Doç Dr. Sadettin GÜNGÖR

Transkript

Doç Dr. Sadettin GÜNGÖR
Doç Dr. Sadettin GÜNGÖR
Branşı
: Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
Perinatoloji Uzmanı
Doğum Tarihi
: 1964
Yabancı Dil
: İngilizce
Aldığı Eğitimler ve Çalıştığı Kurumlar:
İlk ve Orta öğrenimini Kayseri’de tamamladı. 1982'de Kuleli Askeri Lisesi’ni bitirdi. 1988’de Ankara Gülhane Askeri Tıp Fakültesi’nden
Tabip Teğmen rütbesiyle mezun oldu. Aynı fakültede bir yıl süreyle intern olarak çalıştı. 1989-1991'de Kırklareli’ndeki askeri sağlık
birimlerinde Üsteğmen rütbesiyle Pratisyen Hekim olarak görev yaptı.
1991-1995’te Ankara Gülhane Askeri Tıp Fakültesi’nde Kadın Hastalıkları ve Doğum ihtisasını tamamladı. 1995-2001’de Sarıkamış ve
Denizli’deki askeri hastanelerde Yüzbaşı ve Binbaşı rütbeleriyle Uzman Hekim olarak çalıştı.
2001’de Yardımcı Doçent oldu ve 2007’ye kadar Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalında Binbaşı ve
Yarbay rütbeleriyle Öğretim Üyeliği yaptı. Türk Silahlı Kuvvetleri - Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu – TC Sağlık Bakanlığı işbirliği ile
yüzlerce eğitici, binlerce danışman ve beş milyona yakın Mehmetçiğin yetiştirilmesini kapsayan TSK Üreme Sağlığı Projesinin planlama,
uygulama ve değerlendirme faaliyetlerini organize etti.
2006’da konuk eğitmen statüsüyle Amerika Birleşik Devletleri Maryland Üniversitesi İleri Maternal ve Fetal Bakım Merkezi’ne gitti. Orada
doğum öncesi tarama, tanı ve tedavi alanlarında bilimsel gözlem ve araştırmalar yaptı. 2007'de yurda döndükten sonra Doçent oldu. Albay
rütbesindeyken bir yıl süreyle Erzurum Mareşal Fevzi Çakmak Askeri Hastanesinde Uzman Hekimlik, Cerrahi Bilimler Bölüm Başkanlığı,
Baştabip Yardımcılığı ve Baştabiplik görevlerinde bulundu. 2008 yılında Ankara Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum
Anabilim Dalında yeniden Öğretim Üyesi olarak çalışmaya başladı.
İlgili yasal düzenlemelerin öngördüğü eğitim ve çalışma şartlarını tamamlayarak 2009 yılında Cinsel Terapi alanında, 2010 yılında Üremeye
Yardımcı Tedavi Yöntemleri alanında Yetki Sertifikası aldı. Alanında yaptığı çalışmaların Tıpta Uzmanlık Kurulu’nca değerlendirilmesi
sonucunda 2011 yılında Perinatoloji Uzmanı oldu.
Tabip Kıdemli Albay rütbesindeyken 2013 yılında emekliliğini isteyerek Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ayrıldı.
Tıbbi İlgi Alanları:

İleri Düzeyde Gebelik İzlem, Tarama,Tanı ve Tedavisi

İleri Düzeyde Fetal İzlem, Tarama,Tanı ve Tedavisi

İkizden İkize Transfüzyon Sendromunda Fetoskopik Lazer Tedavisi

Minimalist Sezaryen Ameliyatı,

Sezaryenden Sonra Vajinal Doğum Denemesi

Laparoskopik-Histereskopik-Robotik Jinekolojik Cerrahi

Tekrarlayan Düşüklerin Önlenmesi

Üremeye Yardımcı Tedavi Teknikleri (Tüp Bebek)

Cinsel Sağlık ve İşlev Bozuklukları (Vajinismus)

Türkiye’de Radyofrekansla Uterin Leiomyom Eritme Tedavisini (ULTRA: Uterine Leiomyoma Treatment with Radiofrequency
Ablation ) vajinal yoldan ultrasonografi rehberliğinde uygulayan ilk hekimdir.
Ulusal ve Uluslararası Üyelikler:

Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği

Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinataloji Derneği

Perinatoloji Uzmanları Derneği

Uluslararası Kadın Hastalıkları ve Jinekoloji Ultrasonografi Derneği

Prenatal Tanı Derneği

Cinsel Sağlık Enstirüsü Derneği

Jinekolojik Endoskopi Derneği
Araştırmalar ve Bilimsel Yayınlar:
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
1) ERGÜN A, PABUÇCU R, ATAY V, KÜÇÜK T, DURU NK, GÜNGÖR S. Three sisters with septate uteri: Another reference to
bidirectional theory. Human Reproduction. 1997; 12(1): 140-2.
2) GÜNGÖR S, TEKSÖZ E, CEYHAN ST, KURT E, GÖKTOLGA Ü, BAŞER İ. Oronasopharyngeal suction versus no suction in
normal, term, and vaginally born infants: A prospective randomised controlled trial. The Australian and New Zealand Journal of
Obstetrics and Gynaecology. 2005; 45(5): 453-6.
3) CEYHAN ST, TEKSÖZ E, GÜNGÖR S, GÖKTOLGA Ü, PABUÇCU R. Effect of Bupivacaine after operative laparoscopic
gynecologic procedures. Journal of Minimally Invasive Gynecology. 2005; 12 (4): 326-9.
4) GÜNGÖR S, KURT E, TEKSÖZ E, GÖKTOLGA Ü, CEYHAN ST, BAŞER İ. Oronasopharyngeal suction versus no suction in
normal, term infants delivered by Caserean Section: A prospective randomised controlled trial. Gynecologic Obstetric Investigation.
2006; 61(1): 9-14.
5) DEDE M, GÜNGÖR S, YENEN MC, ALANBAY İ, DURU NK, HAŞİMİ A. CA 19-9 may have clinical significance in mature cystic
teratomas of the ovary. International Journal of Gynecologic Cancer. 2006; 15: 1–5.
6) CEYHAN ST, ATAY V, GÜNGÖR S, KARATEKE A, ORAL O, BAŞER İ. Efficacy of laparoscopically assisted extracorporeal
cystectomy in patients with ovarian endometrioma. Journal of Minimally Invasive Gynecology. 2006; 13(2): 145-9.
7) CEYHAN ST, BEYAN C, BAŞER İ, KAPTAN K, GÜNGÖR S, İFRAN A. The effect of pre-eclampsia on complete blood count and
mean platelet volume. Annals of Hematology. 2006; 85(5): 320-2.
8) GÜNGÖR S, BAŞER İ, CEYHAN ST, KARAŞAHİN E, AÇIKEL CH. Mode of delivery and subsequent long-term sexual function of
primiparous women. International Journal of Impotence Research. 2007; 19(4): 358-365.
9) AYDUR E, GÜNGÖR S, CEYHAN ST, TAHMAZ L, BAŞER İ. Effects of childhood circumsion age on adult male sexual functions.
International Journal of Impotance Research, 2007; 19(4): 424-431.
1
10) ATAY, V; CEYHAN, T; BASER, I; GUNGOR, S; GOKTOLGA, U; MUHCU, M.. Hysterectomy with preservation of both ovaries
does not result in premature ovarian failure. J Int Med Research. 2007; 35(3): 416-421.
11) BASCHAT AA, GUNGOR S, KUSH ML, BERG C, GEMBRUCH U, HARMAN CR. Nucleated red blood cell counts in the first
week of life: a critical appraisal of relationships with perinatal outcome in preterm growth-restricted neonates. Am J Obstet Gynecol.
2007; 197(3):286.e1-8.
12) GUNGOR S, BAKİR B, AKYUZ A, GOCGELDİ E, ACİKEL CH, KAYA T, GUL R, YİLDİRİMKAYA G. Reproductive health
education of conscripts in Turkish Armed Forces: first evaluation of training courses. Mil Med. 2007; 172(12):1254-9.
13) GÖKTOLGA Ü, CEYHAN T, ÖZTÜRK H, GÜNGÖR S, ZEYBEK N, KESKİN U, BAŞER İ. Isolated torsion of fallopian tube in a
premenarcheal 12-year-old girl. Journal of Obstetric and Gynaecologic Research. 2007; 33(2): 215-7.
14) ADAMS LL, GUNGOR S, SALİM M, HARMAN CR, BASCHAT AA. Regression of fetal heart block and myocardial echogenicity
with steroid therapy in maternal S jogren's syndrome. Ultrasound in Obstetrics & Gynecology. 2008; 32 (6): 839-840
15) GOKTOLGA U, GUNGOR S, CEYHAN ST, KESKİN U, FİDAN U, GEZGİNC K, BASER I. Assessment of the predictive value of
serum progesterone levels on early pregnancy prognosis in spontaneous twin gestations: A prospective study. Eur J Obstet Gynecol
Reprod Biol. 2008; 137(2): 185-188
16) GOECGELDI ERCAN; BAKIR BILAL; AKYUEZ AYGUEL; GUELEC MAHIR; KAYA T; GUNGOR S; HASDE M. Reproductive
Health Training of Turkish Soldiers from Certain Risk Groups TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES Volume: 38 Issue:
6 Pages: 595-608 Published: DEC 2008
17) GÜNGÖR S, BAŞER İ, KARAŞAHİN E, CEYHAN ST, KILIÇ S. Does mode of delivery affect sexual functioning of the male
partner? The Journal of Sexual Medicine 2008; 5(1): 155-163.
18) GOKTOLGA U, ATAY V, TAHMAZ L, YENEN MC, GUNGOR S, CEYHAN T, BASER I. Tension-Free Vaginal Tape for
Surgical Relief of Intrinsic Sphincter Deficiency: Results of 5-year Follow-up. J Minim Invasive Gynecol. 2008 (Jan); 15(1):78-81.
19) KARASAHİN E, GUNGOR S, GOKTOLGA U, KESKİN U, GEZGİNC K, BASER I. Anticipated and perceived pain from
midtrimester amniocentesis. Int J Gynaecol Obstet. 2008 (Feb); 13: [Epub ahead of print]
20) GUNGOR S, GLOSEMEYER P, HUBER A, HECHER K, BASCHAT AA. Umbilical venous volume flow in twin-twin transfusion
syndrome Ultrasound in Obstetrıcs & Gynecology. 2008; 32 (6): 800-806
21) TURAN OM, TURAN S, GUNGOR S, BERG C, MOYANO D, GEMBRUCH U, NİCOLAİDES KH, HARMAN CR, BASCHAT
AA. Progression of Doppler abnormalities in intrauterine growth restriction. Ultrasound in Obstetrıcs & Gynecology. 2008; 32 (2):
160-167
22) IQBAL S, KRİEBS J, HARMAN C, GUNGOR S, ALGER L, TURAN O, KOPELMAN J, MALİNOW A, BASCHAT AA. Protease
inhibitor therapy and fetal growth potential in HIV-positive women. American Journal of Perinatology. 2008; 25 (6): 335-339
23) BILGIN F, CEKMEN N, UGUR Y, KURT E, GUNGOR S, ATABEK C. Congenital Cervical Teratoma: Anaesthetic Management
(The EXIT Procedure). Indian J Anaesth 2009;53:678-82
24) IQBAL SN, KRIEBS J, HARMAN C, ALGER L, KOPELMAN J, TURAN O, GUNGOR S, MALINOW A, BASCHAT AA.
Predictors of Fetal Growth in Maternal HIV Disease. Amer J Perinatol 2010; 27(7): 517-523 DOI: 10.1055/s-0030-1248937
25) BASCHAT AA, GUNGOR S, GLOSEMEYER P, HUBER A, HECHER K. Changes in umbilical venous volume flow after fetoscopic
laser occlusion of placental vascular anastomoses in twin-to-twin transfusion syndrome. Am J Obstet Gynecol. 2010 Nov;
203(5):479.e1-6. Epub 2010 Sep 22.
26) KESKIN U, COKSUER H, GUNGOR S, ERCAN CM, KARASAHIN KE, BASER I. Differences in prevalence of sexual dysfunction
between primary and secondary infertile women. Fertil Steril. 2011 Nov;96(5):1213-7. Epub 2011 Aug 30.
27) ADAMS LL, GUNGOR S, TURAN S, KOPELMAN JN, HARMAN CR, BASCHAT AA. When are amniotic fluid viral PCR studies
indicated in prenatal diagnosis? Prenat Diagn. 2012 Jan;32(1):88-93. doi: 10.1002/pd.3835. Epub 2012 Jan 24.
Not: Uluslararası 27 yayının 23’ü (%85) atıf almıştır.
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
28) ERGÜN A, ATAY V, ALPAYDIN B, ERGÜR R, KÜÇÜK T, GÜNGÖR S, KANSIZ L. Endometrial poliplerin tanısında
transvajinal ultrasonografinin değeri. Deniz Tıp Bülteni. 1994; 27: 13-6.
29) ERGÜN A, ATAY V, KÜÇÜK T, ALPAYDIN B, KANSIZ L, ERGÜR R, GÜNGÖR S. D-izoimmünizasyondan korunma. Deniz Tıp
Bülteni. 1995; 28(1-2-3): 19-23.
30) ATAY V, ERGÜN A, PABUÇCU R, ORHON E, KÜÇÜK T, GÜNGÖR S. Endometrial biopsi zamanlaması ve endometrial
maturasyonun serum progesteron düzeyleri ile karşılaştırılması. Türk Fertilite Dergisi. 1995; 2: 104-10.
31) PABUÇCU R, ATAY V, ERGÜN A, KÜÇÜK T, ORHON E, GÜNGÖR S. Histeroskopik endometrial ablasyon sonuçlarımız. Türk
Fertilite Dergisi. 1995; 3: 230-34.
32) ERGÜN A, ATAY V, KÜÇÜK T, GÜNGÖR S, ORHON E, PABUÇCU R. Postmenopozal Estradiol Valerat ve Estradiol
Valerat+Siproteron Asetat tedavilerinin serum lipidleri ve lipoproteinlerine etkileri. Türk Fertilite Dergisi. 1995; 4: 308-13
33) ERGÜN A, ATAY V, KÜÇÜK T, DURU NK, GÜNGÖR S, PABUÇCU R. The urinary hydroxyproline/creatinin and
calcium/creatinin ratios in the oopherectomized women. Gynecology Obstetrics & Reproductive Medicine. 1995; 2(1): 46-8.
34) BAŞER İ, ATAY V, ERGÜN A, KÜÇÜK T, GÜNGÖR S. İdiopatik polihidroamnioslu olgularda fetal doğum ağırlığı ve makrozomi
sıklığı. GATA Bülteni. 1995; 37: 162-5.
35) BAŞER İ, ATAY V, ERGÜN A, KÜÇÜK T, GÜNGÖR S. Ektopik gebeliklerde transvajinal sonografi bulgularının tanısal değeri.
GATA Bülteni. 1995; 37: 166-9.
36) BAŞER İ, GÜNGÖR S, ERGÜN A, ATAY V, KÜÇÜK T. Plasenta previa tanısında transvajinal ultrasonografinin değeri. GATA
Bülteni. 1995; 37: 346-9.
37) BAŞER İ, ERGÜN A, ATAY V, KÜÇÜK T, GÜNGÖR S, ALPAYDIN B, PABUÇCU R. Gebeliğin 13. haftasında transvajinal
sonografi ıle fetal stürüktürel anomali taramasının etkinliği. GATA Bülteni. 1995; 37: 425-30.
38) BAŞER İ, GÜNGÖR S, ERGÜN A, ATAY V, KÜÇÜK T, PABUCÇU R. Abortus imminensli olgularda transvaginal sonografi ile
normal ve anormal gestasyonal kese ayırımı. GATA Bülteni. 1996; 38: 66-7
39) ATAY V, BAŞER İ, ERGÜN A, ALPAYDIN B, GÜNGÖR S, KÜÇÜK T. İkinci trimester gebeliklerin sonlandırılmasında
intravajinal Misoprostol kullanımı: 2 olgu nedeniyle. GATA Bülteni. 1995; 37: 361-2.
40) ERGÜN A, BASER İ, ATAY V, KÜÇÜK T, GÜNGÖR S, ALPAYDIN B, PABUÇCU R. GATA Kadın Hastalıkları Ve Doğum
Anabilim Dalı’nda 1991-1994 döneminde yapılan Sezaryenlerin analizi. GATA Bülteni. 1995; 37: 415-20.
41) ATAY V, PABUÇCU R, ERGÜN A, KÜÇÜK T, GÜNGÖR S. Submüköz myomların tanı ve tedavisinde histeroskopik yaklaşım. Türk
Fertilite Dergisi. 1995; 3: 207-16
42) ERGÜN A, DİLEK S, BAYHAN G, ATAY V, GÜNGÖR S, PABUÇCU R. Transvajinal Renkli Doppler Görüntüleme ile Pelvik
Kitlelerin değerlendirilmesi. Kadın Doğum Dergisi. 1996; 11(4): 212-7.
43) ATAY V, ERGÜN A, PABUÇCU R, BAŞER İ, KÜÇÜK T, GÜNGÖR S. Oligohidroamnioslu olgularda maternal hidrasyonun
amniotik sıvı indeksine etkisi. Türkiye Klinikleri Obstetri ve Jinekoloji Dergisi. 1996; 6: 134-7.
2
44) ERGÜN A, ATAY V, DURU NK, PABUCÇU R, GÜNGÖR S. Endometrial hiperplazi ve kanser taramasında transvajinal
ultrasonografik endometrial kalınlık ve heterojenitenin tanısal değeri. GATA Bülteni. 1997; 39: 46-9.
45) ERGÜN A, KÜÇÜK T, ATAY V, GÜNGÖR S, DURU NK, PABUÇCU R. Laparoskopik yardımlı mesane boynu suspansiyonu: Yeni
bir teknik. Türk Fertilite Dergisi. 1997; 1: 68-74.
46) ERGÜN A, ATAY V, KÜÇÜK T, DİLEK S, CELASUN B, GÜNGÖR S. Struma ovarii in pregnancy. Gynecology Obstetrics &
Reproductive Medicine. 1998; 1: 213-4.
47) GÜNGÖR S, ERGÜN A, PABUCÇU R. Nonkomunikan rudimanter hornlu unikornuat terus: 16 yaşındaki bir olgu nedeniyle.
Gülhane Tıp Dergisi. 2002; 44(3): 333–6.
48) GÜNGÖR S, PABUCÇU R. Ovaryan gebelik: Bir olgu sunumu. Gülhane Tıp Dergisi. 2002; 44(3): 337–9.
49) GÜNGÖR S, BAŞER İ. Gebelik immunolojisi. Medical NetWork Klinik Bilimler & Doktor Dergisi. 2002; 8(5): 668-70.
50) GÜNGÖR S, BAŞER İ. Adolesan jinekolojisi: Hastaya yaklaşım ve klinik muayene. Medical NetWork Klinik Bilimler & Doktor
Dergisi. 2002; 8(4): 542-5.
51) GÜNGÖR S, BAŞER İ. Servikal yetmezlik: Transvajinal ultrasonografi ve diğer belirteçler. Medical NetWork Klinik Bilimler &
Doktor Dergisi. 2002; 8(2): 268-75.
52) GÜNGÖR S, DEDE M, BAŞER İ, YENEN MC, GÖKTOLGA Ü. Ruptured endometrioma with a serum CA-125 level of 3137 IU/ml:
A case report: Gynecology Obstetrics & Reproductive Medicine. 2003; 9(3): 216-8.
53) GÜNGÖR S, BAŞER İ. Gebelikte bilier sistem hastalığı. Medical NetWork Klinik Bilimler& Doktor Dergisi. 2003; 9(3): 373-80.
54) GÜNGÖR S, TOKSÖZ E, BAŞER İ, CEYHAN ST. Obstetrik analjezi ve anestezi. Medical NetWork Klinik Bilimler & Doktor
Dergisi. 2003; 9(5): 646-54.
55) YENEN MC, DEDE M, GÖKTOLGA Ü, GÜNGÖR S, MESTEN Z, BAŞER İ. Doğum indüksiyonunda misopristol ve oksitosin
kullanımının karşılaştırılması. Medical NetWork Klinik Bilimler & Doktor Dergisi. 2003; 9(5): 350–5.
56) DEDE M, YENEN MC, ALANBAY İ, GÜNGÖR S. Ovaryan dermoid kist cerrahi tedavisindeki yaklaşımların karşılaştırılması.
Gülhane Tıp Dergisi. 2004; 46(4): 298-304.
57) CEYHAN ST, GÜNGÖR S, BAŞER İ. Endometriozis: Tanım ve etyoloji. Medical NetWork Klinik Bilimler & Doktor Dergisi. 2004;
10(3): 353-7.
58) GÜNGÖR S, BAŞER İ, CEYHAN ST, GÖKTOLGA Ü, PABUÇCU R. 32 haftalık bir gebede Sezaryen sırasında tesadüfen saptanan
komplet uterin septum. Medical NetWork Klinik Bilimler & Doktor Dergisi. 2004; 10(4): 470-3.
59) GÜNGÖR S, CEYHAN ST, GÖKTOLGA Ü, ORHON E, BAŞER İ. Doğumlar arasında 13 gün bulunan ikizler: Olgu sunumu.
Medical NetWork Klinik Bilimler & Doktor Dergisi. 2005; 11(1): 98-102.
60) GÜNGÖR S, GÖKTOLGA Ü, CEYHAN ST, ERCAN CM, BAŞER İ. Ellis-van Creveld Sendromu: Prenatal sonografi ile tanı
konulan bir olgu. Medical NetWork Klinik Bilimler & Doktor Dergisi. 2005; 11(6): 671-5.
61) GÜNGÖR S, ERCAN CM, DEMİRBAĞ S, BAŞER İ. Konjenital servikal teratom: Prenatal tanı ve yaklaşım. Türkiye Klinikleri
Dergisi. 2005; 15(6): 321-4..
62) GÜNGÖR S, BAŞER İ, CEYHAN ST, ERCAN CM. Sezaryenle Doğumda Misgav Ladach Ve Pfannenstiel yöntemlerinin
karşılaştırılması. Medical NetWork Klinik Bilimler & Doktor Dergisi. 2005(11); 6:756-762
63) GÜNGÖR S, BAŞER İ, GÖKTOLGA Ü, ERCAN CM. Histerektomi sonrasi vajinal cuff smear uygulamasının etkinliği. Medical
NetWork Klinik Bilimler & Doktor Dergisi. 2005(11); 6: 730-733
64) GÜNGÖR S, ERCAN CM, GÖKTOLGA Ü, CEYHAN ST, BAŞER İ. Başarılı doğum indüksiyonunda belirleyici faktörler. Medical
NetWork Klinik Bilimler & Doktor Dergisi. 2005(11); 6: 752-755
65) BAŞER İ, GÜNGÖR S, ERGÜN A. Chorionic Villus Sampling: Results of 135 high risk cases. Gynecology Obstetrics &
Reproductive Medicine. 2006; 12(1): 12-5.
66) GÜNGÖR S, BAŞER İ, ERGÜN A. Mid-trimester genetic amniocentesis: GATA experience. Gynecology Obstetrics & Reproductive
Medicine. 2006; 12(1): 16-20.
67) GÜNGÖR S, BAŞER İ, GÖKTOLGA Ü, ÖZKÖMÜR E, KESKİN U. Koitus interruptus (geri çekme) yönteminin etkinliği ve eğitim
seviyesinin önemi. Gülhane Tıp Dergisi. 2006; 48: 4-7.
68) KESKİN U, GÜNGÖR S, GÖKTOLGA Ü, CEYHAN ST, ERGÜN A. Fetal megasistis ve triploidi: Olgu sunumu. Perinatoloji
Dergisi 2006; 14(4): 205-207.
69) CEYHAN ST, ERGÜN A, BAŞER İ, GÜNGÖR S, GÖKTOLGA Ü, ERCAN M. Dandy-Walker malformation with postaxial
polydactyly: A case report. Türkiye Klinikleri Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi. 2006; 16(2): 73-6.
70) DİLEK T, GÜNGÖR S, YAZICI FG. Obstetrik ve Jinekolojik Aciller Özel Sayısı: Acil postkoital kontrasepsiyon. Cerrahi Tıp
Bilimleri Acil Tıp Dergisi. 2006; 2(24): 89-94.
71) GÜNGÖR S, BAŞER İ, GÖKTOLGA Ü, ÖZKÖMÜR E, KESKİN U. Knowledge and experience of emergency contraception in
GATA gynecologic population. Gülhane Tıp Dergisi. 2006; 48: 8-10.
72) CEYHAN ST, BAŞER İ, ERGÜN A, GÜNGÖR S, GÖKTOLGA Ü, FIDAN U. Preterm doğum: GATA Epidemiyoloji ve Neonatal
Sonuçlar. Kadın Doğum Dergisi 2007; 5(3): 1136-1138.
73) CEYHAN ST, BAŞER İ, ERGÜN A, GÜNGÖR S, GÖKTOLGA Ü, FIDAN U. Spontan ve Müdahaleli Gebelik Kayıpları: GATA
Sonuçları. Kadın Doğum Dergisi. 2007; 5(2):1112-1114.
74) CEYHAN ST, GÜNGÖR S, GÖKTOLGA Ü, KESKIN U, ERGÜN A, BAŞER İ. Erken Doğumun Önlenmesinde Nifedipin ve
Ritodrinin Karşılaştırılması. Gülhane Tıp Dergisi. 2007; 49: 87-90.
75) CEYHAN ST, BAŞER İ, GÜNHAN Ö, GÜNGÖR S, GÖKTOLGA Ü, YILMAZ A. “Aggressive Angiomyxoma of Vulva: A Case
Report”, Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik Dergisi, 2007; 17(1): 61-64.
Yayınlarına Yapılan Atıflar (Kendi Yayınına Atıf Hariç)
1) ERGÜN A, PABUÇCU R, ATAY V, KÜÇÜK T, DURU NK, GÜNGÖR S. Three sisters with septate uteri: Another reference to
bidirectional theory. Human Reproduction. 1997; 12(1): 140-142.
1. Gajovic S, Muro AF, Baralle FE. Appearance of vaginal duplication in outbred CD1. Veterinarski Arhiv. 1997; 67(4):
145-50.
2. Kennedy S. Is there a genetic basis to endometriosis?. Seminars in Reproductıve Endocrinology. 1997; 15(3): 309-18.
3. Kennedy S. The genetics of endometriosis. Journal of Reproductive Medicine. 1998; 43(3): 263-8.
4. Simpson JL. Genetics of the female reproductive ducts. American Journal of Medical Genetics. 1999; 89(4): 224-39.
5. Kennedy S. The genetics of endometriosis. European Journal of Obstetrics Gynecology and Reproductive Biology.
1999; 82(2): 129-33.
6. Homer HA, Li TC, Cooke ID. The septate uterus: A review of management and reproductive outcome. Fertility and
Sterility. 2000; 73(1): 1-14.
7. Kupesic S. Clinical implications of sonographic detection of uterine anomalies for reproductive outcome. Ultrasound
in Obstetrics & Gynecology. 2001; 18(4): 387-400.
3
Saygılı-Yılmaz ES, Erman-Akar M, Bayar D, Yüksel B, Yılmaz Z. Septate uterus with a double cervix and
longitudinal vaginal septum. Journal of Reproductive Medicine. 2004; 49(10): 833-6.
9. Lourdel E, Cabry-Goubet R, Merviel P, et al. Septate uterus: role of hysteroscopic metroplasty. Gynecologie
Obstetrique & Fertilite. 2007; 35(9): 811-818.
10. El Jack AK, Siegelman ES"'Pseudoseptum" of the uterine cervix on MRI. Journal Of Magnetic Resonance Imaging.
2007; 26(4 ): 963-965.
11. Ignatov A, Costa SD, Kleinstein J. Reproductive outcome of women with rare Mullerian anomaly: Report of 2 cases.
JOURNAL OF MINIMALLY INVASIVE GYNECOLOGY Volume: 15 Issue: 4 Pages: 502-504 Published:
JUL-AUG 2008
12. Deutch TD, Abuhamad AZ. The role of 3-dimensional ultrasonography and magnetic resonance imaging in the
diagnosis of mullerian duct anomalies - A review of the literature. Journal Of Ultrasound In Medicine. 2008; 27(3):
413-423
13. Taylor E, Gomel V. The uterus and fertility. Fertility And Sterility. 2008; 89(1): 1-16
14. Ribeiro Sergio Conti; Shiguehara Yamakami Lucas Yugo; Tormena Renata Assef; et al. Septate uterus with cervical
duplication and longitudinal vaginal septum revista da associacao medica brasileira Volume: 56 Issue: 2 Pages:
254-256 DOI: 10.1590/S0104-42302010000200029 Published: MAR-APR 2010
15. Ekici, Arif B.; Strissel, Pamela L.; Oppelt, Patricia G.; et al.HOXA10 and HOXA13 sequence variations in human
female genital malformations including congenital absence of the uterus and vagina. GENE Volume: 518 Issue: 2
Pages: 267-272 DOI: 10.1016/j.gene.2013.01.030 Published: APR 15 2013
GÜNGÖR S, TEKSÖZ E, CEYHAN ST, KURT E, GÖKTOLGA Ü, BAŞER İ. Oronasopharyngeal suction versus no suction in
normal, term, and vaginally born infants: A prospective randomised controlled trial. The Australian and New Zealand Journal of
Obstetrics and Gynaecology. 2005; 45(5): 453-6.
1. Dawson JA, Davis PG, O'Donnell CPF, et al. Pulse oximetry for monitoring infants in the delivery room: a review.
Archives Of Disease In Childhood-Fetal And Neonatal Edition. 2007; 92(1): F4-F7
2. Velaphi S, Vidyasagar D. The pros and cons of suctioning at the perineum (intrapartum) and post-delivery with and
without meconium. Seminars In Fetal & Neonatal Medicine 2008; 13(6): 375-382
3. Wall Stephen N.; Lee Anne C. C.; Carlo Waldemar; et al.Reducing Intrapartum-Related Neonatal Deaths in Low- and
Middle-Income Countries-What Works? Seminars In Perinatology Volume: 34 Issue: 6 Pages: 395-407 Publ ished:
DEC 2010
4. Sobel Howard L.; Silvestre Maria Asuncion A.; Mantaring Jacinto Blas V. III; et al.Immediate newborn care practices
delay thermoregulation and breastfeeding initiation. ACTA PAEDIATRICA Volume: 100 Issue: 8 Pages: 11271133 Publ ished: AUG 2011
CEYHAN ST, TEKSÖZ E, GÜNGÖR S, GÖKTOLGA Ü, PABUÇCU R. Effect of Bupivacaine after operative laparoscopic
gynecologic procedures. Journal of Minimally Invasive Gynecology. 2005; 12 (4): 326-9.
1. Alessandri F, Lijoi D, Mistrangelo E, et al. Effect of presurgical local infiltration of levobupivacaine in the surgical
field on postsurgical wound pain in laparoscopic gynecological surgery. Acta Obstetricia Et Gynecologica
Scandinavica. 2006; 85(7): 844-849
2. Symons JL, Kemmerer PR, Davis AT, et al. A double-blinded, prospective randomized controlled trial of
intraperitoneal bupivacaine in laparoscopic Roux-en-Y gastric bypass. Journal Of The American College Of
Surgeons. 2007; 204(3): 392-398
3. Berthon N.; Plainard X.; Cathelineau X.; et al. Effect of wound infiltration of ropivacaine in postoperative pain after
extraperitoneal laparoscopic radical prostatectomy Progres En Urologie Volume: 20 Issue: 6 Pages: 435-439
DOI: 10.1016/j.purol.2009.12.003 Published: JUN 2010
4. Marks, Jennifer L.; Ata, Bans; Tulandi, Togas. Systematic Review and Metaanalysis of Intraperitoneal Instillation of
Local Anesthetics for Reduction of Pain After Gynecologic Laparoscopy. Journal Of Minimally Invasive Gynecology
Volume: 19 Issue: 5 Pages: 545-553 DOI: 10.1016/j.jmig.2012.04.002 Published: SEP-OCT 2012
GUNGOR S, KURT E, TEKSÖZ E, GÖKTOLGA Ü, CEYHAN ST, BAŞER İ. Oronasopharyngeal suction versus no suction in
normal, term infants delivered by Caserean Section: A prospective randomised controlled trial. GYNECOLOGIC OBSTETRIC
INVESTIGATION. 2006; 61(1): 9-14.
5. Velaphi S, Vidyasagar D. The pros and cons of suctioning at the perineum (intrapartum) and post-delivery with and
without meconium. SEMINARS IN FETAL & NEONATAL MEDICINE 2008; 13(6): 375-382
6. Kattwinkel John; Perlman Jeffrey M.; Aziz Khalid; et al. Part 15: Neonatal Resuscitation 2010 American Heart
Association Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care CIRCULATION
Volume: 122 Issue: 18 Supplement: 3 Pages: S909-S919 DOI: 10.1161/CIRCULATIONAHA.110.971119
Published: NOV 2 2010
7. Perlman Jeffrey M.; Wyllie Jonathan; Kattwinkel John; et al. Special Report-Neonatal Resuscitation: 2010
International Consensus on Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care Science With
Treatment Recommendations PEDIATRICS Volume: 126
Issue: 5
Pages: E1319-E1344
DOI:
10.1542/peds.2010-2972B Published: NOV 2010
8. Kattwinkel John; Perlman Jeffrey M.; Aziz Khalid; et al. Special Report-Neonatal Resuscitation: 2010 American
Heart Association Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care Pediatrics
Volume: 126 Issue: 5 Pages: E1400-E1413 DOI: 10.1542/peds.2010-2972E Published: NOV 2010
9. Perlman Jeffrey M.; Wyllie Jonathan; Kattwinkel John; et al. Part 11: Neonatal Resuscitation 2010 International
Consensus on Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care Science With Treatment
Recommendations Circulation Volume: 122
Issue: 16
Supplement: 2
Pages: 8516-8538
DOI:
10.1161/CIRCULATIONAHA.110.971127 Published: OCT 19 2010
10. Wyllie Jonathan; Perlman Jeffrey M.; Kattwinkel John; et al. Part 11: Neonatal resuscitation 2010 International
Consensus on Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care Science with Treatment
Recommendations Resuscitation Volume: 81
Issue: 1
Supplement: 1
Pages: E260-E287
DOI:
10.1016/j.resuscitation.2010.08.029 Published: OCT 2010
11. Chabernaud J. -L.; Gilmer N.; Lode N.; et al. Delivery room management: What's new in 2010 recommendations?
ARCHIVES DE PEDIATRIE Volume: 18
Issue: 5
Pages: 604-610
DOI: 10.1016/j.arcped.2011.02.011
Published: MAY 2011
12. Castro, Adriana; Rabasa, Cecilia; Capelli, Carola; et al.Recommendations in Neonatal Resuscitation 2011. 1rst part:
Initial steps - Further evaluation.ARCHIVOS ARGENTINOS DE PEDIATRIA Volume: 109 Issue: 5 Pages: 455463 DOI: 10.5546/aap.2011.455 Published: OCT 2011
8.
2)
3)
4)
4
5)
6)
7)
DEDE M, GÜNGÖR S, YENEN MC, ALANBAY İ, DURU NK, HAŞİMİ A. CA 19-9 may have clinical significance in mature cystic
teratomas of the ovary. International Journal of Gynecologic Cancer. 2006; 15: 1–5.
13. Gonzalez Bosquet E. Elevated Ca 19.9 tumor marker without evidence of malignancy. Medicina-Buenos Aires. 2007;
67(3):285-286
14. Hackethal A, Brueggmann D, Bohlmann MK, et al.Squamous-cell carcinoma in mature cystic teratoma of the ovary:
systematic review and analysis of published data. Lancet Oncology Volume: 9 Issue: 12 Pages: 1173-1180
Published: DEC 2008
15. Kawai S, Suzuki K, Nishio K, et al. Smoking and serum CA19-9 levels according to Lewis and secretor genotypes.
International Journal Of Cancer Volume: 123 Issue: 12 Pages: 2880-2884 Published: DEC 15 2008
16. McElroy M, Kaushal S, Luiken GA, et al. Imaging of primary and metastatic pancreatic cancer using a fluorophoreconjugated anti-CA19-9 antibody for surgical navigation. Conference Information: International Surgical Week
Conference, AUG 26-30, 2007 Montreal, Canada. World Journal Of Surgery Volume: 32 Issue: 6 Pages: 10571066 Published: JUN 2008
17. Coskun A, Kiran G, Ozdemir O. CA 19-9 can be a useful tumor marker in ovarian dermoid cysts. Clinical And
Experimental Obstetrics & Gynecology Volume: 35 Issue: 2 Pages: 137-139 Published: 2008
18. Devoize L, Collangettes D, Le Bouedec G, et al. Giant mature ovarian cystic teratoma including more than 300 teeth.
Oral Surgery Oral Medicine Oral Pathology Oral Radiology And Endodontology. 2008; 105(3): E76-E79
19. Tsai CK, Huang TW, Li CC, et al. Cystic Seminoma With Elevated Value of Carbohydrate Antigen 19-9 in Tumor
Fluid Mimicking Cystic Teratoma. Annals Of Thoracic Surgery Volume: 88 Issue: 5 Pages: 1693-1695
Published: NOV 2009
20. Bal J, Gabrys MS, Jalocha I. The role of selected molecular pathways in the pathogenesis of ovarian teratomas.
Postepy Higieny I Medycyny Doswiadczalnej Volume: 63 Pages: 242-249 Published: MAY 20 2009
21. Kim BJ, Lee KT, Moon TG, et al. How do we interpret an elevated carbohydrate antigen 19-9 level in asymptomatic
subjects? Digestive And Liver Disease Volume: 41 Issue: 5 Pages: 364-369 Published: MAY 2009
22. Cecchi E, Lapi F, Vannacci A, et al. Increased levels of CA 125 and CA 19.9 serum tumour markers following cyclic
combined hormone replacement therapy. Journal Of Clinical Pharmacy And Therapeutics Volume: 34 Issue: 1
Pages: 129-132 Published: FEB 2009
23. Emin U, Tayfun G, Cantekin I, et al. Tumor markers in mature cystic teratomas of the ovary. Archives Of
Gynecology And Obstetrics Volume: 279 Issue: 2 Pages: 145-147 Published: FEB 2009
24. Tsai Cheng-Ken; Huang Tsai-Wang; Li Chun-Chang; et al. Cystic Seminoma With Elevated Value of Carbohydrate
Antigen 19-9 in Tumor Fluid Mimicking Cystic Teratoma Annals Of Thoracic Surgery Volume: 88 Issue: 5 Pages:
1693-1695 DOI: 10.1016/j.athoracsur.2009.04.026 Published: NOV 2009
25. Kelly Paul J.; Archbold Pooler; Price John H.; et al. Serum CA19.9 levels are commonly elevated in primary ovarian
mucinous tumours but cannot be used to predict the histological subtype Journal Of Clinical Pathology Volume: 63
Issue: 2 Pages: 169-173 DOI: 10.1136/jcp.2009.072355 Published: FEB 2010
26. Kim Min Jae; Kim Na Young; Lee Dong-Yun; et al. Clinical characteristics of ovarian teratoma: age-focused
retrospective analysis of 580 cases American Journal Of Obstetrics And Gynecology Volume: 205 Issue: 1
Article Number: 32.e1 DOI: 10.1016/j.ajog.2011.02.044 Published: JUL 2011
27. Kataoka, Taeko; Watanabe, Yoh; Hoshiai, Hiroshi. Retrospective evaluation of tumor markers in ovarian mature
cystic teratoma and ovarian endometrioma. Journal Of Obstetrics And Gynaecology Research Volume: 38 Issue: 8
Pages: 1071-1076 DOI: 10.1111/j.1447-0756.2011.01833.x Published: AUG 2012
28. Ugur, M. G.; Ozturk, E.; Balat, O.; et al.Do high levels of CA 19-9 in women with mature cystic teratomas of the
ovary warrant further evaluation? European Journal Of Gynaecological Oncology Volume: 33 Issue: 2 Pages: 207210 Published: 2012
29. Var, T.; Tongue, E. A.; Ugur, M.; et al. Tumor markers panel and tumor size of ovarian dermoid tumors in
reproductive age. Bratislava Medical Journal-Bratislavske Lekarske Listy Volume: 113 Issue: 2 Pages: 95-98
DOI: 10.4149/1311_2012_022 Published: 2012
30. Cho, Hye-yon; Kim, Kidong; Jeon, Yong-Tark; et al. CA19-9 elevation in ovarian mature cystic teratoma:
Discrimination from ovarian cancer-CA19-9 level in teratoma. Medical Science Monitor Volume: 19 Pages: 230235 Published: MAR 29 2013:
CEYHAN ST, ATAY V, GÜNGÖR S, KARATEKE A, ORAL O, BAŞER İ. Efficacy of laparoscopically assisted extracorporeal
cystectomy in patients with ovarian endometrioma. Journal of Minimally Invasive Gynecology. 2006; 13(2): 145-9.
1. Capar M, Balci O, Acar A, et al. Management of ovarian cysts by laparoscopic extracorporeal approach using single
ancillary trocar. TAIWANESE JOURNAL OF OBSTETRICS & GYNECOLOGY Volume: 48 Issue: 4 Pages:
380-384 Published: DEC 2009
2. Hwu Yuh-Ming; Wu Frank Shao-Ying; Li Sheng-Hsiang; et al. The impact of endometrioma and laparoscopic
cystectomy on serum anti-Mullerian hormone levels Reproductive Biology And Endocrinology Volume: 9
Article
Number: 80 DOI: 10.1186/1477-7827-9-80 Published: JUN 9 2011
CEYHAN ST, BEYAN C, BAŞER İ, KAPTAN K, GÜNGÖR S, İFRAN A. The effect of pre-eclampsia on complete blood count and
mean platelet volume. Annals of Hematology. 2006; 85(5): 320-2.
1. Taksande AM, Vilhekar KY Effect of Pregnancy Induced Hypertension on Mother and Babies.INDIAN JOURNAL
OF PEDIATRICS Volume: 75 Issue: 10 Pages: 1089-1089 Published: OCT 2008
2. Dundar O, Yoruk P, Tutuncu L, et al. Longitudinal study of platelet size changes in gestation and predictive power of
elevated MPV in development of pre-eclampsia PRENAT AL DIAGNOSIS Volume: 28 Issue: 11 Pages: 10521056 Published: NOV 2008
3. Demirtunc R, Duman D, Basar M, et al. The relationship between glycemic control and platelet activity in type 2
diabetes mellitus Journal Of Diabetes And Its Complications Volume: 23 Issue: 2 Pages: 89-94 Published: MARAPR 2009
4. Catarino C, Rebelo I, Belo L, et al. Erythrocyte changes in preeclampsia: relationship between maternal and cord
blood erythrocyte damage Journal Of Perinatal Medicine Volume: 37 Issue: 1 Pages: 19-27 Published: JAN 2009
5. Inanc Tugrul; Kaya Mehmet Gungor; Yarlioglues Mikail; et al. The mean platelet volume in patients with non-dipper
hypertension compared to dippers and normotensives Blood Pressure Volume: 19 Issue: 2 Pages: 81-85 DOI:
10.3109/08037050903516284 Published: APR 2010
6. Anumba Dilly O. C.; Lincoln Karen; Robson Stephen C.Predictive Value of Clinical and Laboratory Indices at First
Assessment in Women Referred with Suspected Gestational Hypertension Hypertension In Pregnancy Volume: 29
Issue: 2 Pages: 163-179 DOI: 10.3109/10641950902968635 Published: 2010
5
7.
Valera Marie-Cecile; Parant Olivier; Vayssiere Christophe; et al. Physiologic and pathologic changes of platelets in
pregnancy Platelets Volume: 21 Issue: 8 Pages: 587-595 DOI: 10.3109/09537104.2010.509828 Published: 2010
8. Babic Goran G.; Novokmet Slobodan S.; Jankovic Slobodan M. Changes of platelets' function in preeclampsia Central
European Journal Of Medicine Volume: 6 Issue: 6 Pages: 696-700 DOI: 10.2478/s11536-011-0076-3 Published:
DEC 2011
9. Akcan A. B.; Oygucu Seyhan E.; Ozel Deniz; et al. Mean platelet volumes in babies of preeclamptic mothers Blood
Coagulation & Fibrinolysis Volume: 22 Issue: 4 Pages: 285-287 DOI: 10.1097/MBC.0b013e3283451267
Published: JUN 2011
10. Altinbas, Sibel; Togrul, Cihan; Orhan, Anil; et al. Increased MPV Is Not a Significant Predictor for Preeclampsia
During Pregnancy. Journal Of Clinical Laboratory Analysis Volume: 26 Issue: 5 Pages: 403-406 DOI:
10.1002/jcla.21542 Published: 2012
11. Maconi, Mariacaterina; Cardaropoli, Simona; Cenci, A. M. Platelet Parameters in Healthy and Pathological
Pregnancy. Journal Of Clinical Laboratory Analysis Volume: 26 Issue: 1 Pages: 41-44 DOI: 10.1002/jcla.20502
Published: 2012
12. Yang, Hongling; Wang, Qian; Tang, Wen; et al. The Predictive Value of Leukocyte Parameters for Hypertensive
Disorders of Pregnancy in South China. Hypertension In Pregnancy Volume: 31 Issue: 1 Pages: 11-21 DOI:
10.3109/10641955.2010.507836 Published: 2012
13. Yang, Hongling; Tang, Wen; Zhu, Chunyan; et al. Platelets, inflammation, and prediction of the hypertension
disorders of pregnancy. Journal Of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine Volume: 25 Issue: 1 Pages: 99-103 DOI:
10.3109/14767058.2011.560985 Published: JAN 2012
14. Mazzanti, Laura; Raffaelli, Francesca; Vignini, Arianna; et al. Nitric oxide and peroxynitrite platelet levels in
gestational hypertension and preeclampsia. Platelets Volume: 23
Issue: 1
Pages: 26-35
DOI:
10.3109/09537104.2011.589543 Published: 2012
15. Tzur, Tamar; Sheiner, Eyal. Is There an Association between Platelet Count during the First Trimester and
Preeclampsia or Other Obstetric Complications Later in Pregnancy? Hypertension In Pregnancy Volume: 32 Issue:
1 Pages: 74-82 DOI:10.3109/10641955.2012.704109 Published: 2013
8) GÜNGÖR S, BAŞER İ, CEYHAN ST, KARAŞAHİN E, AÇIKEL CH. Mode of delivery and subsequent long-term sexual function of
primiparous women. International Journal of Impotence Research. 2007; 19(4): 358-365.
1. Brtnicka H, Weiss P, Zverina J Human sexuality during pregnancy and the postpartum period. BRATISLAVA
MEDICAL JOURNAL-BRATISLAVSKE LEKARSKE LISTY Volume: 110 Issue: 7 Pages: 427-431 Published:
2009
2. Safarinejad MR, Kolahi AA, Hosseini L. The Effect of the Mode of Delivery on the Quality of Life, Sexual Function,
and Sexual Satisfaction in Primiparous Women and Their Husbands.JOURNAL OF SEXUAL MEDICINE Volume:
6 Issue: 6 Pages: 1645-1667 Published: JUN 2009
3. Rogers RG, Borders N, Leeman LM, et al. Does Spontaneous Genital Tract Trauma Impact Postpartum Sexual
Function? JOURNAL OF MIDWIFERY & WOMENS HEALTH Volume: 54 Issue: 2 Pages: 98-103 Published:
MAR-APR 2009
4. Johnson Crista E. Sexual Health during Pregnancy and the Postpartum Journal Of Sexual Medicine Volume: 8 Issue:
5 Pages: 1267-1284 DOI: 10.1111/j.1743-6109.2011.02223.x Published: MAY 2011
9) GUNGOR S, BAKİR B, AKYUZ A, GOCGELDİ E, ACİKEL CH, KAYA T, GUL R, YİLDİRİMKAYA G. Reproductive health
education of conscripts in Turkish Armed Forces: first evaluation of training courses. Mil Med. 2007; 172(12):1254-9.
1. Gocgeldi E, Bakir B, Akyuz A, et al. Reproductive Health Training of Turkish Soldiers from Certain Risk Groups.
TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES Volume: 38 Issue: 6 Pages: 595-608 Published: DEC 2008.
10) ATAY, V; CEYHAN, T; BASER, I; GUNGOR, S; GOKTOLGA, U; MUHCU, M. Hysterectomy with preservation of both ovaries
does not result in premature ovarian failure. J Int Med Research. 2007; 35(3): 416-421.
1. Lee Dong-Yun; Park Hyun-Jung; Kim Byoung-Gie; et al. Change in the ovarian environment after hysterectomy as
assessed by ovarian arterial blood flow indices and serum anti-Mullerian hormone levels European Journal Of
Obstetrics & Gynecology And Reproductive Biology Volume: 151
Issue: 1
Pages: 82-85
DOI:
10.1016/j.ejogrb.2010.02.037 Published: JUL 2010
11) AYDUR E, GÜNGÖR S, CEYHAN ST, TAHMAZ L, BAŞER İ. Effects of childhood circumsion age on adult male sexual functions.
International Journal of Impotance Research, 2007; 19(4): 424-431.
1. Giuliano F, Patrick DL, Porst H, et al. Premature ejaculation: Results from a five-country European observational
study. European Urology Volume: 53 Issue: 5 Pages: 1048-1057 Published: MAY 2008
2. Peterson Andrew C. Elective, adult circumcision does not affect patient perception of sexual health as defined by the
Male Sexual Health Questionnaire (MSHQ) Journal Of Mens Health Volume: 7 Issue: 4 Pages: 368-372 DOI:
10.1016/j.jomh.2010.09.225 Published: DEC 2010
3. Hargreave Tim Male circumcision: towards a World Health Organisation normative practice in resource limited
settings ASIAN JOURNAL OF ANDROLOGY Volume: 12 Issue: 5 Pages: 628-638 DOI: 10.1038/aja.2010.59
Published: SEP 2010
4. Cuceloglu, E. Aydin; Hosrik, Psik. M. Evren; Mehmet, A. K.; et al. The Effects of Age at Circumcision on Premature
Ejaculation. Turk Psikiyatri Dergisi Volume: 23 Issue: 2 Pages: 99-107 DOI: 10.5080/u6601 Published: SUM
2012
5. Wilkinson, David J.; Lansdale, Nick; Everitt, Lucy H.; et al. Foreskin preputioplasty and intralesional triamcinolone:
a valid alternative to circumcision for balanitis xerotica obliterans.Journal Of Pediatric Surgery Volume: 47 Issue: 4
Pages: 756-759 DOI: 10.1016/j.jpedsurg.2011.10.059 Published: APR 2012
6. Morris, Brian J.; Waskett, Jake H.; Banerjee, Joya; et al. A 'snip' in time: what is the best age to circumcise? Bmc
Pediatrics Volume: 12 Article Number: 20 DOI: 10.1186/1471-2431-12-20 Published: FEB 28 2012
7. Bronselaer, Guy A.; Schober, Justine M.; Meyer-Bahlburg, Heino F. L.; et al. Male circumcision decreases penile
sensitivity as measured in a large cohort Bju International Volume: 111 Issue: 5 Pages: 820-827 DOI:
10.1111/j.1464-410X.2012.11761.x Published: MAY 2013
12) BASCHAT AA, GUNGOR S, KUSH ML, BERG C, GEMBRUCH U, HARMAN CR. Nucleated red blood cell counts in the first
week of life: a critical appraisal of relationships with perinatal outcome in preterm growth-restricted neonates. Am J Obstet Gynecol.
2007; 197(3):286.e1-8.
1. Wirbelauer Johannes; Thomas Wolfgang; Speer Christian P. Response of leukocytes and nucleated red blood cells in
very low-birth weight preterrn infants after exposure to intrauterine inflammation Journal Of Maternal-Fetal &
6
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
Neonatal Medicine Volume: 24 Issue: 2 Pages: 348-353 DOI: 10.3109/14767058.2010.497568 Published: FEB
2010
GOKTOLGA, UMİT; GUNGOR, SADETTİN; CEYHAN, SEYİT TEMEL; ET AL. Assessment of the predictive value of serum
progesterone levels on early pregnancy prognosis in spontaneous twin gestations: A prospective study. European Journal Of Obstetrics
Gynecology And Reproductive Biology Volume: 137 Issue: 2 Pages: 185-188 DOI: 10.1016/j.ejogrb.2007.10.016 Published:
APR 2008
1. Cuppett, Courtney D.; Zhao, Yang; Caritis, Steve; et al. Effect of endogenous steroid hormones on 17-alphahydroxyprogesterone caproate metabolism. American Journal Of Obstetrics And Gynecology Volume: 208 Issue: 1
Article Number: 86.e1 DOI: 10.1016/j.ajog.2012.09.021 Published: JAN 2013
GÖKTOLGA Ü, CEYHAN T, ÖZTÜRK H, GÜNGÖR S, ZEYBEK N, KESKİN U, BAŞER İ. Isolated torsion of fallopian tube in a
premenarcheal 12-year-old girl. Journal of Obstetric and Gynaecologic Research. 2007; 33(2): 215-7.
1. Harmon JC, Binkovitz LA, Binkovitz LE. Isolated fallopian tube torsion: sonographic and CT features. Pediatric
Radiology 2008; 38 (2): 175-179
2. Seshadri S, Morris A, Uchil D, et al. Bilateral paratubal cysts with co-existent fallopian tube torsion in an adolescent.
Journal Of Obstetrics And Gynaecology Volume: 29 Issue: 6 Pages: 564-565 Published: 2009
3. Phillips Kameelah; Fino M. Elizabeth; Kump Lisa; et al. Chronic isolated fallopian tube torsion Fertility And Sterility
Volume: 92 Issue: 1 Article Number: 394.e1 DOI: 10.1016/j.fertnstert.2009.01.152 Published: JUL 2009
4. Uckuyu Ayla; Ozcimen Emel E.; Ciftci F. Ceylan Sevinc Unilateral congenital ovarian and partial tubal absence:
Report of four cases with review of the literature Fertility And Sterility Volume: 91 Issue: 3
Article Number:
936.e5 DOI: 10.1016/j.fertnstert.2008.09.022 Published: MAR 2009
5. Lima Mario; Libri Michele; Aquino Antonio; et al. Bilateral hydrosalpinx with asynchronous tubal torsion: an
exceptional finding in a premenarcheal girl Journal Of Pediatric Surgery Volume: 46 Issue: 4 Pages: E27-E29
DOI: 10.1016/j.jpedsurg.2010.12.016 Published: APR 2011
6. Pabuccu Emre; Kahraman Korhan; Taskin Salih; et al. Unilateral absence of fallopian tube and ovary in an infertile
patient Fertility And Sterility Volume: 96 Issue: 1 Pages: E55-E57 DOI: 10.1016/j.fertnstert.2011.04.027
Published: JUL 2011
7. van der Zanden Moniek; Nap Annemiek; van Kints Marjolijn Isolated torsion of the fallopian tube: a case report and
review of the literature European Journal Of Pediatrics Volume: 170 Issue: 10 Pages: 1329-1332 DOI:
10.1007/s00431-011-1484-8 Published: OCT 2011
8. Gaied, Fady; Emil, Sherif; Lo, Andrea; et al. Laparoscopic Treatment of Isolated Salpingeal Torsion in Children:
Case Series and a 20-Year Review of the Literature. Journal Of Laparoendoscopic & Advanced Surgical Techniques
Volume: 22 Issue: 9 Pages: 941-947 DOI: 10.1089/lap.2011.0530 Published: NOV 2012
9. Casey, Rachel K.; Damle, Lauren F.; Gomez-Lobo, Veronica. Isolated Fallopian Tube Torsion in Pediatric and
Adolescent Females: A Retrospective Review of 15 cases at a Single Institution. Journal Of Pediatric And Adolescent
Gynecology Volume: 26 Issue: 3 Pages: 189-192 DOI:10.1016/j.jpag.2013.02.010 Published: JUN 2013
IQBAL, SARA; KRIEBS, JAN; HARMAN, CHRISTOPHER; GUNGOR, S; ALGER, L; TURAN, O; KOPELMAN, J; MALINOW,
A; BASCHAT, AA. Protease inhibitor therapy and fetal growth potential in HIV-positive women. AMERICAN JOURNAL OF
PERINATOLOGY Volume: 25 Issue: 6 Pages: 335-339 DOI: 10.1055/s-2008-1078757 Published: JUN 2008
1. Blanchard, May Hsieh; Kriebs, Jan M.A Successful Model of Collaborative Practice in a University-Based Maternity
Care Setting.Obstetrics And Gynecology Clinics Of North America Volume: 39 Issue: 3 Pages: 367-+ DOI:
10.1016/j.ogc.2012.05.005 Published: SEP 2012
GOECGELDI ERCAN; BAKIR BILAL; AKYUEZ AYGUEL; GUELEC MAHIR; KAYA T; GUNGOR S; HASDE M. Reproductive
Health Training of Turkish Soldiers from Certain Risk Groups Turkish Journal Of Medical Sciences Volume: 38 Issue: 6 Pages:
595-608 Published: DEC 2008
1. Duyan, Veli; Duyan, Guelsuem Camur. HIV/AIDS knowledge among a group of youngsters under social protection in
Turkey. Turkish Journal Of Medical Sciences Volume: 39 Issue: 3 Pages: 429-437 DOI: 10.3906/sag-0809-48
Published: JUN 2009
KARASAHİN E, GUNGOR S, GOKTOLGA U, KESKİN U, GEZGİNC K, BASER I. Anticipated and perceived pain from
midtrimester amniocentesis. Int J Gynaecol Obstet. 2008 (Feb); 13: [Epub ahead of print]
1. Karasahin Emre; Alanbay Ibrahim. Comment on the article Women's accounts of the physical sensation of chorionic
villus sampling and amniocentesis: expectations and experience Midwifery Volume: 27 Issue: 5 Pages: E178-E178
DOI: 10.1016/j.midw.2009.02.006 Published: OCT 2011
2. Sendon S.; Salleron J.; Bourzoufi K.; et al. Assessment of anxiety, pain and its management in prenatal diagnosis
procedures Journal De Gynecologie Obstetrique Et Biologie De La Reproduction Volume: 40 Issue: 3 Pages: 246254 DOI: 10.1016/j.jgyn.2010.11.006 Published: MAY 2011
3. Bot-Robin, Virginie; Sendon, Sylvie; Bourzoufi, Karim; et al. Maternal anxiety and pain during prenatal diagnostic
techniques: a prospective study. Prenatal Diagnosis Volume: 32 Issue: 6 Pages: 562-568 DOI: 10.1002/pd.3857
Published: JUN 2012
4. Balci, Osman; Acar, Ali; Mahmoud, Alaa S.; et al. Effect of pre-amniocentesis counseling on maternal pain and
anxiety. Journal Of Obstetrics And Gynaecology Research Volume: 37 Issue: 12 Pages: 1828-1832 DOI:
10.1111/j.1447-0756.2011.01621.x Published: DEC 2011
GUNGOR S, GLOSEMEYER P, HUBER A, HECHER K, BASCHAT AA. Umbilical venous volume flow in twin-twin transfusion
syndrome ULTRASOUND IN OBSTETRICS & GYNECOLOGY. 2008; 32 (6): 800-806
1. Fisk NM, Duncombe GJ, Sullivan MHF. The Basic and Clinical Science of Twin-Twin Transfusion Syndrome.
PLACENTA 2009; 30(5): 379-390
2. Flo K.; Wilsgaard T.; Acharya G. Longitudinal reference ranges for umbilical vein blood flow at a free loop of the
umbilical cord Ultrasound In Obstetrics & Gynecology Volume: 36
Issue: 5
Pages: 567-572
DOI:
10.1002/uog.7730 Published: NOV 2010
3. Baschat Ahmet Alexander; Gungor Sadettin; Glosemeyer Peter; et al. Changes in umbilical venous volume flow after
fetoscopic laser occlusion of placental vascular anastomoses in twin-to-twin transfusion syndrome. American Journal
Of Obstetrics And Gynecology Volume: 203 Issue: 5 Article Number: 479.e1 DOI: 10.1016/j.ajog.2009.11.013
Published: NOV 2010
4. Crispi, Fatima; Gratacos, Eduard. Fetal Cardiac Function: Technical Considerations and Potential Research and
Clinical Applications. Fetal Diagnosis And Therapy Volume: 32
Issue: 1-2
Pages: 47-64
DOI:
10.1159/000338003 Published: 2012
GÜNGÖR S, BAŞER İ, KARAŞAHİN E, CEYHAN ST, KILIÇ S. Does mode of delivery affect sexual functioning of the man? The
7
Journal of Sexual Medicine 2008; 5(1): 155-163
1. Wohlrab KJ, Rardin CR. Impact of Route of Delivery on Continence and Sexual Function. CLINICS IN
PERINATOLOGY Volume: 35 Issue: 3 Pages: 583-+ Published: SEP 2008
2. Fritel X. Cesarean and postpartum genito-sexual disorders PELVI-PERINEOLOGIE Volume: 4 Issue: 3 Pages:
207-212 Published: SEP 2009
3. Safarinejad MR, Kolahi AA, Hosseini L. The Effect of the Mode of Delivery on the Quality of Life, Sexual Function,
and Sexual Satisfaction in Primiparous Women and Their Husbands.JOURNAL OF SEXUAL MEDICINE Volume:
6 Issue: 6 Pages: 1645-1667 Published: JUN 2009
4. Pauleta JR, Pereira NM, Graca LM Sexuality During Pregnancy JOURNAL OF SEXUAL MEDICINE Volume: 7
Issue: 1 Pages: 136-142 Part: Part 1 Published: JAN 2010
5. MacAdam Ruth; Huuva Elisabeth; Bertero Carina Fathers' experiences after having a child: sexuality becomes tailored
according to circumstances Midwifery Volume: 27 Issue: 5 Pages: E149-E155 DOI: 10.1016/j.midw.2009.12.007
Published: OCT 2011
6. Johnson Crista E. Sexual Health during Pregnancy and the Postpartum Journal Of Sexual Medicine Volume: 8 Issue:
5 Pages: 1267-1284 DOI: 10.1111/j.1743-6109.2011.02223.x Published: MAY 2011
7. Hosseini, Ladan; Iran-Pour, Elham; Safarinejad, Mohammad Reza. Sexual Function of Primiparous Women After
Elective Cesarean Section and Normal Vaginal Delivery. Urology Journal Volume: 9 Issue: 2 Pages: 498-504
Published: SPR 2012
20) TURAN OM, TURAN S, GUNGOR S, BERG C, MOYANO D, GEMBRUCH U, NİCOLAİDES KH, HARMAN CR, BASCHAT
AA. Progression of Doppler abnormalities in intrauterine growth restriction.
ULTRASOUND IN OBSTETRICS &
GYNECOLOGY. 2008; 32 (2): 160-167
1. Abramowicz JS, Sheiner E. Ultrasound of the Placenta: A Systematic Approach. Part II: Functional Assessment
(Doppler). PLACENTA 2008; 29(11): 921-929
2. Crispi F, Comas M, Hernandez-Andrade E, et al. Does pre-eclampsia influence fetal cardiovascular function in earlyonset intrauterine growth restriction? ULTRASOUND IN OBSTETRICS & GYNECOLOGY Volume: 34 Issue: 6
Pages: 660-665 Published: DEC 2009
3. Jaroslaw H, Jan W, Lech P, et al. Comparison of Doppler flow in selected maternal and fetal vessels in pregnancies
with fetal intrauterine growth restriction .GINEKOLOGIA POLSKA 2009 ; 80(8): 577-583
4. Zahumensky J. Doppler flowmetry in preeclampsia. BRATISLAVA MEDICAL JOURNAL-BRATISLAVSKE
LEKARSKE LISTY 2009; 110(7): 432-435
5. Farley D, Dudley DJ. Fetal Assessment During Pregnancy . PEDIATRIC CLINICS OF NORTH AMERICA 2009 ;
56(3): 489-+
6. Hoffman C, Galan HL . Assessing the 'at-risk' fetus: Doppler ultrasound. CURRENT OPINION IN OBSTETRICS &
GYNECOLOGY 2009 ; 21(2): 161-166
7. Tsuchiya Miwa; Kikuchi Akira; Takakuwa Koichi; et al. Increased pulsatility of the ductus venosus blood velocity in
the first trimester is associated with the delivery of small for gestational age or low birth weight infants Journal Of
Obstetrics And Gynaecology Research Volume: 36
Issue: 6
Pages: 1151-1160
DOI: 10.1111/j.14470756.2010.01299.x Published: DEC 2010
8. Leppanen M.; Ekholm E.; Palo P.; et al. Abnormal antenatal Doppler velocimetry and cognitive outcome in very-lowbirth-weight infants at 2 years of age. Ultrasound In Obstetrics & Gynecology Volume: 36 Issue: 2 Pages: 178-185
DOI: 10.1002/uog.7694 Published: AUG 2010
9. Valsky Dan V.; Eixarch Elisenda; Maria Martinez Josep; et al. Selective intrauterine growth restriction in
monochorionic diamniotic twin pregnancies Prenatal Diagnosis Volume: 30 Issue: 8 Pages: 719-726 DOI:
10.1002/pd.2536 Published: AUG 2010
10. Yagel S.; Kivilevitch Z.; Cohen S. M.; et al. The fetal venous system, Part II: ultrasound evaluation of the fetus with
congenital venous system malformation or developing circulatory compromise Ultrasound In Obstetrics &
Gynecology Volume: 36 Issue: 1 Pages: 93-111 DOI: 10.1002/uog.7622 Published: JUL 2010
11. Cruz-Martinez Rogelio; Figueras Francesc; Hernandez-Andrade Edgar; et al. Longitudinal brain perfusion changes in
near-term small-for-gestational-age fetuses as measured by spectral Doppler indices or by fractional moving blood
volume American Journal Of Obstetrics And Gynecology Volume: 203 Issue: 1
Article Number: 42.e1 DOI:
10.1016/j.ajog.2010.02.049 Published: JUL 2010
12. Baschat Ahmet Alexander Fetal growth restriction - from observation to intervention Journal Of Perinatal Medicine
Volume: 38 Issue: 3 Pages: 239-246 DOI: 10.1515/JPM.2010.041 Published: MAY 2010
13. Jaroslaw Hajdo; Jan Wilczynski; Wieslaw Szymczak; et al. Evaluation of the relation between Doppler flow in
maternal and fetal vessels and the risk of adverse neonatal outcome Ginekologia Polska Volume: 81 Issue: 2
Pages: 99-104 Published: FEB 2010
14. Vogel Melanie; Wilkins-Haug Louise E.; McElhinney Doff B.; et al. Reversible Ductus Arteriosus Constriction due to
Maternal Indomethacin after Fetal Intervention for Hypoplastic Left Heart Syndrome with Intact/Restrictive Atrial
Septum Fetal Diagnosis And Therapy Volume: 27 Issue: 1 Pages: 40-45 DOI: 10.1159/000268290 Published:
2010
15. Gomez Roig M. D.; Garcia-Algarb O.Restricted intrauterine growth: a problem of definition or content? Anales De
Pediatria Volume: 75 Issue: 3 Pages: 157-160 DOI: 10.1016/j.anpedi.2011.05.015 Published: SEP 2011
16. Figueras F.; Cruz-Martinez R.; Sanz-Cortes M.; et al. Neurobehavioral outcomes in preterm, growth-restricted infants
with and without prenatal advanced signs of brain-sparing Ultrasound In Obstetrics & Gynecology Volume: 38
Issue: 3 Pages: 288-294 DOI: 10.1002/uog.9041 Published: SEP 2011
17. Turan O. M.; Turan S.; Berg C.; et al. Duration of persistent abnormal ductus venosus flow and its impact on perinatal
outcome in fetal growth restriction Ultrasound In Obstetrics & Gynecology Volume: 38 Issue: 3 Pages: 295-302
DOI: 10.1002/uog.9011 Published: SEP 2011
18. Cruz-Martinez R.; Figueras F.; Benavides-Serralde A.; et al. Sequence of changes in myocardial performance index in
relation to aortic isthmus and ductus venosus Doppler in fetuses with early-onset intrauterine growth restriction
Ultrasound In Obstetrics & Gynecology Volume: 38 Issue: 2 Pages: 179-184 DOI: 10.1002/uog.8903 Published:
AUG 2011
19. Gruslin Andree; Lemyre Brigitte Pre-eclampsia: Fetal assessment and neonatal outcomes Best Practice & Research
Clinical Obstetrics & Gynaecology Volume: 25 Issue: 4 Pages: 491-507 DOI: 10.1016/j.bpobgyn.2011.02.004
Published: AUG 2011
8
20. Hamill Neil; Yeo Lami; Romero Roberto; et al. Fetal cardiac ventricular volume, cardiac output, and ejection fraction
determined with 4-dimensional ultrasound using spatiotemporal image correlation and virtual organ computer-aided
analysis American Journal Of Obstetrics And Gynecology Volume: 205 Issue: 1
Article Number: 76.e1 DOI:
10.1016/j.ajog.2011.02.028 Published: JUL 2011
21. Nassar Carvalho Paulo Roberto; Lopes Moreira Maria Elizabeth; Moreira Sa Renato Augusto; et al. SNAPPE-II
application in newborns with very low birth weight: evaluation of adverse outcomes in severe placental dysfunction
Journal Of Perinatal Medicine Volume: 39 Issue: 3 Pages: 343-347 DOI: 10.1515/JPM.2010.141 Published:
MAY 2011
22. Baschat A. A. Neurodevelopment following fetal growth restriction and its relationship with antepartum parameters of
placental dysfunction Ultrasound In Obstetrics & Gynecology Volume: 37 Issue: 5 Pages: 501-514 DOI:
10.1002/uog.9008 Published: MAY 2011
23. Dikshit S. Fresh look at the Doppler changes in pregnancies with placental-based complications Journal Of
Postgraduate Medicine Volume: 57 Issue: 2 Pages: 138-140 DOI: 10.4103/0022-3859.81880 Published: APRJUN 2011
24. Kaponis Apostolos; Harada Takashi; Makrydimas George; et al.The Importance of Venous Doppler Velocimetry for
Evaluation of Intrauterine Growth Restriction Journal Of Ultrasound In Medicine Volume: 30 Issue: 4 Pages: 529545 Published: APR 2011
25. Figueras Francesc; Gardosi Jason. Intrauterine growth restriction: new concepts in antenatal surveillance, diagnosis,
and management American Journal Of Obstetrics And Gynecology Volume: 204 Issue: 4 Pages: 288-300 DOI:
10.1016/j.ajog.2010.08.055 Published: APR 2011
26. Cruz-Martinez R.; Van Mieghem T.; Lewi L.; et al. Incidence and clinical implications of early inadvertent
septostomy after laser therapy for twin-twin transfusion syndrome Ultrasound In Obstetrics & Gynecology Volume:
37 Issue: 4 Pages: 458-462 DOI: 10.1002/uog.8922 Published: APR 2011
27. Baschat Ahmet Alexander. Venous Doppler Evaluation of the Growth-Restricted Fetus Clinics In Perinatology
Volume: 38 Issue: 1 Pages: 103-+ DOI: 10.1016/j.clp.2010.12.001 Published: MAR 2011
28. Schenone Mauro H.; Mari Giancarlo The MCA Doppler and its Role in the Evaluation of Fetal Anemia and Fetal
Growth Restriction CLINICS IN PERINATOLOGY
Volume: 38
Issue: 1
Pages: 83-+
DOI:
10.1016/j.clp.2010.12.003 Published: MAR 2011
29. Cruz-Martinez Rogelio; Figueras Francesc; Hernandez-Andrade Edgar; et al. Fetal Brain Doppler to Predict Cesarean
Delivery for Nonreassuring Fetal Status in Term Small-for-Gestational-Age Fetuses Obstetrics And Gynecology
Volume: 117 Issue: 3 Pages: 618-626 DOI: 10.1097/AOG.0b013e31820b0884 Published: MAR 2011
30. Oros D.; Figueras F.; Cruz-Martinez R.; et al. Longitudinal changes in uterine, umbilical and fetal cerebral Doppler
indices in late-onset small-for-gestational age fetuses Ultrasound In Obstetrics & Gynecology Volume: 37 Issue: 2
Pages: 191-195 DOI: 10.1002/uog.7738 Published: FEB 2011
31. Baschat Ahmet A. Examination of the fetal cardiovascular system Seminars In Fetal & Neonatal Medicine Volume:
16 Issue: 1 Pages: 2-12 DOI: 10.1016/j.siny.2010.09.002 Published: FEB 2011
32. Ott, William J. Development of a fetal risk assessment score for the prediction of neonatal outcome in the growthrestricted fetus. Journal Of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine Volume: 25 Issue: 10 Pages: 1941-1944 DOI:
10.3109/14767058.2012.679712 Published: OCT 2012
33. Najafzadeh, Afrooz; Dickinson, Jan E. Umbilical venous blood flow and its measurement in the human fetus. Journal
Of Clinical Ultrasound Volume: 40 Issue: 8 Pages: 502-511 DOI: 10.1002/jcu.21970 Published: OCT 2012
34. Thompson, Jennifer L.; Kuller, Jeffrey A.; Rhee, Eleanor H. Antenatal Surveillance of Fetal Growth Restriction.
Obstetrical & Gynecological Survey Volume: 67 Issue: 9 Pages: 554-565 DOI: 10.1097/OGX.0b013e31826a5c6f
Published: SEP 2012
35. Mehta, V.; Abi-Nader, K. N.; Peebles, D. M.; et al. Long-term increase in uterine blood flow is achieved by local
overexpression of VEGF-A(165) in the uterine arteries of pregnant sheep. Gene Therapy Volume: 19 Issue: 9
Pages: 925-935 DOI: 10.1038/gt.2011.158 Published: SEP 2012
36. Ribeiro, Renata Lopes; Vieira Francisco, Rossana Pulcineli; Miyadahira, Seizo; et al. Predicting pH at birth in
pregnancies with abnormal pulsatility index and positive end-diastolic velocity in the umbilical artery. Journal Of
Maternal-Fetal & Neonatal Medicine
Volume: 25
Issue: 9
Pages: 1742-1745
DOI:
10.3109/14767058.2012.663821 Published: SEP 2012
37. Nakagawa, Kayoko; Tachibana, Daisuke; Nobeyama, Hiroyuki; et al. Reference ranges for time-related analysis of
ductus venosus flow velocity waveforms in singleton pregnancies. Prenatal Diagnosis Volume: 32 Issue: 8 Pages:
803-809 DOI: 10.1002/pd.3908 Published: AUG 2012
38. Morales-Rosello, Jose; Peralta-Llorens, Nuria. Doppler Study of the Fetal Vertebral Artery in Small for Gestational
Age Fetuses With Intrauterine Growth Restriction Journal Of Ultrasound In Medicine Volume: 31 Issue: 7 Pages:
1003-1010 Published: JUL 2012
39. Olearo, Elena; Oberto, Manuela; Ogge, Giovanna; et al. Thymic volume in healthy, small for gestational age and
growth restricted fetuses Prenatal Diagnosis Volume: 32 Issue: 7 Pages: 662-667 DOI: 10.1002/pd.3883
Published: JUL 2012
40. Godfrey, M. E.; Messing, B.; Cohen, S. M.; et al. Functional assessment of the fetal heart: a review. Ultrasound In
Obstetrics & Gynecology Volume: 39 Issue: 2 Pages: 131-144 DOI: 10.1002/uog.9064 Published: FEB 2012
41. Rosello, Jose; Hervas Marin, David; Perales Marin, Alfredo; et al. Doppler study of the fetal vertebral and middle
cerebral arteries in fetuses with normal and increased umbilical artery resistance indices Journal Of Clinical
Ultrasound Volume: 41 Issue: 4 Pages: 224-229 DOI: 10.1002/jcu.22025 Published: MAY 2013
42. Llurba, E.; Baschat, A. A.; Turan, O. M.; et al. Childhood cognitive development after fetal growth restriction.
Ultrasound In Obstetrics & Gynecology Volume: 41 Issue: 4 Pages: 383-389 DOI:10.1002/uog.12388 Published:
APR 2013
43. Clerici, Graziano; Antonelli, Chiara; Rizzo, Giuseppe; et al. Atypical hemodynamic pattern in fetuses with hypercoiled
umbilical cord and growth restriction Journal Of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine Volume: 26 Issue: 6 Pages:
558-562 DOI:10.3109/14767058.2012.741153 Published: APR 2013
44. Kovo, M.; Schreiber, L.; Ben-Haroush, A.; et al. The placental factor in early- and late-onset normotensive fetal
growth restriction, Placenta Volume: 34
Issue: 4
Pages: 320-324
DOI: 10.1016/j.placenta.2012.11.010
Published: APR 2013
9
45. Hernandez-Andrade, Edgar; Stampalija, Tamara; Figueras, Francesc. Cerebral blood flow studies in the diagnosis and
management of intrauterine growth restriction Current Opinion In Obstetrics & Gynecology Volume: 25 Issue: 2
Pages: 138-144 DOI:10.1097/GCO.0b013e32835e0e9c Published: 2013
46. Hamill, Neil; Romero, Roberto; Hassan, Sonia; et al. The fetal cardiovascular response to increased placental
vascular impedance to flow determined with 4-dimensional ultrasound using spatiotemporal image correlation and
virtual organ computer-aided analysis . American Journal Of Obstetrics And Gynecology Volume: 208 Issue: 2
Article Number:153.e1 DOI: 10.1016/j.ajog.2012.11.043 Published: FEB 2013
47. Turan, Sifa; Turan, Ozhan M.; Salim, Mubadda; et al. Cardiovascular Transition to Extrauterine Life in GrowthRestricted Neonates: Relationship with Prenatal Doppler Findings. Fetal Diagnosis And Therapy Volume: 33 Issue:
2 Pages: 103-109 DOI: 10.1159/000345092 Published: 2013
48. Baschat, A. A.; Kush, M.; Berg, C.; et al. Hematologic profile of neonates with growth restriction is associated with
rate and degree of prenatal Doppler deterioration. Ultrasound In Obstetrics & Gynecology Volume: 41 Issue: 1
Pages: 66-72 DOI:10.1002/uog.12322 Published: JAN 2013
21) GOKTOLGA U, ATAY V, TAHMAZ L, YENEN MC, GUNGOR S, CEYHAN T, BASER I. Tension-Free Vaginal Tape for
Surgical Relief of Intrinsic Sphincter Deficiency: Results of 5-year Follow-up. J Minim Invasive Gynecol. 2008 (Jan); 15(1):78-81.
1. Schierlitz L, Dwyer PL, Rosamilia A, et al. Effectiveness of Tension-Free Vaginal Tape Compared With
Transobturator Tape in Women With Stress Urinary Incontinence and Intrinsic Sphincter Deficiency A Randomized
Controlled Trial. Conference Information: 32nd Annual Meeting of the International-Urogynecology-Association,
JUN 12-17, 2007 Cancun, MEXICO Source: OBSTETRICS AND GYNECOLOGY Volume: 112 Issue: 6 Pages:
1253-1261 Published: DEC 2008
2. Gungorduk K, Celebi I, Ark C, et al. Which type of mid-urethral sling procedure should be chosen for treatment of
stress urinary incontinance with intrinsic sphincter deficiency? Tension-free vaginal tape or transobturator tape. Acta
Obstetricia Et Gynecologica Scandinavica Volume: 88 Issue: 8 Pages: 920-926 Published: 2009
3. Hosker G. Is it possible to diagnose intrinsic sphincter deficiency in women? Current Opinion In Urology Volume:
19 Issue: 4 Pages: 342-346 Published: JUL 2009
4. Rovner ES, Lebed BD. Stress incontinence surgery: which operation when? Current Opinion In Urology Volume: 19
Issue: 4 Pages: 362-367 Published: JUL 2009
5. Shah, Sovrin M.; Gaunay, Geoffrey S. Treatment options for intrinsic sphincter deficiency. NATURE REVIEWS
UROLOGY Volume: 9 Issue: 11 Pages: 638-651 DOI: 10.1038/nrurol.2012.177 Published: NOV 2012
6. Schierlitz, Lore; Dwyer, Peter L.; Rosamilia, Anna; et al. Three-Year Follow-Up of Tension-Free Vaginal Tape
Compared With Transobturator Tape in Women With Stress Urinary Incontinence and Intrinsic Sphincter Deficiency.
Obstetrics And Gynecology Volume: 119 Issue: 2 Pages: 321-327 DOI: 10.1097/AOG.0b013e31823dfc73 Part:
Part 1 Published: FEB 2012
22) IQBAL SN, KRIEBS J, HARMAN C, ALGER L, KOPELMAN J, TURAN O, GUNGOR S, MALINOW A, BASCHAT AA.
Predictors of Fetal Growth in Maternal HIV Disease. Amer J Perinatol 2010; 27(7): 517-523 DOI: 10.1055/s-0030-1248937
1. Balasch Juan; Gratacos Eduard Delayed Childbearing: Effects on Fertility and the Outcome of Pregnancy Fetal
Diagnosis And Therapy Volume: 29 Issue: 4 Pages: 263-273 DOI: 10.1159/000323142 Published: 2011
2. Blanchard, May Hsieh; Kriebs, Jan M. A Successful Model of Collaborative Practice in a University-Based Maternity
Care Setting. Obstetrics And Gynecology Clinics Of North America Volume: 39 Issue: 3 Pages: 367-+ DOI:
10.1016/j.ogc.2012.05.005 Published: SEP 2012
3. Jao, Jennifer; Sigel, Keith M.; Chen, Katherine T.; et al. Small for gestational age birth outcomes in pregnant women
with perinatally acquired HIVAIDS Volume: 26 Issue: 7 Pages: 855-859 DOI: 10.1097/QAD.0b013e328351f6ef
Published: APR 24 2012
4. Kennedy, Deon; Fawcus, Sue; Kroon, Max. The effect of maternal HIV status on perinatal outcome at Mowbray
Maternity Hospital and referring midwife obstetric units, Cape Town Sajog-South African Journal Of Obstetrics And
Gynaecology Volume: 18 Issue: 1 Pages: 6-10 Published: JAN 2012
5. Salihu, Hamisu M.; Mogos, Mulubrhan F.; August, Euna M.; et al. HIV Infection and Its Impact on Fetal Outcomes
Among Women of Advanced Maternal Age: A Propensity Score Weighted Matching Approach. Aids Research And
Human Retroviruses Volume: 29 Issue: 3 Pages: 581-587 DOI:10.1089/aid.2012.0242 Published: MAR 2013
23) KESKIN UGUR; COKSUER HAKAN; GUNGOR SADETTIN; ET AL. Differences in prevalence of sexual dysfunction between
primary and secondary infertile women. Fertility And Sterility Volume: 96
Issue: 5
Pages: 1213-1217
DOI:
10.1016/j.fertnstert.2011.08.007 Published: NOV 2011
1. Pakpour, Amir H.; Yekaninejad, Mir Saeed; Zeidi, Isa Mohammadi; et al. Prevalence and risk factors of the female
sexual dysfunction in a sample of infertile Iranian women. Archives Of Gynecology And Obstetrics Volume: 286
Issue: 6 Pages: 1589-1596 DOI: 10.1007/s00404-012-2489-x Published: DEC 2012
2. Wischmann, Tewes. Sexual disorders in infertile couples: an update. Current Opinion In Obstetrics & Gynecology
Volume: 25 Issue: 3 Pages: 220-222 DOI:10.1097/GCO.0b013e328360e507 Published: JUN 2013
3. Jia, Shuang-zheng; Leng, Jin-hua; Sun, Peng-ran; et al. Prevalence and Associated Factors of Female Sexual
Dysfunction in Women With Endometriosis. Obstetrics And Gynecology Volume: 121 Issue: 3 Pages: 601-606
DOI:10.1097/AOG.0b013e3182835777 Published: MAR 2013
Not: Atıf alan 23 yayının toplam atıf sayısı 168, atıf ortalaması 7.3’tür.
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Sözlü ve Poster Bildiriler
1) AKYÜZ A, ERDOĞAN S, YENEN MC, DEDE M, GÜNGÖR S. A postpartum education model at Gulhane Military Medical
Academy, Obstetrics and Gynecology Department. 7th Congress of Balkan Military Medical Committee, Athens, GREECE, 6-10
October 2002. Kongre kitabı; 76, OP 141
2) CEYHAN ST, BEYAN C, BAŞER İ, KAPTAN K, GÜNGÖR S. The effect of preeclampsia on complete blood count, platelet count,
and mean platelet volume. 30th World Congress of the International Society of Hematology, İstanbul, TURKEY, 28 September-02
October. Turkish Jurnal of Haematology. 2005; Vol 22: 264, P 544.
3) GÜNGÖR S, BAŞER İ, ERGÜN A, CEYHAN ST, GÖKTOLGA Ü, TUNCA Y. Mid-trimester genetic amniocentesis in 1456 cases:
Experience of a single tertiary center. 7th World Congress of Perinatal Medicine, Zagrep, CROATIA, 21-25 September, 2005. Journal
of Perinatal Medicine. Vol 33: 156, P 01 06.
4) GÜNGÖR S, TEKSÖZ E, GÖKTOLGA Ü, CEYHAN ST, KURT E, BAŞER İ. Oronasopharyngeal suction versus no suction in
normal, term infants delivered by Caserean section: A prospective randomised controlled trial. 7th World Congress of Perinatal
Medicine, Zagrep, CROATIA, 21-25 September, 2005. Journal of Perinatal Medicine. Vol 33: 265, P 15 04.
10
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
CEYHAN ST, GÜNGÖR S, ERCAN CM, BAŞER İ, ERGÜN A. Dandy - Walker malformation with postaxial polydactyly: A case
report. 11th Congress of Balkan Military Medical Committee, Athens, GREECE, 18-22 June, 2006. Kongre kitabı; 196, PO 12C.
ERCAN CM, BAŞER İ, GÜNGÖR S, CEYHAN ST. Prognosis evaluation in normal and complicated third trimester pregnancies by
colour Doppler ultrasonography. 11th Congress of Balkan Military Medical Committee, Athens, GREECE, 18-22 June, 2006. Kongre
kitabı; 198, PO 16C.
GÜNGÖR S, KARAŞAHİN E, CEYHAN ST, BAŞER İ. The association of contraceptive usage with the frequency of the most
common etiological agents of leucorrhea. The 9th Congress Of The European Society Of Contraception, İstanbul, TURKEY, 3-6 May,
The European Journal of Contraception and Reproductive Health Care. 2006; Vol 11: 134, P 150.
KAYA T, AKYÜZ A, GÖÇGELDİ E, GÜNGÖR S, BAKIR B, BEBİŞ H, HASDE M. Reproductive health program of the Turkish
Armed Forces: Evaluation of training of field trainers. The 9th Congress of the European Society Of Contraception, İstanbul,
TURKEY, 3-6 May, The European Journal of Contraception and Reproductive Health Care. 2006; Vol 11: 157, P 190.
AKYÜZ A, BAKIR B, GÜNGÖR S, GÖÇGELDİ E, AÇIKEL CH, KAYA T, HASDE M. Reproductive health and family planning
trainings: Analysis of data on conscripts who were born in Eastern Region of Turkey. The 9th Congress of the European Society Of
Contraception, İstanbul, TURKEY, 3-6 May, The European Journal of Contraception and Reproductive Health Care. 2006; Vol 11:
157, P 189.
GÖÇGELDİ E, BAKIR B, GÜNGÖR S, AKYÜZ A, AÇIKEL CH, GÜLEÇ M, HASDE M, KAYA T Prevalence of adolescence
marriage in conscripts of the Turkish Armed Forces. The 9th Congress of the European Society Of Contraception, İstanbul, TURKEY,
3-6 May, The European Journal of Contraception and Reproductive Health Care. 2006; Vol 11: 160, P 195.
GÜNGÖR S, BAKIR B, AKYÜZ A, GÖÇGELDİ E, AÇIKEL CH, KAYA T, GÜLEÇ M, HASDE M, TEMİZTUGAY A, GÜL R,
BEBİŞ H, PABUCÇU R, YILDIRIMKAYA G, TÜZER T, ELÇİ E, ŞEN D, ALBRECTSEN AB. Establishing reproductive health
education and counseling in military services: The Turkish model. The 9th Congress of the European Society of Contraception,
İstanbul, TURKEY. The European Journal of Contraception and Reproductive Health Care. 2006; Vol 11: 31, P FC07.
GÜNGÖR S, BAKIR B, AKYÜZ A, GÖÇGELDİ E, AÇIKEL CH, KAYA T, GÜLEÇ M, HASDE M, TEMİZTUGAY A, GÜL R,
ŞİMŞEK C, PABUCÇU R, YILDIRIMKAYA G, TÜZER T, ELÇİ E, ŞEN D, ALBRECTSEN AB. Reproductive health education of
conscripts in Turkish Armed Forces: First evaluation of training courses. The 9th Congress of the European Society of Contraception,
İstanbul, TURKEY. The European Journal of Contraception and Reproductive Health Care. 2006; Vol 11: 44, P FC29.
CEYHAN ST, BAŞER İ, GÜNGÖR S, GÖKTOLGA Ü, ATAY V. “Hysterectomy With Preservation of Both Ovaries Does Not Result
in Premature Ovarian Failure”, 6th Annual Meeting of Mediterranean Society for Reproductive Medicine, Kongre Kitabı, 64, PP 38,
Antalya, TURKEY, 2007.
TY-TORREDES, K; TURAN, S; GUNGOR, S; MILLER, J; ADAMS, L; HARMAN, C; BASCHAT, AA. Outcome of fetoscopic
laser ablation for twin twin transfusion syndrome in relation to procedure details. DEC 2008. 28th Annual Meeting of the Society-forMaternal-Fetal-Medicine, JAN 28-FEB 02, 2008, Dallas, TX, Amerıcan Journal Of Obstetrıcs And Gynecology, 199 (6): S183-S183
638 Suppl. 1, DOI: 10.1016/j.ajog.2008.09.668
TURAN, OZHAN; TURAN, SİFA; GUNGOR, SADETTİN; ET AL In fetal growth restriction (FGR), persistence of specific doppler
abnormalities has differential consequences.Conference: 29th Annual Meeting of the Society-for-Maternal-Fetal-Medicine Location:
San Diego, CA Date: JAN 26-31, 2009.Sponsor(s): Soc Mat Fetal Med. Source: AMERICAN JOURNAL OF OBSTETRICS AND
GYNECOLOGY Volume: 199 Issue: 6 Pages: S197-S197 DOI: 10.1016/j.ajog.2008.09.719 Meeting Abstract: 688 Published:
DEC 2008
SEVEN M.; AKYUZ A.; GUNGOR S. Factors Affectıng Sexual Functıonıng Durıng Pregnancy In Turkısh Women Journal Of Sexual
Medıcıne Volume: 8 Supplement: 3 Pages: 278-278 Meeting Abstract: 778 Published: JUN 2011
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Sözlü ve Poster Bildiriler
17) GÜRÇKAYA E, BAŞER İ, ERGÜN A, GÜNGÖR S, PABUÇCU R, DEDE M. Uterin arter Doppler velosimetride erken diastolik
çentik derinliğinin klinik önemi. 3. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, İstanbul, 13-16 Eylül 2001. Kongre kitabı; 77, P 92.
18) ERGÜN A, MUHÇU M, BAŞER İ, GÜRÇKAYA E, GÜNGÖR S. Düşük risk populasyonda Down sendromu için birinci trimester
ultrason taraması ve ikinci trimester maternal serum belirteçleri. 3. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, İstanbul, 13-16 Eylül
2001. Kongre kitabı; 73, P 84.
19) DİLEK S, DEDE M, YENEN MC, GÜNGÖR S, PABUÇCU R. Pelvik paraaortik lenfnodu metastazı yapmış stage I endometrial
adenokarsinom analizi: 58 vaka. 3. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, İstanbul, 13-16 Eylül 2001. Kongre kitabı; 71, P 80.
20) ATAY V, PABUÇCU R, YENEN MC, GÜNGÖR S, CEYHAN ST. Vajinal histerektomi esnasında uygulanan modifiye Mc Call
kuldoplastinin etkinliği. 3. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, İstanbul, 13-16 Eylül 2001. Kongre kitabı; 70, P 78.
21) DUMAN A, PABUÇCU R, KÜÇÜK T, GÜNGÖR S, BAŞER İ. Cerrahi menopozda androjen replasman tedavisi. 3. Ulusal
Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, İstanbul, 13-16 Eylül 2001. Kongre kitabı; 70, P 79.
22) ATAY V, PABUCÇU R, YENEN MC, GÜNGÖR S, CEYHAN ST. Düşük üretral kapama basıncı olan sistoseli mevcut stress üriner
inkontinans olgularında TVT ve Kelly plikasyonunun karşılaştırılması. 3. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, İstanbul, 13-16
Eylül 2001. Kongre kitabı; 69, P 76.
23) BAŞER İ, GÜRÇKAYA E, GÜNGÖR S, ERGÜN A. Kronik Hepatit-B taşıyıcısı gebelerde amniosentez sonrası Hepatit-B
transmisyon riski. 3. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, İstanbul, 13-16 Eylül 2001. Kongre kitabı; 68, P 75.
24) DİLEK S, DEDE M, YENEN MC, GÜNGÖR S, PABUÇCU R. İndüklenmiş abortus yapılan olgularda GTH insidansı. Lütfü Kırdar
3. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, İstanbul, 13-16 Eylül 2001. Kongre kitabı; 67, P 73.
25) PABUÇCU R, KÜÇÜK T, DUMAN A, DEDE M, GÜNGÖR S, ORHON E. Estrojen replasman tedavisinin üriner inkontinans
üzerine etkisi 3. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, İstanbul, 13-16 Eylül 2001. Kongre kitabı; 67, P 72.
26) PABUÇCU R, CEYHAN T, ATAY V, YENEN MC, GÜNGÖR S. IVF sonrası tekrarlayan implantasyon başarısızlıklarında ofis
histeroskopinin önemi. 3. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, İstanbul, 13-16 Eylül 2001. Kongre kitabı; 66, P 71.
27) YENEN MC, DEDE M, GÜNGÖR S, DELİKAYA A, DİLEK S. Peritoneal Tüberkülozda yüksek serum Ca 125 düzey: PCR (-) 7
olgu nedeniyle. VIII. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi, Antalya, 1-5 Mayıs 2002. Kongre kitabı; 37, P 115.
28) YENEN MC, DEDE M, GÜNGÖR S, DİLEK S. İleri evre over kanseri kemoterapisinde profilaktik GM-CSF uygulanılmalı mı?. VIII.
Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi, Antalya, 1-5 Mayıs 2002. Kongre kitabı; 25, P 69.
29) BAŞER İ, ŞEN S, DEDE M, GÖKTOLGA Ü, GÜNGÖR S, YENEN MC, CEYHAN ST. Tokoliz ve doğum indüksiyonunun
başarısında Bishop skorlaması ve servikal IGFBP-I ölçümlerinin yeri. IV. Ulusal Obstetrik ve Jinekoloji Kongresi, Antalya, 21-25
Nisan 2004. Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi. 2004; 7: 22, B 024.
30) ERGÜN A, DEMİR S, DEDE M, GÖKTOLGA Ü, YENEN MC, GÜNGÖR S, CEYHAN ST. Fetal aneuploidilerin prenatal
tanısında 1. Trimester sonografinin maternal serum biokimyası ile kombinasyonu ve 2. Trimester maternal serum biokimya tarama
testi ile karşılaştırılması. IV. Ulusal Obstetrik ve Jinekoloji Kongresi, Antalya, 21-25 Nisan 2004. Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi. 2004;
7: 21, B 021.
11
31) GÖKTOLGA Ü, DEDE M, YENEN MC, GÜNGÖR S, CEYHAN ST, PABUÇCU R. Gerçek stress inkontinans tedavisinde tensionfree-vaginal tape (TVT) uygulaması: GATA deneyimi. IV. Ulusal Obstetrik ve Jinekoloji Kongresi, Antalya, 21-25 Nisan 2004. Sürekli
Tıp Eğitimi Dergisi. 2004; 7: 28, B 033.
32) PABUÇCU R, GÖKTOLGA Ü, DEDE M, CEYHAN T, YENEN MC, KÜÇÜK T, DURU NK, GÜNGÖR S. Transvajinal
ultrasonografi ile PCO tanısı konan infertil olgularda IVF-ICSI tedavisi. IV. Ulusal Obstetrik ve Jinekoloji Kongresi, Antalya, 21-25
Nisan 2004. Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi. 2004; 7: 14, B 007.
33) YENEN MC, DEDE M, GÜNGÖR S, ALANBAY İ, DİLEK S. CA-19-9 may have clinical significance in mature cystic teratomas of
the ovary. IX. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi, Antalya, 4-8 Mayıs 2004. Turkish Journal of Gynecologic Oncology, Kongre
Özel sayısı. 2004; 7(1): 141, P S007.
34) GÜNGÖR S, BAŞER İ, GÖKTOLGA Ü. Amniosentezin fetal kalp atım hızı ve umblikal arter pulsatilite indeksine etkileri. IV. Ulusal
Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Kongresi, İstanbul, 22-24 Kasım 2004. Kongre kitabı; 72.
35) BAŞER İ, CEYHAN ST, GÜNGÖR S. Preterm eylem tedavisinde Nifedipin ve Ritodrinin karşılaştırılması. IV. Ulusal Maternal Fetal
Tıp ve Perinatoloji Kongresi, İstanbul, 22-24 Kasım 2004. Kongre kitabı; 70.
36) GÜNGÖR S, BAŞER İ. Doğumlar Arasında 13 Gün Bulunan İkizler: Olgu Sunumu. IV. Ulusal Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji
Kongresi, İstanbul, 22-24 Kasım 2004. Kongre kitabı; 69.
37) GÜNGÖR S, GÖKTOLGA, CEYHAN ST, ERCAN CM, BAŞER İ. Histerektomi uygulanmış olgularda vajinal cuff smear
uygulamasının etkinliği. 7. Uludağ Jinekoloji ve Obstetrik Kış Kongresi, Bursa, 13-16 Ocak 2005. Kongre kitabı; 225, P 87.
38) GÜNGÖR S, GÖKTOLGA Ü, CEYHAN ST, ERCAN CM, BAŞER İ. Ellis-van Creveld Sendromu: Prenatal sonografi ile tanı
konulan bir olgu. 7. Uludağ Jinekoloji ve Obstetrik Kış Kongresi, Bursa, 13-16 Ocak 2005. Kongre kitabı; 204, P 86.
39) CEYHAN T, BEYHAN C, YAMAN H, BAŞER İ, KAPTAN K, GÜNGÖR S, İFRAN A, GÖKTOLGA Ü. NTD olan gebelerde
serum B 12 düzeylerinin araştırılması. 32. Ulusal Hematoloji Kongresi, Antalya, 8-12 Kasım 2006. Turkish Journal of Hematology.
Vol 23: 20, P 64.
40) GÖKTOLGA Ü, CEYHAN ST, ÖZTÜRK H, GÜNGÖR S, ZEYBEK N, BAŞER İ. Premenarşial 12 yaşındaki bir adölesanda fallop
tüpünün izole tubal torsiyonu: Olgu sunumu. 5. Ulusal Obstetrik ve Jinekoloji Kongresi, Antalya, 16-21 Mayıs 2006. Uzmanlık
Sonrası Eğitim ve Güncel Gelişmeler Dergisi. Kongre Özel sayısı; Vol 3: 149, P 264.
41) CEYHAN ST, BAŞER İ, GÜNHAN Ö, GÜNGÖR S, GÖKTOLGA Ü, YILMAZ A. Vulvar agresif angiomiksoma. 5. Ulusal Obstetrik
ve Jinekoloji Kongresi, Antalya, 16-21 Mayıs 2006. Uzmanlık Sonrası Eğitim ve Güncel Gelişmeler Dergisi. Kongre Özel sayısı; Vol
3: 87, P 128.
42) KESKİN U, GÖKTOLGA Ü, GÜNGÖR S, CEYHAN ST, ERGÜN A. Fetal megasistis ve karyotipleme: Olgu sunumu. 5. Ulusal
Obstetrik ve Jinekoloji Kongresi, Antalya, 16-21 Mayıs 2006. Uzmanlık Sonrası Eğitim ve Güncel Gelişmeler Dergisi. Kongre Özel
sayısı; Vol 3: 82, P 119.
43) CEYHAN ST, BAŞER İ, ERGÜN A, GÜNGÖR S, GÖKTOLGA Ü, FİDAN U. Spontan ve müdahaleli gebelik kayıpları: GATA
Sonuçları. 5. Ulusal Obstetrik ve Jinekoloji Kongresi, Antalya, 16-21 Mayıs 2006. Uzmanlık Sonrası Eğitim ve Güncel Gelişmeler
Dergisi. Kongre Özel sayısı; Vol 3: 80, P 113.
44) CEYHAN ST, BAŞER İ, ERGÜN A, GÜNGÖR S, GÖKTOLGA Ü, FİDAN U. Preterm Doğum: GATA epidemiyoloji ve neonatal
sonuçları. 5. Ulusal Obstetrik ve Jinekoloji Kongresi, Antalya, 16-21 Mayıs 2006. Uzmanlık Sonrası Eğitim ve Güncel Gelişmeler
Dergisi. Kongre Özel sayısı; Vol 3: 80, P 114.
45) GÖKTOLGA Ü, KESKİN U, CEYHAN ST, FİDAN U, GÜNGÖR S, BAŞER İ. İkiz gebeliklerde serum progesteron ölçümünün
erken gebelik prognozunda prediktif önemi. 2. TSRM Ulusal İnfertilite Kongresi, Antalya, 6-9 Eylül 2006. Kongre Kitabı; 238, P 8.
46) CEYHAN ST, BEYAN C, YAMAN H, BAŞER İ, KAPTAN K, GÜNGÖR S, İFRAN A, GÖKTOLGA Ü. Fetal Nöral Tüp Defektli
Gebelerde Serum Vitamin B12 Düzeyleri. 11. Ulusal Perinatoloji Kongresi, Kongre Kitabı, 209, PS-08, Antalya, 2007.
47) CEYHAN ST, KARAŞAHIN E, BAŞER İ, ÖZCAN A, ERGÜN A, GÜNGÖR S, GÖKTOLGA Ü. Antenatal Ultrason Taramasında
Fetal Anomali Tesbit Edilen Gebeliklerin Patolojik İnceleme Sonuçlarının Karşılaştırılması: GATA Sonuçları. 11. Ulusal Perinatoloji
Kongresi, Kongre Kitabı, 216, PS-15, Antalya, 2007.
Bilimsel veya Ders Kitapları:
Yazarlık
1) PABUÇCU R, GÜNGÖR S. Hirsutizm. Polikistik Ovarian Sendrom, PABUÇCU R (Editör). Atlas Kitabevi, Ankara, ISBN: 975-717527-7. 2001; 109-48.
2) GÜNGÖR S. Obstetrik analjezi ve anestezi. Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ders Kitabı, PABUÇCU R
(Editör). GATA Basımevi, Ankara, ISBN: 975-409-210-9. 2002; 33-44.
3) GÜNGÖR S. Plasental gelişim ve fizyoloji. Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ders Kitabı, PABUÇCU R
(Editör). GATA Basımevi, Ankara, ISBN: 975-409-210-9. 2002; 76-84.
4) GÜNGÖR S. Doğum eyleminin idaresi. Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ders Kitabı, PABUÇCU R
(Editör). GATA Basımevi, Ankara, ISBN: 975-409-210-9. 2002; 96-105.
5) GÜNGÖR S. Distosi. Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ders Kitabı, PABUÇCU R (Editör). GATA
Basımevi, Ankara, ISBN: 975-409-210-9. 2002; 274-77.
6) GÜNGÖR S. Preoperatif hazırlık. Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ders Kitabı, PABUÇCU R (Editör).
GATA Basımevi, Ankara, ISBN: 975-409-210-9. 2002; 416-43.
7) GÜNGÖR S. Postoperatif bakım. Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ders Kitabı, PABUÇCU R (Editör).
GATA Basımevi, Ankara, ISBN: 975-409-210-9. 2002; 444-77.
8) GÜNGÖR S. Spontan gebelik kaybı. Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ders Kitabı, PABUÇCU R (Editör).
GATA Basımevi, Ankara, ISBN: 975-409-210-9. 2002; 492-502.
9) GÜNGÖR S. Benign adneksal kitleler. Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ders Kitabı, PABUÇCU R
(Editör). GATA Basımevi, Ankara, ISBN: 975-409-210-9. 2002; 577-589.
10) BAŞER İ, GÜNGÖR S. Abortion (Spontan gebelik kaybı). Kadın Hastalıkları ve Doğum Bilgisi, ÇİÇEK N, AKYÜREK C, ÇELİK Ç,
HABERAL A (Editörler). Güneş Tıp Kitabevi, ISBN: 975-277-096-7. 2004; 627-36.
11) GÜNGÖR S, KATOĞLU T. Embryo redüksiyonu: Etik ve yasal boyut. Obstetrik: Maternal-Fetal Tıpta Etik ve Yasal Boyut, BEKSAÇ
MS, ÖCAL ŞA, KATOGLU T, ŞENOCAK Z, SUĞLE MA (Editörler). Medikal Network Yayıncılık, Ankara, ISBN : 975-98690-0-4.
2004; 225-35.
12) ÜSTÜNÖZ A, GÜNGÖR S. Antenatal eğitimin dünü ve bugünü. Lamaze Yöntemi İle Doğuma Hazırlık ve Doğum, KADAYIFÇI O
(Editör). Nobel Tıp Kitabevi, Ankara, ISBN: 975-8561-47-2. 2005; 7-22.
13) GÜNGÖR S. Jinekolojik Ameliyatlarda Preoperatif değerlendirme. Maternal Fetal Tıp. Jinekoloji, Üreme Endokrinolojisi ve
İnfertilite, Jinekolojik Onkoloji Kitabı, Cilt 2, BEKSAÇ MS, DEMİR N, KOÇ A, YÜKSEL A (Editörler). Medikal Network
Yayıncılık, Ankara, ISBN: 975-98690-1-2. 2006; 2025-93.
12
14) GÜNGÖR S. Jinekolojik Ameliyatlarda Postoperatif bakım. Maternal Fetal Tıp. Jinekoloji, Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite,
Jinekolojik Onkoloji Kitabı, Cilt 2, BEKSAÇ MS, DEMİR N, KOÇ A, YÜKSEL A (Editörler). Medikal Network Yayıncılık, Ankara,
ISBN: 975-98690-1-2. 2006; 2094-121.
15) BAŞER İ, GÜNGÖR S. Tekrarlayan gebelik kayıpları. Klinikte Obstetrik ve Jinekoloji, ÇİÇEK MN, MUNGAN MT (Editörler).
Güneş Tıp Kitabevi, Ankara, ISBN: 975-277-131-9. 2007; 407-14.
16) BAŞER İ, KESKİN U. GÜNGÖR S. Spontan Gebelik Kaybı. Kadın Hastalıkları ve Doğum Bilgisi ÇİÇEK MN, MUNGAN MT
(Editörler). Güneş Tıp Kitabevi, Ankara, ISBN: 975-717-5971. 2012
17) BİRİ A, GÜNEN BB, GÜNGÖR S. Sezaryen Doğum. Jinekolojik Cerrahi: GÜNER H. (Editör) Güneş Tıp Kitabevi, Ankara, ISBN:
975-277-4209. 2012; 1515-29
Editörlük
18) GÜNGÖR S. GATA Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Rehberi (Editör): Damla Matbaacılık, Ankara, ISBN: 975-00225-0-5. 2003
19) 10 Adımda Vajinismus Tedavisi. Cem KEÇE, Serap GÜNGÖR (Editör). Ütopya Grafik Matbaacılık. Mart 2011, Ankara. ISBN:
9786054116096
Çevirmenlik
20) BAŞER İ, GÜNGÖR S. Menopoz (Menopause). Klinik Jinekolojik Endokrinoloji ve İnfertilite, 5. Baskı, ERK A (Çeviri editörü) Clinical Gynecologic Endocrinology and Infertility, 5 th Edition, Speroff L, Glass RH, Kase NG (Editors). Nobel Tıp Kitabevi, Ankara,
ISBN: 975-420-009-2. 1997; 583-649.
Bilimsel Ödüller:
1) Türk Jinekoloji ve Obstetri Derneği, IV. Ulusal Obstetrik ve Jinekoloji Kongresi, En İyi Oral Prezentasyon Beşincilik Ödülü, Antalya,
21-25 Nisan 2004.
BAŞER İ, ŞEN S, DEDE M, GÖKTOLGA Ü, GÜNGÖR S, YENEN MC, CEYHAN ST. Tokoliz ve doğum indüksiyonunun
başarısında Bishop skorlaması ve servikal IGFBP-I ölçümlerinin yeri.
2) Türk Jinekoloji ve Obstetri Derneği, IV. Ulusal Obstetrik ve Jinekoloji Kongresi, En İyi Oral Prezentasyon İkincilik Ödülü, 21-25
Nisan 2004, Antalya
ERGÜN A, DEMİR S, DEDE M, GÖKTOLGA Ü, YENEN MC, GÜNGÖR S, CEYHAN ST. “Fetal anoploidilerin prenatal tanısında
1. trimester sonografinin maternal serum biokimyası ile kombinasyonu ve 2. trimester maternal serum biokimya tarama testi ile
karşılaştırılması’’
3) Ankara Anestezioloji ve Reanimasyon Derneği, Sözlü Sunum Yarışması, İkincilik Ödülü. 18 Kasım 2005, Ankara.
KURT E, BİLGİN F, GÜNGÖR S, UĞUR Y, KILIÇKAYA O. Servikal teratomlu bir olguda yaklaşım.
4) Tübitak Uluslararası Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü. 2006
CEYHAN ST, TEKSÖZ E, GÜNGÖR S, GÖKTOLGA Ü, PABUÇCU R. Effect of Bupivacaine after operative laparoscopic
gynecologic procedures’’ Journal of Minimally Invasive Gynecology, 12 (4), 326-9 (2005).
Katıldığı Bilimsel Toplantılar:
Konuşmacı olarak
1) Asistanların Hizmet İçi Eğitimi. 3. Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, Ankara, 20-23 Nisan 2003.
2) Gebelik takibi ve ölü bebek: İntrauterin ölüm. Maternal-Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği, Doğum Hekimliği, Maternal - Fetal Tıp:
Etik ve Yasal Boyut Kongresi, Ankara, 12-13 Eylül 2003.
3) Prenatal tanıda serum biokimyası ve ultrason. VI. Ulusal Prenatal Tanı ve Tıbbi Genetik Kongresi, Antalya, 20-24 Nisan 2004.
4) Fetal Kalp ve Toraks: Normal Anatomi, temel ve genişletilmiş tarama, önemli anomaliler. Türkiye Maternal-Fetal Tıp ve Perinatoloji
Derneği, 6ncı Ulusal Kongresi, Temel Obstetrik Ultrasonografi Kursu, Antalya, 29 Ekim-2 Kasım 2008.
5) Genel Obstetrik Uygulamalar. Türkiye Maternal-Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği, 6ncı Ulusal Kongresi, İnteraktif Oturum, Antalya,
29 Ekim-2 Kasım 2008.
6) Türkiye'de düşüklerde yasal düzenlemeler. 6ncı Ulusal Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi. Ankara, 23-25 Nisan 2009
7) Çoğul gebeliklerde 11-14 hafta ultrasonografisi. 7nci Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, TMFTP Derneği 11-14 Hafta
Ultrasonografisi Kursu, Girne, Kıbrıs, 14 -19 Mayıs 2009
8) Gebelik boyunca ultrasonografi kime ne sıklıkta yapılmalı?. 7nci Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Girne, Kıbrıs, 14 -19 Mayıs
2009
9) Türkiye'de düşüklerle ilgili yasal durum. 7nci Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Girne, Kıbrıs, 14 -19 Mayıs 2009
10) Sezaryende yeni cerrahi teknikler. 8nci Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Girne, Kıbrıs, 13 -18 Mayıs 2010
11) Sezaryen: Cerrahi Teknik Türkiye Maternal-Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği, 8ncı Ulusal Kongresi, İstanbu, 26-29 Eylül 2010.
12) Obstetrik ve Genetikte Önemli Konular: Fetal anomaliler. 9ncu Tıbbi Genetik Kongresi, İstanbul 1-5 Aralık 2010
13) Obstetrik ve Genetikte Önemli Konular: Minör Markerlar. 9ncu Tıbbi Genetik Kongresi, İstanbul 1-5 Aralık 2010
14) Obstetrik ve Genetikte Önemli Konular: Gebelik Terminasyonu. 9ncu Tıbbi Genetik Kongresi, İstanbul 1-5 Aralık 2010
15) Türkiye'de düşüklerde yasal düzenlemeler. 7nci Ulusal Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi. Ankara, 23-25 Nisan 2011
16) Amniotik Sıvının Değerlendirilmesi. 9ncu Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Antalya, 18-22 Mayıs 2011
17) Amniotik Sıvının Değerlendirilmesi. Türkiye Maternal-Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği, Obstetrik Ultrasonografi Kursu, İstanbul, 2931 Ekim 2011.
18) Sezaryen: Cerrahi Teknik Türkiye Maternal-Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği, 8ncı Ulusal Kongresi, İstanbu, 11-14 Ekim 2012.
19) GRISS ve Türk Kadınlarında “Parmak” Sorunu. 21. Uluslararası Cinsel Sağlık Kongresi. Antalya 17-20 Nisan 2014.
20) Fetal Redüksiyon ve Selektif Fetisid. 12nci Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. Antalya, 15-19 Mayıs 2014
21) Taşıyıcı annelik. II. Ulusal In Vitro Fertilizasyon Sempozyumu, Ankara, 24-27 Nisan 2002.
22) Gebelikte ultrasonla servikal değerlendirme. Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, 2001-2002
Eğitim Toplantıları, Ankara, 10 Mayıs 2002.
23) Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Eğitici Eğitimi Kursu (eğitici olarak). Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA). Ankara, 24-28
Şubat 2003.
24) Prenatal tarama programları. Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, 2002-2003 Eğitim
Toplantıları, Ankara, 28 Mart 2003.
25) Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Eğitici Eğitimi Kursu (eğitici olarak). Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA). Ankara, 16-20
Haziran 2003.
26) Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Eğitici Eğitimi Kursu (eğitici olarak). Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA). Ankara, 23-27
Haziran 2003.
13
27) Preeklampsi ve eklampsiye bağlı maternal morbidite ve mortalite. Maternal-Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği, Konya, 3 Nisan 2004.
28) Erken doğumun önlenmesinde cerclage’ın yeri. Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, 20032004 Eğitim Toplantıları, Ankara, 04 Haziran 2004.
29) Prenatal tanıda invaziv yöntemler. Maternal-Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği, Afyon Karahisar, 11 Aralık 2004.
30) IUGR fizyopatolojisi. Maternal-Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği, Elazığ, 12 Mart 2005.
31) Çoğul gebelikler: Redüksiyon işlemleri. Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, 2005-2006
Eğitim Toplantıları, Ankara, 21 Nisan 2006.
32) Prenatal tanıda invaziv girişimler. Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, 2004-2005 Eğitim
Toplantıları, Ankara, 06 Mayıs 2005.
33) Gebelikte servikal değerlendirme: Servikal yetmezlik - Bugünü. Hacettepe Üniversitesi, Mezuniyet Sonrası Eğitim Günleri, Ankara,
26-28 Mayıs 2006.
34) Çoğul gebelikler: 11-14 haftada sonografinin yeri. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 30ncu Kuruluş Yıldönümünde Perinatoloji
Sempozyumu: Bugün neredeyiz? Ankara, 14 Kasım 2009
35) Obstetrik ve Genetikte Önemli Konular: Fetal anomaliler. 9ncu Tıbbi Genetik Kongresi, İstanbul 1-5 Aralık 2010
36) Gebelikte Destek Tedavileri: Multivitamin Element Desteği. Türkiye Maternal-Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği, Anadolu Çalışma
Grubu Toplantısı, Ankara, 5 Kasım 2010
37) Geç preterm eylem tedavi edilmeli mi? Rize Üniversitesi Tıp Fakültesi Toplantısı, Rize, 8 Nisan 2011
38) Down Sendromu: Türkiye Perspektifi. Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, 2010-2011
Eğitim Toplantıları, Ankara, 21 Nisan 2011
39) Türkiye'de düşüklerde yasal düzenlemeler. GATA, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, 2011-2012 Eğitim Toplantıları,
Ankara, 15 Aralık 2011
40) Tekrarlayıcı Gebelik Kayıplarında Çiftin Değerlendirilmesi Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim
Dalı, 2011-2012 Eğitim Toplantıları, Ankara, 02 Mart 2012.
41) Sezaryen’de alternatif prosedürler. GATA, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, 2012-2013 Eğitim Toplantıları, Ankara, 19
Nisan 2013
Oturum Başkanı olarak
42) Nedim ÇİÇEK, Sadettin GÜNGÖR. Perinatal Enfeksiyonlar. Maternal-Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği, Fetal Tıp Prenatal Tanı
Kongresi, Antalya, 30 Nisan- 2 Mayıs 2005. (Oturum Başkanlığı)
43) Sadettin GÜNGÖR, Füsun VAROL. Gebelikte İlaç Tedavisi. Maternal-Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği, Fetal Tıp Prenatal Tanı
Kongresi, Antalya, 30 Nisan- 2 Mayıs 2005. (Oturum Başkanlığı)
44) Cemalettin AKYÜREK, Mesut ÖZSOY, Sadettin GÜNGÖR. Yüksek Riskli Gebelikler. Maternal-Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği,
Bölgesel Eğitim Toplantıları: Prenatal Takip, Isparta, 4-5 Haziran 2005. (Oturum Başkanlığı)
45) İsmail DÖLEN, Hayri ERMİŞ, Sadettin GÜNGÖR. Gebelik Terminasyonu. Maternal-Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği, Doğum
Hekimliği, Maternal - Fetal Tıp: Etik ve Yasal Boyut Kongresi, İstanbul, 24-26 Kasım 2005.(Oturum Başkanlığı)
46) Atıl YÜKSEL, Sadettin GÜNGÖR. Perinatoloji IX. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği, 5. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi,
Antalya, 16-21 Mayıs 2006. (Oturum Başkanlığı)
47) Okan Özkaya, Sadettin GÜNGÖR. Perinatoloji Oturumu/Gebelik Sorunlari. 11. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Antalya, 1519 Mayıs 2013. (Oturum Başkanlığı)
Düzenleme Kurulunda görev alarak
48) IV. Histeroskopi Teorik ve Pratik Kursu. Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Ankara, 2002. (Organizasyon)
49) Maternal-Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği, Bölgesel Eğitim Toplantıları, Prenatal Takip. Süleyman Demirel Üniversitesi ve Gülhane
Askeri Tıp Akademisi, Isparta, 4-5 Haziran 2005. (Organizasyon)
50) Tuncay Özgünen, Sadettin GÜNGÖR. Türkiye Maternal-Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği, 6ncı Ulusal Kongresi, TEMEL
OBSTETRİK ULTRASONOGRAFİ KURSU, Antalya, 29 Ekim-2 Kasım 2008.
51) Hayri ERMİŞ. Sadettin GÜNGÖR 7nci Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, TMFTP Derneği 11-14 HAFTA
ULTRASONOGRAFİSİ KURSU, Girne, Kıbrıs, 14 -19 Mayıs 2009
Uluslararası Dergilerde Hakemlik:
1) International Journal of Gynecology & Obstetrics, 2007-Halen
2) European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology, 2011- Halen
Ulusal Dergilerde Hakemlik:
3) Kadın-Doğum Dergisi, 2002-2013.
4) Gülhane Tıp Dergisi, 2002-2013.
5) Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, 2011- Halen
Görev Yaptığı Bilimsel Kurullar:
1) Maternal-Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği Etik ve Hukuk Çalışma Komitesi Yönetim Kurulu Üyeliği: 2001-2003
2) Maternal-Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği Etik ve Hukuk Çalışma Komitesi Yönetim Kurulu Üyeliği: 2003-2005
3) Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu –UNFPA-, TC. Sağlık Bakanlığı ve Gülhane Askeri Tıp Akademisi tarafından ortaklaşa yürütülen Türk
Silahlı Kuvvetleri, Üreme Sağlığı Projesi’nde TSK Üreme Sağlığı Koordinasyon Kurulu Üyeliği 2003-2006.
4) 600 Yataklı Erzurum Mareşal Çakmak Askeri Hastanesi. 2007-2008. Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisi Şefliği; kısa sürelerle
Cerrahi Bölümler Başkanlığı, Baştabip Yardımcılığı, Baştabiplik .
5) GATA Tıp Fakültesi III. Sınıf Sınıf ders kurulu üyeliği, 2009-2010
6) GATA Tıp Fakültesi III. Sınıf Sınıf ders kurulu üyeliği, 2010-2011
7) GATA Tıp Fakültesi IV. Sınıf Sınıf ders kurulu üyeliği, 2011-2012
8) GATA Tıp Fakültesi IV. Sınıf Sınıf ders kurulu üyeliği, 2012-2013
9) TC Sağlık Bakanlığı Anne Ölümlerini Azaltma Veri Sistemi Merkez Komisyonu Üyeliği 2010 – Halen devam etmektedir.
14

Benzer belgeler