kabul edilen posterler - Adli Bilimler Enstitüsü

Yorumlar

Transkript

kabul edilen posterler - Adli Bilimler Enstitüsü
KABUL EDİLEN POSTERLER
Komiser AHMET HAŞİM ALAGÜNEY
Ankara KPL Müdürlüğü Görüntü İnceleme Laboratuvarı Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü Kriminalistik Doktora Öğrencisi
” Fotoantropometri Yönteminin Adli Görüntü İncelemelerinde Kullanımı ”
Yrd.Doç.Dr.YASİN ATAÇ
Polis Akademisi Adli Bilimler Enstitüsü Ögretim Üyesi
”Polis Akademisi Polis Meslek Yüksekokul Öğrencilerinin Delil Algısı ”
(İzmir, Erzurum, Kayseri Örneği)
FATİH GÖNEN - A.SELÇUK GÜRLER - FERAH KARAYEL ALİ TAVASLI - M.CİHAD GÜL
İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı
”Geç bulgu veren konjenital diafragma (bochdalek) hernisi nedeniyle ölüm olgusu”
Yrd.Doç.Dr.SEDA BAYRAKTAR
Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü
”Adli Bilimler Açısından Psikolojik Travma:Travmatik Olaylarla Uğraşmak
Tüketebilir ! ”
Asistan.Dr.ZAFER ÇETİNKAYA - Asistan Dr.ÖMER FARUK SEYHAN –
Asistan Dr.BETÜL SEYHAN - Asistan Dr.HARUN ALAKAYA - Uz.ERDOĞAN
KARA
İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı
” Düğüm atma yöntemi ile boğma, intihar: Bir olgu sunumu ”
Dr.HATİCE GÜLBEYAZ İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı
Uz.Dr.TANER DAŞ İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı
Uz.Dr.ERDOĞAN KARA İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı
Dr.SÜLEYMAN YILMAZ İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı
Dr.HAKAN EFİL İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı
” Genç erişkinde pulmoner kapiller damar hastalığına bağlı olarak gelişen kor
pulmonale ve eşlik eden myokard infarktüsü: Olgu sunumu ”
AHMET ŞAHPAZ - SULTAN PEHLİVAN - DİLHAN TÜRKKAN Doç.Dr.MUSTAFA KARAPİRLİ
Adli Tıp Kurumu Ankara Grup Başkanlığı Morg İhtisas Dairesi
HASAN DİN - Adli Tıp Kurumu Kayseri Şube Müdürlüğü
” Amniotik Sıvı Embolisi ”
Prof.Dr.AYLA SEVİM EROL - Ankara Üniv. Adli Bilimler Enstitüsü Müdür Yard.
Emn.Md. FATİH KOLAY - Batman Olay Yeri İnceleme Şube Müdürü
Jeo.MURAT MERT - Adli Tıp Kurumu
” Antropolojik ve Toprak İnceleme Açısından Gömülü Cesetlerde Olay Yeri
İnceleme Metodolojisi ”
Dr.TANER BORA - Ankara Police Forensic Laboratory, Turkish National Police
Prof. Dr.HASAN AYDIN - Gazi University, Department of Chemistry
Dr.NİLGÜN ŞENOCAK - Antalya Training and Research Hospital
Dr.FATMAGÜL ARSLAN - Antalya Training and Research Hospital
Dr.BAYRAM YÜKSEL - Ankara Police Forensic Laboratory, Turkish National Police
”Determination of Metallic Contamination in Illicit Ecstasy Samples Using ICP-OES
and XRF”
ESMA SÖYLEMEZ - Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü
Doç.Dr. ZELİHA KAYAALTI - Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü
DİLEK KAYA AKYÜZLÜ - Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü
” Kimliklendirmede Genetik Materyal: Nükleer DNA-Mitokondriyal DNA ”
ITIR ERKAN - Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
E. HÜLYA YÜKSELOĞLU - İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü
M. ÖZLEM KOLUSAYIN - İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı
” Genetiği Değiştirilmiş Organizmalarda Adli Genetik İncelemeler ”
Araş. Gör. VAHDET ÖZKOÇAK - Öğretim Elemanları Derneği Yön. Kur. Bşk.
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Antropoloji Bölümü Fizik Antropoloji A.B.D.
”Kafkasların Gen ve Dil Grupları”
Psik.ZEYNEP AKGÜL
” Şizofreni ve Yasal Konular ”
Psik.TUĞBA ÇAKMAK
” Adli Hipnoz ”
Emn.Md. FATİH KOLAY - Batman Olay Yeri İnceleme Şube Müdürü
Jeo.MURAT MERT - Adli Tıp Kurumu
Doç.Dr.ZELİHA KAYAALTI - Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü
” DNA çıkabilecek materyallerde Parmak İzi incelemesi ”
SERPİL KIRMIZI - Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü
Doç.Dr.ZELİHA KAYAALTI - Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü
DİLEK KAYA AKYÜZLÜ- Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü
”Genotipten Fenotipe Yansıyan Özelliklerden Alopesinin Kimliklendirmede
Kullanımı ”
DİLEK KAYA AKYÜZLÜ - Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü
Doç.Dr.ZELİHA KAYAALTI - Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü
”Ağır Metal Analizlerinde Kıl Örneklerinin Önemi ”
ESMA SÖYLEMEZ - Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü
Doç.Dr.ZELİHA KAYAALTI - Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü
DİLEK KAYA AKYÜZLÜ - Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü
” Kimliklendirmede Genetik Materyal: Nükleer ve Mitokondriyal DNA ”
Doç.Dr.ZELİHA KAYAALTI - Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü
ELİF MELİS ENÇ - Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü
MERVE PARLAKGÖRÜR - Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü
MERVE İYRAS - Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü
EMİNE FİRDEVS YILDIRIM - Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü
DİLEK KAYA AKYÜZLÜ - Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü
” Plasenta Örneklerinde Babalık Tayini ”
Doç.Dr.ZELİHA KAYAALTI - Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü
EMİNE FİRDEVS YILDIRIM - Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü
MERVE İYRAS - Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü
MERVE PARLAKGÖRÜR - Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü
ELİF MELİS ENÇ - Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü
DİLEK KAYA AKYÜZLÜ - Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü
”Adli Olaylarda Doku Örneklerinin Tanımlanması ve Kimliklendirmede Kullanımı ”
Prof. Dr. AYLA SEVİM EROL - Ankara Üniv. Adli Bilimler Enstitüsü Müdür
Yardımcısı
Dr.SULTAN PEHLİVAN - Ankara Üniv. Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Antropoloji
“Kafa İskeletinde Erken Sütür Kaynaşmasına Bir Örnek”
ADALAT HASANOV - Azerbeycan Adli Tıp Kurumu
JAMAL MUSAYEV - Azerbeycan Adli Tıp Kurumu
İLAHA KARİMOVA - Azerbeycan Adli Tıp Kurumu
HİKMAT ZEYNALOV - Azerbeycan Adli Tıp Kurumu
” Geç dönemde gebeliğin sonlandırılmasının bir nedeni olarak antenatal
hidronefroz: fetüs otopsisi olgusu ”
ÖZCAN YILDIZ - Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü
Doç.Dr. ZELİHA KAYAALTI - Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü
” Felaket Kurbanlarının Kimliklendirlmesinde ( F2K ) Mecburi İstikamet DNA’ya
Dayalı Kimliklendirme ”
SADIK ARIN - Ankara Kriminal Polis Lab. SGD Şube Md.Emniyet Amiri
İSMAİL KUŞOĞLU - Ankara Kriminal Polis Lab. SGD Şube Md.Polis Memuru
” Digital Delillerin Güvenilirlik Kapasitesi ”
Uzm.Dr.VOLKAN ÜNAL
Uzm.Dr.ESRA ÜNAL
Dr.ZAFER ÇETİNKAYA
Dr.FATMA KORAL
Dr.HAKAN DİLİM
Uzm.Dr.SADİ ÇAĞDIR
” İhbar Üzerine Malülen Emeklilik Değerlendirmesi : İki Olgu Sunumu ”
MUKADDES GÜRLER
SULTAN PEHLİVAN
AYNUR ALTUNTAŞ
MUSTAFA KARAPİRLİ
” Pil Yutma Vakasının ( ICP / MS ) Sonuçları ile Değerlendirilmesi ”
Dr.UĞUR ÇOM
Dr.ZİYAETTİN ERDEM
Dr.MUSTAFA CİHAD GÜL
Dr.ARİF GARBİOĞLU
Uzm.Dr.AKIN TÜTÜNCÜLER
Doç.Dr.ÜMİT NACİ GÜNDOĞMUŞ
” Bir İşkence Yöntemi Olarak ” Telefono ” ve Kullanıldığı Eziyet Olgusunda
Değerlendirilmesi ”
TİMUÇİN YILDIRIM - İstanbul Adli Tıp Kurumu
HACI DURSUN MEMİŞ - İstanbul Adli Tıp Kurumu
MUHAMMET FATİH YILDIZ - İstanbul Adli Tıp Kurumu
ÖMER FARUK SEYHAN - İstanbul Adli Tıp Kurumu
MÜCTEBA GÜLDEN - İstanbul Adli Tıp Kurumu
NEDİM APAYDIN - İstanbul Adli Tıp Kurumu
Doç. Dr. İBRAHİM ÜZÜN
” Cinayet mi intihar mı? Çoklu av tüfeği yaralanmasına bağlı ölüm olgusu ”
ZAFER LİMAN - İstanbul Adli Tıp Kurumu
UĞUR KAYHAN - İstanbul Adli Tıp Kurumu
ZEYNEP ORHAN - İstanbul Adli Tıp Kurumu
KUBİLAY KINOĞLU - İstanbul Adli Tıp Kurumu
HUMMAN ŞEN - İstanbul Adli Tıp Kurumu
KAMER GÖKHAN - İstanbul Adli Tıp Kurumu
A. SADİ ÇAĞDIR - İstanbul Adli Tıp Kurumu
” Diş Çekimi Sonrası Gelişen Orbital Abseye Bağlı Görme Kaybı ”
UĞUR KAYHAN - İstanbul Adli Tıp Kurumu
ZEYNEP ORHAN - İstanbul Adli Tıp Kurumu
MUHAMMET DEMİR - İstanbul Adli Tıp Kurumu
ZAFER LİMAN - İstanbul Adli Tıp Kurumu
AHMET SELÇUK GÜRLER - İstanbul Adli Tıp Kurumu
Doç.Dr.İBRAHİM ÜZÜN
”Kesin Ölüm Sebebi Sorulan, Myokard Enfarktüsü ve Kafa Travması Bulunan
Olguda İlliyet Bağının Değerlendirilmesi ”
ZEYNEP ORHAN - İstanbul Adli Tıp Kurumu
KUBİLAY KINOĞLU - İstanbul Adli Tıp Kurumu
ZAFER LİMAN - İstanbul Adli Tıp Kurumu
MUHAMMET DEMİR - İstanbul Adli Tıp Kurumu
SÜLEYMAN YILMAZ - İstanbul Adli Tıp Kurumu
NEZİH ANOLAY - İstanbul Adli Tıp Kurumu
YALÇIN BÜYÜK - İstanbul Adli Tıp Kurumu
” Stargardt Hastalığı’na Bağlı Gelişen Görme Kaybı Olgusunda Maluliyet Başlangıç
Tarihinin Değerlendirilmesi ”
MUHAMMET DEMİR - İstanbul Adli Tıp Kurumu
SÜLEYMAN YILMAZ - İstanbul Adli Tıp Kurumu
UĞUR KAYHAN - İstanbul Adli Tıp Kurumu
ABDULLAH AVŞAR - K.Maraş Sütçü İmam Üniversitesi
KUBİLAY KINOĞLU - İstanbul Adli Tıp Kurumu
SEYFULLAH ŞAHİN - İstanbul Adli Tıp Kurumu
” Mağarada Bulunan Bomba Düzeneğinin Patlamasına Bağlı Ölüm Olgusu ”
SÜLEYMAN YILMAZ - İstanbul Adli Tıp Kurumu
ZAFER LİMAN - İstanbul Adli Tıp Kurumu
YUSUF ÖZER - İstanbul Adli Tıp Kurumu
ZEYNEP ORHAN - İstanbul Adli Tıp Kurumu
UĞUR KAYHAN - İstanbul Adli Tıp Kurumu
FATMA KORAL - İstanbul Adli Tıp Kurumu
A. SADİ ÇAĞDIR - İstanbul Adli Tıp Kurumu
” Hekim Hatası mı? Sistem Hatası mı? ”
FATMA KORAL - İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı
HÜSEYİN EŞ - İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı
YUSUF ÖZER - İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı
ZAFER LİMAN - İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı
A.SADİ ÇAĞDIR - İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı
” Tanısal Histeroskopi İşlemine Bağlı Karbondioksit Embolisi ”
TAHA YASİN ARSLAN - İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı
MUSTAFA ÇELTEK - İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı
HARUN AKKAYA - İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı
EMRE GÜRBÜZ - İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı
FATİH YAĞMUR - İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı
” Facebook Üzerinden ”SIGN” Metodu İle Cinsel İstismar: Bir Olgu ”
Arş.Gör.Dr. YUSUF ÖZER - İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı
Arş.Gör.Dr. HÜSEYİN EŞ - İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı
Arş.Gör.Dr. RAMAZAN İLHAN - Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fak. Adli Tıp A.D.
Uz. Dr. RIFAT ÖZGÜR ÖZDEMİREL - İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı
Uz. Dr. M. FEYZİ ŞAHİN -İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı
Doç. Dr. SAFA ÇELİK - İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı
Uz. Dr. ARZU AKÇAY -İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı
Yrd. Doç. Dr. MUZAFFER YILDIRIM - İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı
” Beyin anevrizmalarında postmortem anjiografi katkısı: 3 olgu sunumu ”
Arş.Gör.Dr. RAMAZAN İLHAN - Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fak. Adli Tıp A.D.
Uz.Dr. BAHADIR ÖZEN - Batman Adli Tıp Kurumu Adli Tıp Şube Müdürlüğü
Uz. Dr. CEMİL BEDER - Kırıkkale Adli Tıp Kurumu Adli Tıp Şube Müdürlüğü
Arş.Gör.Dr. OĞUZHAN ÖĞÜT - Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fak. Adli Tıp A.D.
Yrd.Doç.Dr. CELAL BÜTÜN - Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fak. Adli Tıp A.D.
Prof.Dr. FATMA YÜCEL BEYAZTAŞ - Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fak.Adli Tıp
A.D.
” Akciğerde Yağ Embolisine Bağlı Ölüm:Olgu Sunumu ”
NİLGÜN ŞEN
BAYRAM YÜKSEL
TANER BORA
UGUR ÜZEK
ORHAN ATAKOL
” Azit ve Nitro Grubu İçeren Aromatik Enerjik Maddelerin Kromatografik
Davranışlarının İncelenmesi ”
D.SÜMEYRA DEMİRKIRAN - MKÜ Tıp Fakültesi Adli Tıp AD
ADNAN ÇELİKEL - MKÜ Tıp Fakültesi Adli Tıp AD
İBRAHİM ORTANCA - MKÜ Tıp Fakültesi Adli Tıp AD
KENAN KARBEYAZ - Eskişehir Adli Tıp Şube Müdürlüğü
” Suça Sürüklenme mi? Kazanılmış Davranış mı ? Bir Olgu Sunumu ”
Doç.Dr. KAMİL HAKAN DOĞAN - Selçuk Üniversitesi Tıp Fak.Adli Tıp Anabilim Dalı
Dr. SELAHATTİN ARTUÇ
Doç.Dr. NADİRE ÜNVER DOĞAN
Doç.Dr. ŞERAFETTİN DEMİRCİ
” İnsan Isırığı Sonucu Gelişen Parmak Amputasyonu ”
Doç.Dr. KAMİL HAKAN DOĞAN - Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi -Adli Tıp A.D.
Doç.Dr. SEDA ÖZBEK
Doç.Dr. NADİRE ÜNVER DOĞAN
Prof.Dr. AHMET KAĞAN KARABULUT
” Karbonmonoksit İntoksikasyonu Sonrası Gelişen Geç Nörolojik Sendrom: Olgu
Sunumu ”
Dr. SELAHATTİN ARTUÇ
Doç.Dr. KAMİL HAKAN DOĞAN - Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi -Adli Tıp A.D.
Doç.Dr. ŞERAFETTİN DEMİRCİ
” Sentetik Kannabinoidler ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar ”
Dr. BAYRAM YÜKSEL - Ankara Kriminal Polis Laboratuvarı
ARZU EROĞLU - Ankara Kriminal Polis Laboratuvarı
Doç. Dr. ZELİHA KAYAALTİ - Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü
” Arsenik Toksisitesi ve Biyolojik Örneklerden Analizi ”
Dr. BAYRAM YÜKSEL - Ankara Kriminal Polis Laboratuvarı
Dr. NİLGÜN ŞENOCAK - Ankara Üniversitesi, Adli Bilimler Enstitüsü
Dr. TANER BORA - Ankara Kriminal Polis Laboratuvarı
ENES ARICA - Porto Üniversitesi Biyolojik Bilimler Toksikoloji Laboratuvarı
” Ateşli Silah Kalıntıları Analizinde Organik Bileşiklerin Önemi ”
Dr.BAYRAM YÜKSEL - Ankara Kriminal Polis Laboratuvarı
AYNUR ÖZLER YİĞİTER - Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
SERDAR ACAR - Ankara Kriminal Polis Laboratuvarı
ARZU EROĞLU - Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü
” Kısa ve Uzun Namlulu Silahlarla Atış Mesafesi Belirlemesi ”
Doç. Dr. NERGİS CANTÜRK
Bio. H. MERVE İYRAS
BioMüh. EMİNE F.YILDIRIM
Uz. Dr. MEHMET ÖZBAY
Uz. Dr. SAİT ÖZSOY
” Aktif Kömür Tedavisi Malpraktisi ”
Doç. Dr. NERGİS CANTÜRK
Bio. MERVE PARLAKGÖRÜR
Bio. FEZİLE ÖZDEMİR
Uz. Dr. B. MELİH ÜNAL
” Diyaliz Ünitesinde Gerçekleşen Tıbbi Uygulama Hatası: Bir Olgu Sunumu ”
Doç. Dr. NERGİS CANTÜRK
BioMüh. EMİNE F.YILDIRIM
Bio. MERVE PARLAKGÖRÜR
Uz. Dr. B. MELİH ÜNAL
Uz. Dr. FİLİZ ERDÖNMEZ
” Dandy- Walker Sendromu: Bir Olgu Sunumu ”
Adli Bio. Uzm. AYŞE KARAKUŞ
Bio. H. MERVE İYRAS
” Kan ve Kan Lekesinin Tespit Edilmesi ”
Uz. Dr. EYYÜP YILMAZ
Yrd. Doç. Dr. BAHADIR KUMRAL
Doç. Dr. NERGİS CANTÜRK
Prof. Dr. ZERRİN ERKOL
Dr. ALİ MAZHAR OKUMUŞ
” Diyarbakır Ve Tekirdağ’da Aile İçi Kadın Cinayetleri ”
Msc. H. ATAKAN ŞENGÜL
Doç. Dr. NERGİS CANTÜRK
Prof. Dr. GÜROL CANTÜRK
” Ankara 1. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesinde Mala Karşı İşlenen Suçlar Nedeniyle
Yargılanan Çocukların Değerlendirilmesi ”
KEMAL ÖZKUL
” Borderline Kişilik Bozukluğunun Ceza ve Hukuki Ehliyet Açısından
Değerlendirilmesi ”
Msc. EMİNE TUĞ İLÇİN
Doç. Dr. NERGİS CANTÜRK
” Çocuk Pornografisini Önlemeye Yönelik Tedbirler ”

Benzer belgeler