CİNSEL PROBLEMLERDE HİPNOTERAPİ

Transkript

CİNSEL PROBLEMLERDE HİPNOTERAPİ
CİNSEL PROBLEMLERDE
HİPNOTERAPİ
BİRİNCİ BASKI
DR. TAHİR ÖZAKKAŞ
ÖZAK YAYINEVİ
AĞUSTOS 1993
KAYSERİ
1
Özak Yayınları No:5
İlmi Seri No:5
Birinci Baskı: Ağustos 1993
Kapak Kompozisyonu: Dr. Fatma Akkurt
Resim Seçimi: Dr. Tahir Özakkaş
Dizgi:İnterkom Dizgi Tesisleri Kayseri
Film,Pikaj,Montaj: Ahmet Fahir Özakkaş
Tashih:Mehmet Mahir Özakkaş
© : Bu kitabın aynen ya da özet olarak hiçbir bölümü ve bu kitapta bulunan orjinal
resimler yazarının yazılı izni alınmadan iktibas edilemez.
ISBN:
Özak Yayınevi: Serçeönü Mah. Bor Sok. No:15 KAYSERİ
Tel:9.35.326951
2
Hocalarıma ve gerçek dostlarıma...
3
OKUYUCU İÇİN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
1. Kitapta nakledilen vaka takdimleri genellikle yurt dışı yayınlarından alınmıştır.Bu
nedenle kültürümüzle yer yen uyumsuzluklar göstermesi nedeni ile okuyucularımızdan özür
dileriz.
2. Konuya yabancı olanlar için kitabın sonuna ""sözlük" konmuştur.
3. Kitabın sonuna "Yazar ve Özel İsim Endeksi" eklenerek ilgili sayfa numaraları
verilmiştir.
4. Kitabın sonuna "Konu Endeksi" eklenmiş,konunun esas geçtiği yer siyah olarak
belirtilmiştir.
5. Seksüel sapıklıklarla ilgili resimler kitabın sonuna bir albüm halinde eklenmiştir.
6. Bazı resimler konularının yakınlık derecelerine göre forma aralarına yerleştirilmiştir.
7. Kitapla ilgili düşüncelerinizi ve eleştirilerinizi bize yazarsanız, daha sonraki
baskılarımızda göz önünde tutulacaktır.
Yazarın Adresi:
Örnek Evler Mah. Salih Avgun Paşa Cad. Menekşe Ap. Kat:6 Kayseri.
Tel: 9. 35. 326353
4
TEŞEKKÜR
Soframıza gelen ekmeğin hikayesini yazacak olsak; her halde bir kitap hacminde yazı
yazmamız gerekir. Tarlada tohumluk buğdayın taprağa ekilmesi ile başlayan işlem, tarlanın
sürülmesi, gübrelenmesi ve sulanması akabinde ekinlerin boy boy büyümesi ile devam eder.
Yazın güneşi altında altın başaklar, biçerdöver makinaları ile hasat edilirken, un fabrikalarının
dişlileri buğdayları öğütmek için çalışmaya koyulur. Kırsal kesimden toplanan buğdaylardan
oluşan un torbaları fırınlarımıza girer. Orada hamur haline getirilen un, fırına atılarak tazece
pişirilip, bakkalımız aracılığı ile sabah kahvaltımızda hazır edilir.
Bir kitap çalışması da hemen hemen aynı aşamalardan geçerek ortaya çıkmaktadır.
Bu hazırlık aşamasında, bir çok emektar ve özverili insan oldukça önemli katkılar sağlamıştır.
5
Bu çerçevede kitabın hazırlık aşamasında, tercüme faaliyetlerinde, notların
alınmasında ve redaksiyonda bana büyük destek veren eşim Dr. Fatma Özakkaş'a, kitabın
kapak kompozisyonu ve muhtevasının şekillenmesinde kıymetli fikirlerinden istifade ettiğim
Dr. Ahmet Tevfik Ozan'a, bilgisayar proğramlarını çalıştırmada bana yoğun destek veren
Hasan ve Hüseyin kardeşlere, dizgi esnasında yardımları olan İnterCom Dizgi tesisi
çalışanlarına, ek bölümlerin yazılımlarında yardımcı olan genç arkadaşım Mustafa Said
Yıldırım'a, tashih ve sayfa düzeni, indeks ve lügatın hazırlanmasında yoğun gayretleri olan
genç doktor adayı yeğenim Mehmet Mahir Özakkaş'a, kitabın pikaj-montaj işlerini yapan ve
baskı takibini gerçekleştiren yeğenim Ahmet Fahir Özakkaş'a, ve kitabın baskı ve cilt işlerini
büyük bir özveri ile gerçekleştiren Bayrak Matbaası personeline ve dağıtım konusunda bizleri
herzaman cesaretlendiren Nobel Tıp Kitabevi sahiplerine candan teşekkürü bir borç bilirim.
İÇİNDEKİLER
I. GİRİŞ.........................................................................................23
A. BU KİTABI KİMLER KULLANABİLİR ?.............................38
B. BU KİTABI NASIL KULLANABİLİRSİNİZ?.........................40
II. HİPNOZ NEDİR? .....................................................................44
A.HİPNOZUN SÖZLÜK VE MİTOLOJİK ANLAMLARI ..........44
B. Hİpnozun TABİATI........................................................47
C. Beynİn sağ ve sol yarImkürelerİnİn fonk......................49
D. Öğrenİlebİlİr bİr yöntem olarak hİpnoz.......................54
E. Oto hİpnoz (SELF HİPNOZ)...........................................58
F. GEREKSİZ GİZEMLİ (RİTÜALİSTİK) İNDÜKSİYON TEKNİK
LERİ.........................................................................................................62
G. DERİN TRANS GEREKLİ Mİ?.........................................65
H. HİPNOZUN TANIMI VE YAPISI.....................................68
6
1.DUYGULARINIZA SERBESTÇE YOL VERiN......................................................68
2. DOĞRU HEDEFE YÖNELMiŞ RÜYA............................69
3. SiZi SARAN GERÇEKTEN SıYRıLMA ve İç Dünyaya
Açılma.............................................................................................................70
4. ZiHiNSEL GERÇEKLERLE İLiŞKiYE GEÇME..................71
I. Hİpnoz hakkIndaKİ mİstİk ve abartIlI düşüncelerİn
İzahI................................................................................................................72
1. Kendimi ve Kontrolümü Kaybedeceğim Düş...........72
2. Hafızamdaki Kötü Anılarla Temasa Geçeceğim, Onların Hakkında
Düşünmesem İyi Olur....................................................................................76
3.Hipnoza Girdikten Sonra Hipnozdan
Çıkamayacağım..............................................................................................79
4. Hipnotizörün Elinde Oyuncak Olur muyum?..........80
5. O Kadar Güçlüyüm ki; Beni Kimse Hipnotize
Edemez...........................................................................................................80
6. Korkarım Hipnotizma İrade Gücümü Zayıf..............82
7. Hipnoz Dinime Aykırıdır...........................................83
J. Hİpnozun Genel Tarİhİ.........................................................85
1. DİRİMSEL MAGNETİZMA.........................................85
2. MESMERİZM............................................................91
3. HİPNOZ....................................................................92
4. OLUMLU DÜŞÜNCE.................................................93
III. HİPNOZ VE CİNSEL HAYAT...........................................................103
A. ERKEKTE ÜREME VE HORMONAL FONKSİYONLAR……………..101
B. KADINDA ÜREME VE HORMONAL FONK.........................103
7
C. CİNSEL FONKSİYON HASTALIKLARI......................................................113
D. CİNSEL PROBLEMLERDE HİPNOTERAPİYE GENEL BİR
BAKIŞ................................................................................................................123
E. CİNSEL ARZUNUN YOKLUĞUNDA HİPN. BAŞARI.................125
F. KADINLARDAKİ CİNSEL ARZU YOKLUĞUNDA HİPNOZUN
BAŞARISI...........................................................................................................134
G. ERKEKLERDEKİ CİNSEL ARZU YOKLUĞUNDA HİPNOZUN
BAŞARISI...........................................................................................................138
H. KADINLARDA ORGAZM YOKLUĞUNDA HİPNOZUN
BAŞARISI...........................................................................................................142
I. ERKEKLERDE ORGAZM YOKLUĞUNDA HİPNOZUN
BAŞARISI...........................................................................................................144
İ. HER İKİ CİNSEL PARTNER İÇİN AYNI ANDA KULLANILAN HİPNOZUN
BAŞARISI..........................................................................................................146
J.CİNSEL SORUNLARI ÇÖZMEK İÇİN OTOHİPNOZUN
KULLANILMASI.................................................................................................151
K. CİNSEL PROBLEMLERDE HİPNOTERAPİ'NİN EVRİMİNDEKİ SON
BASAMAKLAR..................................................................................................155
IV. HİPNOZDA CİNSEL HAYAT
(I)....................................................................................................................163
A. TEMEL OTOHİPNOZ.............................................................163
B. DOĞAL Ritmik Solunum......................................................164
C. BİLİMSEl Vücut Gevşemesİ..................................................166
D.OLUMLU HAYAL KURMA......................................................168
E. Oto telkİn.............................................................................170
F. GERİ DÖNÜŞ.........................................................................172
G. Temel OTOhİpnoz İÇİN HAZIRLIK.........................................173
H. PRATİK YAPMA PROĞRAMI.................................................175
8
1. TEMEL OTOHİPNOZ SENARYOSU................................................................176
a.Faz I. Doğal Ritmik Solunum..........................176
b. faz II. bilimsel vücut gevşemesi....................176
c. faz III. olumlu hayal kurma.......................................178
d. faz IV. oto telkin...........................................179
e. faz V. yeniden giriş.......................................179
I. TEMEL OTOHİPNOZ ÇALIŞMASINDA FAZ I VE FAZ II'YE ALTERNATİF
YOLLAR...........................................................................................................181
V. İNSAN CİNSELLİĞİ: ZEVK VE ACI (MUTLULUK VE
STRESS)………………………………………………………………..……...185
A. İNSAN CİNSELLİK DEVİNİMİ.................................................185
B. CİNSEL BOZUKLUKLAR.........................................................194
1. Arzu Aşaması..........................................................194
2. Tahrik Aşaması........................................................195
3. Orgazm Aşaması.....................................................196
C. CİNSEL PROBLEMLERİN NEDENLERİ....................................201
* Organik Nedenler.....................................................202
D. CİNSEL HAYATTA OLUMSUZ DÜŞÜNCE ( CİNSELLİK VE DÜŞÜNCENİZ)
............................................................................................................205
E. ORGANİK NEDENLERE BAĞLI OLUMSUZ CİNSEL
DÜŞÜNCE.......................................................................................................211
F. EŞLER ARASINDAKİ NEGATİF (OLUMSUZ) CİNSEL
DÜŞÜNCE.......................................................................................................214
1.İyi Eş Vakası..............................................................214
2. Strese Bağlı Bir Vaka Takdimi..................................214
3. Rollerin Değişmesi İle İlgili Bir Vaka Takdimi………...216
G. ÖZEL PROB. BAĞLI OLUMSUZ CİNSEL DÜŞÜNCE.......................................218
9
1. Ufak Boyluluk Problemi Üzerine Bir Vaka..........................................219
2. Ekonomik Güçle İlgili Bir Vaka.........................220
3. Akademik Kariyer İle İlgili Bir Vaka..................221
4. Arzu ve İsteğin Kaybolması İle İlgili Bir Vaka...223
5. Unutulmayan Etkili Anılarla İlgili Bir Vaka.......224
H. İNANÇLAR HAKKINDA OLUMSUZ VE NEGATİF CİNSEL
DÜŞÜNCELER.........................................................................................226
1.Üniversitede Aşırı Cinsellik Fantazileri İle İlgili Bir
Vaka.......................................................................................................228
2. Orgazma Ulaşamamak İle İlgili Bir Vaka..........229
3. Günah Duygusu ile İlgili Bir Vaka....................231
4. Karmakarışık Duyg. Yaşama İle İlgili ...............232
5. Cinsel Birlik. Korkma İle İlgili Bir Vaka.............233
6. Bir Doktorun Çıkmazı......................................234
7. Vaginismus iİle İlgili Bir Vaka..........................235
I. KENDİ CİNSEL DÜŞÜNCENİZİ TEST
EDİNİZ...................................................................................................236
VI. HİPNOZDA CİNSEL HAYAT
(II)...................................................................243
A. CINSEL TEDAVİ İÇİN TEMEL OTOHİP. HAZIRLIK....... .243
B. PRATİK PROĞRAMI...................................................246
C. NEGATİF DÜŞÜNCELERİ DEĞİŞTİRMEK İÇİN
YÖNTEMLER.........................................................................................248
1. Çöpleri Yakma............................................... 248
2. Temiz Bir Mazi...............................................250
3. Sanatkarlık................................................ ....251
10
D. RAHATSIZ EDİCİ DÜŞÜNCELERİ BERTARAF ETMEK İÇİN
YÖNTEMLER.........................................................................................252
1. Düşünce Filtresi.............................................252
2. Sihirli Zaman Düğmesi...................................253
3. Elektrik Süpürgesi..........................................253
E. OTOİMAJI GELİŞTİRMEK İÇİN YÖNTEMLER...............255
1. Eğer Dünyayı Yönetseydiniz..........................255
2. Aynalarla Dolu Oda.......................................256
3. Zevk Enstrümanı...........................................257
VII. HİPNOZDA CİNSEL HAYAT (III).......... ........261
A. CİNSEL BOZUKLUKLARDA TEMEL OTOHİPNOZ
KULLANILMASI.....................................................................................261
B. ARZU EKSİKLİĞİ OLANLARDA TEDAVİ YÖNTEMİ.......263
1. Arzuya Giriş (Erkek ve Kadınlar İçin).............263
2. Kristal Küre ( Erkek ve Kadınlar İçin )............264
3. İstek-Kontrol Misyonu (Erk. ve Kad. İçin).....264
C. TAHRİK PROBLEMLERİ OLANLARDA TEDAVİ
YÖNTEMLERİ.......................................................................................265
1. Aşk Güzeldir (Erkek ve Kadınlar İçin)............265
2. Film Seyretme (Erkek ve Kadınlar İçin).........265
3. Tahrikin Kontrolü İçin (Erk. ve Kad. İçin)......266
4. Arzulu Eşiniz (Sadece Kadınlar İçin)............. 266
D. HERHANGİBİR CİNSEL PROB. İÇİN YÖNTEMLER.....267
1. Güzel Bir Aşk Sahnesi (Erkek ve Kadınlar
İçin).....................................................................................................267
11
2. İç Duyguların Farkına Varma (Erkek ve Kadınlar
İçin)........................................................................................................268
VIII. HİPNOZDA CİNSEL HAYAT
(IV)............................................................................272
A.CİNSEL FANTAZİLERDE OTOHİPNOZUN ROLÜ ...........272
IX. HİPNOZDA CİNSEL HAYAT
(V)............................................................................277
A. HİPNOTİK DENEMELERDE TEMEL OTOHİP. PAYI......277
a. Mary ve Joe'nun Arzuya Girişi.......................279
b. Sean ve Flo'nun İkinci Vücut Seyahatı...........280
c. Alice ve Steve'ın Aşk İlaçları..........................281
d. Gwen ve Duare İçin Hoşlanım Apareyleri.....283
X. HİPNOZDA CİNSEL HAYAT
(VI)...........................................................................287
A. HOLİSTİK AŞK İÇİN TEMEL OTOHİP. ADAPTASYON...287
B. CİNSELLİK VE MENTAL DÜŞÜNCENİZ........................289
C. CİNSELLİK VE FİZİKSEL YAPINIZ.................................290
1. Bilimsel Gevşeme..........................................291
2. Kültür Fizik Egzersizleri.................................292
3. Beslenme Alışkanlıkları.................................293
D. CİNSELLİK VE RUHSAL DÜNYANIZ............................295
E. CİNSELLİK VE KİŞİLER ARASI İLİŞKİLERİNİZ................297
F. HOLİSTİK AŞK İÇİN HİPNOTERAPİNİN KULLANIMI....300
12
1.Savaş Sahnesi.................................................301
2. Doktor Hayali................................................301
3. Sağlığınızın Görünümü..................................302
4. Ruhsal Yürüyüş..............................................302
5. Zihinsel Düşüncenizin Sesi............................303
6. Eşinize Mektup.............................................304
7. Sizin En Zayıf Tarafınız..................................305
XI.EŞLER ARASINDAKİ UYUM..........................309
A. EŞLERİN ZEVK DUYGUSU..........................................309
B. ÖZEL BİR HAFTA SONU.............................................311
C. ÖZEL BİR GÜN..........................................................314
XII. HİPNOZUN DİĞER KULLANIM
ALANLARI................................................................319
A. HİPNOZUN TIPTA KULLANIMI..................................320
1. Hipnozun Anesteziolojide Kullanımı........... .321
2. Hipnozun Dermatolojide Kullanımı..............323
3. Hipnozun Migrene Bağlı Başağr. Kullanımı...331
4.Uygarlığın Dört Belası ve Hipnoz...................332
5. Hipnozun Doğmamış Bebeklerin Cinsiyetlerinin Tesbitinde
Kullanılması.........................................................................................335
B. KÖTÜ ALIŞKANLIKLARIN TEDAVİSİNDE HİPNOZUN
KULLANIMI..........................................................................................336
1. Oburluk........................................................337
13
2. Sigara.................................................................338
3. Alkol...................................................................339
C. ÖĞRENMEDE HİPNOZUN KULLANIMI............................341
D. SANATTAKİ YARAT. HİPNOZUN KULLANILMASI............345
E. ENDÜSTRİDE VE İŞ ALEMİNDE HİPNOZUN
KULLANILMASI..........................................................................................349
F. SPORDA HİPNOZUN KULLANILMASI..............................352
XIII. SONUÇ.........................................................356
-KONU İNDEKSİ...................................................360
-YAZAR İNDEKSİ..................................................375
-MEFHUMLARIN SÖZLÜK ANLAMLARI...............381
XIV. MEDYADA SEKSÜEL SAPIKLIKLAR................390
14
ÖNSÖZ
İnsan; beden, can ve ruhtan oluşan bir varlık. Beden; içerisinde muhtelif elementlerin,
vitaminler ve suyun oluşturduğu bir kütle. Bu kütleyi, ahenkli bir şekilde bir mecraya koyan
elementer dizilim; canlılığın en basit yapı taşı olan aminoasitler aracılığı ile CAN'ı
oluşturmaktadır. Bitkide ve hayvanda da bulunan BEDEN ve CAN üzerinde, insanda farklı
olan ve onlardan ayıran yegane şey Ruh'tur. Beden'i ve Can'ı yöneten, yönlendiren ve
hadefini tayin eden güç Ruh'tur.
Ruh kimine göre idrak ve anlama kapasitesi, kimine göre aklın ve fikrin uyumu, kimine
göre maddenin en son dönüşüm hali; kimine göre de yaratılandan insana üflenmiş bir
parçadır. İnsanlık tarihi boyunca RUH kavramı üzerine tartışılmış durulmuştur. İnsanlık var
olduğu müddetçe de tartışılacaktır.
İster meteryalizmin iddiasında olduğu gibi; maddenin düşünceye veya enerjiye
dönüşüm hali olsun; isterse kapitalizmin hristiyan kültürüne dayalı Ruh anlayışı olsun, isterse
İslamiyetin Tanrıdan bir parça anlayışı olsun... Hepsinde de ortak bir payda ruh olarak kabul
ettiğimiz gücün insan üzerinde oluşturduğu güç ve fenomenlerdir. Varlığı ve etkileri görünen
böyle bir gücün tanımında elbette farklılıklar olacaktır.
15
Biz burada ruh veya psi'nin tanımından doğan farklılıkları değil; fenomenleri ve illiyet
bağları (determinal bağlar) üzerinde duracağız.
Beden ve can kendi illiyet prensipleri çerçevesinde fonksiyonlarını görmektedir.
Bedende meydana gelebilecek herhengi bir arıza; fizik, kimya, matematik gibi modern bilimin
keşfettiği konular çerçevesinde onarılmaya çalışılmaktadır.
Ancak psi'nin veya ruh'un çalışması süresince meydana gelebilecek arızalar hangi
illiyet yasalarına göre giderilecektir. Yani midesinde ülseri olan birisine antiasit tedavisi
uygularsanız hastayı rahatlatırsınız. Veyahutta tansiyon yüksekliğine bağlı başağrısı bulunan
bir hastaya tansiyon düşürücü bir tedavi uyğuladığınızda; tansiyonunu normale indirerek
başağrısını da gidermiş olursunuz. Çünkü bunların fizyolojik ve fizyopatolojik mekanizmaları
çözülmüştür.
Peki, psi'de meydana gelebilecek arızalar nasıl giderilecektir. İşte tüm problem
burada başlamaktadır. Çünkü fizyolojik olan ile fizyopatolojik olanın izahı gerekmektedir.
Beden bozukluklarında olan bilinmekte, anormal olan normale getirilmektedir. Mesela
tansiyonun normali 120 mm/Hg basıncıdır. Bundan yükseği ve alçağı anormaldir. Kan şekeri
seviyesi 100 mg/dl'dir. Bundan sapmalar anormaldir. O halde psikolojik yaşantımızdaki
normal kavramı nedir?
Psikoloji departmanları ve psikiyatristler yıllarca bu normal kavramını aramışlar,
psikolojik konuları keşfetmeye çalışmışlardır. Büyük bilim adamlarının yıllar süren çetin
mücadeleleri sırasında psikoljik determinizmin temel yapı taşları ortaya çıkarılmışıtr. Bu
çerçevede savunma mekanizmaları, şartlanma, güdülendirme, bilinç, bilinçaltı, hafıza,
hatırlama, unutma, rüyaların fonksiyonları, dil sürçmelerinin temel nedenleri gibi bir çok
husus büyük oranda izah edilmişlerdir. Tüm bu çalışmalara rağmen psikoloji konusunda bilim
adamları "normal" kavramı üzerinde anlaşmaya varamamışlardır.
Düşüncenin, hafızanın ve duygularının bozukluğu ve delilik olarak nitelendirilen
psikotik hastalıklarda genelde insanlar ve bilim adamları ortak görüşleri paylaşırken, bunun
dışında kalan ruhsal fenemenolojide aynı şeyleri ileri sürmek mümkün değildir. Psikotik
hastalık grubunun dışında, nevrotik hastalıklar bulunmaktadır. Ancak nevrotik hastalık
grubunun bu güne kadar tam bir tanımı, normal ve anormal arasındaki fark bulunamamıştır.
Nevroz, temelde toplumun temel davranış kalıplarının aksine davranış tipleri
gösterenlerin rahatsızlığına verilen isimdir. Bu tip insanlara nevrotik denmektedir.
Düşüncenin ve mantığın bozulduğu hastalıklar psikotik olarak adlandırılırken; düşüncesi ve
mantığı normal, ancak sebepsiz korkular, endişeler çeken bireylere de nevrotik demekteyiz.
Nevrotik bir birey olmamak için neler yapmalıyız. Nevrotik insana göre normal insan
nedir? Bu soruların cevabı henüz bulunamamıştır. Özellikle S. Freud' dan sonra başlayan
çalışmalar nevrotik insanın tanımını yapmıştır. Ancak bu tanımlar çok tutarsız olduğu gibi,
16
toplumdan topluma değişmektedir. Son yıllardaki araştırıcılar; (E. Fromm, Karen Horney v.d.)
nevrotik bireyin tanımlanamıyacağı üzerinde durmuşlardır. Nevrotik bireyi, toplumun genel
kabüllerinin dışında düşünen ve yaşayan insan olarak kabul etmişlerdir. Bu çerçevede,
bolşevik ihtilalinden sonra marksist öğretiye uygun düşmeyen ve davranmayan insanlar, akıl
hastası olarak değerlendirilirken, kapitalist A.B.D ' de pragmatist ve rasyonel davranış
modelleri göstermeyen bireyler de nevrotik olarak değerlendirilmiştir. Mesela kendi hayatını
vakıf işlerine vakfeden bir kişi hemen hemen anormal kabul edilmiştir.
İslami kültürde ise meteryalist, pragmatist ve rasyonel düşünceden ziyade;
yaratılana hürmet ve saygıya dayalı bir dünya anlayışı egemendir. Yardım duyguları
yüceltilmiş, aşırı aç gözlülük ve kar peşinden koşma kötülenmiştir. Bu da kapitalist ve
materyalist düşüncenin tersine bir durum yaratmıştır.
E. Fromm ve K. Horney'in de belirttiği gibi; nevrotik bireyin tanımı toplumlara göre
değişmektedir. Görecelidir. O halde toplumumuzun kültürel kabüllerine göre normal ve
anormal kavramı nasıl şekillenmektedir. Bu konuya "İnancın Psikolojisi" adlı çalışmamızda
daha derin değinmiştik.
Ruh dünyamızı saran nevrotik davranış modellerinden en önemli alanı da; cinsel
kimliğimiz ve cinsel yaşantımızdaki kabullerimizle oluşmaktadır. İnsan; şehvet, saldırganlık, iyi
hisler ve kötü hisler olarak adlandırdığımız dört temel fıtri duyğunun altında hayatını
yönlendirmektedir. İnsan doğuştan itibaren bu duygular ile birlikte doğar, yaşar ve ölür.
Varlığı hiç bir zaman yadsınamayacak bu tabii duyguların dengeli ve ahenkli bir bileşimi
normal bir bireyi yaratırken, bunlardaki ahenk bozulması anormal bireyi ve nevrotik insanı
ortaya çıkarmaktadır. Şehveti, makul ve mantıklı ölçülerde kültürel kimliğimize uygun tatmin
etmemiz normalken; şehveti katolikler gibi yadsımamız veya Freud'un ilk dönemlerindeki gibi
her şeyi şehvete indirgememiz de anormaldir. Saldırganlık hislerinin, size karşı yapılan bir
saldırıyı gidermek veya sanatsal etkinliklerde yapıcı olarak kullanmak yerine, diğer insanlara,
canlılara veya tabiata karşı zarar verme şeklinde kullanmamız anormaldir.
İşte biz bu kitabımızda insanı oluşturan Beden, Can ve Ruh üçlüsünden; Ruhun temel
ögeleri olan şehvet, saldırganlık ve hislerden şehveti ele alıp cinsellik açısından inceledik.
İnsanlarda tabii bir duygu olan şehvetin çeşitli nedenlerle anormalliğe dönüştüğü yerlerde,
normale dönüştürebilmek için bir çok yardımcı teknik yanında hipnoterapinin ne rolü
olabileceğini inceledik.
Uzun yıllardır sürdürdüğümüz hipnoz araştırmaları esnasında, cinsel problemlerde
hipnoterapinin rolünü uygulamalı olarak görme imkanını bulduk. Toplumda özellikle son yüz
yılda yaşanan kültürel kimlik bunalımı insanımızı her yönden kuşatmış
bulunmaktadır.Marksistçe düşünen enteller ,kapitalistçe yaşayan zenginler, amorf şekilde
17
gelen medya ve doğu kültürü arasında bulunan insanımız kendisine bir çıkış yolu
aramaktadır. Öncelikle kültürel kimlik bunalımının giderilerek, bireyin yönünü ve yöneliminin
çizilmesi gerektiği , ardından tedavinin geleceği artık apaçık ortadır.
Kitabımızda normal olmaya çalışılırken, kültürel erozyon ve arabeskin bir yansıması
olarak nevrotik insan çukuruna düşen ve cinsel hayatı da bulanımlara giren bireyimize bir
ölçüde ışık tutabilirsek kendimizi mutlu hissedeceğiz...
Temel kabulleri sağlam, arabesk kültürden uzaklaşmış, inancı ve yaşantısı bir birine
uyumlu bir birey ve toplum olabilmek için vakit henüz geçmiş değildir.
Son yılların batılı araştırıcıların idealize ettiği insan ve toplum tipini kendi kültür
yapımızda bulmamız mümkündür. Yeterki aramasını bilelim.
Sevgilerimle...
Dr.Tahir ÖZAKKAŞ
03. 08. 1993 İncesu/KAYSERİ
18
BİRİNCİ BÖLÜM
GİRİŞ
19
I. GİRİŞ
Çağımızını vebası olarak nitelenen STRESS, insanı her yönden kuşatmaya devam
ediyor. İnsanın; kendisi ile, çevresi ile ve toplum ile olan çatışmaları çözememesi insanı
bunalıma itiyor. Bunalımlara düşen insan, bunalımını boşaltacak alternatif yollar arıyor.
Psikiyatri kilinikleri ve psikolojik danışma merkezleri bu tip insanların uğrak ve boşalım
merkezleri oluyor.
Stresini boşalamayan ve çatışmalarını çözümleyemeyen bireyler, sonuçta
psikosomatik rahatsızlıklarla alternatif patolojik boşalım yollarına giriyorlar.
Bireyin ruh dünyasındaki çatışmaların; makul, mantıklı çözüm bulamaması üzerine,
alternatif olarak seçilen patolojik savunma mekanizmaları bir çok psikosomatik hastalığı
yanında getiriyor.
20
Mide ülserinden başağrısına, kabızlıktan idrar kaçırmaya, konuşma bozukluğundan davranış
bozukluğuna kadar sayılamayacak kadar alanı ve çeşidi içine alan bu girift yol, insanların
kişiliklerini koruyabilmek için ödemek zorunda kaldıkları ağır bedeller olarak gözükmektedir.
İşte bu patolojik alternatif yollardan biri de cinsel hayattaki bunalım, sapıklık ve
yetersizliklerdir. İnsanın yetişmesinden başlayarak, erişkin yaşa kadar getirdiği her türlü bilgi
birikimi ve şartlandırma bu patolojik yola girip, girmeme konusunda yol göstermektedir.
Birey olumlu bir aile içerisinde, ahlaki vetirelere uygun olarak davranış kalıpları
edinmiş ve bağımsız kişiliğini oluşturabilmiş ise, bu insan erişkin hayatında da normal
olacaktır.
Ancak birey; bebekliğinden itibaren uyumsuz bir aile ortamında, mutsuz bir kimlikle,
hatalı bir eğitim ve metodoljisi ile bağımlı veya/ve buzuk bir kimlik edinmişse; ruhsal
hayatında da birçok sapıklıklara düşmesi kaçınılmaz gözükmektedir.
Bu ruhsal sapmalar muhtelif alanlarda olabileceği gibi kişiliğine etki edecek temel
etmenler yol gösterici olmak kaydı ile ruhsal saplantıları ve patolojik cinsel hayatıyla da ilgili
olabilir.
İşte biz bu kitabımızda çeşitli faktörlere bağlı meydana gelen cinsel hayattaki
problemlerin psikosomatik temellerini araştırıp, alternatif tedavi yöntemleri arasında
hipnoterapik tedavi yöntemini irdeleyeceğiz. Yurt dışı kaynaklardan aldığımız vaka takdimleri
ile olayların analizini yaparken okuyucu bu vakaları somutlaştırmış olacağız. Nazik bir konu
olması nedeniyle mümkün olduğu kadar kendi orjinal vakalarımızı neşr etmeyecegiz. Çünkü
hastalarımız üzerinde olumsuz etkilerini izlemekteyiz.
Özel hekimliğimiz esnasında yürüttüğümüz hipnoterapi çalışmaları esnasında, bir çok
hastamızın cinsel problemler nedeniyle bize başvurduğunu gördük. Hastalık oranının da
azımsanamayacak boyutta olduğunu tesbit ettik.
Yaratıcının Adem ve Havva'yı yarattığından bu yana, karşı cinslerin birbirlerini çekme
tabi-i iksiri; canlılık var olduğu müddetçe devam edecektir. Cinsel arzu ve istek; aynen yeme
ve içme arzusu gibi temel güdülerdendir.
Nasıl ki insan hayatının devamı ve bekası için yemek ve içmek arzusu duyar, bu arzu
çerçevesin de ihtiyacını gidererek canlılığını korur.
Canlılığın ve yaşamanın amacı erdemli bir insan olmaktır. Erdemli bir insan olabilmek
için, insan da canlılığın ve neslin devamı için elzem olan hususlar vardır. İnsanda fıtri veya
sevki tabii olarak nitelenen bu duygular, insanda doğuştan itibaren mevcuttur.
21
Bebek doğar doğmaz çeşitli fitrî bilgilerle ve savunma mekanizmaları ile donatılmıştır.
Acıktığı zaman ağlar ve doyurulmayı ister. Doyurulduğu zaman rahatlar ve derin uykusuna
dalar. Su hissi olduğu zaman ağzı kurur ve içten gelen bir dürtü ile, su taleb eder ve su
ihtiyacını giderir. Bu duygulara benzer; saldırma, savunma, şehvet vb. duygularda mevcuttur.
İnsana herhangi bir şey zarar vermek isterse, insan bu zararı defedebilmek için savunmaya
geçer, gerek duyarsa saldırıda bulunmak ihtiyacını hisseder ve bunu uygular. Bu gayet
normaldir.
Ancak bu duyguların olmadığı bir insan düşünürsek sonuç ne olur? Yeme ve içme
arzusundan kesilmiş bir birey hastadır. Bunun iki nedeni olabilir. Ya beynindeki yeme ve içme
merkezinde organik bir arıza veya bozukluk mevcuttur. Ya da yanlış psikolojik eğitime bağlı
nevroz gelişmiş ve anoreksia nevroza dediğimiz psişik hastalık ortaya çıkmıştır. İnsandaki tüm
fıtri duygular için aynı hadiseler ve hastalıklar tezahür edebilir.
Yemek ve içmek arzusunun kesilmesi yanında tersi de olabilir. Yani aşırı yemek ve
içmek ihtiyacı. Vücudun ihtiyacından fazla miktarda yemek ve içmek insanı hasta edebildiği
gibi, bu şekilde bir davranış kalıbı da başlı başına bir hastalıkdır. Bu durumda olan bir birey
aşırı şişmanlayacak ve obesite durumuna gelecektir.
Yemek ve içmek konusunda yukarıda bahsettiğimiz sapkınlıklar ve hastalıklar iki
extrem ucu gösterebildiği gibi; yemenin ve içmenin niteliğindeki aşırı farklı talepler de aynı
hastalıklar gurubundan mütalea edilebilir. Belirli gıdaları yemeye tahammül edemeyen, bazı
gıdalara aşırı düşkünlüğü olan, tek çeşit besinle beslenen insanlardaki davranış bozuklukları
da aynı kategoride değerlendirilebilir.
Geniş bir örnek yelpazesinden sonra konumuza tekrar dönecek olursak; fıtri olan
şehvet faktörlerine bağlı cinsel kimliğimizde de çeşitli rahatsızlıklar, sapkınlıklar ve saplantılar
olabilir. Bu rahatsızlıkların tesbiti bunların psişik analizlerinin yapılarak, doğru davranış
kalıplarının öğretilmesi bu kitabın konusudur.
Yemek, Şehvet ve Saldırı duyguları insanın en temel üç faktörüdür. İnsan ruhundaki
değişmeler ve sonsuz sayıdaki psikolojik kişilik varyasyonları bu üç temel faktörün
kombinasyonlarından oluşmaktadır.
İnsan; Ruh ve Beden denen iki kaynaktan oluşmaktadır. Beden; kendi yapısı içerisinde
bir determinist ilişkiye göre fonksiyonunu görür. İhtiyaçlarını, ve sıkıntılarını, ruhu aracılığı ile
dile getirir. Beden de ve ruhta bulunan fıtri davranış kalıpları, insanın yaşamının devamını
temin eder. Bedendeki rahatsızlıklar tıp doktarları tarafından; ilaç, cerrahi ve rehabilitasyon
çalışmaları ile giderilmeye çalışılır. Ruh dünyamızdaki problem ve sıkıntılarda psikolog
piskiyats ve erdemli insanlar tarafından tedavi edilmesine gayret edilir. Ruh dünyasının üç
devi olan Yemek arzusu, şehvet isteği ve savunmadan doğan saldırı duygusu; beden ile
birlikte İNSAN'nı oluşturur.
22
Yemek arzusu ve saldırma arsuzundan doğan yüzlerce psikosomatik kişilik analizlerini
diğer çalışmalarımıza bırakarak; burada şehvete bağlı olarak meydana gelen cinsel
kimliğimizdeki anormallikleri ele alacağız.
Cinsellik eğitimi bir toplum içerisinde, farkına varılmadan, bebeklik döneminden
ergenlik dönemine kadar geçen süre içerisinde spontan bir şekilde yerine getirilir. Cinsel
kimlik toplumun kültürel kalıpları içerisinde şekillenirken, aile ve çevre bunun üzerine
rütuşlar yaparak belirli bir noktaya getirirler. Bebeklik döneminden itibaren, doğumla gelen
cinsiyet farklılığı bebeğe yansıtılır. Çevre oğlan ve kız çocuğuna yaptığı davranış modları ile
ona belirli bir cinsiyet kimliğini kazandırır. Bu cinsiyet kimliği daha sonra okul öncesi ve okul
dönemlerinde arkadaş çervesi ile pekiştirilir. Adölesan dönemde hormanal siklös ile
tamamen yerine oturur.
İşte bu dönemlerde cinsel kimlikte meydana gelebileccek yetersizlik, yetmezlik,
sapkınlık ve sapıklıklar cinsel hayatı tehdid eden en önemli ögedir. Cinsel hayatın
temelindeki şehvet arzusunun insanda bulunmasının temel biolojik nedeni, neslin devamı
için mutlu bir çiftleşmenin teminidir. Bunun aksi düşünülemez. Aksini düşünenler var ise,
piskoterapiye ihtiyacı var demekttir.
Cinsel hayat erkek ve dişi arasında geçen ikili bir ilikişkidir. Bu ilişkinin olumlu ve
makul olabilmesi için kişiliğin her türlü bozukluktan uzak olması gerekir. Aşağılık kompleksi,
travmatik hadiseler, yanlış cinsiyet yönlendirilmesi cinsel kimliği bozan en önemli
etmenlerdir.
Bu hadiseler dışında monotonluğa bağlı, bir cinsel hayat tıkanıklığı ve mutluluğun
kaybı söz konusu olabilir. Kitabımızın ileri bölümlerinde bu konuda vaha takdimlerinde
detaylı bilgiler verilecektir.
Aşağılık kompleksi içerisinde olan, kendine güveninin yitirmiş, kendini işe yaramaz,
çirkin ve kötü olarak gören bir nevrotik insanın cinsel hayatı da ızdıraplarla dolu olacaktır.
Hekes için bir mutluluk kaynağı olan hayat onun için bir ızdırap kaynağı olacaktır.
Belkide bu tür örnekler size bir konu hakkındaki duygu deneyimlerinizi hatırlatır.
Onlar, çiftlerin karmaşık duygularını sık sık hatırlamamalarıyla dikkati çekerler. Cinsel hayat
sancılı, üzüntülü, gergin, sinirledirci olabilir veya böyle yapılmışdır. Cinsel hayat güzel olabilir,
kişiye ödül ve mutluluk kaynağı olabilir. Hipnoz cinsel hayatın hepimiz için iyi bir his, duygu
olmasına yardım edecektir ve bu ilişkide önceden oluşmuştur. Cinsel konular hakkında kişiye
özgü aşk cinsel arzu uyandıran şeyler hakında oldukça fazla şeyler yazılmıştır. Yine de cinsel
duyunuzun en önemli bölümü kişinin beyninde (düşünde) kişiye özgü oluşur veya bu kişiyi
doyumsuz da yapabilir, (Beyindeki istek veya isteksizlik) ya da kişiye mükemmel şekilde
öğretilmiş veya öğretilmemiş olabilir, bu da gerçekten cinsel doyumu artırabilir. Cinsel
Problemlerde Hipnoterapi sizin cinsel arzu ve isteğiyle dolmanız için hipnoz sanatını kullanır.
Neden hipnoz? Hipnoz cinsel hayata ne gibi katkıda bulunabilir? Herşeyden önce biz
hipnoz kelimesinin modern tanımını yapacağız.
23
* Problenimizi çözmüş olmamak şartıyla bilmezlikten gelmeye çalıştığınız oldu mu?
* Probleminizi geleneklere uygun metodlarla çözmeye çalıştınız mı ve
başaramadığınız oldu mu?
* Korkusuz bir şekilde hayatın size zevk verdiğini hissediyor musunuz?
* Tamamen seksden vazgeçmeyi düşündünüz mü?
* Probleminiz yüzünden kendi kendinizden nefret ediyor musunuz?
Eğer her bir soruya cevap evet deniyorsa hipnozdaki cinsel sorununuzu çözmede ve
tatmin edici bir cinsel hayat için size yardım edebilir.
Bununla birlikte cinsel problemlerde hipnoterapi yalnız bu sorunlar için değil aynı
zamanda cinsel gücü artırmak ve cinsel hayatı güzelleştirmek için önemli bir gereçtir. Birçok
insanın cinsel sorunu olmayabilir fakat onlar bu metod ile daha çok zevke sahip
olabileceklerdir.. Onlar hayal güçlerini, yaratıcı bir şekilde kullanmadıkları için kendi
kendilerini sınırlamış da olabilirler.
Eğer size özgü cinsel bir sorununuz yoksa bu listeye bakınız.
* Cinsel hayatınızdan daha çok memnun olmak istermisiniz?
* Cinsel hayatınızdan daha çok zevk almak istermisiniz?
* Bütün cinsel yaşamınızdan daha çok istekli olmasını istermisiniz?
* Eşinizi daha da çok memnun etmek istermisiniz?
* Cinsel zevkinize zarar veren düşünceleri veya hatıraları atmak ister misiniz?
* Cinsel hareketleriniz sizi hayal kırıklığına uğratıyor mu?
* Zaman zaman aşk için isteğinizi niçin kaybettiğinizi merak ettiniz mi? Eğer herbir
soruya cevap evet ise bu kitap sizin ve eşinizin cinsel hayatını rahatlatacaktır.
24
A. BU KİTABI KİMLER KULLANABİLİR?
Eğer iki önemli davranışı aklınızda bulundurursak hepiniz cinsel hayatımızı hipneseks
ile düzeltebiliriz. Bunlar cinsel zevk için istek ve gayret etmeye devam etmektir.
Bisiklete ilk olarak binmeyi öğrendiğiniz zamanı hatırlayın. Çok heyecanlıydınız.
Başlamak için bekliyemiyordunuz. Ama öğrenmek için istek yeterli değildi. Birçok zamanlar
düştünüz, dizlerinizi parçaladınız ve gururunuzu incittiniz. Fakat cesaretinizin kırılmasına izin
vermediniz ve nasıl binileceğini öğrenmenin zevkini tadabildiniz. İsteğiniz ve sebatınız sizi
caddede başkasının yardımına ihtiyaç duymayana kadar devam etmişti. artık bisikletinize
biniyodunuz. Ne büyük başarı! Ve bugüne kadar nasıl binileceğini asla unutmadınız.
Aynı kurallar hipnoseksede uygulanabilir.Arzunuz ve sebatınız öğrenmenizi
kolaylaştırır ve asla unutmazsınız.
Cinsel problemlerde, hipnoterapi uyğulamak, bisiklet sürmeye benzer. Öğrenildikten
ve başarıya ulaşıldıktan sonra unutmak söz konusu değildir. Çünkü gerekli refleks arkları
kurulmuştur.
25
B. BU KİTABI NASIL KULLANABİLİR SİNİZ?
Bir, ikinci ve üçüncü bölümü baştan başa okuyunuz. Hipnozun ve özellikle oto (self)
hipnozun ne demek olduğunu bilmek önemlidir. Hipnoz hakkındaki yanlış kavrama açığa
kavuşturulmalıdır.
Oto (self) hipnoz ile ilgili pratik yapmadan önce cinsellik ve düşünce arasındaki ilişkiyi
detaylı olarak anlamamız gereklidir. Hipnozu öğrenip, rahatlık hissettiğiniz andan sonra kendi
kendinize onun nasıl kullanılacağını öğrenmeye hazırlanacaksınız.
Bölüm dördü okuyunuz. Ondan sonra fikirlerinizi ve Self Hipnoz programı metodlarını
iyice anlayana kadar yavaş bir şekilde tekrar okuyunuz. Bölüm dörtteki takdim edilen durumu
ve isteği izleyip pratik yapınız. Temel Self- Hipnoz program metodlarını iyice anlayana kadar
yavaş bir şekilde tekrardan okuyunuz. Bölüm üçteki takdim edilen durumu ve isteği izleyip
pratik yapınız. Temel Otohipnoz Programında sıkıntıdan kurtulduğunuzu hissettiğiniz zaman
ileriye doğru gitmeye hazır olacaksınız.
Beşinci bölüm size cinsiyet unsurlarının anlaşılmasını verecektir. Bu zeminle aşkın
nereden, ne zaman ve niçin stress kaynağı ve zevk olabileceğini görmeye başlayacaksınız.
Ondan sonra cinsel hayatınızın sağlıklı olabilmesi için sonraki iki bölümü okuyun.
Eğer o zaman belirli cinsel sorununuz yoksa dikkatinizi bölüm altıda bir noktaya
toplamak isteyeceksiniz. Cinsel zevkinizi ilerletme ve hayal gücünüzü harekete geçirmeyi
tasarlayan çeşitli teknikler bulacaksınız. Sizin için çalışan bir program meydana getirmek için
size yardım edecek bölüm altıyı kullanın.
Eğer özel bir cinsel sorununuz varsa dikkatiniz bölüm yedi üzerinde toplamak
istersiniz. Bu bölüm problemlerinizden kurtulmanız için kullanabileceğiniz özel teknikler
sağlayacaktır. Bu arada hayal gücünüzü kuvvetlendiriniz.
Özellikle ihtiyacınız olan önerileri almak için değişik düşüncelerden korkmayınız. Artık
bu noktada kendinizi aktif bir şekilde hipnoseks pratikleri içerisinde bulacaksın. Kazanılmış
hünerlerle, genişlemiş ve kuvvetlenmiş bir fikirle bu kitabın kalan kısmını okumalısın.
Artık onu kullanabilirsin. Hipnoz sizin yaşamınızın sürekli bir parçası olacaktır. Artık
hipnozu sadece cinsellik için değil tüm diğer alanlarda da daha çok kullanacaksınız ve
hayatınızdan umduğunuzdan daha fazla hoşnutluk duyduğunuzun farkına varacaksınız.
26

Benzer belgeler