Güncel Çalışılan Analiz Listesi

Transkript

Güncel Çalışılan Analiz Listesi
TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU
GÜNCELLEME TARİHİ : 07 EKİM 2016
Laboratuvar Adı
Kurum
Kodu
SUT/
Fatura
Kodu
Analiz Adı
1
4 Paraziter Hast. L.
32.094
908.727
Acanthamoeba (Acanthamoeba spp. PCR)
2
4 Paraziter Hast. L.
30.592
905.679
Acanthamoeba (Konjunktivada parazit kültürü
(Acanthamoeba vb için))
(SF) Kornea Kazıntı,
Göziçi Sıvısı
(SF) Kornea Kazıntı,
Göziçi Sıvısı
3
1 Viroloji L.
11.146
912.680
Adenovirus antikoru,IgG (Anti-adenovirus IgG)
Kan(Serum)
4
4 Paraziter Hast. L.
32.194
908.728
Amip (Entamoeba histolytica) PCR
Gaita,
Klinik materyal
Sıra
Materyal
5
9 Moleküler Mikrobiyoloji L.
30.009
150.451
Amplikon sekans
200 ng/100 µl
mikroorganizmaya ait
ekstraksiyon /
amplifikasyon ürünü
veya≥10 koloni saf kültür
6
4 Paraziter Hast. L.
30.010
905.770
Anal (Selofan) Bant
Anal Sürüntü
11.047
906.430
Anti Endomisyum antikor(IgA)
Serum
11.049
906.490
Anti Gliadin lgA
Serum
11.051
906.500
Anti Gliadin lgG
Serum
11.042
906.780
Anti nükleer antikor (ANA)
Serum
Aşı ile Önlen. Ve Cinsel Yolla
Bul. Hast. L.
Aşı ile Önlen. Ve Cinsel Yolla
Bul. Hast. L.
Aşı ile Önlen. Ve Cinsel Yolla
Bul. Hast. L.
Aşı ile Önlen. Ve Cinsel Yolla
Bul. Hast. L.
7
7
8
7
9
7
10
7
11
3 Enterik Patojenler L.
30.015
905.610
Antibiyotik duyarlılık testi
Klinik İzolat
12
10 Antimikrobiyal Direnç Sürvey. L.
30.101
905.610
Antibiyotik Duyarlılık Testi (Disk Difüzyon)
Klinik İzolat
13
8 Mikoloji L.
30.026
905.640
Antifungal duyarlılık (E test herbiri)
Klinik İzolat
14
8 Mikoloji L.
30.479
150.240
15
8 Mikoloji L.
30.450
150.242
16
8 Mikoloji L.
30.028
905.650
Antifungal duyarlılık testi- (Herbiri)
Klinik İzolat
17
Aşı ile Önlen. Ve Cinsel Yolla
7
Bul. Hast. L.
30.194
140.606
Antikor tayini IgG
Serum
18
4 Paraziter Hast. L.
32.016
912.340
Ascaris IgG
Serum
19
8 Mikoloji L.
31.122
908.728
Aspergillus Real Time PCR(1-5 çift)
Klinik örnek, klinik izolat
20
8 Mikoloji L.
31.120
908.728
Aspergillus spp. PCR
BAL, Serum
21
4 Paraziter Hast. L.
30.584
912.350
Babesia IgG
Serum
22
4 Paraziter Hast. L.
30.586
912.360
Babesia IgM
Serum
23
4 Paraziter Hast. L.
32.084
908.727
Babesia spp PCR
EDTA'lı tüpte tam kan
24
2 Yüksek Riskli Patojenler L.
30.394
912.530
Bacillus anthracis (Şarbon) IgG
Serum
Antifungal duyarlılık testi - Broth Mikrodiliüsyon
(Referans Yöntem)
Antifungal duyarlılık Testi - Kolorimetrik Broth
Mikrodiliüsyon
Klinik İzolat
Klinik İzolat
25
2 Yüksek Riskli Patojenler L.
30.393
140.303
Bacillus anthracis (Şarbon) PCR
Sürüntü, EDTA'lı tüpte
tam kan,vücut sıvıları,
biyopsi/otopsi materyali,
BOS, BAL, Gaita
26
9 Moleküler Mikrobiyoloji L.
34.068
150.409
Bacillus anthracis -MLVA
100 ng/50 µl Ekstraksiyon
Ürünü veya ≥10 koloni
saf kültür
27
2 Yüksek Riskli Patojenler L.
30.036
912.520
Bacillus antrracis (Şarbon) Kültürü
Sürüntü, EDTA'lı tüpte
tam kan,vücut sıvıları,
biyopsi/otopsi materyali,
BOS, BAL, Gaita
28
3 Enterik Patojenler L.
30.041
130.105
Bakteri kültürü (İmmuno manyetik seperasyon IMS yöntemi ile) (her biri)
Klinik Materyal, Gaita
29
3 Enterik Patojenler L.
30.045
905.680
Bakteri tanımlanması (Manuel)
30
3 Enterik Patojenler L.
30.055
905.700
Bakteri tanımlanması (Yarı Otomatik)
31
10 Antimikrobiyal Direnç Sürvey. L.
30.055
905.700
Bakteri tanımlanması (Yarı Otomatik)
Klinik Materyal
32
3 Enterik Patojenler L.
30.060
905.710
Bakteri tanımlanması ve duyarlılık testi
Klinik Materyal,
Klinik izolat
33
10 Antimikrobiyal Direnç Sürvey. L.
30.065
905.720
Bakteri tanımlanması ve duyarlılık testi
Klinik Materyal
34
4 Paraziter Hast. L.
32.098
908.727
Balamuthia spp PCR
BOS
30.195
912.540
Bartonella henselae (Kedi tırmığı) IgG
Serum
35
2 Yüksek Riskli Patojenler L.
F11/MRLDB.08/00
1
Klinik Materyal,
Klinik izolat
Klinik Materyal,
Klinik izolat
36
2 Yüksek Riskli Patojenler L.
32.021
140.309
Bartonella spp. PCR
EDTA'lı tüpte tam kan,
doku biyopsi örneği
37
3 Enterik Patojenler L.
905.730
905.730
Beyin omurilik sıvısı (BOS) kültürü (Özel
zenginleştirme ile) (Listeria)
BOS
38
6 Solunum Yolu Patojenleri L.
30.056
905.730
Beyin omurilik sıvısı kültürü
BOS
39
6 Solunum Yolu Patojenleri L.
30.040
905.670
Boğaz kültürü
Boğaz Sürüntüsü
Boğmaca İdentifikasyon Paneli
Nazofarinks sürüntüsü,
Nazofaringeal aspirat,
Transtrakeal aspirat,
Bronkoalveoler lavaj,
klinik izolat
40
6 Solunum Yolu Patojenleri L.
30.072
912.000
41
6 Solunum Yolu Patojenleri L.
30.058
905.740
Boğmaca kültürü
Nazofarinks sürüntüsü,
Nazofaringeal aspirat,
Transtrakeal aspirat,
Bronkoalveoler lavaj
42
6 Solunum Yolu Patojenleri L.
30.059
908.726
Boğmaca PCR
Nazofarinks sürüntüsü,
Nazofaringeal aspirat,
Transtrakeal aspirat,
Bronkoalveoler lavaj
43
7
30.076
912.020
Bordetella pertussis PT IgG
Serum
30.197
140.600
Bordetella pertussis (Boğmaca serolojisi) IgG
Serum
30.075
912.010
Bordetella pertussis FHA IgG
Serum
44
45
Aşı ile Önlen. Ve Cinsel Yolla
Bul. Hast. L.
Aşı ile Önlen. Ve Cinsel Yolla
7
Bul. Hast. L.
Aşı ile Önlen. Ve Cinsel Yolla
7
Bul. Hast. L.
Nazofarinks sürüntüsü,
Nazofaringeal aspirat,
Transtrakeal aspirat,
Bronkoalveoler lavaj
Klinik örnek,
Klinik izolat
Klinik örnek,
Klinik izolat
Deri kazıntısı,doku
örneği, eklem
sıvısı,EDTA'lı tüpte tam
kan, BOS
Deri kazıntısı,doku
örneği, eklem sıvısı,
EDTA'lı tüpte tam kan,
BOS
46
6 Solunum Yolu Patojenleri L.
30.078
908.728
Bordetella pertussis/parapertussis Real Time
PCR
47
6 Solunum Yolu Patojenleri L.
30.015
905.610
Bordetella spp. antibiyotik duyarlılık testi
48
6 Solunum Yolu Patojenleri L.
30.019
906.220
Bordetella spp. antibiyotik duyarlılık testi (herbir
strip için)
49
2 Yüksek Riskli Patojenler L.
32.051
140.313
Borrellia burgdorferi (Lyme) PCR
50
2 Yüksek Riskli Patojenler L.
908.727
Borrellia burgdorferi (Lyme) Real-Time PCR
51
1 Viroloji L.
912.690
Adenovirus antikoru,IgM (Anti-adenovirus IgM)
Kan(Serum)
52
1 Viroloji L.
908.729
Adenovirus antikoru,IgM (Anti-adenovirus IgM)
EDTA'lı veya sitratlı kan
53
1 Viroloji L.
40.048
912.720
BOS IgG (tek bir virüse spesifik)
BOS + Serum
54
1 Viroloji L.
40.495
901.720
BOS/Serum spesifik IgG İndeksi
BOS + Serum
55
7
905.760
Boyalı direkt mikroskobik inceleme
56
6 Solunum Yolu Patojenleri L.
30.060
905.760
57
3 Enterik Patojenler L.
30.100
905.760
58
10 Antimikrobiyal Direnç Sürvey. L.
30.100
905.760
59
3 Enterik Patojenler L.
30.105
905.770
Boyasız direkt mikroskobik inceleme
60
6 Solunum Yolu Patojenleri L.
30.061
905.770
Boyasız direkt mikroskobik inceleme
61
7
905.770
Boyasız direkt mikroskobik inceleme
62
2 Yüksek Riskli Patojenler L.
32.150
908.727
Brucella spp. PCR
63
2 Yüksek Riskli Patojenler L.
30.110
140.317
Brucella 2-ME Testi
Serum
64
2 Yüksek Riskli Patojenler L.
30.107
907.080
Brucella Coombs testi
Serum
65
2 Yüksek Riskli Patojenler L.
30.266
912.560
Brucella ileri tanı paneli
İzolat
66
9 Moleküler Mikrobiyoloji L.
34.070
150.410
Brucella melitensis -MLVA
100 ng/50 µl Ekstraksiyon
Ürünü veya ≥10 koloni
saf kültür
67
2 Yüksek Riskli Patojenler L.
30.106
907.070
Brucella Rose Bengal testi
Serum
68
2 Yüksek Riskli Patojenler L.
30.109
907.090
Brucella Tüp Aglütinasyonu (Wright Testi)
Serum
69
2 Yüksek Riskli Patojenler L.
32.181
140.354
Burkholderia mallei Kültür
Balgam, BAL, burun,
boğaz sürüntüsü
11.147
Aşı ile Önlen. Ve Cinsel Yolla
Bul. Hast. L.
Aşı ile Önlen. Ve Cinsel Yolla
Bul. Hast. L.
F11/MRLDB.08/00
Boyalı mikroskopik inceleme (Gram, metilen
mavisi, Wright, Ziel-Neilsen, vb.)
Boyalı mikroskopik inceleme (Gram, M.mavisi,
Wright, Ziehl-Neelsen, vb)
Boyalı mikroskopik inceleme (Gram, M.mavisi,
Wright, Ziehl-Neelsen, vb)
2
Servikal sürüntü,
vaginal sürüntü, idrar,
üretral akıntı
Klinik örnek,
Klinik izolat
Klinik İzolat
Klinik İzolat
Gaita
Klinik örnek,
Klinik izolat
Servikal sürüntü,
vaginal sürüntü, idrar,
üretral akıntı
İzolat, EDTA'lı tüpte tam
kan, kemik iliği, BOS,
doku biyopsisi, abse
içeriği püy, vücut sıvıları
70
2 Yüksek Riskli Patojenler L.
32.137
140.353
Burkholderia mallei PCR
Balgam, BAL, burun,
boğaz sürüntüsü
71
6 Solunum Yolu Patojenleri L.
30.115
905.677
Burun kültürü
Burun Sürüntüsü
72
3 Enterik Patojenler L.
30.114
130.113
Campylobacter ileri identifikasyon paneli
Klinik Materyal, klinik
izolat
73
3 Enterik Patojenler L.
130.115
130.115
Campylobacter antimikrobiyal duyarlılık testi
Gradient strip test
74
3 Enterik Patojenler L.
30.121
905.780
Campylobacter kültürü
75
3 Enterik Patojenler L.
30.122
908.726
Campylobacter PCR
76
8 Mikoloji L.
30.453
908.729
Candida PCR Paneli (C. Albicans, C.
Parapsilosis, C. Tropicalis, C. Krusei,
C.Guilliermondii, C. Keyfr, C. Famata)
Serum
77
1 Viroloji L.
40.016
120.152
Chikungunya Virus Antikoru, IgG
Kan(Serum)
78
1 Viroloji L.
40.014
120.150
Chikungunya Virus Antikoru, IgM
Kan(Serum)
79
7
31.050
907.150
Chlamydia trachomatis antijen
Oküler materyal, servikal
sürüntü, üretral sürüntü,
vajinal sürüntü
Aşı ile Önlen. Ve Cinsel Yolla
Bul. Hast. L.
Gaita, Rektal sürüntü
(Taşıma besiyeri içinde),
Kan kültürü, Doku
Biyopsisi
Klinik Materyal,
Klinik izolat
CİNSEL YOLLA BULAŞAN HASTALIKLAR
TANI PAKETİ
Chlamydia trachomatis PCR (Chlamydia PCR)
İdrar, servikal sürüntü,
Mycoplasma PCR
vaginal sürüntü, üretral
Mycoplasma hominis PCR
akıntı
Mycoplasma genitalium PCR
Ureaplasma urealyticum PCR
Trichomonas vaginalis PCR
Neisseria gonorrhoeae PCR
908.130
30.614
908.130
908.320
3 Enterik Patojenler L.
30.161
912.030
Clostridium difficile - doku kültürü toksin
nötralizasyon testi
Gaita, Klinik İzolat
82
3 Enterik Patojenler L.
30.150
905.810
Clostridium difficile kültürü
Gaita
83
Aşı ile Önlen. Ve Cinsel Yolla
7
Bul. Hast. L.
30.550
140.603
Clostridium tetani (Tetanus) IgG
Serum
84
3 Enterik Patojenler L.
30.162
912.060
Clostrodium difficile Toksin B (Doku Kültürü)
Gaita, Klinik İzolat
Klinik örnek,
Klinik izolat
80
7
81
Aşı ile Önlen. Ve Cinsel Yolla
Bul. Hast. L.
85
6 Solunum Yolu Patojenleri L.
30.063
906.220
Corynebacterium spp. antibiyotik duyarlılık testi
(herbir strip için)
86
2 Yüksek Riskli Patojenler L.
32.118
908.727
Coxiella burnetii PCR
EDTA'lı tüpte tam kan,
Kemik iliği, Doku biyopsisi
87
2 Yüksek Riskli Patojenler L.
32.119
140.327
Coxiella burnetii PCR
EDTA'lı tüpte tam kan,
Kemik iliği, doku biyopsisi
88
8 Mikoloji L.
30.454
905.820
Cryptococcus Neoformans Antijeni
Serum, BOS
89
4 Paraziter Hast. L.
30.170
905.830
Cryptosporidium antijeni
Gaita
90
4 Paraziter Hast. L.
32.092
908.728
Cryptosporidum spp PCR
Gaita, klinik materyal
91
4 Paraziter Hast. L.
30.175
912.330
Cyclospora / Isospora aranması (Modifiye asit
fast boyama)
Gaita
92
1 Viroloji L.
13.035
907.220
Cytomegalovirus (CMV) IgG avidite
Kan(Serum)
93
1 Viroloji L.
11.050
906.350
Cytomegalovirus antikoru, IgG (Anti-CMV IgG)
Kan(Serum)
94
1 Viroloji L.
11.055
906.380
Cytomegalovirus antikoru, IgM (Anti-CMV IgM)
Kan(Serum)
95
1 Viroloji L.
40.020
120.162
Dengue Virus Antikoru, IgG
Kan(Serum)
96
1 Viroloji L.
40.018
120.160
Dengue Virus Antikoru, IgM
Kan(Serum)
97
1 Viroloji L.
40.200
908.732
Dengue Virus PCR
Kan(Serum)
98
8 Mikoloji L.
31.128
150.210
Dermatofit aranması ve kültürü
99
8 Mikoloji L.
30.456
908.730
Dermotatif PCR
100
4 Paraziter Hast. L.
908.728
Dientamoeba fragilis PCR
Gaita, klinik materyal
912.070
Difteri Antikoru Doku Kültürü Nötralizasyon
Testi
Serum
Difteri İdentifikasyon Paneli
Burun sürüntüsü, Boğaz
sürüntüsü, Nazofarinks
sürüntüsü, Nazofaringeal
aspirat, Deri sürüntüsü,
Pseudomembran, Otopsi
materyali
101
102
3 Enterik Patojenler L.
6 Solunum Yolu Patojenleri L.
F11/MRLDB.08/00
30.205
30.186
912.090
3
Saç, Deri, tırnak kazıntı
materyali
Saç, Deri, tırnak kazıntı
materyali
103
6 Solunum Yolu Patojenleri L.
30.062
905.850
Difteri kültürü
Burun sürüntüsü, Boğaz
sürüntüsü, Nazofarinks
sürüntüsü, Nazofaringeal
aspirat, Deri sürüntüsü,
Pseudomembran, Otopsi
materyali
104
6 Solunum Yolu Patojenleri L.
31.072
908.726
Difteri PCR (DNA izolasyon-doku,
amplifikasyon, elektroforez)
Burun sürüntüsü, Boğaz
sürüntüsü, Nazofarinks
sürüntüsü, Nazofaringeal
aspirat, Deri sürüntüsü,
Pseudomembran, Otopsi
materyali
105
3 Enterik Patojenler L.
905.678
905.678
Diğer kültürler (Salmonella, Shigella, Listeria)
Uygun taşıma besiyerinde
klinik örnek/ izolat
106
9 Moleküler Mikrobiyoloji L.
34.066
150.423
Dizi Analizi
107
9 Moleküler Mikrobiyoloji L.
34.015
908.712
DNA dizi analizi 1 çift
108
9 Moleküler Mikrobiyoloji L.
34.017
908.714
DNA dizi analizi 1-10 çift
109
9 Moleküler Mikrobiyoloji L.
34.018
908.715
DNA dizi analizi 1-15 çift
110
9 Moleküler Mikrobiyoloji L.
30.001
908.716
DNA dizi analizi 1-20 çift
111
9 Moleküler Mikrobiyoloji L.
34.016
908.713
DNA Dizi analizi 1-5 çift
112
9 Moleküler Mikrobiyoloji L.
30.003
908.717
DNA dizi analizi 21 ve üzeri çift
113
9 Moleküler Mikrobiyoloji L.
34.012
150.408
DNA Kapiller Elektroforez
20µL Sekans Ürünü
114
3 Enterik Patojenler L.
912.100
912.100
Doku Kültüründe İn vitro Difteri Toksin Testleri
Klinik İzolat
115
3 Enterik Patojenler L.
30.229
130.129
Doku Kültüründe İn vitro Toksin Testleri (Diğer)
Gaita, Klinik İzolat
116
3 Enterik Patojenler L.
30.228
130.128
Doku Kültüründe İn vitro Verotoksin Testleri
Gaita, Klinik İzolat, Serum
117
1 Viroloji L.
40.063
912.750
Doku kültüründe Polio antikor nötralizasyon
Testi (poliovirus tip 1,2,3)
Kan(Serum)
118
1 Viroloji L.
40.162
908.729
Döküntülü Hastalıklar Multiplex PCR Paneli
(Kızamık, Parvovirus, HHV-6, HHV-7,
Enterovirüs (ECHO virus, coxackie virus)
İdrar,
Nazofarengeal Sürüntü
119
3 Enterik Patojenler L.
30.222
130.135
E .coli genotipik tiplendirme
Gaita, Klinik İzolat
120
3 Enterik Patojenler L.
30.225
130.136
E. coli -EHEC ELISA
Gaita, Klinik İzolat
Gaita, Klinik İzolat
Klinik İzolat
Dizi analizi sonuçları veya
kromatogram
100 ng/50 µl
Amplifikasyon Ürünü
100 ng/50 µl
Amplifikasyon Ürünü
100 ng/50 µl
Amplifikasyon Ürünü
100 ng/50 µl
Amplifikasyon Ürünü
100 ng/50 µl
Amplifikasyon Ürünü
100 ng/50 µl
Amplifikasyon Ürünü
121
3 Enterik Patojenler L.
30.214
130.134
E. coli ileri identifikasyon ve serotiplendirme
paneli
122
3 Enterik Patojenler L.
30.216
912.110
E. coli Serotiplendirme
123
3 Enterik Patojenler L.
130.137
130.137
E.coli EAgEC PCR
124
1 Viroloji L.
40.132
125
1 Viroloji L.
15.005
907.280
126
1 Viroloji L.
15.020
907.310
127
1 Viroloji L.
15.025
907.320
128
1 Viroloji L.
129
1 Viroloji L.
15.010
907.290
130
4 Paraziter Hast. L.
32.196
130.529
Echinococcus alveolaris IgG
Serum
131
4 Paraziter Hast. L.
30.322
912.400
Echinococcus IgG (Kist Hidatik) ELISA
Serum
132
4 Paraziter Hast. L.
30.323
912.390
Echinococcus IgG (Kist Hidatik) IFA
Serum
133
4 Paraziter Hast. L.
30.320
907.730
Echinococcus IgG (Kist Hidatik) IHA
Serum
134
4 Paraziter Hast. L.
30.324
912.410
Echinococcus IgG (Kist Hidatik) Western Blot
Serum
135
3 Enterik Patojenler L.
905.881
905.881
Eklem Sıvısı Kültürü (Salmonella)
Eklem Sıvısı
136
4 Paraziter Hast. L.
30.230
140.200
Ektoparazit incelenmesi
Tıbbi önemi olan artropod
137
4 Paraziter Hast. L.
32.100
908.727
Encephalitozoon spp. PCR
Gaita
Gaita
Gaita
138
139
908.732
907.300
Ebola Virus (Filovirus) PCR
Ebstein-Barr virüs Antikoru (EBV)- EA, Antikor
(EBV EA)
Ebstein-Barr virüs Antikoru (EBV)- VCA IgG
(EBV VCA IgG)
Ebstein-Barr virüs Antikoru (EBV)- VCA IgM
(EBV VCA IgM)
Ebstein-Barr virüs Antikoru (EBV)- EBNA IgM
(EBV EBNA IgM)
Ebstein-Barr virüs Antikoru, (EBV)-EBNA IgG
(EBV EBNA IgG)
4 Paraziter Hast. L.
30.590
905.672
Entamoeba histolytica (Gaitada parazit kültürü
(Amip vb için))
4 Paraziter Hast. L.
30.235
907.350
Entamoeba histolytica adezin antijeni
F11/MRLDB.08/00
4
Uygun taşıma besiyerinde
izolat
Tam kan(EDTA’lı tüpe
alınmış) veya plasma
(EDTA’lı)
Kan(Serum)
Kan(Serum)
Kan(Serum)
Kan(Serum)
Kan(Serum)
140
4 Paraziter Hast. L.
30.240
907.360
Entamoeba histolytica IgG
Serum
141
4 Paraziter Hast. L.
32.088
908.728
Entamoeba histolytica PCR
Gaita
3 Enterik Patojenler L.
30.225
30.468
800.003
30.215
30.045
130.136
908.726
905.672
905.880
905.680
ENTERİK PATOJENLER
EHEC HUS PAKETİ
EHEC ELISA
PCR, multiplex
Gaita Kültürü
E.Coli 0157 H7 Kültürü
Bakteri tanımlanması (Manuel)
Gaita
3 Enterik Patojenler L.
30.296
30.121
30.215
800.003
30.700
30.045
905.770
905.780
905.880
905.672
912.260
905.680
ENTERİK PATOJENLER
GAİTA KÜLTÜR PAKETİ (SALGIN)
Boyasız Direkt Mikroskobik İnceleme
Campylobakter kültürü
E.Coli 0157 H7 Kültürü
Gaita Kültürü
Vibrio cholerae Kültürü
Bakteri tanımlanması (Manuel)
Gaita
ENTERİK VEROTOKSİJENİK E. coli İLERİ
İDENDİFİKASYON PAKETİ
E.coli O157 H7 Kültürü
Verotoksin tiplendirmesi
E. Coli serotiplendirme
Antibiyotik duyarlılık testi
EHEC ELISA
Gaita, Klinik İzolat
142
143
30.215
30.625
30.216
30.015
30.225
905.880
908.950
912.110
905.610
130.136
9 Moleküler Mikrobiyoloji L.
34.071
908.726
Enterococcus spp. Tür ve vankomisin direnç
tayini
≥10 koloni saf kültür
146
4 Paraziter Hast. L.
32.102
908.727
Enterocytozoon bieneusi PCR
Gaita
147
4 Paraziter Hast. L.
30.232
905.900
Ev tozu incelemesi
Ev tozu
148
4 Paraziter Hast. L.
30.250
912.370
Fasciola hepatica IgG (Distamatoz) IHA
Serum
149
4 Paraziter Hast. L.
32.018
912.380
Filaria (Wuchereria bancrofti) IgG dipstick
Serum
Gaita
144
3 Enterik Patojenler L.
145
150
4 Paraziter Hast. L.
30.208
912.300
Filtre kağıdı kültürü- Harada Mori yöntemi
(Nematod larvaları)
151
9 Moleküler Mikrobiyoloji L.
34.064
150.422
Fragment Analizi
Çalışma sonuçlarının
BioNumerics programına
uygun excell formatı
152
9 Moleküler Mikrobiyoloji L.
34.072
150.411
Franciella spp. tiplendirme-MLVA
100 ng/50 µl Ekstraksiyon
Ürünü veya ≥10 koloni
saf kültür
153
2 Yüksek Riskli Patojenler L.
30.252
912.620
Francisella tularensis Aglütinasyon Testi
Serum
Francisella tularensis Kültürü
Lenf aspiratı,
Yara, boğaz sürüntüsü,
balgam, EDTA'lı tüpte
tam kan, kemik iliği, doku
biyopsisi
154
2 Yüksek Riskli Patojenler L.
30.251
912.650
Lenf aspiratı,
Yara, boğaz sürüntüsü,
balgam, EDTA'lı tüpte
tam kan, kemik iliği, doku
biyopsisi
Lenf aspiratı,
Yara, boğaz sürüntüsü,
balgam, EDTA'lı tüpte
tam kan, kemik iliği, doku
biyopsisi
155
2 Yüksek Riskli Patojenler L.
30.272
140.334
Francisella tularensis PCR
156
2 Yüksek Riskli Patojenler L.
30.120
908.727
Francisella tularensis Real-Time PCR
157
7
30.257
912.140
FTA-ABS IgG
Serum
30.258
912.150
FTA-ABS IgM
Serum
158
Aşı ile Önlen. Ve Cinsel Yolla
Bul. Hast. L.
Aşı ile Önlen. Ve Cinsel Yolla
7
Bul. Hast. L.
159
8 Mikoloji L.
30.458
908.730
Fungus PCR Paneli (17 maya ve küf
identifikasyonu yapılmakttadır.)
Klinik İzolat, Klinik
materyal, serum
160
4 Paraziter Hast. L.
30.265
905.920
Gaitada Amib-Giardia aranması (Nativ, Lugol)
Gaita
161
4 Paraziter Hast. L.
30.270
912.310
Gaitada konsantrasyon yöntemi ile parazit
aranması (Yüzdürme ve/veya çöktürme)
Gaita
162
Aşı ile Önlen. Ve Cinsel Yolla
7
Bul. Hast. L.
15.115
905.940
Gardnerella vaginalis kültürü
Servikal sürüntü, vaginal
sürüntü
163
3 Enterik Patojenler L.
30.298
905.950
Genişletilmiş spektrumlu beta laktamaz (ESBL)
Klinik İzolat
164
10 Antimikrobiyal Direnç Sürvey. L.
30.298
905.950
Genişletilmiş spektrumlu beta laktamaz (ESBL)
Klinik İzolat
165
3 Enterik Patojenler L.
15.130
905.960
166
10 Antimikrobiyal Direnç Sürvey. L.
15.130
905.960
167
4 Paraziter Hast. L.
30.275
907.400
F11/MRLDB.08/00
Genişletilmiş spektrumlu beta laktamaz (ESBL)
ve sinerji
Genişletilmiş spektrumlu beta laktamaz (ESBL)
ve sinerji
Giardia intestinalis antijeni
5
Klinik İzolat
Klinik İzolat
Gaita
168
4 Paraziter Hast. L.
32.090
908.728
Giardia intestinalis PCR
Gaita, Duodenal Aspirat
169
1 Enterik Patojenler L.
40.150
908.729
VİROLOJİ-GASTROİNSTENTİNAL VİRAL
PANELİ MULTİPLEKS PCR
Gaita
Norovirus I, Norovirus II, Rotavirus, Adenovirus,
Astrovirus
170
6 Solunum Yolu Patojenleri L.
30.465
912.160
Haemophilus influenzae antijenik tiplendirme
Klinik İzolat
171
9 Moleküler Mikrobiyoloji L.
34.061
908.727
Haemophilus influenzae real-time PCR 1 çift
2 ml BOS
172
6 Solunum Yolu Patojenleri L.
30.285
905.990
Haemophilus kültürü
BOS, Steril vücut sıvısı,
Kan kültürü, Nazofarinks
sürüntüsü, idrar
173
1 Viroloji L.
40.079
120.190
Hantavirus Antikoru, IgG
Kan(Serum)
174
1 Viroloji L.
40.080
120.192
Hantavirus Antikoru, IgM
Kan(Serum)
175
4 Paraziter Hast. L.
30.204
912.320
Helmint (Kato-katz (helmint yumurtaları))
Gaita
176
1 Viroloji L.
40.072
120.184
Hepatit B s Antijeni (HBsAg) Doğrulama
177
1 Viroloji L.
40.074
908.150
178
1 Viroloji L.
11.110
906.630
179
1 Viroloji L.
40.086
908.711
180
1 Viroloji L.
40.081
908.170
181
1 Viroloji L.
16.050
907.540
182
1 Viroloji L.
16.055
907.550
183
1 Viroloji L.
11.118
907.590
184
1 Viroloji L.
40.089
120.214
HIV Antiretroviral Direnç Saptanması-PCR
185
1 Viroloji L.
40.084
907.600
HIV Doğrulama
186
1 Viroloji L.
40.090
912.760
HIV p24 antijeni
187
1 Viroloji L.
40.094
908.220
HIV RNA PCR (HIV RNA), kantitatif
Kan, EDTA'lı tüpte tam
kan
Hepatit B Virüs (HBV) DNA PCR, Kantitatif / viral EDTA'lı tüpte tam kan
yük
veya EDTA'lı plazma
Kan, EDTA'lı tüpte tam
Hepatit C antikoru (Anti-HCV)
kan
Kan, EDTA'lı tüpte tam
Hepatit C Virüs (HCV) Blot analiz
kan
Hepatit C Virüs (HCV) RNA PCR, Kantitatif /
EDTA'lı tüpte tam kan
viral yük
veya EDTA'lı plazma
Herpes simpleks virus (HSV) Tip 1/2 Antikoru,
Kan(Serum)
IgG (Herpes simplex tip 1/2 IgG) (Serum)
Herpes simpleks virus (HSV) Tip 1/2 Antikoru,
Kan(Serum)
IgM (Herpes simplex tip 1/2 IgM) (Serum)
Kan, EDTA'lı tüpte tam
HIV Antikoru (1-2) +P24 Antijeni (Anti-HIV (EIA))
kan
EDTA'lı tüpte tam kan
Kan, EDTA'lı tüpte tam
kan
Kan, EDTA'lı tüpte tam
kan
EDTA'lı tüpte tam kan
188
1 Viroloji L.
16.060
904.760
HLA-B 57:01 (HLA A, B, C
EDTA'lı tüpte tam kan
moleküler yüksek çözünürlükte doku tiplendirme)
189
1 Viroloji L.
40.120
120.400
Hücre kültürü yöntemiyle virus araştırması
(enterovirus, ECHO, coxsackie, poliovirus)
Gaita, Vücut Sıvıları,
Boğaz Sürüntüsü,
Solunum Yolu Örnekleri
190
1 Viroloji L.
40.032
120.234
Japanese Encephalitis Virus Antikoru, IgG
Kan(Serum)
191
1 Viroloji L.
40.030
120.234
Japanese Encephalitis Virus Antikoru, IgM
Kan(Serum)
192
1 Viroloji L.
17.005
907.690
Kabakulak IgG (Mumps)
Kan(Serum)
193
1 Viroloji L.
17.010
907.700
Kabakulak IgM (Mumps)
Kan(Serum)
Kan Kültürü (Aerob-Anaerob) (Salmonella,
Listeria)
Karbapenem direnç tayini (NDM-1, KPC, IMP,
VIM, OXA-23, OXA-48, OXA-58)
Kan kültürü
194
3 Enterik Patojenler L.
906.010
906.010
195
9 Moleküler Mikrobiyoloji L.
34.073
908.725
196
1 Viroloji L.
40.122
120.250
Kırım - Kongo Kanamalı Ateşi Antikoru, IgM
Kan(Serum)
197
1 Viroloji L.
40.114
908.728
Kırım - Kongo Kanamalı Ateşi PCR
Kan(Serum)
198
1 Viroloji L.
17.045
907.710
Kızamık Antikoru, IgG (Kızamık IgG) (Measles)
Kan(Serum)
199
1 Viroloji L.
17.050
907.720
Kızamık Antikoru, IgM (Kızamık IgM) (Measles)
Kan(Serum)
200
1 Viroloji L.
40.186
908.731
Kızamık PCR
İdrar, NF Sürüntü
201
3 Enterik Patojenler L.
30.325
906.060
Kültür ve antibiyotik duyarlık testi (Manuel)
Klinik İzolat
202
6 Solunum Yolu Patojenleri L.
30.365
906.070
Legionella kültürü (Klinik örnekte)
Balgam, BAL, TTA, ETA,
Biyopsi materyali, Otopsi
materyali, bronşial fırça
örneği
203
6 Solunum Yolu Patojenleri L.
31.084
908.280
Legionella PCR
Balgam, BAL, TTA, ETA,
Biyopsi materyali, Otopsi
materyali, bronşial fırça
örneği
204
6 Solunum Yolu Patojenleri L.
31.078
908.726
Legionella PCR (Klinik örnekte)
Balgam, BAL, TTA, ETA,
Biyopsi materyali, Otopsi
materyali, bronşial fırça
örneği
205
6 Solunum Yolu Patojenleri L.
F11/MRLDB.08/00
30.331
907.760
Legionella pneumophila DFA
BAL, TTA, ETA
6
≥10 koloni saf kültür
206
6 Solunum Yolu Patojenleri L.
150.026
150.026
Legionella pneumophila IgM
Serum
207
6 Solunum Yolu Patojenleri L.
150.027
150.027
Legionella pneumophila SGI-6 Ig G
Serum
208
6 Solunum Yolu Patojenleri L.
31.088
908.728
Legionella Real Time PCR (Klinik örnekte)
Balgam, BAL, TTA, ETA,
Biyopsi materyali, Otopsi
materyali, Bronşial fırça
örneği
209
6 Solunum Yolu Patojenleri L.
150.028
150.028
Legionella Sp. IgG
Serum
210
6 Solunum Yolu Patojenleri L.
30.345
150.025
Legionella Üriner antijeni (ICT)
İdrar
908.728
Leishmania alt tür tayini (L. donovani, L. majör,
L. tropica,)
Klinik Materyal
211
4 Paraziter Hast. L.
212
4 Paraziter Hast. L.
30.380
906.090
Leishmania kültürü
213
4 Paraziter Hast. L.
30.375
906.080
Leishmania spp. (yayma)
214
4 Paraziter Hast. L.
30.382
912.420
Leishmania spp. IgG Dipstick
Serum
215
4 Paraziter Hast. L.
30.381
912.450
Leishmania spp. IgG IFA
Serum
216
4 Paraziter Hast. L.
30.383
912.430
Leishmania spp. IgM+IgG
Serum
217
4 Paraziter Hast. L.
32.082
908.727
Leishmania spp. PCR
218
2 Yüksek Riskli Patojenler L.
30.376
140.340
Leptospira PCR
219
2 Yüksek Riskli Patojenler L.
30.389
907.800
Listeria aglütinasyonu (Osebold)
Serum
Kemik iliği, dalak aspiratı,
deri kazıntısı, yara
aspiratı
Kemik iliği, dalak aspiratı,
deri kazıntısı, yara
aspiratı
Kemik iliği, dalak aspiratı,
deri kazıntısı, yara
aspiratı, EDTA'lı tüpte
tam kan
EDTA'lı tüpte tam kan,
idrar, doku biyopsisi
220
3 Enterik Patojenler L.
30.370
130.152
Listeria ileri identifikasyon paneli
Gaita, Rektal Sürüntü
(Taşıma besiyeri içinde),
BOS, Kan kültürü, Steril
Vücut Sıvıları (Plevra,
Perikard, Periton sıvısı
vb), Amniyon Sıvısı, Fötal
Doku, Plasenta, Kordon
Kanı, Klinik İzolat
221
3 Enterik Patojenler L.
30.368
130.151
Listeria Serotiplendirme
Klinik İzolat
222
8 Mikoloji L.
30.395
906.091
Mantar aranması (KOH ile)
Kazıntı Materyali
223
8 Mikoloji L.
30.400
906.120
Mantar kültürü
Vücut Sıvıları, idrar, Klinik
Materyal
224
8 Mikoloji L.
30.405
906.130
Mantar tanımlanması (otomatik sistem )
Klinik İzolat
225
8 Mikoloji L.
30.410
906.140
226
6 Solunum Yolu Patojenleri L.
30.420
912.180
227
4 Paraziter Hast. L.
32.186
130.511
228
4 Paraziter Hast. L.
30.202
906.271
229
5 Tüberküloz L.
60.108
150.321
230
5 Tüberküloz L.
60.030
Mantar tanımlanması ve antifungal duyarlılık
testi (otomatik sistem )
Meningokok-Haemophilus hızlı antijen arama
testi
Microsporidia IgG
Microsporidium spp. aranması (Modifiye trikrom
boyama)
Mikobakteri / IGST (Interferon Gama Salınım
Testi)
906.150
Mikobakteri / M.tuberculosis kompleks için
Birinci Seçenek (Major) Antitüberküloz İlaç
Duyarlılık Testi (her bir ilaç)
Klinik İzolat
BOS, Steril vücut sıvıları,
Serum
Gaita
Gaita
Her tüp için 1mL tam kan
(3 özel tüp)
1-5 mL Akciğer / Akciğer
dışı örnek En az 2 mL
veya 15 koloni üremiş
kültür izolatı
5 Tüberküloz L.
31.136
906.150
1-5 mL Akciğer / Akciğer
Mikobakteri / M.tuberculosis kompleks için İkinci
dışı örnek En az 2 mL
Seçenek (Minör) Antitüberküloz İlaç Duyarlılık
veya 15 koloni üremiş
Testi (her bir ilaç)
kültür izolatı
5 Tüberküloz L.
60080
……….
908.290
908.736
MİKOBAKTERİ / M.TUBERCULOSİS
KOMPLEKS ALT TÜR TANIMI
Mikobakteri PCR
Revers Dot Blot (1-12 Mutasyon)
En az 2 mL veya 15
koloni üremiş kültür izolatı
233
5 Tüberküloz L.
60100
……….
908.290
908.736
MİKOBAKTERİ / M.TUBERCULOSİS
KOMPLEKS HIZLI DİRENÇ TESTİ - İKİNCİL
İLAÇLAR
Mikobakteri PCR
Revers Dot Blot (1-12 Mutasyon)
1-5 mL Akciğer / Akciğer
dışı örnek En az 2 mL
veya 15 koloni üremiş
kültür izolatı
234
5 Tüberküloz L.
60065
……….
908.290
908.737
MİKOBAKTERİ / M.TUBERCULOSİS
KOMPLEKS HIZLI DİRENÇ TESTİ
Mikobakteri PCR
Revers Dot Blot (13 ve Üzeri Mutasyon)
1-5 mL Akciğer / Akciğer
dışı örnek En az 2 mL
veya 15 koloni üremiş
kültür izolatı
231
232
F11/MRLDB.08/00
7
5 Tüberküloz L.
60.007
908.728
Mikobakteri / M.tuberculosis kompleks PCR
1-5 mL/ Akciğer/ Akciğer
Dışı Örnek Parafin Kesit
236
5 Tüberküloz L.
60072
……….
908.290
908.737
MİKOBAKTERİ / M.TUBERCULOSİS TÜR
TANIMI
Mikobakteri PCR
Revers Dot Blot (13 ve Üzeri Mutasyon)
En az 2 mL veya 15
koloni üremiş kültür izolatı
237
5 Tüberküloz L.
60.009
906.141
Mikobakteri Aranması (ARB) Direkt Mikroskopi
238
5 Tüberküloz L.
60.012
906.160
239
5 Tüberküloz L.
60.015
906.170
240
5 Tüberküloz L.
241
5 Tüberküloz L.
242
243
235
244
245
246
247
248
249
250
251
Mikobakteri Kültürü (Konvansiyonel-katı
besiyerinde)
Mikobakteri Kültürü (Üreme Kontrollü Otomatik
Sistem-sıvı kültür)
1-5 mL/ Akciğer/ Akciğer
Dışı Örnek
1-5 mL/ Akciğer/ Akciğer
Dışı Örnek
1-5 mL/ Akciğer/ Akciğer
Dışı Örnek
906.200
Mikobakteri/ M.tuberculosis kompleks (MTBC)
için İlaç Duyarlılık Testi (Mikrotüp dilusyon ile)
En az 2 mL veya 15
koloni üremiş kültür izolatı
60.028
906.200
Mikobakteri/ Tüberküloz Dışı Mikobakteriler için
İlaç Duyarlılık Testi (Mikrotüp dilusyon ile)
En az 2 mL veya 15
koloni üremiş kültür izolatı
5 Tüberküloz L.
60.005
906.180
Mikobakteri/M.tuberculosis kompleks (MTBC)
Tuberküloz Dışı Mikobakteri (TDM) ayrımı
(otomatik sistem)
1-5 mL Akciğer / Akciğer
dışı örnek En az 2 mL
veya 15 koloni üremiş
kültür izolatı
8 Mikoloji L.
30.026
30.028
905.640
905.650
MİKOLOJİ ANTİFUNGAL
(ANKARA İÇİ HASTANELER)
Antifungal Duyarlılık (E test herbiri)
Antifungal duyarlılık testi- (herbiri)
Klinik İzolat
8 Mikoloji L.
30.395
30.400
906.130
905.760
31.122
906.091
906.120
906.130
905.760
908.728
MİKOLOJİ ASPERGİLLUS
IDENDİFİKASYON PAKETİ
Aspergillus mikroskopisi
Aspergillus kültürü
İdentifikasyon
Boyalı Mikroskobik İnceleme
Aspergillus PCR (1-5 çift)
Klinik İzolat
MİKOLOJİ ASPERGİLLUS SPP. ARANMASI
VE KÜLTÜRÜ
Aspergillus mikroskopisi
Aspergillus kültürü
İdentifikasyon
Boyalı Mikroskobik İnceleme
Abse içeriği+
biyopsi örneği+
brokoal lavaj+
endotrakeal aspirat
30.395
30.400
906.130
905.760
906.091
906.120
906.130
905.760
8 Mikoloji L.
30.395
30.400
30.405
905.760
906.091
906.120
906.130
905.760
MİKOLOJİ CANDİDA
IDENDİFİKASYON PAKETİ
Candida mikroskopisi
Candida kültürü
İdentifikasyon
Boyalı Mikroskobik İnceleme
Klinik İzolat
8 Mikoloji L.
30.395
30.400
30.405
905.760
908.729
906.091
906.120
906.130
905.760
908.729
MİKOLOJİ CANDİDA İLERİ
IDENDİFİKASYON PAKETİ
Candida mikroskopisi
Candida kültürü
İdentifikasyon
Boyalı Mikroskobik İnceleme
Candida PCR
Klinik İzolat
906.091
906.120
906.130
905.760
908.730
MİKOLOJİ CRYPTOCOCCUS SPP.
İDENDİFİKASYON PAKETİ
Cryptococcus spp. mikroskopisi
Cryptococcus spp. kültürü
İdentifikasyon
Boyalı Mikroskobik İnceleme
Cryptococcus spp. PCR (11 çift ve üzeri)
Klinik İzolat
906.091
906.120
906.130
905.760
908.729
MİKOLOJİ DERMATOFİT İDENDİFİKASYON
PAKETİ
Dermatofit mikroskopisi
Dermatofit kültürü
İdentifikasyon
Boyalı Mikroskobik İnceleme
Dermatofit PCR (1-10 çift)
Klinik İzolat
906.091
906.120
906.130
905.760
908.730
906.091
906.120
906.130
905.760
908.730
MİKOLOJİ FUSARİUM İDENDİFİKASYON
PAKETİ
Fusarium mikroskopisi
Fusarium kültürü
İdentifikasyon
Boyalı Mikroskobik İnceleme
Fusarium PCR
Klinik İzolat
906.091
906.120
906.130
905.760
908.730
906.091
906.120
906.130
905.760
908.730
MİKOLOJİ KÜF İDENDİFİKASYON PAKETİ
Küf mikroskopisi
Küf kültürü
İdentifikasyon
Boyalı Mikroskobik İnceleme
Küf PCR
Klinik İzolat
8 Mikoloji L.
8 Mikoloji L.
8 Mikoloji L.
8 Mikoloji L.
8 Mikoloji L.
F11/MRLDB.08/00
906.091
906.120
906.130
905.760
908.730
906.091
906.120
906.130
905.760
908.729
8
252
8 Mikoloji L.
253
8 Mikoloji L.
254
906.091
906.120
906.130
905.760
908.730
906.091
906.120
906.130
905.760
908.730
MİKOLOJİ MAYA İDENDİFİKASYON PAKETİ
Maya mikroskopisi
Maya kültürü
İdentifikasyon
Boyalı Mikroskobik İnceleme
Maya PCR
Klinik İzolat
Balgam, BAL, Biyopsi
örneği
907.930
908.727
907.930
908.728
MİKOLOJİ PNEUMOCYSTİS
İDENDİFİKASYON PAKETİ
Pneumocystis jiroveci antijeni
Pneumocystis spp. PCR
3 Enterik Patojenler L.
30.430
130.154
Mikroorganizma identifikasyon paneli
Klinik İzolat
255
3 Enterik Patojenler L.
130.155
130.155
Mikroorganizma tanımlaması-Matrix-assisted
laser desorption/ionization (MALDİ TOF-MS)
Uygun taşıma besiyerinde
izolat
256
10 Antimikrobiyal Direnç Sürvey. L.
30.435
906.200
Mikrotüp dilüsyonuyla antibiyotik duyarlılık testi
Klinik İzolat
257
10 Antimikrobiyal Direnç Sürvey. L.
30.440
906.210
Minimal bakterisidal konsantrasyon (MBC)
Klinik İzolat
258
10 Antimikrobiyal Direnç Sürvey. L.
30.019
906.220
Minimal inhibitör konsantrasyonu (her biri) (E
testi ile)
Klinik İzolat
259
3 Enterik Patojenler L.
30.445
906.220
Minimal inhibitör konsantrasyonu (her strip için) Klinik İzolat
260
9 Moleküler Mikrobiyoloji L.
261
9 Moleküler Mikrobiyoloji L.
34.052
262
9 Moleküler Mikrobiyoloji L.
263
7
264
4 Paraziter Hast. L.
265
7
Aşı ile Önlen. Ve Cinsel Yolla
Bul. Hast. L.
Aşı ile Önlen. Ve Cinsel Yolla
Bul. Hast. L.
Mycobacterium tuberculosis Rifampisin
Direncinin DNA Dizi Analizi Yöntemiyle
Saptanması
100 ng/50 µl Ekstraksiyon
Ürünü veya amplifikasyon
ürünü
150.412
Mycobacterium tuberculosis-MIRU-VNTR
100 ng/50 µl Ekstraksiyon
Ürünü veya ≥10 koloni
saf kültür
34.051
150.413
Mycobacterium tuberculosis-Spoligotiplendirme
100 ng/50 µl Ekstraksiyon
Ürünü veya ≥10 koloni
saf kültür
31.058
30.609
906.190
905.720
MYCOPLASMA HOMINIS PAKETİ
Mycoplasma kültürü
Bakteri tanımlanması ve duyarlılık testi (yarı
otomatik)
İdrar, servikal sürüntü,
vaginal sürüntü, üretral
akıntı
32.096
908.727
Naegleria spp. PCR
BOS
31.056
905.970
Neisseria gonorrhoeae (Gonokok) kültürü
Servikal sürüntü, vaginal
sürüntü, üretral akıntı
908.712
266
6 Solunum Yolu Patojenleri L.
30.415
912.170
Neisseria meningitidis (Meningokok) kültürü
BOS, Steril vücut sıvısı,
Peteşiyal sıvı,
Tonsillofarinks sürüntüsü,
Nazofarinks sürüntüsü,
Otopsi materyali, Kan
kültürü
267
6 Solunum Yolu Patojenleri L.
30.460
912.190
Neisseria meningitidis antijenik tiplendirme
Klinik İzolat
268
9 Moleküler Mikrobiyoloji L.
34.063
908.727
Neisseria meningitidis real-time PCR 1 çift
2 ml BOS
269
9 Moleküler Mikrobiyoloji L.
Neisseria meningitidis serogruplandırma
BOS, steril vücut sıvıları
270
6 Solunum Yolu Patojenleri L.
30.455
912.200
Neisseria-Hemophilus (NH) ileri identifikasyon
testi
Klinik izolat
271
9 Moleküler Mikrobiyoloji L.
34.075
150.452
Parafin bloktan DNA izolasyonu
Parafin blok, 5-10
mikroton kesiti
272
4 Paraziter Hast. L.
30.234
140.202
Parazit (hayvan inkülasyonu)
Klinik Materyal
273
4 Paraziter Hast. L.
30.277
905.760
Parazit (Diğer boyalı mikroskobik inceleme)
Gaita, Klinik Materyal,
EDTA'lı tüpte tam kan
274
4 Paraziter Hast. L.
30.198
905.870
Parazit (Direkt parazit incelenmesi) (manuel)
(nativ-lugol yöntemi)
Gaita
275
4 Paraziter Hast. L.
30.210
902.520
Parazit (Duodenal sıvıda parazit aranması)
Deodenal Aspirat
276
4 Paraziter Hast. L.
30.482
901.730
Parazit (İdrarda parazit aranması (Direkt
inceleme ve konsantrasyon))
İdrar
277
4 Paraziter Hast. L.
30.236
905.730
Parazit kültürü (özel zenginleştirme ile)
BOS
4 Paraziter Hast. L.
….
30.382
30.381
30.375
30.380
30.082
PARAZİTOLOJİ LEISHMANIASIS PAKETİ
Leishmania alt tür tayini
Leishmania spp. Dipstick
Leishmania spp. IgG
Leishmania spp. Aranması (klinik materyalden
yayma)
Leishmania spp. kültürü
Leishmania spp. PCR
EDTA'lı tüpte tam kan,
serum, kemikiliği, dalak
aspiratı, yara aspiratı,
deri kazıntısı
278
F11/MRLDB.08/00
908.728
908.728
912.420
912.450
906.080
906.090
908.727
9
4 Paraziter Hast. L.
30.170
30.235
30.270
30.275
32.194
905.830
907.350
912.310
907.400
908.728
PARAZİTOLOJİ SALGIN
.Cryptosporidium antijeni (DFA/ELİSA)
.Entamoeba histolytica (amip) adezin antijeni EIA
.Gaitada konsantrasyon yöntemi ile parazit
Gaita, Gıda, Su
aranması (yüzdürme ve/veya çöktürme)
.Giardia antijeni (DFA/ELISA)
.Amip, Giardia, Cryptosporidium, Dientomoeba
multiplex realtime PCR
280
4 Paraziter Hast. L.
30.582
30.490
32.192
32.080
912.460
907.920
908.729
908.727
PARAZİTOLOJİ SITMA
Plasmodium dipstick
Plasmodium spp. aranması (Kalın damlaperiferik yayma)
Plasmodium alt tür tayini
Plasmodium spp. PCR
281
3 Enterik Patojenler L.
30.295
130.149
PCR (In House)
282
3 Enterik Patojenler L.
30.468
908.726
PCR, multiplex
283
3 Enterik Patojenler L.
30.473
912.220
284
9 Moleküler Mikrobiyoloji L.
34.074
912.220
279
PFGE (her bir enzim için; analiz ve raporlama
dahil)
PFGE (her bir enzim için; analiz ve raporlama
dahil)
EDTA'lı tüpte tam kan
Klinik İzolat,
Klinik Materyal
Klinik İzolat,
Klinik Materyal
Klinik İzolat
≥10 koloni saf kültür
285
9 Moleküler Mikrobiyoloji L.
34.062
150.421
PFGE Analizi
TIFF formatında ve
uygun çözünürlükte (8 bit,
1708X1280 piksel)
kaydedilmiş PFGE jel
görüntüsü
286
4 Paraziter Hast. L.
32.192
908.729
Plasmodium alt tür tayini
(P.vivax,P.ovale,P.malaria,P.falciparum,
P.knowlesii)
EDTA'lı tüpte tam kan
287
4 Paraziter Hast. L.
30.582
912.460
Plasmodium dipstick
EDTA'lı tüpte tam kan
EDTA'lı tüpte tam kan
288
4 Paraziter Hast. L.
30.490
907.920
Plasmodium spp. aranması (Kalın damlaperiferik yayma)
289
4 Paraziter Hast. L.
30.583
130.540
Plasmodium spp. IgG
Serum
290
4 Paraziter Hast. L.
32.193
140.106
Plasmodium spp. PCR
EDTA'lı tüpte tam kan
291
4 Paraziter Hast. L.
32.080
908.727
Plasmodium spp. Real-Time PCR
EDTA'lı tüpte tam kan
292
1 Viroloji L.
19.005
907.900
Parvovirus B19 Antikoru, IgG
Kan(Serum)
293
1 Viroloji L.
19.010
907.910
Parvovirus B19 Antikory, IgM
Kan(Serum)
294
3 Enterik Patojenler L.
30.474
912.230
Plazmit Profil Analizi
Klinik İzolat
295
3 Enterik Patojenler L.
906.223
906.223
Plevral Sıvı Kültürü (Salmonella)
Plevral sıvısı
296
8 Mikoloji L.
30.478
907.930
Pneumocystis jiroveci antijeni
Balgam, BAL, Biyopsi
örneği
297
8 Mikoloji L.
30.498
908.728
Pneumocystis spp Realtime PCR
Klinik Materyal
298
1 Viroloji L.
40.129
908.728
Real Time PCR 1-5 çift (zika virüs)
Klinik örnek, klinik izolat
Respiratory Syncytial Virus Antikoru,IgG (AntiRSV IgG)
Respiratory Syncytial Virus Antikoru,IgM (AntiRSV IgM)
299
1 Viroloji L.
11.175
912.700
300
1 Viroloji L.
11.180
912.710
301
9 Moleküler Mikrobiyoloji L.
34.042
908.734
RFLP (PCR. agaroz elektroforez, enzimle kesim) ≥10 koloni saf kültür
302
2 Yüksek Riskli Patojenler L.
32.135
140.349
Ricketsia spp. PCR
303
2 Yüksek Riskli Patojenler L.
32.133
908.727
Ricketsia spp. Real-Time PCR
304
2 Yüksek Riskli Patojenler L.
32.148
140.345
Rickettsia Serolojisi (tifüs grubu) IgG
Serum
305
2 Yüksek Riskli Patojenler L.
32.146
140.344
Rickettsia Serolojisi (tifüs grubu) IgM
Serum
306
2 Yüksek Riskli Patojenler L.
32.134
140.347
Rickettsia conori IgG
Serum
307
2 Yüksek Riskli Patojenler L.
32.132
140.346
Rickettsia conori IgM
Serum
308
1 Viroloji L.
11.132
906.810
309
1 Viroloji L.
11.134
906.830
310
1 Viroloji L.
311
1 Viroloji L.
312
3 Enterik Patojenler L.
F11/MRLDB.08/00
Kan(Serum)
Kan(Serum)
EDTA'lı tüpte tam kan,
deri biyopsisi
EDTA'lı tüpte tam kan,
deri biyopsisi
Rubella Antikoru, (Kızamıkcık) IgG (Anti-rubella
Kan(Serum)
IgG)
Rubella Antikoru, (Kızamıkcık) IgM (Anti-rubella
Kan(Serum)
IgM)
908.728
Rubella (Kızamıkcık) Virus PCR
Amniyon sıvısı,
Boğaz sürüntüsü,
burun sürüntüsü,
İdrar
908.000
908.000
Rubella IgG avidite
Kan(Serum)
906.224
906.224
Safra Sıvısı Kültürü (Salmonella)
Safra
10
313
3 Enterik Patojenler L.
30.508
130.164
Salmonella ileri identifikasyon paneli
Klinik İzolat, Klinik
Materyal (Kan Kültürü,
Kemik İliği, Steril Vücut
Sıvıları (Periton, Plevra,
Sinoviyal Sıvı, vb),
Lenfoid Doku Biyopsisi,
İdrar)
314
3 Enterik Patojenler L.
30.505
912.240
Salmonella serotiplendirilmesi
Klinik İzolat
Sandfly Fever Virus (Tatarcık Humması)
Antikoru, IgG
Sandfly Fever Virus (Tatarcık Humması)
Antikoru, IgM
315
1 Viroloji L.
40.158
120.328
316
1 Viroloji L.
40.160
120.332
317
4 Paraziter Hast. L.
32.014
912.480
Schistosoma IgG
Serum
318
3 Enterik Patojenler L.
30.514
130.167
Shigella ileri identifikasyon paneli
Gaita, Klinik İzolat
319
3 Enterik Patojenler L.
30.510
912.250
Shigella serotiplendirilmesi
Klinik İzolat
320
Aşı ile Önlen. Ve Cinsel Yolla
7
Bul. Hast. L.
30.572
30.605
30.258
30.257
SİFİLİZ SEROLOJİ PAKETİ
TPHA
VDRL-RPR
FTA-ABS IgM
FTA-ABS IgG
Serum,
Servikal sürüntü,
Vaginal sürüntü,
Üretral sürüntü
SSPE, Kızamık virüsü, HSV, CMV için
BOS/Serum spesifik IgG indeksi paketi
IgG indeksi
Total Albumin (BOS)
Total Albumin (Serum)
Total (IgG)
Total (Serum)
BOS IgG (Tek bir virüse spesifik)
Kızamık Antikoru, IgG (Kızamık IgG)
Eş zamanlı olacak şekilde
1 mL BOS ve 2 mL serum
Klinik İzolat
908.090
906.290
912.150
912.140
40.495
……..
……...
……...
……..
40.048
17.045
901.720
900.210
900.210
907.630
907.630
912.720
907.710
Kan(Serum)
Kan(Serum)
321
1 Viroloji L.
322
6 Solunum Yolu Patojenleri L.
31.094
150.042
Streptekok suş doğrulama
323
9 Moleküler Mikrobiyoloji L.
34.069
908.726
Streptococcus pneumoniae serotip tayini
324
6 Solunum Yolu Patojenleri L.
30.064
912.180
Streptococcus pneumoniae hızlı antijen tespiti
325
6 Solunum Yolu Patojenleri L.
30.524
150.046
Streptococcus pneumoniae kapsüler
serotiplendirme
Klinik İzolat
326
9 Moleküler Mikrobiyoloji L.
34.060
908.727
Streptococcus pneumoniae real-time PCR 1 çift
2 ml BOS
327
6 Solunum Yolu Patojenleri L.
31.096
150.045
BOS, Steril vücut sıvıları,
Serum, İdrar
328
9 Moleküler Mikrobiyoloji L.
34.065
908.728
329
6 Solunum Yolu Patojenleri L.
30.066
906.220
330
6 Solunum Yolu Patojenleri L.
30.015
905.610
Streptococcus pneumoniae spesifik antijen
tespiti
Streptococcus pneumoniae, Haemophilus
influenzae, Neisseria meningitidis real-time
PCR 1-5 çift
Streptococcus pneumoniae'da antibiyotik
duyarlılık testi (herbir strip için)
Streptococcus pneumoniae'da antibiyotik
duyarlılık testi
331
4 Paraziter Hast. L.
32.188
130.534
Strongiloides IgG
Serum
332
2 Yüksek Riskli Patojenler L.
30.268
140.351
Şüpheli materyalde biyoterör ajanı araştırılması
333
4 Paraziter Hast. L.
30.588
130.537
Taenia solium IgG
Serum
334
1 Viroloji L.
900.210
Total Albumin
BOS, Serum
335
1 Viroloji L.
907.630
Total IgG
BOS, Serum
336
1 Viroloji L.
40.164
120.344
Tick Borne Ensefalit Virusu Antikoru, IgG
Kan(Serum)
337
1 Viroloji L.
40.136
912.800
Tick Borne Ensefalit Virusu Antikoru, IgG
Kan(Serum)
338
1 Viroloji L.
40.166
120.346
Tick Borne EnsefalitVirusu Antikoru, IgM
Kan(Serum)
339
1 Viroloji L.
40.137
912.810
Tick Borne EnsefalitVirusu Antikoru, IgM
Kan(Serum)
340
4 Paraziter Hast. L.
30.553
912.490
Toxocara canis IgG
Serum
341
4 Paraziter Hast. L.
30.566
906.910
Toxoplasma gondii IgG (Kemiluminesans)
Serum
342
4 Paraziter Hast. L.
30.503
912.470
Toxoplasma gondii
343
4 Paraziter Hast. L.
30.030
906.900
Toxoplasma gondii (Anti-Toxoplasma IgG)
Serum
344
4 Paraziter Hast. L.
30.035
906.920
Toxoplasma gondii (Anti-Toxoplasma IgM)
Serum
345
4 Paraziter Hast. L.
30.567
906.930
Toxoplasma gondii IgM (Kemiluminesans)
Serum
346
4 Paraziter Hast. L.
32.086
908.727
Toxoplasma gondii PCR
BOS, Amniyon sıvısı,
EDTA'lı tüpte tam kan
347
4 Paraziter Hast. L.
30.565
908.070
Toxoplasma IgG avidite
Serum
348
Aşı ile Önlen. Ve Cinsel Yolla
7
Bul. Hast. L.
30.576
140.806
Treponema pallidum IgG Western Blot
Serum
F11/MRLDB.08/00
11
2 ml klinik örnek veya
≥10 koloni saf kültür
BOS, Steril vücut sıvıları,
Serum, İdrar
2 ml BOS
Klinik İzolat
Klinik İzolat
(Sabin Feldman Dye testi ) Serum, BOS
349
350
351
Aşı ile Önlen. Ve Cinsel Yolla
Bul. Hast. L.
Aşı ile Önlen. Ve Cinsel Yolla
7
Bul. Hast. L.
7
4 Paraziter Hast. L.
30.577
140.807
Treponema pallidum IgM Western Blot
Serum
30.572
908.090
Treponema pallidum TPHA
Serum
30.578
912.500
Trichinella spiralis IgG
Serum
Ürogenital Materyal
352
4 Paraziter Hast. L.
30.484
905.760
Trichomonas vaginalis (Ürogenital materyalde
parazit aranması)
353
4 Paraziter Hast. L.
30.284
906.270
Trichomonas vaginalis kültürü
354
4 Paraziter Hast. L.
32.190
908.727
Trichomonas vaginalis PCR
355
4 Paraziter Hast. L.
30.580
906.271
Trikrom boyama
Gaita
Vaginal sürüntü,
Ürogenital Materyal
Vaginal sürüntü,
Ürogenital Materyal
356
9 Moleküler Mikrobiyoloji L.
30.006
150.450
Tüm genom sekansı
200 ng/100 µl
mikroorganizmaya ait
ekstraksiyon/
amplifikasyon ürünü
veya≥10 koloni saf kültür
357
Aşı ile Önlen. Ve Cinsel Yolla
7
Bul. Hast. L.
31.060
30.610
906.280
905.720
UREAPLASMA UREALYTICUM PAKETİ
Ureaplasma kültürü
Bakteri tanımlanması ve duyarlılık testi (yarı
otomatik)
İdrar, servikal sürüntü,
vaginal sürüntü, üretral
akıntı
358
7
30.601
905.676
Vagen serviks kültürü
Servikal sürüntü, vaginal
sürüntü
30.602
140.808
VDRL Titreli
BOS, Serum
30.605
906.290
VDRL-RPR
Serum
359
360
Aşı ile Önlen. Ve Cinsel Yolla
Bul. Hast. L.
Aşı ile Önlen. Ve Cinsel Yolla
7
Bul. Hast. L.
Aşı ile Önlen. Ve Cinsel Yolla
7
Bul. Hast. L.
361
3 Enterik Patojenler L.
908.950
908.950
Verotoksin Tiplendirmesi
Klinik İzolat
362
3 Enterik Patojenler L.
30.726
130.174
Vibrio cholerae ileri identifikasyon paneli
Gaita, Klinik Materyal,
Klinik izolat
363
3 Enterik Patojenler L.
30.700
912.260
Vibrio cholerae kültürü
Gaita, Rektal Sürüntü
(Taşıma besiyeri içinde),
Kusmuk, Klinik İzolat
364
3 Enterik Patojenler L.
30.725
130.173
Vibrio cholerae Serotiplendirme
Klinik İzolat
365
3 Enterik Patojenler L.
30.705
912.270
Vibrio cholerae Toksin testi
Gaita, Klinik İzolat
366
1 Viroloji L.
21.010
908.100
Varicella zoster virus (VZV) Antikoru, IgG
Kan(Serum)
367
1 Viroloji L.
21.015
908.110
Varicella zoster virus (VZV) Antikoru, IgM
Kan(Serum)
368
1 Viroloji L.
40.140
120.402
Viral IgG Antikor Tayini
Kan(Serum)
369
1 Viroloji L.
40.141
120.404
Viral IgM Antikor Tayini
Kan(Serum)
370
1 Viroloji L.
40.106
40.107
908.729
908.728
VİROLOJİ İNFLUENZA
.İnfluenza A Tiplendirme (H1, swH1, H3, H5)
.İnfluenza A/B PCR
Solunum Yolu Örnekleri
371
1 Viroloji L.
40.146
908.729
VİROLOJİ İNFLUENZA SURVEYANS
.Solunum Yolu Multiplex PCR Paketi
Solunum Yolu Örnekleri
372
1 Viroloji L.
908.728
908.728
VİROLOJİ MERS-COV PANELİ
Mers-Co Virus PCR
Solunum Yolu Örnekleri
VİROLOJİ SOLUNUM YOLU VİRÜSLERİ
multiplex PCR.
Solunum Yolu Multiplex PCR Paketi-1 (Corona
V., .....)
Solunum Yolu Multiplex PCR Paketi-2 (RSVA.,
.....)
Solunum Yolu Örnekleri
373
1 Viroloji L.
40.142
40.144
908.730
908.729
374
1 Viroloji L.
40.174
120.360
375
1 Viroloji L.
40.176
120.362
376
1 Viroloji L.
40.180
908.731
West Nile Virus (Batı Nil Ateşi virusu) PCR
BOS, İdrar, Serum
377
1 Viroloji L.
40.182
120.372
Yellow Fever Virus (Sarı Humma)Antikoru, IgG
Kan(Serum)
378
1 Viroloji L.
40.184
120.374
Yellow Fever Virus (Sarı Humma)Antikoru, IgM
Kan(Serum)
379
3 Enterik Patojenler L.
30.926
130.182
Yersinia enterocolitica ileri identifikasyon paneli
Gaita, Klinik İzolat
380
3 Enterik Patojenler L.
30.900
912.290
Yersinia enterocolitica kültürü
Gaita, Steril Vücut Sıvıları
(Plevra sıvısı vb), Doku
Biyopsisi, Klinik İzolat
381
3 Enterik Patojenler L.
30.925
130.181
Yersinia Enterocolitica Serotiplendirme
Klinik İzolat
382
2 Yüksek Riskli Patojenler L.
30.488
140.358
Yersinia pestis Kültür
EDTA'lı tüpte tam kan,
balgam,doku biyopsisi,
lenf aspiratı
F11/MRLDB.08/00
West Nile Virus (Batı Nil Ateşi Virusu) Antikoru,
IgG
West Nile Virus (Batı Nil Ateşi Virusu) Antikoru,
IgM
12
Kan(Serum)
Kan(Serum)
908.727
908.727
Yersinia pestis Real Time PCR
EDTA'lı tüpte tam kan,
balgam,doku biyopsisi,
lenf aspiratı
Klinik Dışı Örnek / Enterik
Patojenler L.
30.015
905.610
Antibiyotik Duyarlılık Testi
Klinik Dışı İzolat (Gıda,
Su, Hayvan, Çevresel
izolat vb)
11
Klinik Dışı Örnek / Enterik
Patojenler L.
30.114
130.113
Campylobacter ileri identifikasyon paneli
Klinik Dışı İzolat (Gıda,
Su, Hayvan, Çevresel
izolat vb)
386
11
Klinik Dışı Örnek / Yüksek Riskli
Zoonotikler
32.122
140.336
Çevresel örnekte Francisella tularensis
araştırılması
Su, toprak
387
11
Klinik Dışı Örnek / Enterik
Patojenler L.
30.228
130.128
Doku Kültüründe İn vitro Verotoksin Testleri
Klinik Dışı İzolat (Gıda,
Su, Hayvan, Çevresel
izolat vb), Klinik Dışı
Materyal
388
Klinik Dışı Örnek / Enterik
11
Patojenler L.
30.215
905.880
E .coli 0157 H7 kültürü
389
11
Klinik Dışı Örnek / Enterik
Patojenler L.
30.222
130.135
E .coli genotipik tiplendirme
390
11
Klinik Dışı Örnek / Enterik
Patojenler L.
30.225
130.179
E. coli -EHEC ELISA
391
11
Klinik Dışı Örnek / Enterik
Patojenler L.
30.214
130.134
E.Coli ileri identifikasyon ve serotiplendirme
paneli
392
11
Klinik Dışı Örnek / Enterik
Patojenler L.
30.216
912.110
E.coli Serotiplendirme
393
11
30.272
140.334
Francisella tularensis PCR
Su, toprak
32.120
908.727
Francisella tularensis Real-Time
Su, toprak
31.090
150.033
Legionella İdentifikasyon Paneli
Çevresel örnek, Su,
Musluk Sürüntüsü, Duş
başlığı sürüntüsü,
Eküvyonla alınan sürüntü
Çevresel örnek, Su,
Musluk Sürüntüsü, Duş
başlığı sürüntüsü,
Eküvyonla alınan sürüntü
383
2 Yüksek Riskli Patojenler L.
384
11
385
394
Klinik Dışı Örnek / Yüksek Riskli
Patojenler L.
Klinik Dışı Örnek / Yüksek Riskli
11
Patojenler L.
Klinik Dışı Örnek / Solunum Yolu
Patojenleri L.
395
11
396
Klinik Dışı Örnek / Solunum Yolu
11
Patojenleri L.
397
11
398
31.092
150.034
Legionella İleri İdentifikasyon Paneli
Klinik Dışı Örnek / Enterik
Patojenler L.
30.468
908.726
PCR, multiplex
11
Klinik Dışı Örnek / Enterik
Patojenler L.
30.508
130.164
Salmonella İleri İdentifikasyon Paneli
399
11
Klinik Dışı Örnek / Enterik
Patojenler L.
30.505
912.240
Salmonella serotiplendirmesi
400
11
Klinik Dışı Örnek / Enterik
Patojenler L.
30.514
130.167
Shigella ileri identifikasyon paneli
401
11
Klinik Dışı Örnek / Enterik
Patojenler L.
30.510
912.250
Shigella serotiplendirmesi
402
11
Klinik Dışı Örnek / Enterik
Patojenler L.
30.726
130.174
Vibrio cholerae ileri identifikasyon paneli
403
11
Klinik Dışı Örnek / Enterik
Patojenler L.
30.725
130.173
Vibrio cholerae serotiplendirme
404
11
Klinik Dışı Örnek / Enterik
Patojenler L.
30.926
130.182
Yersinia enterocolitica ileri identifikasyon paneli
405
11
Klinik Dışı Örnek / Enterik
Patojenler L.
30.925
130.181
Yersinia enterocolitica serotiplendirme
F11/MRLDB.08/00
13
Klinik Dışı İzolat (Gıda,
Su, Hayvan, Çevresel
izolat vb), Klinik Dışı
Materyal
Klinik Dışı İzolat (Gıda,
Su, Hayvan, Çevresel
izolat vb)
Klinik Dışı İzolat (Gıda,
Su, Hayvan, Çevresel
izolat vb), Klinik Dışı
Materyal
Klinik Dışı İzolat (Gıda,
Su, Hayvan, Çevresel
izolat vb)
Klinik Dışı İzolat (Gıda,
Su, Hayvan, Çevresel
izolat vb)
Klinik Dışı İzolat (Gıda,
Su, Hayvan, Çevresel
izolat vb)
Klinik Dışı İzolat (Gıda,
Su, Hayvan, Çevresel
izolat vb)
Klinik Dışı İzolat (Gıda,
Su, Hayvan, Çevresel
izolat vb)
Klinik Dışı İzolat (Gıda,
Su, Hayvan, Çevresel
izolat vb)
Klinik Dışı İzolat (Gıda,
Su, Hayvan, Çevresel
izolat vb)
Klinik Dışı İzolat (Gıda,
Su, Hayvan, Çevresel
izolat vb)
Klinik Dışı İzolat (Gıda,
Su, Hayvan, Çevresel
izolat vb)
Klinik Dışı İzolat (Gıda,
Su, Hayvan, Çevresel
izolat vb)
Klinik Dışı İzolat (Gıda,
Su, Hayvan, Çevresel
izolat vb)

Benzer belgeler