Türk Eximbank İzmir Şube Müdürü Ferhat Fırat`ın sunumu için lütfen

Transkript

Türk Eximbank İzmir Şube Müdürü Ferhat Fırat`ın sunumu için lütfen
1
Genel Olarak Türk Eximbank
Türkiye’nin tek resmi ihracat destek kuruluşu
2023 yılı 500 milyar dolarlık ihracat hedefi
Genel Müdürlüğün İstanbul’a taşınması
Müşteri odaklı proaktif strateji
Yeni kredi ve sigorta programları
2
Rakamlarla Türk Eximbank
$ Milyar
%18
35
%20
%
20
30
%14,4
11,8
16
25
8,3
12
20
%9,2
%9,1
15
6,9
%7,8
%7,1
8
22,0
10
19,7
5,7
5
0
5,1
4,5
5
4,3
4,8
3,9
2008
2009
2010
6,7
Sigorta
Toplam
Destek
4
15,1
0
2011
Kredi
2012
2013
2014 *
Türkiye İhracatındaki Pay (Sağ Eksen)
2008-2010 döneminde 27,6 milyar USD
2011-2013 döneminde 62,4 Milyar USD
}%126
Türk Eximbank’ın İhracat
Kredilerindeki Payı
İHRACAT KREDİLERİNİN GELİŞİMİ
Milyon TL
60.000
%120
50.000
%100
40.000
%80
30.000
%60
20.000
%40
10.000
%20
-
Türk Eximbank tarafından
kullandırılan
kredilerin
toplam ihracat kredileri
içindeki payı Aralık 2010’da
%12’den, Eylül 2013’de
%40’a yükseldi
%0
Eximbank
Diğer Bankalar
Toplam İhracat Kredileri
Eximbank Payı (%, sağ eksen)
Kaynak : BDDK ve Eximbank verilerinden hesaplanmıştır
4
Eximbank Kredileri Aracılığıyla İhracatçılara
Sağlanan Kredi Faiz Destek Tutarı*
Milyon $
700
594,9
600
500
400
300
200
166,6
* İhracatçıların, ticari
bankalardan ve
Eximbank’tan
kullandığı kredilerin
maliyetleri arasındaki
fark
100
-
2008-2010
Kısa Vade
TL
Kısa Vade
Döviz
2011-2013
Orta-Uzun TL
Orta-Uzun Döviz
Kaynak : Merkez Bankası ve Eximbank verilerinden hesaplanmıştır
5
Yıllar İtibariyle Eximbank Kredilerinden
Yararlanan Firma Sayısı
4.500
3.953
4.000
3.650
3.500
3.000
2.500
4.125
2.665
müşterimiz olmayan;
3.069
 476 firma kredi
2.406
 210 firma sigorta
2.000
1.500
1.000
500
 2013 yılında daha önce
2.798
2.341
1.811
1.506
2.056
2.263
programlarımızdan
yararlandı
0
2008
2009
2010
2011
2012
Kobi
Diğer
Toplam Firma
2013*
6
TİM İhracatçı Eğilim Anketi
2010 yılında 11 inci sıradan
2013 yılında 3 üncü sıraya
7
TİM İhracatçı Eğilim Anketi
İhracat pazarındaki sorunlarınızdan bizimle kurtulun….
8
Faaliyetler
Yurtiçi
(Satıcı)
Krediler
Sigorta
İşlemleri
Uluslararası
(Alıcı)
Krediler
9
Yurtiçi (Satıcı)
Kredileri
Kısa Vadeli
Krediler
Orta-Uzun
Vadeli Krediler
Döviz
Kazandırıcı
Hizmetlere
Yönelik Krediler
10
Reeskont Kredisi
11 Milyar ABD Dolarlık TCMB kaynağı
Firma limiti 180 milyon ABD Doları
120 ve 240 gün vade seçenekleri ( KOBİ 360 Gün )
18 ay içerisinde ihracat taahhüdü imkanı
Türkiye’deki en uygun maliyetli kredi
11
Reeskont Kredisi Süreci
Kredi
Sözleşmesi
imzası
Bono
iskontosu
Para
Transferi
İhracat
taahhüdü
12
Kredi-3 Kullandırımı
Geri Ödeme
Kredi-1
OCAK-2016
OCAK-2014
OCAK
ROTATİF
• 2 YIL GERİ ÖDEMESİZ
KREDİ KULLANDIRIMI
• 2 YIL SONUNDA TEK
ÖDEMEKullandırımı
Kredi-2
NASIL
ve
240 GÜN
•
YILLIK
MALİYET
%1,35
Kredi-1 Geri Ödeme
LIBOR+1
OLMAKTADIR?
SONUÇ:
EKİM
NİSAN
Kredi-3
Başvurusu
• 2,5 YILDA İHRACAT
TAAHHÜDÜ KAPATMA
İMKANI
TEMMUZ
Kredi-2 Başvurusu
Kredi-3 Kullandırımı
ve
Kredi-2 Geri Ödeme
13
Sevk Sonrası Reeskont Kredisi
İhracat alacaklarının sigortalanması ve iskonto edilmesi
Firma limiti 180 milyon ABD Doları
Vadesine 360 gün kalan ihracat alacakları
%0,3’ten (Binde üç) başlayan oranlarla iskonto imkanı
Bankamız İhracat Sigorta Poliçesi ile teminatlandırma
14
Sevk Sonrası Reeskont Kredisi Süreci
İhracat
Alacağı
Sigortası
Alacağın
Bankamıza
temliki
Bono
İskontosu
Para
Transferi
15
Örnek Olay - SSRK
SSRK
Öncesi
Finansman Sıkıntısı
Tahsilat Süresi
İlave bir teminat
maliyeti olmadan
finansman
SSRK
Sonrası
Kısa sürede tahsilat
(Ort. 3-10 Gün)
Vade Sorunu
360 Güne kadar
Vade İmkanı
Güven Eksikliği
Sigorta ile
sağlanan güven
16
Örnek Olay - Genel
Eximbank ile
tanışma
Zor
koşullardaki
bir firmanın
devralınması
İhracata Yönelme
Kapasite Artışı
İhracat
Atağı
Üretim
artışı
için kısa
vadeli
finansman
için uzun
vadeli
finansman
Güvenceli ve
Güvenli İhracat
İlave
teminat
maliyeti
olmadan
finansman
17
Faaliyetler
Yurtiçi
(Satıcı)
Kredileri
Sigorta
İşlemleri
Uluslararası
(Alıcı)
Krediler
18
Alacak Sigortası
Güven
Fonksiyonu
Hizmet
Fonksiyonu
Finansman
Fonksiyonu
Ticari ve politik risklere karşı tahsilat güvencesi
Alıcı firmalar ve ülkeler hakkında risk analizi
Riskten arınmış alacakların iskonto edilmesi
suretiyle finansman imkanı
19
Sigorta Süreci
Poliçe
İmzası
Alıcı
Limiti
Onayı
Alacak
Sigortalı
Sevkiyat
Olası durumda
tazmin
ve
tahsilat
20
Sigorta – Örnek Olay
Yıl
2010
2011
2012
2013
İhracat
227.000 $
3,4 Milyon $
9,75 Milyon $
14,7 Milyon $
Sigorta
HAYIR
EVET
EVET
EVET
400.000$
tutarındaki alacak
Bankamız girişimleri
ile tahsil edildi
Toplam Sigorta
Maliyeti
27.000$
Şu an 33 ülkede 344
alıcı ve bu alıcılara
verilen toplam
11,2 milyon$ limit
vardır.
21
Sigorta – Örnek Olay 2
Firma Adı
Olsen Fashion GMBH & Co. Kg
Firma Uyruğu
Almanya
Kuruluş
Faaliyet Alanı
2011 Yılı Cirosu
26.07.2013 16.05.1905
TARİHİNDE
Kadın ve Çocuk Giyimi
İFLAS ERTELEME
KARARI 120 Milyon EUR
2012 Yılı Ödeme Gücü
Oranı
Türkiye’den 18 firma
tarafından
milyonlarca EURO
sevkiyat
1.7/6
Sadece 2 ihracatçı
tarafından yapılan
Eximbank İhracat
Kredi Sigortası
2 ihracatçıya 2013
sonu itibariyle
700.000 EUR
tutarında ödeme
22
Alacak Sigortası
2013 yılında
Alıcı limiti tutarı
2013 yılında
8.3 Milyar
7.1 Milyar
ABD Doları
sigortalı sevkiyat
ABD Doları
2014 - Ocak
2014 - Ocak
0.9 Milyar
7.3 Milyar
ABD Doları
ABD Doları
2014 Hedefi
10.5 Milyar
ABD Doları sigortalı
sevkiyat
23
Yurt İçi Alacak Sigortası
2013 yılında
2013 yılında
Alıcı limiti tutarı
45 Milyon ABD
Doları sigortalı
sevkiyat
220 Milyon
2014 - Ocak
2014 - Ocak
ABD Doları
104 Milyon
268 Milyon
ABD Doları
ABD Doları
2014 Hedefi
800 Milyon
ABD Doları
sigortalı sevkiyat
24
Yenilikler
İştirakler üretim - Sigorta kapsamında
SSRK - Global müşterilere kolaylık – Global Temlik
Yurt İçi Alacak Sigortası – Pilot Uygulama
Alıcı Analiz Ücreti – Yurt içi tamamı – Yurt dışı
kriterler kapsamında
 Net Zarar Oranı
 Sigortalı Sevkiyat Tutarı
 Sigortalılık Oranı
 Toplam Başvuru Yapılan Alıcı Sayısı İçerisinde Sevkiyat
Gerçekleştirilen Alıcıların Oranı
25
Faaliyetler
Yurtiçi
(Satıcı)
Kredileri
Sigorta
İşlemleri
Uluslararası
(Alıcı)
Krediler
26
ULUSLARARASI KREDİLER
Kredi Borçlusu yurt dışındaki alıcılardır
Tüketim malları, sermaye malları ihracatı ile
projelere finansman imkanı
İhracat kontrat bedelinin %85’ine kadar destek
İhracat Kontrat Bedeli’nin %30’una kadar
yerel harcama desteği
27
VADE SEÇENEKLERİ ve FAİZ ORANLARI
Vade = Geri Ödemesiz Dönem + Geri Ödeme Dönemi
2 yıldan 10 yıla kadar geri ödeme dönemi
Faiz Oranları
Libor + 3,25 – Libor + 3,75 aralığında
İhracatçılara yapılan ödemelerden tahsil edilen
risk primi
28
KREDİ LİMİTLERİ HARİTASI
29
ULUSLARARASI KREDİLERİ
Güçlü Rekabet... Büyük işbirliği...
Ticari bankalar ve diğer ülke ECA’ları ile işbirliği
1,7 milyar ABD Doları tutarında
Etiyopya, Awash – Weldia Demiryolu Projesi
30
ULUSLARARASI KREDİLER - AQUAPARK
Doğrudan Banka Riski Alınan İlk Proje
Borçlu Banka: Belarusbank
İşveren: Minsk Belediyesi
Yüklenici: Türk Müteahhit Firması
31
ULUSLARARASI KREDİLER
Yurt İçi Bankalar Alıcı Kredisi
Kredi borçlusu, yurtiçinde yerleşik olan bankalar
Yurt içi bankaların yurt dışında yerleşik şubeleri,
iştirak banka ve muhabir bankaları aracılığı ile..
2 yıl – 7 yıl arasında değişen azami kredi vadeleri
32
ULUSLARARASI KREDİLER
Poliçe İskonto Programı
İhracat alacaklarının Spesifik İhracat Kredi
Sigortası Programı kapsamında sigortalanması ve
İhracat işlemine ilişkin düzenlenen poliçenin
iskonto edilmesi
Vadesine azami 84 ay kalan poliçeler
Bankamız Spesifik İhracat Sigorta Poliçesi ile
teminatlandırma
33
Tüm Dünyada Uluslararası Krediler
Güney
Amerika
1%
Avrupa
19%
2013 yılında
47 ülkeye
11,96 milyar $
Asya
20%
Afrika
60%
Niyet Mektubu
34
İlginiz için teşekkür ederim.
Ferhat Fırat
Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.
İzmir Şube Müdürü
35

Benzer belgeler

Referans Banka Listesi

Referans Banka Listesi ABLV Bank AS AS Citadele Banka Rietumu Banka Mortgage and Land Bank of Latvia-Latvijas Hipoteku un zemes banka LİBERYA Ecobank Liberia Limited LİBYA First Gulf Libyan Bank LİTVANYA AB SEB Bankas Sw...

Detaylı

DSP [Engelli Destek Maaşı]

DSP [Engelli Destek Maaşı] This brochure is also available in Arabic, Chinese (Simp), Farsi and Vietnamese.

Detaylı