BAŞAK ÖZKENDİRCİ - Kemerburgaz Üniversitesi

Yorumlar

Transkript

BAŞAK ÖZKENDİRCİ - Kemerburgaz Üniversitesi
BAŞAK ÖZKENDİRCİ
YARDIMCI DOÇENT
E-Posta Adresi
:
[email protected]
Telefon (İş)
:
2126040100-1912
Telefon (Cep)
:
05355763512
Faks
:
2124458171
Adres
:
Mahmutbey Dilmenler Cad. No: 26 Bağcılar İstanbul Türkiye
Öğrenim Durumu
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Sanatta Yeterlik
GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ/TEKSTİL ANASANAT DALI (SY)
2010-2015
Tez adı: Tekstil sanatında çok yüzeylilik ve heykel ilişkisi (2014) Tez Danışmanı:(GÜNAY
ATALAYER)
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Yüksek Lisans
GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ/TEKSTİL (YL) (TEZLİ)
2009-2015
Tez adı: Tasarım yöntemleri açısından çözgülü örme (2010) Tez Danışmanı:(GÜNAY
ATALAYER)
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Lisans
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
1994-1998
Görevler
YARDIMCI DOÇENT
2015
İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ/GÜZEL SANATLAR VE TASARIM
FAKÜLTESİ/MODA VE TEKSTİL TASARIMI BÖLÜMÜ)
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
2012-2015
OKAN ÜNİVERSİTESİ/GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ/MODA VE TEKSTİL TASARIMI
BÖLÜMÜ/MODA TASARIMI PR. (Sözleşmeli olarak Dokuma El Sanatları ve Dokuma
Tasarımı dersleri verlmiştir)
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
2010-2015
MARMARA ÜNİVERSİTESİ/GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ/TEKSTİL BÖLÜMÜ (31.
Madde ile Sözleşmeli olarak Kumaş Yapı Bilgisi, Dokuma Teknolojisi, Dokuma
Tasarımı, Dokuma Proje ve Dokuma Atölye Dersleri verilmiştir. )
Ödüller
1.
Ev Tekstili Yarışması Perde Kategorisi İkincilik Ödülü, Uludağ Tekstil İhrcatçıları Birliği, 2012
2.
6. Halı Tasarım Yarışması Birincilik Ödülü, İstanbul Halı İhractçıları Birliği , 2012
3.
1. Teknik Tekstiller Proje Yarışması Birincilik Ödülü, İstanbul Tekstil Hammadde İhracatçıları Birliği
, 2012
Dersler *
Öğrenim Dili
Ders Saati
1
Lisans
(2015-2016)
Örme Teknolojisi
Türkçe
2
(2015-2016)
Tekstil Malzeme bilgisi
Türkçe
2
(2015-2016)
Dokuma Teknikleri
Türkçe
2
(2015-2016)
Tekstil Tasarımına Giriş Dokuma II
Türkçe
4
(2013-2014)
Dokuma Tasarım Projelendirme
Türkçe
8
(2014-2015)
Dokuma Atölye
Türkçe
4
(2015-2016)
Tekstil Tasarımına Giriş Dokuma I
Türkçe
4
(2013-2014)
Dokuma Tasarımı
Türkçe
4
(2014-2015)
Dokuma Teknolojisi 1-2
Türkçe
2
(2013-2014)
Dokuma Teknolojisi 1-2
Türkçe
2
(2015-2016)
Kumaş Yapı Bilgisi
Türkçe
2
(2014-2015)
Kumaş Yapı Bilgisi 1-2
Türkçe
2
(2013-2014)
Kumaş Yapı Bilgisi 1-2
Türkçe
2
(2014-2015)
Dokuma Tasarım Projelendirme
Türkçe
8
(2013-2014)
Dokuma Atölye
Türkçe
4
(2014-2015)
Dokuma Tasarımı
Türkçe
4
Türkçe
1
Yüksek Lisans
(2015-2016)
Moda ve Tekstil Tasarım Proje
* Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler
Patentler
1.
Farklı kullanım alanlarına sahip kumaş ve bu kumaş vasıtasıyla elde edilen ürünler, Patent
Başvuru Sahipleri:Başak Özkendirci, Patent Buluş Sahipleri:Başak Özkendirci, Patent No:
TR2012 08167 B
Teknik Tekstil Üretimine Yönelik bir Dokuma Tekniği ve bu Teknik ile Üretilen Kumaş,
Patent Başvuru Sahipleri:Başak Özkendirci, Patent Buluş Sahipleri:Başak Özkendirci, Patent
No: TR2013 02671
Çok Fonksiyonlu Zemin Örtüsü, Patent Başvuru Sahipleri:Başak Özkendirci, Patent Buluş
Sahipleri:Başak Özkendirci, Patent No: TR2012 14459B
2.
3.
B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında
(proceedings) basılan bildiriler :
1.
ÖZKENDİRCİ BAŞAK (2014). Tekstil Sanatında Anlamsal Değerler. Uluslararası Sanat ve Tasarım
Kongresi (Poster)(Yayın No:1681318)
2.
ÖZKENDİRCİ BAŞAK,ATALAYER GÜNAY (2012). Tekstil Sanatında Hacim. Uluslararası Tekstil
Sanatı ve Tasarımı Sempozyumu (Tam metin bildiri)(Yayın No:1681316)
3.
ATALAYER GÜNAY,İrem Arıkan,ÖZKENDİRCİ BAŞAK (2012). Tekstil Tasarımında Yeniden Üretimin
bir Araştırma Yöntemi Olarak Projelendirilmesi. Uluslarası Moda ve Tekstil Sempozyumu(7), 5-9.
(Tam metin bildiri)(Yayın No:1681313)
4.
ATALAYER GÜNAY,ÖZKENDİRCİ BAŞAK (2011). Anadolu'da İpek Dokumacılığı ve Yerel Koza
Üreticiliği. Uluslararası İpek ve İpekböcekçiliği Sempozyumu (Tam metin bildiri)(Yayın No:
1681320)
C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
C1. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:
1.
Tekstil Teknolojisi Ders Kitab (2015)., BAHRİYELİ BURHAN,ÖZKENDİRCİ BAŞAK, Suvari, Basım
sayısı:1, Sayfa Sayısı 175, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 1681312)
2
Kumaş Yapı Bilgisi Ders Kitabı (2009)., BAHRİYELİ BURHAN,ÖZKENDİRCİ BAŞAK, Suvari , Basım
sayısı:1500, Sayfa Sayısı 173, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 1681311)
2.
D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.
ÖZKENDİRCİ BAŞAK Geleceğin Zemin Tekstillerini Tasarlamak. Aurum İstanbul Kemerburgaz
Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1(1), 21-51. (Kontrol No: 2834171)
2.
ÖZKENDİRCİ BAŞAK (2012). Çözgülü Örmede İplik Değişkeni Konusunda Görüş ve
Değerlendirmeler. Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Akademik Sanat Dergisi(21), 2136., Atıf Sayısı: 14 (Kontrol No: 1681310)
E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
ATALAYER GÜNAY,ÖZKENDİRCİ BAŞAK,İrem Arıkan (2013). Kültürel Kimlikli Anı Eşyası Üretimi İçin
Bir Kaynak: Balatlar Tekstil Buluntuları. Sinop İli Değerleri Sempozyumu, (Yayın No:1681321)
1.
F. Sanat ve tasarım etkinlikleri :
1.
Uluslararası, SERGİLER/Uluslararası Sergiler /, 04.10.2012-22.10.2012, Between Worlds, Innovation
and Design in Textiles and Costume Congress, (No: 34826)
2.
Ulusal, SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /, 21.04.2015-09.06.2015, Paslaşmalar, Okan
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, (No: 34827)
3.
Ulusal, SERGİLER/Karma sergiler /, 26.04.2012-29.04.2012, Genç Sanatçılar Bahar Karması, İstanbul
Deniz Müzesi, (No: 34832)
4.
Ulusal, SERGİLER/Karma sergiler /, 08.03.2011-15.03.2011, Kadın Sanatçılar Sergisi, Kozyatağı Kültür
Merkezi, (No: 34833)
5.
Uluslararası, SERGİLER/Uluslararası Sergiler /, 17.10.2012-02.11.2012, Textile Art, Imternational
Textile Art and Design Symposium, (No: 34825)
6.
Ulusal, SERGİLER/Grup Sergiler /, 08.03.2016-30.03.2016, Manipulation-Yansımak&Yadsımak Karma
Sergi, Güzelyalı Kültür Sanat Merk.-İzmir, (No: 89651)
7.
Uluslararası, SERGİLER/Uluslararası Sergiler /, 08.10.2012-09.11.2012, Textile Art, International
Fashion and Textile Symposium, (No: 34824)
8.
Ulusal, SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /, 15.04.2014-15.05.2014, Paslaşmalar, Okan
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, (No: 34828)
9.
Ulusal, SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /, 17.04.2013-16.05.2013, Paslaşmalar, Okan
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, (No: 34829)
10.
Ulusal, SERGİLER/Bireysel (kişisel) sergiler/, 17.06.2014-02.07.2013, Anadolu Tanrıçaları, Marmara
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, (No: 34830)
11.
Ulusal, SERGİLER/Grup Sergiler /, 18.10.2012-31.10.2012, Ters-Yüz, Nakkaş Sanat Galerisi, (No:
34831)
Üniversite Dışı Deneyim
2006-2007
Tekstil Tasarımcı
Aydın Mensucat
2002-2006
Koleksiyon ve Arge
Müdürü
Aydın Orme A.Ş. , Ev tekstili tasarım ve arge birimlerinin yönetimi, (Ticari
(Özel))
2000-2002
Arge ve Tasarım
Direktörü
Window International , Tasarım ve arge birimlerinin yönetimi, (Ticari (Özel))
1998-2000
Tekstil Tasarımcı Direktör Asistanı
Zorlu Holding , Ev tekstili tasarımı ve arge yönetici asistanı , (Ticari (Özel))
A.Ş., Trend ve renk danışmanlığı, (Ticari (Özel))
Sertifika
1.
Karl Mayer Rachel machine type RJPC 4F NE, Çözgülü örme makinelerinin çalışma prensibi ve
desenlendirme teknkleri, Frankfurt, Sertifika, 28.01.2005 -04.02.2005 (Uluslararası)
Araştırma
3
2.
Mefruşatta Yeni Koleksiyon Tasarımı ve Üretimi Projesi, Aydın Örme Bünyesinde gerçekleştirilen Arge
Tasarım Projeleriinin geliştirilmesi, İstanbul, Araştırma, 01.01.2006 -31.12.2006 (Ulusal)
4

Benzer belgeler

Özgeçmiş - İstanbul Arel Üniversitesi

Özgeçmiş - İstanbul Arel Üniversitesi 1. Teknik Tekstiller Proje Yarışması Birincilik Ödülü, İstanbul Tekstil Hammadde İhracatçıları Birliği

Detaylı