Auburn Gençlik Servisleri Rehberi

Transkript

Auburn Gençlik Servisleri Rehberi
Turkish
Onları nerede bulabilirsiniz
ACDN
Tren İstasyonu
Auburn MRC
Auburn
Gençlik
Servisleri
Rehberi
Auburn Gençlik
Merkezi
ve Barnardos
Auburn Belediyesi,
Kitaplık ve Polis
Bir Gençlik Servisi nedir?
Genel olarak bir gençlik servisi, 12 – 25 yaşlarındaki
gençlerin günlük yaşamlarında kendilerini ilgilendiren,
onlara yardımcı ve destek olan etkinliklere
katılabilecekleri bir yerdir. Gençlik servisleri, gençlere
bilgisayar kullanabilecekleri, oyunlar oynayıp spor
yapabilecekleri, ev ödevlerini yapabilecekleri veya
sadece “takılabilecekleri” güvenlikli bir yer sağlayan
gençlik görevlilerince yönetilir.
Sürekli görevlilerin denetiminde olan tüm gençlik
servislerinin, servisin olanaklarını ve kaynaklarını
kullanan gençler için kesin kuralları vardır.
Gençlik danışmanlığı nedir?
Gençlik danışmanlığı, kendileri için olumlu kararlar
verebilmeleri amacıyla gençlere yardım ve tavsiye
sağlayan özel olarak eğitilmiş, nitelikli ve gençler ve
aileleriyle çalışma becerilerine sahip kişilerce üstlenilen
bir meslektir. Gençlik danışmanları, yaşadıkları sorunları
çözümlemelerinde yardımcı olabilmek için gençler ve
aileleriyle çalışır. Danışmanlık bire bir temelinde
yapılabileceği gibi aile ile de yapılabilir. Danışmanlık, bu
rehberdeki servisler tarafından ücretsiz ve gizlilik
korunarak yürütülür.
Auburn Polis Gençlik İrtibat Görevlisi
NSW Polis Servisi’nin, rolleri gençlerle yakın ilişkiler
kurmak olan Gençlik İrtibat Görevlileri vardır. Bir Polis
Gençlik İrtibat Görevlisinin etkinlikleri gençlere yönelik
belirli programlar geliştirip uygulamayı, gençlerin ve
ailelerinin polisi daha iyi tanıyabilmesi için toplum
forumları ve toplantıları düzenlemeyi ve gençlerle
konuşup onların görüşlerini dinlemek için zaman
ayırmayı içerir.
Auburn Polis Gençlik İrtibat Görevlisi, Civic Place,
Auburn adresindeki Auburn Karakolu’ndadır.
Daha fazla bilgi için 9646 8622 numaralı telefonu arayın.
Auburn Gençlik Danışma Komitesi
(AYAC)
Auburn Gençlik Danışma Komitesi, Auburn’da yaşayan
ve okula giden gençlerden ve Auburn’daki gençlik
görevlilerinden oluşan bir gruptur. AYAC, gençlere,
kendilerini etkileyen konuları tartışmaları, liderlik
becerileri kazanmaları ve tüm Auburn Belediye
Bölgesi’ndeki gençlerin yararlanıp zevk alabileceği
etkinlikler düzenlemeleri için bir fırsat sağlar.
Daha fazla bilgi için 9735 1226 numaralı telefonu arayın.
Auburn Belediyesi – Gençlik
Geliştirme Görevlisi
Auburn Belediyesi’nin Gençlik Geliştirme Görevlisi,
Auburn Belediye Bölgesi’nde yaşayan tüm gençler için
etkinlikler, hizmetler ve kaynaklar sağlar. Gençlik
Geliştirme Görevlisi, Auburn’u gençler için zevk alınabilir
ve güvenlik içinde yaşanabilir bir yer yapmak üzere,
Auburn Gençlik Merkezi, Auburn MRC ve ACDN gibi
yerel toplum kuruluşları, Federal ve Eyalet Hükümet
daireleri ve yerel toplumla ortaklaşa çalışır.
Auburn Belediyesi’nin Gençlik Geliştirme Görevlisi, 1
Susan St, Auburn adresindeki Auburn Kitaplığı’ndadır.
Daha fazla bilgi için 9735 1226 numaralı telefonu arayın.
Auburn Kitaplığı
Auburn Kitaplığı’nda, Salı ve Perşembe günleri okuldan
sonra ev ödevi yardımı vardır. Bu hizmet ücretsizdir ve
tüm derslerde yardımcı olacak nitelikli öğretmenler
bulunmaktadır.
Auburn Gençlik Merkezi
Auburn Gençlik Merkezi (AYC), 12 – 24 yaşları
arasındaki gençlere değişik yollardan yardım ve destek
sağlar. Ev ödevi yardımı diğer eğitim desteği gibi
programlar, iş arama programları, ücretsiz bilgisayar
kullanımı, müzik yapım atelyeleri, bireysel ve aile
danışmanlığı ve futbol, basketbol ve kriket gibi spor ve
eğlence etkinlikleri yürütür.
AYC, Perşembe günleri sadece kızlar için programlar
yürütür.
AYC’nin ayrıca, Avustralya’ya yeni gelen gençler için,
aileleri, iş, eğitim, öğretim ve toplumla bağlantılarını
desteklemek üzere programları vardır.
Auburn Gençlik Merkezi, 47 Harrow Rd, Auburn
adresindedir. Daha fazla bilgi için 9646 2122 numaralı
telefonu arayın.
Auburn Göçmen Kaynak
Merkezi (MRC)
Auburn Toplum Geliştirme
Ağı (ACDN)
Auburn MRC, Auburn Belediye Bölgesi’nde yaşayan
göçmenlere, mültecilere ve insanî nedenlerle gelenlere
yardım ve yerleşim desteği sağlar. Bu, Centrelink, konut,
okul ve sağlık gibi toplum ve hükümet servisleri hakkında
bilgileri içerir.
Auburn Toplum Geliştirme Ağı (ACDN), toplum için sanat,
spor ve kültür projeleri ve çalışmaları düzenler. Gençlik
Geliştirme Görevlisi, gençler için eğitim, iş ve spor ve
eğlence programları geliştirmek üzere Auburn’daki diğer
toplum kuruluşları ve gençlik görevlileriyle birlikte çalışır.
ACDN Auburn’a yeni gelmiş olan birçok toplumla çalışır.
Auburn MRC’nin, Auburn Gençlik Merkezi gibi toplum
servisleri ve kuruluşları aracılığıyla yerel toplumlarında
daha fazla yer alabilmelerine yardımcı olmak üzere,
Auburn’a yeni gelmiş olan 12-25 yaşları arasındaki
gençlerle çalışan bir mülteci gençlik görevlisi vardır.
Auburn MRC, 17 Macquarie Road, Auburn adresindedir.
Daha fazla bilgi için 9649 6955 numaralı telefonu arayın.
Auburn Toplum Geliştirme Ağı, Auburn Central, Shop
P7B, Auburn adresindedir.
Daha fazla bilgi için 9649 5559 numaralı telefonu arayın.
Auburn Barnardos
Barnardos, sorunlu zamanlarında gençler için aile
desteği ve yardım sağlar. Barnardos gençlik programı,
aile sorunları ve toplumdaki diğer kişilerden
soyutlanmışlık yaşamış olan gençler için danışmanlık ve
destek sağlar.
Auburn Barnardos Gençlik Görevlisi 47 Harrow Rd,
Auburn 2144 adresindedir.
Daha fazla bilgi için 9646 2770 numaralı telefonu arayın.

Benzer belgeler

New Residents Kit - Turkish

New Residents Kit - Turkish ve güvenlik içinde yaşanabilir bir yer yapmak üzere, Auburn Gençlik Merkezi, Auburn MRC ve ACDN gibi yerel toplum kuruluşları, Federal ve Eyalet Hükümet daireleri ve yerel toplumla ortaklaşa çalışı...

Detaylı