BAŞAK İNCE, MSC KKKİİ ŞŞ İİ SSSEEELLL Doğum Tarihi: 13/07

Transkript

BAŞAK İNCE, MSC KKKİİ ŞŞ İİ SSSEEELLL Doğum Tarihi: 13/07
BAŞAK İNCE, MSC
K
KİİŞŞİİSSE
ELL
Doğum Tarihi: 13/07/1989
E
EĞ
ĞİİT
TİİM
M


Yüksek Lisans: Maastricht Üniversitesi (Hollanda)
(MSc) Bilişsel ve Klinik Sinirbilim, Uzmanlık alanı: Psikopatoloji
Lisans:
İstanbul Bilgi Üniversitesi
(BA) Psikoloji
AAK
KAAD
DE
EM
MIIK
KD
DE
EN
NE
EYYIIM
M


2015 –
: Araştırma Görevlisi / İstanbul Arel Üniversitesi, Psikoloji Bölümü.
2013 – 2014: Araştırma Asistanı / University College London, Çocuk Sağlığı Enstitüsü
AAK
KAAD
DE
EM
MİİK
K İİLLG
GİİLLE
ER
Rİİ

Psikoloji:
- Psikopatoloji
- Çocuk Gelişimi ve Psikopatolojisi
- Yeme Bozuklukları
- Bilişsel ve Davranışsal Süreçler ve Yaklaşımlar
- Öznel İyi Oluş Hali
- Kişisel Biriciklik Algısı ve İhtiyacı
- Nöropsikoloji

Araştırma ve İstatistik:
- SPSS ile temel ve ileri düzey istatistiksel analizler.
- Test ve ölçek geliştirme ile ilgili prosedürler ve ilgili analizler.
- LISREL ile yapısal eşitlik modellemesi analizleri.
YYAAYYIIN
NLLAAR
R
B
Biillddiirriilleerr
1.
İnce, B. (2015, Temmuz). Parent satisfaction with Tourette syndrome treatment for young people.
Ondördüncü Avrupa Psikoloji Kongresi’ne sözlü sunum olarak kabul edildi (Milano, İtalya).
2.
İnce, B. (2015, Temmuz). Applying evidence-based psychotherapies (EBPs) to young people with longterm conditions (LTCs). Ondördüncü Avrupa Psikoloji Kongresi’ne sözlü sunum olarak kabul
edildi (Milano, İtalya).
3.
Yates, R., Edwards, K., King, J., Luzon, O., Evangeli, M., Stark, D., McFarlane, F., Heyman,
I., İnce, B., Kodric, J., Dabrowski, J. & Murphy, T. (2015, Haziran). Group interventions for
children with Tourette Syndrome: A pilot randomised controlled trial comparing habit reversal training with
educational intervention. Birinci Dünya Tourette Sendromu ve Tik Bozuklukları Kongresi’nde
sunum için başvuruldu (Londra, İngiletere).
4.
Akırmak, Ü., Alhan, S., Femir, B., İnce, B., & Tezcan, Ş. (2012, Eylül). How is time perspective
related to individual’s perceptions of self and of interpersonal relationship? Birinci Uluslararası Zaman
Algısı Kongresi’nde sözlü sunum (Coimbra, Porketiz).
5.
Akırmak, Ü., Tura, U., Gökçen, Z., Femir, B., İnce, B.,Tezcan, Ş., & Alhan, S. (2012,
Nisan). Is goal-setting equally effective for everybody? A comparison of individual differences in working
memory capacity and the effectiveness of explicit and implicit goal-setting manipulations. Onyedinci Ulusal
Psikoloji Kongresi ’nde sözlü sunum (İstanbul, Türkiye).
6.
İnce, B., Torun, C., Gürkaş, E., & Parman, S. (2011, Temmuz). The effects of type of vignettes and
gender differences on attitudes towards homosexuality in Turkey. Onikinci Avrupa Psikoloji
Kongresi’nde poster sunumu (İstanbul, Türkiye).
D
DİİĞ
ĞE
ER
R AAK
KAAD
DE
EM
MİİK
KE
ET
TK
KIIN
NLLİİK
KLLE
ER
R
 Araştırma Projeleri:
- Asistan Öğrenci: Diyarbakır Cezaevi’nde İşkence Gören Mahkumların Deneyimlerinin
Belirlenmesi. İstanbul Bilgi Üniversitesi -Yrd. Doç. Dr. Murat Paker (Mart 2010 –
Haziran 2010).
- Proje Asistanı: İstanbul’da yaşayan sosyal güvenceden ve aile ortamından yoksun
korunmaya muhtaç, sağlıksız ortamda çalıştırılan, madde bağımlısı, sokakta yaşayan ve
çalışan, özürlü, özel eğitime muhtaç, sağlıklı büyüyemeyen ve risk altında bulunan
çocukların tespit edilmesi için yürütülen Milli Eğitim Bakanlığı tarafından destkelenen
‘Yarın İçin Şimdiden’ projesi. İstanbul Çocukları Vakfı ( Şubat 2011 – Mayıs 2011).
- Asistan Öğrenci: Bireysel Farklılıkların İşler Bellek Kapasitesi’nde ve Belirgin ve Örtük
Amaç Belirleme Manipülasyonlarında Etkilerinin Belirlenmesi. İstanbul Bilgi Üniversitesi
-Yrd. Doç. Dr. Ümit Akırmak (Eylül 2011 – Haziran 2012).
- Asistan Öğrenci: Zaman Perspektifinin Kişilerin Kendilik ve Kişilerarası İlişkiler Algısı
ile İlişkisinin Belirlenmesi. İstanbul Bilgi Üniversitesi -Yrd. Doç. Dr. Ümit Akırmak
(Eylül 2011 – Haziran 2012).
- Araştırma Asistanı: Tourette Sendromu Tanısı Almış Olan Gençler için Uygulanan İki
Farklı Tedavi Yöntemlerinin Karşılaştırılarak Etkinliğinin Test Edilmesi, Ebeveynlerin
Tedavi ile İlgili Deneyim ve Memnuniyetin Belirlenmesi. University College London,
Çocuk Sağlığı Enstitüsü Londra, İngiltere. (Kasım 2013 – Temmuz 2014).
İİLLE
ET
TİİŞŞİİM
MB
BİİLLG
GİİLLE
ER
Rİİ
E-MAIL:[email protected]
TELEFON: (0212) 867 25 00 - 1259
ADRES: ISTANBUL AREL UNIVER SITESI
TÜRKOBA MAHALLESI ERGUVAN SOKAK NO: 26
34537 TEPEKENT - BÜYÜKÇEKMECE
İSTANBUL-TURKEY

Benzer belgeler