Diz Cemiyeti Skoru - Prof. Dr. Tahsin Beyzadeoğlu

Transkript

Diz Cemiyeti Skoru - Prof. Dr. Tahsin Beyzadeoğlu
SINIRLI YÜZEY DEĞİŞTİRME
BAŞARILI MI?
Doç. Dr. Tahsin Beyzadeoğlu
Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Ortopedi ve Travmatoloji AD.
[email protected]
Diz Osteoartriti – Kıkırdak Lezyonları
A’la
Carte
• Yaş
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Cinsiyet
Kronik/dejeneratif/akut
Lokalizasyon
Boyut
Hasta beklentisi
Stabilite
Obezite
Geçirilmiş cerrahiler
Dizilim Bozukluğu
• Fokal kıkırdak lezyonlarının tedavisi;
– Öncelikli amaç biyolojik tamir/rekonstrüksiyon
Mikrokırık
Mozaikplasti
MACI
Kıkırdak skafoldu
Kök hücre uygulaması
Her zaman mümkün değil!!! Yaş sınırlaması???
Biyolojik yaş? Kronolojik yaş?
SORU
•
•
•
•
•
•
•
•
•
54 / E
Boy: 2.02 Kg: 141 VKİ: 34.8
Aktif İşadamı
Veteran Voleybolcu
5 yıldır ağrı, tekrarlayan efüzyon
FTR görmüş, enjeksiyonlar yapılmış
Tam hareket açıklığı var
PF ve Medial Eklem Aralığı çok ağrılı
Diz Cemiyeti Skoru: 53
Mekanik Aks = 5°
CERRAHİ TEDAVİ SEÇİMİNİZ?
1 - Artroskopik Debridman
2 - Yüksek Tibial Osteotomi
3 - Unikondiler Artroplasti
4 - Hemen Total Diz Protezi
5 - Dayanabildiğin kadar dayan, dayanamadığın
zaman Total Diz Protezi yaparız
Ameliyat Sonrası 18. ay
• Diz Cemiyeti Skoru: 93
• Veteran voleybol turnuvası oynadı
TOTAL DİZ PROTEZİ ENDİKASYONLARI
(Campbell’s Operative Orthopaedics;2008
Sf:256)
1) Ağrı (konservatif tedaviye dirençli)
2) Deformite
3) Hareket Kısıtlılığı
4) Fonksiyon Kaybı
En az 2 tanesi mevcut ve yaşı < 65 ise tedavi ???
BİYOLOJİKTEN SONRA; ARTROPLASTİDEN ÖNCE
Biyolojik Yöntemler
(Mikrokırık, Mozaikplasti, YTO,
Skafold, MACI, Kök Hücre vs.)
Total
ARA HASTA
- Aktif hasta
- İflas eden biyoloji
- Diz doğal anatomi ve
fonksiyonunu korumak istiyor
- Artroplastiye hazır değil
Yaş:
<35
35- 60/65
>60/65
Sınırlı Yüzey Artroplastisi Endikasyonu
‘Biyolojik tamirin başarısız olacağı düşünülen ama diz
protezi için de genç sayılan hastalar’
Where
Arthrosurface Fits in
Klasik Unikondiler Sınırlı Anatomik
Yüzey Kaplama
Cerrahi
Femoral Kemik Rezeksiyonu
Tibial Kemik Rezeksiyonu
Örnek Olgu
• 56 / K
• 3 yıldır her iki dizde ağrı
• FTR ve eklem için enjeksiyonlar yapılmış
• Her iki diz hareket açıklığı tam
• PF ve Medial Eklem Aralıkları çok ağrılı
• Diz Cemiyeti Skoru: Sağ=52 Sol=56
Ameliyat Sonrası 28. ay
• Diz Cemiyeti Skoru: Sağ= 90 Sol= 95
• 5 km ve üzeri yürüyebiliyor
Not: Yüksek Tibial ile kombine patellofemoral
kaplama, YTO’nun rölatif kontrendikasyonunu
nötralize edebilir.
Medial Artroz + Dizilim Bozukluğu
• Aşırı düzeltme;
MCL gerginliği > VM ko-kontraksiyonu
Artmış addüktör moment
Ağrı ve deformitenin tekrarı
Medial Artroz + Dizilim Bozukluğu
• Amaç normal dizilime sahip, ağrısız diz elde
etmek.
• Karşı dizdeki dizilim? Normal? Varus?
GENÇ HASTA TANIMI?
Doğum tarihi: 1946 Yaş: 66
Doğum tarihi: 1930 Yaş: 82
69 / E, Avukat
6 yıldır ağrı ve tekrarlayan efüzyon
FTR – Enjeksiyon – NSAİ
Tenis + Fitness
VKİ: 23
Hareket kısıtlılığı yok, MEA ağrılı
Diz Cemiyeti Skoru: 45
Ameliyat Sonrası 12. ay
• Diz Cemiyeti Skoru: 90
• Hala Tenis oynayabiliyor
68 / E, Emekli Pilot
3 yıldır ağrı ve tekrarlayan efüzyon
FTR – Enjeksiyon – NSAİ
Squash + Fitness
VKİ: 25
Hareket kısıtlılığı yok
Diz Cemiyeti Skoru: 59
Ameliyat Sonrası 16. ay
• Diz Cemiyeti Skoru: 90
• Çok uzun yürüyüş sonrası bazen ağrısı oluyor.
50 / E, Beyaz Yakalı
3 yıldır ağrı ve tekrarlayan efüzyon
FTR - NSAİ
Fitness
Her iki dizde hareket kısıtlılığı yok
Diz Cemiyeti Skoru: Sol-Sağ= 65
Ameliyat Sonrası 4. ay
• Diz Cemiyeti Skoru: 100
• Diğer dizinin cerrahisi planlandı
58 / E, Muhasebeci
2 yıldır ağrı ve tekrarlayan efüzyon
FTR - NSAİ
Fitness – Kardiyo
Hareket kısıtlılığı yok
PF eklem çok ağrılı
Diz Cemiyeti Skoru: 65
56 / E, Serbest Meslek
1 yıldır ağrı ve tekrarlayan efüzyon
FTR - NSAİ
Tenis oynuyor
Hareket kısıtlılığı yok
PF ve MEA ağrılı
Diz Cemiyeti Skoru: 52
Ameliyat Sonrası 3. ay
• Diz Cemiyeti Skoru: 92
• Tenis oynamak istiyor
58 / K
Olgu Prof. Dr. M.N. Doral’ındır
POSTOP 1. YIL: Ağrısız
YTO Plak Çıkarılması Sırasında Artroskopi
SINIRLI YÜZEY ARTROPLASTİSİ
•
•
•
•
Aktif
SEÇİLMİŞ OLGULARDA
Biyolojik olarak genç
Beklentisi yüksek hastaların
Bir veya birden fazla kompartmanı tutan diz
artrozunda
• Total Diz Protezi öncesi seçenek olarak
• Tek başına veya kombine cerrahilerle
beraber
• Semptomları gidermede
SINIRLI YÜZEY ARTROPLASTİSİ
Dezavantajları:
• Uzun dönem takip verileri henüz yetersiz
• Yeni ve gelişmekte olan teknoloji
• Pahalı
GÜNÜN ÖZLÜ SÖZÜ
‘Total Diz Protezi, eklemin internal
ampütasyonudur’
Prof.Dr. Mahmut Nedim Doral
TEŞEKKÜR EDERİM
Dr. Tahsin Beyzadeoğlu
[email protected]

Benzer belgeler

Diz medial osteoartritinde unikondiler diz protezi

Diz medial osteoartritinde unikondiler diz protezi bir hastada femoral komponentin ekstansiyonda konulması ve bir hastada eklem mesafesinde artma saptandı. Eklem mesafesinde artma saptanan hastada, ameliyat sonrası ağrıları arttığı için altı ay son...

Detaylı