özcan apart kira sözleşmesi

Transkript

özcan apart kira sözleşmesi
APART KİRA SÖZLEŞMESİ
1- TARAFLAR
:
KİRACI
:
TC.KİMLİK NO
:
ADRESİ
:
KİRAYA VEREN
: ARDÖKÜM MERDANE SANAYİ A.Ş.
ADRESİ
: Afşinbey Mah.Yurtlar Sk.No:2 HONAZ/DENİZLİ
Düzenleme Tarihi
2- KİRA KONUSU TAŞINMAZ ODA NO.. :
3- KİRA BAŞLANGIÇ TARİHİ……
4- KİRA BİTİŞ TARİHİ…………………….. :
5- SEZON KİRA BEDELİ.. ………….. ……:
6- TAKSİT ADEDİ VE TUTARI……….……:
7- DEPOZİTO BEDELİ………………………:
8- ÖDEME TARİHİ : Kira müddeti olan aylar için senet alınacaktır.Kira bedeli aylık şeklinde ve peşindir.Her ayın ……….
tarihinde kira başlangıcında alınan senede karşılık ödenecektir.Üst üste iki ay kira bedeli ödenmemesi halinde işleyecek
diğer tüm kiralar muaccel hale gelir ve tüm senetler icra yolu ile tahsil edilir.Kira bedeli süresinde ödenmediği takdirde aylık
%5 gecikme faizi uygulanır.
9- KULLANIM AMACI : Kiracı kiralananı mesken olarak kullanacak olup,kiracı kiralananı bu amacın dışında
kullanmayacaktır.Kullanıldığı takdirde sözleşme aykırılık nedeni ile hiçbir ihtara gerek kalmaksızın taşınmaz tahliye
edilecektir.Kira süresi sonunda tahliye etmeyen kiracı,kira bedeli olarak;aylık kira bedelinin iki katı tutarında bedel
ödeyecektir.
10- İlk kira ile birlikte bir aylık kira tutarı kadar depozito karşılığı senet alınır.Depozito olarak alınan depozito senetleri
kiralanan odanın sözleşmesinde belirtilen şartlarda teslim alındığı gibi teslim edilmediği takdirde masraflar karşılığında
teminat olarak tahsil’e söz konusu olacaktır.Kiracı ve mesken sahibi arasında sorun olmadığı takdirde mesken sahibi
depozito senetlerini geri verecektir.
11- Kiracı kendi çıkmak istediği zaman mal sahibine bildirmek ve yerine kiracı bulmak zorundadır.Kiracı kendi kaldığı
şartlarda ve işletmecinin uygun gördüğü biçimde yerine kiracı bulana kadar geçen sürenin kirasını öder.Kiracı evi
boşaltırken teslim aldığı gibi temiz ve bakımlı olarak teslim edecektir.Boya badana gerekiyor ise boya badana işlemi
profesyonel bir ekip tarafından aslına uygun olarak yapılacak olup bedeli kiracı tarafından karşılanacaktır.
12- Kira sözleşmesi süresi bitmeden ve yerine kiracı bulmadan aparttan ayrılan,sözleşme bitim tarihine kadar kirasını
ödemeyi peşinen kabul etmiş sayılır.Sözleşme bitim tarihine kadar olan kira bedelleri için alınan senet icraya
verilecektir.Kiracı bu hususu kayıtsız şartsız kabul,beyan ve taahhüt eder.Ayrıca işletmecinin kiracının ayrılmasından
dolayı oluşan zararı çıkan kiracı tarafından karşılanır.
13- İçinde yaşadığı odanın lavabo,tuvalet ve benzeri pis su giderlerini ped ve benzeri temizlik ve hijyen malzemeleri ile
tıkanmasına ve bozulmasına sebebiyet verilmesi halinde verdiği zarar kiracının kendisine ödettirilir.
14- Odalarda sessizlik ve huzur esastır.Komşularını yüksek sesle müzik,TV ve radyo dinlemek veya başka şekilde gürültü
yapmak suretiyle rahatsız eden ve ikazlara rağmen bu tutum ve davranışını değiştirmeyen kiracı bir kereye mahsus
işletmeciye kira tutarının %35 ‘i kadar ödeme yapar.Buna rağmen kiracı halen gürültüye devam ediyor ise işletmecinin
vereceği her türlü cezayı kabul etmiş sayılır.
15- Kiralanan oda ile beraber teslim olunan sabit demirbaş eşyanın beyanı :
a- Oda telefonu
b-) Oda perdeleri
c-) Banyo tesisatı :Gömme rezervuarlı klozet, lavabo, lavabo
aynası, duşa kabin d-) Mutfak lavabosu, 4 metrekare mermerit tezgah, 4 metrekare mutfak dolabı
e-) Odalarda bulunan elektrik prizleri ve lambaları
f-) Dış pvc doğrama ve aksesuarları
g-) Dış giriş Amerikan kapı ve aksesuarları
Odayı boyası yeni ve temiz olarak teslim aldım.
Odada bulunan demirbaş eşyanın temiz ve itinalı bir biçimde kullanılması şarttır.Demirbaş eşyalardan kırılan,kasten yada
kullanıcı hatası yüzünden bozulan,tahrip edilen veya kaybolanlar kiracı tarafından alınır yada eksik olan malzeme bedeli
ve yapılan tahribat tutarı piyasa değerinde kiracı tarafından karşılanır.
16- Kiracı,oturduğu dairede izin almadan herhangi bir tadilat veya tamiratta bulunamaz.İzin alarak yaptıracağı her türlü
tamirat ve tadilat için ödenmesi gereken masraf kendisine aittir.
17- Kiracı kiraladığı yeri başkasına devir edemez,izinsiz olarak maksadının dışında ve müşterek kullanamaz.İşletmecinin
izni olamadan başka bir odaya geçemez.Başkalarına dolaylı da olsa istifade ettiremez.
18- Kiracı,daireyi paylaştığı diğer kiracı arkadaşları ile iyi geçinmek birbirlerinin haklarına saygı göstermek zorundadır.
19- Kiracı,işletmeci tarafından yapılacak her türlü düzenleme,duyuru ve uygulamalara uymak zorundadır.İşletmeci
gerektiğinde vasıfları aynı olmak koşulu ile kiracıyı mağdur etmeden yer değişikliği yapabilir.
20- Kiracı kiralanan yeri kira bedellerini,şartlarını ve artırım koşullarını emsallerine göre uygun ve kadr-i maruf görerek
kendi fiili iradesi ile serbest olarak kiralamış bu sebeplerle ilerde akde muhalefet edemeyeceği gibi tenzil davası da
açamaz.
21- Kira sözleşmesinin tayin ve tespit ettiği her hükmü kira akdinin ana unsurları olarak taraflarca karşılıklı olarak kabul
edilmiş olup,bunlardan birine muhalefet Akde aykırılık teşkil edileceğinden mal sahibi böyle bir durumda akdin feshi
yoluna gider ve geri kalan kiraları ister.
22-Tebligat adresleri kira sözleşmesindeki adresler olup,değişiklikler yazı ile işletmeciye bildirilecektir.Bildirilmemesi
halinde sözleşmedeki adreslere yapılacak tebligatlar geçerlidir.
23- Kiracıların değerli eşya ve paralarından kendileri sorumludur.Kiracı içinde yaşadığı dairenin her türlü sorumluluğunu
almıştır.Su,elektrik devreleri ve ekipmanlarındaki arıza ve aksaklıkları işletmeciye bildirmek durumundadır.Aksaklık ve
arızalardan dolayı oluşacak fazla tüketim bedelleri kiracıya aittir.İşletmecinin uzman kişilere danışıp belirleyeceği olağan
tüketim bedelinden fazlasını kiracı ödemek zorundadır.
24- İnternet kullanım ücreti işletmeciye aittir.İnternet kullanımında 5651 kanun maddesine uyulacaktır ve kişilere tahsis
edilen kullanıcı adı/şifreler 3.şahıslarla paylaşılmayacaktır.Sorumluluk kullanıcılara aittir.
25- Apart otel içinde alkollü içecek kullanılması yasaktır.Apart otel içinde 4207 kanuna istinaden tütün ve tütün ürünleri
kullanılması yasaktır.
26- Odada kullanılan su ücretsiz olup,işletmeci tarafından karşılanacaktır. Yine odada kullanılan elektriğin 20,-TL’ye
kadarı işletmeciye ait olup fazlası kiracıya aittir.
27- Kiracı odada kedi,köpek ve benzeri canlı hayvanlar bulundurmayacaktır.
28- Her türlü satıcının (sucu,pizzacı vb.) bina içine girmesi yasaktır.
29- Kiracı ocak için kullanılacak tüpü kendisi alacaktır.Tüp bağlantısını yetkili kişiler yapacaktır.Kiracı kendisi tüp
bağlantısı yapamaz.
30-Apart bahçesinde saat 24:30 dan sonra oturulması ve gürültü yapılması yasaktır.
31-Apart görevlilerin uyarı ve ikazlarına kiracı uymak zorundadır.Uymadığı takdirde tutulan tutanak neticesinde kiracı
koşulsuz olarak daireyi boşaltıp,sözleşmedeki geçerli olan miktarı ödemek zorundadır.
32-Kız bloğuna erkek çıkması ,erkek bloğuna kız çıkması yasaktır(birinci derecede akrabalar hariç).Ceza
uygulanır.Cumartesi ve Pazar günleri müdüriyetin belirlediği saatlerde giriş izni verilir.
33-Erkek ve kız bloğuna gelen misafir öğrenci saat 21:00 de çıkmak zorundadır.
34-Apart yöneticisinden izinsiz apartta misafirini konaklayan öğrenciye 50TL. para cezası uygulanır.Misafir izni mesai
saatleri içinde alınmak zorundadır.
35-Giriş kartını kaybeden öğrenciye 30 TL kart ücreti ödetilir.
36-Bir daireye ikiden fazla olmamak şartıyla ziyaretçi alınır.Ziyaretçisi uygun davranışlar göstermediği takdirde bunun
belirlenmesi sonucunda bu şahıslara apart yetkilisi tarafından giriş yasağı konulur.
37-Aparta giriş saati 01:00 dir. Bu saatten sonra giriş ve çıkış yapılamaz.
38-Özel günlerin kutlamalarını daire içerisinde yapmak yasaktır.Kutlamalar kafeteryada yapılır.
39-Koridorlara çöp konulması veya herhangi bir malzeme konulması yasaktır.Kiracı çöpünü saat 20:00-06:00 arasında
çöp konteynerine atmak zorundadır.Malzemeler için kendi dairelerini kullanmak zorundadırlar.Odanın temizliği ve düzeni
kiracıya aittir.
40-Aparta öğrenci harici sivil şahıslar ziyaretçi olarak alınmaz.Konaklama izni akrabalar için geçerlidir.1 günü geçmemek
üzere izin verilir.Daire arkadaşının izni olmadan kiracı misafir çağıramaz.Kiracı misafirini kapıdan almak
zorundadır.Aparta gelen ziyaretçilerin görevliye kimlik bırakması gerekir.Aksi takdirde aparta giremezler.
41-………………………….. kira borcunun kiracı tarafından ödenmesi ile ilgili olarak kiracıya müşterek ve müteselsil kefil
sıfatıyla kefil olmuştur.Bu kefalet gereği müşterek ve müteselsil kefiller olan …………………………………. kira borcunun
kendilerinden talep edilmesi halinde kayıtsız ve şartsız derhal ödemeye kabul,beyan ve taahhüt ederler.
42-Kira bedeli karşılığı olarak düzenlenen 12 adet senet alınmıştır.
42-Maddeden oluşan bu sözleşme ve eki olan Taahhütname taraflarca imza altına alındığında doğabilecek dava ve icra
takiplerinde Denizli mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.
KİRACI
MÜTESELSİL KEFİL
KİRAYA VEREN

Benzer belgeler

Walt Disney

Walt Disney Viktorya Dönemi’nin etkileyici detaylarıyla dekore edilmiş en büyük Disney oteli olan Disneyland® Hotel, Disneyland® Park’ın girişinde sizi karşılıyor. Tılsımlı rüyaların gerçeğe dönüştüğü otel, pr...

Detaylı

Disneyland Paris Kataloğu

Disneyland Paris Kataloğu olan Disneyland Paris’te bulunan pencerelerden hard ticket (giriş kartı) ile değiştirilmelidir. Satın alınan bilet sadece biletin türüne göre belirtilen geçerlilik tarihlerinde kullanılabilir. Veri...

Detaylı