Slayt 1 - Rayder

Yorumlar

Transkript

Slayt 1 - Rayder
İÇİNDEKİLER
GİRİŞ
AR-GE ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ
YERLİ SANAYİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE AR-GE PROJELERİ
GİRİŞ
Demiryolu Sektörünün Geleceği
Ekonomiye
Katkı
Güvenlik
Sosyal Etki
Demiryolları ekonomik, sosyal ve
kültürel hayata etkilerinin yanında;
çevre, güvenlik, entegrasyon gibi
alanlarda bir çok önemli avantajları
vardır.
İnsan Sağlığı
Çevre
Entegrasyon
GİRİŞ
Demiryolu Sektörünün Geleceği
Demiryollarının sağladığı avantalar tüm Dünyada:
Sektör Büyüyor
Demiryolu
bilinci oluştu
Sektörün büyümesi
devam ediyor
Hedefler
oluşturuluyor
Uzun vadeli hedefler
belirleniyor
Yatırım
ödenekleri
arttı
Uzun vadeli
hedefler
oluşturuldu
.
Ülkemizde
Yatırımlar Artıyor
Her geçen yıl daha
fazla yatırım yapılıyor
Birçok proje
hayata
geçirildi
YHT
işletmeciliğine
geçildi
GİRİŞ
Demiryolu Sektörünün Geleceği
HEDEF 2023
Yeniden Yapılanma ve Sektörün serbestleşmesi
Sinyalsiz ve elektrifikasyonsuz hat kesimlerini
sinyalli ve elektrikli hale getirilmesi
Demiryolu çeken-çekilen araç filosunu geliştirmek
Başta çekirdek hızlı tren ağı olmak üzere hızlı tren ve
konvansiyonel hatların yapımı
Mevcut yolların yenilenmesi,
Yeni Lojistik
Merkezlerin Kurulması ve demiryolu ağının üretim
merkezlerine ve limanlara bağlanarak
ülkemizin bölgesinde önemli bir lojistik üs haline
getirilmesi
Yapılanma
Sinyalizasyon
Elektrifikasyon
Çeken-çekilen araç
filosunun
geliştirilmesi
3.500km YHT
8.500 Km Hızlı Demiryolu
1.000 Km Konvansiyonel Hat
Mevcut Hatların Modernizasyonu ve
Üretim - Sanayi Merkezlerine Bağlantı
STRATEJİLER
GİRİŞ
Dünyada Demiryolu Sektörü Yatırımları
YHT
KENT İÇİ
RAYLI SİST.
YHT
KENT İÇİ
RAYLI SİST.
ELEKT. SİNYAL
PROJ.
YHT
KONVANSİYONEL
KENT İÇİ RAYLI SİST.
ELEKT. SİNYAL PROJ.
YHT
KENT İÇİ
RAYLI SİST.
• Dünya Raylı Sistem Yönelim Haritası
•Dünyada demiryollarına her yıl
70 milyar ABD Doları yatırım
yapılmakta
kadar
1
olup,
2020
yılına
trilyon
ABD
Doları
yatırım
beklenmektedir.
yapılması
GİRİŞ
Genel Değerlendirme
Artan yatırımlar, sektörde;
2023 yılına kadar;
1
 Demiryolu Sektörüne
 Eğitim altyapısının geliştirilmesini,
45 Milyar ABD Doları
 Kent içi raylı sistemlere
2
3
1 Trilyon ABD Doları
yatırım yapılması planlanmaktadır.
YERLİ SANAYİ
 Yerli Sanayinin oluşturulmasını,
5.3 Milyar ABD Doları
 Tüm Dünyada yaklaşık
EĞİTİM
YERLİ TEKNOLOJİ
 Yerli Teknolojilerin Geliştirilmesini,
4
AR-GE
 Ar-Ge Olanaklarının Artırılmasını,
zorunlu kılmaktadır.
İÇİNDEKİLER
GİRİŞ
AR-GE ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ
YERLİ SANAYİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE AR-GE PROJELERİ
Safi
Ar-ge Altyapısının Güçlendirilmesi
Demiryolu Araştırma ve Teknoloji Merkezi
UDH
Ülkemizde yerli sanayi ve üniversiteler arasında köprü görevi görmesi ve yeni teknolojilerin
hayata geçirilmesi için Kuruluşumuz bünyesinde 2010 yılında Demiryolu Araştırma ve
Teknoloji Merkezi kurulmuştur.
Devlet
KURUM
ARGE
SANAYİ
Üretim
ÜNİVERSİTE
Eğitim
Safi
Ar-ge Altyapısının Güçlendirilmesi
Demiryolu Araştırma ve Teknoloji Merkezi
DATEM 4 ANA BAŞLIKTA FAALİYET YÜRÜTMEKTEDİR.
ELEKTRONİK ARAŞTIRMA VE LABORATUVAR HİZMETLERİ
TAHRİBATLI/TAHRİBATSIZ MUAYENE LABORATUVAR
HİZMETLERİ
JEOTEKNİK (ALT YAPI) LABORATUVAR HİZMETLER
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME HİZMETLERİ
Safi
Ar-ge Altyapısının Güçlendirilmesi
Demiryolu Araştırma ve Teknoloji Merkezi
TCDD adına,
UIC bünyesinde IRRB
(International Railway Research Board)
Başkan Yardımcılığı
UDH
Safi
2014-2020 yılları arasında Avrupa ölçeğinde
gerçekleştirilecek olan Ar-ge projeleri Horizon 2020
programı kapsamında gerçekleştirilecektir.
Shift2Rail bu 7 yıllık dönem içerisinde demiryolu alanında,
AB bünyesinde, çeşitli AR-GE projelerinin geliştirilmesi
doğrultusunda YETKİLİ oluşum olarak görev yapacaktır.
Shift2Rail Kurucu Üyeleri:
*ALSTOM
*ANSALDO STS
*BOMBARDIER
*CAF
*SIEMENS
*THALES
*NETWORK RAIL
*TRAFİKVERKET
Kapasitede
%100 Artış
Sağlamak
S2R
HEDEFLERİ
Ömür Döngüsü
Maliyetlerinde
%50 Düşüş
Gerçekleştirmek
Güvenirlilikte
%50 Artış
Sağlamak
TCDD olarak Shift2Rail İnsiyatifi’ne
EUROC Konsorsiyumu üyesi olarak
katkı sağlayacağız..
Safi
EUROC KURUCU ÜYELERİ
ÜLKE
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD)
Türkiye
BLS AG (BLS)
İsviçre
České dráhy (CD)
Çek Cumhuriyeti
Comboios de Portugal, E.P.E. (CP)
Portekiz
Finnish Transport Agency (FTA)
Finlandiya
NS Groep N.V (NS)
Hollanda
INFRABEL
Belçika
ÖBB-Holding AG (ÖBB)
Avusturya
Polskie Koleje Państwowe S.A. (PKP)
Polonya
PRORAIL B.V.
Hollanda
Rede Ferroviária Nacional (REFER)
Portekiz
Schweizerische Bundesbahnen (SBB)
İsviçre
Slovenske zeleznice (SZ)
Slovenya
Assossication of Train Operating Companies (ATOC)
Birleşik Krallık
Safi
Ar-ge Altyapısının Güçlendirilmesi
Demiryolu Araştırma ve Teknoloji Merkezi
UDH
•
TSE ile TCDD arasında yapılan protokol sonucunda, TSE bünyesinde
Demiryolu Teknik Komitesi kurulmuş ve bu komitenin aktif çalışmaları
DATEM personeli tarafından yürütülmektedir.
•
Bu komite aracılığı ile sektörü ilgilendiren standartlar Türkçeleştirilmekte,
yerli standartlar oluşturulmaktadır. Sektörden standartlarla ilgili gelen
sorunlar çözülmektedir.
•
Ayrıca DATEM, TCDD’de ilgili birimlerin standartlarla ilgili ihtiyaçlarını
koordine etmektedir.
Safi
Ar-ge Altyapısının Güçlendirilmesi
Demiryolu Araştırma ve Teknoloji Merkezi
AB Projeleri
MAINLINE
• “Ekonomik kayıpları ve çevresel etkileri azaltmak için demiryolu taşımacılığı
altyapısının bakımı, yenilenmesi ve iyileştirilmesi ”
SPECTRUM
• “Demiryolu taşımacılığı lojistiğinde kademe atlama: Gelişmekte olan yükte hafif,
pahada ağır taşımacılıkta rekabet artırmak için yeni teknolojiler ve yöntemler’’
SECUR-ED
• “Kent içi ulaşımın güvenliği”
RESTRAIL
• “Demiryollarında gerçekleşen intihar olaylarının ve demiryolu alanlarının
ihlallerinin azaltılması ve önlenmesi”
CAPACITY 4 RAIL
• “Demiryolları için kapasite artırımı”
UDH
Safi
Ar-ge Altyapısının Güçlendirilmesi
Demiryolu Araştırma ve Teknoloji Merkezi
Yerli Projeler
SAN TEZ
• “Demiryolu Hattındaki Eğilmiş Rayların Yapısal ve Mekanik
Özelliklerini Koruyarak Ray Doğrultma Yönteminin
Geliştirilmesi”
TÜBİTAK KAMAG
• “Mantarı sertleştirilmiş ray üretimi”
TCDD
• “Yüksek Hızlı Tren İşletmeciliğinde emniyet ve konfor izleme
sistemi”
TCDD
• “Apleti tespit sistemi tasarımı ve prototip üretimi”
UDH
Safi
Ar-ge Altyapısının Güçlendirilmesi
Demiryolu Araştırma ve Teknoloji Merkezi
Eğitim
Ar-Ge
Çalışmaları
Test ve
Laboratuvar
Bilimsel
Faaliyetler
UDH
Demiryolu
Enstitüsü
Safi
Ar-Ge Altyapısının Güçlendirilmesi
Ulusal Raylı Sistemler Mükemmeliyet Merkezi
 Anadolu Üniversitesi bünyesinde “Ulusal Raylı Sistemler Mükemmeliyet
Merkezi (URAYSİM)” kurulumuna yönelik çalışmalar devam etmektedir.
UDH
Safi
Ar-ge Altyapısının Güçlendirilmesi
Ulusal Raylı Sistemler Mükemmeliyet Merkezi
4 ADET TEST
YOLU
AR-GE
STATİK TESTLER
URAYSİM
DİNAMİK
TESTLER
SERTİFİKASYON
LABORATUVAR
UDH
Safi
UDH
GİRİŞ
İÇİNDEKİLER
AR-GE ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ
SEKTÖRÜN GÜÇLENDİRİLMESİ VE AR-GE PROJELERİ
Safi
SEKTÖRÜN GÜÇLENDİRİLMESİ VE AR-GE PROJELERİ
Hyundai-EUROTEM Şirketi
Türkiye’de teknolojisi bulunmayan ;
 Elektrikli Tren Dizisi

Hafif Raylı Araçlar

Hızlı Tren setleri
 Hızlı Tren yolcu vagonlarının
üretimini yapmak üzere
Hyundai-EUROTEM şirketi kurulmuştur.
 İstanbul Büyükşehir Belediyesine için 84 araçlık metro aracı
 TCDD’ye ait 32 set (96 araç) elektrikli banliyö dizisi
 Marmaray Projesi kapsamında 440 adet metro aracının 300
adedinin
üretimi yapılmaktadır.
UDH
Safi
SEKTÖRÜN GÜÇLENDİRİLMESİ VE AR-GE PROJELERİ
Kardemir’de YHT Ray Üretimi
KARDEMİR TCDD’nin de desteğiyle önemli
SON 9tesislerini
YILDA YAPILANLAR
yatırımlar yaparak ray üretim
Yerli Demiryolu Sanayi Oluşturuldu
yenilemiştir.
Kardemir’de 72 m uzunluğunda YHT
ray üretiliyor ve ihraç ediliyor.
UDH
Safi
SEKTÖRÜN GÜÇLENDİRİLMESİ VE AR-GE PROJELERİ
Çankırı Hızlı Tren Makas Fabrikası
SON 9 YILDA YAPILANLAR
Yerli Demiryolu Sanayi Oluşturuldu
Çankırı Hızlı Tren Makas Fabrikası
YHT hatları için makas üretimine başlanılmıştır.
UDH
Safi
SEKTÖRÜN GÜÇLENDİRİLMESİ VE AR-GE PROJELERİ
Tren Tekerlek Takımı Üretimi
Tren tekerlek takımı üretimi için MKE ile işbirliğine gidildi.
UDH
Safi
SEKTÖRÜN GÜÇLENDİRİLMESİ VE AR-GE PROJELERİ
Sivas Modern Beton Travers ve Erzincan Ray Bağlantı Elemanları Fabrikası
Sivas Modern Beton Travers Fabrikası
Ray Bağlantı Elemanları Fabrikası
UDH
YHT hatları için travers ve ray bağlantı
elemanlarının ülkemizde kurulan
fabrikalarda üretimine başlanılmıştır.
Safi
SEKTÖRÜN GÜÇLENDİRİLMESİ VE AR-GE PROJELERİ
Demiryolu Sanayisi Kümelenmeleri
UDH
Anadolu Raylı Ulaşım Sistemleri Kümesi (ARUS)
Çankaya Üniversitesi ile OSTİM Organize Sanayi Bölgesi
Başkanlığı önderliğinde ANKARA’da ARUS kurulmuş olup,
bünyesinde Demiryolu Sektörüne de hizmet sağlayan 120 Firma
yer almaktadır.
Raylı Sistemler Kümesi (RSK)
ESO, EOSB, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ve
TÜLOMSAŞ’ın
önderliğinde ESKİŞEHİR’de RSK kurulmuş olup,
bünyesinde 33 Firma yer almaktadır.
Safi
SEKTÖRÜN GÜÇLENDİRİLMESİ VE AR-GE PROJELERİ
Sektörün Desteklenmesi
UDH
Kuruluşumuz tarafından gerçekleştirilen;



Yüksek Hızlı
ve Konvansiyonel
Demiryolu İnşaatları,
Sinyalizasyon
ve
Elektrifikasyon
Projeleri
Hat Yenilemeleri
demiryolu inşaat
sektörünün geliştirilmesi sağlanmıştır.
Sonucunda Ülkemizde
İlk defa Yol Bakım Onarımları Özel Sektöre
Yaptırılmıştır.
Özellikle Elektrifikasyon Projesi ihalelerinin yerli firmalar
tarafından alınabilmesi için;


Hat kesimi bölünerek daha küçük bütçeler ile
ihalelere çıkılmakta,
Kamu İhale Kanununda yerli firmalar için
öngörülen % 15 fiyat avantajı dikkate
alınmaktadır
Safi
SEKTÖRÜN GÜÇLENDİRİLMESİ VE AR-GE PROJELERİ
Ulusal Demiryolu Sinyalizasyon Sistemi Geliştirilmesi
UDH
TÜBİTAK 1007 Programı
Büyük
maliyetler
gerektiren
sinyalizasyon
sistemlerinin yerlileştirilmesi amacı ile ;

TCDD

TÜBİTAK BİLGEM

İTÜ
işbirliği ile Ulusal Demiryolu Sinyalizasyon Projesi
(UDSP) tamamlanmıştır.
Sistemin trafik ihtiyaçları açısından belirlenen
Afyon-Denizli-Isparta
kesimine
çalışmaları devam etmektedir.
kurulum
Safi
SEKTÖRÜN GÜÇLENDİRİLMESİ VE AR-GE PROJELERİ
Sanal Ortam Tren Sürüş Eğitimlerinde Milli Benzetim Sistemlerinin Geliştirilmesi
UDH
TÜBİTAK 1007 Programı
Bu proje ile E 43000 elektrikli lokomotif tren simülatörünün
geliştirilmesi sağlanmıştır.
• Temel tren sürüş eğitimleri
• Değişik iklim ve yol koşullarında tren kullanma teknikleri
• Arıza ve risk önleme yeteneklerinin geliştirilmesi
• Sürücü performansının izlenmesini ve geliştirilmesi
38
Safi
SEKTÖRÜN GÜÇLENDİRİLMESİ VE AR-GE PROJELERİ
Yerli Kompozit Fren Pabucu Üretimi Projesi
UDH
TÜBİTAK 1007 Programı
Bu proje ile Kompozit Fren Pabucu Yerli Üretimi sağlanmıştır.
TÜBİTAK 1007 projeleri kapsamında hazırlanan “Kompozit Fren Pabucunun Yerli
Yapılabilirlik Araştırması” konulu proje başarı ile tamamlanmış olup, yaygınlaştırma
aşamasındadır.
39
Safi
SEKTÖRÜN GÜÇLENDİRİLMESİ VE AR-GE PROJELERİ
Darası Hafifletilmiş Yeni Yük Vagonu Tasarım Ve İmalatı
UDH
TÜBİTAK 1007 Programı
Yeni konsept ve yerli yük vagonu tasarım ve imalatını
gerçekleştirmek üzere;

TCDD

İTÜ

TÜLOMSAŞ
işbirliği ile yürütülen proje tamamlanma aşamasına gelmiştir.
Proje kapsamında, dara oranı mevcut vagonlara kıyasla çok daha verimli
hale getirilmiş bir yerli vagon tasarımı elde edilecek ve üretimi
ülkemizde gerçekleştirilecektir.
An itibariyle imal edilen platform tipi yük vagonunda %18 net hafifleme
elde edilmiş ve vagon ağırlığı 19.7 ton olarak tespit edilmiştir.
Safi
SEKTÖRÜN GÜÇLENDİRİLMESİ VE AR-GE PROJELERİ
E -1000 Tipi Elektrikli Lokomotif Geliştirilmesi
UDH
TÜBİTAK 1007 Programı
E 1000 tipi lokomotif geliştirilmesi projesi;

TCDD

TÜBİTAK MAM

TÜLOMSAŞ
işbirliği ile yürütülen proje tamamlanma aşamasına gelmiştir.
Proje kapsamında elektrikli lokomotifin en kritik
bileşenleri olan,
 Cer Trafosu
 Cer Konvertörü
 Cer ve Merkezi Kontrol Ünitesi Yazılımları
 Kumanda Masası Tasarımı
İlk defa ülkemizde yapılacak ve yurt dışı bağımlılığı
azaltılarak elektrikli lokomotifin tamamı ile ülkemizde
üretimine yönelik alt yapı oluşturulacaktır.
MİLLİ TREN
Milli HızlıTren Projesi
Konsept Tasarımı yerli bir firma (Hexagon)
tarafından yapıldı.
Endüstriyel ve Mühendislik detay tasarım
çalışmalarına başlanılmıştır.
SEKTÖREL GELİŞİM STRATEJİLERİNİN BELİRLENMESİ
Yerli Teknolojilerin Geliştirilmesi
YENİ NESİL MİLLİ ELEKTRİKLİ-DİZEL
TREN SETİ
Konsept Tasarımı yapıldı.
Endüstriyel ve Mühendislik
detay tasarım çalışmalarına
başlanılmıştır.
YENİ NESİL MİLLİ YÜK VAGONU
Konsept Tasarımı yapıldı.
Endüstriyel ve Mühendislik detay
tasarım çalışmalarına başlanılmıştır.
SEKTÖREL GELİŞİM STRATEJİLERİNİN BELİRLENMESİ
Yerli Teknolojilerin Geliştirilmesi
Milli Tren Projesi Ortakları
MİLLİ TREN PROJESİ SORUMLU KURULUŞ
TCDD
MİLLİ TREN PROJE ORTAĞIMIZ
İTÜ
MİLLİ HIZLI TREN PROJESİ YÜKLENİCİSİ
TÜLOMSAŞ
MİLLİ EMU- DMU PROJESİ YÜKLENİCİSİ
TÜVASAŞ
MİLLİ YÜK VAGONU PROJESİ YÜKLENİCİSİ
TÜDEMSAŞ
MİLLİ TREN PROJESİ PAYDAŞLARI
TÜBİTAK, DATEM
KOMPONENT GELİŞTİRME VE YERLİLEŞTİRME
ÖZEL SEKTÖR ( ARUS, RSK )