özel yıldız ilkokulu

Transkript

özel yıldız ilkokulu
T.C.
BEŞİKTAŞ KAYMAKAMLIĞI
ÖZEL YILDIZ İLKOKULU
MÜDÜRLÜĞÜ
2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 3-A SINIFI MART AYI
ÇALIŞMA BÜLTENİ
TÜRKÇE:
V.Tema:SAĞLIK VE ÇEVRE
VI.Tema:DEĞERLERİMİZ
İşlenen Metinler : Kar Tanesinin Macerası,Küçük Köpek Pepe,Eylül ve Diş
Dostları,Deliceler, Dillerde İstiklal Marşı,Yıldızlarla Isınmış,Metinler, yöntem
ve tekniklere uygun olarak okuma, dinleme, anlama, algılama ve kendini sözlü
ifade edebilme, görsel okuma, görsel sunum söz varlığını geliştirme, ayrıca
konuları günlük hayatla ilişkilendirme,akıllı tahtada etkinlik çalışmalarıyla
işlenmiştir. Kitap okuma saatlerinde okuma yapılmıştır. Katılımlı dinleme ile
tahmin yürütme çalışmaları yapılmıştır.Türkçe sözlük,Atasözleri ve deyimler
sözlüğü kullanılarak kelime dağarcığımızı geliştirici çalışmalar yapılmıştır.
Ayrıca dilbilgisi;Varlıkların durumunu ,rengini,sayılarını ,şeklini belirten kelimeler üzerinde
duruldu.
Belirli gün ve haftalarla ilgili yazı ve şiirler hazırlandı..
MATEMATİK:
IV:ÜNİTE:ÇARPMA İŞLEMİ VE UZUNLUKLARI ÖLÇME
Çıkarma ve Çarpma İşlemi: Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi ile ilgili
alıştırmalar yapıldı. Problemler çözüldü. Çıkarmanın terimleri,verilmeyen
terimi bulma çalışmaları yapıldı.Açı ve açı çeşitleri
tanıtıldı.Üçgen,karei,dikdörtgen ve çember tanıtıldı. Çarpma gerektiren
problemler yapıldı.Kare,dikdörtgen,üçgenin çevre hesaplamaları ile ilgili çalışmalar
yapıldı.Şekillerin kapladıkları alanlar (birim olarak)hesaplandı.Uzunluk ölçüleri metre ve
santimetre üze rinde duruldu.Uzunluk ölçüleri ile problemler çözüldü.
HAYAT BİLGİSİ:
I. ÜNİTE:BENİM EŞSİZ YUVAM:Kaynaklar Tükeniyor,Tasarruf Yapalım,Reklamlar,
Nelerden Tasarruf Yapabiliriz,Birbirimizin Haklarına Saygı Duyalım,Atatürk ve
İnsan Hakları,Görgü Kuralları,Hepimizin Bir Amacı Var,Her Şeye Rağmen,Eğlenceli
Bir Gün,Liderin Etkileri,Ödünç Eşyaları,Ev Kazalarına Dikkat,Doğal Afetlerden
Korunmayı Öğreniyorum,Karalar Ve Denizler,Evimi Okulumu Ülkemi
Seviyorum,konuları anlatım,tartışma,örnek olay yöntemi,grup çalışma yöntemi ile
işlenmiştir.İnternetten görseller izletildi.Canlandırma çalışmaları yapıldı.
İNGİLİZCE:
Kelimeler: work(bir işyerinde çalışmak),hospital(hastane),school(okul),airport(havaalanı),police
station(polis merkezi),fire station(itfaiye binası),shop (dükkan), cake shop(pastane),station (istasyon), zoo
(hayvanat bahçesi),cute(şirin),feed(beslemek),weather(hava),clear(açık hava), dark(kapalı hava), cloudy
(bulutlu),raining(yağmurlu),windy(rüzgarlı),stormy (fırtınalı), hot (sıcak) ,warm(ılık), cool (serin),
cold(soğuk),snowing(karlı), foggy(sisli), clothes(giysiler), put on (giymek), wear(giymek), take off((bir
giysiyi) çıkarmak) ,dry(kuru) ,wet(ıslak) ,get wet(ıslanmak), inside (içeride) , fly a kite(uçurtma
uçurmak),make a snowman(kardan adam yapmak),wear coats (mont / kaban giymek), go outside(dışarı
çıkmak), forget (unutmak), skirt(etek), scarf(atkı), gloves (eldiven), boots(botlar),shirt(gömlek),T-shirt
(tişört), hat(şapka),sunglasses (güneş gözlüğü), umbrella (şemsiye),take(almak), tracksuit top(eşofman
üstü),tracksuit bottom(eşofman altı), trousers(pantalon), jeans(kot ), flip-flops(tokyo), sandals (sandalet).
Öğrencilerimizin İngilizce’yi doğru ve akıcı konuşma becerilerini geliştirmek üzere Mr.
Raymond Mc Andrew, haftada iki dersimizde sınıf çalışmalarımıza katılmaktadır. Mart ayı 3.
haftası itibarı ile başlatılan bu uygulama, ders yılı sonuna kadar devam edecektir.
Gramer:
*Bir başka kişinin nerede çalıştığını sormayı ve anlatmayı öğrendik.
Where does he/she work? He/She works in a police station.
*Hava durumunu sormayı, cevaplamayı,giysileri ve havaya göre “Bunu giy”, ”Bunu giyme” “Şemsiye al,
unutma, ıslanma” “Pencereyi aç, kapatma”şeklinde tavsiyede bulunmayı öğrendik.
How is the weather?=What’s the weather like?(Hava nasıl?) It’s snowing and cold.
Put on your coat, scarf,hat and gloves. Don’t put on a T-shirt.
How is the weather?It’s raining.Take an umbrella.Don’t forget.Don’t get wet.
It’s hot inside.Open a window,please.Don’t close it.
*Hava durumuna göre hangi etkinliği yapacağını sormayı ve anlatmayı öğrendik.
(Örn:Hava rüzgarlı olduğunda ne yaparsın?Hava rüzgarlı olduğunda,dışarı çıkar,uçurtma uçururum.)
What do you do when it’s windy?When it’s windy,I go outside and I fly a kite.
*Hem kendi üzerimizdeki hem de bir başka arkadaşımızın üzerindeki giysileri renk ve isimleriyle tarif
etmeyi öğrendik.
What are you wearing?I’m wearing a blue coat, jeans and a yellow shirt.
What’s he/she wearing?He’s /She ’s wearing red trousers and a white T-shirt.
*Saat kaç? Sorusunu sormayı ve saati söylemeyi öğrendik.
What time is it?What’s the time?(Saat kaç?)
It’s three o’clock(saat tam üç) (it’s …o’clock: saat tam ...=tam saat başı),
It’s a quarter past three(saat üçü çeyrek geçiyor) (it’s a quarter past...(saat…i çeyrek geçiyor),
It’s half past three(saat üç buçuk)(it’s half past…=(saat….buçuk))
It’s a quarter to four(saat dörde çeyrek var).(it’s a quarter to…: ….a çeyrek var.)
It’s four o’clock (saat tam dört. (o’clock: tam saat başı)
Şarkılar: “Places to go”,”What’s the weather like today?”,”Here comes the train”.
BEDEN EĞİTİMİ
Ayakta, grupla, paslaşma.Ayakta, eşli olarak, top sektirerek paslaşma.Yürürken ve koşarken
paslaşma.Değişik mesafelerden, farklı hızda gelen topları yakalama.On pas oyunu oynama.'Pas'
yarışması yapma.Kolları aynı anda öne ve geriye savurarak yürüme.Bacakları öne geriye açarak
sekmeli koşular yapma.Bir çizgi üzerinde eller ensede veya kollar yukarıda ayak uçlarında
yürüme.Ayak topuklarına basarak yürüme.Çömelik duruşta, vücut dik, ayak uçlarında
yürüme.Dizler hafif bükülü ve çömelik duruş duruşlarda öne çift bacak sıçrama.Öne çift bacak
sıçradıktan sonra makas yapma.Dizleri karına çekerek koşma.Önden ve arkadan çapraz adımlar
alarak yan koşular yapılmıştır.Gösteri dans çalışmalarımız devam etmektedir.
MÜZİK
Do notasının yeri Blok Flüt ve porte üzerinde gösterildi. “Ağaca Övgü ve Değirmen” şarkıları
çalışıldı. Kalın Do ve İnce Do arasında Solfej çalışmaları yapıldı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve
Çocuk Bayramı töreni için hazırlıklara başlandı.
GÖRSEL SANATLARI
Devam eden resim yarışmalarımız için hazırlıklar sürmektedir. Barış ve insan ve dünya barışı
konulu resimler yaptırılmıştır. 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü için resim panomuza
şiirler ve yapılan resimler asılmıştır. Orman Haftası, Dünya Su Günü ve Yeşilay ile ilgili resimler
yapılmıştır. Nisan ayının içerisinde yapılacak olan ebru tekniği ile ilgili hazırlıklara başlanmıştır
BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR
1. Yeşilay Haftası (1–7 Mart)
2. Deprem Haftası (1- 7 Mart)
3. Çanakkale Şehitlerini Anma Günü ( 18 Mart)
4. Yaşlılara Saygı Haftası (20 Mart)
5. Orman Haftası (21 – 26 Mart)
6. Su Günü (22 Mart)
7. Kütüphaneler Haftası (25 Mart)
8. Dünya Tiyatrolar Günü (27 Mart)
ETKİNLİKLER
1- Değerler Eğitiminde “Vatan Sevgisi” konusu ile ilgili sınıf içi etkinlikler yapılıyor.
2-Eco-School projemizde yıllık eylem programı çerçevesinde Mart ayı etkinlikleri
uygulanmıştır. Sınıf panosuna konu ile ilgili yazı,şiir ve resimler hazırlandı.
3-Deprem Haftası etkinliği olarak okul bahçesindeki tatbikat izlenmiştir.
4- Ağız ve Diş Sağlığı semineri izlendi.
Sınıf Öğretmeni
Gönül AKKURT
Okul Müdürü
Ruhiye HANSON