Mercedes-Benz

Transkript

Mercedes-Benz
CREATING TOGETHER
Mercedes-Benz
Avrupa Bölgesi Ticari Araçlar için
Boya Kullanım Kullanım Kılavuzu
Europe
İÇİNDEKİLER
1 Kaliteli boya tamiri
3
a) Hazırlık
3
b) Ekipmanlar
4
c) Kuru zımparalama
5
d) EP astar
5
2 Garantili tamir sistemleri
6
a) Araç gövdesi EP – sistem I (2K Son Kat)
6
a) Araç gövdesi EP – sistem I (Bazkat – Vernik)
8
c) Araç gövdesi EP – sistem II
10
d) Macun – dolgu astarı – sistem (2K Son Kat)
12
e) Sac astarı – dolgu astarı – sistem (Bazkat – Vernik)
15
f) Plastik parçalar
18
g) Plastik parçalar – çizilmeler / taş çarpmaları
20
3 Yama tamiri
a) 2 kat renkler
4 Özel tamir sistemleri
24
24
26
a) Alüminyum
26
b) Çelik
27
c) Kumlanmış çelik
28
d) Galvaniz
29
e) Tekrar Kaplama
30
5 Renk Bilgileri
35
a) Renk formülasyonu
35
6 Servis bilgileri
37
Servis bilgileri
37
İletişim
37
Tüm teknik bilgi fişleri, güvenlik fişleri ve renk formülasyonları şu adreste
bulunabilir:
www.sikkenscv.com
Durum: Ağustos 2015
2
1 Kaliteli boya tamiri
a) Hazırlık
Hazırlık adımında, uygulanan tamir işleminde
Doğru kişisel koruyucu donanımın (PPE) kullanılması
kontaminasyon riskini ortadan kaldırmak için temizlik
aşağıdaki nedenlerle kritik önem taşır:
yapılması son derece önemlidir. İyi eğitimli personel ve tam
donanımlı iş istasyonlarının kullanılması, her zaman
1.
korunma ve sağlık.
yüksek kaliteli tamir işlerinin yapılmasını sağlar.
İyi organize edilmiş ve temiz iş yerleri, yüksek kaliteli tamir
Sağlık ve güvenlik nedenlerinin yanı sıra kişisel
2.
Elle temas gibi nedenlerden kaynaklanan
kontaminasyonun ve boya kusurlarının önlenmesi.
işlerinin temelini oluşturur. Bunlar boyahaneler arasında
farklılık gösterebilir, ancak aynı konsepti izlemelidir.
Ülkeye özgü sağlık ve güvenlik yönetmeliklerine uyulması.
Doğru işlem, nihai sonucu etkileyecektir. Standartlaştırılmış
işlemler, tam donanımlı iş istasyonları ve tamir türü için
özel araçlarla birlikte kullanıldığında, her zaman etkili tamir
Onaylanmış boya sistemleri ve işlemleriyle çalışmak,
işleri sağlar.
yapılan her tamir türünün etkili ve yüksek kaliteli olmasını
sağlar.
İyi organize edilmiş bir iş istasyonu, iş akışının verimliliğini
ve tamir işinin kalitesini artırır.
Birinci kural: Temizlik ve düzen çok önemlidir. Bu, iş
istasyonu, boyahane katı, personel ve ekipman için
geçerlidir. Kalite geliştirme sistemleri, en ideal işlemin elde
edilmesine destek olur.
Tamir edilen tüm nesnelerin, onaylanmış boya sistemi ve
ürünleri hazırlanmadan ve uygulanmadan önce
temizlenmesi gerekir. Yalnızca yüksek kaliteli temizlik
bezlerinin kullanılması ve her zaman iki bezin
bulundurulması önerilir. Bir bez ıslak temizlik için ikinci bez
ise yüzeyi kurulamak için kullanılmalıdır.
Temizlik bezinde renkli kontaminasyon kalmadığında,
metal çıplak yüzeylerin “temiz” olduğu kabul edilir.
3
b) Ekipmanlar
Ekipmanlar, yüksek kaliteli tamir işlerinin
gerçekleştirilmesinde önemli bir rol oynarlar. Üretici
tavsiyelerine göre düzenli aralıklarla ekipmanların bakımı
ve servisi yapılmalıdır.
Zımparalama ekipmanlarıve toz emiş sistemleri
Yüksek kaliteli bir sonuca ulaşmak için çalışır durumda bir
toz emiş sistemine sahip doğru zımparalama
ekipmanlarının kullanılması gerekir.
Otomobiller, plastik, alüminyum, karbon fiber ve farklı
mukavemetlere sahip metaller gibi çeşitli çıplak yüzey
türleri kullanılarak üretilir. Çıplak yüzeye uygun önerilen
sistemlerin kullanılması çok önemlidir.
Alüminyum
Alüminyumun tamiri ve hazırlanması için ayrı bir çalışma
alanı gereklidir. Alüminyum ve çelik yüzeylerin aynı aletler
kullanılarak hazırlanması temas korozyonuna neden olur.
Alüminyumun hazırlanmasına yönelik bir çalışma alanı,
ayrı zımparalama aletleri ve toz emiş sistemleri gibi özel
ekipmanlar gerektirir.
Karbon (CFK)
Farklı çıplak yüzeyler arasında kontaminasyonu önlemek
için bütün bu çıplak yüzey türlerine yönelik olarak özel
aletlerin kullanılması gerekir.
Zımparalama aletlerinin iş istasyonundaki merkezi toz emiş
sistemine bağlanması gereklidir. Böylelikle zımpara tozu
miktarı azaltılır ve yüksek kaliteli bir tamir işi sağlanır. Alet
üreticisinin belirttiği talimatlara ve yönergelere uyulması
önerilir.
4
c) Kuru zımparalama
Ekonomik ve ekolojik bir işlem sağladığı için tüm
İki taraf da (boya ve aşındırıcı madde üreticisi)
zımparalama adımlarının kuru zımparalama ile yapılması
boyahanedeki işlemin optimize edilmesi ve sürekli yüksek
önerilir.
kaliteli tamir işlerinin sağlanması için çalışmaktadır.
Kuru zımparalama için boya ve aşındırıcı madde
Tamir işi (çıplak yüzey) için doğru zımparalama aletinin ve
üreticisinin tavsiyelerine uyularak doğru aletlerin ve uygun
malzemesinin seçilmesi, yüksek kaliteli sonuçlar alınmasını
zımpara kağıdının kullanılması gerekir.
sağlar.
Tüm tamir türleri için zımparalama tavsiyelerine yazılı
sistemlerden ulaşabilirsiniz.
Alüminyum (yarı sert)
Zımparalama keçesi tip A İnce
Alüminyum (sert)
P180 - 220
Alüminyum bobin kaplamalı
Zımparalama keçesi tip A İnce
Kontrplak
Zımparalama keçesi tipi Çok İnce / P220 – P320
GFK
Zımparalama keçesi tipi Çok İnce / P220 – P320
Çelik
P80 - 180
Galvanize çelik
Zımparalama keçesi tipi Çok İnce / P180 – P320
Paslanmaz çelik
Zımparalama keçesi tipi Çok İnce / P180 – P220
Eski boyalı yüzeyler
Zımparalama keçesi tipi Ultra İnce / P180 – P500
d) EP astar
Optimum korozyon koruması sağlamak için, farklı reçine
bazlı özel ürünler gereklidir. Epoksi reçine bazlı ürünler bu
Not:
özellikleri gösterir.
EP Astarlar yalnızca aşağıdaki tamir türleri için
kullanılmalıdır:
Epoksi Astarlar çok iyi yapışma ve korozyon koruması

Yapıştırıcı Mastiği Yalıtımı
sağlar. Ayrıca kimyasal maddelere ve neme karşı yüksek

Alt Gövde Koruması
dayanıklılığa sahiptir.

Ön Cam Bağlama
5
2 Garantili tamir sistemleri
a) Araç gövdesi EP – sistem I (2K Son Kat)
Alüminyum
Yağ giderme
Zımparalama
Yağ giderme
Macun
Çelik
Galvaniz
Autocoat BT LV 350 Antistatic Silicone Remover
P180
P120
Zımpara keçesi
çok ince
P240
Autocoat BT LV 350 Antistatic Silicone Remover
Polykit IV
Zımparalama
P180 – P320
Yağ giderme
Autocoat BT LV 350 Antistatic Silicone Remover
Dolgu astarı
Autocoat BT LV 350 Primer EP
Son kat
Kataforez
Autocoat BT LV 351 Topcoat
6
a) Araç gövdesi EP – sistem I (2K Son Kat)
Autocoat BT LV 350
Antistatic Silicone
Remover
Yüzeyin, seçilen yüzey temizleyici ve temiz bir bez kullanılarak temizlenmesi gerekir. Bundan hemen
sonra, yüzeyin yüksek kaliteli emici gresten arındırma bezleriyle tamamen kurulanması gereklidir.
Tek bir bez kirleri ve gresi gidermek yerine taşıyacağı için, iki bez kullanılmalıdır.
Yüzey üzerindeki kontaminasyon giderilmeyeceği için, yüzey temizleyicinin buharlaşmaması gerekir.
Yüzey temizleyici buharlaşmadan önce yüzey tamamen kurulanmalıdır.
Teknik
bilgi fişi
9.1.57
Polykit IV
100
2
Polykit IV
Putty
Hardener
4
1
0,5
LV 350
Primer EP
LV 350
Primer EP
Hardener
LV 350
Primer EP
Reducer
100
40
30
3–4
dakika,
20°C
15 – 20
dakika,
20°C
P180
–
P320
Sikkens
# 34
1.4 – 1.6
Sikkens
# 32
1.3 – 1.4
Teknik
bilgi fişi
4.5.9
Autocoat BT LV 350
Primer EP
1–2 x 1
45 dakika,
20°C
Teknik
bilgi fişi
9.1.85
Autocoat BT LV 351
Topcoat
LV 351
Topcoat
LV 351
Hardener
LV 351
Reducer
2x1
30 dakika,
60°C
Teknik
bilgi fişi
9.1.101
7
a) Araç gövdesi EP – sistem I (Bazkat – Vernik)
Alüminyum
Yağ giderme
Zımparalama
Yağ giderme
Macun
Çelik
Galvaniz
Kataforez
Autocoat BT LV 350 Antistatic Silicone Remover
P180
P120
Zımpara keçesi
çok ince
P240
Autocoat BT LV 350 Antistatic Silicone Remover
Polykit IV
Zımparalama
P180 – P320
Yağ giderme
Autocoat BT LV 350 Antistatic Silicone Remover
Dolgu astarı
Autocoat BT LV 350 Primer EP
Bazkat
Autocoat BT WB 551 Basecoat / Autowave
Vernik
Autocoat BT LV 853 Clear
8
a) Araç gövdesi EP – sistem I (Bazkat – Vernik)
Autocoat BT LV 350
Antistatic Silicone
Remover
Yüzeyin, seçilen yüzey temizleyici ve temiz bir bez kullanılarak temizlenmesi gerekir. Bundan hemen
sonra, yüzeyin yüksek kaliteli emici gresten arındırma bezleriyle tamamen kurulanması gereklidir.
Tek bir bez kirleri ve gresi gidermek yerine taşıyacağı için, iki bez kullanılmalıdır.
Yüzey üzerindeki kontaminasyon giderilmeyeceği için, yüzey temizleyicinin buharlaşmaması gerekir.
Yüzey temizleyici buharlaşmadan önce yüzey tamamen kurulanmalıdır.
Teknik
bilgi fişi
9.1.57
Polykit IV
100
2
Polykit IV
Putty
Hardener
4
1
0,5
LV 350
Primer EP
LV 350
Primer EP
Hardener
LV 350
Primer EP
Reducer
100
20
3–4
dakika,
20°C
15 – 20
dakika,
20°C
P180
–
P320
Sikkens
# 34
1.4 – 1.6
1.5 – 1.7
Tam kat
Teknik
bilgi fişi
4.5.9
Autocoat BT LV 350
Primer EP
1–2x1
Teknik
bilgi fişi
45 dakika,
20°C
9.1.85
Autocoat BT WB 551
Basecoat
Metalik ve İnci
WB 551
Basecoat
WB 551
Activator
Sikkens
# 14
Ara kat
Efekt katı
Yüzey
tamamen
matlaşana
ve kuruyana
kadar
Teknik
bilgi fişi
9.1.109
Autocoat BT LV 853
Clear
100
60
20
LV 853
Clear
LV 853
Hardener
LV 853
Reducer
Sikkens
# 31
1.3 – 1.4
2x1
30 dakika,
60°C
Teknik
bilgi fişi
9.1.120
9
c) Body EP – sistem II
Alüminyum
Yağ giderme
Zımparalama
Yağ giderme
Macun
Çelik
Galvaniz
Autocoat BT LV 350 Antistatic Silicone Remover
P180
Zımpara keçesi
çok ince
P120
P240
Autocoat BT LV 350 Antistatic Silicone Remover
Polykit IV
Zımparalama
P180 – P320
Yağ giderme
Autocoat BT LV 350 Antistatic Silicone Remover
Dolgu astarı
Autocoat BT LV 250 Primer EP
Son kat
Kataforez
Autocoat BT LV 351 Topcoat
10
c) Araç gövdesi EP – system II
Autocoat BT LV 350
Yüzeyin, seçilen yüzey temizleyici ve temiz bir bez kullanılarak temizlenmesi gerekir. Bundan hemen
sonra, yüzeyin yüksek kaliteli emici gresten arındırma bezleriyle tamamen kurulanması gereklidir.
Tek bir bez kirleri ve gresi gidermek yerine taşıyacağı için, iki bez kullanılmalıdır.
Yüzey üzerindeki kontaminasyon giderilmeyeceği için, yüzey temizleyicinin buharlaşmaması gerekir.
Yüzey temizleyici buharlaşmadan önce yüzey tamamen kurulanmalıdır.
Antistatic Silicone
Remover
Teknik
bilgi fişi
9.1.57
Polykit IV
100
2
Polykit IV
Putty
Hardener
3–4
dakika,
20°C
15 – 20
dakika,
20°C
P180
–
P320
Sikkens
# 12
1.6 – 1.8
Sikkens
# 32
1.3 – 1.4
Teknik
bilgi fişi
4.5.9
Autocoat BT LV 250
Primer EP
100
50
40
LV 250
Primer EP
LV 250
Primer EP
Hardener
LV 250
Primer EP
Reducer
1–2x1
45 – 90
dakika,
20°C
Teknik
bilgi fişi
9.1.50
Autocoat BT LV 351
Topcoat
100
40
30
LV 351
Topcoat
LV 351
Hardener
LV 351
Reducer
2x1
30 dakika,
60°C
Teknik
bilgi fişi
9.1.101
11
d) Sac astarı – dolgu astarı – sistem (2K Son Kat)
Alüminyum
Yağ giderme
Zımparalama
Yağ giderme
Macun
Çelik
Galvaniz
Autocoat BT LV 350 Antistatic Silicone Remover
P180
Zımpara keçesi
çok ince
P120
Polykit IV
P180 – P320
Yağ giderme
Autocoat BT LV 350 Antistatic Silicone Remover
Dolgu astarı
Son kat
P240
Autocoat BT LV 350 Antistatic Silicone Remover
Zımparalama
Sac Astarı
Kataforez
Washprimer 1K CF
Autocoat BT LV 350 Filler
Autocoat BT LV 351 Topcoat
12
d) Sac astarı – dolgu astarı– sistem (2K Son Kat)
Autocoat BT LV 350
Antistatic Silicone
Remover
Yüzeyin, seçilen yüzey temizleyici ve temiz bir bez kullanılarak temizlenmesi gerekir. Bundan hemen
sonra, yüzeyin yüksek kaliteli emici gresten arındırma bezleriyle tamamen kurulanması gereklidir.
Tek bir bez kirleri ve gresi gidermek yerine taşıyacağı için, iki bez kullanılmalıdır.
Yüzey üzerindeki kontaminasyon giderilmeyeceği için, yüzey temizleyicinin buharlaşmaması gerekir.
Yüzey temizleyici buharlaşmadan önce yüzey tamamen kurulanmalıdır.
Teknik
bilgi fişi
9.1.57
Polykit IV
100
2
Polykit IV
Putty
Hardener
100
50
3–4
dakika,
20°C
15 – 20
dakika,
20°C
P180
–
P320
Sikkens
#1
1.2 – 1.5
1x1
Teknik
bilgi fişi
4.5.9
Washprimer 1K CF
Washprimer
Plus
Reducer
100
20
40
LV 350 Filler
LV 351
Hardener
LV 350 Filler
Reducer
Teknik
bilgi fişi
15 dakika,
20°C
1.1.17
Autocoat BT LV 350
Filler
Sikkens
# 23
1.5 – 1.8
Sikkens
# 32
1.3 – 1.4
1–2x1
45 – 55
dakika,
20°C
Teknik
bilgi fişi
9.1.53
Autocoat BT LV 351
Topcoat
100
40
30
LV 351
Topcoat
LV 351
Hardener
LV 351
Reducer
2x1
30 dakika,
60°C
Teknik
bilgi fişi
9.1.101
13
e) Sac astarı – dolgu astarı – sistem (Bazkat – Vernik)
Alüminyum
Yağ giderme
Zımparalama
Yağ giderme
Macun
Çelik
Galvaniz
Autocoat BT LV 350 Antistatic Silicone Remover
P180
Zımpara keçesi
çok ince
P120
Polykit IV
P180 – P320
Yağ giderme
Autocoat BT LV 350 Antistatic Silicone Remover
Dolgu astarı
P240
Autocoat BT LV 350 Antistatic Silicone Remover
Zımparalama
Sac Astarı
Kataforez
Washprimer 1K CF
Autocoat BT LV 350 Filler
Bazkat
Autocoat BT WB 551 Basecoat / Autowave
Vernik
Autocoat BT LV 853 Clear
14
e) Sac astarı – dolgu astarı – sistem (Bazkat – Vernik)
Alüminyum
Yağ giderme
Zımparalama
Yağ giderme
Macun
Çelik
Galvaniz
Autocoat BT LV 350 Antistatic Silicone Remover
P180
Zımpara keçesi
çok ince
P120
Polykit IV
P180 – P320
Yağ giderme
Autocoat BT LV 350 Antistatic Silicone Remover
Dolgu astarı
P240
Autocoat BT LV 350 Antistatic Silicone Remover
Zımparalama
Sac Astarı
Kataforez
Washprimer 1K CF
Autocoat BT LV 350 Filler
Bazkat
Autocoat BT WB 551 Basecoat / Autowave
Vernik
Autocoat BT 300 Clear ASG
15
e) Sac astarı – dolgu astarı – sistem (Bazkat – Vernik)
Autocoat BT LV 350
Antistatic Silicone
Remover
Yüzeyin, seçilen yüzey temizleyici ve temiz bir bez kullanılarak temizlenmesi gerekir. Bundan hemen
sonra, yüzeyin yüksek kaliteli emici gresten arındırma bezleriyle tamamen kurulanması gereklidir.
Tek bir bez kirleri ve gresi gidermek yerine taşıyacağı için, iki bez kullanılmalıdır.
Yüzey üzerindeki kontaminasyon giderilmeyeceği için, yüzey temizleyicinin buharlaşmaması gerekir.
Yüzey temizleyici buharlaşmadan önce yüzey tamamen kurulanmalıdır.
Teknik
bilgi fişi
9.1.57
Polykit IV
100
2
Polykit IV
Putty
Hardener
100
50
3–4
dakika,
20°C
15 – 20
dakika,
20°C
P180
–
P320
Sikkens
#1
1.2 – 1.5
1x1
Teknik
bilgi fişi
4.5.9
Washprimer 1K CF
Washprimer
Plus
Reducer
100
20
40
LV 350 Filler
LV 351
Hardener
LV 350 Filler
Reducer
100
20
Teknik
bilgi fişi
15 dakika,
20°C
1.1.17
Autocoat BT LV 350
Filler
Sikkens
# 23
1.5 – 1.8
1.5 – 1.7
Tam kat
1–2x1
Teknik
bilgi fişi
45 – 55
dakika,
20°C
9.1.53
Autocoat BT WB 551
Basecoat
Metalik ve İnci
WB 551
Basecoat
WB 551
Activator
100
60
Sikkens
# 14
Ara kat
Efekt katı
Yüzey
tamamen
matlaşana
ve kuruyana
kadar
Teknik
bilgi fişi
9.1.109
Autocoat BT LV 853
Clear
LV 853
Clear
LV 853
Hardener
20
LV 853
Reducer
Sikkens
# 31
1.3 – 1.4
2x1
30 dakika,
60°C
Teknik
bilgi fişi
9.1.120
16
e) Sac astarı – dolgu astarı – sistem (Bazkat – Vernik ASG)
Autocoat BT LV 350
Antistatic Silicone
Remover
Yüzeyin, seçilen yüzey temizleyici ve temiz bir bez kullanılarak temizlenmesi gerekir. Bundan hemen
sonra, yüzeyin yüksek kaliteli emici gresten arındırma bezleriyle tamamen kurulanması gereklidir.
Tek bir bez kirleri ve gresi gidermek yerine taşıyacağı için, iki bez kullanılmalıdır.
Yüzey üzerindeki kontaminasyon giderilmeyeceği için, yüzey temizleyicinin buharlaşmaması gerekir.
Yüzey temizleyici buharlaşmadan önce yüzey tamamen kurulanmalıdır.
Teknik
bilgi fişi
9.1.57
Polykit IV
100
2
Polykit IV
Putty
Hardener
100
50
3–4
dakika,
20°C
15 – 20
dakika,
20°C
P180
–
P320
Sikkens
#1
1.2 – 1.5
1x1
Teknik
bilgi fişi
4.5.9
Washprimer 1K CF
Washprimer
Plus
Reducer
100
20
40
LV 350 Filler
LV 351
Hardener
LV 350 Filler
Reducer
100
20
Teknik
bilgi fişi
15 dakika,
20°C
1.1.17
Autocoat BT LV 350
Filler
Sikkens
# 23
1.5 – 1.8
1.5 – 1.7
Tam kat
1x1
Teknik
bilgi fişi
45 – 55
dakika,
20°C
9.1.53
Autocoat BT WB 551
Basecoat
Metalik ve İnci
WB 551
Basecoat
WB 551
Activator
3
2
Sikkens
# 14
Ara kat
Efekt katı
Yüzey
tamamen
matlaşana
ve kuruyana
kadar
Teknik
bilgi fişi
9.1.109
Autocoat BT 300
Clear ASG
BT 300
Clear ASG
BT 300
Hardener
1
BT 800
Reducer
Sikkens
# 250
1.4 – 1.6
2x1
45 dakika,
60°C
Teknik
bilgi fişi
9.1.75
17
f) Plastik parçalar
Temizleme
Yüzeyin ılık su ve sabunla temizlenmesi, ardından temiz suyla durulanması gerekir
Yağ giderme
Autocoat BT LV 350 Antistatic Silicone Remover
Zımparalama
P500
Yağ giderme
Autocoat BT LV 350 Antistatic Silicone Remover
Son kat
Autocoat BT LV 351 Topcoat
Temizleme
Yüzeyin ılık su ve sabunla temizlenmesi, ardından temiz suyla durulanması gerekir
Yağ giderme
Autocoat BT LV 350 Antistatic Silicone Remover
Zımparalama
P500
Yağ giderme
Autocoat BT LV 350 Antistatic Silicone Remover
Bazkat
Autocoat BT WB 551 Basecoat
Vernik
Autocoat BT LV 853 Clear
18
f) Plastik parçalar (2K Son Kat)
Autocoat BT LV 350
Antistatic Silicone
Remover
Yüzeyin, seçilen yüzey temizleyici ve temiz bir bez kullanılarak temizlenmesi gerekir. Bundan hemen
sonra, yüzeyin yüksek kaliteli emici gresten arındırma bezleriyle tamamen kurulanması gereklidir.
Tek bir bez kirleri ve gresi gidermek yerine taşıyacağı için, iki bez kullanılmalıdır.
Yüzey üzerindeki kontaminasyon giderilmeyeceği için, yüzey temizleyicinin buharlaşmaması gerekir.
Yüzey temizleyici buharlaşmadan önce yüzey tamamen kurulanmalıdır.
Teknik
bilgi fişi
9.1.57
Autocoat BT LV 351
Topcoat
100
LV 351
Topcoat
40
LV 351
Hardener
30
LV 351
Reducer
Sikkens
# 32
1.3 – 1.4
2x1
Teknik
bilgi fişi
30 dakika,
60°C
9.1.101
f) Plastik parçalar (Bazkat – Vernik)
Autocoat BT LV 350
Antistatic Silicone
Remover
Yüzeyin, seçilen yüzey temizleyici ve temiz bir bez kullanılarak temizlenmesi gerekir. Bundan hemen
sonra, yüzeyin yüksek kaliteli emici gresten arındırma bezleriyle tamamen kurulanması gereklidir.
Tek bir bez kirleri ve gresi gidermek yerine taşıyacağı için, iki bez kullanılmalıdır.
Yüzey üzerindeki kontaminasyon giderilmeyeceği için, yüzey temizleyicinin buharlaşmaması gerekir.
Yüzey temizleyici buharlaşmadan önce yüzey tamamen kurulanmalıdır.
Teknik
bilgi fişi
9.1.57
Autocoat BT WB 551
Basecoat
Metalik ve İnci
100
WB 551
Basecoat
20
WB 551
Activator
Sikkens
# 14
1.5 – 1.7
Tam kat
Ara kat
Efekt katı
Yüzey
tamamen
matlaşana
ve kuruyana
kadar
Teknik
bilgi fişi
9.1.109
Autocoat BT LV 853
Clear
100
60
20
LV 853
Clear
LV 853
Hardener
LV 853
Reducer
Sikkens
# 31
1.3 – 1.4
2x1
30 dakika,
60°C
Teknik
bilgi fişi
9.1.120
19
g) Plastik parçalar – çizilmeler / taş çarpmaları
Isıl işlem
20 dakika, 60°C
Temizleme
Yüzeyin ılık su ve sabunla temizlenmesi,
ardından temiz suyla durulanması gerekir
Zımparalama
Su ve çok ince zımpara keçesi ile yama geçişi
Yağ giderme
Autocoat BT LV 350 Antistatic Silicone Remover
Flash-off süresi
Minimum 15 dakika, 20°C
Plastik astarı
1K All Plastic Primer
Dolgu astarı
Autocoat BT LV 350 Filler
Son kat
Autocoat BT LV 351 Topcoat
20
g) Plastik parçalar – çizilmeler / taş çarpmaları
Isıl işlem
20 dakika, 60°C
Temizleme
Yüzeyin ılık su ve sabunla temizlenmesi,
ardından temiz suyla durulanması gerekir
Zımparalama
Su ve çok ince zımpara keçesi ile yama geçişi
Yağ giderme
Autocoat BT LV 350 Antistatic Silicone Remover
Flash-off süresi
Minimum 15 dakika, 20°C
Plastik astarı
1K All Plastic Primer
Dolgu astarı
Autocoat BT LV 350 Filler
Bazkat
Autocoat BT WB 551 Basecoat
Vernik
Autocoat BT LV 853 Clear
21
g) Plastik parçalar – çizilmeler / taş çarpmaları
Autocoat BT LV 350
Antistatic Silicone
Remover
Yüzeyin, seçilen yüzey temizleyici ve temiz bir bez kullanılarak temizlenmesi gerekir. Bundan hemen
sonra, yüzeyin yüksek kaliteli emici gresten arındırma bezleriyle tamamen kurulanması gereklidir.
Tek bir bez kirleri ve gresi gidermek yerine taşıyacağı için, iki bez kullanılmalıdır.
Yüzey üzerindeki kontaminasyon giderilmeyeceği için, yüzey temizleyicinin buharlaşmaması gerekir.
Yüzey temizleyici buharlaşmadan önce yüzey tamamen kurulanmalıdır.
Teknik
bilgi fişi
9.1.57
1K All Plastic Primer
Kullanıma hazır
1.2 – 1.4
1x1
Teknik
bilgi fişi
20 dakika,
20°C
S2.06.02
Autocoat BT LV 350
Filler
100
LV 350 Filler
20
LV 351
Hardener
40
LV 350 Filler
Reducer
Sikkens
# 23
1.5 – 1.8
Sikkens
# 32
1.3 – 1.4
1x1
45 – 55
dakika,
20°C
Teknik
bilgi fişi
9.1.53
Autocoat BT LV 351
Topcoat
100
40
30
LV 351
Topcoat
LV 351
Hardener
LV 351
Reducer
2x1
30 dakika,
60°C
Teknik
bilgi fişi
9.1.101
22
g) Plastik parçalar – çizilmeler / taş çarpmaları
Autocoat BT LV 350
Antistatic Silicone
Remover
Yüzeyin, seçilen yüzey temizleyici ve temiz bir bez kullanılarak temizlenmesi gerekir. Bundan hemen
sonra, yüzeyin yüksek kaliteli emici gresten arındırma bezleriyle tamamen kurulanması gereklidir.
Tek bir bez kirleri ve gresi gidermek yerine taşıyacağı için, iki bez kullanılmalıdır.
Yüzey üzerindeki kontaminasyon giderilmeyeceği için, yüzey temizleyicinin buharlaşmaması gerekir.
Yüzey temizleyici buharlaşmadan önce yüzey tamamen kurulanmalıdır.
Teknik
bilgi fişi
9.1.57
1K All Plastic Primer
Kullanıma hazır
1.2 – 1.4
1x1
Teknik
bilgi fişi
20 dakika,
20°C
S2.06.02
Autocoat BT LV 350
Filler
100
20
LV 350 Filler
LV 351
Hardener
100
20
40
LV 350 Filler
Reducer
Sikkens
# 23
1.5 – 1.8
1.5 – 1.7
Tam kat
1x1
Teknik
bilgi fişi
45 – 55
dakika,
20°C
9.1.53
Autocoat BT WB 551
Basecoat
Metalik ve İnci
WB 551
Basecoat
WB 551
Activator
100
60
Sikkens
# 14
Ara kat
Efekt katı
Yüzey
tamamen
matlaşana
ve kuruyana
kadar
Teknik
bilgi fişi
9.1.109
Autocoat BT LV 853
Clear
LV 853
Clear
LV 853
Hardener
20
LV 853
Reducer
Sikkens
# 31
1.3 – 1.4
2x1
30 dakika,
60°C
Teknik
bilgi fişi
9.1.120
23
3 Yama tamiri
a) 2 kat renkler
Yağ giderme
BT LV 350 Antistatic Silicone Remover
Zımparalama
P500 – P1000
Aşındırma
P1500 – 3000
Bazkat
Autowave MM 666
Bazkat
BT WB 551 Basecoat
Vernik
BT LV 853 Clear
P400 / 500
Zımpara keçesi + yama geçişi
veya 260L P1000 – P1500
3M 260L P1500 – P3000 veya
Zımpara keçesi + yama geçişi
Autowave Binder MM 666
1. kat WB 551 Basecoat
2. kat WB 551 Basecoat
Efekt katı WB 551
24
a) 2 kat renkler
Autocoat BT LV 350
Antistatic Silicone
Remover
Yüzeyin, seçilen yüzey temizleyici ve temiz bir bez kullanılarak temizlenmesi gerekir. Bundan hemen
sonra, yüzeyin yüksek kaliteli emici gresten arındırma bezleriyle tamamen kurulanması gereklidir.
Tek bir bez kirleri ve gresi gidermek yerine taşıyacağı için, iki bez kullanılmalıdır.
Yüzey üzerindeki kontaminasyon giderilmeyeceği için, yüzey temizleyicinin buharlaşmaması gerekir.
Yüzey temizleyici buharlaşmadan önce yüzey tamamen kurulanmalıdır.
Teknik
bilgi fişi
9.1.57
Polişleme pastası
Vernik yamasının yer aldığı alanın, polişleme makinesiyle birlikte polişleme pastası
kullanılarak polişlenmesi gerekir.
Yüzey hazırlama
Yüzeyin önceki sayfada gösterilen şablona göre hazırlanması gerekir.
Autocoat BT LV 350
Antistatic Silicone
Remover
Yüzeyin, seçilen yüzey temizleyici ve temiz bir bez kullanılarak temizlenmesi gerekir. Bundan hemen
sonra, yüzeyin yüksek kaliteli emici gresten arındırma bezleriyle tamamen kurulanması gereklidir.
Tek bir bez kirleri ve gresi gidermek yerine taşıyacağı için, iki bez kullanılmalıdır.
Yüzey üzerindeki kontaminasyon giderilmeyeceği için, yüzey temizleyicinin buharlaşmaması gerekir.
Yüzey temizleyici buharlaşmadan önce yüzey tamamen kurulanmalıdır.
Autowave MM 666
100
10 – 20
Autowave
MM666
Activator WB
100
20
Sikkens
# 14
1.2 – 1.4
Sikkens
# 14
1.5 – 1.7
Yüzey
tamamen
matlaşana
ve kuruyana
kadar
1 ince kapalı kat
Teknik
bilgi fişi
9.1.57
Teknik
bilgi fişi
S1.09.03
Autocoat BT WB 551
Basecoat
Metalik ve İnci
WB 551
Basecoat
WB 551
Activator
100
60
Tam kat
Ara kat
Efekt katı
Yüzey
tamamen
matlaşana
ve kuruyana
kadar
Teknik
bilgi fişi
9.1.109
Autocoat BT LV 853
Clear
LV 853
Clear
LV 853
Hardener
20
LV 853
Reducer
Sikkens
# 31
1.3 – 1.4
2x1
30 dakika,
60°C
Teknik
bilgi fişi
9.1.120
25
4 Özel boya sistemleri
a) Alüminyum
Yağ giderme
Autocoat BT LV 350 Antistatic Silicone Remover
Zımparalama
P180 – P240
Sistem A
Sistem B
Sistem C
Sistem D
Sistem E
Sistem F
Washprimer 1K CF
Autocoat BT LV 350
Filler
Autocoat BT LV 250
Primer EP
Autocoat BT LV 350
Primer EP
Autocoat BT LV 351
Topcoat
Autocoat BT WB 551
Basecoat
Autocoat BT LV 853
Clear
26
b) Çelik
Yağ giderme
Autocoat BT LV 350 Antistatic Silicone Remover
Zımparalama
P180 – P240
Sistem A
Sistem B
Sistem C
Sistem D
Sistem E
Sistem F
Washprimer 1K CF
Autocoat BT LV 350
Filler
Autocoat BT LV 250
Primer EP
Autocoat BT LV 350
Primer EP
Autocoat BT LV 351
Topcoat
Autocoat BT WB 551
Basecoat
Autocoat BT LV 853
Clear
27
c) Kumlanmış çelik
Yağ giderme
Yüzey havayla iyice temizlenir
Zımparalama
Tepe noktaları P180 – P240 ile kesilir
Sistem A
Sistem B
Sistem C
Sistem D
Sistem E
Sistem F
Washprimer 1K CF
Autocoat BT LV 350
Filler
Autocoat BT LV 250
Primer EP
Autocoat BT LV 350
Primer EP
Autocoat BT LV 351
Topcoat
Autocoat BT WB 551
Basecoat
Autocoat BT LV 853
Clear
28
d) Galvaniz
Yağ giderme
Autocoat BT LV 350 Antistatic Silicone Remover
Aşındırma
Zımpara keçesi çok ince
Zımparalama
P180 – P320
Sistem A
Sistem B
Sistem C
Sistem D
Sistem E
Sistem F
Washprimer 1K CF
Autocoat BT LV 350
Filler
Autocoat BT LV 250
Primer EP
Autocoat BT LV 350
Primer EP
Autocoat BT LV 351
Topcoat
Autocoat BT WB 551
Basecoat
Autocoat BT LV 853
Clear
29
e) Tekrar Kaplama
Yağ giderme
Autocoat BT LV 350 Antistatic Silicone Remover
Zımparalama
P240 – P400
Aşındırma
Yeni OE boyası uygulandığında çok ince zımpara keçesi
Sistem A
Sistem B
Sistem C
Sistem D
Sistem E
Sistem F
Washprimer 1K CF
Autocoat BT LV 350
Filler
Autocoat BT LV 850
Sealer
Autocoat BT LV 351
Topcoat
Autocoat BT WB 551
Basecoat
Autocoat BT LV 853
Clear
30
Sistem A
Autocoat BT LV 350
Antistatic Silicone
Remover
Yüzeyin, seçilen yüzey temizleyici ve temiz bir bez kullanılarak temizlenmesi gerekir. Bundan hemen
sonra, yüzeyin yüksek kaliteli emici gresten arındırma bezleriyle tamamen kurulanması gereklidir.
Tek bir bez kirleri ve gresi gidermek yerine taşıyacağı için, iki bez kullanılmalıdır.
Yüzey üzerindeki kontaminasyon giderilmeyeceği için, yüzey temizleyicinin buharlaşmaması gerekir.
Yüzey temizleyici buharlaşmadan önce yüzey tamamen kurulanmalıdır.
Teknik
bilgi fişi
9.1.57
Washprimer 1K CF
100
50
Washprimer
Plus
Reducer
100
20
Sikkens
#1
1.2 – 1.5
1x1
Teknik
bilgi fişi
15 dakika,
20°C
1.1.17
Autocoat BT LV 350
Filler
LV 350 Filler
LV 351
Hardener
40
LV 350 Filler
Reducer
Sikkens
# 23
1.5 – 1.8
Sikkens
# 32
1.3 – 1.4
1–2x1
45 – 55
dakika,
20°C
Teknik
bilgi fişi
9.1.53
Autocoat BT LV 351
Topcoat
100
40
30
LV 351
Topcoat
LV 351
Hardener
LV 351
Reducer
2x1
30 dakika,
60°C
Teknik
bilgi fişi
9.1.101
31
Sistem B
Autocoat BT LV 350
Antistatic Silicone
Remover
Yüzeyin, seçilen yüzey temizleyici ve temiz bir bez kullanılarak temizlenmesi gerekir. Bundan hemen
sonra, yüzeyin yüksek kaliteli emici gresten arındırma bezleriyle tamamen kurulanması gereklidir.
Tek bir bez kirleri ve gresi gidermek yerine taşıyacağı için, iki bez kullanılmalıdır.
Yüzey üzerindeki kontaminasyon giderilmeyeceği için, yüzey temizleyicinin buharlaşmaması gerekir.
Yüzey temizleyici buharlaşmadan önce yüzey tamamen kurulanmalıdır.
Teknik
bilgi fişi
9.1.57
Washprimer 1K CF
100
50
Washprimer
Plus
Reducer
100
20
Sikkens
#1
1.2 – 1.5
1x1
Teknik
bilgi fişi
15 dakika,
20°C
1.1.17
Autocoat BT LV 350
Filler
LV 350 Filler
LV 351
Hardener
100
20
40
LV 350 Filler
Reducer
Sikkens
# 23
1.5 – 1.8
1.5 – 1.7
Tam kat
1–2x1
Teknik
bilgi fişi
45 – 55
dakika,
20°C
9.1.53
Autocoat BT WB 551
Basecoat
Metalik ve İnci
WB 551
Basecoat
WB 551
Activator
100
60
Sikkens
# 14
Ara kat
Efekt katı
Yüzey
tamamen
matlaşana
ve kuruyana
kadar
Teknik
bilgi fişi
9.1.109
Autocoat BT LV 853
Clear
LV 853
Clear
LV 853
Hardener
20
LV 853
Reducer
Sikkens
# 31
1.3 – 1.4
2x1
30 dakika,
60°C
Teknik
bilgi fişi
9.1.120
32
Sistem C
Autocoat BT LV 350
Primer EP
4
1
0,5
LV 350
Primer EP
LV 350
Primer EP
Hardener
LV 350
Primer EP
Reducer
100
40
30
Sikkens
# 34
1.4 – 1.6
Sikkens
# 32
1.3 – 1.4
Sikkens
# 34
1.4 – 1.6
1.5 – 1.7
Tam kat
1–2x1
Teknik
bilgi fişi
45 dakika,
20°C
9.1.85
Autocoat BT LV 351
Topcoat
LV 351
Topcoat
LV 351
Hardener
LV 351
Reducer
4
1
0,5
LV 350
Primer EP
LV 350
Primer EP
Hardener
LV 350
Primer EP
Reducer
100
20
2x1
Teknik
bilgi fişi
30 dakika,
60°C
9.1.101
Sistem D
Autocoat BT LV 350
Primer EP
1–2x1
Teknik
bilgi fişi
45 dakika,
20°C
9.1.85
Autocoat BT WB 551
Basecoat
Metalik ve İnci
WB 551
Basecoat
WB 551
Activator
100
60
Sikkens
# 14
Ara kat
Efekt katı
Yüzey
tamamen
matlaşana
ve kuruyana
kadar
Teknik
bilgi fişi
9.1.109
Autocoat BT LV 853
Clear
LV 853
Clear
LV 853
Hardener
20
LV 853
Reducer
Sikkens
# 31
1.3 – 1.4
2x1
30 dakika,
60°C
Teknik
bilgi fişi
9.1.120
33
Sistem E
Autocoat BT LV 250
Primer EP
100
50
40
LV 250
Primer EP
LV 250
Primer EP
Hardener
LV 250
Primer EP
Reducer
100
40
30
Sikkens
# 12
1.6 – 1.8
Sikkens
# 32
1.3 – 1.4
1–2x1
45 – 90
dakika,
20°C
Teknik
bilgi fişi
9.1.50
Autocoat BT LV 351
Topcoat
LV 351
Topcoat
LV 351
Hardener
LV 351
Reducer
2x1
30 dakika,
60°C
Teknik
bilgi fişi
9.1.101
Sistem F
Autocoat BT LV 350
Antistatic Silicone
Remover
Yüzeyin, seçilen yüzey temizleyici ve temiz bir bez kullanılarak temizlenmesi gerekir. Bundan hemen
sonra, yüzeyin yüksek kaliteli emici gresten arındırma bezleriyle tamamen kurulanması gereklidir.
Tek bir bez kirleri ve gresi gidermek yerine taşıyacağı için, iki bez kullanılmalıdır.
Yüzey üzerindeki kontaminasyon giderilmeyeceği için, yüzey temizleyicinin buharlaşmaması gerekir.
Yüzey temizleyici buharlaşmadan önce yüzey tamamen kurulanmalıdır.
Teknik
bilgi fişi
9.1.57
Autocoat BT LV 850
Sealer
100
25
35
LV 850
Sealer
LV 351
Hardener
LV 350 Filler
Reducer
100
40
30
Sikkens
# 10
1.5 – 1.8
1x1
15 dakika,
20°C
Sikkens
# 32
1.3 – 1.4
2x1
30 dakika,
60°C
Teknik
bilgi fişi
Autocoat BT LV 351
Topcoat
LV 351
Topcoat
LV 351
Hardener
LV 351
Reducer
Teknik
bilgi fişi
9.1.101
34
5 Renk Bilgileri
a) Renk formülasyonu
Automatchic
Gelişmiş Automatchic, Mixit Pro renk erişim yazılımı ile birlikte kullanıldığında kolay ve
yüksek kaliteli renk eşleştirme olanağı sunar. Kullanımı çok kolaydır. Renk
okunduktan sonra, yazılım en yakın renk formülasyonunu otomatik olarak arar ve
gerekirse bu formülü optimize eder. Automatchic zor renkler için seçilen formülü
otomatik olarak hazırlayan benzersiz bir adım sunar. En gelişmiş LED teknolojisine
dayanan bu sistemin konumlandırılması ve kullanımı kolaydır. Bir ışık bariyeri, renk
okumasında hiçbir hatanın olmaması için harici ışık kaynaklarının müdahalesini
engeller. Automatchic ile, neredeyse mevcut bütün araçlar için en iyi renk
formülasyonunu bulabilirsiniz.
Mixit Pro
Mixit Pro, Sikkens’in kullanımı kolay renk erişim yazılımıdır. Mixit Pro, İnternete
bağlandığında formül ve yazılım için mevcut en son güncellemeleri indirecek şekilde
senkronize olur. Adım adım fonksiyonundan ötürü doğru rengi aramak ve bulmak çok
kolay ve çok güvenilirdir. Mixit Pro, formül bulmanın ötesinde, hızlı ve etkin renk
yönetimi için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir Tüketim analizleri, yeniden hesaplanmış
karışımlara erişim ve iş başına malzeme tüketimi maliyeti dahilsizi, bir dizi raporlama
fonksiyonu ile destekler.
Colormap FD
Colormap FD, renk grubuna göre organize edilmiş görsel bir renk
dokümantasyonudur. Bu renk dokümantasyonu 4671 düz renk ve 3688 metalik/inci
renginden oluşur ve 150.000'den fazla araç rengiyle bağlantılıdır. Kullanıcı dostudur
ve tam eşleşmeyi ararken kullanımı kolaydır.
35
Çevrimiçi ve mobil renk alma
Mixit Online, çevrimiçi renk eşleştirme sağlayan bir uygulamadır. Net talimat yolu
aracılığıyla kullanıcılara hızlı bir şekilde güvenilir bilgi sağlanır. Üretici, şirket renkleri
veya renk grupları olmak üzere üç arama seçeneği mevcuttur. Ardından şirket, girişin
doğruluğuna bağlı olarak renkleri belirler. Buna ek olarak, kullanıcılar daha fazla
bilgiye hızla ve güvenilir şekilde ulaşabilirler: Buna, renk varyantlarına genel bakış ve
Color Scala Pro renk dokümantasyonunda rengin nerede bulunduğunun belirtilmesi
de dahildir.
Çevrimiçi renk tanımlamalarına şu bağlantıdan erişebilirsiniz:
www.qnetonline.nl/siken veya www.sikkenscv.com
Mixit Online mobil cihazınızda. Sikkens'in Mixit Online uygulaması, renk alma
sisteminin rahatlığını cep telefonlarına getiriyor. Bu uygulamaya haftanın 7 günü,
24 saat boyunca İnternet bağlantısı olan herhangi bir cep telefonu veya tabletten
ücretsiz olarak erişebilirsiniz. Bunun için “iMatchColor” akıllı telefon uygulamasını
indirmeniz yeterli.
36
6 Servis bilgileri
Servis bilgileri
Teknik Bilgi
Formu
Güvenlik Bilgi
Formu
Teknik servis
bilgileri
www.sikkenscv.com
İletişim
Ürün desteği
Teknik destek
Eğitim
Destek Hattı
Bölgesel iletişim sorumlunuzu öğrenmek için lütfen www.sikkenscv.com adresini ziyaret edin.
Avrupa merkez ofis iletişim bilgileri
Akzo Nobel Car Refinishes B.V.
Rijksstraatweg 31
2170 AJ Sassenheim
P.O. Box 3
Hollanda
37

Benzer belgeler

LV Superior

LV Superior özelliklerini elde etme olanağı sağlar. Bu konsept ile her boyuttaki tamiri optimum kalite ile tüm uygulama koşullarında gerçekleştirmek mümkündür. Bu vernik sistemi ile Autowave bazkat üzerine yük...

Detaylı

2K Plastic Primer

2K Plastic Primer Uygun yüzeyler Yumuşak poliüretan parçalar dışında otomotiv endüstrisi için geliştirilmiş tüm termoplastik yüzeyler. Yumuşak poliüretan parçalar için Plastoflex Primer ya da 1K All Plastic Primer k...

Detaylı

HSR Anti Scratch

HSR Anti Scratch Genel uygulama amaçlı, çizilme direnci yüksek ve ideal görüntü kalitesi için tasarlanmış, yüksek film kalınlığına sahip iki bileşenli bu vernik Autobase Plus ve Autowave bazkatlar ile yapılan 2 kat...

Detaylı