Global Reports LLC

Transkript

Global Reports LLC
BERDAN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ADANA ASFALTI ÜZERİ 7 KM. 33401 TARSUS
TEL: (324) 616 33 33
FAKS:(324) 616 33 10
Global Reports LLC
YÖNETİM KURULU BAŞKANI’NIN MESAJI
Şirketimizin 2006 yılı Genel Kurul Toplantısına hepiniz hoş geldiniz. Bu toplantıya
katılarak onur verdiğiniz için teşekkürlerimizi sunarız. Yönetim Kurulu olarak hepinizi saygı
ile selamlarız.
Faaliyette bulunduğumuz tekstil sektörününde, son üç yılda YTL nin döviz karşısında
değerli olması, YTL girdi maliyetlerinin artması sonucu, şirketimizin yurt içi ve yurt dışı
pazarlarda
rekabet gücünü azaltmıştır. Bu olumsuzluklarla beraber, 2005 yılında
dünyada tekstil ve konfeksiyon ticaretinin serbestleşmesi ile Çin ve Uzak Doğu ’dan
kaynaklanan çok daha yoğun rekabet ortamı, Türk tekstil sektörünü çok ciddi boyutlarda
olumsuz yönde etkilemiştir. Ülke genelinde üretim ve istihdam maliyetlerindeki artışlar
nedeniyle bir çok firma yurtdışına yatırım yapma, işletmelerini küçültme veya işletmeyi
tamamen kapatma aşamasına gelmiştir. Hem istihdam hem de pazarlamadaki bu
olumsuz sonuç tekstil sektörünün yaşadığı sıkıntıyı tüm açıklığı ile gözler önüne
sermektedir.
2005 yılı başında dünya genelinde ortadan kaldırılan tekstil dış ticareti kotaları nedeniyle,
Çin ve Uzak Doğu ülkeleri gibi düşük üretim maliyeti olan ülkelerin, piyasalardaki rekabet
gücü artmıştır. Uluslararası kuruluşlar tarafından yapılan araştırmalarda, bu tür ülkelerin
AB ve ABD’deki ihracat paylarını daha da artıracakları tahmin edilmektedir.2005 ve 2006
başındaki siparişlerin seyri, bu tahminleri doğrular niteliktedir. İç ve dış pazarda mevcut
olan müşterilerimizin, en azından gelişmeleri izlemek adına alımlarını gecikmeli yaptıkları
gözlemlenmiştir.
Şirketimiz, bu gelişmeler sonucunda 2006 satışlarında bir miktar azalma olmuştur.
Azalmanın 2007 yılında da devam edeceği ve satışların 2006 yılı seviyelerinde kalacağı
öngörülmektedir. 2006 yılında karlılığı artırmak amacıyla maliyetleri azaltıcı bazı önlemler
alınmıştır. Bu önlemler sonucunda; Pazarın daralmasından kaynaklanan üretimdeki
düşüşler nedeniyle
çalışan personel yeniden yapılandırılmış, ayrıca enerji maliyetini
azalmak amacıyla, Eylül 2006 döneminde doğal gazla çalışan sisteme geçilmiştir. 2007
yılında alınan bu önlemler neticesinde maliyetlerin azalması sonucu karlılığın artması
öngörülmektedir.
Global Reports LLC
Son yıllarda yaptığımız ve halen yapacağımız küçük yatırımlar sayesinde, müşteri
taleplerine en hızlı şekilde yanıt verecektir. Ayrıca esnek ve butik üretim kabiliyetimiz,
ürün geliştirme, müşteri çeşitlendirme ve satış ağı örgütlenmesine ağırlık veren pazarlama
politikamız sayesinde, bu yoğun rekabet ortamından çok etkilenmeden başarıyla
çıkacağımıza inancımız tamdır.
Kaliteye önem veren firmamız, kaliteli üretime dönük makinelerle donatılmış tesislere
sahiptir. Bizimle çalışan müşterilerimizin yüksek kalite standartlarının var olduğunu
bilerek kalite açısından müşteri taleplerinin daha üstüne çıkmamız gerekliliğine inanarak,
müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmaktayız. Firmamızın sahip olduğu ISO 9001,
ISO 14001 ve Öko-tex sertifikaları hem ürünlerimizin kalitesini, hem de çevreye saygılı
üretim ilkesini benimsediğimizin en iyi kanıtı olmuştur.
Hissedarlarımızın, Çalışanlarımızın, Finans Kuruluşlarının, Tedarikçilerimizin ve
Müşterilerimizin Berdan ’a 2006 yılında vermiş oldukları destek ve güven için teşekkür
ederiz. 2007 yılında da aynı destek ve güveni bekliyoruz.
Şirketimizin 2006 yılı hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporu, Bilanço ve Gelir Tablosunu
incelemenize ve onayınıza sunuyoruz.
2007 yılının ülkemize ve Şirketimize hayırlı ve uğurlu bir yıl olması dileğiyle.
Saygılarımla,
Global Reports LLC
YÖNETİM KURULU
BAŞKAN
MUHTEŞEM EKENLER
BAŞKAN YARDIMCISI
ERCAN EKENLER
ÜYE
MUSTAFA YAVUZ SÖKÜN
DENETİM KURULU
ÜYE
KEMAL ÜNLÜ
ÜYE
REMZİ EKMEKCİ
MÜDÜRLER
Global Reports LLC
GENEL MÜDÜR
MEHMET MURAT SEPİCİ
PAZARLAMA GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
İHSAN GÜRANİ
BOYA TERBİYE DİREKTÖRÜ
MEHMET CAN
KOORDİNASYON VE LOJİSTİK DİREKTÖRÜ
MUSTAFA ÖZÜNLÜ
MUHASEBE MÜDÜRÜ
MEHMET ZEYBEK
PAZARLAMA MÜDÜRÜ
DERYA GÜLEN
DOKUMA MÜDÜRÜ
MUHİTTİN ASLAN
FİNANSMAN YÖNETİCİSİ
ENGİN GEREN
BERDAN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
2006 YILI OLAĞAN GENEL KURULU GÜNDEMİ
20 Nisan 2007, Tarsus
GÜNDEM
1) Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi
2) Başkanlık Divanı’na toplantı tutanağının imzalaması ile ilgili yetki verilmesi.
3) 2006 Yılı faaliyeti ile ilgili Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu raporlarının okunması
ve müzakeresi.
4) Sermaye Piyasası mevzuatı Seri XI No:25 tebliğine göre düzenlenmiş ve
konsolide edilmiş, bağımsız dış denetimden geçmiş ve VUK. Göre hazırlanmış
mali tablolar ve raporların okunması.
5) 2006 Faaliyet yılına ait VUK ve SPK mevzuatlarına göre hazırlanmış Bilanço ve
Gelir Tablolarının müzakeresi ile kabul ve tasdiki.
6) 2006 Yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında genel kurula bilgi verilmesi.
7) Ortaklarımızın Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak kar payı dağıtım
politikamız hakkında bilgilendirilmeleri.
8) Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerinin ibra edilmeleri.
9) Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi görev süresinin tespiti.
10) Denetçilerin seçimi ve görev süresinin tespiti.
11) Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilere verilecek ücret ve huzur haklarının tespiti.
12) Sermaye Piyasası Kurulu’nun Bağımsız Denetim ile ilgili tebliğinin 14. maddesi
gereği Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması.
13) Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine TTK.nun 334 ve 335. maddelerinde bahsi
geçen mezuniyetin verilmesi.
14) Dilek ve temenniler
Global Reports LLC
MİSYONUMUZ
Berdan dünya dış giyim kumaş pazarlarında modaya hızlı cevap verebilen, kaliteli ve
zamanında üretim yapan, müşteri ve çalışanlarının sadakatine değer veren bir kuruluştur.
VİZYONUMUZ
Berdan, dünya dış giyim kumaş üreticileri arasında; modada, kalitede, teknoloji ve
verimlilikte, müşterilerinin memnuniyetinde, çevrenin korunmasında ve topluma katkıda
sektöründe lider kabul edilip, çalışanlarına ve hissedarlarına maddi ve manevi en büyük
katkıyı sağlayacaktır
DEĞERLERİMİZ
BERDAN ÇALIŞANI;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Sürekli Kaliteyi Düşünür Ve Uygular.
Müşteri Memnuniyetine Önem Verir.
Kendini Ve İşini Devamlı Geliştirir, Azimli Ve Yaratıcıdır.
Ben Yerine Biz Diyen İyi Bir Takım Oyuncusudur.
Geleceği Öngörür, Öncelikleri Belirler, Planlı Hareket Eder.
Bilgiyi Paylaşır, Katkı Sağlar Ve Değer Yaratır.
Sorun Değil, Çözüm Getirir.
İlişkilerinde Şeffaf Ve Dürüsttür.
Kaynakları Verimli Kullanır, Tasarrufa Özen Gösterir.
Sosyal İlişkiler Kurar, Topluma Ve Çevreye Saygılıdır
KALİTE POLİTİKAMIZ
Pazara sunduğumuz ürün ve hizmetlerimiz, belirlenen kalitede ilk defada doğru üretilerek
müşterilerimizin tüm isteklerini karşılamalıdır.
Kaliteyi her ürün ve hizmete taşımak, müşterinin güvenini sağlamak, kaliteyi sürekli iyiye
götürmek hepimizin en önemli görevidir
ÇEVREPOLİTİKAMIZ
Kaliteyi her ürün ve hizmete taşıyan şirketimizde; doğal kaynaklarımızı verimli kullanarak,
atıklarımızı en aza indirmek, temiz teknoloji kullanımını yaygınlaştırmak, çevre ile ilgili
yasa ve yönetmeliklere uymak, çevre bilinci ve temizliğini çalışanlarıyla, müşterisiyle,
tedarikçisiyle ve toplumla paylaşıp, sürekli iyiye götürmek bir yaşam biçimidir.
Global Reports LLC
SERTİFİKALARIMIZ
Berdan Tekstil, bünyesindeki Kalite Güvence ve Ar&Ge bölümü ile firmanın Kalite
Yönetim Sistemi, Çevre Yönetim Sistemi, Oeko-Teks Standart 100 belgelendirme
çalışmalarını ve dökümantasyon işlerini yürütmektedir.
Tüm süreçleri bir sistem çatısı altında dökümantasyon ve proses standartlarına sahip olan
şirket, T.S.E. (Türk Standartları Enstitüsü, Türkiye), SGS (Societe Generale de
Surveillance, İsviçre), B.T.T.G (British Textile Technology Group - İngiltere) gibi
uluslararası akreditasyona sahip belgelendirme firmaları tarafından yapılan bağımsız
tetkikler sonucunda aldığı belgelerle bu yapısını tescil ettirmiştir.
Üretimin her aşamasında olduğu gibi yapılan bu belgelendirme çalışmalarında da Berdan
çalışanlarına verdiği eğitimlerle onların en üst düzeyde katılımını sağlamıştır.
ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi
Ürünlerinin ve müşterilerine verdiği hizmetlerin
sistemli ve sürekli olarak kaliteli olmasını güvence
altına almak için firma, 1996 yılında DQS firması
Tetkikçileri
tarafından
yapılan
Tetkikler
sonrasında ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem
belgesi kullanım hakkını almıştır.
Alınan belgenin bir tesadüf eseri olmadığını göstermek ve kalite yönetim çalışmalarının
canlılığını korumak amacıyla 1998 yılında başvurulan T.S.E. tarafından yapılan tetkikler
neticesinde ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi belgesi iki farklı bağımsız kurum tarafından
tescil edilmiştir. Mevcut belgenin devamlılığı için gözetim tetkikleri T.S.E. tarafından
yapılmaya devam etmektedir.
Etkin kalite yönetimini oluşturan sağduyulu bir prosedürler sistemi olan ISO 9001:2000
versiyonu standardının temel prensiplerini tüm teknik ve destek süreçlerine uyarlayan
firma bugün geldiği noktada kişilere bağımlı olmayan, kendi devamlılığını, kontrolünü ve
izlenebilirliğini sağlayan bir sisteme sahiptir.
ISO 14001:1996 Çevre Yönetim Sistemi
Berdan Tekstil'in çevreye olan duyarlılığı ve doğal kaynaklarımızın daha etkin olarak
kullanılmasındaki çalışmaları firmayı çevreci kuruluşların da örnek gösterdiği bir firma
haline getirmiştir. Berdan Tekstil, kuruluşu sırasında çevrenin küresel boyutta ticari hayat
içinde sistemli ve sürekli korunmasını kendisine ilke edinmiştir. Berdan Tekstil'in bu
konudaki duyarlılığı ve kararlılığı da bağımsız denetçi firmalar tarafından tescil edilmiştir.
Global Reports LLC
Bu ilkeden yola çıkarak, Berdan Tekstil 1995 yılından bu yana kurulu
olan günlük 4.500.000 m3 kapasiteli biyolojik atık su arıtma tesisini
günde 24 saat çalıştırmaktadır. Bunun yanısıra oluşturduğu Atık
Toplama Merkezlerinde fabrika genelinde çıkan tüm atıklar
niteliklerine göre tasnif edilmekte, bu atıklar daha sonra kanun ve
standartların uygun gördüğü şekilde bertaraf edilmektedir.
Kalite yönetim sisteminde olduğu gibi Çevre ile ilgili tüm faaliyetlerini de bir sistem çatısı
altında toplayan Berdan Tekstil, 1999 yılında DQS belgelendirme firmasının tetkikçileri
tarafından yapılan tetkikler sonucunda ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi belgesini
kullanma hakkını almıştır. 2002 yılına gelindiğinde çevre ile ilgili
yaptığı faaliyetleri gözden geçiren ve tekrar revize eden Berdan
Tekstil, 2002 yılı sonunda İsviçre merkezli belgelendirme
kuruluşu SGS firmasına bağlı tetkikçiler tarafından yapılan
tetkikler neticesinde sahip olduğu ISO 14001 Çevre Yönetim
Sistemi belgesini bir kez daha tescil ettirmiş ve kullanım süresini
uzatmayı başarmıştır.
Oeko-Tex Standart 100
Berdan Tekstil'de, ISO 14001 standartları çerçevesinde oluşturulan sisteme destek
olması amacıyla ve çevreci, kaliteli ürün ilkelerinden yola çıkarak 1995 yılında Hohenstein
Enstitüsü tarafından üretimini yaptığı ürünlere yönelik verilen Oeko-Teks Standart 100
belgesi ile ilgili olarak, yıllara göre değişen ürün grupları gözönüne alınarak, kapsam
genişletme çalışmaları yapılmıştır. Bu çalışmalar 2002 yılı başında İngiliz B.T.T.G
akreditasyon kurumu tarafından değerlendirilmiştir.
Yapılan değerlendirmeler sonunda Berdan
Tekstil hedeflerine ve vizyonuna yakışanı
yapmış, sektöründe en geniş kapsamlı OekoTeks Standart 100 belgesini almaya hak
kazanarak tüm ürün gruplarının üretimleri
sırasında kullandığı hammadde, yardımcı
kimyevi
madde,
boyarmadde,
apre
maddelerinin ve mamul olmuş tüm ürünlerinin çevreye ve insan sağlığına zararlı
olmadığını tescil ettirmiştir.
Global Reports LLC
KALİTE GÜVENCE LABORATUARI
Mamul ürünlerin son kontrolleri öncesi müşteri talepleri ve kullanım yeri ihtiyaçlarına göre
önceden oluşturulmuş standartlara uygunluğunun kontrolü için Kalite Güvence
Laboratuarında yetkin personeller ile her vardiyada uluslararası test standartları
kullanılarak ürünler test edilmektedir. Prosesleri tamamlanmış tüm kumaşların Fiziksel ve
Kimyasal(Haslık) testlerinin yapıldığı laboratuarımızda uygulanan test cihazları, test
şartları, test metodları ve laboratuar ortam şartları her sene periyodik olarak dünyada
kabul görmüş laboratuar akreditasyon firmaları tarafından denetlenmektedir. İlk olarak
Debenhams ve Arcadia Akreditasyon kurumları tarafından, yaptığı testlere uygunluk
verilen Kalite Güvence Laboratuarı, akreditasyon portföyüne 2002 yılında Next firmasını
da ilave etmiştir.
Global Reports LLC
Kalite Güvence Laboratuarında yapılan testler ve referans alınan standartlar
aşağıda sıralanmıştır.
TEST ADI
YIKAMA HASLIĞI
TER HASLIĞI
KURU TEMİZLEME HASLIĞI
37 °C DE SU HASLIĞI
IŞIK HASLIĞI
SÜRTME HASLIĞI
MARTINDALE AŞINDIRMA
KOPMA MUKAVEMETİ
DİKİŞ KAYMASI
SU GEÇİRMEZLİK
ICI PILLING TESTİ
ELEMENDORF YIRTILMA TESTİ
YIKAMA STABİLİTESİ
BUHAR STABİLİTESİ
KIRIŞMA TESTİ
PILLING DRUM
KALICI UZAMA
MARTINDALE PILLING
MARTINDALE RENK DEĞİŞİMİ
KURU TEMİZLEME STABİLİTESİ
MAKİNADA ELASTİKİYET
KALICI UZAMA
THERMAL STABİLİTE
KULLANILAN STANDART
BS EN ISO 105 C06 1997
STANDART TANIMI
Colour Fastness to Domestic and Commercial
Laundering
Colour Fastness to Perspiration
BS EN ISO 105 E04 1996
Debenhams, Arcadia, Next Test
Colour Fastness to Dry Cleaning
Standards
BS EN ISO 105 E01 1996
Colour Fastness to Cold Water at 37 °C
BS EN 20015-B02 1993 ISO 105-B02 Colour Fastness to Artificial Light (xenon arc fading
1988
lamp test)
BS EN ISO 105 X12 1995
Colour Fastness to Rubbing
BS 5690 1991
Abrasion Resistance of Fabrics
BS EN ISO 13934-1 1999
Determination of Fabric's Tensile Strength
Debenhams, Arcadia, Next Test
Determination of Fabric's Seam Slippage&Seam
Standards
Strength
Determination of Resistance to Surface Wetting
BS EN 24920 1992 ISO 4920 1981
(Spray Test) of Fabrics
Determination of Resistance to Pilling and Change of
BS 5811 1986
Appearance of Fabrics (Box Method)
Debenhams, Arcadia, Next Test
Determination of Fabric's Tear Strength
Standards
Domestic Washing and Drying Procedures for
BS EN 26330 1994 ISO 6330 1984
Textile Testing
Preparation, Marking and Measuring of Fabric
Specimens and Garments in Tests for Determination
ISO 3759
of Dimensional Change
Determination of Dimensional Change of Fabrics
BS 4323 1979 ISO 3005 1978
Induced by Free Steam
BE EN 22313 1992 ISO 2313 1972
Determination of The Crease Recovery of Fabrics
Determination of Resistance to Pilling and Change of
M&S P18A JUNE 1996
Appearance of Fabrics (ICI Drum Method)
Debenhams, Arcadia, Next Test
Determination of The Growth & Recovery of Fabrics
Standards
Determination of Resistance to Pilling and Change of
SWISS STANDARD SN 198525 1990
Appearance of Fabrics (Martindale Method)
Debenhams, Arcadia, Next Test
Martindale Progressive Shade Change
Standards
Debenhams, Arcadia, Next Test
Dimensional Stability to Dry Cleaning
Standards
DUPONT - TTM 076
Elongation of Fabrics
DUPONT - TTM 077
Determination of The Growth & Recovery of Fabrics
Determination of Dimensional Change of Fabrics
M&S P10 JUNE 1996
Induced by Contact Heat
Tüm bu belgelendirme çalışmalarının yanı sıra Elastan
tedarikçisi Invista (Eski Adı Dupont) ile yapılan sözleşme ile
ürünlerinde Invista Elastanı kullandığını teyid eden Berdan ’a
Invista tarafından ‘Accreditated Mill’ sertifikası verilmiş daha
sonra ilerleyen çalışmalar neticesinde Kalite Güvence
Laboratuarında Invista’nın ürünü olan Lycra’yı içeren
kumaşların testleri için oluşturduğu test standartları
uygulamaya alınmış ve yine Invista tarafından yapılan
değerlendirmeler sonucunda ‘Certified Lab’ belgesi verilmiştir.
Global Reports LLC
ÜRETİM
Geçmişi 1951 yılına dayanan Berdan Tekstil, 1990 yılından itibaren koleksiyonunu
düzenlemiş ve buna bağlı olarak da üretim yapısında önemli düzenlemeler yapmıştır.
Polyester/Viskon, Pamuk ve Keten harmanlı kumaşlarda dünyanın önde gelen
müşterilerinin dışgiyim konusunda dokuma kumaş taleplerini karşılamak üzere yapılanan
firmamız şu anda dünyanın en önemli kumaş üreticileri arasında yerini almıştır.
Üretimde kullanılan yeni teknolojiler hem müşterilerimizin
taleplerini en üst kalite seviyesinde karşılamamızı hem de yeni
ürünleri pazara ilk sunan firmalardan biri olmamızı sağlamıştır.
Mono-stretch ve bi-stretch kumaşlarımızda kullandığımız
teknoloji, giysilerde konfor ve kullanım kolaylığını beraberinde
getirmektedir.
Polyester/Viskon karışımlı kumaşların son kullanıcıya sunduğu
fiyat ve kullanım kolaylığı gibi artı değerler, firmamızca
uygulanan özel tuşelerle birleştiğinde, ortaya her zaman için
modanın bir adım önünde ve müşteriler tarafından vazgeçilmez
olarak nitelendirilen bir ürün grubu ortaya çıkıyor. Geniş bir
yelpazedeki hammadde kullanabilirliğimiz, Polyester/Viskon
kumaşlarda 150 gr/m2'den 385 gr/m2'ye çok farklı gramajlarda
ürünler sergilememize olanak verdiği için, hem Sonbahar/Kış
hem de İlkbahar/Yaz koleksiyonlarında Polyester/Viskon
karışımlı kumaşların önemli bir yer tutmasını sağlamaktadır.
Ayrıca 50.000 mt/gün ile Avrupan'nın en büyük jet düz-boyama tesislerinden biri olarak
müşterilerimizin taleplerini en kısa sürede karşılayarak, bu isteklerinde gerekli esnekliği
yerine getirebilmekteyiz.
% 100 Keten'den ürettiğimiz kumaşlarımızın sergilediği seçkin imajın yanında daha spor
bir çizgi ortaya koyan Keten/Pamuk harmanlı kumaşlarımız ve Keten'de kullanım kolaylığı
ile son üründe fiyat cazibesini sağlayan Keten/Polyester/Viskon harmanlı kumaşlarımız,
Keten ürün gamımızı oluşturmaktadır. Bu grupta kullandığımız yüksek kaliteli hammadde
ise Berdan kalitesi için çok önemli bir halkadır.
Global Reports LLC
Pamuklu kumaşlar, hem İlkbahar/Yaz hem de
Sonbahar/Kış
sezonlarında
koleksiyonlarımızın
önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Berdan olarak
Pamuklu kumaşlarımızda sunduğumuz yüksek
kalite, kumaşlarımızın dünya pazarlarında iddialı bir
yer edinmesini sağlamaktadır. Ayrıca makina
parkımızda bulunan Lisa ve
Biancalani Airo1000'lerde uygulanan bitim işlemleri pamuklu
gruptaki kumaşlarımıza özel ve ayrıt edici tuşeler eklemektedir.
Dünya Ticaret Örgütü’nün 2005 yılında uluslararası ticaretteki kısıtlamaları(kotaları)
kaldırması , tekstil sektöründe yeniden yapılanmayı şart kılmıştır. Ucuz hammadde, enerji
ve insan kaynakları kullanmakta olan Uzak doğu’lu tekstil üreticileri ile fiyat rekabetinin
yaratacağı zorlukları göz önüne alan Berdan Tekstil, 4 yıldır süregelen planlı bir ürün
değişikliği programı uygulamıştır. Bu uygulama, 2005 yılı sonuna kadar neticesini vermiş
olup, klasik polyester/viskon ve %100 keten üretimimizi, oranı her sezon artan doğal
elyaflardan üretilen pamuk,proviskon, %100 ipliği boyalı keten ve pamuk/keten gömleklik
gruplarla takviye ettik.
Mevcut ürünlere ek olarak uzun elyaf olarak adlandırılan yünlü ve yün karışımı kumaş
üretilmesine başlanmış olup, bu ürünle ilgili küçük yatırımlar yapılması planlanmıştır.
Koleksiyonlarımız, iç ve dış Pazar odaklı olup, tüketici istekleri de en geniş şekilde dikkate
alınarak tasarlanmaktadır.
Piyasalardaki dinamizm kumaşlarda özel apre ve tuşe isteklerini arttırmıştır. Buna paralel
olarak, makina parkımızın genişletilmesinin yanı sıra , halihazırda Berdan haricinde
kurulmuş kapasiteleri de fason iş anlaşmaları ile kullanma yoluna gidilmiştir.
Global Reports LLC
ÜRÜN TASARIM
Sektöründe lider olma yarışında olan Berdan Tekstil bünyesinde oluşturduğu Ürün
Tasarım servisi ile moda yaratmaya devam etmektedir. Pazarda her yıl büyük ilgi ile
izlenen Berdan koleksiyonu, Sonbahar/Kış ve İlkbahar/Yaz olmak üzere yılda iki defa
hazırlanmaktadır. Ayrıca değişen müşteri istekleri ve ürünleri müşterilerimize sunmak için
sezon aralarında da ürün geliştirme faaliyetlerimiz devam etmektedir. Koleksiyon
hazırlanırken moda ve trendi yansıtmasının yanı sıra müşterilerimizin bulunduğu coğrafik
bölge koşulları da dikkate alınarak koleksiyonun kullanım kolaylığı ve rahatlığı içeren
kumaşlardan oluşmasına özen gösterilmektedir. Yılda iki kez hazırlanan, weft-stretch ve
bi-stretch özellikler sunabilen Berdan koleksiyonları şu ürün gruplarından oluşmaktadır
2006 yılında mevcut koleksiyonumuza ek olarak uzun elyaf olarak adlandırılan yünlü ve
yün karışımı kumaş üretilmesi çalışmalarına başlanacaktır.
Sonbahar/Kış Koleksiyonu:
•
•
•
•
•
Polyester/Viskon Grubu (Düz boya, iplik boya ve elyaf boya),
Polyester/Pamuk Grubu (Düz boya, iplik boya ve elyaf boya),
Pamuk Grubu (Düz boya ve iplik boya),
Pamuk/Nylon Grubu (Düz boya ve iplik boya),
Pamuk/Viskon Grubu (Düz boya).
İlkbahar/Yaz Koleksiyonu:
•
•
•
•
•
•
•
Polyester/Viskon Grubu (Düz boya, iplik boya ve elyaf boya),
Polyester/Viskon/Keten Grubu (Düz boya ve iplik boya),
Pamuk Grubu (Düz boya ve iplik boya),
Pamuk/Keten Grubu (Düz boya)
Pamuk/Viskon Grubu (Düz boya ve iplik boya),
Keten Grubu (Düz boya ve iplik boya),
Keten/Viskon Grubu (Düz boya ve iplik boya).
Sonbahar/Kış ve İlkbahar/Yaz olmak üzere hazırlanan
koleksiyonların yanı sıra piyasalardaki hızlı değişimin
gereği olarak daha ufak ara koleksiyonların da
tasarımı devam etmektedir.
Müşteri isteklerinin ve piyasada oluşan değişimlerin
ilk tasarım oluşumu Ürün Tasarım Bölümü’nde , tüm
teknik, lojistik , pazarlama ve satış ekibinin müşterek
çalışmaları ile ortaya çıkar.
Yeni bir kumaşın doğuşu uzun ve zahmetli bir süreç olduğundan yine tüm ekipler imalat
esnasındaki gelişmeleri izler ve gerek varsa değişiklikler yapılır. Burada hedef müşteriye
görsel ve fiziksel özellikleri ile doğru kumaşı sunmaktadır.Ürün Tasarım Bölümü,
hazırlanan koleksiyonların yanı sıra müşterilerden gelen özel numune isteklerini de çok
kısa sürede yerine getirmekte olup, tasarımların siparişe dönmesinde önemli bir görev
yapmaktadır.
Global Reports LLC
HAM KUMAŞ ÜRETİMİ
Dokuma makinelerimiz yüksek hızda üretim yapabilen, yüksek teknolojilerle donatılmış, iş
gücü gereksinimini azaltan elektronik kontrol ve çalışma parametreleri ile donanımlı
makinelerde kumaş üretimi yapılmaktadır. Dokuma salonları, makineler, klimalar ve ihzar
makineleri tam uyumlu çalışan ve kaliteli üretim yapan bir teknolojiye sahiptir.
Üretim kapasitemiz 114.000 atkı/gün olup atkı sıklığına
göre değişen ortalama ham kumaş üretimimiz 50.000
mt/gün dür. 2007 yılı hedefimiz 90.000 atkı/gün olup
atkı sıklığına göre değişen ortalama ham kumaş
üretimimiz 37.000 mt/gün dür
2006 ve 2005 Yılı Ham Kumaş Üretimi:
Ham Kumaş Üretimi
2006 Yılı
2005 Yılı
9.832.526 mt.
11.377.602 mt.
13.000.000
11.000.000
9.000.000
7.000.000
5.000.000
3.000.000
1.000.000
2006 Yılı
Global Reports LLC
2005 Yılı
MAMUL KUMAŞ ÜRETİMİ
Her türlü polyester/viskon, pamuklu ve pamuk karışımlı
kumaşlar için kasar ve beyazlatma işlemleri, bilgisayar
donanımlı ve otomatik dozajlama ile çalışan makinelerde
yapılmaktadır. Kurutma, apre ve fiksaj işlemleri bilgisayar
donanımlı makineleri ile yapılmaktadır. Üretimin bu en önemli
bölümünde tam olarak otomasyon sağlandığından üretimler
arasındaki farklılıklar tamamen yok olmuştur.
Teknolojisi yüksek makinelerle
müşterilerimize daha çeşitli ve daha iyi hizmet vermekteyiz.
Boya terbiye ünitemizde boya ve terbiye işlemleri müşteri
memnuniyetini sağlayacak
şekilde kalite politikamıza
uygun olarak yapılmaktadır. Bu ünitemizde en iyi şartlarda
üretim yapabilmek için her türlü laboratuar , araç ve
gereçleri titizlikle seçilmekte ve en kaliteli boya ve kimyevi
maddeleri kullanılmaktadır.
Müşteri memnuniyeti, mevcut pazar
payımızın korunması ve yeni pazarlar yaratmak amacı ile
boyanacak kumaşların numune ve örnek çalışmaları yapılmakta
müspet netice alındıktan ve müşterilere sunulup, talep
yaratılması sonrasında üretimi yapılmaktadır.
2006 yılında mevcut ürünlere ek olarak uzun elyaf olarak
adlandırılan yünlü ve yün karışımı kumaş üretilmesi
başlanmıştır. 2007 yılında ürünle ilgili yeni yatırımlar yapılması planlanmıştır
2006 ve 2005 Yılı Mamul Kumaş Üretimi:
Mamul kumaş üretimi
2006
8.876.515
2005
9.526.623
10.000.000
9.000.000
8.000.000
7.000.000
6.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
2006
Global Reports LLC
2005
SATIŞLARIMIZA İLİŞKİN BİLGİLER
Globalleşme ile birlikte ürün, pazarlama, satış ve satış sonrası hizmetlerdeki anlayış ve
uygulama biçimleri değişmektedir. 2007 yılında fiyatlardaki düşme eğilimi devam
edecektir. Satış sonrası hizmet günümüzün uluslararası pazarında uygun fiyat yaratmanın
en önemli araçlarından biri haline gelmiştir. Ayrıca teknolojinin yarattığı “kalite
homojenliği” nedeniyle satış artırma ve pazarda kalıcı olma, önemli ölçüde “marka ve
imaj” yaratmaya bağımlıdır.
Berdan Tekstil ‘in pazarlama ve satış politikası müşteri ilişkilerine dayanmaktadır. Berdan
müşterilerine büyük bir önem verir, beklentilerini karşılamakta son derece duyarlıdır.
Müşteri portföyümüzün sürekli olarak genişlemesinde izlediğimiz bu politikanın önemi
büyüktür. Dış piyasada Berdan kalite ve hizmet açısından rekabetçi bir firmadır.
Daha önceki yıllara olduğu gibi 2007 yılında da
müşteri portföyümüzü genişletmek ve
yeni pazarlara girebilmek amacıyla 2006 yılında yurt dışında düzenlenen uluslararası
fuarlara hazırladığımız en son trendlere yansıtan yeni koleksiyonlarımızla katılınmış ve
olumlu sonuçlar alınmıştır. Ayrıca bu fuarlara katılımla ilgili olarak 28.880 YTL. fuar teşvik
primi alınmıştır.
Şirketimiz önceki dönemlerde başlanan pamuklu kumaş üretimi ile Amerika ve Avrupa
pazarlarında pamuklu türde kumaşlar sunarak müşteri portföyünü artırmıştır. Firmamızın
pamuklu kumaşlarda belirlediğimiz hedefleri gerçekleştirmiş bulunmaktayız. 2006 yılında
mevcut ürünlere ek olarak uzun elyaf olarak adlandırılan yünlü ve yün karışımı kumaş
üretilmesine başlanılmış olup, ürün yelpazesindeki yarattığımız bu çeşitlilik, yılın belirli
dönemlerinde düşen polyester, viskon ve pamuk karışımlı kumaş talebinin yarattığı sipariş
ve ciro dalgalanmalarını ortadan kaldıracaktır.
2007 yılı üretimden satış hedefimiz 9,5 Milyon metre olup, hedef satış ciromuz 40,87
Milyon Euro dur. Hedeflenen satışların %16 sı iç satış, %84 ü dış satıştır.
Global Reports LLC
2006 YILI İÇ VE DIŞ SATIŞ BİLGİLERİ
SATIŞLAR
MİKTARI
TUTARI (YTL )
Mamul Kumaş ( iç satış )
1.874.591 Mt.
10.950.747
Mamul Kumaş ( dış satış )
6.836.839 Mt
55.295.910
Emtia Satışı
3.347.781 Kg.
8.925.296
425.857 Kg.
122.851
Üretim Artıkları
Diğer Satışlar
608.998
75.903.802
TOPLAM
2006-2005 YILLARINA AİT İÇ VE DIŞ SATIŞLARIMIZ
YILLAR
İÇ SATIŞLAR (YTL)
DIŞ SATIŞLAR (EUR)
2006
20.608.506
30.693.409
2005
18.792.887
34.808.402
2006-2005 Dış Satış Tutarı (EUR)
2006-2005 İç SatışTutarı (YTL)
25.000.000
40.000.000
35.000.000
20.000.000
30.000.000
25.000.000
15.000.000
20.000.000
10.000.000
15.000.000
10.000.000
5.000.000
5.000.000
0
0
2006
Global Reports LLC
2005
2006
2005
İhracatın Döviz Cinsine Göre Dağılımı
2005 Yılı
2006 Yılı
STR
6%
STR
3%
USD
30%
USD
32%
EUR
62%
EUR
67%
İhracatın Ülkelere Göre Dağılımı
İspanya 35%
Danim arka 2%
Hollanda 7%
Avustralya 7%
A.B.D. 4%
İtalya 12%
Diğer 10%
Fransa 4%
Serbest Bölge 4%
İngiltere2%
Hong Kong 4%
İsveç 2%
Kanada 7%
ÜLKE
MİKTAR(mt)
TUTAR (Eur)
2.392.479
9.366.305
İTALYA
814.995
4.217.439
AVUSTRALYA
486.153
2.418.575
KANADA
467.872
1.901.185
HOLLANDA
449.477
2.147.271
A.B.D.
293.849
1.505.795
FRANSA
285.836
1.364.350
HONG KONG
248.840
1.058.880
SERBEST BÖLGE
248.804
1.208.920
İNGİLTERE
169.236
838.401
İSVEÇ
140.190
601.655
DANİMARKA
122.266
598.322
716.942
6.836.839
3.466.311
30.693.409
İSPANYA
DİĞER
TOPLAM
Global Reports LLC
İTHALAT
Kaliteye önem veren Berdan Tekstil; hammadde, boya kimyevi, makine yedek parçaları
ve makine gibi ihtiyaçlarının bir bölümünü yurtdışından ithal ederek karşılamıştır.
Yurtdışında
hizmet, ve kaliteye önem veren, dünyanın önde gelen FILOFIBRA SA,
INVISTA SA, DYSTAR, LINIFICO E CANAPIFICIO ve NAZIONALE Firmalarından,
Hammadde ve yardımcı hammadde ihtiyaçlarını İthal etmiştir.
2006 yılında gerçekleştirdiğimiz ithalat tutarı 3.981.179.- EUR’dur.
MALZEME GRUBU
MİKTAR
TUTAR(Eur)
1.249.299 kg.
2.201.331
İPLİK
143.955 kg.
939.940
BOYA
117.856 kg.
659.158
88.962 kg.
121.884
494.673 ad.
58.866
ELYAF
KİMYEVİ MADDE
YEDEK PARÇA
TOPLAM
3.981.179
BOYA 17%
KİMYEVİ MADDE
3%
İPLİK 24%
YEDEK PARÇA 1%
Global Reports LLC
ELYAF 55%
İŞTİRAKLERİMİZ
Tutarı (YTL.)
Berdan Model Konf.San.ve Tic.A.Ş.
Diğer İştirakler
TOPLAM
18.051.902
147.367
18.199.269
ÇALIŞAN PERSONELE İLİŞKİN BİLGİLER
Modern insan kaynakları uygulamalarını ve yönetim tekniklerini uygulayarak
çalışanlarımıza en iyi şekilde hizmet veren Personel ve İnsan Kaynakları Departmanı
Çalışan Memnuniyeti Anketleri yapılarak çalışanlarımızın eksiklikleri giderilmeye ve
beklentileri gerçekleştirmeye çalışılmıştır.
2006 yılı içerisinde faaliyetlerimiz sonucunda ortalama 45 Kişi/saat eğitim gerçekleşmiştir.
Bu yıl eğitimlerimiz İşçi Sağlığı, İş Güvenliği, İlk yardım, ISO 14001 ve ISO 9001 olarak
yoğunlaşmıştır.
Fabrika Bacası Dergisi 4 ayda bir yayınlanmaya devam edilerek bir çok kurum, kuruluş ve
kişiye ulaşması sağlanmıştır.
Şirketimizin personel yapısına ilişkin bilgiler eğitim durumu, yaş, cinsiyet ve statülere göre
aşağıda detaylandırılmıştır.
YAŞ
ÇALIŞAN SAYISI
<20
20-25
26-30
31-35
>35
TOPLAM
1
49
176
200
223
649
CİNSİYET
Şirket çalışanlarımızın cinsiyet ayrımına göre sayısal değeri 528 erkek ve 121 bayan
olmak üzere toplamda 649 kişidir.
Global Reports LLC
EĞİTİMLERİNE GÖRE ÇALIŞANLARIN DAĞILIMI
EĞİTİM DÜZEYİ
ÇALIŞAN SAYISI
İLKOKUL- ORTAOKUL
NORMAL LİSE
MESLEK LİSESİ
YÜKSEKOKUL
ÜNİVERSİTE
TOPLAM
121
202
206
61
59
649
STATÜLERİNE GÖRE ÇALIŞANLARIN DAĞILIMI
UNVAN
İŞÇİ (Kapsam içi)
MEMUR (Kapsam dışı)
TOPLAM
ÇALIŞAN SAYISI
505
144
649
Bu dağılımda kapsam içi personel ve kapsam dışı personel ayrımı yapılmıştır. Buna göre
Memur kategorisinde teknisyen, mühendis, memur, uzman, şef ve müdür ile üst düzey
yöneticiler mevcuttur. İşçi kategorisinde ise işçi, usta ve usta başı unvanlı çalışanlarımız
mevcuttur.
Global Reports LLC
DENETİM KURULU RAPORU
Global Reports LLC
DENETÇİ RAPORU ÖZETİ
BERDAN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.GENEL KURULU’NA
Ortaklığın Unvanı
:
Berdan Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Merkezi
:
Adana Yolu Üzeri 7. Km. Tarsus
Sermayesi
:
5.200.000.-YTL
Ticaret Sicil No
:
984 Tarsus
Faaliyet konusu
Denetçilerin adları, görev süreleri
Tabii, sun’i ve sentetik elyaftan iplikler imal etmek ve imal
ettiği, satın aldığı çeşitli ipliklerden ham kumaş ve mamul
kumaş üretimi yapmak ve üretimi yapılan malları iç ve dış
piyasada satmaktır.
Kemal Ünlü
Remzi Ekmekci
1 Yıl,
1 Yıl,
Şirket Ortağı Değildir
Şirket Ortağı Değildir
Katılınan yönetim kurulu toplantıları sayısı:
Yönetim Kurulu’nun bazı toplantılarına Katılınmıştır.
Ortaklık hesapları, defter ve belgeler
üzerinde yapılan incelemenin kapsamı,
hangi tarihlerde inceleme yapıldığı ve
varılan sonuç
Devamlı
olarak
kayıtlarla
ilgili
istişari
görüşlerde
bulunulmuştur. Sene içinde kayıtlarla ilgili incelemeler
yapılmış olup, sene sonu bilanço ve kar/zarar hesaplarının
kapatılmasında gerekli tetkik ve kontroller yapılmıştır.
TTK’nin 353. maddesinin 1. fıkrasının
3 numaralı bendi gereğince ortaklık
veznesinde sayımların sayısı ve sonucu
31.03.2006, 30.06.2006, 30.09.2006 ve 31.12.2006
tarihlerinde yapılan kasa sayımında, nakit mevcudunun
kayıtlardaki miktarlara uygun olduğu görülmüştür.
TTK’nin 353. Maddesinin 1 fıkrasının
4 numaralı bendi gereğince yapılan
inceleme tarihleri ve sonucu
Ayda bir defa olmak üzere şirket defterleri incelenerek rehin,
teminat veya emanet olarak alınan kıymetli evrakın
mevcudiyeti tahkik edilerek, kayıtlardaki miktarlara uygun
olduğu görülmüştür.
İntikal eden şikayet ve yolsuzluklar ve
bunlar hakkındaki işlemler
Şikayet ve yolsuzluk ihbarı olmamıştır.
Berdan Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin 01.01.2006 ve 31.12.2006 dönemi hesap ve işlemleri, Türk Ticaret Kanunu,
ortaklığın esas sözleşmesi ve diğer mevzuat ile genel kabul görmüş muhasebe ilke ve standartlarına göre
incelenmiştir.
Görüşümüze göre içeriğini benimsediğimiz ekli 31.12.2006 tarihi itibariyle düzenlenmiş bilanço, ortaklığın anılan
tarihteki gerçek mali durumunu, 01.01.2006 – 31.12.2006 dönemine ait gelir tablosu, anılan döneme ait faaliyet
sonuçlarını gerçeğe uygun ve doğru olarak yansıtmaktadır.
Zarar dolayısıyla TTK. Nun 324. maddesine göre Şirket sermayesinin karşılıksız kaldığı gözükmekte isede, Yönetim
Kurulu T.C. Tarsus 2. Hukuk Mahkemesine değer tespiti yaptırmıştır.
Yönetim Kurulu’nca 31.12.2006 tarihi itibariyle; bina, makine, tesislerin ve stokların makul değerleri esas olmak
üzere yapılan bilirkişi değer tespit raporu doğrultusunda hazırlanan bilançoya göre sermayenin karşılıksız kalmadığı
ve öz sermayenin 31.12.2006 tarihi itibariyle 165.717.558- YTL. olduğu tespit edilmiştir.
30.06.2006 ve 31.12.2006 dönemlerinde T.T.K. nun 324. maddesi hükümlerine göre hazırlanan bilançolardan
anlaşılacağı üzere TTK.nun 324. maddesinde bahsi geçen işleme gerek olmadığı sonucuna varılmıştır.
Yürürlükteki mevzuat ve şirket menfaatlerine uygun görülen çalışmaları nedeniyle yönetim kurulu üyelerinin
aklanmalarını, 2006 yılı hesap dönemi mali tabloların onaylanmasını, arz ve teklif ederiz.
02.04.2007
Global Reports LLC
BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU ÖZETİ
Global Reports LLC
Global Reports LLC
Global Reports LLC
S.P.K. SERİ:XI NO:25 HÜKÜMLERİNE GÖRE
KONSOLİDE EDİLMİŞ VE BAĞIMSIZ
DENETİMDEN GEÇMİŞ
MALİ TABLOLAR
Global Reports LLC
Global Reports LLC
Global Reports LLC
Global Reports LLC
Global Reports LLC
Global Reports LLC
BERDAN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
01.01.-31.12.2006 HESAP DÖNEMİNE AİT
TTK 324. MADDE ÇERÇEVESİNDE HAZIRLANAN
SOLO GELİR TABLOSU
Global Reports LLC
Global Reports LLC
Global Reports LLC
Global Reports LLC
V.U.K. HÜKÜMLERİNE GÖRE DÜZENLENMİŞ
MALİ TABLOLAR
Global Reports LLC
Global Reports LLC
Global Reports LLC
Global Reports LLC
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ
UYUM RAPORU
Global Reports LLC
BERDAN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı
Berdan Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Bundan böyle Şirket diye anılacaktır) Sermaye Piyasası Kurulu
(SPK) tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri ne uymakta ve uygulamaktadır.
BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ
2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi
Şirket'te pay sahipleri ile ilişkilerin yürütülmesi görevini Muhasebe departmanı gerçekleştirmektedir. Bu
departmanda görev alan Muhasebe Müdürü ve personeller pay sahiplerine her türlü konuda yardımcı ve
yönlendirici bilgi ve gerekli mevzuat donanımına sahiptir. Bu nedenle ayrıca pay sahipleri birimi
oluşturulmaya gerek duyulmamıştır. Pay sahiplerinin iletişim kuracakları kişiler aşağıda belirtilmiştir.
ADI-SOYADI
ÜNVANI
TELEFON
E-MAİL
MEHMET ZEYBEK
MUHASEBE MÜDÜRÜ
0.324.616 33 33
[email protected]
DURAN ÖTÜN
MUHASEBE UZMANI
0.324.616 33 33
[email protected]
ŞERAFETTİN BELLİSİZ MUHASEBE UZMANI
0.324 616 33 33
[email protected]
EYÜP DAL
0.324 616 33 33
[email protected]
MUHASEBE MEMURU
Muhasebe Müdürlüğü 2006 yılında, pay sahiplerinden e-mail ve/veya telefon kanalıyla gelen bütün sorulara
yanıt verilmiş ve pay sahiplerini bilgilendirmek amacıyla aracı kurum ve araştırma şirketlerinden gelen
başvurular yanıtlanmıştır.
3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı
2006 yılında Pay Sahipleri Birimi tarafından pay sahiplerinden gelen bütün telefon ve/veya e-mail yoluyla
gelen talepler cevaplandırılmış; bu amaçla pay sahiplerini ilgilendirecek bilgiler İMKB’ nin web sayfasında
zorunlu bildiri süreçleri içinde duyurulmuştur.
Şirket ana sözleşmesinde özel denetçi atanması bir hak olarak düzenlenmemiş ve 2006 yılında pay
sahiplerinden bu konuda bir talep alınmamıştır.
4. Genel Kurul Bilgileri
2006 yılında bir adet (28 Nisan 2006) Olağan Genel Kurul toplantısı yapılmıştır. Bu toplantıya % 72,1
oranında hisseyi temsil eden pay sahipleri katılmıştır. Bu toplantıya davette ana sözleşme hükümleri ve
Türk Ticaret Kanun ( TTK )'nu hükümleri esas alınmıştır. Genel kurul tarihinden 15 gün önceden başlamak
üzere denetlenmiş 2005 yılı rakamlarını içeren faaliyet raporu şirket genel merkezinde pay sahiplerinin
incelemesine sunulmuştur. Genel Kurul esnasında pay sahipleri soru sorma haklarını kullanmamış ve
gündem maddeleri haricinde bir öneri verilmemiştir.
TTK'nda yeralan önemli nitelikteki kararlar Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulmaktadır.
Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin yasal uyumu sağlandığında değişen kanunlarda yer alacak olan tüm önemli
nitelikteki kararlar da Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulacaktır. Genel kurul tutanakları 2005
yılından itibaren Şirket'in www.berdan.com adresinde internetten yayınlanmaya başlamıştır.
Global Reports LLC
5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları
Yönetim Kurulu üyeleri (A) grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından Genel
Kurulca seçilirler.
Mevcut ortaklık yüzdelerinde ve ortaklık yapısında birikimli oy hakkı tanınmasının şirketin ahenkli yönetim
yapısını bozacağı düşüncesiyle böyle bir düzenleme yapılmamıştır.
6. Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı
Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman bedelleri gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan
miktar hesap yılı sonunda tespit edilen gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan miktar safi karı teşkil
eder.Bu suretle meydana gelecek safi kardan ;
a) Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler ayrılır,
b) Türk Ticaret Kanunu’nun 466. maddesi uyarınca ödenmiş sermayenin 1/5’ini buluncaya kadar %5
nispetinde birinci tertip kanuni yedek akçe ayrılır,
c) Kalan tutardan Sermaye Piyasası Kurulu’nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ortaklara
dağıtılmak üzere ayrılır.
d) Kalan kısım Yönetim Kurulu’nun önerisi ve Genel Kurul kararı ile kısmen veya tamamen
dağıtılabileceği gibi fevkalade yedek akçe olarak ayrılabilir.Genel Kurul Kararı ile Yönetim Kurulu
üyeleri ve Şirket çalışanlarına kar payı dağıtılabilir.
Türk Ticaret Kanunu’nun 466. maddesinin 2. fıkrasının 3. bendi hükmü saklıdır.
e) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile Esas Sözleşmede pay sahipleri için belirlenen
birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve Yönetim
Kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kar payı ayrılmasına karar alınamaz.
Kar dağıtım tarihi sermaye piyasası mevzuatına uygun olmak koşuluyla Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
Temettü dağıtımı; SPK'nın zorunlu dağıtım şartları dışında her yıl ulusal ve global ekonomik şartlarda
herhangi bir değişiklik olup olmamasına, gündemdeki projelere ve fonların durumuna göre Şirket yönetim
kurulu tarafından gözden geçirilebilir.
Yıllık karın ortaklara hangi tarihlerde ve ne şekilde dağıtılacağı, sermaye piyasası kanunu ve sermaye
piyasası kurulu tebliğleri çerçevesinde yasal süreler göz önüne alınarak yönetim kurulunun teklifi üzerine
genel kurul tarafından kararlaştırılır.
7. Payların Devri
Pay sahiplerinin paylarını serbestçe devretmesini zorlaştırıcı herhangi bir uygulama ve ana sözleşmede pay
devrini kısıtlayan herhangi bir hüküm yoktur.
BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK
8. Şirket Bilgilendirme Politikası
Şirket'in bir bilgilendirme politikası vardır. Bu politika gereği bağımsız dış denetimden geçmiş 3. ay, 6. ay,
9.ay ve 12. ay mali tabloları ve dipnotları ile hem SPK hem de İMKB aracılığıyla kamuya duyurulmaktadır.
Ayrıca 12 aylık mali tablo ve dipnotları yerel ve ulusal düzeyde yayın yapan gazeteler ile Türkiye Ticaret
Sicili Gazetesinde ilan edilmektedir.
Global Reports LLC
9. Özel Durum Açıklamaları
2006 yılı içinde yapılan tüm özel durum açıklamaları zamanında yapılmaması nedeniyle şirketimiz herhangi
bir yaptırıma uğramamıştır.
10. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği
Şirketimizin internet sitesi mevcuttur. Adresi www.berdan.com dur. Şirketimiz internet sitesinde SPK
Kurumsal Yönetim İlkeleri II: Bölüm madde 1.11.5 de sayılan bilgilerin kamuya duyurulması sağlanmıştır.
Bilgilerin kamuya duyurulması için internet sitesinde yer alması temin edilmiştir.
11. Gerçek Kişi Nihai Hâkim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması
Ortaklar
Muhteşem Ekenler
Ercan Ekenler
Cihangir Çetin
Kasım Çetin
Ahmet Çetin
Hatice Tanrıöver
Necmettin Tanrıöver
Kasım Tanrıöver
Fazilet Boro
Kasım Ekenler
Cumali Ekenler
Zahit Ekenler
Remzi Turanlı
HİSSE TUTARI (TL)
1.098.562.500.000
1.098.562.500.000
104.000.000.000
104.000.000.000
104.000.000.000
66.000.000.000
156.000.000.000
156.000.000.000
240.000.000.000
163.625.000.000
163.625.000.000
163.624.650.000
130.000.000.000
Hisse %
21,13
21,13
2,00
2,00
2,00
1,27
3,00
3,00
4,62
3,15
3,15
3,15
2,50
12. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması
İçeriden bilgi öğrenebilecek kişiler listesi faaliyet raporunda yönetim kurulu üyeleri, denetim kurulu üyeleri ile
yöneticiler başlığı altında yer almaktadır ve faaliyet raporu ile birlikte kamuya duyurulmuştur.
BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ
13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi
Menfaat sahipleri şirket hakkındaki çalışmaları ilgili mevzuat gereği kamuya yapılan açıklamalar aracılığı ile
öğrenmektedirler. Şirket çalışanları uzmanlık alanlarında ve genel ilgili oldukları konularda yapılan
toplantılar, düzenlenen seminerler, eğitimler ve internet kanalıyla gönderilen bilgiler aracılığıyla
bilgilendirilmektedirler. Çalışanlar için bir bilgi ağı mevcut olup kendilerini ilgilendirecek her türlü bilgi ve
belgeye bu bilgi ağı kanalı ile ulaşmaları sağlanmıştır.
14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı
Çalışanların yönetime katılımı Şirket içinde yapılan periyodik bilgilendirme toplantıları aracılığıyla ve yıllık
hedef belirleme ve performans değerlendirilmesi toplantıları ile yapılmaktadır. Ayrıca geri bildirim
mekanizması ile çalışanlar yönetime ve çalışma arkadaşlarına geri bildirim vermekte ve sonuçlar çeşitli
yönetim toplantılarında ve anketlerde ele alınarak gerekli değişimler için planlar oluşturulmaktadır. Bu
yaklaşımlar ile çalışanların şirketin etkin yönetimini temin için gerekli katılım ve katkıları sağlanmaktadır.
15. İnsan Kaynakları Politikası
Şirketimizde İnsan Kaynakları politikaları mevcuttur. Araştırma odaklı, dinamik, yaratıcı, kaliteli, girişimci,
takım çalışmasını yürütmek konusunda istekli ve becerikli ve aynı zamanda şirketimizin hedef ve
stratejilerine uygun etkin bireysel performansa sahip kişileri işe almak politikamızın ana misyonudur.
Global Reports LLC
İstenen niteliklere sahip kişilere eşit fırsatlar sunmak ve onlara tatmin edici kariyer olanakları yaratarak
insan kaynaklarını rekabetçi bir ortamda üstün konuma getirmek ise vizyonumuzdur.
Şirketimiz insan kaynakları ile ilgili ana prensiplerini aşağıdaki şekilde başlıklandırmaktadır.
•
•
•
•
•
•
Modern insan kaynakları uygulamalarını ve yönetim tekniklerini uygulayarak çalışanlarımıza en iyi
şekilde hizmet vermek.
Bu uygulamalar sayesinde sektörde lider konuma gelmek.
Sektör için nitelikli iş gücünü eğitmek, geliştirmek ve pozitif düşünce ve ortak değerlere sahip
proaktif çalışanlar için gerekli şirket profilini oluşturmak.
Çalışanlarına saygı duymak, onları takdir etmek ve onlara güvenerek başarılarını paylaşmak.
Bireysel ve profesyonel eğitimi desteklemek ve gerekli ortamı hazırlamak.
Çalışanların bireysel bilgilerinin gizli kalması gerektiğini onaylamak.
16. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler
Şirketimiz faaliyet konusu itibariyle mal üretimi, pazarlaması ve satışı işinde yer aldığından müşteri
hizmetleri her zaman önemli olmuştur. Sadece ürün kalitesinde rekabetçi değil aynı zamanda hizmet
kalitesinde de rekabetçi konumda olan Şirket acil müşteri taleplerini anında karşılar.
17. Sosyal Sorumluluk
Şirket, sosyal sorumluluklarına karşı duyarlıdır; çevreye, tüketiciye, kamu sağlığına ilişkin düzenlemeler ile
etik kurallara uyar ve bu konulardaki politikalarını ve yatırımlarını kamuya açıklar. Şirkette 1995 yılından bu
yana Atık Su İşleme Tesisleri bulunmakta ve çevre bilinci içerisinde her türlü atıklar yasalara uygun şekilde
yetki belgeli kuruluşlar aracılığıyla bertaraf edilmektedir.
Kumaş fabrikası arıtma tesisi günlük 5,000 m3 kapasiteye sahip ve biyolojik arıtma birimleri
bulunmaktadır.
Şirket, çevreye olan duyarlılığını yaptığı her yeni yatırım projesinin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED)
Yönetmeliği içerisinde belirtilen ilkeler doğrultusunda gerekli başvurularını yaparak neticelendirmektedir.
ÇEVRE POLİTİKAMIZ
Kaliteyi her ürün ve hizmete taşıyan şirketimizde; doğal kaynaklarımızı verimli kullanarak, atıklarımızı en
aza indirmek, temiz teknoloji kullanımını yaygınlaştırmak, çevre ile ilgili yasa ve yönetmeliklere uymak,
çevre bilinci ve temizliğini çalışanlarıyla, müşterisiyle, tedarikçisiyle ve toplumla paylaşıp, sürekli iyiye
götürmek bir yaşam biçimidir.
BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU
18. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler
Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri, icracı ve icracı olmayan ayrımı ile şöyledir:
MUHTEŞEM EKENLER
ERCAN EKENLER
MUSTAFA YAVUZ SÖKÜN
Başkan (icracı )
Başkan Vekili ( icracı )
Üye ( icracı )
Yönetim Kurulu üyelerimiz TTK'nun 334 ve 335nci maddeleri doğrultusunda iş ve işlemler yapmaları
konusunda Genel Kurul tarafından serbest bırakılmıştır.
19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri
Şirket'in Yönetim Kurulu üyelerinin olması gereken özellikleri SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan
ilgili maddeler ile örtüşmektedir. Yönetim Kurulu üyelerinde aranacak asgari niteliklere ana sözleşmede yer
verilmemiştir.
Global Reports LLC
20. Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri
Şirket Yönetim Kurulu vizyon ve misyonu belirlemiş ve bunu tüm çalışanları ile paylaşmıştır. Müşteri odaklı,
katma değeri yüksek, nitelikli ve farklılaştırılmış ürünlerle sektöründe lider konumunu koruyup, uluslararası
alanda etkin ve karlı bir kurum olma misyonu ile hareket etmektedir.
MİSYONUMUZ
Berdan dünya dış giyim kumaş pazarlarında modaya hızlı cevap verebilen, kaliteli ve zamanında üretim
yapan, müşteri ve çalışanlarının sadakatine değer veren bir kuruluştur.
VİZYONUMUZ
Berdan, dünya dış giyim kumaş üreticileri arasında; modada, kalitede, teknoloji ve verimlilikte, müşterilerinin
memnuniyetinde, çevrenin korunmasında ve topluma katkıda sektöründe lider kabul edilip, çalışanlarına ve
hissedarlarına maddi ve manevi en büyük katkıyı sağlayacaktır
Proaktif bir yönetim ekibi ve stratejileri ile müşterilerimize, çalışanlarımıza ve hissedarlarımıza en yüksek
değeri yaratma vizyonundadır.
Yönetim Kurulu yıl sonlarında yeni yılın bütçesinin hazırlanması aşamasında yöneticileri ile birlikte cari
dönem ve 1 yıllık stratejik hedefleri belirlemekte ve tartışıp onaylayarak bütçelerinin bu temeller üzerine
yaratılmasını sağlamaktadır.
Yönetim Kurulu 3 ayda bir düzenli olarak toplanarak şirket yetkililerinden aldığı karşılaştırmalı faaliyet
raporları ile alınan kararların uygulama süreçleri hakkında birebir bilgi sahibi olmaktadır. Bu raporlarda cari
dönemin bütçe ve fiili karşılaştırmalarının yanında geçmiş yılların aynı dönemlerini de karşılaştırmalı olarak
inceleyerek hedeflere ulaşma derecesini gözden geçirmektedir.
21. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması
Yönetim Kurulu başta pay sahipleri olmak üzere şirketin karşı karşıya kalabileceği risklerin etkilerini en aza
indirebilmek amacıyla belirli dönemlerde toplanan Şirket Yöneticileri müşteri riskleri analiz edilerek etkin risk
yönetimi için yeni kararları alır ve uygular.
22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları
Şirketin idare ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Gerek Kanunlarla ve gerek esas sözleşme ile
Yönetim Kuruluna açıkça yasak edilmeyen bütün muameleleri yapmaya Yönetim Kurulu yetkilidir. Yönetim
Kurulu Şirketi temsil yetkisi ve yönetim işlerinin tamamını veya bir kısmını Yönetim Kurulu üyesi olan
murahhaslara veya pay sahibi olmayan müdürlere bırakılmasına karar vermeye yetkilidir. Şirket tarafından
verilecek bütün belgelerin ve yapılacak mukavelenamelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin ünvanı
altına konmuş şirket adına imzaya yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gerekmektedir.
23. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
Şirket Yönetim Kurulu 2006 yılı içerisinde 17 adet toplantı yapmıştır. Şirket Yönetim Kurulu toplantılarının
gündemi, operasyonel faaliyet gelişmeleri ile geçmiş dönem gerçekleşmelerinin değerlendireleceği ana
gündem dışında, özellikli konularda Yönetim Kurulu Başkanı'nın mevcut Yönetim Kurulu üyeleri ve Genel
Müdür ile görüşmesiyle oluşturulmaktadır.
2006 yılında yapılan toplantılarda Yönetim Kurulu üyeleri tarafından alınan kararlar aleyhinde farklı görüş
açıklanmamıştır.
SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri IV. Bölüm 2.17.4. maddesinde yeralan konular karara bağlanırken, bütün
üyelerin Yönetim Kurulu toplantılarına fiili katılımı sağlanmıştır.
24. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı
Şirket Yönetim Kurulu üyeleri 2006 yılı içerisinde şirket ile işlem yapmamış ve aynı faaliyet konularında
rekabet edecek girişimlerde bulunmamıştır.
Global Reports LLC
25. Etik Kurallar
Şirket kültürü içerisinde tüm çalışanlarınca kabul edilip uygulanmakta olan sözlü etik kuralların; SPK
tarafından uygulamaya başlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde önümüzdeki dönemde yazılı hale
getirilmesine dönük çalışmalara başlanacaktır.
26. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
Şirket Yönetim Kurulu görev ve sorumlulukların sağlıklı olarak yerine getirilmesi amacıyla değişik
zamanlarda farklı sayı ve içerikte çalışma grupları oluşturur. Çalışma grupları kendi yetki ve sorumluluğu
dahilinde hareket eder ve Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bulunur ve nihai karar Yönetim Kurulu tarafından
verilir. Şirket Yönetim Kurulu'na bağlı olarak oluşturulan Denetim Komitesi, Muhasebe Müdürlü'ğü
tarafından hazırlanan periyodik mali tablolarının gerçeğe uygun ve doğru olarak yapıldığı sonuçlarını içeren
bağımsız denetim kuruluşlarınca hazırlanan denetim raporunu inceler ve kontrol ederek nihai onay için
Yönetim Kurulu'na sunar. Denetim Komitesi üyeleri icrada görevli Yönetim Kurulu üyeleri arasından
seçilmiştir.
Şirket Yönetim Kurul'u Kurumsal Yönetim İlkeleri ve bunlara uyum konusu ile bizzat ilgilendiğinden ayrı bir
komite kurulmasına gerek görülmemiştir.
27. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar
Şirket Yönetim Kurulu üyelerine tanınan her türlü hak, menfaat ve ücret ana sözleşmede tanımlanmamıştır.
Genel Kurul, Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerine verilecek huzur hakkı miktarını ve ücretleri
belirlememiştir.
Global Reports LLC

Benzer belgeler