Spesifikasyon Sertifikası

Transkript

Spesifikasyon Sertifikası
Döküman No.:
130216146001
Spesifikasyon Sertifikası
Lot Numarası
Tekkim Ürün Kodu
TK.150130
Kimyasal Adı
Dietil Eter Pure Grade
Teknik Özellikleri
C4H10O
• M = 74,12 g/mol
• Kaynama: 34,6 C
• CAS [60-29-7]
• UN 1155
• EC 200-467-2
PARAMETRELER
Saflık (G.C)
Yoğunluk (20 C)
Asidite
Peroksitler(H2O2)
Su(K.F)
Renk(Pt-Co)
Görünüm
SINIFI:TEHL¡KEL¡
H224 - H302 SPESİFİKASYON
- H336 - EUH019 -DEĞERLERİ
EUH066 P210 - P240 - P304+P340 - P403+P233
>= 99,5%
0,710-0,718 gr/cm3
<= 0,0005 meq/gr
<= 0,00003%
<= 0,5%
<= 10
Berrak/Clear
*Stabilizasyon
5-10 ppm BHT
Hazırlayan
Mehmet KOÇDEMİR
Tekkim markası Tekkim Kimya Sanayi ve Ticaret Limitet Şirketinin bir ticari markasıdır.
Bu Sertifikadaki bilgiler, firmamızın laboratuvar koşullarında analiz etmiş ve doğruluğunu teyit eder.
Ancak, kullanıcının depolama şartlarını veya amacı dışında kullanımından dolayı ortaya çıkacak herhangi bir hatada şirketimiz sorumluluk
kabul etmez. Bu döküman www.tekkim.com.tr sitemizden Sertifikalar bölümünden de ulaşılabilir.
SORULARINIZ İÇİN: Telefon: +90 224 243 21 71
Faks: +90 224 242 97 66

Benzer belgeler

Spesifikasyon Sertifikası

Spesifikasyon Sertifikası • M = 74,08 g/mol • Kaynama : 56-58 C • CAS [79-20-9] • UN 1231 • EC 201-185-1

Detaylı

Spesifikasyon Sertifikası

Spesifikasyon Sertifikası • M = 72,11 g/mol • Erime: -86 C • Kaynama: 79,6 C • CAS [78-93-3] • UN 1193 • EC 201-159-0

Detaylı

Spesifikasyon Sertifikası

Spesifikasyon Sertifikası H225 - H304 SPESİFİKASYON - H315 - H319 - H336 - H361f - H373 - H411 P201 - P210 - P273 - P331 Saflık(G.C)(İzomerler Toplamı)P280 - P301+P310

Detaylı

Spesifikasyon Sertifikası

Spesifikasyon Sertifikası • UN 1805 • Kaynama: ~ 158 C • EC 233-633-2

Detaylı