Prof. Dr. Ayşe AYÇİÇEĞİ-DINN - İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi

Transkript

Prof. Dr. Ayşe AYÇİÇEĞİ-DINN - İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
Prof. Dr. Ayşe AYÇİÇEĞİ-DINN
EĞİTİM
Lisans: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü,1989.
Yüksek Lisans: Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Bölümü, 1993.
Tez: The Effects of the Mother Training Program on Attitudes of Mothers Towards Sex Roles.
Doktora: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Bölümü, 1996.
Tez: Uyaranların Hafızaya Kodlanmasında İşitsel, Görsel ve Anlamsal Özelliklerin Etkisi.
Post Doktora: Amerikan Üniversitesi Psikoloji Bölümü, Washington D.C., 1997-1999.
Misafir Öğretim Üyesi: Boston Üniversitesi Psikoloji Bölümü, Boston, 1999-2001.
İDARİ GÖREVLER
İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkan Yardımcısı (Mart 2002- Ekim 2002).
İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümü Deneysel Psikoloji Anabilim Dalı Başkanı (Kasim 2005- Devam
ediyor)
İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı (Ocak 2010- Devam ediyor)
İstanbul Üniversitesi Kariyer Merkezi Müdürü (Nisan 2010- Devam ediyor)
İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcılığı (Mart 2012- Ocak 2013)
YAYINLAR
Kitaplar ve Kitap Bölümleri



Kayaalp, Z., Ayçiçeği, A., Çavaş. S. & Çavaş, M. (1995). Ailede Çocuk Eğitimi. Bizim Büro
Basımevi, Ankara.
Ayçiçeği, A (Çeviri Editorü) (2005). Psikolojide Deneysel Yönteme Giriş: Vaka Yaklaşımı,
KitapeviYayınları, İstanbul.
Harris, C.L., Gleason, J.B., & Ayçiçeği, A. (2006). When is a first language more emotional?
Psychophysiological evidence from bilingual speakers. Içinde A. Pavlenko (Ed.), Bilingual

minds: Emotional experience, expression,and representation. Clevedon, United Kingdom:
Mulingual Matters.
Ayçiçegi-Dinn, A. (Çevirmen) (2011). Bilişsel Psikoloji, 4. Basım, Kitapevi Yayınları, İstanbul.
Makaleler

















Arık, A, İ. & Ayçiçeği, A. (1990). Yaş ve zaman değişkenlerinin dikkati gerektiren görevlere
etkisi. İ.Ü. Tecrübi Psikoloji Çalışmaları Dergisi, 18, 51-60.
Kepir, H., Spor, Y. A. Öner, S. & Ayçiçeği, A. (1990). Üniversite öğrencilerinde sınav öncesi
sonrası kaygı düzeyleri. VI. Ulusal Psikoloji Kongresi Kitabı, İstanbul.
Arık, İ. A., Ayçiçeği, A., Dora, H. K. (1990). Anaokulu faktörünün çocuğun sosyal ve bilişsel
gelişimi üzerindeki etkisi. VI. Ulusal Psikoloji Kongresi Kitabı, 7, İstanbul.
Cantez, E. & Ayçiçeği, A. (1990). Psikojen ve organik kökenli rahatsızlıkların kişinin ruhsal
yapısına etkileri. V. Ulusal Psikoloji Kongresi Kitabı, 8, İzmir.
Arık, İ. A. & Ayçiçeği, A. (1990). Doğum sırası ve çalışan anne faktörlerinin, çocuklarda nörotik
belirtiler ve arkadaş çevresinin algıları üzerindeki etkileri. V. Ulusal Psikoloji Kongresi Kitabı, 8,
İzmir.
Ayçiçeği, A. (1992). Anaokulu yaşantısının çocuğun bilişsel gelişimi üzerindeki etkisinin
incelenmesi.VII.Ulusal Psikoloji Kongresi Kitabı, 11, Ankara.
Ayçiçeği, A., Peksoy, Ö., Sayıner, B. (1992). Fiziksel çekiciliğin kişilik özelliklerini
değerlendirilmedeki etkileri. VII. Ulusal Psikoloji Kongresi Kitabı, 13,Ankara.
Ayçiçeği, A., Arık, İ. A. (1992). Eysenck’in içedönüklük-dışadönüklük görüşünün test edilmesi.
VII. Ulusal Psikoloji Kongresi Kitabı, 12, Ankara.
Ayçiçeği, A. (1995). The effects of the mother training program on attitudes of mothers
towards sex roles. M.S.Ü Fen-Edebiyat Fakültesi Dergisi, 2, 36-58.
Ayçiçeği, A., Oktay, A. (1996). Okul öncesi çocuk kitaplarının değerlendirilmesi. Yaşadıkça
Eğitim Dergisi, 47, 10-16.
Ayçiçeği, A. (1996). Uyaranın fiziksel ve anlamsal özelliklerinin tanımaya etkisi. IX. Ulusal
Psikoloji Kongresi Kitabı, İstanbul.
Ayçiçeği, A. & Oktay, A. (1997). İlkokul ve ortaokul ders kitaplarının analizi. M.Ü. Eğitim
Bilimleri Dergisi, 8, 33-40.
Ayçiçeği, A., Bal, E. & Göçmen, M. (1999). Hatırlama zamanının sınırlı olduğu durumda
yerleştirme metodunun etkinliği. İ.Ü Tecrübi Psikoloji Çalışmaları Dergisi, 21, 203-213.
Ayçiçeği, A., Torbalı, N. & Karslı, A. (1999). Tekrarlama kolaylaştırıcısı etkisinin sınırları. İ.Ü.
Tecrübi Psikoloji Çalışmaları Dergisi, 21, 191-201.
Ayçiçeği, A. & Aydemir, N. (1999). Zekanın müzik yeteneğine etkisi. İ.Ü Tecrübi Psikoloji
Çalışmaları Dergisi, 21, 242-246.
Ayçiçeği, A. & Yüceil, S. (1999). Soyut kelimeler de somut kelimeler kadar hatırlanabilir mi?
İ.Ü Tecrübi Psikoloji Çalışmaları Dergisi, 21, 233-239.
Ayçiçeği, A., Doğan, Z. & Gönenç, E. (1999). Eşanlamlı, zıt anlamlı ve anlamca ilgili kelimeler
kendileriyle ilgili olmayan kelimelerin tanınmasına ket vurmakta mıdır? İ.Ü. Tecrübi Psikoloji
Çalışmaları Dergisi, 21, 183-190.


















Ayçiçeği, A. & Özdemir, E. (1999). Zihinde yeniden inşa. İ.Ü Tecrübi Psikoloji Çalışmaları
Dergisi, 21, 215-220.
Ayçiçeği, A., Tunoğlu, S. & Karagöz, S. (1999). Eşanlamlı, zıt anlamlı ve anlamca ilgili
kelimelerin hafızdaki yeri. İ.Ü Tecrübi Psikoloji Çalışmaları Dergisi, 21, 171-182.
Ayçiçeği, A., Özdemir, E. & Yurtsever, A. (1999). Kosslyn, Ball ve Reiser’in harita öğrenme
deneyine farklı bir yaklaşım. İ.Ü Tecrübi Psikoloji Çalışmaları Dergisi, 21, 221-232.
Ayçiçeği, A., Göçmen, M. & Bal, E. (1999). Hatırlama zamanının sınırlı olduğu durumda
yerleştirme metodunun etkinliği. İ.Ü Tecrübi Psikoloji Çalışmaları Dergisi, 21, 203-213.
Ayçiçeği, A. (1999). Resmin tanımaya etkisi. İ.Ü Tecrübi Psikoloji Çalışmaları Dergisi, 21, 93110.
Ayçiçeği, A., Dinn, W. M. & Harris, C. L. (2002). Neuropsychological function in obsessivecompulsive personality with schizotypal features. Bulletin of Clinical Psychopharmacology, 12
(3), 121-125.
Ayçiçeği, A., Harris, C. L. & Dinn, W. (2002). Parenting style and obsessive-compulsive
symptoms and traits in a student sample. Clinical Psychology and Psychotherapy, 9, 406-417.
Dinn, W. M., Harris, C. L.,
Ayçiçeği, A., Greene, P. & Andover, M. S. (2002). Positive and negative Schizotypy in a
student sample: Neurocognitive and clinical correlates. Schizophrenia Research, 56(1-2), 171185.
Ayçiçeği, A. & Harris, C. L. (2002). How are letters containing diacritics represented?
Repetition blindness for Turkish words. European Journal of Cognitive Psychology, 14(3), 371382.
Ayçiçeği, A. & Peynircioğlu, Z. P. (2002). Effects of bilingual and monolingual presentations
and time on Concept- and Language-Matching Tasks. Psychological Reports, 91, 17-27.
Ayçiçeği, A., Dinn, W. M. & Harris, C. L. (2003). Assesing adult attention-deficit / hyperactivity
disorder: The Current Symptoms Scale (Turkish Version). Psychopathology, 36, 160-167.
Ayçiçeği, A., W. M. Dinn, C. L. Harris & Erkmen. (2003). Neuropsychological Function in
Obsessive-Compulsive Disorder: Effects of Comorbid Conditions on Task Performance,
European Psychiatry, 18, 5, 241-248.
Ayçiçeği, A., Dinn, W. M. & Harris, C. L. (2003). Prefrontal lob nöropsikolojik test bataryası:
Sağlıklı yetişkinlerden elde edilen test sonuçları. İ.Ü Psikoloji Çalışmaları, 23, 1-26.
Harris, C. L, Ayçiçeği, A. & Gleason, J. B. (2003). Taboo words and reprimands elicit greater
autonomic reactiviy in a first than in a second language. Applied Psycholingusitics, 24, 561578.
Dinn, W. M., Harris, C. L. & Ayçiçeği, A. (2004). Cigarette smoking in a student sample:
Neurocognitive and clinical correlates. Addictive Behaviors, 29,1, 107-26.
Dinn, W. M., Harris, C.L., Ayçiçeği, A, Greene, P., Marcinkiewicz, J.A.& Reilly, C. (2004).
Neurocognitive Function in Borderline Personality Disorder, Progress in Neuro
Psychopharmacology and Biological Psychiatry, 28, 329-341.
Ayçiçeği, A., Dinn, W.M., & Harris, C.L. (2004). Obsessive-Compulsive Disorder: Patterns of
Axis-II Comorbidity, International Journal of Psychiatry in Clinical Practice, 8, 85-89.
Ayçiçeği, A. & Harris, C.L. (2004). Bilinguals’ Recall and Recognition of Emotion Words,
Cognition and Emotion, 18, 977-987.















Ayçiçeği, A., Dinn, W.M., & Harris, C.L. (2005). Validation of Turkish and English Versions of
the Schizotypal Personality Questionnaire- B, European Journal of Psychological Assessment,
21, 34-43.
Dinn, W.M., Ayçiçegi-Dinn, A., Robbins, N.C., & Harris, C.L. (2005). Migraine Headache and
Obsessive-Compulsive Symptoms in a Student Sample, Bulletin of Clinical
Psychopharmacology,15, 174-181.
Caldwell-Harris, C.L & Ayçiçeği, A. (2006). When personality and culture clash: The
psychological distress of allocentrics in an individualistic culture and idiocentrics in a
collectivist culture. Transcultural Psychiatry, 43(3), 331-361.
Ayçiçegi-Dinn, A ., Dinn, W.M. ve Caldwell-Harris, C.L. (2008). T he Temporolimbic
Personality: A Cross-National Study, The European Journal of Psychiatry, 22 (4) 211-244.
Caldwell-Harris, C.L. ve Ayçiçegi-Dinn, A. (2009). Emotion and Lying in a Non-Native
Language,International Journal of Psychophysiology, 71, 193-204.
Ayçiçegi-Dinn , A ., Dinn, W.M. ve Caldwell-Harris, C.L. (2009). Obsessive Compulsive
Personality Traits: Compensatory Response to Executive Function Deficit? International
Journal of Neuroscience, 119, 600-608.
Ayçiçegi-Dinn, A. ve Caldwell-Harris, C.L. (2009). Emotion Memory Effects in Bilingual
Speakers: A Levels-of-Processing Approach, Bilingualism: Language and Cognition.
Ayçiçegi-Dinn, A. ve Kagitçibasi, Ç (2010). The value of Children for Parents in the Minds of
Emerging Adults. Cross-Cultural Research. 44 , 174-205.
Ayçiçegi-Dinn, A. ve Caldwell-Harris, C.L. (2011). Individualism-collectivism among Americans,
Turks and Turkish immigrants to the U.S. International Journal of Intercultural Relations, 35,
9-16.
Aycicegi-Dinn, A., Dervent-Ozbek, S., Yazgan, Y., Bicer, D & Dinn, W.M. (2011).
Neurocognitive correlates of adult attention-deficit/hyperactivity disorder in a Turkish
sample. ADHD Attention Deficit and Hyperactivity Disorders, 3(1), 41-52.
Ayçiçegi-Dinn, A. & Dinn., W. (2011). Efficacy of an alternative smoking cessation treatment.
Journal of Addictive Diseases, 30 (4):368-81 .
Aycicegi-Dinn, A., & Dinn, W.M. (2012). Rey Complex Figure Test Profile of Turkish Adults.
Archives of Neuropsychiatry, 49, 145-151.
Dinn, W., Dinn, A., Şişman, S. (2013). Neurocognitive and Clinical Corralates of Compulsive
Hoarding, Procedia-Social and Behavioral Science, 82, 335-359.
Ayçiçegi-Dinn, A. ve Caldwell-Harris, C.L. (2013). Vertical collectivism, family-consciousness
and urbanization in Turkey. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 12 (47), 232-251.
Caldwell-Harris, C.L., & Aycicegi-Dinn, A. (2014). Emotional phrases don’t feel as strong in a
foreign language: Physiological studies. Impuls – The Psychology Journal of the University of
Oslo, 3, 108-115.
Bildiriler / Posterler

Ayçiçeği, A. & Harris, C. L. (2000). How are letters containing diacretics represented?
Evidence from Turkish repetition blindness. Psychonomic Society 41st Annual Meeting’de
sunulmuş poster, New Orleans.
















Ayçiçeği, A. & Peynircioğlu, F. Z. (2000). Effects of bilingual and monolingual presentations on
concept-and-language-matching tasks. Eastern Psychological Association (EPA)’de sunulmuş
poster, Baltimore.
Harris, C.L. & Ayçiçeği, A. & Morris, A. L. (2001). Words “blinded” due to repeated letters
show priming in word-stem completion. 5th Annual Perception and Attention MiniConference, Psychonomic Society Meeting’de sunulmuş bildiri, Orlando Florida.
Harris, C. L., Ayçiçeği, A. & Gleason, J. B. (2002). Are taboo words less arosing when spoken in
a second language. 9th 2002 Annual Meeting of the Cognitive Neuroscience Society’de
sunulmuş poster, San Francisco.
Harris, C. L., Ayçiçeği, A. & Gleason, J. B. (2002). Taboo and emotion laden words elicit
greater autonomic reactivity in a first than in a second language. Eastern Psychological
Association’da (EPA) sunulmuş bildiri, Boston.
Ayçiçeği, A. & Harris, C. L. (2003). Emotional resonance differs for words and phrases in first
and second languages. Eastern Psychological Association (EPA)’da sunulmuş poster,
Baltimore.
Harris, C. L., Ayçiçeği, A.& Dinn, W. M. (2003). Neuropsychological function in obsessivecompulsive disorder: Effects of comorbid conditions on task performance. Eastern
Psychological Association (EPA)’da sunulmuş poster, Baltimore.
Ayçiçeği, A., Harris, C. & Dinn, W. (2004). Migrane headche and obsessive compulsive
symtoms in a student sample. Eastern Psychological Association (EPA)’da sunulmuş
bildiri,Washington DC.
Ayçiçeği, A. & Harris, C. (2004). Taboo words: arousal, memory, and cross-cultural ıssues.
Sempozyum, Eastern Psychological Association (EPA),Washington DC.
Ayçiçeği, A., Dinn, W.M., & Harris, C.L. (2005). Obsessive-Compulsive Personality Response to
Executive Function Deficit, Eastern Psychological Association (EPA), Boston.
Ayçiçeği-Dinn, A. & Dinn, W.M. (2006). Schizotypal Personality and Executive Dysfunction in
Turkish Sample, International Neuropsychology Conference, Boston.
Caldwell-Harris, C.L., Sanchez, N., Ventura, B., Angun, C. ve Ayçiçegi-Dinn, A. (2007).
Preferring to Lie in L1 vs L2: Is Emotionality or Proficiency More Important? Annual Meeting
of the Association for Psychological Science, Washington DC.
Ayçiçegi-Dinn, A. ve Caldwell-Harris, C.L. (2008). Emotion and Lying in a Non-Native
Language, Eastern Psychological Association (EPA), May 13-16, Boston .
Sisman, S., Ayçiçegi-Dinn, A. ve Dinn, W. M. (2008). Cigarette Smoking: Clinical Presentation
and Neuropsychological Performance Profile, Cognition V: International Cognitive
Neuroscience Meeting, May 17- 21, Divan Mares Hotel, Marmaris.
Dervent Özbek S., Ayçiçegi-Dinn, A., Yazgan Y., Biçer D. ve Dinn W. (2008). Adult Attention
Deficit Hyperactivity Disorder: Neurocognitive Correlates, 10th International Conference on
Cognitive Neuroscience , September 1-5, Bodrum.
Sisman, S., Ayçiçegi-Dinn, A. ve Dinn, W. M. (2008). Davranissal Aktivasyon
Sistemi/Davranissal Inhibisyon Sistemi Ölçegi’nin Üniversite Ögrencileri Için Güvenirlik ve
Geçerlilik Çalismasi, 15. Ulusal Psikoloji Kongresi, Istanbul.
Karadeniz, Y.A., Ayçiçegi-Dinn, A. ve Dinn, W. M. (2008). Otistik Çocuklarin Aileleri:
Nörobilissel ve Klinik Bulgular, 15. Ulusal Psikoloji Kongresi, Istanbul.









Karagöz, A., Ayçiçegi-Dinn, A. ve Dinn, W. M. (2008). Obsesif Kompulsif Bozuklukta Sigara
Kullanimi ve Komorbidite, 15. Ulusal Psikoloji Kongresi, Istanbul.
Akar, Ö., Ayçiçegi-Dinn, A. ve Dinn, W. M. (2008). Pazarlama Sektöründe Çalisanlarin Kisilik
Özelliklerinin Karsilastirilmasi, 15. Ulusal Psikoloji Kongresi, Istanbul.
Brockhaus, R, Ayçiçegi-Dinn, A., Juday, M., Kok, P., Yavuz, A., Stevens, A. ve Thies, E. (2009). Is
Answering “Yes” and “No” a culturally distinct Response Style? Huba’s Runs Test applied to
MMPI in German and Turkish normal and litigant Samples, The First European Symposium on
Symtom Validity Assessment, May 8-9, Germany .
Ayçiçegi-Dinn, A. ve Caldwell-Harris, C.L. (2009). Is It More Anxiety-Provoking to Lie in a First
or Second Language? A Skin Conductance and Rating Study, International Conference on
Cognitive and Neural Systems (ICCNS), May 27-30, Boston, USA.
Tekin, S., Göz, I., Ayçiçegi-Dinn, A. (2010). Görgü Tanikliginda Bellek Yanilmasi: ‘Olay Sonrasi
Yanlis Bilgi Etkisi’nde Kategori Faktörünün Rolü, 16. Ulusal Psikoloji Kongresi, 14-17 Nisan,
Mersin.
Sunar, D. & Aycicegi-Dinn, A. (2011). Cross-Cultural and Regional Variation in Childrearing
Practices and Their Correlates. International Association for Cross-Cultural Psychology
(IACCP) Regional Conference ‘de sunulmus sözlü bildiri, 30 Haziran-3 Temmuz 2011, Istanbul,
Türkiye.
Ayçiçegi-Dinn A., Tekin S., Şişman S., Dinn W. M. (2011). Efficacy of an Alternative Smoking
Cessation Treatment. 82nd Annual Meeting of the Eastern Psychological Association’de
sunulmuş poster, 10-13 Mart 2011, Hyatt Regency Hotel, Cambridge, MA , Amerika Birleşik
Devletleri.
Ayçiçeği-Dinn, A., Şişman, S. & Caldwell-Harris, C. (2012). Does Attending English-Language
University Diminish Abilities in the Native Language? Data from Turkey. World Conference on
Psychology & Sociology’de sunulmuş poster bildiri, 28 Kasım-1 Aralık, 2012, Kemer-Antalya.
Dinn, W. M., Şişman, S. & Ayçiçeği-Dinn, A. (2012). Neurocognitive and Clinical Correlates of
Compulsive Hoarding. World Conference on Psychology & Sociology’de sunulmuş sözel
bildiri, 28 Kasım-1 Aralık, 2012, Kemer-Antalya.
Proje ve Araştırmalar
Uluslararası Projeler
Proje Adı: Effects of Bilingual and Monolingual Presentations and Time on Concept-and-LanguageMatching Tasks (American Üniversitesi, Psikoloji Bölümü, Washington D.C).
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 1997.
Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Ayşe Ayçiçeği.
Proje Grubu: Prof. Dr. Zehra Peynircioğlu.
Proje Adı: Repetition Blindness Using Recall, Recognition and Word Stem Completion (Boston
Üniversitesi Psikoloji Bölümü, Dil Laboratuarı).
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 1999-2000.
Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Ayşe Ayçiçeği.
Proje Grubu: Prof.Dr. Catherine Harris.
Proje Adı: Prefrontal Subsystems and Personality: Neuropsychological and Clinical Correlates (Boston
Üniversitesi Nöropsikoloji Laboratuarı).
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 2000.
Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Ayşe Ayçiçeği.
Proje Grubu: Prof.Dr. Catherine Harris ve Wayne M. Dinn.
Proje Adı: Parenting Styles and Value of Children (Boston Üniversitesi Psikoloji Bölümü, Dil
Laboratuarı).
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 2001.
Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Ayşe Ayçiçeği.
Proje Grubu: Prof.Dr. Catherine Harris.
Proje Adı: Bilingualism, Emotion, and Autonimic Reactivity (Boston Üniversitesi Psikoloji Bölümü, Dil
Laboratuarı).
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 2001.
Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Ayşe Ayçiçeği.
Proje Grubu: Prof.Dr. Catherine Harris.
Proje Adı: Bilingualism, Lie and Autonimic Reactivity (Boston Üniversitesi Psikoloji Bölümü, Dil
Laboratuarı).
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 2003.
Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Ayşe Ayçiçeği.
Proje Grubu: Prof. Dr. Catherine Harris.
Proje Adı: Depression and culture (Boston Üniversitesi Psikoloji Bölümü, Nöropsikoloji Laboratuarı).
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 2004-2009.
Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Ayşe Ayçiçeği.
Proje Grubu: Prof. Dr. Catherine Harris.
Ulusal Projeler
Proje Adı: Ailede Çocuğun Değeri, Aile Araştırma Kurumu tarafından desteklenmiştir.
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 1992-1993.
Proje Yürütücüsü: Makro Araştırma Grubu.
Proje Grubu: Doç. Dr. Ayşe Ayçiçeği, Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı, Prof. Dr. Ayla Oktay.
Proje Adı: Türkiye’de Adölesanların Sorunları ve Bunlara İlişkin Politikalar, Aile Araştırma Kurumu
tarafından desteklenmiştir.
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri:1994-1995.
Proje Yürütücüsü: Makro Araştırma Grubu.
Proje Grubu: Doç. Dr. Ayşe Ayçiçeği, Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı.
Proje Adı: Çocuğa Verilen Değer ve Çocuk Yetiştirme Biçimi: Amerikan ve Türk Aile Yapısının
Karşılaştırılması, İstanbul Üniversitesi Araştırma Fonu tarafından desteklenmiştir.
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 2002-2003.
Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Ayşe Ayçiçeği.
Proje Adı: Yetişkinlikte Dikkat Bozukluğu/Hiperaktivite Bozukluğunu Ölçmeye Yarayan Bir Testin
Türkiye’ye Adaptasyonu ve Normlarının Belirlenmesi, İstanbul Üniversitesi Araştırma Fonu tarafından
desteklenmiştir.
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 2004-2005.
Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Ayşe Ayçiçeği-Dinn.
Proje Adı: Şizotipal Kişilik Bozukluğu Ölçeğinin Türkiye’ye Adaptasyonu ve Normlarının Belirlenmesi,
İstanbul Üniversitesi Araştırma Fonu tarafından desteklenmiştir.
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 2005- 2007.
Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Ayşe Ayçiçeği-Dinn
Proje Adı: Rey Karmaşık Şekil Testi ve Tanıma Testinin, Değişik Yaş ve Eğitim Düzeyindeki Normal
Populasyon İçin Normlarının Tespiti (TÜBİTAK Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Grubu (SOBAG)
tarafından desteklenmiştir.)
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 2006- 2007.
Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Ayşe Ayçiçeği-Dinn
Proje Grubu: Arş. Gör. Simge Şişman.
Proje Adı: İngilizceyi Yabancı Bir Dil Olarak Öğrenmede Duygusal Tepkinin Rolü, ( TÜBITAK-1010
EVRANA projesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Arastirma Grubu (SOBAG) tarafından desteklenmiştir.)
Baslangiç ve Bitis Tarihleri: 2008- 2011.
Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Ayse Ayçiçegi-Dinn
Proje Grubu: Prof.Catherine Caldwell-Harris.
Proje Adı: R.I.S.E. Cihazının Etkinliğinin Araştırılması, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi adına
Baslangiç ve Bitis Tarihleri: 2008-2010.
Proje Yürütücüsü: Prof.Dr.Ayse Ayçiçegi-Dinn
Proje Grubu: Prof.Dr.Ayse Ayçiçegi-Dinn, Wayne M.Dinn, Simge Sisman, Serra Tekin
Proje Adı: Depresyonun Nedenleri Ölçegğnin İngilizce Formunun Güvenirliğinin Tespiti, (İstanbul
Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir.)
Baslangiç ve Bitis Tarihleri: 2009- 2010.
Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Ayse Ayçiçegi-Dinn.
Proje Adı: Kelime Oyunu İçeren (Cinas) Şakaların Değerlendirmesi, (İstanbul Üniversitesi Bilimsel
Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmektedir.)
Baslangiç ve Bitis Tarihleri: 2011- 2013.
Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Ayse Ayçiçegi-Dinn.
Proje Adı: İş Bulma İmkanı Kısıtlı Bölümlerde Okuyan İstanbul Üniversitesi Öğrencilerine Yönelik
Görüntü Yönetmenliği ve Video Editörlüğü Eğitimleri (İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma
Projeleri Birimi tarafından desteklenmektedir.)
Proje Tarihi: 2013
Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Ayşe Ayçiçeği Dinn
Ödüller/Burslar






TUBA Post-Doktora Yurt Dışı Bursu, 1997.
İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Ödülü, 2003.
İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Ödülü, 2004.
İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Ödülü, 2005.
TÜBİTAK-Hızlı Destek Projesi, 2006
TÜBİTAK-1010 EVRANA, 2008-2011
ÇALIŞMA ALANLARI
* Nöropsikoloji: Orbitofrontal ve dorsolateral bozukluğa duyarlı bazı nöropsikolojik ve kişilik
testlerinin standardizasyonu.
* Orbitofrontal ve dorsolateral bozuklukla ilişkili bazı psikiyatrik hastalıkların nöropsikolojik açıdan
incelenmesi.
* Dil Psikolojisi.
* Kültürlerarası Psikoloji.
DANIŞMANI OLDUĞU DOKTORA TEZLERİ
Şişman, S. (devam ediyor). Hemisferik Asimetri ve Nöropsikolojik Performans.
DANIŞMANI OLDUĞU YÜÜKSEK LİSANS TEZLERİ
Hocaoğlu, S. (devam ediyor). İki Dil Konuşanlarda Ahlak Gelişimi.
Tekin, S. (2009). Görgü Tanıklığı: Olay SonrasıYanlış Bilgide Kategori Faktörünün Etkisi.
Şişman, S. (2008). Sigara Kullanımı: Klinik Sunum ve Nöropsikolojik Performans Profili.
Özbek, S. D. (2006). Erişkin Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (EDHB): Klinik Sunum ve
Nöropsikolojik Performans Profili.
Memiş, Ö. (2007). Renk Algısının Beyindeki Algısal Organizasyonun Bireysel Farklılıklar Metoduyla
Değerlendirilmesi.
Karadeniz A. Y. (2007). Otistik Çocukların Ebeveynleri: Nörobilişsel ve Klinik Bulgular.
Karagöz, A. (2007). Obsesif Kompulsif Bozuklukta Sigara Kullanım Alışkanlığının İncelenmesi.

Benzer belgeler

Prof.Dr. Ayşe AYÇİÇEĞİ DİNN

Prof.Dr. Ayşe AYÇİÇEĞİ DİNN  Kayaalp, Z., Ayçiçeği, A., Çavaş. S. & Çavaş, M. (1995). Ailede Çocuk Eğitimi. Bizim Büro Basımevi, Ankara.  Ayçiçeği, A (Çeviri Editorü) (2005). Psikolojide Deneysel Yönteme Giriş: Vaka Yaklaşı...

Detaylı

PROF. DR. AYŞE AYÇİÇEĞİ-DİNN`İN ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER

PROF. DR. AYŞE AYÇİÇEĞİ-DİNN`İN ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER 15. Sisman, S., Ayçiçeği-Dinn, A. ve Dinn, W. M. “Cigarette smoking: Clinical presentation and neuropsychological performance profile,” Cognition V: International Cognitive Neuroscience Meeting’de ...

Detaylı