Ön Dișli Sistemi

Transkript

Ön Dișli Sistemi
Genel Güvenlik Bilgileri
■ Not
Özellikler
Ön Vites Değiștirici
UYARI
• Zinciri temizlemek için doğal bir deterjan kullanın. Pas temizleyiciler gibi, zincirin zarar görmesine ve/veya arıza yapmasına
neden olabilecek alkali-bazlı veya asit-bazlı deterjanlar kullanmayın.
• Güçlendirilmiș bağlantı pimini sadece ince tipte zinciri birleștirmek için kullanın.
• İki farklı tipte güçlendirilmiș bağlantı pimi mevcuttur. Kullanacağınız pimi seçmeden önce așağıdaki tabloyu inceleyin.
Güçlendirilmiș bağlantı pimlerinden bașka bağlantı
Güçlendirilmiș bağlantı
Zincir
Zincir aleti
pimleri kullanılması veya kullanılan zincir tipine uygun
pimi
olmayan bir güçlendirilmiș bağlantı pimi veya alet
CN-7701 / CN-HG93
kullanılması halinde yeterli bağlantı kuvveti elde
Gümüș
gibi 9-vites çok
TL-CN32 / TL-CN27
edilemeyebilir ve bu durum zincirin kopmasına veya
6.5mm
ince zincir
yerinden çıkmasına neden olabilir.
CN-HG50 / CN-HG40
• Eğer dișli sayısındaki bir değișiklik nedeniyle zincirin
Siyah
gibi 8-/7-/6-vites
TL-CN32 / TL-CN27
uzunluğunu ayarlamak gerekiyorsa, zinciri bir
7.1mm
ince zincir
güçlendirilmiș bağlantı pimi veya uç pimi kullanılarak
bağlandığı yerden bașka bir noktada kesin. Zincir,
Güçlendirilmiș Bağlantı Pimi
güçlendirilmiș bağlantı pimiyle veya uç pimiyle bağlandığı yerden kesilmesi durumunda hasar
görecektir.
• Sürüș sırasında elbiselerinizin zincire takılmamasına dikkat edin; böyle bir durum bisikletin
devrilmesine neden olabilir.
Uç Pimi
Link Pimi
• Zincirin doğru gerginlikte olup olmadığını ve hasar görüp görmediğini kontrol edin. Eğer
gerginlik çok zayıfsa veya zincir hasar görmüșse, zincir değiștirilmelidir Eğer bu önlem alınmazsa, zincir kırılarak ciddi
yaralanmaya neden olabilir.
• Shimano CN-7701, CN-HG93 ve CN-HG73 zincirleriyle birlikte 9-vites zincirleriyle uyumlu olan bir aynakol kullanın. Eğer 8-vites
veya daha az vites uyumlu bir aynakol kullanılırsa, aynakol dișli değișim problemleri olușabilir veya zincir pimleri düșerek
zincirin kopmasına neden olabilir.
• İki adet sol krank kolu montaj cıvatası kademeli olarak ve sırasıyla sıkılmalı, bir cıvata bir defada tamamen sıkılmamalıdır. Bir
tork anahtarı kullanarak, son sıkma torklarının 12-15 N•m aralığında olduğunu kontrol edin.
Ayrıca, yaklașık 100 km (60 mil) sürüșten sonra bir tork anahtarıyla sıkma torklarını tekrar kontrol edin.
Aynı zamanda, sıkma torklarının periyodik olarak kontrol edilmesi önemlidir.
Eğer sıkma torkları çok zayıfsa veya montaj cıvataları kademeli olarak sırasıyla sıkılmazsa, sol krank kolu yerinden çıkabilir ve
bisiklet devrilerek ciddi yaralanma meydana gelebilir.
• Bisikleti sürmeden önce krank kollarında çatlak olup olmadığını kontrol edin. Eğer herhangi bir çatlak varsa, krank kolu kırılarak
bisikletten düșmenize neden olabilir.
• Eğer iç kapak doğru șekilde takılmazsa, mil paslanarak hasar görebilir ve bisiklet devrilerek ciddi yaralanma meydana gelebilir.
• Parçaları monte etmeden önce servis talimatını dikkatli bir șekilde okuyun. Gevșek, așınmıș veya hasar görmüș parçalar,
bisikletin devrilmesine ve ciddi yaralanmaya neden olabilir. Sadece orijinal Shimano yedek parçalarını kullanmanızı șiddetle
tavsiye ederiz.
• Eğer ayarlar doğru șekilde yapılmazsa, zincir yerinden çıkarak bisikletin devrilmesine ve ciddi șekilde yaralanmanıza neden
olabilir.
• Bu Teknik Servis Talimatını dikkatli bir șekilde okuyun ve daha sonra bașvurmak üzere güvenli bir yerde muhafaza edin.
Not
• İlave olarak, eğer pedal çevirme performansı normal değilse, bu kontrolü bir kez daha yapın.
• Bisikleti sürmeden önce, bağlantıda herhangi bir oynama veya gevșeklik olup olmadığını kontrol edin. Aynı zamanda, krank
kolu tespit cıvatasını periyodik aralıklarla sıkın. (BB-FC, FC-PD)
• Eğer orta göbek milinden ve sol krank kolu bağlantı parçasından gıcırdama sesi geliyorsa, bağlantı parçasına gres sürün ve
belirtilen tork değerine göre sıkın.
• Orta göbeği yüksek basınçlı su püskürterek yıkamayın.
• Eğer yataklarda herhangi bir gevșeklik hissediliyorsa, orta göbek değiștirilmelidir.
• Eğer dișli değiștirme ișlemleri sırasında zorlanma hissediliyorsa, vites değiștiriciyi yıkayın ve tüm hareketli parçaları yağlayın.
• Eğer bağlantılardaki gevșeklik düzeyi ayarlama yapılamayacak kadar yüksek ise, vites değiștiriciyi değiștirmeniz gerekir.
• Aynakol dișlilerini periyodik olarak doğal bir deterjanla yıkayın ve tekrar yağlayın. Ayrıca, zincirin doğal bir deterjanla yıkanarak
yağlanması, aynakol dișlilerinin ve zincirin kullanım ömrünü uzatmanın etkili bir yoludur.
• Eğer zincir kullanım sırasında aynakol dișlilerinden çıkıyorsa, aynakol dișlilerini ve zinciri değiștirin.
• Zincir șekilde gösterilen konumda olduğunda, ön aynakol dișlileriyle veya ön vites
değiștiriciyle temas ederek gürültü çıkarabilir. Eğer gürültü problemi varsa, zinciri bir
Ön aynakol
sonraki veya bunu takip eden büyük arka dișlinin üzerine kaydırın.
dișlileri
• Sol ve sağ adaptörlere monte etmeden önce gres yağı uygulayın.
• Düzgün çalıșma için, önerilen vites kablosunu ve orta göbek kablo rehberini kullanın.
• Bu ön vites değiștirici sadece üçlü aynakol kullanımı içindir. Vites değișim noktaları
Arka dișliler
eșleșmediğinden, ikili aynakolla kullanılamaz.
• Üstten çektirme tipini takarken, sağdaki șekilde görüldüğü gibi üç adet vites kablosu
yuvasına sahip olan bir kadro seçin.
Vites kablosu yuvaları
• Gidon her iki tarafa sonuna kadar çevrildiğinde bile bir miktar boșluğa sahip olan bir vites kablosu
kullanın. Ayrıca, gidon tamamen çevrildiğinde vites kolunun kadroyla temas edip etmediğini kontrol edin.
• Vites Kablosu (SIS-SP41) için özel bir gres yağı kullanılır. DURA-ACE veya bașka tipte gres yağları
kullanmayın; aksi takdirde dișli değiștirme performansı zayıflayabilir.
• Kullanmadan önce iç kabloyu ve vites kablosunun içini gresleyerek uygun șekilde kaydıklarından emin
olun.
• Dișli değișimine göre kolların hareketi sadece aynakol çevrildiğinde yapılmalıdır.
• Eğer hidrolik disk frenlerinde kullanılan fren yağı, vites kolunun plastik parçalarına yapıșma eğilimi
gösteren türde bir yağ ise, plastik parçaların çatlamasına veya renklerinin bozulmasına neden olabilir. Bu nedenle, fren yağının
bu plastik parçalara yapıșmadığından emin olmalısınız.
SHIMANO disk frenlerinde kullanılan mineral yağ, plastik parçalara yapıșması durumunda çatlamaya veya renk bozulmasına
neden olmaz. Ancak, yabancı partiküllerin yapıșmasını engellemek için bu parçalar önceden alkolle temizlenmelidir.
• Gösterge ve vites değișim ünitesini sökmeyin. Bu ișlem üniteye hasar verebilir veya yanlıș çalıșmasına neden olabilir.
• Parçalar doğal așınmaya ve normal kullanımdan kaynaklanan bozulmaya karșı garantili değildir.
• Montaj, ayarlama, bakım ve kullanımla ilgili tüm sorularınız için, lütfen profesyonel bisiklet satıcınıza danıșın.
Teknik Servis Talimatı
SI-6N1FA-003
X = Mevcut
Model numarası
Hem normal tipe hem üstten çektirmeli tipe uygulanabilir
Aynakol diș farkı
Üst ve orta arasındaki minimum fark
Ön vites değiștirici montaj bant çapı
Arka mașa açısı (a)
FD-M530 / FD-M531
X
22D
12D
S, M, L
63° - 66°, 66° - 69°
50 mm
Uygulanabilir zincir hattı
Montaj bant çapları:
S (28.6 mm), M (31.8 mm), L (34.9 mm)
S, M ölçülerini kullanırken, 28.6 mm, 31.8
mm çapa sahip bir montaj bandı kullanın
ve L ölçülü bir adaptöre monte edin.
Arka mașa açısı
Model numarası
Aynakol dișli kombinasyonu
Cıvata daire çapı
Krank kolu uzunluğu
Zincir hattı
Orta göbek genișliği
Diș ölçüleri
FC-M532 / FC-M533-K
44-32-22D / 48-36-26D
104 mm / 64 mm
170 mm, 175 mm
50 mm
68, 73 mm
BC1.37 (68, 73 mm)
Aynakol
FC-M542
FC-M543-K
44-32-22D
44-32-22D / 48-36-26D
104 mm / 64 mm
170 mm, 175 mm
50 mm
68, 73 mm
BC1.37 (68, 73 mm)
Model numarası
Aynakol dișli kombinasyonu
Cıvata daire çapı
Krank kolu uzunluğu
Pedal diș ölçüleri
Uygulanabilir Orta Göbek
Model numarası
Mil boyu
Zincir hattı
Orta göbek genișliği
Diș ölçüleri
Zincir kafesi kalınlığı
FC-M521
44-32-22D / 48-36-26D
104 mm / 64 mm
170 mm, 175 mm
BC 9/16" x 20 T.P.I.
BB-ES25-AK
BB-ES25-AK
121 mm
50 mm
68 mm
BC1.37 (68 mm)
1.8 mm
FD-M530 / FD-M531
Aynakol
Orta göbek
Zincir
Orta göbek kablo rehberi
FC-M521
BB-ES25-AK
• FD-M531
< Üstten çektirmeli tip >
< Normal tip >
Not :
Kabloyu șekilde
gösterildiği gibi
geçirin.
Zincir uzunluğu
2 bakla ekleyin (zincir her iki tarafta
en büyük dișlide iken)
En büyük
aynakol dișlisi
En büyük dișli
Kablo
tespit
cıvatası
Sıkma torku:
5-7 N•m
Kablodaki ilk gevșekliği aldıktan sonra, șekilde görüldüğü gibi ön
vites değiștiriciye tekrar sabitleyin.
Normal tip
Dișli değiștirme ișlemi
Vites küçültme kolu, vites küçültme ișlemini kolu itmek veya çekmek suretiyle yapılmasına izin veren 2-yönlü bir boșaltma mekanizmasına
sahiptir. Hem (A) kolu hem (B) kolu, vites değiștirmeden sonra serbest bırakıldıklarında daima bașlangıç konumuna dönerler. Kollardan birini
çalıștırırken aynı zamanda krank kolunu da çevirin.
Küçük bir aynakol dișlisinden büyük aynakol dișlisine
geçmek için
Büyük bir aynakol dișlisinden küçük aynakol dișlisine
geçmek için
Kola (A) bir defa basıldığında, küçük aynakol dișlisinden büyük
aynakol dișlisine bir adım kayma gerçekleșir.
(A) kolu bașlangıç konumu
Kola (B) bir defa basıldığında,
büyük aynakol dișlisinden
küçük aynakol dișlisine bir
adım kayma gerçekleșir.
Örnek:
orta aynakol dișlisinden en
büyük aynakol dișlisine.
Çekin
Çekin
• Vites kolunu, fren çalıșmasını ve dișli değișim ișlemini
engellemeyeceği bir konuma takın.
• Fren çalıșmasının engellenmesine neden olacak bir kombinasyon
kullanmayın.
Örnek:
en büyük aynakol dișlisinden
orta aynakol dișlisine.
SIS Ayarı
Aynakolun ve Ön Vites Değiștiricinin Takılması
B A
4
Alt ayar vidası
Geniș kanal alanı
(A)
Sağ krank ünitesini yerleștirin.
Zincir pozisyonu
1
5
Sol krankın A kısmını sağ krank ünitesinin miline kanalın geniș
olduğu bölüme dengeleyecek șekilde yerleștirin.
En büyük dișli
En küçük dișli
TL-FC16
6
2. İç kablonun bağlanması ve emniyete alınması
2
İç kapak
Not: Her cıvata düzgün ve eșit șekilde 12-15 N•m değerine
kadar sıkılmalıdır.
Not :
Durdurma plakasını șekilde
görüldüğü gibi doğru yönde
yerleștirin.
Durdurma plakası
(1) Orta göbek gövde genișliğinin 68 mm veya 73
mm olup olmadığını kontrol edin.
(2) Daha sonra, așağıdaki șekle bakarak adaptörü
takın.
< FC-M532 / FC-M542 >
3
Plaka pimi
■ Ara parçası takma yöntemi
Yukarı kaldırın
Ara parçası
A
2.5 mm
B
C
1.8 mm
0.7 mm
Braket Tipi
A
Kelepçe Tipi
E tipi mil
68 mm
B
C
Zincir Kafesi Ayağı Tipi
68 mm
Zincir kafesi
ayağı
Braket Tipi
68 mm
A
E tipi mil
A
A
A
73 mm
A
73 mm
A
C
A
73 mm
A
A
73 mm
A
Ön Vites Değiștirici
Șekilde görüldüğü gibi
monte edin.
Aynakol
C
Ön vites değiștiricisini șekilde görüldüğü gibi ayarlayarak monte
edin. Bunu yaparkan Pro-Set hizalama bloğunu yerinden
çıkarmayın.
Pro-Set hizalama bloğu
Dișler bu aralık
içerisinde olmalıdır
Cıvata
SM-SP17 / SM-BT17
Zincir pozisyonu
En büyük dișli
Zincir
Orta aynakol dișlisi
B
A
Vites kablosu ayar tamburu
5. Sorun giderme tablosu
İç kabloyu sıkı bir șekilde çekerken,
tespit cıvatasını 5 mm Alyen
anahtarıyla sıkarak sabitleyin.
1 – 4 adımlarını tamamladıktan sonra, vites kolunu hareket
ettirerek vites değiștirme ișlemini kontrol edin. (Bu kontrol, aynı
zamanda kullanım sırasında vites değiștirmenin güçleșmesi
halinde de uygulanır.)
Sıkma torku:
5-7 N•m
Eğer zincir krank tarafına düșerse.
İç delik kapağını șekilde görüldüğü
Ünite kapağı
gibi duruncaya kadar çevirerek
takın.
Besleme kolu
Durduktan sonra daha fazla
çevirmeyin. Aksi takdirde vida diși
hasar görebilir.
İlave olarak, eğer ünite kapağı
İç delik kapağı
bükülürse, besleme kolunun
hareket yoluna girebilir ve besleme
kolunun doğru șekilde çalıșmasını engelleyebilir.
Eğer besleme kolu doğru șekilde geri dönmüyorsa, iç delik
kapağını hafifçe gevșetin; besleme kolunu ve ünite kapağını
hareket ettirerek birbirinden ayırın ve bu ișlemin besleme kolunun
geri dönüș hareketini düzeltip düzeltmediğini kontrol edin.
Sıkma torku:
0.3-0.5 N•m
Vites kablosunun kesilmesi
Vites kablosunu kestikten sonra, ucu deliğin içi düzgün bir çapa
sahip olacak șekilde yuvarlayın.
Pro-Set ölçer
Aynı dıș ucun kapsülünü vites kablosunun kesik ucuna takın.
Adaptör
A
B
Zincir kılavuzu
iç plakası
(B) kolunu 2 kez veya daha fazla çalıștırın; gösterge üzerinde alt
konumun doğru olup olmadığını
Kol (B)
kontrol edin ve daha sonra iç
kabloyu sabitleyin.
< FC-M533-K / FC-M543-K >
68 mm
CN-HG53
B
Zincir
Durdurma plakasını içeriye doğru itin, plaka piminin sıkı șekilde
yerine oturup oturmadığını kontrol edin ve daha sonra sol krank
kolunun cıvatasını sıkıștırın.
A
A
Ayarı yaparken, zinciri en büyük dișliye
ayarlayın ve ön kısımda zinciri orta
aynakol dișlisine ayarlayın. Vites kablosu
ayar tamburunu kullanarak, zincir
kılavuzu iç plakası ve zincir arasında
0 – 0.5 mm boșluk kalacak șekilde
ayarlayın.
Zincir kılavuzu iç
plakası
Kapağı sıkmak için TL-FC16'yı kullanın.
Sıkma torku: 0.7-1.5 N•m
Kelepçe Tipi
Zincir
4. Orta aynakol dișlisinin ayarı
TL-FC32
1, 2 Sağ adaptörü (ters saat yönünde) ve sol adaptörü (saat
yönünde) monte etmek için özel alet TL-FC32’yi kullanın.
Sıkma torku: 35-50 N•m
6
Zincir kılavuzu
dıș plakası
Pro-Set hizalama
bloğu
Șekilde gösterilen ișlemi takip edin.
5
Üst ayar vidası
En büyük
aynakol dișlisi
İlk önce Pro-Set hizalama bloğunu çıkarın.
Daha sonra, zincir kılavuzu iç plakası ve zincir arasındaki boșluk
0 – 0.5 mm olacak șekilde ayarlayın.
* FC-M521/BB-ES25-AK'nın monte edilmesi hakkında ayrıntılı bilgi için, ayrıca temin edilen Teknik Servis Talimatına bakın.
4
Zincir kılavuzu dıș plakası
ve zincir arasındaki boșluk
0 – 0.5 mm olacak șekilde
ayarlayın.
En küçük dișli
1. Alt ayar
2-yönlü değișim
3. Üst ayar
Zincir pozisyonu
Așağıda açıklanan ișlem sırasını takip edin
3
Üstten çektirmeli tip
5 mm Alyen anahtarı
Kol (B)
Braket tipi için
––
5 mm Alyen anahtarı
Sıkma torku:
5-7 N•m
Sıkma torku:
5 N•m
A
FC-M532 / FC-M533-K, FC-M542 / FC-M543-K
Kablo
tespit
cıvatası
Kolun takılması
Deore
Ön değiștirici
Aynakol (en büyük
aynakol dișlisi)
Dıș çapı maksimum 36 mm olan elcik kullanın.
73 mm
SL-M530
Not :
Kabloyu șekilde
gösterildiği gibi
geçirin.
Zincir
En iyi performansı sağlamak için, așağıda verilen kombinasyonları kullanmanız tavsiye edilir.
SIS-SP41
< Üstten çektirmeli tip >
Orta Göbek
A
Vites kablosu
< Normal tip >
Zincir kılavuzu
Ön Dișli Sistemi
Rapidfire M9 (Vites kolu)
Zincir kılavuzu dıș plakasının düz kısmı
en büyük aynakol dișlisinin yukarısında
ve dișliye paralel olmalıdır. 5 mm
Alyen anahtarı kullanarak sabitleyin.
• FD-M530
Aynakol
68 mm
Seriler
İç kablonun fazlalığını kesin ve uç muhafaza bașlığını takın.
Parçaları karbon kadro/gidon yüzeylerine takarken, karbon
malzemenin hasar görmesine neden olabilecek așırı sıkmayı veya
parçalar için tespit kuvvetinin eksikliğine neden olabilecek yetersiz
sıkmayı engellemek için, karbon kadro/parça üreticisinin sıkma torku
tavsiyesine uyun.
Eğer orta aynakol dișlisinden en
büyük aynakol dișlisine geçiș
yapmak zorsa.
Eğer orta aynakol dișlisinden en
küçük aynakol dișlisine geçiș
yapmak zorsa.
Eğer en büyük aynakol dișlisinde
zincirle ön vites değiștirici iç
plakası birbirini engelliyorsa.
Eğer en büyük aynakol dișlisinde
zincirle ön vites değiștirici dıș
plakası birbirini engelliyorsa.
Eğer en büyük aynakol dișlisinden
vites değiștirildiğinde orta aynakol
dișlisi atlıyorsa.
Eğer aynakol orta aynakol dișlisi
konumundayken arka dișliden en
büyük dișliye geçiș yapıldığında
zincirle ön vites değiștirici iç
plakası arasında engelleme varsa.
Eğer zincir orta göbek tarafına
düșerse.
Eğer orta aynakol dișlisinden en
büyük aynakol dișlisine geçiș
yaparken kol sertse.
Üst ayar vidasını saat yönünde
(yaklașık 1/4 tur) çevirerek sıkın.
Üst ayar vidasını ters saat
yönünde (yaklașık 1/8 tur)
çevirerek gevșetin.
Alt ayar vidasını ters saat
yönünde (yaklașık 1/4 tur)
çevirerek gevșetin.
Üst ayar vidasını saat yönünde
(yaklașık 1/8 tur) çevirerek sıkın.
Üst ayar vidasını ters saat
yönünde (yaklașık 1/8 tur)
çevirerek gevșetin.
Vites kablosu ayar tamburunu
ters saat yönünde (1 veya 2 tur)
çevirerek gevșetin.
Vites kablosu ayar tamburunu
saat yönünde (1 veya 2 tur)
çevirerek sıkın.
Alt ayar vidasını saat yönünde
(yaklașık 1/2 tur) çevirerek sıkın.
Üst ayar vidasını ters saat
yönünde (yaklașık 1/4 tur)
çevirerek gevșetin.
Adaptör
Dıș uç kapsül
Lütfen dikkat: teknik özelliklerde önceden haber verilmeden değișiklik yapılabilir. (Türkçe)
tur_280739_6N1FA_003.indd 1
Sıkma torku:
35-50 N•m
■ Gösterge ünitesinin değiștirilmesi ve takılmasıyla ilgili
Arka Tahrik Sistemi için Servis Talimatına bakın.
30/07/08 1:44:16 PM

Benzer belgeler

Ön Dișli Sistemi

Ön Dișli Sistemi • Zincir șekilde gösterilen konumda olduğunda, aynakol dișlileriyle veya ön vites Aynakol dișlileri değiștiriciyle temas ederek gürültü çıkarabilir. Eğer gürültü problemi varsa, zinciri bir sonraki...

Detaylı

Ön Dișli Sistemi

Ön Dișli Sistemi • Gidon her iki tarafa sonuna kadar çevrildiğinde bile bir miktar boșluğa sahip olan bir vites kablosu kullanın. Ayrıca, gidon tamamen çevrildiğinde vites kolunun kadroyla temas edip etmediğini kon...

Detaylı

Ön Dișli Sistemi

Ön Dișli Sistemi • Bu ön vites değiștirici sadece üçlü aynakol kullanımı içindir. Vites değișim noktaları eșleșmediğinden, ikili aynakolla kullanılamaz. • Üstten çektirme tipini takarken, sağdaki șekilde görüldüğü ...

Detaylı

Arka Dișli Sistemi

Arka Dișli Sistemi • Gidon her iki tarafa sonuna kadar çevrildiğinde bile bir miktar boșluğa sahip olan bir vites kablosu kullanın. Ayrıca, gidon tamamen çevrildiğinde vites kolunun kadroyla temas edip etmediğini kon...

Detaylı