sweaterdress

Transkript

sweaterdress
TÜRKÇE
1.
Amcam
hali
vakti
yerinde bir kişi.
6- Hangi öğrencinin kelime çifti anlam
ilişkisi açısından farklıdır?
takunya - nalın
Nihal‟ in cümlesinde
altı çizili deyimin cümleye
kattığı anlam aşağıdakilerden hangisidir?
A. zeki
C. zengin
B. Çalışkan
D. genç, sağlıklı
2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili
A)
nehir - ırmak
B)
dalmak - çıkmak
C)
saha - alan
kelime mecaz anlamda kullanılmıştır?
A) Bıçak keskin değilmiş.
B) Evin önündeki ağaca kuşlar konmuş
C) Kapıya çarpınca kolum acıdı.
D) Bu davranışı yüzünden ondan soğudum.
D)
3. „daldırmak‟ sözcüğü aşağıdaki cümlelerin
A) Bu kadar çok uyumayınız.
B) Yağmur dininceye kadar bekleyeceğim.
C) Burada ne kadar kalacaksınız?
D) Köyümüz cennet kadar güzeldir.
hangisinde farklı anlamda kullanılmıştır?
A.Denize balıklama daldırdım
B.Derin hayallere daldım gidiyorum.
C.Kepçeyi tencereye daldırdı.
D.Ayaklarını suya daldırıp çıkardı.
4.
1.İki saat yol aldıktan sonra mola verdik.
2.Bir gün önceden yolculuk için hazırlık yaptık.
3.Sabahleyin erkenden yola çıktık.
4.İzmir‟e gitmeye karar vermiştik.
Yukarıdaki cümlelerle bir paragraf
oluşturulduğunda sıralama aşağıdakilerden
hangisi olur?
A)3-1-4-2
B)4-2-3-1
C)4-2-1-3
D)2-1-3-4
7- kadar” kelimesi aşağıdaki cümlelerin
hangisine “benzerlik” anlamı katmaktadır?
8-
Yukarıdaki
sözleri
söyleyen kişi
için
aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A)Dertli B) Mutlu
C) Kararsız D) Karamsar
Annem bir işi yaparken
çok inceler. Hesabını
yapar , dikkat eder. Kılı
5. Anneme sordum( )
-Şaka yapmıyorsun( )değil mi anne()
Annem( )
-Hayır( )çok ciddiyim( )
Uzun gecelerim oldu
benim. Çalışmaktan
uykusuz, yorgun ve
harap. Sona erdi artık
dertler. Sonunda bütün
emeklerim karşılığını
buldu.
9-
kırk yarar.
Ayşe‟nin
Yukarıdaki ifadelerde „( )‟ ile belirtilen yerlerde cümlesindeki altı çizili deyimin cümleye
kattığı anlam aşağıdaki deyimlerin
kullanılması gereken noktalama işaretleri
hangisiyle aynı anlamlıdır?
hangi seçenekte doğru verilmiştir?
A.(:) (,) (?) (:) (,) (.)
B.(.) (,) (?) (!) (,) (.)
C.(:) (.) (?) (!) (,) (.)
D.(:) (!) (?) (:) (,) (?)
A) İnce eleyip sık dokumak
B) Gözü arkada kalmak
C) Buluttan nem kapmak
D) Gözünü dört açmak
10- Aşağıdaki öğrencilerin kullandığı
atasözlerini anlamlarına göre
gruplandırırsak hangi çocuğun atasözü bu
grubun dışında kalır?
13-
Benim can arkadaşım
Sırdaşım kitap
Üzülsem teselli, neşe kaynağım
Yolumu yitirsem ışığım kitap
Körle yatan şaşı kalkar.
A)
Yukarıdaki şiirde kitapla ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisinden söz
İsin yanına giden is, misin
yanına giden mis kokar.
edilmemiştir?
A) Üzüntüyü giderdiğinden
B) Yol gösterici olduğundan
C) İyi bir dost olduğundan
D) Okuma sevgisini artırdığından
B)
Bedava sirke baldan tatlıdır.
Evin kapısından dışarıya önce
küçükler, sonra büyükler
çıktı.
C)
Üzüm üzüme baka baka kararır.
D)
14 -
11- Çözmek” kelimesi hangi seçenekte
Derya‟nın cümlesinde anlatım bozukluğuna
sebep olan sözcük aşağıdakilerden
hangisidir?
“bağlamak” kelimesinin zıt anlamlısı olarak
kullanılmıştır?
A) Dışarıya
C) Kapısından
A) Atın ayağındaki ipleri çözdü.
B) Uğraşa uğraşa bulmacayı çözdü.
C) Esen lodos buzları çözdü.
D) Üst geçitler trafik sorununu çözdü.
12- “Bir zamanlar bir padişah bir köyde herkesi
çağırmış ve onlara yetişmesi imkansız olan
ağaç fidanından birer tane verip seneye
gelmelerini istemiş. Köylüler bir sene sonra
ellerinde ağaç fidanlarıyla geçmiş padişahın
karşısına . Sadece Ahmet isimli genç elinde boş
saksıyla padişaha bakıyormuş. Padişah
köylülere ;
- Korkunuzdan başka fidanları yetiştirip
geldiniz değil mi ? diye çıkışmış. Sadece Ahmet
isimli gence teşekkür edip onu bu köye muhtar
tayin etmiş.”
Padişah bu hikayede neyi öğrenmek için
köylülere tohum dağıtmış?
A) Kimin iyi ve yetenekli olduğunu
B) Kimin cesaretli ve dürüst olduğunu
C) Kimin çalışkan çiftçi olduğunu
D) Kimin haklı ve haksız olduğunu
B) Çıktı
D) Önce
15- Aşağıdaki cümlelerden hangisi anlamı
bakımından olumsuz cümledir?
A) Ali okuldan geldi mi?
B) Baban daha iyi bilir.
C) İşlerini daha bitirmiş değilsin.
D) Sabahları denemek istiyorum şansımı.
16 – Aşağıdaki görsellerden hangisinde
aldığı ekle yeni anlam kazanmamış bir
isim anlatılmaktadır?
A)
C)
B)
D)
17 - Aşağıdaki cümlelerde altı çizili
Bir kenarı 16 m olan kare
şeklindeki bahçenin çevresine
duvar öreceğim. Bu duvarın her
metresine 8 tane tuğla gerekiyor.
Elimde bu duvarı yapmak için 1000
tane tuğla var. Kaç tuğlam artar?
5-
sözcüklerden hangisi gerçek anlamıyla
kullanılmıştır?
A) Vazonun ağzı çok dar.
B) İki el ateş edip geyiği öldürdü.
C) Makinenin kolu sıkışmış.
D) Söz gümüşse, sükût altındır.
18- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir
ismin yerine geçen bir sözcük
kullanılmıştır?
A) O çocuğu çok gördüm.
B) O okul çok güzel
C) Bu okuldan memnun oldum.
D) Onu , okulda gördüm
Ahmet ustanın sorusunun cevabı kaçtır?
A)512
B)480
gelmesi gereken sayı hangisidir?
15
2
5
30
A
> 175 x 15
İfadesinde A yerine gelebilecek en küçük
doğal sayı kaçtır?
A) 2625 B) 2624 C) 2626 D) 2258
2- 903 009 sayısının çözümlenmiş şekli
aşağıdakilerden hangisidir?
10
300
4
20
200
?
A.60
B.600
C.60 000
D.6 000
7Yarım damacana su 7 kilogram
gelmektedir.Damacana tam
dolarsa 13 kilogram
gelmektedir.Damacananın
darası ne kadardır?
A) (9x100 000) + (3x1000) + (9x1)
B) (9x100 000) + (3x100) + (9x10)
C) (9x10 000) +(3x1000) + (9x1)
D) (9x10 000) +(3x100) + (9x10)
3-
D) 64
6 - Aşağıdaki tabloda boş bırakılan kutuya
MATEMATİK
1-
C) 488
4-0-7-1
A.3
B.2
C.1
D.4
8- Aşağıdaki örüntü hangisi ile devam
etmelidir?
rakamlarını birer defa kullanarak
yazılabilecek dört basamaklı en küçük tek
sayı ile en büyük tek sayının toplamı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) 8448
B) 8648
C) 8745
D) 8088
9-
Resimdeki telefonun satış
fiyatının en yakın olduğu yüzlük 3200 TL‟dir.
Telefonun satış fiyatı hangisi olamaz?
A) 3149
B) 3240
C) 3150 D) 3160
A) 1
…
A) 
B) 
C) 
D)
4-
B) 2
C) 3
D) 4
15 10 - 3 kardeşin yaşlarının toplamı 37‟dir.
Çocuklardan biri 15 yaşındadır. Diğer ikisi
de ikiz olduğuna göre ikizlerden biri kaç
yaşındadır?
A) 22
B) 11
C) 8
82
11+
D) 16
Yandaki toplama
işlemine göre
2 45
7 
 +  +  = işleminin
Sonucu kaçtır?
A)10
B) 11
C)12
D) 13
12 –
Bir mağazadaki pantolon, kazak, çanta ve etek
fiyatları yukarıda verilmiştir. Bu mağazadan
alışveriş yapacak olan Zeynep‟in 80 TL‟si
vardır.
Aşağıdakilerden hangisinde verilenleri
alırsa, Zeynep‟in daha çok parası kalır?
A) Pantolon ve kazak
B) Kazak ve çanta
C) Pantolon ve etek
D) Etek ve çanta
16-
Araba sayısı
25
20
Bir kantincinin bir günde sattığı içecekler ve
sayıları yukarıdaki tabloda verilmiştir. Bu
kantinde su 1 litrelik şişelerde, meyve suyu,
gazoz ve ayran ise yarım litrelik şişelerde
satılmaktadır. Tabloya göre, kantinci bir
günde kaç litre içecek satmıştır?
A) 36
B) 38
C) 42
ekler çıkan sayıdan ise 10 azaltırsak fark
nasıl bir değişime uğrar?
2 x ( A – 18 ) = 12
0
Gri
mavi
siyah
beyaz yeşil kırmızı
Bir araba galerisinin aylık satışının
renklere göre dağılımını gösteren grafiğe göre
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
17-
4 x 7 + B = 36
( 3 X C ) + ( 2 + 14) = 22
İşlemlere
1) Yukarıdaki çarpma işlemine göre
Göre
( Z + K ) - R işleminin sonucu kaçtır?
A + B + C = ? işleminin sonucu kaçtır
A) 34
5
A) Yeşil araba ile mavinin toplamı beyaza eşittir.
B) siyah ile mavinin toplamı griye eşittir.
C) Kırmızı ile siyahın farkı griye eşittir.
D) Toplam 90 araç satılmıştır.
A)fark 10 azalır.
B) fark 10 artar
C) Fark 30 azalır.
D) Fark 30 artar.
Tahtadaki
10
D) 72
13 – Bir çıkarma işleminde eksilen sayıya 20
14-
15
B)18
C) 38
D) 24
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
FEN VE TEKNOLOJİ
41- Aşağıdaki şemada soluk alıp verme
sırasında gerçekleşen bazı değişimler
verilmiştir.
A
yayarlar
Işık Yayarlar
olabilir
olabilir
sağlar
doğal
B
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
C
A-Soluk alma sırasında göğüs kafesi dışarı
doğru genişler.
B-Soluk verme sırasında diyafram kası yukarı
doğru doğru çıkar.
C-Soluk alma sırasında diyafram kası
değişmeden kalır.
D-Soluk verme sırasında göğüs kafesi içeri
doğru daralır.
2-
I- Kemikler
5- Biri sıcak diğeri soğuk iki madde temas
II-Kaslar
III- Eklemler
gerçekleşmez?
ettiği zaman aşağıdakilerden hangisi
Halter kaldıran bir sporcunun yukarıdaki
yapılarından hangileri kaldırma eyleminde
görev almaktadır
A) I – II - III
B) I - II
SU
3-
300 ml
C) II - III
D) I - III
B) 280
A.Sıcak maddede ısı kaybı olur.
B.soğuk maddede ısınma olur.
C.sıcak maddenin sıcaklığı düşer.
D.Isı soğuk maddeden sıcak maddeye doğru
akar.
6- Aşağıdaki verilen örneklerden hangisi
doğru değildir?
A) şekerli su – çözelti
B) salata- karışım
C) kaynak suyu - saf madde
D) limonata - saf
madde
SU
480 ml
Yukarıdaki şekillerde taşın hacmi kaç ml‟
dir?
A) 480
Yukarıdaki kavram haritasına göre A,B ve C
ile gösterilen yerler aşağıdakilerin hangisi
olabilir?
A
B
C
A. Güneş /
aydınlatma /
yapay
B. Işık /
yapay
/
aydınlatma
C. Ampul/
el yapımı /
sıcaklık
D. Ateş böceği / Güneş /
mum
C) 180
D) 780
7-
Doktor Selim Bey hastasını
elindeki ………… ile dinledi. Cümlesinde
boş bırakılan yere ne getirilmelidir?
A) Stetoskop
B) Şırınga
C) Neşter
D)Hoparlör
8-
12- Ozan, Fen ve Teknoloji Dersi için kan
Odun ısıtıldığında bozunur.
Mum ısıtıldığında erir.
Şeker ile su karışım oluşturur.
Çerez tabağı çözelti oluşturur.
Yukarıdaki doğru yanlış tablosunu sırasıyla
hangi seçenekteki gibi doldurmak gerekir?
dolaşımını gösteren bir poster
hazırlayacaktır.Ozan, hazırlayacağı posterde
I – Kalp
II- Mide III- Damarlar
kavramlarından hangisi ya da hangilerine
A) Y
B)
D
D
Y
Y
Y
D
D
C) Y
D)
D
Y
D
D
Y
D
Y
9………………
Petrol
yer vermemelidir?
B) Yalnız II
D) II ve III
A) I ve III
C) I ve II
13Dondurmayı buzdolabından çıkararak
oda sıcaklığında bekletmiştir.
SILA
Buzluktan bir kalıp buz çıkarmış ve
ocağın üstünde altı yanan bir
tencerenin içine atmıştır
Bıçak
………………….
Yukarıdaki boşluklara sırasıyla hangi iki
kavram getirilmelidir?
A) Yapay – doğal
B) Doğal – işlenmiş
C) Yapay – işlenmiş
D) Doğal – yapay
10- -
1
2
Tuzlu
Talaşlı
su
su
3
Şekerli
su
4
Demir
Tozu - su
Yukarıdakilerden hangileri çözelti olmayan
karışımlara örnektir?
A) 1 ve 2
B) 3 ve 4
C) 2 ve 3 D) 2 ve 4
11 - Aşağıdaki olaylardan hangisinde hal
değişimi gerçekleşir?
A )Tereyağının ısıtılması
B) Toz şekerinin ısıtılması
C) Suya şeker eklenmesi
D) Kibritin yanması
OZAN
Oda sıcaklığında suya bir miktar
şeker atıp karıştırmıştır.
ESRA
Yukarıdaki öğrencilerden hangisi ya da hangileri
çözünme ile ilgili bir deney yapmıştır?
A) Esra
B) Sıla ve Ozan
C) Ozan ve Esra
D) Sıla
14- Aşağıdaki sporlardan
hangisinde soluk
alıp verme ve nabız hızımız daha düşüktür?
A ) golf
B ) voleybol
C )Yüzme
D ) koşu
15- Boş kavanozun kütlesi 150 gram
gelmektedir.Kavanoz reçel doldurularak
tartıldığında kütlesi 360 gram
gelmektedir.Reçelin net kütlesi kaç gramdır?
A)110g
B)510g
C)210g
D)300g
SOSYAL BİLGİLER
51- Kurtuluş Savaşı‟nı sona erdiren savaş ve
antlaşma hangisinde doğru olarak
verilmiştir?
A)1. İnönü Savaşı-Mudanya Ateşkes
Antlaşması
B)Sakarya Savaşı-Ankara Antlaşması
C)Büyük Taarruz- Lozan Antlaşması
D)II.İnönü Savaşı-Lozan Antlaşması
Aile tarihimizi
bilmek önemlidir.
I. Sakarya Meydan Savaşı
II. İkinci İnönü Savaşı
III. Başkomutanlık Meydan Savaşı
IV. Birinci İnönü Savaşı
Kurtuluş Savaşı‟mızda yapılan savaşların
kronolojik sıraya konulmuş hali aşağıdakilerden
hangisidir?
A) I, II, III, IV
C) IV, II, III, I
6-Aşağıdaki teknolojik ürünlerden hangisi
bir yönüyle diğerlerinden farklıdır?
Çünkü, …………………
2-
A)
......................................
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi yukarıdaki
cümleyi en iyi biçimde tamamlar?
A) Değişik şeyler öğrenirim.
B) Geçmişi bilmek beni, ailem hakkında daha
bilgili yapar.
C) Zaman geçiririm.
D) Anı dinlemiş olurum.
B) IV, II, I, III
D) I, III, IV, II
C)
B)
D)
7- Aşağıdaki kavram haritasında boş
bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi
yazılmalıdır?
3-
Bir izci grubu sisli bir
günde yürüyüşe çıkmış ve yolunu
kaybetmiştir. Bu izci grubu aşağıdaki
yöntemlerden hangisini kullanarak
yönünü bulamaz?
A) Karınca yuvalarına bakarak
B) pusula kullanarak
C) Bir çubuğun gölgesinden yararlanarak
D) ağaç gövdelerine bakarak
A.İklim çeşitleri
C.Hava olayları
B.Bitki Örtüsü
D.Suyun halleri
8-
4- Aşağıdakilerden hangisi deprem
sırasında yapılması gerekenler arasında yer
almaz?
A)
C)
B)
D)
Ozan yaz tatilinde Osmaniye‟den Önce
Samsun‟a , oradan Erzurum‟a gidiyor.
Oradan da doğru Muğla‟ya geçiyor. Ozan‟ın
takip ettiği yolun doğru yönü hangisidir?
A.Güney-doğu-güneydoğu
B.Kuzey- doğu – güneybatı
C.kuzey- batı-kuzeybatı
D.Kuzey- doğu-kuzeybatı
9- Aşağıdakilerden hangisi, kimlik
13- Aşağıdaki afişlerden hangisi enerji
belgesinin faydalarından biridir?
A-Sosyal yönümüz gelişir.
B-Heyecan duyarız
C-Mutlu oluruz
D-Devletle olan ilişkilerimizi daha rahat
hallederiz.
kaynaklarının
tasarrufu amacına yönelik yazılmamıştır?
10-Aşağıdakilerden hangisi her insanda
farklıdır?
A-Parmak izi
C-Ten rengi
B-Saç rengi
D-Ayakkabı numarası
14 1 – Erzurum Kongresi
2- Amasya genelgesi
3- TBMM nin açılması
4- Sivas Kongresi
11-
Kurtuluş Savaşı‟nda silahlı mücadeleden
önce yapılan yukarıdaki faaliyetleri
kronolojik sıraya koyunca sıralama nasıl
olur?
A) 2-4-3-1 B) 1-2-4-3 C) 3-2-1-4 D) 2-1-4-3
15-
Yukarıdaki tablo incelendiğinde bu
şehirlerin
hava durumu ile ilgili olarak aşağıda
verilenlerden hangisi doğrudur?
A) Salı günü hava Ankara‟da güneşlidir.
B) Çarşamba günü Bitlis‟te hava rüzgârlıdır.
C) Konya‟da hava pazartesi günü bulutludur.
D) Salı günü üç şehrimizde de hava yağışlıdır.
Ahmet Dede yıllar
öncesinde Fransızlarla savaştığını
anlatmıştır. Buna göre Ahmet Dede hangi
cephede gazi olmuştur?
A) Güney Cephesi
B) Batı Cephesi
C) Doğu Cephesi
D)Çanakkale Cephesi
12-
1.Dünya Savaşı‟ndan sonra imzalanan
Mondros Ateşkes Antlaşması ile haritada
numaralarla gösterilen bölgeleri kimlerin
işgal ettiği hangi seçenekte doğru
verilmiştir?
1
A) Fransızlar
B) İtalyanlar
C) Fransızlar
D) Yunanlılar
2
3
Yunanlılar İtalyanlar
İngilizler
Fransızlar
İtalyanlar Ermeniler
İngilizler
İtalyanlar
5. ve 6. soruları tabloya göre yapınız…
İNGİLİZCE
1. ve 2. soruları tabloya göre cevaplayınız…
(√ = have got / has got
X = haven’t got / hasn’t got )
Jale √
Lale X
Gaye √
X
X
√
√
√
√
√
X
X
ALİ‟s
family
Mert √
√
X
√
5._______ is Ali‟s sister ?
1- : Mert hasn‟t got a ______________ .
A) :sweater
C) hat
B) T_shirt
D) dress
2- : Jale has got a ______ and she hasn‟t got
a _______ .
A) T_shirt / hat
C) sweater / dress
MURAT
LEYLA
B) Gülay
D) Ali
A) murat
C) Leyla
6.Leyla is Ali‟s _______ .
A) sister
C) teacher
B) friend
D)mother
B) dress / T_shirt
D) hat / sweater
3- Hangi seçenekteki görselle eşleştirme
yanlış yapılmıştır?
7- We have got ten ……….
A) Be quiet.
A) shoes
C) feet
B) Stand up
GÜLAY
.
Cümlesinde boş bırakılan yere gelmesi
gereken sözcük aşağıdakilerden hangisidir?
B) fingers
D) legs
8- What is this?
This is a ……………….
C)Open your book.
Cümlesinde boş bırakılan yere gelmesi
gereken sözcük aşağıdakilerden hangisidir?
D) Write
A) jeans
C) Shirt
B) skirt
D) hat
What …… these?
4………. are umbrellas.
Yukarıdaki diyalogta boş yerlere sırasıyla
hangi seçenektekiler gelmelidir?
A) is / are
B) is / it
C) are / this
D) are / they
9- What is that?
That is a ……………….
Cümlesinde boş bırakılan yere gelmesi
gereken sözcük aşağıdakilerden hangisidir?
A) hat
B) dress
C) shirt
D) jeans
10- Aşağıdaki görsellerle hangi seçenekleri
eşleştirmeliyiz?
13A) nose - mouth - leg
B) leg
- head
- nose
C) mouth - nose
- head
D) leg
- mouth - nose
- head
- mouth
- leg
- head
-
Is this a …………..?
Yes , İt is.
Yukarıdaki diyalogta boş bırakılan yere
aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) duster
C) ruber
B)ruller
D) pencil
14 –
Benim mavi gözlerim var.
What is that?
11 Ali
That is …… apple.
A) I have got green mouth.
B) I has got blue eyes.
C) I have got blue eyes.
D) I has got red ears.
Ayşe
Yukarıki diyalogta Ali‟nin sorusuna Ayşe‟nin
verdiği cevapta boş bırakılan yere
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir.?
A) an
C) two
Ulu önder bu cümleyi İngiliz
çocuklara kendi dilleriyle söyleseydi
aşağıdaki cümlelerden hangisini söylerdi?
15 –
B) the
D) a
12-Türk bayrağı ne renktir?
A) yellow
B) brown
C) green D) red
Sevimli kahramanımız Hugo‟nun
organlarının isimleri yazılırken
karışmıştır.Kaç numaralı organlar
karışmıştır?
A) 1 ve 4
C) 4 ve 5
B) 2 ve 3
D) 1 ve 3