DUBAİ KÖRFEZ ÜLKELERİ

Transkript

DUBAİ KÖRFEZ ÜLKELERİ
Sağlık Turizmi / Ülkeler
KÖRFEZ ÜLKELERİ
DUBAİ
Dubai, devlet tarafından organize edilen sağlık turizmi destinasyonu
kavramı için örnek modeldir. Sağlık sektörü hemen hemen tüm açılarıyla
devlet yatırımı kapsamındadır. Her şeyin ötesinde Dubai, Orta Doğu
ülkeleri arasında gece hayatı, alış-veriş ve eğlence turizmi açısından en
gözde destinasyondur.
Dubai dünyada en çok turistik ziyaret alan ilk 10 şehirden biridir.
Turizm gelirleri Dubai için en önemli bütçe kaynağını oluşturmaktadır.
Dünya’nın en popüler ve büyük alışveriş merkezlerinden biri Dubai’dedir
ve bu merkez Hindistan, Avrupa ülkeleri, Çin ve Orta Doğu’dan önemli sayıda alışveriş
tutkununu ağırlamaktadır. Aynı zamanda Dubai Uluslararası Havaalanı dünyanın en büyük 10
havalimanından biridir.
Henüz nihai bir değerlendirme için erken olmasına rağmen, Dubai Serbest Sağlık Bölgesi
(Dubai Health Care City (DHCC)) ülkenin sağlık turizmi hedeflerini göstermesi açısından
önemlidir. Diğer Orta Doğu ülkelerinden farklı olarak petrol gelirlerinin düşük olması nedeniyle
Dubai’de finans sektörü, emlak sektörü ve turizm sektörü koordine şekilde ekonomik büyüklüğü
oluşturmaktadır. Son 10 yılda yapılan atılımlar ve yabancı yatırımcıların teşviki ile medikal
turizm atılımı yaşanmıştır.
Dubai Şeyhi Muhammed bin Rashid Al Maktum tarafından özellikle desteklenen DHCC
yaklaşık 4 milyon metrekarelik bir alanda sağlık hizmeti sunumu, tıbbi araştırmalar ve tıp
eğitimi konusunda odaklanmış dev bir yatırımdır. Bu boyutu ile dünyadaki en büyük sağlık
komplekslerinden biridir.
DHCC sayesinde, Harvard Medical, Mayo Clinic ve Boston Üniversitesi Dental Araştırmalar
Merkezi ile stratejik anlaşmalar yapılmıştır. Sağlık kompleksinin merkezini JCI akredite bir tıp
merkezi ve onun üzerinde yapılanmış tıp fakültesi, hemşirelik okulu ve araştırma enstitüsü
SATURK Yayınıdır. Tüm telif hakları saklıdır.
Sağlık Turizmi / Ülkeler
oluşturmaktadır. Tıbbi uygulamalarla ilgili yatırım dönemi tamamlanmış olan DHCC için ikinci
aşamada wellness merkezi, SPA merkezi, alternatif tıp uygulamaları merkezi yapılandırılması
planlanmaktadır.
DHCC kompleksinde toplam 1200 uzmanın çalıştığı 80 farklı klinikte; kardiyoloji, dental cerrahi,
KBB, endokrinoloji, gastroenteroloji, genel cerrahi, immünoloji, göz hastalıkları, ortopedik
cerrahi gibi branşlarda ileri düzey sağlık hizmeti verilmektedir.
Avantajları:
DHCC halen yapılanma sürecinde olsa dahi bir çok avantaj barındırmaktadır. Özellikle
kısa sürede gelişmiş ülkeler düzeyinde hizmete erişmek adına Orta Doğu coğrafyası için
hemen tüm branşlarda üst düzey teknolojik imkanlarla donatılmış sağlık hizmeti sunumu
gerçekleştirilmektedir. Ayrıca DHCC çatısı altında dünya genelinde kalite olarak kabul edilmiş;
Harvard, Mayo Clinic, Novartis, Astra Zeneca, Johnson & Johnson gibi bir çok marka değeri
barındırmaktadır.
Dezavantajları:
En büyük dezavantajı fiyat politikasının diğer medikal turizm hedefli çalışmalar yapan ülkelere
göre yüksek olmasıdır. Genel olarak ABD ortalamasında fiyat politikası uygulanmaktadır. Bu
düzeyde fiyat politikası ile Avrupa ve Amerika gibi destinasyonlardan hasta çekmesi zor gibi
görünmektedir. Bu kadar yüksek ödeme gücüne sahip bireyler genellikle kendi ülkelerinde sağlık
hizmeti almaktadırlar.
DHCC kompleksinde sağlık hizmeti sunan kurumların çoğu dev dünya markaları olsa dahi bu
bölgeye yönelik tecrübelerinin yeni olması ve çalışanların orijinlerine ait kültürel farklılıklar
işletme sorunları çıkmasına neden olabilmektedir. Bu sorunun aşılabilmesi için daha uzun yıllar
sağlık hizmeti sunumunun devam etmesi gereklidir.
Ücret Karşılaştırması:
Dubai kaynaklı sağlık hizmet sunumu ile ilgili olarak diğer ülkelerle karşılaştırmaya kaynak
teşkil edebilecek bir fiyat listesi elde etmek pek mümkün değildir. Bunda yapılanmanın kendisine
özgün kurgusunun önemli rolü vardır. Örneğin, German Clinic kadın hastalıkları ve doğum
konusunda uzmanlaşmış hizmet vermekte ve Alman sağlık sistemine göre fiyat belirlerken
Mayo Clinic daha çok tanı konulan hastaların ABD merkezlerine sağlık turizmi kapsamında
transferine odaklanmıştır.
H. Ömer TONTUŞ