Cumhuriyet Üniversitesi

Transkript

Cumhuriyet Üniversitesi
2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI/KULÜPLERİ
(17 MART 2016)
17 MART 2016
ASALETİ ONAYLANAN
TOPLULUKLAR / KULÜPLER
ADAY TOPLULUKLAR / KULÜPLER
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞINA BAĞLI TOPLULUKLAR/KULÜPLER
Kültür Müdürlüğüne Bağlı Topluluklar/Kulüpler (AKTİF)
1- Toplum Gönüllüleri Topluluğu *
2- Fotoğraf Amatörleri Topluluğu *
3- Mozaik Kulübü *
4- Genç Tema Topluluğu *
5- Kritik ve Analitik Düşünme Topluluğu *
6- Kafkas Halkları Akademik Araştırmaları Topluluğu *
7- Şiir, Edebiyat ve Tarih Topluluğu *
8- Eğitim ve Sosyal Araştırmalar Topluluğu (ESAT) *
9- Bilim ve Sanat Topluluğu *
10- Atatürkçü Düşünce Kulübü *
11- Türk Dünyası Araştırmaları Topluluğu *
12- Kızılay Kulübü *
1- Nizam Fikir Kültür Topluluğu *
2- Yaban Hayatı Araştırma Topluluğu (YAHAT) *
3- Sektörel Etkinlikler Topluluğu
Kültür Müdürlüğüne Bağlı Topluluklar/Kulüpler (PASİF)
1- C.Ü. Gençlik Merkezi Kulübü (CÜGEM)
2- Proje Kulübü
3- Büyük Akademi Kulübü
1- Yedi Hilal Kulübü
2- Osmanlı Kültür ve Tarih Topluluğu
3- Türk Yurdu Öğrenci Topluluğu
4- Etik Kulübü
Spor Müdürlüğüne Bağlı Topluluklar/Kulüpler (AKTİF)
1- Cumhuriyet Üniversitesi Doğa Sporları Topluluğu (CÜDOST) *
2- Cumhuriyet Üniversitesi Fenerbahçeliler Kulübü *
3- C.Ü. Genç Kanatlar Topluluğu (CÜGKT) *
1- Okçuluk Kulübü (CÜOKÇU)
2- Cumhuriyetli Aslanlar Topluluğu
3- Kartallar Ragbi Futbol Öğrenci Topluluğu
4- Briç Kulübü
Spor Müdürlüğüne Bağlı Topluluklar/Kulüpler (PASİF)
1- KampüsCÜ Yİğidolar Topluluğu
KURULUŞ TARİHİ
09.01.2015
09.01.2015
06.11.2014
KURULUŞ TARİHİ
06.11.2014
09.01.2015
09.01.2015
16.01.2015
KURULUŞ TARİHİ
06.11.2014
06.11.2014
06.11.2014
09.01.2015
KURULUŞ TARİHİ
09.01.2015
TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DENETİMİNDEKİ TOPLULUKLAR /KULÜPLER (AKTİF)
1- Türk Tıp Öğrencileri Uluslararası Birliği (TurkMSIC) *
2- Çocuk Destek Kulübü (ÇDK) *
3- Genç Yeryüzü Doktorları Topluluğu *
4- Açık Düşünce Topluluğu (ADÜT) *
5- Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Kulübü
1- Kültür ve Edebiyat Kulübü
2- Gönüllü Hekimler Topluluğu
TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DENETİMİNDEKİ TOPLULUKLAR /KULÜPLER (PASİF)
1- C.Ü. Tıp Fak.Bilimsel Araştırma Topluluğu (CÜTBAT)
1- Tıp Fakültesi Mimikomed Tiyatro Öğrenci Kulübü
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DENETİMİNDEKİ TOPLULUKLAR/KULÜPLER (AKTİF)
KURULUŞ TARİHİ
02.12.2015
27.02.2016
KURULUŞ TARİHİ
24.12.2014
KURULUŞ TARİHİ
1- Ebelik Kulübü *
2- C.Ü.Hemşirelik Öğrenci Kulübü (CÜHEK) *
3- C.Ü. Sağlık Yönetimi Öğrenci Kulübü (CÜSYÖK) *
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DENETİMİNDEKİ TOPLULUKLAR/KULÜPLER (PASİF)
KURULUŞ TARİHİ
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DENETİMİNDEKİ TOPLULUKLAR/KULÜPLER (AKTİF)
KURULUŞ TARİHİ
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DENETİMİNDEKİ TOPLULUKLAR/KULÜPLER (PASİF)
KURULUŞ TARİHİ
1- Diş Hekimliği Fakültesi Kültür ve Sanat Kulübü
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DENETİMİNDEKİ TOPLULUKLAR/KULÜPLER (AKTİF)
KURULUŞ TARİHİ
1- Cumhuriyet Ressamları Kulübü *
EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DENETİMİNDEKİ TOPLULUKLAR/KULÜPLER (AKTİF)
1- Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kulübü (CÜPDR)
2- Okul Öncesi Eğitim Kulübü
3- Genç Eğitimciler Topluluğu
1- English Clup Kulübü
EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DENETİMİNDEKİ TOPLULUKLAR/KULÜPLER (PASİF)
1- Fen ve Teknoloji Eğitimi Topluluğu
1- Sosyal Bilgiler Kulübü
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DENETİMİNDEKİ TOPLULUKLAR/KULÜPLER (AKTİF)
1- Ekonometri Kulübü *
2- Girişimcilik ve Yönetişim Kulübü *
KURULUŞ TARİHİ
01.12.2015
KURULUŞ TARİHİ
09.01.2015
KURULUŞ TARİHİ
3- Uluslararası Ticaret ve Lojistik Kulübü *
4- Yönetim Bilişim Sistemleri Kulübü
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DENETİMİNDEKİ TOPLULUKLAR/KULÜPLER (PASİF)
KURULUŞ TARİHİ
1- ÇEKO Kulübü
2- Maliye Kulübü
3- Genç Akademi Kulübü
4- İktisat Kulübü
5- Buruciye Medeniyet Kulübü
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DENETİMİNDEKİ TOPLULUKLAR/KULÜPLER (AKTİF)
1- Bilgisayar Mühendisliği Kulübü *
2- İnşaat Kulübü *
3- Makine ve Teknoloji Kulübü *
4- Metalurji ve Malzeme Kulübü *
5- Geomatik Mühendisliği Kulübü
1- Çevre Kulübü *
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DENETİMİNDEKİ TOPLULUKLAR/KULÜPLER (PASİF)
1- Maden Kulübü
2- Elektrik-Elektronik Kulübü Ve IEEE Öğrenci Kolu
1- Kimya Mühendisliği Öğrenci Kulübü
EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DENETİMİNDEKİ TOPLULUKLAR/KULÜPLER (AKTİF)
1- Sosyal Hizmet Kulübü *
2- Psikoloji Kulübü *
3- Antropoloji Kulübü *
4- Türk Lehçeleri Araştırma ve Geliştirme Kulübü (TÜLAG) *
5- Türk Halkbilimi Kulübü (TÜHAK) *
6- Sosyoloji Kulübü
1- Arkeoloji Kulübü *
2-Felsefe Kulübü *
3- Sanat Tarihi Kulübü *
4- Tarih Kulübü (CÜTARK) *
5- Türk Savaş Sanatı SAYOKAN Topluluğu
EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DENETİMİNDEKİ TOPLULUKLAR/KULÜPLER (PASİF)
KURULUŞ TARİHİ
03.11.2015
KURULUŞ TARİHİ
10.10.2014
KURULUŞ TARİHİ
25.11.2014
20.10.2015
22.12.2015
24.11.2015
10.03.2016
KURULUŞ TARİHİ
1- İngiliz Dili ve Edebiyatı Kulübü
2- Edebiyat Kulübü
İLETİŞİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DENETİMİNDEKİ TOPLULUKLAR/KULÜPLER (AKTİF)
1- Aktif Medya Kulübü *
2- İletişim Kulübü *
1-Sinema Kulübü *
2-Genç Kariyer Kulübü *
KURULUŞ TARİHİ
20.10.2014
26.12.2014
İLETİŞİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DENETİMİNDEKİ TOPLULUKLAR/KULÜPLER (PASİF)
KURULUŞ TARİHİ
FEN FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DENETİMİNDEKİ TOPLULUKLAR/KULÜPLER (AKTİF)
KURULUŞ TARİHİ
1- Biyokimya Kulübü *
FEN FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DENETİMİNDEKİ TOPLULUKLAR/KULÜPLER (PASİF)
1- Moleküler Genetik Kulübü (MGK)
İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DENETİMİNDEKİ TOPLULUKLAR/KULÜPLER (AKTİF)
KURULUŞ TARİHİ
07.01.2015
KURULUŞ TARİHİ
1- Sosyal Etkinlikler Kulübü *
2- Arapça Konuşma Kulübü *
3- Fikir ve Medeniyet Kulübü * (2 Mart 2016 isim değişikliği İslami Düşünce Kulübü)
4- Din, Edebiyat, Vicdan ve Ahlak Kulübü (DEVA)
İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DENETİMİNDEKİ TOPLULUKLAR/KULÜPLER (PASİF)
KURULUŞ TARİHİ
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DENETİMİNDEKİ TOPLULUKLAR/KULÜPLER (AKTİF)
KURULUŞ TARİHİ
1-Teknoloji ve İmalat Kulübü *
2- Otomotiv Kulübü *
3-Mekatronik Mühendisliği Öğrenci Kulübü*
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DENETİMİNDEKİ TOPLULUKLAR/KULÜPLER (PASİF)
KURULUŞ TARİHİ
VETERİNER FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DENETİMİNDEKİ TOPLULUKLAR/KULÜPLER (AKTİF)
KURULUŞ TARİHİ
1-Veteriner Hekim Öğrencileri Kulübü (VETHÖK)
VETERİNER FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DENETİMİNDEKİ TOPLULUKLAR/KULÜPLER (PASİF)
KURULUŞ TARİHİ
ECZACILIK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DENETİMİNDEKİ TOPLULUKLAR/KULÜPLER (AKTİF)
KURULUŞ TARİHİ
1-Farma Aktüel Öğrenci Kulübü
18.12.2014
ECZACILIK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DENETİMİNDEKİ TOPLULUKLAR/KULÜPLER (PASİF)
KURULUŞ TARİHİ
TURİZM VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU DENETİMİNDEKİ TOPLULUKLAR/KULÜPLER (AKTİF)
KURULUŞ TARİHİ
1-Anadolu Turizm Kulübü
07.01.2015
TURİZM VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU DENETİMİNDEKİ TOPLULUKLAR/KULÜPLER (PASİF)
KURULUŞ TARİHİ
SUŞEHRİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DENETİMİNDEKİ TOPLULUKLAR/KULÜPLER (AKTİF)
KURULUŞ TARİHİ
1-Hemşirelik Öğrenci Kulübü (CÜSHEK)
SUŞEHRİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DENETİMİNDEKİ TOPLULUKLAR/KULÜPLER (PASİF)
23.10.2015
KURULUŞ TARİHİ
CUMHURİYET MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DENETİMİNDEKİ TOPLULUKLAR/KULÜPLER (AKTİF)
1-İletişimciler Topluluğu
1-Üniversiteli Aktif Gençler Kulübü (UNİAK)
KURULUŞ TARİHİ
15.01.2016
CUMHURİYET MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DENETİMİNDEKİ TOPLULUKLAR/KULÜPLER (PASİF)
KURULUŞ TARİHİ
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DENETİMİNDEKİ TOPLULUKLAR/KULÜPLER (AKTİF)
KURULUŞ TARİHİ
1-Cumhuriyet Optisyenlik Kulübü
2-Kültür ve Sağlık Kulübü
19:10.2015
19.10.2015
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DENETİMİNDEKİ TOPLULUKLAR/KULÜPLER (PASİF)
KURULUŞ TARİHİ
ŞARKIŞLA AŞIK VEYSEL MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DENETİMİNDEKİ TOPLULUKLAR/KULÜPLER (AKTİF)
KURULUŞ TARİHİ
ŞARKIŞLA AŞIK VEYSEL MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DENETİMİNDEKİ TOPLULUKLAR/KULÜPLER (PASİF)
1-Girişimcilik Kulübü
2-Folklor Kulübü
3-Atatürkçü Düşünce Kulübü
1-Şiir, Edebiyat ve Tarih Topluluğu
HAFİK KAMER ÖRNEK MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DENETİMİNDEKİ TOPLULUKLAR/KULÜPLER (AKTİF)
1-Genç Girişimciler Kulübü
KURULUŞ TARİHİ
18.11.2014
KURULUŞ TARİHİ
-
HAFİK KAMER ÖRNEK MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DENETİMİNDEKİ TOPLULUKLAR/KULÜPLER (PASİF)
KURULUŞ TARİHİ
ZARA AHMET ÇUHADAROĞLU MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DENETİMİNDEKİ TOPLULUKLAR/KULÜPLER (AKTİF)
KURULUŞ TARİHİ
1-Zara Genç Akademi Kulübü
12.10.2015
ZARA AHMET ÇUHADAROĞLU MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DENETİMİNDEKİ TOPLULUKLAR/KULÜPLER (PASİF)
KURULUŞ TARİHİ
GEMEREK MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DENETİMİNDEKİ TOPLULUKLAR/KULÜPLER (PASİF)
KURULUŞ TARİHİ
ZARA VEYSEL DURSUN UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DENETİMİNDEKİ TOPLULUKLAR/KULÜPLER (AKTİF)
KURULUŞ TARİHİ
ZARA VEYSEL DURSUN UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DENETİMİNDEKİ TOPLULUKLAR/KULÜPLER (PASİF)
KURULUŞ TARİHİ
1-Kızılırmak Bilim Kültür ve Sanat Kulübü (Kızılırmak Öğrenci Kulübü)
YILDIZELİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DENETİMİNDEKİ TOPLULUKLAR/KULÜPLER (AKTİF)
KURULUŞ TARİHİ
1-Genç Girişimciler Kulübü
YILDIZELİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DENETİMİNDEKİ TOPLULUKLAR/KULÜPLER (PASİF)
TOPLAM TOPLULUK/KULÜP SAYISI
23.11.2015
KURULUŞ TARİHİ
110
AKTİF TOPLULUK/KULÜPLER:
Etkinlik yapabilirler. 2015-2016 Eğitim-Öğretim Döneminde Yönetimini Yenileyen Topluluk/Kulüplerdir.
PASİF TOPLULUK/KULÜPLER:
Etkinlik yapamazlar. 2015-2016 Eğitim-Öğretim Döneminde Yönetimini Yenilemeyen Topluluk/Kulüplerdir.
80 AKTİF TOPLULUK/KULÜP
30 PASİF TOPLULUK/KULÜP
110 TOPLAM TOPLULUK/KULÜP
17 MART 2016
.../..

Benzer belgeler

Başkan Mektubu_10

Başkan Mektubu_10 BAŞKANIN MEKTUBU Sevgili Rotary Ailem, Kulübümüzün 26. Dönemimizin 10. Mutat toplantısını gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Toplantımızda lider kulüplerinden biri olduğumuz çocuk gelinlerle ilgili ‘D...

Detaylı

indir - Genç Akademisyenler

indir - Genç Akademisyenler üzere güz ve bahar dönemi olarak 24 haftalık bir programı kapsamaktadır. Bu ders programı süresince Akademik bir danışmanın gözetiminde ve aşağıda konuları

Detaylı

ÜRÜN KATALOĞU

ÜRÜN KATALOĞU crushing low abrasive and medium hard materials. The material which fed to the crusher trough its large feeding opening is crushed in two stages while it impacted by the rotor’s hammers to the adju...

Detaylı