KONYA ZİRVESİ PROGRAMI 1.8. Türkiye`nin

Yorumlar

Transkript

KONYA ZİRVESİ PROGRAMI 1.8. Türkiye`nin
KONYAZİRVESİ2015
“Girişimcilikveİnovasyon”
28-29KasımNovotel
ZİRVE2015
ÖncekiyıllardaAkçakocaveAfyon’dagerçekleşenzirvemiz,buyıl28-29Kasımtarihlerinde
Konya’daNovotel’degerçekleşecek.Ülkemizinfarklıillerinden150üyemizinaileleriilekatılacağı
buetkinliközelsektör,kamuveüniversiteçevrelerindenöndegelenyönetici,mühendisve
mimarlarıbirarayagetirecek.Heryılfarklıbirtemanınişlendiğizirvemizinbuyılkikonusu
«Girişimcilikveİnovasyon»
KONYAZİRVESİPROGRAMI
CUMARTESİGÜNÜ
1.1.AçılışKonuşması(10:00-10:20)
MimarSinanMühendislerBirliğiTanıtımFilmi
Dr.MuhammetGARİP– MSMBGenelBaşkanı
1.2.ProtokolKonuşmaları(10:20-11:40)
Sn.TahirAKYÜREK– KonyaBüyükşehirBelediyeBaşkanı
Sn.Prof.Dr.AhmetArifERGİN- TÜBİTAKBaşkanı
Sn.FikriIŞIK- BilimSanayiveTeknolojiBakanı
1.3.MimarSinanMühendislerBirliğiÜstünBaşarıÖdülleriTakdimi
1.4Belgesel(11:50-12:30)
GümüşMotorBelgeseli
1.5.ÖğleYemeğiveNamaz(12:30-13:30)
1.6.YerliSanayimizinİnovasyonDeneyimleri(13:30-15:30)
OrhanAYDIN– OSTİMYönetimKuruluBaşkanı
HasanBasriBOZKURT– HidromekYönetimKuruluBaşkanı
HakanALTINAY- AltınayRobotTeknolojileriA.Ş.YönetimKuruluBaşkanı
Dr.CelalSamiTÜFEKÇİ- SavunmaSanayiMüsteşarYrd.
Dr.OrkunHASEKİOĞLU– TÜBİTAKBaşkanYrd.(moderatör)
1.7.İkindiNamazıveAra(15:30-16:00)
KONYAZİRVESİPROGRAMI
1.8.Türkiye’ninİnovasyonHaritası(16:00-16:45)
Prof.Dr.İhsanIşık– Türkiye’ninİnovasyonHaritası
1.9.AkşamNamazı16:45– 17:15
1.10.AkşamYemeği17:15– 18:15
1.11.SemaGösterisi18:30– 21:00
MevlanaKültürMerkezi
1.12.MeslekGruplarınınKümelenmesi(21:15– 22:30)
PAZARGÜNÜ
2.1.SabahNamazı,Dua
2.2.Kahvaltı08:00– 09:00
09:00– 09:35TahirATİLLA– İttifakHoldingCEO’su
Anadolu’daGirişimcilikveTürkiye’ninİttifak’ı
09:45– 10:20RecepKONUK– TORKU/PankobirlikYönetimKuruluBaşkanı
(Teyidbekleniyor)
10:30– 11:15NailOLPAK- MÜSİADBaşkanı
İşDünyasıPerspektifindenArgeveİnovasyon
2.3.KapanışveDeğerlendirmeler (12:00-13:00)
SemaTöreni:
Salon
: Mevlana Kültür Merkezi
Cumartesi : 18:30 – 21:00
ÇocukProgramları
Gelenekselmasalkahramanlarımızveanimasyonkarakterleri
ileçocuklarımızacazipgelecekkuklagösterisi,illüzyon,
jonklörşovlarıyanısıraçeşitlihediyeliyarışmalarvepalyaço
gösterileriiledoludolu,müziklieğlencelihoşçazaman
geçirmeleriplanlanmaktadır
1.Karagöz
2.İbiş
3.PamukPrenses
4.Yüzboyama,sosisbalon
5.ŞişmeMaskotTavşan
6.GoncagülŞarkıları-HüseyinGoncagül
7.KuklaGösterisi
8.İllüzyonist- Sihirbaz
Katılım Ücreti :
- Yetişkin:120TL/Geceleme
- 6-12YaşÇocuk:60TL/Geceleme
- 0-6YaşÇocuk:Ücretsiz(birinciçocukiçingeçerli)
Yukarıdakifiyatlaradahilolanhizmetler:
1) Konaklama+Yemek
28Kasım2015Cumartesi:Ögle YemeğiveAkşamYemeği
29Kasım2015Pazar:Kahvaltı
Tercihebağlıolarak27Kasım2015Cumaöğlendensonragirişyapılabilir.İlave
gecelemeücretialınacaktır.
2) Çay/Kahveİkramları
3) OrganizasyonMaliyetleri
ÖdemeSeçenekleri:
a)TürkiyeFinansKrediKartı,6Taksit
b)DiğerKrediKartları,TekÇekim
c)TürkiyeFinans«MailOrder»ileTaksitliÖdemeimkanıbulunmaktadır.
Not:Günübirlikkatılımcılariçinikigünlükkonaklamasızücret80TL’dir.
NOVOTEL- KONYA
OdalarınhepsidüzekranTViledonatılmıştır.Herodaözelbanyoludur.Resepsiyon24
saataçıktır.Kapalıyüzmehavuzumevcuttur.Yüzmehavuzubayanlaraayrısaaterkeklere
ayrısaatolarakkullanılacaktır

Benzer belgeler