1.1 FİBER OPTİK EK CİHAZI (Fusion Splicer)

Transkript

1.1 FİBER OPTİK EK CİHAZI (Fusion Splicer)
1.1 FİBER OPTİK EK CİHAZI (Fusion Splicer)
1.1.1. Cihaz, Single Mode (ITU-T G.652), Multimode (ITU-T G.651), Dispersion Shifted (ITU-T G.653) ve Non-zero Dispersion
Shifted (ITU-T G.655) ile Bending Loss Insensitive Single Mode (ITU-T G.657A, G.657.B) tipindeki fiber optik kabloların ek
yapılmasına uygun yapıda olacaktır. Cihaz bu tip ve cinsteki fiberleri otomatik olarak tanıyacak ve otomatik olarak fiber ekleme
işlemini yapacaktır.
1.1.2. Cihaz ITU-T standartlarında kesim yapılmış aynı türdeki fiberlerin, ekleme işleminde, Single mode(ITU-T G.652) için en
fazla 0.02 dB, Multimode(ITU-T G.651) için en fazla 0.01 dB, Dispersion Shifted(ITU-T G.653) ve Non-zero Dispersion
Shifted(ITU-T G.655) için en fazla 0.04 dB ortalama ekleme kayıpları ile ek yapabilme özelliğine sahip olacaktır. Return loss
>60dB olmalıdır.
1.1.3. Cihazın germe kuvveti standart 1.96~2.25 Newton olmalıdır. Cihaz 7 sn de ek yapabilmeli ve 13 sn de ek koruyucu
tüpünü ısıtma işlemini yapabilmelidir.
1.1.4. Cihaz, mikroişlemci kontrollü tam otomatik olacak, gerçek zaman denetimli kaynak yapabilme imkanı olacak ve atmosfer
basıncı, nem ve sıcaklık değişikliklerine göre 3.2 maddesinde istenilen değerlerde ek yapacaktır. Ayrıca ek cihazı manuel olarak
da kullanılarak ek yapabilecektir. Cihaz, otomatik olarak fiberleri eklerken füzyon kaynağı(arkı) için kalibrasyon istemeyecek, ark
kalibrasyonunu otomatik olarak cihaz kendi kendine yapacaktır.
1.1.5. Cihaz, kaplama çapı(cladding diameter) 80-150 µm arasında olan ve kılıf çapı(coating diameter) 100-1000 µm arasında
olan fiberlerde işlem yapabilmeye uygun yapıda olacaktır. Fiber yatakları kolayca sökülüp takılabilecektir.
1.1.6. Cihaz, yapılan ekin tahmini kaybını dB olarak otomatik olarak ölçecek ve ekranında gösterecektir. Cihazın ek yapma
methodu Core Alignment (DACAS: Digital Analysis Core Alignment System) olacaktır. Cihaz en az 2 CCD kamera ile fiber
özlerinin hizalama (core alignment) datalarını analiz ederek uygun ekleme kaybını bulacaktır. Fiberin yaşı ve kalitesinden
bağımsız olarak düşük kayıplar ile otomatik ekleme yapabilmelidir.
1.1.7. Cihazın 10 kullanıcı modu füzyon işlemi ve 6 dahili ısıtma modu olmalıdır.
1.1.8. Cihaz, en az 2000 adet son yapılan ekleme işlemini, özellikleri ile birlikte kayıt altına alabilecek bir hafızaya sahip
olacaktır.
1.1.9. Cihaz fiber görüntüsünü X/Y eksenleri için eşzamanlı, tek X ve Y ekseni için ayrı ayrı gösterebilme yeteneğine sahip
olacaktır.
1.1.10. Cihaz, fiber görüntülenmesinde tek X veya Y ekseni bulunduğunda en az 520x büyütebilme özelliğinde olacaktır.
1.1.11. Cihazın çalışma sıcaklığı en az (-10°C, +50°C), depolama sıcaklığı ise en az (–40°C, +80°C) arasında olmalı ve cihaz
bu sıcaklık seviyelerini 0-5000 metre yükseklik aralığında korumalıdır. Ayrıca 5000 metre seviyede yapılan ekleme işlemlerinde
basınç dengelemesi yapabilmelidir. Cihazın 15m/s rüzgar mukavemeti olmalı ve bu aralıkta füzyon işlemini başarılı bir şekilde
yapabilmelidir. Cihaz LCD ekranı üzerinde dış ortam sıcaklığını göstermelidir.
1.1.12. Cihazın dış kasası, yağmura, toza ve şoka dayanıklı olmalıdır. Su, toz ve şok durumları sırasında cihaz füzyon işlemi
yapabilmelidir.
1.1.13. Cihaz, fiberi ekleme yaptıktan sonra en az 1.96 N - 2.25 N kuvvet ile ek-yeri çekme testi yaparak ekin mekanik
sağlamlığını kontrol edebilecek yapıda olacaktır. Bu fonksiyon istendiği takdirde kapatılabilir olmalıdır.
1.1.14. Cihaz, AC enerji bağlanmadığında kendi bataryasından enerji alacak şekilde bir şarj edilebilir, değiştirilebilir özellikte
dahili besleme bataryası (Li-Ion vb.) ve şarj ünitesine sahip olacaktır. Ayrıca cihaz ile birlikte araç şarj kiti de verilmelidir.
1.1.15. Cihaz, bataryası ile en az 170 adet ekleme/büzme(ısıtma) işlemeni yapabilecektir. Ayrıca cihaz kullanım süresince
batarya şarj durumunu ve doluluk durumunu gösterecektir.
1.1.16. Cihaz en az 5” inch büyüklükte, renkli LCD ekrana sahip olacaktır. Cihazın MENU arayüzü grafik tasarımlı arayüz
olmalıdır ve text metinlerden oluşan bir anasayfa arayüzü olmamalıdır. MENU ve içeriğindeki özellikler kolay ve anlaşılır
olmalıdır.
1.1.17. Cihaz ekranı sabit veya kullanıcı konumuna göre hareket edebilir şekilde olabilecektir.
1.1.18. Cihaz USB portuna sahip olacak ve bu port sayesinde bilgisayara data transfer edebilme özelliğinde olacaktır. Bu port
için gereken bağlantı kablosu standart olarak verilecektir.
1.1.19. Cihazın üzerinde en az 1 adet ısıtıcı fırın bulunmalı ve çeşitli ek koruyucu manşonlar için değişik ısıtıcı modları
tanımlanabilmelidir. Bu fırınlar eklerin optik zayıflamasını değiştirmeden 40 mm ve 60 mm boyutundaki ek koruyucunun
kapanmasını sağlayacaktır. Kaplamanın ek üzerinde optik ve mekanik olarak herhangi bir etkisi bulunmayacaktır.
1.1.20. Cihaz ile ek yapılırken aynı anda ısıtıcı fırında çalıştırılabilecektir.
1.1.21. Cihaz farklı ortam, ısı ve basınç şartlarında çalışacağı zaman özel bir ayar yapılmasına gerek duyulmadan, otomatik
olarak ark gücü ve ark süresini ortam şartlarına göre kendisi ayarlayacaktır.
1.1.22. Cihaz, ek yapma işlemi için gerekli fonksiyonları denetleyebilecek ve bu konuda kullanıcıya bütün gerekli fonksiyonların
çalışıp çalışmadığını bildirecektir.
1.1.23. Cihaz toz, su, neme karşı yalıtılmış, darbeye(şoka) karşı dayanıklı olacaktır.
1.1.24. Cihaz, arazi şartlarında çalışmaya ve taşınabilmeye uygun sert bir çanta içinde olacaktır.
1.1.25. Cihazın menü yazılımı (karakterler de dahil) Türkçe olacaktır.
1.1.26. Cihazın parola ile açma özelliği olacaktır.
1.1.27. Cihazın batarya dahil ağırlığı ≤ 3 kg olacaktır.
1.1.28. Cihaz bir çift elektrotla en az 3500 ark füzyonu yapabilmelidir.
1.1.29. Ek aletinin tüm butonları aydınlatmalı olmalıdır.
1.1.30. Cihaz, ani gerilim ve akım değişikliklerine karşı korumalı olacaktır.
1.1.31. Cihaz ile birlikte gerekli bağlantı kabloları, batarya şarj kablosu, araç şarj kiti, USB bilgisayar bağlantı kablosu cihazın
kutu içeriğinde olmalıdır.
1.1.32. Cihazın işletim programının yeni versiyonları yayınlandığında internet aracılığıyla program güncelleştirmeleri alıcı
tarafından yapılabilecek veya yüklenici firma tarafından sağlanacaktır.
1.1.33. Cihazın sağladığı uluslararası standartlar teklifte belirtilecektir.
1.1.34. Üretici firmanın ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi belgesi ve CE Uyumluluk belgesi olacaktır ve bu belgeler teklifle
birlikte verilecektir.
1.1.35. Cihaz ile birlikte bir adet Fiber kesici (Fiber cleaver) kutu içeriğinde verilmelidir.
1.1.36. Cihazın üzerinde, elektrotların kullanılamaz hale geldiği durumda, elektrotların değişmesi için uyarı mesajı verecek ve
yapılan ek sayısını gösterecek bir sayaç bulunacaktır. Ayrıca elektrotlar kolayca, herhangi bir alet veya tornavida gerektirmeden
el ile sökülüp takılabilecektir. Her ek aleti ile birlikte yedek olarak 1 (bir) takım elektrot olmalıdır.
1.1.37. Cihaz eklenecek fiberler yataklara yerleştirildiğinde otomatik olarak fiber ekleme işlemine başlayacak ve rüzgar kapakları
otomatik olarak kapanacaktır. Herhangi bir tuşa basmadan ek işlemini gerçekleştirecektir.
1.1.38. Cihazın çantası ayrıca cihazın sahada kullanılacağı bir çalışma tablası olarak kullanılabilmelidir.
1.1.39. Teklif edilecek anahtara ilişkin yetkili satıcı belgesi yetkili distribütör tarafından onaylı bir şekilde sunulmalıdır.
1.1.40. Yetkili distribütör firma, üretici firma ile olan ticari ilişkisini üretimin yapıldığı ülkenin Türkiye konsolosluğundan onaylı bir
belge ile ibraz etmelidir.

Benzer belgeler