devamını gör - gsmu.com.tr

Transkript

devamını gör - gsmu.com.tr
Finder Röle Kontrollü
Aydınlatma Sistemleri
Bugün artık, domestik ve ticari aydınlatma kontrolü için kullanılan geleneksel yöntemlere göre daha pratik ve daha geçerli bir alternatif sunmak
mümkündür.
Birden fazla anahtarın kullanıldığı ve bilhassa bunların birbirlerinden uzak noktalara montajlı olduğu bir
aydınlatma kontrolünü yapabilmek daima daha zorlu,
zahmetli ve maliyetli olagelmiştir. İkinci bir anahtar 3
ilave kablo ve arada kalan her bir anahtarlama noktası
4’ten az olmamak üzere ilave kablo gerektirmektedir.
(vaevien ve deviatör tesisatı v.b.) Bu tür durumlarda,
Finder step röle (adım rölesi, kademeli darbe akım
anahtarı) kullanılması birçok avantajı da beraberinde getirir: Sistemin dizaynı daha basittir, daha rahat
ilaveler/modifikasyonlar yapılabilir, montaj/kablolama
maliyetleri (malzeme + işçilik süresi) dikkate değer
olarak aydınlatmayı) 2 kablolu bir kumanda butonu
kullanarak kontrol etmek, normal olarak ilişkilendirilmiş tek-yönlü, iki-yönlü ve ara anahtarların kablolamalarını çok büyük oranda basitleştirir. Yalnızca
röle bobini yükünü (tipik olarak 20 600mA) taşıyacağı
için, 2 kablolu bir bobin “kumanda devresi”, kolaylıkla
istendiği kadar fazla aydınlatma kontrolü noktası sayısına çıkartılabilir, ve düşük kesitli iletken (0,5mm2 –
CEI 64-8) ile kullanılabilir. Aydınlatmanın güç devresi
doğaldır ki yeterli kapasitede olmak zorundadır; fakat
geleneksel sistemin anahtarlara giden doğal rotasını
takip etmek yerine, yalnızca Finder step röleye (adım
oranda azalır. (Pratik uygulamalarda, yaklaşık ortalama toplam %40 civarında maliyet düşüşü sağlandığı
gözlemlenmiştir.)
rölesi, kademeli darbe akım anahtarına) ve sonrasında
aydınlatma ekipmanlarına ulaşması yeterli olacaktır.
Aydınlatma Bölümü
Ürün Tanıtımı
Ekonomiklik ve esneklik...
Basitlik:
Merkezi yerleştirilmiş bir Finder step röle (adım rölesi, kademeli darbe akım anahtarı) bobinini (ve dolaylı
92
Güvenlik:
Gerekli olduğu yerde ve özellikle güvenlik nedenleri
ile, kumanda devresine besleme geriliminden daha
düşük voltaj değerinde güç vermek için bir trafo kulla-