Intercall Remote ViP Uygulaması Kullanım Kılavuzu

Yorumlar

Transkript

Intercall Remote ViP Uygulaması Kullanım Kılavuzu
TR
TEKNİK
KILAVUZ
Intercall Remote ViP Uygulaması Kullanım Kılavuzu
ILGILI AYGITLAR:
www.comelitgroup.com
Intercall Remote ViP Uygulamasını kurma..................................................... 3
Uygulama Yapılandırması ................................................................................ 4
Aramaya cevap verme ..................................................................................... 6
CEVAPSIZ ARAMALARI GÖRÜNTÜLEME ................................................................................ 7
Adres defteri yönetimi...................................................................................... 8
REHBERE KİŞİ/KAPICI EKLE .................................................................................................... 8
KAMERA VEYA DIŞ MEKAN EKLE ............................................................................................ 9
AKTÜATÖR EKLE ...................................................................................................................... 10
REHBER KAYITLARINI DEĞİŞTİRME ....................................................................................... 11
REHBER KAYITLARINI SİLME .................................................................................................. 11
Fihristlerin Kullanımı ........................................................................................ 12
KULLANICIYA / KAPICIYA DOĞRU ÇAĞRI ............................................................................... 12
DIŞ MEKANI / KAMERAYI AÇMA (ÇALIŞTIRMA) ...................................................................... 12
AKTÜATÖRÜ / KAPI AÇMAYI AKTİVE ETME ............................................................................ 13
ANA SAYFADAN HIZLI ARAMA.................................................................................................. 13
Ayarlar ............................................................................................................... 14
VIP ADRESİ / VIP ALT – ADRESİ ............................................................................................... 14
ISIM ............................................................................................................................................ 14
ZİL ............................................................................................................................................... 14
KAPI AÇMA TUŞU AYARI ........................................................................................................... 15
EK AKTÜATÖR AYARI ................................................................................................................ 16
AYARLAR VIP AĞ GEÇIDI ......................................................................................................... 16
UZAK AKIŞ BIT HIZI ................................................................................................................... 16
2
Intercall Remote ViP Uygulamasını kurma
Sistem gereksinimleri: IOS 6.0 versiyonu veya üzeri.
Uzaktan bağlantı için Par.1456 veya Par. 1456S. daire Ağ Geçidi gerekmektedir.
1. App Store'e girin, arama motorunda
“Comelit” veya “Intercall Remote
ViP”i arayın ve Intercall Remote ViP
uygulamasını ücretsiz olarak yükleyin.
2. Bir ağ bağlantısını aktive etme
- yerel bağlantı için yönlendiricinize
bağlanın;
- mobil aygıtınızın veri bağlantısını
uzaktan bağlantı için aktive edin.
3. Intercall Remote Vip uygulamasına
girmek için simgeye basın.
Kullanmadan önce yapılandırma
aşamasına geçilmelidir (bkz.syf. 4).
Arayüz tanımı
2 1. Durum simgesi::
Wifi bağlı
InterCall
değil
InterCall
kaydedildi
master cihaza kaydedilmedi
InterCall ağ geçidine
kaydedilmedi
1
2. Cihaz adı (bkz. syf. 14)
3. Anasayfa
4. Kişiler / Kapıcılar Rehberi
5. Kameralar / Dış Mekanlar Rehberi
6. Aktüatörler / Kapı Açma Rehberi
7. Ayarlar
3
4
5
6
7
3
Uygulama Yapılandırması
Yapılandırma ve ayarlama aşamasında girilecek veriler için kurulumcunuzla temasa
geçin.
1. AYARLAR'a basın.
2. VIP Adresi" alanına MASTER cihazın ViP
adresini girin
ViP MASTER adresi dairenin ana aygıtının
tanıtım numarasıdır
Planux ve PlanuxLux için:
adres aygıtın AYARLAR
- BİLGİLER kısmındadır.
2
7Stelle için:
adres
KULLANICI MENÜSÜ - BİLGİLER
sayfasındadır
3
1
PC - Mac'a kurulu PC-INTERCOM
yazılımı için:
adres AYARLAR - GELİŞMİŞ AYARLAR
kısmındadır
ViP Ağ Geçidi Par.1456 için:
Kurulumcunuza sorun.
3. "VIP alt-adres" metin alanına basın ve
SLAVE numarasını ayarlayın.
Per Slave si intende uno o più dispositivi
secondari (MAX 15) di un appartamento.
Ogni Slave ha lo stesso indirizzo ViP del
monitor Master ma viene identificato con
un numero univoco per differenziarlo dagli
altri monitor slave.
4. Sayfayı kaydırın, sil sesi alanına basın ve
arama melodisini ayarlayın.
4
4
Yerel bağlantı için IP adresi:
Yerel olarak bağlanmak için aşağıdaki
adımları izleyin (sadece uzaktan bağlanmak
istiyorsanız madde 9'a geçin):
GATEWAY VIP
5
5. Sayfayı "VIP AĞ GEÇİDİ" kısmına kadar
kaydırın, "Yerel Adres"e basın.
6. ViP Ağ Geçidinin IP adresini girin:
192.168.1.200
7. "Yerel Port" (varsayılan 64100) ayarını
değiştirmeden bırakın.
8. Sadece yerel olarak bağlanmak
5
istiyorsanız
üzerine basın veya
uzaktan bağlanmak istiyorsanız madde
9'a geçin.
Yapılandırma tamamlandığında, durum
simgesi uygulamanın kaydedildiğini
belirtmek üzere yeşil bir renk alır
.
Uzaktan bağlantı için ana bilgisayar adı:
Uzaktan bağlanmak için aşağıdaki adımları
izleyin:
9. Sayfayı "VIP AĞ GEÇİDİ" kısmına kadar
kaydırın, "Uzak Adres"e basın ve ana
bilgisayar adını (kurulumcu tarafından
verilen) girin.
9
10. "Uzak TCP Portu" ve "Uzak UDP
Portu"na basın ve kurulumcu tarafından
verilen değerleri girin.*
11.
üzerine basın.
Yapılandırma tamamlandığında, durum
simgesi uygulamanın kaydedildiğini
belirtmek üzere yeşil bir renk alır
.
* Internet Remote ViP Uygulaması
kaydedilmezse, TCP/UDP portlarının
adresini 25, 80, 110, 143 sayılarından
biri ile değiştirin (ardından değerleri
uygulamanın üzerinde güncelleyin)
5
Aramaya cevap verme
Dış mekandan bir arama kabul edildiğinde aramanın zil sesi duyulur.
Sadece uygulama arka planda iken (ve InterCall
Remote kayıtlı ise) göstergede bir uyarı penceresi
görünür.
 Uygulamaya girmek için bildirime basın.
» 3 adet ikincil “slave” aygıta kadar, dış mekandan gelen görüntü otomatik olarak
göstergede görüntülenir.
» 4. ile 15. arası ikincil “slave” aygıtlar durumunda sadece bir dış mekandan
gelen arama işareti görünür. Bu durumda video sinyalinin alınması için
basılmalıdır.
IN ATTESA DI RISPOSTA
6
İLETİŞİM VAR
üzerine
 Sesli bildirimi etkinleştirmek (ve video sinyalini alarak ikincil monitör olması durumunda
üzerine basın.
diğer monitörlere iletmek) için
 Aramaya son vermek için
 Mikrofonu kapatmak için
 Aramayı reddetmek için
üzerine basın.
üzerine basın.
üzerine basın.
 Ek Aktüatör tuşu ile ilgili bir işlem/işlemler gerçekleştirmek için
syf. 16).
 Kapı açma tuşu ile ilgili bir işlem/işlemler gerçekleştirmek için
syf. 15).
üzerine basın (bkz.
üzerine basın (bkz.
CEVAPSIZ ARAMALARI GÖRÜNTÜLEME
 "Tüm aramalar"ı ve "cevapsız aramalar"ı görüntülemek için gizlenir paneli sürükleyin
(ekranın üst kısmına basıp aşağıya doğru çekerek).
7
Adres defteri yönetimi
Yapılandırma ve ayarlama aşamasında girilecek veriler için kurulumcunuzla temasa
geçin.
REHBERE KİŞİ/KAPICI EKLE
1
1. REHBER'e basın.
2
2. EKLE'ye basın.
3. "Yeni kişi ekle" ile "Yeni kapıcı ekle" (giriş
kapısı santrali) seçenekleri arasından
tercihinizi yapın.
3
4. Gerekli alanları doldurun: Sadece "yeni
kişi" için, şu arama tiplerini tercih etmek
amacıyla "VIP alt-adresi"ni belirtmek
mümkündür: tüm daire, sadece master
(ana) monitör veya tercihe göre bir slave
(ikincil) monitör.
5.a. Kaydet.
5.b. İptal.
4
*
Not: "Acil arama için kullanılır"
işaretlendiğinde, kişi bir kızıl haç ile
tanımlanır ve ana sayfadan çağırmak
suretiyle bir öncelikli acil arama
yapılabilir (bkz. syf. 13).
Not: sadece 1 acil durumda aranacak
kişi ayarlanabilir
*
5
8
a
b
KAMERA VEYA DIŞ MEKAN EKLE
1
2
1. KAM/DIŞ MEK.'a basın.
2. EKLE'ye basın.
3. "Yeni kamera ekle" ile "Yeni dış mekan
ekle" seçenekleri arasından tercihinizi
yapın.
3
4. Gerekli alanları doldurun:
Sadece "yeni kamera" için, istenilen
kamerayı belirtmek amacıyla "VIP altadresi"ni seçmek mümkündür.
5.a. Kaydet.
5.b. İptal.
4
5
a
b
9
AKTÜATÖR EKLE
1
1. AKTÜATÖRLER'e basın.
2. EKLE'ye basın.
2
3. "Yeni aktüatör ekle" ile "Kapı açma
ekle" seçenekleri arasından tercihinizi
yapın.
3
4. Gerekli alanları doldurun:
Aşağıdakiler sadece "yeni aktüatör"
için seçilebilir:
•aktüatör tipi (Genel aktüatör, Panjur,
Kapı, Aydınlatma...)
• "Dahili Numara" (Aktüatör modülü
veya 1 ile 10 arası genişletme)
5.a. Kaydet.
5.b. İptal.
4
* Not:
Aktive etmek istediğiniz aktüatör tipini
açılır menüden seçebilirsiniz.
Her bir aktüatör, rehberdeki ismin
yanında görünen özel bir simge ile
tanımlanacaktır.
*
5
10
a
b
REHBER KAYITLARINI DEĞİŞTİRME
1. REHBER / KAM/DIŞ.MEK. /
AKTÜATÖRLER'e basıp, istenilen
Rehberi seçin.
3
2. Değiştirmek istediğiniz kayda basın.
üzerine basın.
3.
4. Düzeltmek istediğiniz alanları değiştirin.
5.a. Kaydet.
5.b. İptal.
2
1
5
a
b
REHBER KAYITLARINI SİLME
1. REHBER/ KAM/DIŞ.MEK. /
AKTÜATÖRLER'e basıp, istenilen
Rehberi seçin.
3
2. Silmek istediğiniz kayda basın (yeşile
dönecektir).
3. Kaydı rehberden kaldırmak için .üzerine
basın.
2
1
11
Fihristlerin Kullanımı
KULLANICIYA / KAPICIYA DOĞRU ÇAĞRI
1. REHBER'e basın.
2. Aramak istediğiniz kullanıcıya basın.
3
üzerine
3. Seçili kullanıcıyı aramak için
basın.
CEVAP BEKLENİYOR
 Aramaya son vermek için
üzerine basın.
İLETİŞİM ESNASINDA
2
 Aramaya son vermek için
üzerine basın.
 Mikrofonu devre dışı bırakmak için
üzerine basın.
1
DIŞ MEKANI / KAMERAYI AÇMA (ÇALIŞTIRMA)
1. KAM/DIŞ MEK.'a basın
2. Açmak istediğiniz kameraya veya dış mekana
basın.
3
3. Seçili kamerayı veya dış mekanı açmak için
üzerine basın.
2
 Döngüyü birden fazla kamerada (mevcut
olmaları halinde) gerçekleştirmek için
üzerine basın.
 İletişimi sonlandırmak için
üzerine
basın.
 Kapı açma tuşu ile ilgili bir işlem/işlemler
DIŞ MEKAN/KAMERA AÇIK İKEN
yapmak istiyorsanız
üzerine basın.
 Sesli bildirimi etkinleştirmek için
üzerine
basın.
1
12
üzerine
 Aramaya son vermek için
basın.
 Mikrofonu devre dışı bırakmak için
üzerine basın.
AKTÜATÖRÜ / KAPI AÇMAYI AKTİVE ETME
1. AKTÜATÖRLER'e basın.
2. Aktive etmek istediğiniz aktüatöre basın.
3. Aktüatörü veya kapı açma rölesini aktive
3
etmek için
üzerine basın.
2
1
ANA SAYFADAN HIZLI ARAMA
1. ANA SAYFA'ya basın.
2. Aramak istediğiniz kullanıcıya, açmak
istediğiniz kameraya veya dış mekana,
aktive etmek istediğiniz aktüatöre veya
açmak istediğiniz kapıya basın.
2
3. Onaylamak için "Devam"a, iptal etmek
için "Hayır"a basın.
Sadece şu gibi adreslere doğru
aramalar için: "Acil arama için
kullanılır" (bkz. syf 8) bir öncelikli arama
yapmak için "SOS"e basın.
Kişiler varsayılan olarak ana sayfada
gösterilir. Bir kişiyi ana sayfadan
çıkarmak için:
3
1. REHBER / KAM/DIŞ.MEK. /
AKTÜATÖRLER'e basıp, istenilen
Rehberi seçin.
2. Ögeyi "ana sayfa rehberi"nden çıkarmak
için yanındaki yıldıza basın.
Yıldızın dolgu rengi işlemin gerçekleştiğini
onaylamak üzere silinecektir.
13
Ayarlar
Yapılandırma ve ayarlama aşamasında girilecek veriler için kurulumcunuzla temasa
geçin.
VIP ADRESİ / VIP ALT – ADRESİ
pg.4
ISIM
3
.Bu fonksiyon aygıtı tanımlayan
(uygulamanın başlığında görünen) ismi
değiştirmenizi sağlar.
1. "Ayarlar"a basın.
2. İsmi girin / değiştirin.
3. Kaydedin
2
1
3
ZİL
1. "Ayarlar" #üzerine basın.
2. Sayfayı "ZİL SESİ"ne kadar kaydırın
ve mevcut zil seslerinin listesini içeren
ışık kutusunu (lightbox) açmak için
"zil"alanına basın
3. Arama melodisini değiştirmek için için
yeni bir zil sesi seçin.
4. Kaydedin
2
1
14
 Zil sesini dinlemek için
basın
üzerine
KAPI AÇMA TUŞU AYARI
Kapı Açma tuşu Dış mekanlar üzerindeki röleleri aktive eder. Düğmeye, eş zamanlı olarak
2 röleye kadar kumanda ettirmek mümkündür.
1. "Ayarlar"# üzerine basın.
2. Sayfayı "KAPI AÇMA AYARLARI"na
kadar kaydırın.
6
2
İlk İşlem Ayarı / İkinci İşlem Ayarı
3
3. "İlk İşlem Ayarı" / "İkinci İşlem Ayarı"na
dokunun.
4
4. "Seçilen Röle" metin alanına basın ve
işlemin uygulanacağı röleyi seçin.
5
5. Arayan dış mekanın rölesini
etkinleştirmek istiyorsanız "Komutu karşı
tarafa uygula"ya dokunun veya farklı bir
dış mekan rölesini kullanmak için VIP
adresi girin.
1
6. Kaydet'e basın
15
EK AKTÜATÖR AYARI
Ek Aktüatör tuşu Arama esnasında bir ek röleyi aktive etmek suretiyle bir ek işlemin
yönetilmesini sağlar.
Ek Aktüatörü ayarlamak için:
1. "Ayarlar"# üzerine basın.
2. Sayfayı "EK AKTÜATÖR"e kadar
kaydırın.
7
2
3. "...sırasında ek aktüatörü ektive et"e
dokunun
3
4. “ViP Adresi” metin alanına dokunun ve
yönetmek istediğiniz aktüatörün ViP
adresini girin.
4
5. “Röle Genişletme” metin alanına basın
ve aktive etmek istediğiniz rölenin
konumunu seçin.
5
6. "Seçilen Röle" metin alanına basın ve
aktive etmek istediğiniz röleyi seçin
7. Kaydet'e basın.
6
1
AYARLAR VIP AĞ GEÇIDI
Bkz. syf. 4-5.
UZAK AKIŞ BIT HIZI
Bu fonksiyon, video akış kalitesinin bit
hızını (saniyede iletilen kilobit) kurcalamak
suretiyle ayarlanmasına imkan tanır
1. "Ayarlar" üzerine basın.
3. "Uzak Akış Bit Hızı" metin alanına basın
ve Kbps (Saniyede Kilobit)cinsinden
video akışı iletim hızını seçin.
4. Kaydet'e basın.
16
1° edizione 04/2014 cod. 2G40001087
2. Sayfayı "UZAK AKIŞ BİT HIZI"na kadar
kaydırın.

Benzer belgeler