sunum - Unesco

Transkript

sunum - Unesco
UNESCO Yaratıcı
Şehirler Ağı
İrem Alpaslan
Genel Sekreter Yard. V.
Yaratıcı Şehirler Ağı Programı
• Yaratıcı Şehirler Ağı (Creative Cities Network) 2004
yılında kurulmuş bir UNESCO Programıdır.
• Yürütme Kurulunun 170. Oturumunda alınan kararla
ilk çerçevesi çizilmiş 33. Genel Konferansta alınan
kararla dış kaynaklar aracılığıyla fonlanan bir inisiyatif
olarak kurulmuştur. “UNESCO Kültürel Çeşitlilik
Küresel İttifakı” kapsamında kurulmuştur.
• Bu yıl itibariyle toplamda 69 üyesi bulunmaktadır.
Bölgesel Dağılım
Ayrıntılı bilgi için bakınız: http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/creativity/creativecities-network/who-are-the-members/
Yaratıcı Şehirler Ağı
Temaya Göre Şehirlerin Dağılımı
Edebiyat (11)
Müzik (9)
Tasarım (16)
Gastronomi (8)
Sinema/Film (5)
Zanaat ve Halk Sanatları (12)
Medya Sanatları (8)
12%
16%
7%
12%
13%
23%
17%
Edebiyat Şehirleri
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Edinburgh (Birleşik Krallık)
Melbourne (Avustralya)
Norwich (Birleşik Krallık)
Dublin (İrlanda)
Reykjavik (İzlanda)
Iowa (A.B.D)
Krakov (Polonya)
Dunedin (Yeni Zelanda)
Granada (İspanya)
Heidelberg (Almanya)
Prag (Çek Cumhuriyeti)
Gastronomi Şehirleri
•
•
•
•
•
•
•
•
Popayán (Kolombiya)
Chengdu (Çin)
Östersund (İsveç)
Jeonju (Güney Kore)
Zahle (Lübnan)
Florianopolis (Brezilya)
Shunde (Çin)
Tsuruoka (Japonya)
Medya Sanatları Şehirleri
•
•
•
•
•
•
•
•
Lyon (Fransa)
Enghien – les – Bains (Fransa)
Sapporo (Japonya)
Dakar (Senegal)
Gwangju (Kore)
Linz (Avusturya)
Tel Aviv- Yafo (İsrail)
York (Birleşik Krallık)
Müzik Şehirleri
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Sevilla (İspanya)
Bolonya (İtalya)
Glasgow (Birleşik Krallık)
Gent (Belçika)
Bogota (Kolombiya)
Brazzaville (Kongo Cumhuriyeti)
Hamamatsu (Japonya)
Hannover (Almanya)
Mannheim (Almanya)
Sinema/Film Şehirleri
•
•
•
•
•
Bradford (Birleşik Krallık)
Sidney (Avustralya)
Busan (Kore)
Galway (İrlanda)
Sofya (Bulgaristan)
Tasarım Şehirleri
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Buenos Aires (Arjantin)
Berlin (Almanya)
Monteral (Kanada)
Nagoya (Japonya)
Kobe (Japonya)
Shenzhen (Çin)
Şanghay (Çin)
Seul (Kore)
Saint-Étienne (Fransa)
Graz (Avusturya)
Beijing (Çin)
Bilbao (İspanya)
Curitiba (Brezilya)
Dundee (Birleşik Krallık)
Helsinki (Finlandiya)
Torino (İtalya)
Zanaat ve Halk Sanatları
Şehirleri
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Santa Fe (A.B.D)
Asvan (Mısır)
Kanazawa (Japonya)
Icheon (Kore)
Hangzhou (Çin)
Fabriano (İtalya)
Paducah (A.B.D)
Jacmel (Haiti)
Jingdezhen (Çin)
Nassau (Bahamalar)
Pekalongan (Endonezya)
Suzhou (Çin)
Ağın Temel Özellikleri
• Kültürel çeşitlilik ve sürdürülebilir kentsel kalkınma temel
misyonuyla birlikte çalışan yaratıcı şehirlerden oluşan bir
ağdır.
• Farklı bölgelerden, gelir düzeylerinden, kapasitelerden
şehirleri yaratıcı endüstriler alanında çalışmak üzere bir
araya getiren bir girişimdir.
• Ağa katılım, bu şehrin kültürel ve yaratıcı endüstrilerinin
geliştirilmesine devamlı ve derin bağlılığını gösterir. Bu
çerçevede gerek başvuru aşamasında gerekse sonrasında
bu yöndeki çalışmalarını sürdürmesi beklenir.
Misyon Beyanı
• Misyon Cümlesi, Yaratıcı Şehirler Ağının temel çalışma
mantığını, beklentilerini ve tüm kriterleri özetler.
• Gerek başvuru dosyası hazırlanırken gerek çalışmalar
yürütülürken
uygulanması
beklenen
en
temel
düzenlemedir.
• Amaç , hedefler ve faaliyet alanları olarak üç başlık altında
özetlenir.
Misyon Beyanı
Amaç
• Yaratıcı Şehirler Ağı’nın mevcut misyonu bağlamında Ağ,
• Yaratıcılığı sürdürülebilir kalkınmanın stratejik bir faktörü
olarak belirlemiş şehirler arasında uluslararası işbirliğini,
dünyanın tüm bölgelerinde kamu ve özel sektör, meslek
örgütleri, topluluklar, sivil toplum ve kültür kurumlarının
dâhil olduğu ortaklıklar çerçevesinde geliştirmeyi
hedeflemektedir.
• Yaratıcı Şehirler Ağı, kaynaklarının ortak bir amaç için
birleştirmeye hazır şehirlerden oluşmaktadır. Yaratıcı
Şehirler Ağı yerel yaratıcı endüstrilerin teşvik edilmesi ve
sürdürülebilir kentsel kalkınmanın dünya çapında
geliştirilmesinin bir aracı olarak, deneyim, bilgi ve
kaynakların üye şehirler arasında paylaşımını kolaylaştırır.
Misyon beyanının İngilizce tam metni için bakınız:
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/pdf/Mission_statement_Bologna_creativ
e_citie s_meeting.pdf
Misyon Beyanı
Hedefler
• Yerel düzeyde kültürel mal ve hizmetlerin yaratılması,
üretilmesi, dağıtım ve yararlanılmasını güçlendirmek
• Kadınlar ve gençler de dâhil olmak üzere özellikle kırılgan
gruplar arasında yaratıcılık ve yaratıcı ifadeleri teşvik
etmek
• Kültürel yaşama ulaşım ve katılımın, kültürel mallardan
faydalanılmasının teşvik edilmesi
• Yerel kalkınma planlarına kültürel ve yaratıcı endüstrilerin
dâhil edilmesi
Misyon beyanının İngilizce tam metni için bakınız:
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/pdf/Mission_statement_Bologna_creativ
e_citie s_meeting.pdf
Misyon Beyanı
Faaliyet alanları
• Yaratıcı Şehirlerin hedefleri, aşağıda sayılan alanlarda işbirlikleri
aracılığıyla gerçekleştirilmektedir:
• Pilot Projeler: yaratıcılığın kalkınmanın anahtarı olduğunu
yansıtan projeler
• İyi Uygulama Örneklerinin Desteklenmesi: verimlilik ve
etkililiğini ispat etmiş proje ve önlemler hakkında bilgi alışverişi
• Çalışmalar: yaratıcı şehirler deneyimi hakkında araştırma, analiz
ve değerlendirme
• Toplantılar: istişareler, buluşmalar ve sanal konferanslar
• İşbirliği Programları: ihtiyaç duyan üye şehirleri desteklemek için
Kuzey- Güney, Güney-Güney, Kuzey- Güney- Güney girişimler
• Eğitim ve Kapasite Geliştirme: stajyer, çırak ve eğitim
modüllerinin mübadelesi
• Politika önlemleri: yerel ve/veya ulusal kalkınma planları ile
bağlantılı girişimler
Misyon beyanının İngilizce tam metni için bakınız:
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/pdf/Mission_statement_Bologna_creativ
e_citie s_meeting.pdf
Başvuru Süreci
Yaratıcı Şehir adaylık komitesinin kurulması
İlgili geçmiş araştırmasının yürütülmesi
Mevcut üyelere danışılması
Yaratıcı değerler ve programların denetlenmesi ve
gözden geçirilmesi
İlgili alanın ve özelliklerin belirlenmesi
Başvuru sürecine ilişkin daha fazla bilgi için bakınız:
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/images/CreativeCitiesNetwo
rk_Handbook_FINAL_26Nov2013_02.pdf
Başvuru Süreci
Şehrin Ağa katkısının formüle edilmesi
Belediye Başkanının resmi tasdikinin edinilmesi
Ulusal meslek kuruluşlarının resmi onayının alınması
Milli Komisyonun resmi tasdikinin alınması
Ağın üyesi şehirlerin resmi onayının alınması
Başvurunun yapılması
Başvuru sürecine ilişkin daha fazla bilgi için bakınız:
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/images/CreativeCitiesNetwo
rk_Handbook_FINAL_26Nov2013_02.pdf
Edebiyat Şehri için rehber
kriterler
• Yayınevleri ve yayın girişimlerinin niteliği, niceliği ve çeşitliliği
• İlk, orta ve yüksek öğretimde yerli veya yabancı edebiyata odaklanan
eğitim programlarının niteliği ve niceliği
• Edebiyat, tiyatro ve/veya şiirin temel rol oynadığı türden kentsel
kalkınma
• Yerli ve yabancı edebiyatın teşvik edilmesini hedefleyen edebiyat
etkinlikleri ve festivallerine ev sahipliği yapmakta deneyim
• Yerli ve yabancı edebiyatın korunmasına, teşvikine ve yayılmasına
adanmış kütüphaneler, kitabevleri ve kamusal veya özel kültürel
merkezler
• Çeşitli ulusal diller ve yabancı dillerden edebiyat eserlerinin çevirisini
yapmada ve yayınlamaya aktif çaba
• Edebiyatın teşviki ve edebiyat ürünleri pazarlamasının güçlendirilmesi
için yeni medya da dahil olmak üzere medyanın aktif dâhiliyet
Ayrıntılı bilgi için bakınız:
http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/creativity/creative-cities-network/literature/
Gastronomi Şehri için rehber
kriterler
• Kent merkezi ve/veya bölgenin karakteristiği olan iyi gelişmiş
gastronomi
• Çok sayıda geleneksel restoran ve/veya şefi bünyesinde
barındıran canlı bir gastronomi topluluğunun bulunması
• Geleneksel mutfakta kullanılan iç kaynaklı malzeme/
• Endüstriyel/teknolojik gelişmeler karşısında ayakta kalabilmiş
yerel bilgi, geleneksel mutfak uygulamaları ve metotları
• Geleneksel gıda marketleri ve geleneksel gıda endüstrisi
• Gastronomi festivaller, ödüller, yarışmalar ve diğer geniş kapsamlı
tanınırlık faaliyetlerine ev sahipliği yapma geleneği
• Doğaya saygı ve sürdürülebilir yerel ürünlerin teşvik edilmesi
• Kamuoyunun takdirine çalışmak, eğitim kuruluşlarında
beslenmenin
teşvik
edilmesi,
biyoçeşitliliği
koruma
programlarının aşçılık okulları müfredatına dahil edilmesi
Ayrıntılı bilgi için bakınız:
http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/creativity/creative-cities-network/gastronomy/
Medya Sanatları Şehri için
rehber kriterler
• Dijital teknolojilerin tetiklediği kültürel ve yaratıcı
endüstrilerin gelişimi
• Kentsel yaşamın iyileştirilmesine yol açan başarılı medya
sanatları entegrasyonu
• Sivil toplumun katılımından yana elektronik sanat
formlarının büyümesi
• Dijital ekonomik kalkınma yoluyla kültüre daha geniş
erişim
• Medya sanatçıları için yerleşim programları ve diğer stüdyo
alanları
Ayrıntılı bilgi için bakınız:
http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/creativity/creative-cities-network/media-arts/
Müzik Şehri için rehber
kriterler
• Müzik yaratımı ve faaliyetlerinin tanınan merkezi olma
• Ulusal ve uluslararası düzeyde müzik festivalleri ve
etkinlikleri düzenlemede deneyim
• Müzik endüstrisinin her formunda teşvik edilmesi
• Müzik üzerine uzmanlaşmış okullar, konservatuarlar,
akademiler ve yükseköğretim kurumları
• Amatör koro ve orkestralar da dahil olmak üzere müzik
eğitimi için enformel yapılar
• Müziğin belli türlerine ve/veya farklı ülkelerden müziğe
adanmış yerel veya uluslararası platformlar
• Müzik yapmak ve dinlemeye uygun kültürel alanlar
Ayrıntılı bilgi için bakınız:
http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/creativity/creative-cities-network/music/
Sinema/Film Şehri için rehber
kriterler
• Sinema ile ilgili önemli altyapı , örn. film stüdyoları, film
alanları/çevreleri vb.
• Filmlerin üretimi, dağıtımı ve ticareti ile devamlı veya
kanıtlanmış bağlantı
• Film festivalleri, gösterimleri ve filmlerle ilgili diğer faaliyetleri
düzenlemede deneyim
• Yerel, bölgesel ve uluslararası düzeyde işbirlikçi girişimler
• Arşivler, müzeler, özel koleksiyonlar ve/veya film enstitüleri
formlarında sinema mirası
• Sinemacılık okulları ve eğitim merkezleri
• Yerli veya ulusal olarak üretilen ve/veya prodüksiyonu yapılan
filmlerin/sinema eserlerinin dağıtımına çaba sarf etmek
• Yabancı filmler üzerine bilgi paylaşımını teşvik eden girişimler
Ayrıntılı bilgi için bakınız:
http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/creativity/creative-cities-network/film/
Tasarım Şehri için rehber
kriterler
• Kurulu tasarım endüstrisi
• Tasarım ve inşa edilmiş çevreden (mimari, şehir planlama,
kamusal alanlar, anıtlar, ulaşım, tabela ve bilgi sistemleri,
topoğrafya vb.) güç alan kültürel peyzaj
• Tasarım okulları ve tasarım araştırma merkezleri
• Ulusal ve/veya yerel düzeyde devamlı faaliyette olan
tasarımcılar ve uygulayıcı yaratıcı gruplar
• Tasarıma adanmış fuarlar, etkinlikler ve sergilere ev
sahipliği yapmada deneyim
• Yerel materyal ve kentsel/doğal koşullardan faydalanan
yerel tasarımcılar ve şehir plancılarına imkan sağlama
• Tasarımla yönlendirilen yaratıcı endüstriler, örn. mimari ve
iç mekan, moda ve tekstil, mücevherat ve takı, etkileşim
tasarımı, kentsel tasarım, sürdürülebilir tasarım vb.
Ayrıntılı bilgi için bakınız:
http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/creativity/creative-cities-network/design/
Zanaat ve Halk Sanatları Şehri
için rehber kriterler
• Zanaat ve halk sanatının özel bir formunda uzun süredir
süregelen gelenek
• Zanaat ve halk sanatının devamlı üretimi
• Zanaatkarların ve yerel sanatçıların güçlü mevcudiyeti
• Zanaat ve halk sanatı ile ilgili meslekler üzerine çalışan
eğitim merkezleri
• Zanaat ve halk sanatını teşvik etmeye yönelik çaba harcama
• Zanaat ve halk sanatıyla ilgili alt yapı örn. müzeler, el
sanatları dükkanları, yerel sanat fuarları vb.
Ayrıntılı bilgi için bakınız:
http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/creativity/creative-cities-network/crafts-and-folk-arts/
Genel Tavsiyeler
Yazıma ilişkin:
• Gerekçe, bilgi, argüman ve sonuçlar bakımından açık ve
tutarlı başvuru
• Şehir genelinde tüm paydaşlarla yakın işbirliği ile yazılmış
kapsamlı danışma ve desteği yansıtan başvuru
• İncelemenin yalnızca dosya baz alınarak yapıldığı
unutulmamalıdır.
Başvuru Hedefine İlişkin:
• Cevaplanması gereken en önemli soru:
diğer Yaratıcı Şehirler ile uluslararası projeler ile Yaratıcı Şehirler
Ağı’nı nasıl zenginleştirecektir?
Başvuru sürecine ilişkin daha fazla bilgi için bakınız:
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/images/CreativeCitiesNetwork_Handbo
ok_FINAL_26Nov2013_02.pdf
• Şehrin yaşadığı tehditler ve bu alanda diğer şehirlerin
bunları paylaştığından yola çıkan bir yaklaşımın dahi
kullanılabileceği akla gelmektedir.
• Ürünlerin, faaliyetlerin, projelerin misyon cümlesinin
uygulanmasına yapacağı katkı anlatılmalıdır.
• Diğer ortaklarla yapılacak projelere örnekler somut olarak
hazırlanmalıdır. Bu öneriler için söz konusu adayların
başvuru dosyaları ve raporları incelenebilir.
Başvuru sürecine ilişkin daha fazla bilgi için bakınız:
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/images/CreativeCitiesNetwo
rk_Handbook_FINAL_26Nov2013_02.pdf

Benzer belgeler

Gaziantep UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağında.

Gaziantep UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağında. kararla dış kaynaklar aracılığıyla fonlanan bir inisiyatif olarak kurulmuştur. “UNESCO Kültürel Çeşitlilik Küresel İttifakı” kapsamında kurulmuştur. • Bu yıl itibariyle toplamda 69 üyesi bulunmakta...

Detaylı