fakültemiz plastik sanatlar bölümleri 2016

Transkript

fakültemiz plastik sanatlar bölümleri 2016
SDÜ, GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ PLASTİK SANATLAR BÖLÜMLERİ 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
ÖZEL YETENEK SINAVI I. AŞAMA BARAJ SINAVININ 23.08.2016 TARİHİNDE YAPILMASINA İLİŞKİN
DUYURUDUR
Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Plastik
Sanatlar Bölümleri Özel Yetenek Sınavı; Resim, Seramik Ve Cam, Grafik Ve Tasarım, Tekstil Ve Moda
Tasarım, Geleneksel Türk Sanatları Bölümlerinin ortak olarak gerçekleştirdikleri I. Aşama Baraj Sınavı
ile başlar. Plastik Sanatlar Bölümleri I. Aşama Baraj Sınavının 22.08.2016 tarihinde saat 10.00 da
yapılacağını duyurmuştur. Plastik Sanatlar Bölümlerine müracaat eden adayların bazılarının sınava
giriş belgelerinde sınav tarihi olması gerektiği biçimde bilgisayar ortamında 22.08.2016 olarak
tanımlanmıştır. Bazı adayların ise sınava giriş belgelerinde sınav tarihi 23.08.2016 olarak bilgisayar
ortamında sehven tanımlanmıştır. Dolayısıyla adayların bir kısmı 22.08.2016 tarihinde baraj sınavına
girerken, bir kısmı sınava giriş belgelerindeki 23.08.2016 tarihini dikkate aldıkları için 22.08.2016
tarihinde yapılan I. Aşama Baraj sınava girmemişlerdir. Ancak bu adaylar 23.08.2016 tarihinde I.
Aşama baraj sınavına girmek üzere saat 10.00 ‘da fakültemiz önünde hazır bulunmuşlardır. Sınava
giriş belgelerinde bilgisayar ortamında sehven atanan tarih nedeniyle sınava giremeyen bu adaylar
dilekçe ile sınavın tekrarı için fakültemiz dekanlığına başvurmuştur. Fakültemiz Dekanlığı, adayların
mağduriyetini gidermek için sınavın tekrarı hususunda Rektörlüğümüzün onayını almış, sınavın tekrar
edileceği, dilekçe veren adaylara duyurulmuştur.
Başvuruda bulunan adayların mağduriyet yaşamamaları açısından, 23.08.2016 tarihinde
yapılan sınavlar, Plastik Sanatlar Bölümlerinin özel yetenek sınavları için oluşturulan aynı jüri üyeleri
tarafından değerlendirilmiş, 2. Aşama sınav değerlendirmesi de dilekçe veren adayların sınavları ve
diğer adayların sınavları ile birlikte aynı jüri tarafından değerlendirilmiştir.

Benzer belgeler

haftalık konular ve ilgili ön hazırlık sayfaları

haftalık konular ve ilgili ön hazırlık sayfaları ATILIM ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Detaylı

Pretty Websites

Pretty Websites derinden sorgulanmasını ve anlaşılmasını sağlar. O bizim farkında lığımızı artıran bir disiplindir."

Detaylı

Borsa İstanbul A.Ş. Başkanlığına

Borsa İstanbul A.Ş. Başkanlığına Borsa İstanbul A.Ş. Başkanlığına 34467 Emirgan / İSTANBUL Açıklanacak Özel Durum T.GARANTİ BANKASI A.Ş. BANKA BONOSU VE İSKONTOLU TAHVİL HALKA ARZI SATIŞ SONUCUNA İLİŞKİN KAMUOYUNA DUYURUDUR Sermay...

Detaylı