Sıra No - Türk Nümismatik Derneği

Transkript

Sıra No - Türk Nümismatik Derneği
TÜRK
NÜMİSMATİK
DERNEĞİ
MÜBADELE
5 Mayıs 2013, Pazar
Saat: 13.30
162
159
182
166
259
TÜRK
NÜMİSMATİK
DERNEĞİ
193
MÜBADELE
5 Mayıs 2013 Pazar
TÜRK NÜMİSMATİK DERNEĞİ
MÜBADELE ŞARTLARI
1.
Dernek, sadece ARACI konumunda olup, değişimi gerçekleşen emtia için alıcıdan % 5 BAĞIŞ
alınacaktır.
2.
Satışı gerçekleşen emtiaların bedelleri PEŞİN olarak tahsil edilecektir. Ödemesi yapılmayan
emtiaların TESLİMİ YAPILMAYACAKTIR.
3.
Alıcıların emtiaların kondisyonlarını inceleyerek kararlarını vermeleri gerekmektedir. Bu konuda
sonradan yapılacak itirazlar kabul edilmeyecektir.
4.
Satışı gerçekleştirilen
EDİLMEYECEKTİR.
5.
Arttırmalar söz ve bayrak numarası ile yapılacak ve en yüksek pey verene satılacaktır. Zil sesinden
sonraki peyler geçersiz sayılacaktır.
6.
Başlangıç fiyatının altına emtia satılmayacaktır.
7.
Mübadele heyetinin bir emtiayı satıştan çekmek, satışı durdurmak, intizamı sağlamak gibi hakları
mevcuttur.
8.
Mübadeleye katılan herkes bu şartları kabul etmiş sayılır.
9.
Mübadeleye sadece Dernek üyeleri katılabilir. Her üye ancak 1 (bir) misafir getirebilir.
10.
Mübadeleye çıkacak emtialar 20 Nisan 2013 Cumartesi günü saat 15.00’den sonra Dernek
merkezinde görülebilir.
11.
Artırım aralıkları:
1-100 TL
100-500 TL
500-1.000 TL
1.000-5.000 TL
5.000-10.000 TL
10.000 TL üzeri
emtialar
hiçbir
şekilde
5 TL
10 TL
50 TL
100 TL
500 TL
1.000 TL şeklindedir.
2 / 10
GERİ
ALINMAYACAK
ve
İADE
KABUL
1
Yab. Kağıt
LOT, Muhtelif Yabancı kağıt Para (143 adet)
150
2
Cum. Kağıt
LOT, 6. Em. (5,10,20,50,500,1.000 TL), 7. Em. (100,500,1.000,5.000 TL)
100
3
Cum. Kağıt
6. Emisyon 100 TL (202 adet)
500
4
Cum. Kağıt
7. Emisyon 10.000 Lira (192 adet)
150
5
Cum. Kağıt
7. Emisyon 20.000 Lira (103 adet)
50
6
Cum. Kağıt
7. Emisyon 50.000 Lira (156 adet)
50
7
Cum. Kağıt
7. Emisyon 100.000 Lira (164 adet)
100
8
Cum. Kağıt
7. Emisyon 250.000 Lira (215 adet)
300
9
Cum. Kağıt
7. Emisyon 500.000 Lira (119 adet)
100
10
Cum. Kağıt
7. Emisyon 1.000.000 Lira (354 adet)
400
11
Cum. Kağıt
7. Emisyon 5.000.000 Lira (105 adet)
500
12
Cum. Kağıt
7. Emisyon 10.000.000 Lira (100 adet)
1.000
13
Cum. Kağıt
7. Emisyon 20.000.000 Lira (104 adet)
2.250
14
Cum. Kağıt
8. Emisyon GEÇERLİ (1, 5, 10, 20, 50 ve 100 YTL)
3.000
15
Cum. Kağıt
7. Emisyon 10 Lira DESTE, A, C, D, E (4 paket)
120
16
Cum. Kağıt
6. Emisyon 5 Lira DESTE, F, G, H, J (bazıları karışık, 4 paket)
150
17
Cum. Kağıt
6. Emisyon 20 Lira DESTE, F, G, H (3 paket)
150
18
Cum. Kağıt
6. Emisyon 10 Lira DESTE, G
200
19
Cum. Kağıt
3. Emisyon 10 TL, A1
200
20
Cum. Kağıt
LOT, Cumhuriyet Kağıt
21
Cum. Kağıt
6. ve 7. Emisyon karışık, ALBÜM
200
22
Cum. Kağıt
6. Emisyon 500 TL (22 adet)
350
23
Cum. Kağıt
6. Emisyon 500 TL, Z91 (3 adet)
750
24
Cum. Kağıt
6. Emisyon 500 TL, K03
500
25
Cum. Kağıt
6. Emisyon 500 TL, A79
500
26
Cum. Kağıt
6. Emisyon 500 TL, E (2 adet)
300
27
Cum. Kağıt
7. Emisyon 10.000 TL, A, B (6 adet); 5.000 TL, A (3 adet)
300
28
Cum. Kağıt
6. Emisyon 1.000 TL (36 adet)
500
29
Cum. Madeni
LOT, 100 Para, 5 Kuruş, 10 Kuruş (17 adet)
500
30
Cum. Madeni
LOT, 100 Para, 5 Kuruş, 10 Kuruş (19 adet)
400
31
Cum. Madeni
LOT, 100 Para, 5 Kuruş, 10 Kuruş, 25 Kuruş (18 adet)
300
32
Cum. Madeni
1934, 100 Kuruş (2 adet)
200
33
Cum. Madeni
1947 ve 1948, 1 TL ve 50 Kuruş (21 adet)
150
34
Cum. Madeni
1937, 1939, 1940, 1941, 1 TL (8 adet)
200
35
Cum. Madeni
1935 ve 1936, 50 Kuruş (10 adet)
150
36
Cum. Madeni
1935-1943, 5 Kuruş ve 10 Kuruş (60 adet)
37
Cum. Madeni
1951, 25 Kuruş
200
38
Cum. Madeni
1951, 25 Kuruş
200
50
3 / 10
1.250
39
Cum. Madeni
LOT, Cumhuriyet Madeni, ALBUM
450
40
Osm. Madeni
LOT, Mecidiye (9 adet)
500
41
Cum. Madeni
1938, 1 Lira
250
42
Cum. Madeni
1934, 100 Kuruş
100
43
Cum. Madeni
1937, 50 Kuruş
50
44
Osm. Madeni
1327, 10 Kuruş “Manastır”
400
45
Osm. Madeni
1327, 10 Kuruş “Edirne”
250
46
Cum. Madeni
1928, 25 Kuruş (6 adet)
100
47
Osm. Madeni
LOT, Bakır-Nikel
100
48
Osm. Madeni
LOT, Madeni
400
49
Cum. Madeni
1951, 25 Kuruş (2 adet)
100
50
Cum. Madeni
1951, 25 Kuruş
100
51
Osm. Madeni
LOT, 2 Kuruş (21 adet)
100
52
Cum. Madeni
LOT, Cumhuriyet Madeni
300
53
Cum. Madeni
LOT, Hatıra Para ve Madalya
500
54
Cum. Madeni
LOT, Darphane Setleri (34 adet)
600
55
Yab. Madeni
LOT, Yabancı Madeni
500
56
Cum. Madeni
LOT, Cumhuriyet Madeni
57
Cum. Mad.
Trakya Manevrası, 1934, kurdeleli
100
58
Cum. Mad.
30 Ağustos 1961 Zafer Bayramı, takım, “gümüş+pirinç”
100
59
Cum. Mad.
Erzurum İstasyonunun Açılışı, 1939
100
60
Cum. Mad.
Atatürk’ün Doğumunun 100. Yılı, 1 gümüş+3 bronz
200
61
Cum. Mad.
Bursa Sergisi, 1923, eski Türkçe “bronz”
62
Cum. Mad.
Ulusal Ekonomi ve Artırma Kurumu
63
Cum. Mad.
Müttefik Ajanslar 4. Kongresi, 1929 “Ag”
64
Cum. Mad.
Türkiye, H. Dropsay, 1959 “bronz”
150
65
Cum. Mad.
Yargıtay’ın 100. Yılı, 1968 “bronz”
100
66
Cum. Mad.
Hürriyet Tatil Müsabakası, 1955, büyük boy “bronz”
150
67
Cum. Mad.
Milletlerarası Antropoloji ve Arkeoloji Kongresi, 1939
250
68
Cum. Mad.
Ankara Zafer Anıtı Açılışı, 1927 “bronz”
300
69
Cum. Mad.
Mülkiye 100. Yıl, 1959
100
70
Cum. Mad.
Sivas Lokomotif ve Vagon Atölyesi, 1939
200
71
Cum. Mad.
M.E.B. 50. Yıl Şeref Plaketi, 1973, büyük boy “bronz”
100
72
Cum. Mad.
İbni Sina’nın Doğumunun 1000. Yılı, 1980, UNESCO, büyük boy “bronz”
100
73
Cum. Mad.
Beynelmilel Atletizm Müsabakası, 1940, kutulu “bronz”
150
74
Cum. Mad.
Kanuni Sultan Süleyman 400. Yıl “gümüş+bronz”
150
75
Cum. Mad.
Eski Türkçe Spor Madalyonu
100
76
Cum. Mad.
Eski Türkçe Spor Madalyonu
100
Teklif
4 / 10
1.000
100
1.500
77
Cum. Mad.
Sivas İstasyonunun İşletmeye Açılışı, 1930, kurdeleli
150
78
Cum. Mad.
İstiklal Madalyası, eski Türkçe, kurdeleli, orijinal
250
79
Cum. Mad.
İstiklal Madalyası, yeni Türkçe
150
80
Cum. Mad.
2. Balkan Konferansı, 1931
500
81
Cum. Mad.
Atatürk imzalı
200
82
Cum. Mad.
VI. Türk Tarih Kongresi, 1961
100
83
Cum. Mad.
İlk Dönem Cumhuriyet Madalyonları (5 adet) “pirinç”
100
84
Cum. Mad.
İlk Dönem Cumhuriyet Madalyonları (6 adet) “pirinç”
150
85
Cum. Mad.
LOT, Cumhuriyet Madalyon (10 adet)
100
86
Cum. Mad.
Fenerbahçe 50. Yıl “bronz”
87
Cum. Mad.
LOT, Cumhuriyet Madalyon (7 adet)
100
88
Cum. Mad.
Kara Harp Okulu (2 adet, biri mineli) ve Deniz Kuv. Vakfı
100
89
Cum. Mad.
LOT, Cumhuriyet Madalyon, büyük boy (10 adet)
200
90
Cum. Mad.
Uluslararası Folklor Müsabakası ile Nadir Atatürk Madalyonu
100
91
Osm. Mad.
Donanma, kutulu “Ag”
650
92
Osm. Mad.
Donanma “bronz”
100
93
Osm. Mad.
Silistre “Ag”
800
94
Osm. Mad.
Kırım “Ag”
250
95
Osm. Mad.
Bosna “Ag”
1.000
96
Osm. Mad.
Kars “Ag”
1.000
97
Osm. Mad.
Girit “Ag”
400
98
Osm. Mad.
Karadağ “Ag”
400
99
Osm. Mad.
Tahlisiye “Ag”
200
100
Osm. Mad.
Yemen “Ag”
250
101
Osm. Mad.
Liyakat “Ag”
50
102
Osm. Mad.
İftihar “Ag”
100
103
Osm. Mad.
Hicaz Demiryolu “Ni”
100
104
Osm. Mad.
Plevne “Ag”
500
105
Osm. Mad.
Yunan “Ag”
50
106
Osm. Mad.
Cedid Yemen “Ag”
500
107
Osm. Mad.
Sanayi “Ag” “Sanayi Madalyası”
150
108
Osm. Mad.
Sanayi “Ag”
100
109
Osm. Mad.
Sanayi “Ag”
100
110
Osm. Mad.
İmtiyaz, büyük “Ag” “Hasan ibn Mahmut”
500
111
Osm. Mad.
İmtiyaz, büyük “Ag”
400
112
Osm. Mad.
Kızılay “bronz”
350
113
Osm. Mad.
Kızılay “Ag”
114
Osm. Mad.
Meşrutiyet “sancaklı”
50
1.000
50
5 / 10
115
Osm. Mad.
İttifak rozet
150
116
Osm. Mad.
İttifak
150
117
Osm. Mad.
Hilali Ahmer Sergisi
500
118
Osm. Mad.
Türkkuşu Pilot Brövesi
119
Osm. Mad.
Mecidi Nişanı “Kırım tipi”
300
120
Osm. Mad.
Mecidi Nişanı “ay yıldız yok”
300
121
Osm. Mad.
Mecidi Nişani
400
122
Osm. Mad.
Nişani Osmani
400
123
Osm. Mad.
Çanakkale Harp Madalyası (3 adet, 2’si mineli)
500
124
Cum. Kağıt
6. Emisyon 5 TL DESTE, E66, G66, J37, K66, K65 (5 adet)
300
125
Cum. Kağıt
6. Emisyon 10 TL DESTE, F42, K40 (2 adet)
575
126
Cum. Kağıt
6. Emisyon 20 TL DESTE, E61, F76, G75, I73 (4 adet)
300
127
Cum. Kağıt
6. Emisyon 50 TL DESTE, H60, I71, J17 (3 adet)
450
128
Cum. Kağıt
6. Emisyon 100 TL, A09 (20 adet)
1.200
129
Cum. Kağıt
6. Emisyon 100 TL, A09 (20 adet)
1.200
130
Cum. Kağıt
6. Emisyon 100 TL, A09 (20 adet)
1.200
131
Cum. Kağıt
6. Emisyon 100 TL, C71 (8 adet)
650
132
Cum. Kağıt
6. Emisyon 100 TL, DESTE, F62
400
133
Cum. Kağıt
6. Emisyon 100 TL, DESTE, J41
350
134
Cum. Kağıt
6. Emisyon 500 TL, DESTE, A, B, C Karışık
250
135
Cum. Kağıt
6. Emisyon 1.000 TL, B70 (88 adet)
136
Cum. Kağıt
7. Emisyon 10 TL, DESTE, A, B, C, D, E (5 adet)
200
137
Cum. Kağıt
7. Emisyon 100 TL, DESTE, A, B, D, F (4 adet)
275
138
Cum. Kağıt
7. Emisyon 500 TL, DESTE, A21
139
Cum. Kağıt
7. Emisyon 1.000 TL, DESTE, E29
70
140
Cum. Kağıt
7. Emisyon 5.000 TL, DESTE, G83
TEKLİF
141
Cum. Kağıt
7. Emisyon 10.000 TL, DESTE, I54
90
142
Cum. Kağıt
7. Emisyon 1.000.000 TL, DESTE, U13
143
Cum. Kağıt
7. Emisyon 250.000 TL, DESTE, I41
75
144
Cum. Kağıt
7. Emisyon 500.000 TL, DESTE, L85
125
145
Cum. Kağıt
7. Emisyon 100.000 TL, DESTE, L85
70
146
Cum. Kağıt
7. Emisyon 100.000 TL, DESTE, J61
100
147
Cum. Kağıt
7. Emisyon 50.000 TL, DESTE, K77
90
148
Cum. Kağıt
5. Emisyon 50 TL, 5 adet, S09 “2 imza”
600
149
Cum. Kağıt
4. Emisyon 10 TL, 2 adet, A32, B37 “sarı”
200
150
Cum. Kağıt
1. Emisyon 1 Lira, 37, 40, 25, 11 (4 adet)
300
151
Cum. Kağıt
Batan Gemi 50 Kuruş, A25, B03 (2 adet)
150
152
Cum. Madeni
1950, 2 ½ Kuruş “pirinç”
1.000
1.250
TEKLİF
150
1.000
6 / 10
153
Osm. Madeni
Koleksiyon
154
Cum. Mad.
Rumeli Hisarı Restorasyon
150
155
Cum. Mad.
Kızılay Madalya ve Rozet (2 adet)
200
156
Cum. Mad.
Çocuk Esirgeme Kurumu
100
157
Cum. Mad.
Trakya ve Ege Manevraları (2 adet)
150
158
Cum. Mad.
Atatürk imzalı
250
159
Cum. Mad.
Atatürk plaket
250
160
Cum. Mad.
İstiklal Madalyası (eski+yeni yazı)
300
161
Cum. Mad.
Fenerbahçe 75. Yıl
100
162
Cum. Kağıt
1-5. Emisyon PERFORE Koleksiyonu (17 adet)
750
163
Cum. Kağıt
7. Emisyon 10.000 TL, K26 “filigransız”
750
164
Cum. Kağıt
6. Emisyon 500 TL “arka yüz eksik baskı”
300
165
Cum. Kağıt
İnönü 50 Kuruş “seri numarasız”
300
166
Osm. Kağıt
Reşat, 2 ½ Kuruş “renksiz”
500
167
Cum. Kağıt
6. Emisyon 500 TL “kulaklı”
350
168
Cum. Kağıt
6. Emisyon 100 TL “seri numarası arkada”
200
169
Cum. Kağıt
7. Emisyon 500 TL “arka yüz eksik baskı”
300
170
Cum. Kağıt
6. Emisyon 500 TL “ön yüz arka yüze çıkmış”
200
171
Cum. Kağıt
6. Emisyon 10, 20 100 TL “kayık baskı”
100
172
Cum. Kağıt
İnönü 100 Lira, “seri numarasız, buruşuk kağıt”
500
173
Cum. Kağıt
6. Emisyon 20 TL “kulaklı”
350
174
Cum. Kağıt
7. Emisyon 5.000 TL “alt bant kesilmemiş”
200
175
Cum. Kağıt
6. Emisyon 100 TL “kulaklı”
200
176
Cum. Kağıt
7. Emisyon 10.000 TL “kulaklı”
200
177
Cum. Kağıt
6. Emisyon 5 TL “kayık kesim”
100
178
Cum. Kağıt
7. Emisyon 500 TL “arka yüzde 500’ün sıfırları basılmamış”
200
179
Cum. Kağıt
7. Emisyon 5.000 TL “kata baskı”
180
Cum. Kağıt
6. Emisyon 20 TL “kulaklı”
250
181
Cum. Kağıt
6. Emisyon 100 TL “seri no arka yüzde”
100
182
Cum. Kağıt
6. Emisyon 500 TL “kulaklı”
300
183
Cum. Kağıt
7. Emisyon 100 TL “kayık kesim”
100
184
Cum. Kağıt
6. Emisyon 1.000 TL “arka kulakta eksik baskı”
185
Cum. Kağıt
6. Emisyon 1.000 TL “seri no kayık”
100
186
Cum. Kağıt
7. Emisyon 500 TL “erör”
150
187
Cum. Kağıt
6. Emisyon 20 TL “kağıt sıkışması”
75
188
Cum. Kağıt
6. Emisyon 10 TL “kağıt sıkışması”
75
189
Osm. Kağıt
Osm. Bankası 1 TL, seri nosuz “üst kısmı kesilmemiş”
190
Osm. Kağıt
Osm. Bankası 1 TL “kayık baskı”
7.000
7 / 10
75
75
175
75
191
Cum. Kağıt
7. Emisyon 100 TL “kulaklı”
275
192
Cum. Kağıt
5. Emisyon 100 TL ve 500 TL “sahte”
150
193
Yab. Nişan
İsveç Nişanı, kurdeleli
500
194
Cum. Mad.
TBMM Rozeti, kutulu “altın”
1.500
195
Osm. Mad.
1. Rütbe Mecidi Nişanı, kutulu, kurdeleli
5.000
196
Osm. Mad.
Mecidi Nişanı ve kurdele
600
197
Cum. Mad.
Ankara Zafer Abidesi, 1927 “bronz”
300
198
Yab. Kağıt
LOT
199
Evrak
1. Emisyon Paralar ile İlgili Yazışma ve Numune Baskı 1 TL
200
Cum. Hatıra
75. Yıl Seti, altınlı
201
Cum. Hatıra
23 Nisan 2001 “Bütün Çocuklar Elele”
202
Cum. Hatıra
Atatürk’ün Doğumunun 100. Yılı “Dernek” TAKIM “1 gümüş+2 bronz”
200
203
Cum. Madeni
1935 Kadınlar SET (2 adet)
150
204
Cum. Madeni
2005 İlk Baskı SET (3 adet)
30
205
Cum. Madeni
2006 Darphane Seti
20
206
Cum. Madeni
2009 İlk Baskı Set (5 adet)
50
207
Cum. Madeni
1984 Darphane Seti
10
208
Cum. Madeni
1989 Darphane Seti
10
209
Cum. Madeni
1990 Darphane Seti
20
210
Cum. Madeni
1996 Darphane Seti (2 adet)
20
211
Cum. Madeni
1997 Darphane Seti
20
212
Cum. Madeni
1998 Darphane Seti
20
213
Cum. Madeni
2009 Darphane Seti
15
214
Cum. Madl.
Trakya Manevrası Madalyası, 1937
215
Cum. Kağıt
1. Emisyon 1 Lira, S9
75
216
Cum. Kağıt
2. Emisyon 50 Kuruş, C18
75
217
Cum. Kağıt
2. Emisyon 50 Kuruş, B3
50
218
Cum. Kağıt
2. Emisyon 1 Lira, B7
75
219
Cum. Kağıt
2. Emisyon 2 ½ Lira, C10
Teklif
220
Cum. Kağıt
2. Emisyon 5 Lira, E19
Teklif
221
Cum. Kağıt
3. Emisyon 2 ½ Lira, A44
Teklif
222
Cum. Kağıt
3. Emisyon 10 Lira, D2
Teklif
223
Cum. Kağıt
3. Emisyon 50 Lira, A1
Teklif
224
Cum. Kağıt
3. Emisyon 50 Lira, A4
Teklif
225
Cum. Kağıt
4. Emisyon 10 Lira, B26
Teklif
226
Cum. Kağıt
4. Emisyon 100 Lira, L12
Teklif
227
Cum. Kağıt
5. Emisyon 2 ½ Lira, L4
Teklif
228
Cum. Kağıt
5. Emisyon 5 Lira, D15
Teklif
50
1.000
900
8 / 10
20
150
229
Cum. Kağıt
5. Emisyon 5 Lira, F40
Teklif
230
Cum. Kağıt
5. Emisyon 10 Lira, A35
Teklif
231
Cum. Kağıt
5. Emisyon 50 Lira, M2
Teklif
232
Cum. Kağıt
5. Emisyon 50 Lira, N22
Teklif
233
Cum. Kağıt
5. Emisyon 50 Lira, J53
Teklif
234
Cum. Kağıt
5. Emisyon 100 Lira, C22
Teklif
235
Cum. Kağıt
5. Emisyon 100 Lira, Z22
Teklif
236
Cum. Kağıt
5. Emisyon 500 Lira, V43
Teklif
237
Cum. Kağıt
5. Emisyon 500 Lira, R52
Teklif
238
Cum. Kağıt
5. Emisyon 500 Lira, V18
Teklif
239
Cum. Kağıt
5. Emisyon 1,000 Lira, D4
Teklif
240
Cum. Kağıt
6. Emisyon 10 Lira, K64
Teklif
241
Cum. Kağıt
6. Emisyon 50 Lira, C86
Teklif
242
Cum. Kağıt
6. Emisyon 50 Lira, F76
Teklif
243
Cum. Kağıt
6. Emisyon 50 Lira I89
Teklif
244
Cum. Kağıt
6. Emisyon 100 Lira, J40
Teklif
245
Cum. Kağıt
6. Emisyon 500 Lira, L80
Teklif
246
Cum. Kağıt
7. Emisyon 100,000 Lira, I73
Teklif
247
Osm. Kağıt
1 Lira (2 adet)
Teklif
248
Cum. Kağıt
2. Emisyon 5 TL, D14
200
249
Cum. Kağıt
2. Emisyon 2 ½ TL, B17
100
250
Cum. Kağıt
4. Emisyon 10 TL, D40 “sarı”
250
251
Cum. Kağıt
3. Emisyon 100 TL, A7 “Berlin”
500
252
Cum. Kağıt
3. Emisyon 10 TL, B9
250
253
Cum. Kağıt
3. Emisyon 2 ½ TL, A30
75
254
Osm. Kağıt
1 Lira, 22 K.evvel 1331, A697805
50
255
Osm. Kağıt
5 Lira, 18 T.evvel 1331, B038242
150
256
Osm. Mad.
Tahlisiye “Ag”
200
257
Osm. Mad.
Hicaz Demiryolu “Ni”
100
258
Osm. Mad.
Yunan Harbi “Ag”
259
Cum. Madeni
Ata 1 Lira “meskuk” ERÖR “Au”
260
Cum. Madeni
1938, 1 Lira
200
261
Cum. Madeni
1937, 50 Kuruş
100
262
Cum. Madeni
1974, 5 Kuruş “kozalaksız”
50
263
Cum. Madeni
1928, 25 Kuruş “yukarı başak”
30
264
Cum. Madeni
1926, 100 Para
30
265
Cum. Madeni
1934, 100 Kuruş “orta yıldız”
266
Osm. Madeni
1327, 5 Kuruş “Bursa”
50
1.000
100
60
9 / 10
267
Osm. Madeni
1327, 5 Kuruş “Edirne”
100
268
Osm. Madeni
1327, 5 Kuruş “Selanik”
150
269
Osm. Madeni
1327, 5 Kuruş “Manastır”
150
270
Osm. Madeni
1327, 2 Kuruş “Kosova”
60
271
Osm. Madeni
1293, 5 Kuruş, sene 20
100
272
Osm. Madeni
1277, 2 Kuruş, sene 3
150
273
Cum. Madeni
ERÖR, Ziynet Lira
700
274
Cum. Madeni
ERÖR, Ata Lira
900
275
Cum. Madeni
ERÖR, Ata Çeyrek
250
276
Cum. Madeni
ERÖR, Ziynet Çeyrek
250
277
Cum. Madeni
ERÖR, Ata Ziynet Çeyrek
250
278
Cum. Madeni
ERÖR, Ata Ziynet Çeyrek “pul”
200
279
Cum. Madeni
Ata Kalın ¼ 1923/29
300
280
Cum. Hatıra
FAO, 5 TL, 1976-1980 Takım (5 adet)
Teklif
281
Cum. Hatıra
FAO, 2 ½ TL, 1977-1980 Takım
Teklif
282
Cum. Hatıra
FAO, 1 TL, 1978-1980 Takım
Teklif
283
Cum. Hatıra
FAO, 50 Krş., 1978-1980
Teklif
284
Cum. Kağıt
LOT, 6. ve 7. Emisyon Kağıt Paralar
Teklif
285
Cum. Kağıt
1. Emisyon 1 TL, Seri: 25-091739
300
286
Kitap
Behzat Butak, Resimli Türk Paraları
150
287
Kitap
İbrahim Artuk, Kanuni Sikkeleri
20
288
Kitap
Deniz Bacı Definesi
20
289
Kitap
Nuri Pere, Osmanlılarda Madeni Paralar
10 / 10
200
50
61
63
66
80
68
194
Türk Nümismatik Derneği
Hacı Emin Efendi Sokak Murat Apt. No: 7 D: 4 Teşvikiye/İstanbul
Tel: 0212 234 2268

Benzer belgeler