24.02.2016 Tarihli Encümen..

Transkript

24.02.2016 Tarihli Encümen..
ÇANAKKALE BELEDÝYESÝ
Sayfa :
1
ENCÜMEN GÜNDEMÝ
Gündem No =
Sýra No
1
24022016
Karar No
Gündem Tarihi = 24/02/2016
Evrak No
Evrak Tarihi
105
23/02/2016
EMLAK ÝSTÝMLAK
MÜDÜRLÜÐÜ
AYNALI ÇARÞI DA 4 ÝÞYERÝNÝN KÝRALAMA ÝHALESÝNÝN YAPILMASI.
106
23/02/2016
EMLAK ÝSTÝMLAK
MÜDÜRLÜÐÜ
ARSLANCA MAH. 1366 ADA, 7 PARSEL TAÞINMAZIN KAT KARÞILIÐI VERÝLMEK ÜZERE ÝHALE KARARI
ALINMASI
107
23/02/2016
EMLAK ÝSTÝMLAK
MÜDÜRLÜÐÜ
ARSLANCA MAH. 472 ADA, 161-162 VE 163 NOLU PARSELLERÝN (CENNET OTOPARK) KAT KARÞILIÐI VERÝLMESÝ
ÝÇÝN ÝHALE KARARI ALINMASI
108
23/02/2016
MALÝ HÝZMETLER
MÜDÜRLÜÐÜ
100.000,00- TL Yedek Ödenekten 0131 035111 'e
Hizmet alýmý suretiyle çalýþtýrýlan personele yapýlacak kýdem tazminatý ödemeleri
109
23/02/2016
KÜLTÜR VE SOSYAL ÝÞLER MUHTAÇ ASKER AÝLESÝ HK.
MÜDÜRLÜÐÜ
110
23/02/2016
ULAÞIM HÝZMETLERÝ
MÜDÜRLÜÐÜ
ÖZEL HALK OTOBÜSÜ SÝSTEMÝNDE 17 H 0058 PLAKALI ARACIN 1/4 HÝSSE SAHÝBÝ SEYÝT YAKUT'UN, 1/4
HÝSSESÝNÝN TAMAMININ NEFÝSE SAYDAM'A DEVRÝ
111
23/02/2016
ULAÞIM HÝZMETLERÝ
MÜDÜRLÜÐÜ
HÜSEYÝN KARAMAN ADINA KAYITLI 17 S 0044 PLAKALI SERVÝS ARACININ PLAKA HAKKINI ARACI ÝLE
BÝRLÝKTE NÝYAZÝ SEPETÖREN'E DEVRÝ
112
23/02/2016
ZABITA MÜDÜRLÜÐÜ
PAZAR YERLERÝ HK
113
23/02/2016
IMAR VE ÞEHÝRCÝLÝK
MÜDÜRLÜÐÜ
ÇANAKKALE ÝLÝ MERKEZ ÝLÇESÝ IÞIKLAR KÖYÜNDE BULUNAN 1127 , 1130, 1131, 1132 VE 1133 NOLU
PARSELLERÝN ÝRTÝFAK HAKLARIHK
114
23/02/2016
IMAR VE ÞEHÝRCÝLÝK
MÜDÜRLÜÐÜ
ÇINARLI KÖYÜ MUHATARLIÐININ DARDANOS MEVKÝÝ 2494 VE 2495 PARSELE AÇIK ÇAY BAHÇESÝ YAPAMA
TALEBÝ
115
23/02/2016
IMAR VE ÞEHÝRCÝLÝK
MÜDÜRLÜÐÜ
ÇANAKKALE ÝLÝ ARSLANCA MAHALLESÝ 1108 ADA 2 PARSELDE KAYITLI TAÞINMAZIN YOLA TERKÝ HK
116
23/02/2016
IMAR VE ÞEHÝRCÝLÝK
MÜDÜRLÜÐÜ
ÇANAKKALE ÝLÝ ARSLANCA MAHALLESÝNDE BULUNAN 1022 ADA 20 PARSELÝN YOLA TERKÝ HAKINDA
117
23/02/2016
IMAR VE ÞEHÝRCÝLÝK
MÜDÜRLÜÐÜ
ÇANAKKALE ÝLÝ ARSLANCA MAHALLESÝ NDE BULUNAN 1022 ADA 21 PARSELDE KAYITLI TAÞINMAZIN YOLA
TERK TALEBÝ
118
23/02/2016
IMAR VE ÞEHÝRCÝLÝK
MÜDÜRLÜÐÜ
ÇANAKKALE ÝLÝ ARSLANCA MAHALLESÝ 1022 ADA 22 PARSELDE KAYITLI TAÞINMAZIN YOLA TERKÝ
HAKKINDA
119
23/02/2016
IMAR VE ÞEHÝRCÝLÝK
MÜDÜRLÜÐÜ
ÇANAKKALE ÝLÝ BARBAROS MAHALLESÝ 138 ADA 39 PARSELDE KAYITLI TAÞINMAZIN YOLA TERKÝ
HAKKINDA
120
23/02/2016
IMAR VE ÞEHÝRCÝLÝK
MÜDÜRLÜÐÜ
ÝLÝMÝZ MERKEZ GÜZELYALI KÖYÜ 3643 PARSELDE KAYITLI TAÞINMAZIN KAÇAK YAPI ÝMALATI HK.
Düþünceler
2
Daire Adý
Açýklama
Düþünceler
3
Düþünceler
4
Düþünceler
5
Düþünceler
6
Düþünceler
7
Düþünceler
8
Düþünceler
9
Düþünceler
10
Düþünceler
11
Düþünceler
12
Düþünceler
13
Düþünceler
14
Düþünceler
15
Düþünceler
16
Düþünceler
Sonuç
Durumu
ÇANAKKALE BELEDÝYESÝ
Sayfa :
2
ENCÜMEN GÜNDEMÝ
Gündem No =
Sýra No
17
Gündem Tarihi = 24/02/2016
24022016
Karar No
Evrak No
Evrak Tarihi
121
23/02/2016
IMAR VE ÞEHÝRCÝLÝK
MÜDÜRLÜÐÜ
ÝLÝMÝZ ÝSMETPAÞA MAHALLESÝ 721 ADA 71 PARSELDE KAYITLI TAÞINMAZIN KAÇAK YAPI ÝMALATI HK.
122
23/02/2016
IMAR VE ÞEHÝRCÝLÝK
MÜDÜRLÜÐÜ
ÝLÝMÝZ ÝSMETPAÞA MAHALLESÝ 626 ADA 62 PARSELDE KAYITLI TAÞINMAZIN KAÇAK YAPI ÝMALATI HK.
123
23/02/2016
IMAR VE ÞEHÝRCÝLÝK
MÜDÜRLÜÐÜ
ÝLÝMÝZ BARBAROS MAHALLESÝ 96 ADA 118 PARSELDE KAYITLI TAÞINMAZIN KAÇAK YAPI ÝMALATI HK.
124
23/02/2016
IMAR VE ÞEHÝRCÝLÝK
MÜDÜRLÜÐÜ
ÝLÝMÝZ CEVATPAÞA MAHALLESÝ 446 ADA 183 PARSELDE KAYITLI TAÞINMAZIN KAÇAK YAPI ÝMALATI HK.
125
23/02/2016
IMAR VE ÞEHÝRCÝLÝK
MÜDÜRLÜÐÜ
ÝLÝMÝZ KEMALPAÞA MAHALLESÝ 182 ADA 30 PARSELDE KAYITLI TAÞINMAZIN KAÇAK YAPI ÝMALATI HK.
Düþünceler
18
Düþünceler
19
Düþünceler
20
Düþünceler
21
Düþünceler
Daire Adý
Açýklama
Sonuç
Durumu

Benzer belgeler

01.06.2016 Tarihli Encümen..

01.06.2016 Tarihli Encümen.. 820 ADA, 342 PARSEL 8 NOLU DAÝRE KAÇAK YAPI

Detaylı

Detay - Çanakkale Belediyesi

Detay - Çanakkale Belediyesi ÇANAKKALE ÝLÝ,BARBAROS MAHALLESÝNDE BULUNAN, MÜLKÝYETÝ ÇANAKKALE BELEDÝYESÝ'NE AÝT TAPUNUN, ADA 521, PARSEL 47' DE KAYITLI TAÞINMAZIN YOLATERK TALEBÝ.

Detaylı

gearbox - TIR CENTRUM SK

gearbox - TIR CENTRUM SK MAZOT SANTRÝFÜJ BESLEME POMPASI FUEL PUMP ENGINE TYPE FL/12, NH/12, FH/12 B/12, FM/12, FM/12BR NH/12BR OLD MAZOT SANTRÝFÜJ BESLEME POMPASI FUEL PUMP ENGINE TYPE FH/12, FM/12 NH/12, B/12-R NEW

Detaylı