Ciddi Şekilde Bozulmuş Su ve Su Kıtlığı için Çözümler

Transkript

Ciddi Şekilde Bozulmuş Su ve Su Kıtlığı için Çözümler
GE Power & Water (Enerji ve Su)
Water & Process Technologies (Su Arıtma ve İşleme Teknolojileri)
Ciddi Şekilde Bozulmuş Su ve Su
Kıtlığı için Çözümler
Su, dünyanın en değerli kaynaklarından birisidir. Ancak, iklim
değişikliği ve bunun sonucu oluşan kuraklık ve patlayan
nüfus artışı ve tek başına israf, su kaynaklarını sürekli
bir tehdit altında bırakmaktadır. GE Su Arıtma ve İşleme
Teknolojileri olarak biz bugün küresel bir su krizi olduğunun
farkındayız ve buna çözüm bulmak için çalışıyoruz.
Günümüzün Sorunlarına Çözüm Bulmak
Küresel su krizini yavaşlatmada en fazla gelecek vaat eden
çabalardan biri endüstriyel ve kentsel suyun iyileştirilmesi ve
yeniden kullanımıdır. GE’nin kanıtlanmış, güvenilir teknolojilerinden
faydalanan ileri görüşlü endüstri liderleri bir yandan para tasarrufu
yaparken diğer yandan yeni gelir kaynakları geliştiriyor ve çevreye
atık suyun iyileştirilmesi ve yeniden kullanımı ile yardımcı oluyor.
Önde gelen belediyeler, atık suyun güvenli bir şekilde iyileştirilmesi
ve bu iyileştirilen suyun tarımsal ve endüstriyel uygulamalarda
kullanımı ile yeni gelirlerin yaratılması için GE’nin uzmanlığı ve
deneyiminden yararlanıyor.
Ancak mevcut durum bir seçenek olamaz. 100 yılı aşkın bir
zamandır GE, bilimin sınırlarını zorlayan teknojilerin yaratılmasında
en ön saflarda gelmektedir. GE’nin Niskayuna’dan New York,
Şangay’a (Çin) kadar mevcut araştırma merkezlerinde yeniliklerin
öncüsü buluşların sahibi olan ve dünyanın en zorlu sorunlarına
çözüm getiren 3000 uzman araştırmacı istihdam edilmektedir.
Ancak yine de küresel su krizini çözmek çok büyük bir taahhüttür.
Bu nedenle GE, dünyanın önde gelen kuruluşları ve sektör
liderleriyle araştırmaları ilerletmek ve kapsamlı ve mükemmel
çözümler üretmek ve amacıyla ortaklık yapmaktadır.
• G
E, Alberta Su Arştırma Kuruluşu ile Kanada’daki önemli su
sorunlarını araştırmak ve bunlara yönelik yeni ya da iyileştirilmiş
teknolojiler üretmek üzere ortaklık yapmaktadır.
• S
ingapur Ulusal Üniversitesi ile birlikte GE, Çin, Hindistan ve Orta
Doğuda bulunan en geçerli su kıtlığı sorunlarından bazılarına
çözüm getirmeye odaklanmıştır.
• G
E aynı zamanda Katar’da araştırmacıların kentsel ve tarımsal
ihtiyaçlar için su çözümleri geliştirmek amacıyla çalıştıkları
ConocoPhillips Su Sürdürülebilirlik Merkezinin (WSC) bir kardeş
ortak girişimcisi olmuştur.
Ciddi Şekilde Bozulmuş Su ve Su Kıtlığı için Çözümler
GE olarak, endüstri ve toplulukların refaha erişmesine yardımcı olmak
amacıyla en önemli su sorunlarına, atık suyun iyileştirilmesi, arıtılması
ve yeniden kullanılması yoluyla çözüm getirme tahhüdü veriyoruz.
Teknoloji ve Çözümler
Kanıtlanmış teknolojilerimiz yeni su kaynakları sunuyor, su düzeyinin
düşmesini engelliyor ve su yollarını kirliliğe karşı koruyor.
GE, dünya genelinde her gün, güvenilir, sürdürülebilir su tedariği
yaratılmasına yardım ediyor. GE’nin atık suyu bir kaynağa
dönüştüren ileri teknolojilerini uygulayarak sektör bir yandan
düzenleyici gerekliliklerini yerine getirip, çevreyi korurken diğer
yandan karlarını artırabilir.
• GE’nin, su seviyelerinin, işlemler sonucu yaratılan kirliliğin çevreye
salınmadan yönetilmesine yardım eden madencilik çözümleri. GE
sonuçta ortaya çıkan bozulmuş atık suyun temiz su kaynağına
dönüştürülmesinde ve aynı zamanda çevrenin korunmasında
başarılıdır.
• Petrol kaynaklarının bol olduğu birçok bölgede, su kıtlığı
yaşanmaktadır. Petrol üretiminden arta kalan atık suyun
iyileştirilmesi ve arıtılmasıyla GE, artık havuzları ya da derin
enjeksiyon kuyusuna boşalımı azaltan ya da sonlandıran tek
başına sürdürülebilir su tedariği yaratır.
• Suyun endüstriyel işlemlerde yeniden kullanımına imkan veren
ve temiz su tüketimini ve boşalımda herhangi bir çevresel etkiyi
azaltan GE teknolojileri, hidrolik parçalama işleminin sonucu olarak
ciddi şekilde bozulmuş suyun arıtılmasında kullanılıyor.
• GE, rafineri sektörüne operasyonların sonucunda oluşan petrol ve
metal atıklarıyla ilgili sorunlara çözüm bulmalarında yardımcı olur.
GE teknolojileri kirleticileri temizleyebilir ve bu kaynağı endüstriyel
işleme yeniden yönlendirebilir ya da kalan atık suyu çevreye
güvenli bir şekilde boşaltabilir.
• GE, belediyelere artan nüfusun ihtiyaçlarının karşılanması ve
kıtlık sorunlarının üstesinden gelinmesi için sürdürülebilir su
kaynaklarının yaratılmasında yardım ediyor. GE teknolojileri
atık suyun arıtılmasını ve bu yüksek kalitede, arıtılmış atık
suyun içilebilir özellikte olmayan uygulamalar için yeniden
yönlendirilmesini mümkün kılar. Aynı su aynı zamanda tedariğin
takviyesi için yerel akiferlere enjekte edilebilir.
GE’nin müşterilere en büyük sorunların çözülmesinde nasıl yardımcı olduğunu
öğrenmek için www.ge.com/water adresini ziyaret edin
GE Power & Water
Water & Process Technologies
Global Headquarters
4636 Somerton Road
Trevose, PA
19053-6783 USA
Tel. +1 215 355 3300
www.ge.com/water
www.ge.com/water adresini ziyaret ederek ve “Bize Ulaşın”
üzerine tıklayarak size en yakın iletişim noktasını bulabilirsiniz
* General Electric Company ticari markası; bir ya da daha fazla ülkede tescilli olabilir.
Buradaki bilgiler herhangi bir bildirimde bulunmaya gerek duyulmaksızın değiştirilebilir ve sadece genel
kılavuz niteliğindedir. Sistemlerin, ürünlerin ve hizmetlerin boyut ve kapsamı değişiklik gösterebilir.
Resimler örnek olma amacıyladır ve ölçeksizdir. Tüm yasal yükümlülükler sözleşme belgelerinde
belirtildiği şekliyle münhasırdır. Burada bulunanların hiç biri beyan, garanti ya da taahhüt oluşturmaz.
©2011, General Electric Company. Tüm hakları saklıdır.
GEA17829B-TR (12/2011)