarak Yeşilay’ı desteklemek ve böylece sağlıklı nesiller yetişmesine yardımcı olmaktır. Biz de
bu kapsamda okulumuzda 1/B sınıfı olarak Yeşilay Haftasını kutladık.
Anasınıfımızı ziyaret ederek Yeşilay hakkında bilgi verdik.
TED’li Olmak Ayrıcalıktır!
Sayfa 3
T E D K AR AB Ü K K O L E J Ġ Ö Z E L Ġ L K O K U L U M AR T 2 0 1 6 B Ü L T E N Ġ
2/A Sınıf Etkinliklerimiz
Sınıf Öğretmeni: Buket AKTAġ
Kütüphane Gezisi
“İçinde yaşadığımız küre, iki dünyaya ayrılmıştır: Bildiğimiz coğrafya dünyası ve kitapların dünyası.” diyor
Seneca.
Kitap okumaya önem veriyoruz. Her gün ilk dersimizde
okuma saati yapıyoruz. Bunun bir gereği olarak
01.03.2016 Salı günü İl Halk Kütüphanesine gezi düzenledik. Kütüphaneyi tanıdık, kurallarını öğrendik.
Çarpma ĠĢlemi Yapıyoruz
Matematikte dört temel işlemden ikisi olan toplama ve
çıkarmanın ardından çarpma işlemini öğrendik. Kazanımlar doğrultusunda çarpma işleminin neden yapıldığını, mantığının ne olduğunu kavradık. Verilen işlem ifadelerinin matematik cümlelerini yazdık, modellerle gösterdik. Günlük hayatımızda nerelerde kullandığımıza
dikkat çektik. Artık art arda yapacağımız toplama işlemlerini kısa yoldan yapabiliyoruz. Birçok tavuğun ayak
sayısını, tanesi üç lira olan şekerlerin toplam fiyatını
hızlı bir şekilde hesaplayabiliyoruz.
Yazım Kurallarını Öğreniyoruz
Biz 2/A sınıfı olarak yazım kurallarına dikkat ediyor, ifadelerimizin açık, öz ve anlaşılır olmasına özen gösteriyoruz. Bunun
için öncelikle yazım kuralları ve noktalama
işaretlerinin kullanımına dikkat ediyoruz.
Biliyoruz ki söz kulağa, yazı uzağa…
2/B Sınıf Etkinliklerimiz
Sınıf Öğretmeni: ġeyma MUSLU
Balonlarımı PaylaĢırım
Bekledik bekledik ve bu ay sonunda bölme işlemine adım attık. Sınıfça bölme işlemine geçeceğimiz için çok heyecanlıydık, birlikte balonlarımızı tabi ki
paylaşırız dedik ve eğlenceli bir
etkinlik yaşadık.
Hayvanlarımızı BirleĢtirdik
Matematik dersimizde bu ay kutularımızda aynı sayıda bulunan hayvanlarımızı birleştirip çarpma işlemine
geçiş yaptık. Çocuklarımın somut bir şekilde gördüklerinden anlamaları daha iyi sağlandı. Daha sonraki
günlerde bir başka çarpma işlemi etkinliği olarak
gruplar yaparak akvaryumlarımızda balıklarımızın
sayılarını merak ettik ve etkinlikler yaptık.
Duygularım DeğiĢir
Hayat Bilgisi dersimizde Duygularımız konusunda değişik durumlarla
karşılaştığımızda duygularımızda
nasıl değişimler olduğunu balonlarımızın üzerlerine çizdik, canlandırmalar yaptık. Çocuklar değişik durumlar
karşısında duygulardaki değişimleri,
duygularını nasıl kontrol etmeleri
gerektiğini fark ettiler.
TED’liysen Yalnız Değilsin!
T E D K AR AB Ü K K O L E J Ġ Ö Z E L Ġ L K O K U L U M AR T 2 0 1 6 B Ü L T E N Ġ
Sayfa 4
3/A Sınıf Etkinliklerimiz
Sınıf Öğretmeni: Hülya TAġYIKAN
Tohumlar Toprağını Arıyor
Ağaç Kardeşliği Projesi kapsamında Karabük İl Emniyet
Müdürü Dr. Serhat TEZSEVER’in de katılımlarıyla
“Tohumlar Toprağını Arıyor” etkinliğini gerçekleştirdik.
Etkinliğimizde karaçam tohumlarımızı saksılarımıza diktik. Geçen zaman içinde tohumlarımız yeşerdi.
Bir fidan yetiştirmek bizi çok heyecanlandırıyor.
Varlıkları Canlılık Özeliklerine
Göre Grupladık
Çevremizdeki varlıkları gözlemleyerek varlıkların benzer ve farklı özelliklerini inceledik. Gözlemlerimiz
sonrasında varlıkları canlı ve cansız diye iki gruba ayırıp varlıkların
canlılık özelikleriyle kavram haritası
oluşturduk.
Bölme ĠĢlem Üçgeni
Matematik dersinde dört işlemden
sonuncusu olan bölme işlemiyle ilgili
ön bilgilerimizi hatırladık. Basamak
sayısını artırarak öğrendiklerimize
yeni bilgiler ekledik. İşlemlerimizin
kontrollerini yaptığımız işlem üçgeni
etkinliğiyle sağladık.
4/A Sınıf Etkinliklerimiz
Sınıf Öğretmeni: Yasemin NUHOĞLU
Kesirler Sayı Doğrusunda
Kesirleri sayı doğrusunda göstermeyi öğrendik ve öğrendiklerimizi çeşitli materyaller kullanarak somutlaştırdık.
Türk Büyükleri Okulumuzda.
Değerlerimiz teması kapsamında
öğrencilerimiz Türk büyükleri hakkında araştırma yaptılar. Evdeki
kıyafetleri kullanarak birer Türk büyüğü oldular. Araştırmalarını canlandırma yaparak sundular.
Sıfatlarla Biz!
Kendimizi anlatan sıfatlar bulduk,
sonrasında arkadaşlarımızla
paylaştık.
Necatibey cad. No:21 Yenişehir / KARABÜK
0370 415 50 00 – [email protected]
www.tedkarabuk.k12.tr
facebook.com/karabuktedkoleji - twitter.com/tedkarabuk