Headcompact 8x8 Merkezi Dijital Uydu Demodülatörü, Merkezi

Transkript

Headcompact 8x8 Merkezi Dijital Uydu Demodülatörü, Merkezi
4
Headcompact 8x8 Merkezi Dijital Uydu Demodülatörü, Merkezi Yayýn (SMATV) Sistemleri ile tümleþik
biçimde kullanýlmak üzere serbest (FTA) Sayýsal Uydu TV yayýnarýný alan ve iþleyen bir QPSK’dan PAL-TV
yayýnlarýna dönüþtürücüdür.
¥
Modüler dýþ yapýlý kasa içersinde MPEG-2 ve DVB-S uyumlu 8 baðýmsýz uydu demodülatörü ve çif yan bantlý
TV modülatörü içerir,
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
Ön panel LED göstergesi, kullanýcý dostu OSD ara yüz üzerinden kumandasýz programlanabilme,
256 renkli OSD menüler, Türkçe ve Ýngilizce dahil 10 dil seçeneði,
64 LNB, 5000 transponder ve 2000 kanala kadar saklama kapasitesi,
Açýlýþta en son izlenen kanal ile baþlama,
DiSEqC 1.1 çoklu LNB eriþimi, 22 kHz iþaret ile bant seçimi,
BISS desteði,
RS-232 iletiþim ara yüzü ile cihaz yazýlýmýný ve ayarlarý güncelleyebilme,
Yüksek kararlýlýkta 95 dBuV birleþik iþaret çýkýþ seviyesi ve seviye ayarý (-20 dB),
90-240 VAC gerilim aralýðýnda çalýþabilen güç kaynaðý (mobil versiyonlar için 17-35 VAC),
F tipi RF, RCA tipi AV baðlantý elemanlarý.
Teknik Özellikler
Özellik Grubu
Giriþ
Özellik
Giriþ Frekansý
950-2150 MHz
Giriþ Seviyesi
-65 dB...-25 dB
Giriþ Empedansý
Giriþ Sembol Oraný
Tuner
Paket Uzunluðu
Demodülasyon Türü
FEC
75 Ohm
1.0...45 Mbps
204,188
QPSK
1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8, Otomatik
Tüm modüller için, 13 V (max. 250 mA, total max. 2A).
Mobil versiyon için, 1. ve 2. modüller üzerinden 13 V (max. 500 mA),
7. ve 8. modüller üzerinden18 V (max. 500 mA)
LNB Gücü
Çözme Standardý
MPEG-2 ISO/IEC 13818, MPEG-2 MP@ML
Giriþ Veri Hýzý
Max.60 Mbit/s
En/Boy Oraný
4:3/16/9
MPEG TS A/V
Çýkýþ Resmi
PAL, NTSC
Çözme
Resim Çözünürlüðü
Ses Çözme Standardý
Ses Kanallarý
Ses Örnekleme Oraný
Modül Sayýsý
Modülasyon Türü
Ürün Versiyonu
Taþýyýcý Standartlarýt
RF Modülatör
Görüntü / Ses Seviye Oraný
MPEG-1 LAYER 1,2
Mono, Çift Mono veya Stereo (Sol ve Sað)
32, 44.1 ve 48 kHz
8
DSB-Çift Yan Bantlý
VHF ve S-Band veya UHF (S+U)
PAL B/G, PAL: ~13 dB- PAL I D/G, PAL L: ~ 11 dB
( -1...+2 dB aralýðýnda ayarlanabilir)
-12dB/-16 dB, ayarlanabilir
Çýkýþ Kanal Aralýðý
VHF: S03-E12 (118 MHz-230 MHz),
S+U: S11-E69 (230-862 MHz) ayarlanabilir
Frekans Kararlýlýðý
+/- 5 kHz
Çýkýþ Empedansý
Ýþaret/Gürültü Oraný (S/N)
TV Test Resmi
RF Çýkýþ
750x756 (PAL), 720x480 (NTSC)
75 Ohm
> 46 dB
Açýk/Kapalý olarak programlanabilir
Birleþtirici
Dahili
Ses
Mono
Harici RF Giriþ Sayýsý
1
Harici RF Giriþ Bandý
47-862 Mhz
Harici RF Giriþ Seviyesi
80 dBuV max.
Harici RF Giriþ Empedansý
75 Ohm
Birleþik RF Çýkýþ Seviyesi
95 dBuV
Birleþik RF Çýkýþ Seviye Ayarý
-20...dB
5
Teknik Özellikler
Özellik Grubu
Özellik
Çýkýþ Empedansý
75 Ohm
Çýkýþ Seviyesi
1.0 V +/- 20 Vpp
Görüntü Çýkýþý
Frekans Seviyesi
0.5 dB (4.8 mHz)
(Monitor)
Farksal Kazanç
< 0.5 %
o
< 0.5
Farksal Faz
< 30 ns
C/L Gecikmesi
Çýkýþ Empedansý
680 Ohm
Ses Çýkýþý
Çýkýþ Seviyesi
+/- 6 dB
(Monitor)
Frekans Seviyesi
+/- 0.5 dB (20 Hz...18 kHz)
> 70 dB
Ses S/N Oraný
Ýþlemci
&
Bellek
Sol ve Sað Kanal Seviye Farký
< 0.5 dB (20 Hz...18 kHz)
Ýþlemci 1
SGS - Thomson STi5119
SDRAM Bellek 1
16 MB
Flash Bellek 1
2 MB
Ýþlemci 2
Freescale MC9S08AC8
SDRAM Bellek 2
0.7 KB
Flash Bellek 2
Veri Baðlantýsý
8 KB
Seri Port
RS-232, 9 p,n D-Sub (Erkek), Baud oraný 115200 bps
8
Modül Sayýsý
Ayar
6
Modül seçmeli ve baðýmsýz; TV / OSD üzerinden
19“ Rack Tipi, 3U
Mekanik Yapý
Genel
o
o
Çalýþma Ortam Sýcaklýðý
5 C...45 C
Göreceli Nemlilik
%10...%90
Boyutlar ve Aðýrlýk
483mm x 380 mm x 135 mm, 7.4 kg
Baðlantý Elemanlarý
RF Giriþler / Çýkýþlar: F Tipi (8 Çift, Arka Panel)
AV Çýkýþlar: RCA Soket (8 Çift, Arka Panel)
Þebeke Beslemesi
90-240 VAC, 50-60 Hz (mobil versiyon için 17-35 VAC)
Þebeke Baðlantýsý
Arka panelden IEC 320 uyumlu güç kablosu ile
(Mobil versiyon için baðýmsýz açma kapama anahtarý ile
harici kablo baðlantýsý hazýr olarak)
Güç Tüketimi
130 W, 90-240 VAC (mobil versiyon için95 W, 17-35 VAC )
Ürünler EN60065 ve EN 50083 güvenlik standartlarýna uygun olarak geliþtirilerek üretilmektedir.
Headcompact 8x8 Arka Panel

Benzer belgeler

Merkezi Sistem Ürün Kataloğu

Merkezi Sistem Ürün Kataloğu mevcut merkezi yayýn sistemlerine kanal ilave etmek veya benzeri CCTV sistemleri ile tümleþik biçimde kullanýlmak üzere uydu alýcýlarý, güvenlik kameralarý, bilgisayarlar gibi elektronik aygýtlar t...

Detaylı