KOROGARD WASH PRIMER PVB 2K - İnterfiks Yapı Kimyasalları

Yorumlar

Transkript

KOROGARD WASH PRIMER PVB 2K - İnterfiks Yapı Kimyasalları
P R OT E C T I V E C OAT I N G S
KOROGARD WASH PRIMER PVB 2K
FOSFORİK ASİT İHTİVA EDEN İKİ KOMPONENTLİ PVB ASTAR
•Demir çelik ve aluminyum yüzeylerde çok iyi esneklik sağlar
•Galvaniz yüzeylerde mükemmel yapışma sağlar
•Demir çelik ve aluminyum yüzeylere çok iyi yapışma (Adhesion) gücü vardır
TANIMI
KULLANMA METODU
KOROGARD WASH PRIMER PVB 2K, aluminyum, galvaniz ve diğer
hafif metal yüzeylere çok iyi yapışma gösteren ve sonraki katlara
aderans köprüsü temin eden, ana malzemesi polivinil butiral reçineli,
aktivatörü fosforik asitli bir sıvı karışımı olmak üzere iki bileşenli bir astar
malzemedir.
KOROGARD WASH PRIMER PVB 2K tatbikatından önce yüzey
mekanik yolla veya kumlama metodu ile pürüzlendirilerek boya tutunması
sağlanmalı, uygulamadan 2 saat sonra ve 24 saati geçmeden wash
primer, seçilen boya ile kaplanmalıdır. Uygulama esnasında sıcaklık en
az 15 °C olmalıdır. Yatay yüzeylerde gölcükler oluşturulmamalı, oluşanlar
kuru bir bez veya temiz fırça ile hemen silinmelidir.
KULLANIM ALANLARI
İçerde ve dışarda hertürlü hafif metal yüzey üzerine normal astarların
yapışmasının zor olduğu hallerde yapışma (aderans) köprüsü temini
amaçlı bir astar olarak uygulanır.
AVANTAJLARI
•
•
•
•
Demir çelik ve aluminyum yüzeylerde çok iyi esneklik sağlar.
Çok iyi sertlik özelliği vardır.
Galvaniz yüzeylerde mükemmel yapışma sağlar.
Demir çelik ve aluminyum yüzeylere çok iyi yapışma (Adhesion)
özelliği vardır.
TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Boya Tipi: Demir olmayan yüzeylerde, Etch Primer-Tie Coat (arabağlayıcı)
Renk: Şeffaf sarı
Yoğunluk (20 °C): 1,00 kg/lt
Ambalaj: 20 lt teneke kutu (16/4 lt)
Parlaklık: Yarı mat
Flash Point – Alev Alma Noktası: 20 ºC
Temizlik Tineri: KOROGARD THINNER PVB
Karışım Ömrü (Pot Life): 25 °C’de 6 saat
Raf Ömrü: Serin ve kapalı bir yerde muhafaza edildiğinde 12 aydır
VOC (Uçucu Komponentler): 680 gl/lt
Hacimce Katı Madde Yüzdesi: %28 Hacimce ± %1.0
Teorik Kaplama Alanı: 25 mic. kalınlık için 11,2 m²/lt
Tavsiye Edilen Uygulama Kalınlığı:
Islak Film: 50-90 mic.
Kuru Film Kalınlığı: 14-25 mic.
Uygulama Şekli: Düşük basınçta spray, fırça
Kuruma Zamanı:
20 °C, %50 RH’de. 25 mic. DFT
Dokunma Kuruluğu: 30 dakika
Tam Kuruma Zamanı: 12 saat
Üzerine Kat Atma (20 °C’de): Min 2 saat, Max 24 saat
YÜZEY HAZIRLAMA
• Boyanacak tüm yüzeyler, gresten, yağdan, detejanla yıkama, solventle
silme veya kızgın buhar (Steam) metodlarından biri veya hepsi
kullanılarak arındırılmalı daha sonra alt yapı kurutulmalı ve rutubetten
arındırılmış olmalıdır. Yüzey tuzu ancak basınçlı su ile yüzey yıkanarak
altyapıdan uzaklaştırılabilir. Yıkama bol su ile yapılmalıdır.
• Bütün gevşek parçacıklar, pas ve hadde kabukları kazıma raspa ve tel
fırça ile veya yüksek basınçlı su (water jetting) ile temizlenmelidir. En
iyi netice için yüzey minimum Sa 2½ isveç Grit Blasting temizlik yüzey
kalitesinde olmalıdır. Asit ve alkali pas tabakaları temiz su ile yıkanarak
nötralize edilir (gerekirse %5 amonyak çözeltisi kullanılır).
• Yeni çeliklerde çelik yüzeylerin pürüzlülüğünü arttırmak amacı ile
mekanik aşındırma (kumlama) veya kimyasal aşındırma yollarından
biri ile (Asit Etching) (37,5-62,5 mic.) yüzey profili sağlanmalıdır.
• Eski yüzeyler, yağı söken ve suda emülsiye olabilen sanayi tipi bir
deterjanla temizlenerek bol basınçlı su ile durulanmalıdır.
• Kumlamadan sonra yüzey yeniden paslanmadan mümkün olan en
kısa zamanda KOROGARD WASH PRIMER PVB 2K yüzeye tatbik
edilmelidir.
ASTARLAMA, KARIŞTIRMA VE İNCELTME
• KOROGARD WASH PRIMER PVB 2K tek komponentli bir malzeme
olup bünyesinde fosforik asit ihtiva etmektedir. Kullanmadan önce
karıştırılmalıdır. Karıştırma için kullanılacak aletlerin rutubetsiz
olmasına ve rutubetin boya karışımına karışmamasına dikkat
edilmesi önemlidir. KOROGARD WASH PRIMER PVB 2K’nın
tinerle inceltilmesine gerek olabilir, otomatik makina uygulamasında
viskozitenin 9-11 saniye Ford Cup #4 olması için %5-35, KOROGARD
THINNER PVB 2K tineri ilave edilebilir. Tüm solvent ilaveleri, malzeme
önceden karıştırıldıktan sonra, homojen karışıma yapılmalı ve boya
solvent ilavesinden sonra mutlaka tekrar kartıştırılmalıdır.
DIKKAT EDILECEK NOKTALAR
KOROGARD PRIMER WP havanın relatif rutubetinin %85’i geçtiği yüzey
sıcaklığı ile Dew point arasındaki farkın 3 °C’den az olduğu durumlarda
uygulamayınız. Tavsiye edilen uygulama metodu havalı püskürtme
veya fırça uygulamasıdır. Aşırı kalınlık oluşumu ve boya filminde gölcük
oluşumuna izin vermeyiniz. Eğer böyle bir durum oluşursa boya fazlasını
temiz ve kuru bir bezle siliniz. Tank ve kapalı alanların boyanmasında iyi
bir havalandırma şarttır. Böylece solvent buharları yüzeyden uzaklaştırılır,
boyanın kürlenmesi kolaylaşır ve uygulamacı için daha sağlıklı atmosferik
bir çevre oluşturulur (Interfiks teknik servisine danışınız).
INTERFIKS YAPI KİMYASALLARI İNŞAAT SAN. ve TİC. A.Ş.
FSM Cad. Yedekreis Sok. Liscon İş Merkezi No: 7/2 Kavacık - Beykoz / İSTANBUL
Tel: 0216.425 18 98 (Pbx) • 0216.425 20 99 • www.interfiks.com.tr • [email protected]
P R OT E C T I V E C OAT I N G S
KOROGARD WASH PRIMER PVB 2K
FOSFORİK ASİT İHTİVA EDEN İKİ KOMPONENTLİ PVB ASTAR
SARFİYAT
11,2 m²/lt at 25 mic.
AMBALAJ
A Bileşeni: 16 lt teneke kutu
B Bileşeni: 4 lt teneke kutu
DEPOLAMA ve RAF ÖMRÜ
Kuru ve serin bir yerde saklanmalıdır. Raf ömrü uygun depolandığı
takdirde 12 aydır. Depolamada ürün güneşe veya dona maruz
kalmamalıdır.
SAĞLIK ve EMNİYET
YANGIN TEHLIKE SINIFI
• II (21–50 ºC arasında, alev alıcı buhar sıvıları ihtiva eden, hiçbir
oranda su ile karışmayan sıvıları kapsar).
SAĞLIĞA ZARARLILIK
• B (Yakın temasta malzeme kısmen az zararlı, fakat ihtiva ettiği bir
grup madde nedeni ile kullanımı esnasında uygun bir korunma
gerekmektedir).
• Boyanın deri ve gözle teması engellenmelidir. (Eldiven, Koruyucu
gözlük, yüz maskesi ve sanayi kremi kullanılmalı).
Gerekli emniyet kuralları ve uyarılar için MSDS malzeme Emniyet
Bilgi Föyünü okuyunuz. Uyulması gereken asgari emniyet kuralları
aşağıdadır.
• Boyanın deri ve gözle teması eldiven, koruyucu gözlük, yüz maskesi,
ve sanayi kremi kullanılarak engellenmelidir.
• Uygulama esnasında ve boya kuruyana kadar yeterli bir hava
sirkülasyonu sağlanmalı.
• Boya deri ile temas ederse, ılık su ve sabunla veya sanayi tipi
temizleyici ile yıkanmalı. Eğer gözlere sıçrama olmuşsa en az 10
dakika su ile durulanmalı ve tıbbi yardım temin edilmelidir.
• Bu tip malzemeler alev alıcı komponentler ihtiva ettiklerinden, kıvılcım
ve çıplak alevden uzak olunmalıdır. Bölgede sigara içilmesine izin
verilmemelidir.
• Kovalardaki tüm uyarıcı notlar dikkatle okunmalı ve tavsiye edilen
çalışma kurallarına uyulmalıdır.
NOT: Bu teknik bültende verilen tüm bilgilerde, tecrübe, hammaddelerdeki
gelişim ve araştırma geliştirme faaliyetlerinin bir sonucu olarak, zaman zaman
değişiklik yapılabilir. İlave bilgi için lütfen bölgesel satış temsilciniz veya
doğrudan INTERFIKS A.Ş. ile irtibat kurunuz.
INTERFIKS YAPI KİMYASALLARI İNŞAAT SAN. ve TİC. A.Ş.
FSM Cad. Yedekreis Sok. Liscon İş Merkezi No: 7/2 Kavacık - Beykoz / İSTANBUL
Tel: 0216.425 18 98 (Pbx) • 0216.425 20 99 • www.interfiks.com.tr • [email protected]

Benzer belgeler

korogard procoat 188 - İnterfiks Yapı Kimyasalları

korogard procoat 188 - İnterfiks Yapı Kimyasalları dakika su ile durulanmalı ve tıbbi yardım temin edilmelidir. • Bu tip malzemeler alev alıcı komponentler ihtiva ettiklerinden, kıvılcım ve çıplak alevden uzak olunmalıdır. Bölgede sigara içilmesin...

Detaylı

Teknik Bilgi Föyü

Teknik Bilgi Föyü dakika su ile durulanmalı ve tıbbi yardım temin edilmelidir. • Bu tip malzemeler alev alıcı komponentler ihtiva ettiklerinden, kıvılcım ve çıplak alevden uzak olunmalıdır. Bölgede sigara içilmesin...

Detaylı

Teknik Bilgi Föyü - İnterfiks Yapı Kimyasalları

Teknik Bilgi Föyü - İnterfiks Yapı Kimyasalları Kür Süresi: 24 saat Shore A Sertliği: 10 Sıcaklık Dayanımı: (-40) - (+80) °C

Detaylı

KOROGARD PROBOND 140

KOROGARD PROBOND 140 dakika su ile durulanmalı ve tıbbi yardım temin edilmelidir. • Bu tip malzemeler alev alıcı komponentler ihtiva ettiklerinden, kıvılcım ve çıplak alevden uzak olunmalıdır. Bölgede sigara içilmesin...

Detaylı

Teknik Bilgi Föyü

Teknik Bilgi Föyü dakika su ile durulanmalı ve tıbbi yardım temin edilmelidir. • Bu tip malzemeler alev alıcı komponentler ihtiva ettiklerinden, kıvılcım ve çıplak alevden uzak olunmalıdır. Bölgede sigara içilmesin...

Detaylı

Teknik Bilgi Föyü - İnterfiks Yapı Kimyasalları

Teknik Bilgi Föyü - İnterfiks Yapı Kimyasalları Gerekli emniyet kuralları ve uyarılar için MSDS malzeme Emniyet Bilgi Föyünü okuyunuz. Uyulması gereken asgari emniyet kuralları aşağıdadır. • Boyanın deri ve gözle teması eldiven, koruyucu gözlük...

Detaylı

durafloor 110 sl - İnterfiks Yapı Kimyasalları

durafloor 110 sl - İnterfiks Yapı Kimyasalları doktora başvurunuz. Cilde ve göze temas etmesi halinde bol su ve sabunla yıkayınız. Kullandıktan sonra ağzını tamamen kapatınız. Çocukların erişemeyeceği yerde saklayınız. Ayrıntılı bilgi için Güve...

Detaylı

duraflor r70 - İnterfiks Yapı Kimyasalları

duraflor r70 - İnterfiks Yapı Kimyasalları • Uygulamada kalıp kullanıldığı takdirde malzemenin aderans kuvveti yüksek olduğundan kalıp çıkartılırken kırılmaları engellemek içi kalıp yağı kullanılması tavsiye edilir. • Başlangıç küründen s...

Detaylı

INTERFLEX PU-F 2K (FIXPUR FLEX 2K F)

INTERFLEX PU-F 2K (FIXPUR FLEX 2K F) Kaza ile yutulduğunda doktora başvurunuz. Deri ile temasta bol su ile yıkayınız. Kullandıktan sonra ağzını iyice kapatınız. Uygulama sırasında mutlaka eldiven ve koruyucu gözlük takılmalıdır. Çalış...

Detaylı

Teknik Bilgi Föyü - İnterfiks Yapı Kimyasalları

Teknik Bilgi Föyü - İnterfiks Yapı Kimyasalları • Uygulama doğrudan güneş altında veya rüzgarda yapılmamalıdır. Bu şekilde üst kısımların kuruması ve perdah sırasında çatlaması

Detaylı