: Pınar Bacaksız 20 Ağustos 1984 Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

Transkript

: Pınar Bacaksız 20 Ağustos 1984 Derece Alan Üniversite Yıl Lisans
ÖZGEÇMİŞ
1.
Adı Soyadı
:
Pınar Bacaksız
2.
Doğum Tarihi
:
20 Ağustos 1984
3.
Unvanı
: Yardımcı Doçent Dr.
4.
Öğrenim Durumu:
Derece
Lisans
Y. Lisans
Doktora
5.
Alan
İşletme
Pazarlama
Pazarlama
Üniversite
Anadolu Üniversitesi İİBF
Anadolu Üniversitesi SOSBE
Anadolu Üniversitesi SOSBE
Yıl
2006
2009
2013
Akademik Unvanlar:
Yardımcı Doçentlik Tarihi : Doçentlik Tarihi
:-
Profesörlük Tarihi
:-
6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
7.Yayınlar
7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Küreselleşme Sürecinde Üniversitelerin İş ve Sanayi Sektörüyle Olan İlişkileri İle Öğrencilerine
Sağladığı Avantajların Uygulamalı Örneği; Turkish Studies International Periodical For the
Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 8/7 Summer 2013
7.2. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
7.3. Yazılan Uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
7.4. Ulusal Dergilerdeki Yayınlar

‘Endüstriyel Pazarlarda Marka Olmak’ ; Fortune (Özel Yeşil Sayı) , Haziran 2010
7.5 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler
7.6 Diğer Yayınlar
Tezler

Ürün Tasarımının Tüketicinin Ürüne Yönelik Tutumları Üzerine Etkisi: A Markası Tüketicileri
Üzerine Bir Uygulama (Doktora Tezi- Ağustos 2013)

Satış Noktasında Reklam Ve Eczanelerde Satış Noktası Reklam Malzemelerinin Kullanımı
Üzerine Bir Araştırma; Yüksek Lisans Tezi ( Ağustos–2009)
Kitaplar
Çeviri Kitaplar
8. Projeler
9. İdari Görevler
10. Bilimsel kuruluşlara Üyelikler
11. Ödüller
12.Son iki yılda Verdiğiniz Önlisans, Lisans ve Lisansüstü düzeydeki dersler
Akademik
Yıl
Dönem
Haftalık Saati
Teorik Uygulama
Pazarlama Yönetimi
2
Sosyal Bilimlerde Araştırma 2
Yöntemleri
Dersin Adı
İşletmelerde
Sorumluluk Ve Etik
Güz
2010-2013
İlkbahar
Sosyal 4
Uluslararası İşletmecilik
4
Yönetim Ve Organizasyon
4
Genel İşletme
4
İşletme Yönetimi
2
Örgütsel Davranış
2
Yönetim Bilimi
2
İşletme Fonksiyonları
2
Stratejik Yönetim
2
Küresel Pazarlama
Tüketici Davranışları
4
2
İnsan Kaynakları Yönetimi
2
Pazarlama İlkeleri
2
Marka Yönetimi
2
Öğrenci
Sayısı
Girişimcilik
2
Halkla İlişkiler
2
Pazarlama İletişimi
4
Bütünleşik Pazarlama İletişimi 4
13. Adres ve İletişim Bilgileri
e-mail: [email protected]

Benzer belgeler

doktora programı açılması için başvuru formu

doktora programı açılması için başvuru formu 7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler Morton’s neuroma after fifth m...

Detaylı