özel pev okulları veli

Yorumlar

Transkript

özel pev okulları veli
ÖZEL PEV OKULLARI
VELİ-ÖĞRENCİ KILAVUZU
ÖZEL
ÖZEL PEV OKULLARI
Sayfa 1
İÇİNDEKİLER
1.
2.
3.
4.
5.
Önsöz
Tarihçe
Vizyonumuz-Misyonumuz
Felsefe ve Temel İlkeler
Hak ve Sorumluluklar
a. Okulun Hakları
b. Okulun Sorumlulukları
c. Öğrenci Hakları
d. Öğrenci Sorumlulukları
e. Veli Hakları
f. Veli Sorumlulukları
6. PEV Koleji Öğrencisinden Beklenen Genel Nitelikler
7. Tutum ve Davranışlar
a. Okul içinde
b. Sınıfta
c. Yemekhanede
d. Bayrak Töreninde ve resmi törenlerde
e. Serviste
f. Okul gezilerinde
8. Okulda Beslenme
9. Okulda Sağlık
10. Okulda Güvenlik
11. Okula Devam-Devamsızlık
12. Veli Toplantıları
a. Tanışma Toplantılar
b. Randevulu Öğretmen- Veli görüşmesi
c. Görüşmelerde Dikkat Edilmesi Gerekenler
13. Fiziksel Donanım
14. Ödev Politikası
a. Ödev defteri ve ajanda
b. Proje ve Performans görevleri
15. Yazılı Sınavlar
16. Deneme Sınavları
17. Dış Kaynaklı Sınavlar
a. Uluslar Arası Cambridge Sınavları
b. Uluslar Arası Matematik Sınavları
18. Etüt çalışmaları
19. Hafta Sonu Kursları
20. Haftalık Planlar
21. Rehberlik Birimi
22. Sosyal Yaşam
1. Kulüpler
2. Sanatsal ve Sportif Faaliyetler
3. Okulumuzda gerçekleştirilen etkinlikler
23. Uluslar Arası Çalışmalar
1. Eko Okullar Programı
2. ENO
3. Destination İmagination
4. MUN
5. E- twining
24. Yabancı Dil
25. Zilsiz Okul Uygulaması
26. Okul Aile Birliği
27. Mezunlar Derneği
28. Kayıt Yenileme ve Yeni Kayıt
29. Kayıp Eşya
30. Velilerimizle İletişim
31. Öneri ve Sorunların Dile Getirilmesi
32. Dikkat Edilmesi Gerekenler
33. Akademik Takvim
34. Günlük Zaman Çizelgesi
ÖZEL
ÖZEL PEV OKULLARI
Sayfa 3
1. ÖNSÖZ
Değerli PEV Ailesi,
PEV Koleji 1994 yılında kurulmuş olup
kuruluşundan bugüne Denizli’de ve ülkemizde eğitim
alanında haklı bir yer edinmiştir.
Hedefimiz, öğrencilerimizi akademik ve sosyal
yönden, çağdaş ve ulusal değerler doğrultusunda
yetiştirerek, Türkiye’nin önde gelen okulları arasında
yer almak ve uluslar arası düzeyde adımızı
duyurmaktır.
Bu hedef doğrultusunda bu yıl pek çok yeni
projeyi başlattık. PEV’de uluslararasılaşma süreci adını
verdiğimiz süreçte bir diğer hedefimiz de okulumuzda
sadece bu konuda hizmet verecek bir ofis açmak ve
buna özgü bir ekip oluşturmak.
Eğitim sektöründe 19 yılını geride bırakıp 20.
yılını kutlamaya hazırlanan okulumuz, daima daha
iyiye, daha doğruya, daha güzele olan yolculuğundaki azmini hiç yitirmemiştir. Son birkaç yıldır tam
doluluk oranıyla hizmet vermesinin altındaki yatan gerçek, bu kararlılık ve azimdir.
Özel PEV Okulları, öğretmene yapılan yatırımın, kat ve kat olarak öğrencilerimize geri
döndüğünün bilinciyle başarısındaki en büyük etkenin “öğretmen” olduğunun farkında olan bir
okuldur. Öğretmenlerimizin her sene değişmemesi, üstelik on yılı aşkındır bizimle çalışan çok sayıdaki
öğretmenimizin varlığı bizim en büyük zenginliğimizdir. İnsan kaynağımızı sürekli beslemek,
eğitimlerle bilgilerini güncel tutmak, bildiklerini, yaratıcılıklarını paylaşabilecekleri pozitif bir okul
iklimi yaratabilmek vakıf yönetimi olarak en çok önemsediğimiz konulardan biridir.
Okulumuz yıllar içerisinde değerlerini belirlemiş ve bu temel değerler doğrultusunda
kurallarını şekillendirmiş olan bir okuldur. Elinizdeki bu kitapçık, öğrencilerimizi ve velilerimizi okul
uygulamalarımıza ve genel işleyişimize ilişkin bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Kurumsallaşma
sürecimizin bir parçası olarak tasarlanan bu kitapçıkta aradığınız bütün soruların cevaplarını
bulacağınızı umuyoruz.
PEV Ailesi olarak sağlıklı, mutlu ve başarılı bir eğitim- öğretim yılı geçirmenizi dileriz.
Prof. Dr. Mehmet Meder
Kurucu Temsilcisi
ÖZEL
ÖZEL PEV OKULLARI
Sayfa 4
2. TARİHÇE
1994 yılında; çağdaş, aydın, düşünen ve düşündüğünü özgürce ifade edebilen, bilimin ve
Atatürkçülüğün aydınlattığı yolda sağlam adımlarla ilerleyen liderler yetiştirmek gibi üstün bir gayeyle
çıktık bu yola.
Kuruluşumuzun ilk gününden itibaren, eğitimin sürekli ilerleyen, toplumu yönlendiren ve geliştiren
yapısının farkında olarak, Pamukkale Üniversitesi ve Pamukkale Eğitim Vakfının değerli bilim insanları
ile işbirliği içerisinde, gerçekleştirilmesi zor; ama bir o kadar da kutsal olan bu gayeye hizmet eden
öncü bir eğitim kurumu olmaya çabaladık. PEV’e güvenen 60 öğrenciyle çıktığımız bu yolda, kaliteli
eğitim anlayışımızın bize verdiği sorumluluk duygusuyla her geçen gün biraz daha büyüdük. Hızla
artan talebe karşılık verebilmek için 1998-1999 eğitim-öğretim yılında Pamukkale Eğitim Vakfının
desteğiyle yapılan ve halen kullanmakta olduğumuz 4480 metrekarelik kampüsümüze taşındık.
Yardımcı personelinden memuruna, öğretmeninden idarecisine, vakıf üyelerinden vakıf yönetimine
kadar büyük bir özveri, heyecan ve dayanışmayla yaptığımız çalışmalarla Denizli ve Türkiye eğitim
camiasının altın madalyayı hak edecek kurumlarından biri olmayı başardık. Öğrencilerimizin ve
velilerimizin de sonsuz inanç ve destekleriyle, hiç azalmayan bir istek, azim ve başarıyla
çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.
PEV Koleji, kurulduğu günden itibaren benimsediği Atatürkçü, çağdaş, bilimsel ve ilerlemeci eğitim
anlayışıyla akademik, sosyal ve sportif alanda sayısız başarıya imza attı. Bugün Denizli ve Türkiye
genelinde elde ettiği kitlesel ve bireysel başarılarla Denizli eğitiminin parlayan yıldızı konumuna gelen
PEV Koleji, gerçekleştirdiği ulusal - uluslarası projeler ve sosyal - kültürel etkinliklerle başarı çıtasını
sürekli yükseltmekte olan bir kurum olarak öne çıkmaktadır.
ÖZEL
ÖZEL PEV OKULLARI
Sayfa 5
Vakıf Yönetim Kurulu Başkanımız Prof. Dr. Hüseyin Bağcı ve Kurucu Temsilcimiz Prof Dr. Mehmet
Meder önderliğinde çalışmalarını sürdüren okulumuz; deneyimli idari kadrosu ve 80 kişilik girişimci
öğretmen ekibi ile bu yıl 700’ü aşkın öğrenciyi hayata hazırlamaktadır.
Denizli’de sanat denince, spor denince, başarı denince akla PEV gelir. Bilim, akıl ve modern teknolojiyi
birleştiren eğitim olanakları, uluslararası standartlarda 3 ayrı dilde verilen yabancı dil eğitimi,
duyarlılığı artıran sosyal sorumluluk projeleri, çağdaş ve modern tekniklerle gerçekleştirilen çok yönlü
okul öncesi eğitimi, başarılı bir hayatın kapılarını aralayan SBS programı, sanat, spor ve eğitim
başarılarıyla geleceğin bilim insanlarını bugünün bilim insanlarından aldığı destekle yetiştiren PEV
Koleji, Denizli’de eğitime damgasını vurmuş bir kurum olarak herkesçe bilinmektedir. “Geleceğiniz
için iyi bir yatırım!” sloganıyla yola çıkan PEV Koleji kadrosu, veli ve öğrencilerimizden aldığı destekle
“gelecek için en önemli yatırım”ı yapmaktadır.
Yalnızca akademik yönden değil; sosyal, kültürel ve sportif alanlarda da donanımı tam, geleceğe umut
ve güvenle bakan öğrenciler yetiştirmek için durmadan artan bir ivmeyle çalışan PEV Koleji; okul
öncesi dönemde sevgiyle kucakladığı minik öğrencileri, her şeyden önce mutlu, kendini
gerçekleştirmiş, aydın, özgür ve özgün düşünen, sorgulayan, araştıran, özenle yetiştirilmiş bireyler
olarak mezun ediyor.
ÖZEL
ÖZEL PEV OKULLARI
Sayfa 6
3. VİZYONUMUZ-MİSYONUMUZ
Vizyonumuz
Öğrencilerimizi akademik ve sosyal yönden, çağdaş ve ulusal değerler doğrultusunda yetiştirerek,
Türkiye’nin önde gelen okulları arasında yer almak ve uluslar arası düzeyde adımızı duyurmaktır.
Misyonumuz
Atatürk ilke ve inkılâplarına gönülden bağlı, bu milletin ferdi olmaktan gurur duyan, anadilini ve en az
bir yabancı dili etkin bir şekilde kullanabilen, bilimsel ve analitik düşünceye sahip, sosyal becerilerle
donanmış ve etkin iletişim kurabilen, özgüveni tam, paylaşmayı bilen ve takım ruhunun önemine
inanan bireyler olarak hayata hazırlamaktır.
ÖZEL
ÖZEL PEV OKULLARI
Sayfa 7
4. FELSEFE VE TEMEL İLKELER
Eğitim felsefemiz, insan haklarına ve çevreye duyarlı, kültürel ve kişisel farklılıklara hoşgörülü, dünya
çapında bilgiye ulaşabilecek becerilerle donatılmış, barış ve birlik anlayışına sahip öğrencileri eğitmek
ve yetiştirmektir.
Temel İlkeler:







Atatürk ilkelerinin ve Atatürkçülüğün bir anlayış olarak yerleşmesini sağlamak
Bireysel farklılıkları gözeterek, çağdaş eğitim yöntem ve tekniklerini kullanmak
Anadilini ve iki yabancı dilin etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamak
Eleştirel, analitik ve pozitif düşünme becerilerini kazandırmak
Okumayı, okuduğunu anlayıp yorum yapabilme yeteneğini geliştirmek
Yeteneklerinin ortaya çıkarılması ve gelişmesini sağlamak
Toplumsal sorunlara karşı duyarlılığın ön plana çıkmasını sağlamak
ÖZEL
ÖZEL PEV OKULLARI
Sayfa 8
5. HAK VE SORUMLULUKLAR
a. Okulun Hakları
 Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, demokrasi ilkelerine uygun olarak görev yapabilmek ve
sorumluluklarını gerçekleştirebilmek için saygı ve destek görmek
 Okulda alınan tüm kararlara, uygulamalara ve kurallara uyulmasını istemek
 Akademik takvimde belirtilmiş uygulama ve etkinlikleri yer, zaman ve içeriğini en az bir hafta
önceden haber vererek değiştirmek
 Veli ve öğrencinin tanımlanmış sorumluluklarını yerine getirmesini istemek
b. Okulun Sorumlulukları
 Öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimlerini destekleyecek kadroları oluşturarak, materyal ve
teknik donanım sağlar.
 Okul kültürünü oluşturur ve sürdürür.
 Eğitimsel etkinlikler olarak yerel, ulusal ve uluslararası projelere uygun koşullar ve kriterler
çerçevesinde katılımı sağlar.
 Toplum kuralları çerçevesinde öğrencilerin, velilerin ve okul çalışanlarının kendilerini ifade
edebilecekleri demokratik ortamlar sağlar.
 Okulda güvenli ve sağlıklı bir ortam sağlar.
 Okulun ve öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda sürekli gelişir.
 Tanımlanmış görev ve sorumlulukların yerine getirilmesini takip eder, yerine getirilmeyen
sorumlulukları hatırlatır ve gerçekleştirilmesini sağlar.
 İnsan ve çocuk hakları çerçevesinde tüm öğrencilerine eşit davranır ve fırsat eşitliği tanır.
c. Öğrenci Hakları
 Kendisini bütünün önemli bir parçası görüp bu bütünün özellikleri çerçevesinde düşüncelerini,
insan haklarına saygılı biçimde özgürce ifade eder.
 Akademik ve kişisel gelişime fırsat veren eğitim-öğretim etkinliklerinden ve ortamlarından
yararlanır.
 Eşitlik ilkesi çerçevesinde okulun işleyişi, kuralları ve alınan kararlar hakkında bilgilendirilir.
 Kendisine ait değerlendirme sonuçlarını zamanında öğrenir.
 Okul yönetiminde temsil etme ve edilme hakkına sahip olur.
d. Öğrenci Sorumlulukları
 Toplumsal kurallara ve insan haklarına saygılı birey olmanın ön koşulu olarak, okuldaki düzen
ve disiplini sağlayan kurallara uyar ve gereğini yerine getirir.
 Verilen sorumluluk ve görevleri titizlikle ve dikkatle zamanında yerine getirir.
 Bilgiye ulaşmada, bilgiyi kullanmada okulun ve ailesinin sunduğu tüm olanakları sorumluluk
bilinci ile akademik dürüstlük ilkesi doğrultusunda değerlendirir.
 Olumlu davranışları ile örnek olur, hiçbir şekilde kaba kuvvet ve baskıya başvurmaz.
 Çevre ile olumlu ilişkiler kurabilmek için hoşgörü ve anlayış çerçevesinde yapıcı, yaratıcı ve
işbirliğine açık olmanın gereğine inanır.
 Ders dışı etkinliklere katılır ve bu etkinliklerden en iyi şekilde yararlanır.
ÖZEL
ÖZEL PEV OKULLARI
Sayfa 9
 Eğitim ve öğretim ile kazanılan becerileri öğrenirken öğretmenleri tarafından yapılan uyarı ve
yönlendirmelere uyar.
 Okul tarafından verilen duyuru ve belgeleri belirlenen süre içerisinde velisine ulaştırır.
e. Veli Hakları
 Çocuğunun eğitim ve gelişim süreçleri hakkında bilgilendirilir ve gereksinimleri doğrultusunda
ilgili birimlerden destek alır.
 Okulun işleyişi hakkında bilgilendirilir.
 Okul yönetimine destek sağlayan birimlere ve çalışmalarına katılır.
 Okul-aile iletişimini medeni ve saygın bir ortamda sürdürür.
 Veli eğitim seminerlerinden yararlanır.
 Okulun burs uygulamalarından kriterler çerçevesinde yararlanır.
f. Veli Sorumlulukları
 Çocuğunun toplumsal kurallara ve insan haklarına saygılı birey olarak yetişmesi için okul
kurallarını ve disiplin uygulamalarını benimser ve gerekli önlemleri alır.
 Çocuğunun kılık kıyafet kurallarına uygun, ders araç-gereçleri eksiksiz ve ev ödevleri
tamamlanmış olarak okula devamlılığını sağlar.
 Okul Aile Birliği toplantılarına ve seçimlerine katılır.
 Çocuğunun ruhsal ve fiziksel durumundaki değişiklikleri zamanında okula bildirir.
 Toplumsal değerleri geliştirmek amacıyla okul tarafından düzenlenen törenlere, etkinliklere vb
çalışmalara çocuğunun katılımını sağlar.
 Çocuğunu kendisi okula getiriyorsa zaman çizelgesine uygun olarak zamanında okula
ulaşmasını sağlar.
 Okul yönetimi tarafından gönderilen her türlü yazışma ve cevaplanması istenen belgeyi
belirlenen süre içinde gönderir.
 Okulun kurumsal işleyişinde karşılaşılan sorunları hiyerarşik düzene uygun olarak paylaşarak
okul yönetiminin çözüm önerilerini ve önlemlerini uygular.
 Çocuğunun okul tarafından verilen ödev ve sorumlulukları yerine getirmesini takip eder.
 “Okulumuz öğretmenleri, okulumuz öğrencilerine özel ders vermez.” kuralına uyar.
ÖZEL
ÖZEL PEV OKULLARI
Sayfa 10
6. PEV KOLEJİ ÖĞRENCİSİNDEN BEKLENEN GENEL NİTELİKLER
PEV Koleji öğrencisi:






















Okulun vizyon, misyon ve değerlerini içselleştirir.
Görev ve sorumluluklarını zamanında ve gerektiği şekilde yerine getirir.
Bayrağa ve İstiklâl Marşı’na olan sorumluluğunun bilincindedir.
Atatürk ilkelerine bağlıdır.
Örf, adet ve geleneklere saygılıdır; kültürüne ve sahip olduğu değerlere bağlıdır.
Belirlediği hedefler doğrultusunda ilerlerken karşısına çıkacak engelleri kolaylıkla aşar.
Taşıdığı kimlik ile toplum içinde tavır, tutum ve davranışları ile örnek oluşturur.
Olumlu iletişim becerisi sayesinde arkadaşları, öğretmenleri ve tüm okul çalışanları ile
uyumludur.
Çevreye karşı duyarlıdır.
Bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eder ve aktif kullanır.
Toplum hizmeti çalışmalarında aktif rol almak ister.
Zamanı etkin ve aktif kullanır.
Kişisel ve sosyal gelişimini destekleyici farklı çalışma alanlarına katılmakta isteklidir.
Kitap okur.
Ülkemizde ve dünyada olan gelişmeleri gazete, televizyon, internet, radyo vb. gibi kitle
iletişim araçlarından takip eder.
Gerekli durumlarda ev ve okul arasındaki ilgili duyuruların iletimini sağlamaktan sorumludur.
Resmi tören ve okula ait etkinliklere katılır. Katılamayacağı durumlarda okul idaresini
bilgilendirir.
Okulun ortak kullanım alanlarında önceden belirlenmiş kurallara uygun şekilde davranır.
Öğretim yılı içinde belirlenen zaman çizelgesine uyar.
Okuldaki demokratik seçim ortamlarına aktif katılım gösterir.
Başkasının düşüncesine saygı gösterir.
“Selamlaşma, özür dileme, teşekkür etme vb.” nezaket sözcüklerini sıklıkla kullanır.
Akademik Nitelikleri
 Akademik başarısının gelecekteki hayatının şekillenmesinde önemli rol oynadığını bilir ve
konu ile ilgili içsel motivasyonunu yüksek tutar.
 Derslikte zamanında ve gerektiği şekilde hazır bulunur.
 İlgili ders araç gerecini zamanında ve gerektiği şekilde getirir.
 Dersin içeriği ile ilgili beklenen hazır bulunuşluk düzeyine sahiptir.
 İlgili konuya odaklanmış ve öğrenmeye isteklidir.
 Nasıl öğreneceğini öğrenmeyi hedef edinmiştir.
 Yapılan etkinlik, gezi ve çalışmaların kazandırdığı davranışları içselleştirerek uygular.
 İşlenen konu, kavram ve becerileri kendi kişisel deneyimleri ile yorumlayarak yeni ürünler
ortaya koyar.
 Performans ve proje ödevi çalışmalarına farklı kaynak, araç ve gereçler ile zenginlik
kazandırır.
ÖZEL
ÖZEL PEV OKULLARI
Sayfa 11
 Tam öğrenme gerçekleştirilemeyen kazanımlar konusunda ilgili dersin öğretmeni ile
paylaşımda bulunur.
 Ölçme – değerlendirme kriterlerinin yorumlanması hususunda ilgili dersin öğretmeninden ya
da birimden yardım alır.
 Ev ödevi, performans ve proje çalışmalarını zamanında ve gerektiği şekilde yapar.
 İlgili ders öğretmeninin belirlediği bireysel çalışma programına ve sınıf takviye çalışmalarına
aktif katılır.
 Dersi etkin dinler ve aktif katılır.
 Dersin içeriği ile ilgili düzenlenen gezi, gözlem, inceleme çalışmalarına katılır.
 Akademik yeterliliğinin yüksek olduğu alanlarda arkadaşları ile paylaşımda bulunur.
 Ana dilini etkin ve aktif kullanır.
 İngilizce okur, yazar, anlar ve yorumlar.
 İlgili dersin defter, kitap, çalışma kâğıtları ve ders dosyalarının içerik ve düzeninden
sorumludur.
 Proje ödevlerini önceden verilen rubriklerde belirtilen zaman aralıklarında ilgili dersin
öğretmeni ile paylaşır.
 Ödev ve proje çalışmalarında kendi çabasının önemli olduğunu bilir ve çabasının ürününü
sınıfa getirir.
 Grup çalışmalarında sorumluluklarını yerine getirerek, aktif rol alır.
 Okul dışında yapılan bilim şenliği, yarışma, sergi vb. çalışmalarda okulu en iyi şekilde temsil
eder.
 Rehberlik, ölçme vb. alanlarda ihtiyaç duyduğu her konuda ilgili birimle paylaşımda bulunur.
 Mazeret bildirmeden yapılan devamsızlıklar sonucunda ders takibi ile sorumluluğun kendisine
ait olduğunu bilir.
 Uygulanan sınav prosedürlerini bilir ve gerektiği şekilde davranır.
 Ders içinde öğretmen tarafından verilen yönergelere uyar.
 Ders esnasında ihtiyaç duyduğu durumlarda ilgili dersin öğretmeninden izin alarak dışarı
çıkar.
 Ders sırasında öğretmen ve arkadaşlarını dikkatle dinler.
 Ders sırasında söz alarak konuşur.
 Ders bittiğinde teneffüse çıkmadan kullanmayacağı ders araç gereçlerini dolabına yerleştirir
ve bir sonraki dersin hazırlığını yapar.
ÖZEL
ÖZEL PEV OKULLARI
Sayfa 12
7. TUTUM VE DAVRANIŞLAR
a. Okul içinde:






Çevremi ve okul eşyalarımı temiz tutma ve koruma sorumluluğunu üstlenirim.
Okul arkadaşlarıma ve büyüklerime saygılı davranırım.
Sınıfları, koridorları, bahçeyi, tuvaletleri ve yemekhaneyi temiz kullanırım.
Merdivenlerden inip çıkarken sağ tarafı kullanırım.
Kılık ve kıyafet yönetmeliğine uyarım.
Resim ve müzik derslikleri, kütüphane, laboratuvarlar, konferans salonu ve spor salonu gibi
ortak kullanım alanlarında kullanım yönergesine uyarım.
 Ortak kullanım alanlarında okuldaki diğer arkadaşlarımın haklarına saygılı davranırım.
b. Sınıfta:










Sınıfça belirlenmiş tüm kurallara uyarım.
Sınıfıma zamanında gelirim.
Sınıfın temizlik ve düzeninden sorumlu olduğumu bilirim.
Derse hazırlıklı gelirim.
Söz alarak konuşurum.
Konuşurken ses tonuma dikkat eder, işitilebilecek bir ses tonuyla konuşurum.
Başkasına ait eşyayı sahibinden izin alarak kullanırım.
Sınıfın eşyalarına ve kendi eşyalarıma sahip çıkar, korurum.
Öğretmen veya okul yönetimi tarafından verilen ödevleri ve görevleri yerine getiririm.
Sınıftan zorunlu olarak çıkmam gerektiğinde öğretmenimden izin alırım.
c. Yemekhanede:









ÖZEL
Sınıf sırasından çıkmadan öğretmenimle birlikte yemekhaneye giderim.
Yemek sırasına geçmeden önce ellerimi özenle yıkarım.
Yemek sırasında uygun şekilde yemeğimi alır, görevli kişilere teşekkür ederim.
Sınıfım için önceden belirlenen masaya otururum.
Yemeklerin gelişimim için çok önemli olduğunu bilir, ayırt etmeden yerim.
Yemekte arkadaşlarımla olan sohbetlerimde alçak sesle konuşurum.
“Teşekkür ederim, afiyet olsun, elinize sağlık vb. ”nezaket cümlelerini kullanırım.
Yemeğimi bitirdikten sonra öğretmenimin izniyle, tepsimi raflara bırakırım.
Yemekten sonra ellerimi ve ağzımı yıkarım.
ÖZEL PEV OKULLARI
Sayfa 13
d. Bayrak Törenlerinde ve Resmi Törenlerde:
 İstiklâl Marşımızı doğru biçimde ve ulusal duygularımın gücüyle hissederek coşkuyla söylerim.
 Bayrak törenlerine katılımın önemini bilirim.
 Resmi tören ve okul içi etkinliklerde bana verilen görevleri kabul eder, katılmaya istekli olur,
yerine getiririm.
 Tören sırasında sınıfımın bulunduğu sırada gerektiği şekilde sıra olur, sınıftan sorumlu
öğretmenimin yönergelerine ve tören komutlarına uygun davranırım.
 Bayrak törenine katılmadan okuldan ayrılmama izin verilmeyeceğini bilirim.
 Resmi tören ve okula ait etkinliklere katılamayacağım durumlarda okul idaresini
bilgilendiririm.
 Törenlerde tören kıyafetimin temiz ve düzenli olması gerektiğini bilirim.
 Okul dışında yapılan tüm resmi etkinlik ve törenlerde okulumu temsil ettiğimi; tören
kurallarına uygun olarak davranmam gerektiğini bilirim.
e. Serviste:
 Servisin servis sürücüsünün ve hostesin sorumluluğunda olduğumu bilir, yönergelerine
uyarım.
 Servisin beni alacağı bekleme yerinde servis saatimden 5 dakika erken bulunurum.
 Kaldırımda, aracın duracağı yerden güvenli bir mesafede geride beklerim.
 Araca bindikten sonra belirlenen yere oturur, emniyet kemerimi takarım.
 Aracın koridor ve çıkışlarına eşyalarımı bırakmam.
 Araç içinde bulunan sürücü, hostes, arkadaş ve öğretmenlerimle pozitif iletişim kurarım.
 Araç içinde yolculuk eden herkesin haklarına ve güvenliğine saygı duyarım.
 Yolculuk esnasında yiyip içmenin yaşamsal risk içerdiğini bilir ve bu konuda gerekli özeni
gösteririm.
 Gidilecek güzergah
değişikliği veya özel durumlarda
ailemin, servis sürücüsü veya
hostesi ile iletişim kurmasını
sağlarım.
 Servis kullanmayacağım
günler için araç sürücüsünü veya
hostesin önceden bilgilendirilmesi
için üzerime düşeni yaparım.
 Araçtan inmek için aracın
tam durmasını ve hostesin
yönergesini beklerim.
 Araçtan indikten sonra
karşıdan karşıya geçmek için aracın
ön tarafına geçer, hostesin eşlik etmesini beklerim.
 Araca binerken ve inerken “günaydın, iyi akşamlar, teşekkürler vb. ” nezaket sözcüklerini
kullanırım.
ÖZEL
ÖZEL PEV OKULLARI
Sayfa 14
f. Okul Gezilerinde:
 Okul gezilerinde, gezinin
amacına ve içeriğine uygun
davranırım.
 Gezi sırasında öğretmenimin yönergelerini
dikkatli dinler, bu yönergeleri gerektiği şekilde
uygularım.
 Gezi sırasında kendimi ve okulumu temsil ettiğimin bilincinde tutumlar sergilerim.
 Gezi sonrası gezinin işlevine uygun olması için benden istenen dönütleri özenli bir şekilde
hazırlar ve sunarım.
ÖZEL
ÖZEL PEV OKULLARI
Sayfa 15
8. OKULDA BESLENME
Zihinsel faaliyetlerin uygun bir şekilde sürdürülmesi için düzenli ve sağlıklı beslenme önemlidir.
Aylık mönü her ayın 1’inde internet sitemizde duyurulmaktadır. (http://www.pevkolej.com)
Her sınıf, kendisine ait masalarda öğretmenleri ile birlikte yemeklerini yemektedir. Öğretmenler,
yemeklerin öğrenciler tarafından tüketilip tüketilmediğini kontrol ederek, gerekli durumlarda
öğrencileri uyarmaktadırlar.
Ana sınıfı öğrencilerimiz ise kendileri için düzenlenmiş özel yemekhanelerinde öğle yemeklerinin
dışında sabah ve ikindi kahvaltısı da yapmaktadırlar.
Okul müdürlüğümüz tarafından; satılan ürün kalitesi ve fiyatları kontrol edilen öğrenci kantinimiz
bulunmaktadır. Kantinde gazoz gibi asitli içecekler ve cips, sakız çeşitleri gibi ürünlerin satışı
yapılmamaktadır.
9. OKULDA SAĞLIK
Okulumuzda öğrencilerin güvenliği ve sağlığı önemlidir. Okul saatleri içinde açık bulunan revirde
hemşiremiz tam zamanlı görev yapmaktadır. Revirde öğrencilerimize gün içinde yaşadıkları küçük
yaralanmalar için ilk yardım uygulanmaktadır.
Sağlıklı beslenme, temizlik alışkanlıkları, salgın hastalıklar vb. hemşire tarafından takip edilmekte ve
durum ile ilgili önlemler alınmaktadır. Gün içinde öğrencilerin kullanmış oldukları rutin ilaçların takibi
yapılmakta, revire gelen öğrencilerin durumları ile ilgili rapor tutulmakta ve gerekli durumlarda aile,
hemşire tarafından bilgilendirilmektedir. Öğrencilerimizin yaş gruplarına ve salgın hastalık
dönemlerine uygun aşıların belirlenmesi ve duyurusu bu birim tarafından yapılmaktadır.
Öğrencilerin tanı konulmuş rahatsızlıkları veya özel durumları sene başında sağlık birimi tarafından
kayıt altına alınmakta ve takibi yapılmaktadır.
10.
OKULDA GÜVENLİK
 Ziyaretçiler özel olarak kayıt altına alınır ve geçerli bir kimlik karşılığı “Ziyaretçi” kart alarak
okula girebilirler.
 Güvenlik açısından okul çıkış saatlerinde servisleri rahat çıkış yapabilmeleri için okul kapısının
önüne ve çok yakınlarına araba park edilmemesi gerekmektedir.
 Okul koridorları, okul girişi ve çevresi de 24 saat kamera sistemi ile gözetlenmektedir.
 Velilerin ve ziyaretçilerin, öğrencilerimizin eğitim sırasındaki dikkat ve düzenlerinin
bozulmaması ve güvenliklerinin sağlanması amacıyla eğitim bölümüne girmemeleri
gerekmektedir.
 Okul ders saatleri içinde bahçeye araba alınmamaktadır.
ÖZEL
ÖZEL PEV OKULLARI
Sayfa 16
11.
OKULA DEVAM – DEVAMSIZLIK
Öğrencilerimizin başarı düzeyleri, okula devam etme durumları ile ilişkilidir. Öğrencilerimizin geçerli
bir mazeretleri olmadığı sürece okula devam etmeleri önemli ve gereklidir. Okula devam durumunu
engelleyecek özel durumlarda okul ile aile arasında bilgi akışının gerçekleşmesi için, okulumuzun
halkla ilişkiler birimine telefon ile bilgi verilir. Halkla ilişkiler birimi her sabah ilk teneffüsten sonra
gelmeyen öğrencilerin ailelerini arayarak gelmeme sebeplerini öğrenerek sınıf öğretmenine ve müdür
yardımcısına bilgi verir. Bu uygulama, çocuklarımızın güvenliği açısından önemlidir.
Eğer herhangi bir nedenle gün içinde çocuğunuzu okuldan erken almanız gerekiyorsa, sınıf
öğretmenine bilgi verdikten sonra ve ilgili müdür yardımcısından alacağınız izin kâğıdı ile çocuğunuzu
okuldan alabilirsiniz.
Öğrencilerimizin güvenliği açısından çocuğunuzu eğer kendiniz almayacaksanız, alacak kişinin kimlik
bilgilerini önceden yazılı olarak ya da telefonla okula bildirmeniz beklenmektedir. Güvenlik,
yönetimden teyit almadan öğrencinin okuldan çıkmasına izin vermemektedir.
12.
VELİ TOPLANTILARI
Anne ve babaların çocuklarının eğitim öğretim süreçlerine “yeterince” katılımlarını sağlamak öğrenci
başarısının anahtar kavramlarından biridir. Öğretmen– aile görüşmeleri, aile katılımını sağlamanın en
etkili ve kolay yollarından biridir. Öğretmen ve aile arasında gerçekleştirilen görüşmeler:
 Okul ve aile arasındaki iletişim bağlarını geliştirmenin
 Öğrencilerin sosyal ve akademik gelişimleri hakkında aileleri bilgilendirmenin
 Öğrencilere eğitim öğretim sürecinde yardımcı olabilecek işbirlikçi stratejiler geliştirmenin
önemli fırsatlarıdır.
Anne ve baba katılımına önem veren okulumuz, her ailenin kendi çocuğunun akademik ilerlemesi ve
kişilik gelişimi ile ilgili olarak okuldaki eğitim-öğretim kadrosundan bilgi talep etmesini doğal bir hak
kabul eder. Bu konuda anne ve babalara yardımcı olabilmek amacıyla, velilerle toplantı ve görüşme
tarihleri belirlenmiştir.
a. Tanışma Toplantıları
Yeni eğitim- öğretim yılının başladığı ilk birkaç hafta içinde yapılır. Sınıflarda, aileler ve sınıf öğretmeni
arasında gerçekleştirilecek olan bu toplantıda sınıf öğretmenleri, yıl içinde yapılacak uygulamaları
paylaşmaktadır. Anne ve babalar çocuklarının eğitim-öğretim programı kapsamındaki gelişimlerine
katkıda bulunmak amacıyla bilgilendirilmektedir. Bu açıklamaların ardından ailelerin eğitim öğretimle
ilgili; öğretmenden ve okuldan beklentileri, önerileri de paylaşılmaktadır. İlgili sınıfın dersine girecek
olan branş öğretmenleri kendilerini tanıtmakta; yıl içerisinde gerçekleştirecekleri çalışmalardan kısaca
bahsetmektedirler.
Genel veli toplantılarında öğrencilerin bireysel durumlarından bahsedilmemektedir. Çocukları ile ilgili
bireysel bilgi almak isteyen anne ve babalar ilgili öğretmenin görüşme günleri ve saatleri için randevu
alabilmeleri konusunda bilgilendirilmektedir.
ÖZEL
ÖZEL PEV OKULLARI
Sayfa 17
Öğrencilerimizin eğitim ve öğretim yaşantılarına dair en önemli verilerden birisi de yaptıklarının
aileleri tarafından fark edilerek pekiştirilmesidir. Bu toplantılarımıza gereken katılımı sağlamanız bizim
için önemlidir.
b. Randevulu Öğretmen-Veli Görüşmesi
Gerek ailelerin gerekse öğretmenlerin talepleriyle öğrencilerin gelişimlerine ilişkin öğretmen ve aile
arasında gerçekleştirilen toplantılardır. Bu toplantı öncesinde tarafların karşılıklı randevu almaları
esastır. Eğitim öğretim yılı başında, öğretmenlerimizin görüşme için uygun oldukları günler ve saatler
sizlere iletilir. Ayrıca görüşme gün ve saatlerini okulumuzun internet sitesinden de
http://www.pevkolej.com takip edebilirsiniz. Görüşmek istenen öğretmenin görüşme günü ve saatine
riayet edilmesi ve görüşmeye gelmeden en az üç gün önce halkla ilişkiler biriminden randevu alınması
gerekmektedir. Söz konusu bu üç günlük süre öğretmenlerimizin görüşmeye konu olan öğrenci ile
ilgili verileri hazır hale getirmeleri için gereklidir. Aile ve öğretmen görüşmeleri, öğrencinin geleceği
ve başarısı için hem aile hem de öğretmen tarafından dikkatli bir şekilde yapılandırılması gereken özel
toplantılardır.
Öğretmen görüşme saatleri eğer sizin için uygun değilse öğretmenle kişisel olarak haberleşip farklı bir
zaman dilimi oluşturmayı deneyebilirsiniz.
c. Görüşmelerde Dikkat Edilmesi Gerekenler:
 Görüşmeyle ilgili olarak çocuğunuzda kaygı yaratacak davranışlardan kaçınınız. Ona,
öğretmeni ile onun başarısına katkıda bulunmak için görüştüğünüzü anlatınız.
 Çocuğunuzun öğretmeni tarafından bilinmesi gereken özelliklerini öğretmene aktarınız.
 Öğretmenin öğrenci ile ilgili akademik ve davranışsal durumu ile ilgili sunduğu önerileri
dikkate alıp eyleme dönüştürerek takibini sağlayınız. Gerekli durumlarda ilgili öğretmeni
bilgilendirerek, iş birliğini devam ettiriniz.
 Görüşme sonrasında öğretmenle birlikte hazırladığınız eylem planını harekete geçiriniz. Planı
çocuğunuzla paylaşınız. Çocuğunuzun, siz ve öğretmeni tarafından dikkate alındığını bilmesini
sağlayınız. Eylem planının uygulanabilirlik düzeyini belirlemek için çocuğunuzun davranışlarını
gözlemleyiniz. Öğretmenle işbirliği yaptığınız durum ile ilgili çocuğunuzun kaydettiği
ilerlemeyi paylaşmak için öğretmeni ile iletişim halinde olunuz.
 Öğrencinin akademik ve sosyal gelişiminin beklenti dahilinde gerçekleşmesi için okul ve
ailenin ortak hedefler doğrultusunda birlikte hareket etmesinin önem ve gerekliliğini
unutmayınız.
13.
FİZİKSEL DONANIM
Okulumuzda 30 adet aktif kullanılan derslik bulunmaktadır. Bunlara ek olarak aşağıdaki bölümler
bulunmaktadır:
Fen ve Teknoloji Laboratuvarı (1)
ÖZEL
ÖZEL PEV OKULLARI
Sayfa 18
Rehberlik Birimi (2)
Ölçme Değerlendirme Birimi
(1)
Görsel Sanatlar Atölyesi (1)
Teknoloji Tasarım Atölyesi
(1)
Müzik Atölyesi (1)
Cep Spor Salonu (2)
Soyunma Odası (2)
Drama Atölyesi (1)
Satranç Dersliği (1)
Etkinlik Sınıfı (1)
Oyun Odası (1)
Kütüphane (1)
Konferans Salonu (1)
Yemekhane (1)
Kıyafet Satış Birimi (1)
Kantin (1)
Revir (1)
Zümre Çalışma Odaları (7)
Okul Meclisi Odası (1)
Sınıf
Okul öncesi
1.sınıf
2.sınıf
3.sınıf
4.sınıf
5.sınıf
6.sınıf
7.sınıf
8.sınıf
Şube Sayısı
3
3
5
3
4
3
3
3
3
Okulumuzda öğrenci mevcutları okul öncesinde 20, diğer sınıflarda 24 öğrenci ile sınırlıdır.
ÖZEL
ÖZEL PEV OKULLARI
Sayfa 19
14.
ÖDEV POLİTİKASI
Ödevler, tekrar fırsatı sağlamayı, pekiştirme yapmayı, çalışma alışkanlığı kazandırmayı, veliyle
etkileşim fırsatı yaratmayı, kontrol ve takip olanağı sağlamayı amaçlayan çalışmalardır. PEV
Kolejinde verilen ödevler, derse özgü kazanımları ve genel eğitim kazanımlarını kapsayan bir
niteliktedir.
Öğrencilerimiz okula gelmedikleri zamanlarda okulumuz web
sayfasında bulunan ödev sisteminden kedilerine verilen sınıf
şifreleriyle girerek ödevlerini indirebilirler.
a. Ödev Defteri ve Ajanda
Hafta içi ödevlerinin okulumuz tarafından hazırlanmış olan ödev
defterine yazdırılmasına dikkat edilir. Velilerin düzenli olarak öğrenci
ajandalarını kontrol etmeleri ve öğrenciyi özendirmesi önemsenir.
Veliler, öğrencilerin ajandalarındaki ev ödevlerinin yazıldığı kısmı
izleyerek onlara evde destek vererek sağlıklı çalışma alışkanlıklarının
oluşmasında katkıda bulunabilirler. Gerektiğinde öğretmenler ve veliler
ajandaya birtakım notlar yazabilir -imzalı ve tarih belirterek- ve karşı
tarafın imzalı yanıtını isteyebilirler.
ÖZEL
ÖZEL PEV OKULLARI
Sayfa 20
b. Proje ve Performans Görevleri
Okulumuzda genel olarak öğrencilerin aldıkları bilgiyi yapılandırdıkları, öğrendiklerini günlük yaşama
transfer edebileceği, öğrencinin yapacağı iş net olarak tanımlanmış ödevler ve çalışmalar verilmesi
amaçtır. Ana sınıfından başlanarak tüm kademelerde öğrenilenlerin düzeyini ölçme amacıyla
performans görevleri verilir.
Proje Ödevleri
 4.sınıftan itibaren öğrencilere Yıllık Proje Ödevi verilir. Her branş öğretmeni Ekim ayı
içerisinde proje ödevlerini öğrencilerine bildirir.
 Öğrenciler istediği dersten ödev alabildiği gibi bu tarz ödevler belirli aralıklarla verilerek
öğrenmelerin ölçülmesinde de kullanılır.
 Öğretmenler kendi dersinden ödev alan öğrencilerle ödev kontrol tarihlerini belirler ve belli
dönemlerde danışmanlık yapar.
 Ödevlerin yapılmasında uygulanacak yöntemler ve aranacak nitelikler uygun yönergelerle
öğretmen tarafından öğrencilere açıklanır.
 Ödevin her aşamasında öğrencilere rehberlik edilir.
 Ödevlerin değerlendirilme aşamasında ortaya çıkan çalışmaların ÖĞRETMEN REHBERLİĞİNDE
ÖĞRENCİ ÜRÜNÜ olmasına dikkat edilir.
Performans Görevleri:
Performans görevleri, öğrencilerin öğrendikleri bilgileri günlük hayatla ilişkilendirerek uygulama
yapmalarını sağlayacak nitelikte planlanır. Performans görevleri belirlenen tarihlerde ilgili dersin
öğretmeni tarafından ders saatinde uygulanır.
15.
YAZILI SINAVLAR
 Okulumuzda yazılı sınavlar 4. Sınıftan başlayarak bir sınav takvimine bağlı olarak yapılır.
 Yazılı tarihleri, zümre başkanları, ölçme değerlendirme birimi ve idare tarafından ortaklaşa
belirlenir.
 Yazılı tarihleri her dönemin başında okul web sayfamızdan duyurulur.
 Aynı seviyede aynı dersi okutan öğretmenler koordinasyon içinde çalışarak sınav sorularını
birlikte hazırlarlar ve yanıt anahtarını da birlikte düzenlerler.
 Sınav sorularında farklı tür sorular olmasına özen gösterilir (eşleştirme, boşluk doldurma, açık
uçlu, çoktan seçmeli…vb.)
 Sorular farklı bilgi düzeyleri göz önüne alınarak hazırlanır. (bilgi, yorumlama, analiz,
sentez…vb.)
 Sınav kağıtları en geç beş gün içerisinde öğretmenler tarafından okunup notlandırılır.
 Sınav sonuçları sınıf içinde yüksek sesle duyurulmaz, sırayla tahtaya çağrılan öğrencilere sınav
kağıtları incelemeleri için gösterilir.
 Sınav sorularını öğretmenler sınıfta tek tek çözerler.
 Öğrencilerin sınavlardan aldıkları notlar ders öğretmeni tarafından 15 gün içerisinde e-okul
sistemine girilir.
ÖZEL
ÖZEL PEV OKULLARI
Sayfa 21
 Herhangi bir sebeple sınava katılamayan öğrencinin velisi okulu arayarak öğrencinin özrünü
bildirdiği takdirde özrü uygun görülen öğrenci için telafi sınavı yapılır.
16.
DENEME SINAVLARI
 Okulumuzda her dönem üçer tane olmak üzere 5. sınıftan 8.
sınıfa kadar deneme sınavları uygulanır.
 Deneme sınavları hafta içi derslerin aksamaması için
cumartesi günleri yapılır.
 Sınav karneleri sınavdan sonra en geç bir hafta içinde ölçme
değerlendirme birimi tarafından öğrencilere dağıtılır.
 Sınav sonuçlarının analizleri her ders için ayrı olarak ölçme
değerlendirme birimi tarafından öğretmenlerle paylaşılır.
 Öğretmenler hem yazılı sonuçlarını hem de deneme sınav
sonuçlarını dikkate alarak etütealacakları öğrencileri belirler
ve ölçme değerlendirme birimine haber verirler.
17.
DIŞ KAYNAKLI SINAVLAR:
a. Uluslararası Cambridge Sınavları: Öğrencilerimiz İngilizce seviyelerinin uluslar
arası bir sınavla ölçülmesi amacıyla seviyelerine uygun olarak “Okuma, yazma, dinleme,
konuşma” olmak üzere dört bölümden oluşan Cambridge ESOL sınavlarına alınırlar.
b. Uluslararası Matematik Sınavları:
Sadece Türk Eğitim sistemi içinde değil,
uluslar arası platformda da öğrencilerimizin performansını görmek ve onlara deneyim
kazandırmak amacıyla okulumuz öğrencileri çeşitli matematik sınavlarına katılırlar.
18.
ETÜT ÇALIŞMALARI
 Okulumuzda yapılan çalışmalarda öğrencilerin bireysel farklılıkları her zaman göz önünde
tutulur. Öğrencilerin akademik başarılarını yükseltmek amacıyla hafta içi üç gün okul
çıkışlarında gerekli görülen öğrencilere etüt verilir.
 Okulumuzda etüt çalışmaları sınav haftalarında konu tekrarı, diğer zamanlarda yapılan
sınavların konu analizlerine göre ölçme değerlendirme birimi tarafından organize edilir. Etüt
alacak öğrencilerin isimleri bir hafta önceden cuma akşamı okul web sayfasından duyurulur.
 Etüte gelmeyen öğrencilerin ailelerine ölçme değerlendirme birimi tarafından haber verilir.
 Ölçme değerlendirme birimi, dönem boyunca hangi öğrencinin hangi dersten ne kadar etüt
aldığıyla ilgili çizelge hazırlar.
ÖZEL
ÖZEL PEV OKULLARI
Sayfa 22
19.
HAFTA SONU KURSLARI
Okulumuzda cumartesi günleri 9- 12 saatleri arası:
 6, 6, 7. ve 8. sınıflarda Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji ve Sosyal Bilgiler dersinden
ücretsiz olarak SBS hazırlık kursu verilmektedir.
 Hafta sonu kurslarına kayıt yaptıran öğrencilerin devamlılıkları zorunludur.
20.
HAFTALIK PLANLAR
Okulumuzdaki zümreler haftada bir kez düzenli olarak programda kendileri için ayrılan saatte zümre
çalışması yaparlar. Zümre çalışmasında bir sonraki haftada hangi konuların işleneceğine ve hangi
ödevlerin verileceğine zümre öğretmenleri birlikte karar verir. Hazırlanan haftalık plan formu zümre
başkanı tarafından eğitim koordinatörüne iletilir. Öğretmenin devamsızlığının söz konusu olduğu
durumlarda haftalık plana göre ilgili ders öğretmeni tarafından konulara kaldığı yerden devam edilir.
İlgili ders öğretmeninin uygun olmaması durumunda ders bir başka branş öğretmeni tarafından
doldurulur.
21.
REHBERLİK BİRİMİ
Rehberlik biriminin amacı, öğrencilerin kendilerini tanımalarını sağlayarak sorunların üstesinden
gelebilme gücünü geliştirmesine, doğru kararlar verebilmesine, çevresi ile olumlu ilişkiler
kurabilmesine ve ruhsal yönden sağlıklı, kendini gerçekleştirmiş bir kişi olmasına yardım etmektir.
Bu hedefe ulaşmalarını sağlamak amacıyla öğrencilerimizle yapılan bireysel ve grup çalışmalarında,
kendini tanıma, özgüven kazanma, iletişim becerileri, problem çözme becerileri, olumlu sosyal
davranışlar, çalışma alışkanlıkları ve zamanı etkili kullanma, kaygılarla başa çıkma, mesleki
bilgilendirme gibi konular üzerinde durulmaktadır.
Unutulmamalıdır ki rehberlik biriminin görevi, aile ya da öğretmenler adına sorun çözmek değil
öğretmen, aile ve idare ile koordineli bir şekilde yol göstermek ve danışmanlık yapmaktır. Bunun yanı
sıra rehberlik birimi okula yeni başlayan öğrencilerin oryantasyonunda görev aldığı gibi okulumuza
yeni kayıt yaptıran öğrencilerin ön görüşmelerini gerçekleştirir.
Velilerin beklentilerin yola çıkarak yıl içinde belirli aralıklarla anne-baba eğitim seminerleri
düzenlemek okulumuz rehberlik biriminin görev tanımları arasındadır.
ÖZEL
ÖZEL PEV OKULLARI
Sayfa 23
22. SOSYAL YAŞAM
1. Kulüpler
Okul yaşamımız içinde öğrencilerimizin sosyal gelişimleri için kulüp çalışmalarının önemi büyüktür.
Kulüp çalışmaları yaş gruplarının ihtiyaç ve özellikleri göz önüne alınarak 1. sınıflar, 2,3,4. sınıflar ve
5,6,7,8. sınıflar olmak üzere üç ayrı grup şeklinde düzenlenir.
Kulüplerin amaçları:
Kulüp çalışmaları öğrencilerin:







Beceri, yetenek ve ilgi alanlarını ortaya çıkarma
Var olan becerilerini geliştirme
Özgüvenlerini geliştirme
Okul ortamında bazı sorumlulukları paylaşmalarını sağlama
Sosyalleşmelerini sağlama
Grup içi demokratik işleyişi sağlama
Ortak verilen kararlara sonuna dek sahip çıkma, becerilerini geliştirme amacı ile düzenlenmiştir.
Kulüplerin İşleyişi
 Her dönem başında öğretmenler açmak istedikleri kulüplerle ilgili amaç ve hedeflerini
yazarak kulüp koordinatörlüğüne teslim ederler.
 Kulüp kooridnatörlüğü ve okul idaresi tarafından açılması uygun görülen kulüpler ve
kontenjanları belirlenerek duyurulur.
 Öğretmenler kulüplerini tanıtıcı posterler tasarlar ve okul koridorlarında sergilerler.
 Öğrencilere kulüp seçim formları dağıtılır ve üç tercih yapmaları istenir.
 Kulüp koordinatörü ve rehber öğretmenler öğrencilerin öncelikli olarak birinci tercihleri
olmak koşuluyla öğrencileri kulüplere paylaştırırlar.
 Kulüplere belirlenen kontenjanın üzerinde istek olursa kura yöntemine başvurulur.
 Okulumuzda bazı kulüpler yıl boyunca devam ederken bazıları dönemliktir.
 Dönemlik olan kulüplerde öğrencilerimizin farklı alanları denemesi amacıyla aynı kulüp üst
üste seçilemez.
 Kulüp çalışmaları okulun üçüncü haftasında başlar. İkinci dönem yeni açılacak kulüplerin
seçimleri ise birinci dönemin son haftasında belirlenir.
 Öğrencilerin kulüplerini seçtikten sonra iki hafta deneme süreleri vardır. Bu süreç içinde
kulüp değişimi talep edebilirler ve uygun kulüp olduğu takdirde kulüplerini değiştirebilirler.
 Her kulüp saatinde yoklama alınır ve kulübe katılmayan öğrencilere derse girmemiş kabul
edilir.
 Malzeme gerektiren kulüplere her hafta düzenli olarak malzeme getirmek öğrencinin
sorumluluğundadır.
 Kulüp etkinlikleri kapsamında gerçekleşecek olan gezilerde okulumuzun tüm gezi kuralları
geçerlidir.
 Bazı kulüplerde (koro, satranç…vb) hafta sonu veya okul çıkışı çalışma gerekebilir. Duruma
göre yapılacak ekstra çalışmalar kulüp rehber öğretmenleri tarafından öğrencilere ve
ailelerine duyurulur.
ÖZEL
ÖZEL PEV OKULLARI
Sayfa 24
2. Sanatsal ve Sportif Faaliyetler
Özel PEV Okullarında Beden Eğitimi ve Spor, eğitimin ayrılmaz bir parçasıdır. Okulumuzda
mümkün olduğunca çok sayıda öğrenciyi sportif faaliyetlere katmak amacıyla değişik spor
dallarında etkinliklerimiz vardır. Beden Eğitimi derslerinin yanı sıra spor takımları, spor kulüpleri
ve spor okulu çalışmaları öğrencilerimize spor yapma olanağı sağlar.
Spor kulübü etkinliklerimiz ve spor yaz okulu çalışmalarımız dönemlik olup her dönemin başında
bununla ilgili duyuru spor kulübü koordinatörlüğü tarafından velilere duyurulur. Yaş gruplarına
göre farklı günlerde yapılan çalışmalar için kontenjan dahilinde kayıt alınır. Kurs ücretleri
dönemlik ödenir.
Bunların yanı sıra müzik öğretmenlerimiz tarafından yürütülen org, gitar kursu ve görsel sanatlar
öğretmenleri tarafından yürütülen resim kursumuz vardır. Tiyatro da öğrencilerimizin
katılabileceği sanatsal faaliyetlerimizden biridir.
3. Okulumuzda Gerçekleştirilen Etkinlikler
Okulumuzda
29
Ekim
Cumhuriyet
Bayramı,
10
Kasım
Atatürk’ü
Anma
günü, 24 Kasım Öğretmenler günü, 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü, 23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramında törenler düzenlenir. Bunun
yanı sıra okulumuza özgü olan etkinlikler şunlardır:
Okuma Bayramı: Her yıl Mayıs ayında 1. sınıflarımıza yönelik düzenlenen bir etkinliktir. 1.
Sınıf öğrencileri tüm sene boyunca öğrendiklerini aileleriyle paylaşırlar.
Pi Günü:
Matematik zümresi tarafından her yıl 14 Mart’ta düzenlenir. Pi gününde gün
boyunca çeşitli yarışmalar düzenlenir.
Yeni Yıl Partisi:
Öğrencilerimiz her yıl 31 Aralık’ta okulda sınıf arkadaşlarıyla beraber
konferans salonunda kendi sınıflarına ayrılan saatte yeni yıl eğlencesi düzenlerler. Bu eğlencede
öğrencilerimiz kurdukları dans gruplarının gösterilerini sergilerler ve evden getirdikleri yiyecekleri
arkadaşlarıyla paylaşırlar.
Yabancı Dil Dersleri Etkinlikleri:
Okulumuzda özellikle yabancı dilde öğrenilen
bilgilerin pekiştirilmesi ve öğrencilerin dilin kullanımında pratik yapmalarını sağlamak amacıyla
her sene Almanca Gecesi, İspanyolca Gecesi, İngilizce Şarkı Gecesi ve İngilizce Drama Gecesi
düzenlenir.
Spor Turnuvaları:
Okulumuz Beden Eğitimi Zümresi tarafından her yıl bahar aylarında
hem öğrencilere hem de öğretmenlere yönelik olarak masa tenisi, futbol ve voleybol dallarında
düzenlenir.
Söyleşi ve İmza günleri: Okulumuz Türkçe zümresi tarafından eğitim yılı içinde pek çok
ünlü yazar okula getirilir. Çocukları kitap okumaya teşvik etmek amacıyla kitap standları açılır.
Öğrencilerimiz, bu etkinliklerde ünlü yazarları yakından tanımak ve kitaplarını imzalatmak şansını
yakalarlar.
Çocuk Oyunu:
Her sene okulumuz Drama ve Tiyatro Kulübü tarafından bir çocuk oyunu
sahneye konulur.
Müzik ve Dans Gecesi:
Sene sonunda bütün okul öğrencilerinin katılımıyla
gerçekleştirilen büyük sahne performansıdır. Bu etkinlikte dans gösterileri olur. Herhangi bir
enstrüman çalan öğrenciler mini konserler verirler.
Bilim Şenliği: Her sene Mayıs ayında ortaokul Fen ve Matematik öğretmenleri tarafından
düzenlenir. Yıl boyunca derslerde yapılan proje ve performans görevleri etkileşimli bir ortamda
gün boyunca sergilenir. Öğrenciler gruplar halinde kendi projelerini şenliğe katılanlara anlatırlar.
Uçurtma Şenliği: Her yıl mayıs ayında okul aile birliği tarafından organize edilir. Bütün veli
ve öğrencilerimizin katıldığı geleneksel uçurtma şenliğinde okulumuz öğrencileri tarafından müzik
ve dans gösterileri yapılır. Veli, öğrenci ve öğretmenlerimizin katıldığı çeşitli yarışmalar (halat
çekme, sandalye kapmaca, çuval, yumurta taşıma…vb.)düzenlenir. Uçurtmasını en yükseğe
çıkaran öğrenci ise büyük ödülün sahibi olur.
Resim Sergisi:
Her yıl birinci dönem ve ikinci dönem olmak üzere kez mümkünse okul
dışında bir ortamda gerçekleştirilir. Öğrencilerin derslerde yaptıkları bireysel ve grup çalışmaları
ailelerin beğenilerine sunulur.
Koridor Konserleri:
Bu yıl hayata geçirilen bir etkinliğimizdir. Okulumuzun sanat
sokağında enstrüman çalan öğrencilerimiz tarafından öğrencilerin talepleri ve müzik
öğretmenlerimizin yönlendirmeleriyle gerçekleştirilir. Enstrüman çalan öğrencilerimiz öğlen
tatillerinde sanat sokağında öğretmenlerine, arkadaşlarına ve dışarıdan davet etmek istedikleri
aile mensuplarına mini konserler vererek hem yeteneklerini sergileme imkanı bulurlar hem de
özgüvenlerini geliştirirler.
Mezuniyet Töreni:
8. Sınıf öğrencilerinin ortaokuldan mezun oluşları okulu kapandığı son
hafta resmi törenle kutlanır. Okul bahçesinde gerçekleşen bu etkinlikte öğrenciler diplomalarını
alarak mezun olurlar.
Mezuniyet Balosu:8 sınıf öğrencilerimizin mezuniyetlerini kutladıkları bir gece etkinliğidir.
Okul dışı bir mekanda düzenlenen bu kutlama programının organizasyonu 8. sınıf rehber
öğretmenleri ve sınıf temsilcisi olan velilerle birlikte yapılır.
Mezunlar Pikniği: Her sene eylül ayında mezunlar derneği tarafından düzenlenir.
ÖZEL
ÖZEL PEV OKULLARI
Sayfa 26
23. ULUSLAR ARASI ÇALIŞMALAR
1. EKO OKULLAR PROGRAMI:
Eko-Okullar Programı ilköğretim okullarında çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma
eğitimi vermek için uygulanan bir programdır. Katılımcı yaklaşımıyla okullardaki öğrenciler hem
çevresel konularda bilgi edinirler, hem de ailelerini, yerel yönetimleri ve sivil toplum kuruluşlarını
(STK) çevresel konularda bilinçlendirmede etkin rol alırlar. Program, okullarda ISO 14001/EMAS
üzerine kurulmuş bir çevre yönetim sisteminin uygulanmasını da sağlar.
Yerel düzeyde sürdürülebilir kalkınma sürecinin uygulanmasına yardımcı olmak üzere, öğrenciler
okulun çevresel etkilerini azaltmak için uygulanan 7 adım‘da etkin rol almak için yönlendirilirler.
Dolayısıyla eko-okullar, sınıfta ders öğretmenin ötesine geçerek, toplumun diğer bölümlerinde de
çevre duyarlılığının sağlanmasında rol almış olurlar.
Program, çevre için yapılan bütünsel bir okul faaliyetini kapsar ve uygulandığı okullardaki başarısı,
okul müdürü başta olmak üzere okul idaresinin ve öğretmenlerinin ilgisine bağlıdır. Eko-Okullar
programındaki en önemli ve bütünleştirici etken ise öğrenci katılımıdır. Komitenin yerel halkı ve
yöneticileri bilinçlendirme çabaları ise öğrencilerde diyalog kurabilme becerilerini geliştirmeyi ve iyi
bir yurttaşlık eğitimini sağlar.
Okulumuz 2008 yılından beri Eko Okulları Programının aktif bir üyesidir. “Katı atıklar” ve “su”
konularında ikişer yıl çalışan okulumuz her iki konudan da yeşil bayrak ödülü almaya hak kazanmıştır.
2012-2013 Eğitim- öğretim yılında “Enerji Verimliliği” konusu üzerine çalışılmaktadır.
2. ENO:
Okulumuz dünyanın 124 ülkesinde binlerce okulun ortak olduğu Uluslararası Çevre Okulu(ENO)’nun
üyesi oldu. ENO programı, çevresel bilinçlilik ve sürdürülebilir gelişim hakkında okul dönemi içinde
haftalık temelde çevresel çalışmalar yürüten küresel bir web okuludur.
Global bir iletişim ağı olan ENO programında “Dünya Nefes Alacak” sloganıyla yürütülecek olan
kampanyada Mayıs 2013 tarihine kadar Ege’nin yanı sıra yurdun dört bir tarafından katılımcıların
katkısı ile 10.000 ağaç dikilerek ENO Ormanının oluşturulması hedeflenmektedir.
Okul olarak ENO’nun 2017’ye kadar 100 milyon ağaç dikme hedefine katkıda bulunmak amacıyla
Mayıs 2013’te Çeşme Ildırı’da kardeş okulumuzla birlikte binlerce fidan dikerek PEV KOLEJİ
KORUSU’nu oluşturacağız.
3. DESTİNATİON İMAGİNATİON:
Destination Imagination, okul eğitiminin yanı sıra, gençlerin günlük hayatlarında karşılaşabilecekleri
basitten karmaşığa her türlü problemin çözümünde yaratıcılıklarını kullanmayı ve yaratıcı düşünceyi
bir yaşam tarzı olarak benimsetmeyi hedefleyen, uluslararası alanda yaygın bir organizasyon.
Dünyanın en büyük yaratıcılık organizasyonunun Türkiye temsilcisi olan DITURK, her yıl ICC (Anlık
Görev Yarışması) ve DAT (DITURK Avrasya Turnuvası) olmak üzere iki önemli etkinlik düzenliyor.
1999 yılında kurulan ve normal eğitim sürecine paralel olarak, gençlerin yaratıcılıklarını daha çok
kullanmalarını, geliştirmelerini ve günlük hayatta uygulama becerilerini artırmayı hedefleyen
ÖZEL
ÖZEL PEV OKULLARI
Sayfa 27
Destination Imagination, etkinlikleriyle her yıl dünyanın dört bir yanında 100 binden fazla öğrenciye
ulaşıyor. Üye ülkelerin ve okulların katıldığı organizasyonların yerel turnuvalarında başarılı olan
takımlar dünya finallerine katılmaya hak kazanıyor.
Okulumuzda 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılında okullar arası işbirliğini geliştirmek, ulusal ve
uluslararası platformda okulumuzu temsil etmek amacıyla fen lisesi ve ortaokul birimlerimizde ayrı
ayrı olmak üzere Destination Imagination Kulübü açılmış ve katılımcı öğrencilerden üç ayrı takım
oluşturulmuştur. Kulüp öğrencileri, her hafta belirlenen program çerçevesinde belirlenen konu ile
ilgili kendilerine verilen çeşitli materyalleri belirlenmiş kurallar dâhilinde en özgün ve yaratıcı şekilde
kullanarak etkin grup çalışmaları yapmaktadırlar. Hızlı düşünme, takım içinde etkin ve uyumlu
çalışma, yaratıcılık, problem çözme, zaman yönetimi gibi önemli becerileri sergileyebilmek için farklı
platformlardaki yarışmalara katılım planlanmaktadır.
4. MUN (MODEL BİRLEŞMİŞ MİLLETLER)
Okulumuzda 2012-2013 yılında uygulanmaya başlanan bir projedir.
PEV MUN Kulübü öğrencileri:
* ‘’Birleşmiş Milletler’’ deki işleyişin benzeri olarak fikirlerini delegesi seçildikleri ülkenin politik
görüşleri çerçevesinde şekillendirerek toplum önünde İngilizce olarak sunarlar.
* Dünya sorunlarına çözümler üretirler.
* Sağlık, politika, insan hakları ve ekonomi gibi ‘’Birleşmiş Milletler’’ gündemindeki her konu üzerine
görüşleriyle İngilizce tartışma ortamlarında diğer delegeleri ikna ederler.
* Delegesi olarak atandıkları ülkeler üzerine yapacakları araştırmalar ile genel kültürlerine taze bilgiler
katarlar ve yeni kültürler tanırlar.
* Yabancı dillerini geliştirirler.
5. E-TWİNİNG:
Hayatboyu öğrenme kapsamında Comenius Programı içerisinde yer alan eTwinning Projesi, bilgi ve
iletişim teknolojilerinin (ICT) kullanımı yoluyla Avrupa’da okul işbirliğini destekleyen bir projedir.
Amacı, okulların ortaklık kurmaları ve herhangi bir alanda ortak projeler başlatmalarını kolaylaştırmak
için destek, fikir ve araç sağlamaktır.
Okulumuz, farklı ülkelerden öğretmen ve öğrencilerle fikir paylaşımında bulunmak amacıyla
koordinatör okul olarak 2012 yılı Ekim ayı itibariyle Rugby High School (United Kingdom) ile "Will You
Play With Us" isimli eTwinning projesini başlatmış ve eTwinning Etiket Ödülü almaya hak
kazanmıştır.
ÖZEL
ÖZEL PEV OKULLARI
Sayfa 28
24.
YABANCI DİL
Okulumuzda 4 yaştan itibaren sürdürülen İngilizce eğitimine ek olarak 4. sınıftan itibaren Almanca ve
İspanyolca eğitimleri de verilir. Almanca ve İspanyolca derslerinin hedefi öğrencilerimizi ikinci bir
yabancı dil ile ve bu dillerin kültürleri ile tanıştırmak, onların bu dilleri sevmelerini sağlayarak ileriki
yıllarda bu dilleri öğrenmeye devam etmeleri için temel bilgileri vermektir. İkinci ve üçüncü dil
programı, öğrencilerimize okuma, anlama, dinleme, yazma ve konuşma alanlarında temel düzeyde
beceriler kazandırmak üzere planlanmıştır.
25.
ZİLSİZ OKUL UYGULAMASI
Okulumuzda 2012-2013 Eğitim- öğretim yılından itibaren öğretmenler kurulu kararıyla zilsiz okul
uygulaması başlatılmıştır. Çünkü zil sesi ile derse giriş çıkışın yapılmadığı ortamlarda öğrencilerde
oluşacak sorumluluk ve güven duygusu, özgüvenlerinin gelişmesine yardımcı olacaktır. Öğrenciler de
verilen sorumluluğun bilinciyle okulda ve günlük yaşamında daha dikkatli ve kontrollü davranacak,
otokontrolleri ve zaman yönetme özellikleri gelişecektir.
26.
OKUL AİLE BİRLİĞİ
Okul Aile Birliği okul ile aileler arasındaki bütünleşmeyi gerçekleştirmek amacıyla kurulmuştur ve tüm
velilerimiz birliğin doğal üyesidir. Okul Aile Birliği okulun amaçları, eğitim ilkeleri doğrultusunda okul
ile işbirliği içinde faaliyetler düzenler. Okul yaşamına olumlu katkıda bulunur.
Okul Aile Birliği her eğitim yılının başında tüm velilere duyurularak olağan genel kurul toplantısında
gönüllü olan veli adayları arasından açık oylama ile seçim yapılmak suretiyle kurulur. Okul Aile birliği
belirli aralıklarla toplantılar yaparak çalışmalarını sürdürür. Toplantılar, Yönetim ve denetleme kurulu
üyeleri ve öğretmen temsilcisi katılımı ile gerçekleştirilir ve önceden bildirildiği takdirde tüm velilere
açıktır.
27.
MEZUNLAR DERNEĞİ
2007 yılında Almanca Öğretmenimiz Feryal Karabağ önderliğinde kurulmuştur. Amacı PEV Koleji
mezunlarının birbirleriyle olan bağlarını koparmamasını sağlamak, belirli aralıklarla bir araya gelerek
birlikteliklerini perçinlemektir.
ÖZEL
ÖZEL PEV OKULLARI
Sayfa 29
28.
KAYIT YENİLEME VE YENİ KAYIT
Her yıl Özel Öğretim Kurumları Öğrenci Ücretleri Tespit ve Tahsil Yönetmeliği gereği belirlenen okul
ücretleri, ödeme koşulları ve kayıt yenileme tarihleri idare tarafından velilerimize duyurulur.
Duyurulan kayıt yenileme tarihinde okul velilerimiz, okul muhasebesine gelerek önerilen ödeme
işlemlerinden birini seçerek gerekli işlemleri tamamlarlar. Kayıt ofisinde bilgilerini güncelleştirirler.
a. Okul Öncesi ve 1. Sınıflar: Okul idaresi tarafından belirlenen kontenjan dahilinde
öğrenci başvuruları alınır. Başvuru sırasında okul rehberlik birimi öğrenci adayları ile bireysel
görüşme yaparlar ve öğrencilere okula uygunluk ölçeği uygularlar. Okul uygunluk ölçeği
sonuçları, kız –erkek dengesi ve özel durumlar göz önünde bulundurularak hazırlanan sınıf
listeleri duyurulur.
Önemli Not: Okulumuzda öğretmen ismine kayıt alınmamaktadır. Hangi sınıfa hangi
öğretmenin gireceği, okullar açılmadan önce kayıt yaptıran tüm velilerin katıldığı bir törende
noter huzurunda belirlenir. Sonrasında sınıf değişikliği yapılmaz.
b. Ara sınıflar: Okulumuza 2,3 ve 4. sınıflara kontenjan dahilinde rehberlik biriminin
görüşmesiyle 4. sınıftan sonraki sınıflar için nakil sınavı yapılarak öğrenci alınır. Okulumuza
kayıt yaptırabilmek için sınavda en az %70 başarılı olma şartı aranır. Öğrenciler nakil sınavına
o yıl içerisinde bir kez girme hakkına sahiptirler. Başarısız olunduğu takdirde sınav
yenilenmez.
29.
KAYIP EŞYA
Öğrencilerin defter, kitap, kalem, kıyafet gibi özel eşyaları öncelikli olarak kendi sorumluluklarındadır.
Ancak okulun çeşitli mekanlarında unutulan öğrenci eşyaları, görevliler tarafından kayıp eşya dolabına
kaldırılır ve yıl sonuna kadar burada korunur. Dönem sonunda alınmayan eşyalar ihtiyaç sahiplerine
verilir.
30.
VELİLERİMİZLE İLETİŞİM
Sizlerle bilgi paylaşımı ve iletişim için çeşitli yöntemler kullanılır. Güncel adres, cep telefonu, e-posta
ve diğer iletişim bilgilerinizin Öğrenci İşleri kayıtlarında bulunması çok önemlidir.
Karşılama Masası: Okul girişinde bulunan karşılama masası herhangi bir bilgi veya yönlendirme için
size yardımcı olur.
İnternet sitesi:www.pevkolej.com adresinde yer alan ve devamlı güncellenen internet sitemizden en
son haberleri ve duyuruları takip edebilirsiniz. Okulda yapılan eğitsel etkinliklere ana sayfada yer alan
“etkinlikler” linkinden ulaşabilirsiniz.
Okul öncesi veli bültenleri: Okul öncesi birimimizde yapılan çalışmalar aylık olarak bülten şeklinde
velilerimize gönderilir. Okul öncesi bültenlerimize web sayfamızdaki okul öncesi bölümünde yer alan
“Bu Ay Ne Öğrendik?” linkinden ulaşabilirsiniz.
ÖZEL
ÖZEL PEV OKULLARI
Sayfa 30
E-posta: Size ulaştırmak istediğimiz önemli ve genel duyurular için kullandığımız bir iletişim yoludur.
E-posta adreslerinizi öğrenci işleri ofislerinden güncellemeyi unutmayınız.
SMS: Önemli etkinlikler ve duyurular size SMS yolu ile hatırlatılır. Cep telefonu numaralarınızı öğrenci
işleri ofislerinden güncellemeyi unutmayınız.
Yakamoz: Okulumuzun ayda bir yayınlanan e-dergisidir. Bu dergi her ay e-posta adresinize gönderilir
ve web sitemizde online servisler- dijital yayınlarımız
başlığı altında yayınlanır.
PEV web tv: Okulumuzdaki etkinliklerde çekilen her
türlü videoya
http://www.pevkolej.com/pevtv/
linkinden ulaşabilirsiniz.
Facebook: Facebook resmi okul hesabımıza web
sayfamızdaki linkten veya www.facebook.com/pevkolej
adresinden ulaşarak güncel gelişmeleri takip
edebilirsiniz.
Twitter: Resmi okul hesabımıza web sayfamızdaki linkten veya www.twitter.com/pevkolej
adresinden ulaşarak güncel gelişmeleri takip edebilirsiniz.
Anketler: Düzenli aralıklarla hazırladığımız veli memnuniyet anketleri, görüş ve beklentilerinizi
öğrendiğimiz bir yöntemdir. Anket sonuçları, sürekli gelişimimiz için kullandığımız değerli verilerdir.
Veli Seminerleri: Okulumuzun Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü tarafından sizlerin
ihtiyacını duyduğunuz konular göz önünde bulundurularak düzenlenen seminerlerimizdir.
Bayrak Törenleri: Bayrak törenlerimiz okulumuzun öğrenci ve öğretmenlerle çeşitli konularda
paylaşım yaptığı ve okul bağlarının güçlendiği önemli bir iletişim ortamıdır.
31.
ÖNERİVE SORUNLARIN DİLE GETİRİLMESİ
Özel PEV Okulları öğretmenleri ve yöneticileri velilerimizin sorularına, sorunlarına ve önerilerine her
zaman açıktır.
Öğrencinin eğitimi ile ilgili konularda, öncelikle sınıf ve branş öğretmenlerimiz sorumludur ve öncelikli
görüşme randevu alınarak onlarla yapılmalı, gerek duyulduğu takdirde ilgili müdür yardımcısına veya
okul müdürüne başvurulmalıdır.
Okulla ilgili düşünce, öneri ve sorunlarınızı okul web sayfamızdaki iletişim bölümünden yapabilirsiniz.
Öneriniz değerlendirildikten sonra en geç 2 iş günü içinde size yazılı olarak dönülecektir.
ÖZEL
ÖZEL PEV OKULLARI
Sayfa 31
32.
DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
Okulumuz, sizinle iletişime çok önem vermektedir. Siz velilerimizden okul-veli iletişim süreçlerine
katılmanız ve eğitim sistemimizin düzeni için:
 Okula geldiğinizde, sınıfların olduğu katlara girmemeye özen göstermenizi
 Okulda yaş günü kutlama talebinde bulunmamanızı
 Öğrencilerimizin devamsızlık durumlarına dikkat etmenizi ve rahatsızlığı sebebiyle iki günden
fazla okula gelemediği durumlarda doktor raporu almanızı
 Öğretmenlerimizle bireysel görüşmelerinizi randevu saatlerinde gerçekleştirmenizi
 Veli toplantılarına katılmanızı
 Okul tarafından gönderilen duyuruları okuyarak, geri bildirimi olanları zamanında
yanıtlamanızı
 Kimlik ve adres bilgilerindeki değişiklikleri öğrenci işlerine zamanında iletmenizi
 Okul idareci ve öğretmenlerine, maddi değeri olan hediyeler vermemenizi
 Öğrencilerin eşyalarının sorumluluğunun kendilerine ait olduğunu bilmenizi önemle rica
ederiz.
ÖZEL
ÖZEL PEV OKULLARI
Sayfa 32
33.
ÖZEL
2013- 2014 Eğitim- Öğretim Yılı İş Takvimi
ÖZEL PEV OKULLARI
Sayfa 33
34.
GÜNLÜK ZAMAN ÇİZELGESİ
ÖZEL PEV OKULLARI
2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
DERS ZAMAN ÇİZELGESİ(İLKOKUL)
SAAT
SÜRE
DERS
08.55-09.35
40 dakika
1.DERS
09.35-09.50
15 dakika
ARA
09.50-10.30
40 dakika
2.DERS
10.30-10.40
10 dakika
ARA
10.40-11.20
40 dakika
3.DERS
11.20-11.30
10 dakika
ARA
11.30-12.10
40 dakika
4.DERS
12.10-13.00
50 dakika
ÖĞLE YEMEĞİ
13:00-13.40
40 dakika
5.DERS
13.40-13.50
10 dakika
ARA
13.50-14.30
40 dakika
6.DERS
14.30-14.40
10 dakika
ARA
14.40-15.20
40 dakika
7.DERS
15.20-15.30
10 dakika
ARA
15.30-16.10
40 dakika
8.DERS
ÖZEL
ÖZEL PEV OKULLARI
Sayfa 34
ÖZEL PEV OKULLARI
2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
DERS ZAMAN ÇİZELGESİ
(ORTAOKUL)
SAAT
SÜRE
DERS
08.55-09.35
40 dakika
1.DERS
09.35-09.50
15 dakika
ARA
09.50-10.30
40 dakika
2.DERS
10.30-10.40
10 dakika
ARA
10.40-11.20
40 dakika
3.DERS
11.20-11.30
10 dakika
ARA
11.30-12.10
40 dakika
4.DERS
12.10-12.20
10 dakika
ARA
12:20-13.00
40 dakika
5.DERS
13.00-13.50
50 dakika
ÖĞLE YEMEĞİ
13.50-14.30
40 dakika
6.DERS
14.30-14.40
10 dakika
ARA
14.40-15.20
40 dakika
7.DERS
15.20-15.30
10 dakika
ARA
15.30-16.10
40 dakika
8.DERS
ÖZEL
ÖZEL PEV OKULLARI
Sayfa 35

Benzer belgeler

e-dergi - Özel PEV Okulları

e-dergi - Özel PEV Okulları Okulumuz sosyal bilimler zümresi öğretmenleri öğrencilerimizin sosyal bilimlerin bir dalı olan arkeoloji bilimini öğrenmeleri, bu değerlerin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasının ne büyük ö...

Detaylı