6A_liana_dagdevirenel

Yorumlar

Transkript

6A_liana_dagdevirenel
ad soyad: liana dagdevirenel
sınıf:6a
ÇOCUK
H A K L A RI
BENİM İŞİM İŞÇİLİK DEĞİL ÖĞRENCİLİK!
Madde 28: Çocuğun Eğitim Hakkı
Madde 32: Çocuk İşçiliği
MA DD E 2 8 Ç OC U Ğ UN -EGITIM H A KKI
MADDE 28:
1. Taraf Devletler, çocuğun eğitim hakkını kabul
ederler ve bu hakkın fırsat eşitliği temeli üzerinde tedricen
gerçekleştirilmesi görüşüyle özellikle:
İlk öğretimi herkes için zorunlu ve parasız
Baba Beni Okula Gönder
Günaydın baba
Seni seviyorum
hale
getirirler;
Orta öğretim sistemlerinin genel olduğu kadar mesleki
nitelikte de olmak üzere çeşitli biçimlerde örgütlenmesini
teşvik ederler ve bunların tüm çocuklara açık olmasını
sağlarlar ve gerekli durumlarda mali yardım yapılması ve
öğretimi parasız kılmak gibi uygun önlemleri alırlar;
Uygun bütün araçları kullanarak, yüksek öğretimi
yetenekleri doğrultusunda herkese açık hale getirirler;
Eğitim ve meslek seçimine ilişkin bilgi ve rehberliği
bütün çocuklar için elde edilir hale getirirler;
Okullarda düzenli biçimde devamın sağlanması ve
okulu terketme oranlarının düşürülmesi için önlem alırlar.
Bak güzel kızın büyüdü
Bugün okullar açılıyor
Arkadaşlarım hazırlandı
Ayşe, Esra, Fatma
O küçücük Elif bile
Babasının elinden tutmuş
Okula gidiyor
Kalk ne olur
Ayırma beni onlardan
Okulumdan
Öğretmenimden
Baba beni okula gönder
Okumayı yazmayı
Şarkı türkü söylemeyi
Oyun oynamayı
Paylaşmayı
Benim yerim burası değil okul!
Arkadaşlığı dostluğu
Bilgiyi beceriyi
Benim işim öğrencilik bu hakkı bana çok
görmeyin!
Kendime güvenmeyi
Görüşlerim ve düşüncelerim:
Küçük yaştaki çocukların bence en büyük
hakkı okulla gitmek. Bu hakkı çocukların
elinden almayın onlar iş veya evlilik
çağında değil okul çağındalar. Okula
gitmeliler çünkü okulda öğrendiği bilgileri
her yerde kulanır. Ülkemiz cahil kalmasın.
Ne olur lütfen
Çok görme bana
Geleceğe umutla bakmam için
Baba beni okula gönder
Cafer Akyol
Video:http://m.youtube.com/watch?
v=9Jca31ziWk0&desktop_uri=%2Fwatch%3Fv
%3D9Jca31ziWk0
MA DD E 2 8 Ç OC U Ğ UN -EGITIM H A KKI
Bu konuda çalışan sivil toplum örgütlerinde biri olan Baba
Beni Okula Gönder'in amaçları:
Bu kampanyanın amacı Türkiye’de ekonomik yetersizlik ve
aile baskısı gibi nedenlerle okulla bağlantısını koparmak zorunda
kalmış kızlarımızın yeniden okula kazandırılmasıdır.
Bu
kızlarımızın önemli bir bölümü de aileleri okula göndermek
istediği halde köylerinde okul bulunmadığı, okul bulunan en
yakın yerleşkede ise yurt olmadığı için okula devam
edememektedir. Kampanya, okula devam edecek kızlarımız için
kız yurtları yapımını ve burs sağlanmasını amaçlamaktadır.
Böylece kızlarımızın okuyan, düşünen, karar veren bireylere
dönüşmesi amaçlanmaktadır.
Elbette en önemlisi,
kadınlarımızın işgücüne ve karar mekanizmalarına katılımlarının
sağlanmasıdır.
Kaynak:www.bbog.org
Şiir:Baba Beni Okula Gönder
Günaydın baba
Seni seviyorum
Bak güzel kızın büyüdü
Bugün okullar açılıyor
Arkadaşlarım hazırlandı
Ayşe, Esra, Fatma
O küçücük Elif bile
Babasının elinden tutmuş
Okula gidiyor
Kalk ne olur
Ayırma beni onlardan
Okulumdan
Öğretmenimden
Baba beni okula gönder
Okumayı yazmayı
Şarkı türkü söylemeyi
Oyun oynamayı
Paylaşmayı
Arkadaşlığı dostluğu
Bilgiyi beceriyi
Kendime güvenmeyi
Çok görme bana
Geleceğe umutla bakmam için
Ne olur lütfen
Baba beni okula gönder
Cafer Akyol
October 23, 2013
MA DD E 3 2 Ç OC U K I ŞÇI L I Ğ I
MADDE 32:
1. Taraf Devletler, çocuğun, ekonomik sömürüye ve
Slogan:Çocukları çalıştırmayın onlar için bunlar çok
tehlikeli ve zararlıdır.
her türlü tehlikeli işte ya da eğitimine zarar verecek ya da
sağlığı veya bedensel, zihinsel, ruhsal, ahlâksal ya da
Görüşlerim ve düşüncelerim:
toplumsal gelişmesi için zararlı olabilecek nitelikte
Bence çocuk işçiliği çok yanlış ve tehlikeli bir şey çünkü yaptıkları iş
çalıştırılmasına karşı korunma hakkını kabul ederler.
fabrikada veya kirli havanın olduğu bir yerde çalışıyorlarsa ise
hayatlarını çok büyük atmış olurlar. Bu işi yaparken diğer haklarını
2. Taraf Devletler, bu maddenin uygulamaya
konulmasını sağlamak için yasal, idari, toplumsal, ve eğitsel
her önlemi alırlar. Bu amaçlar ve öteki uluslararası
da çiğneyebilirler mesela bu işi yaparken okula gitmiyor ise eğitim
hakkına karşı geliyor oluyorlar. Bu işlerde keskin tehlikeli ve yaşına
uygun olmayan bir ağlet kullanıyorlarsa bir yerlerine zarar verebilirler.
belgelerin ilgili hükümleri gözönünde tutularak, Taraf
Devletler özellikle şu önlemleri alırlar:
İşe kabul için bir ya da birden çok asgari yaş sınırı
tespit ederler,
Çalışmanın saat olarak süresi ve koşullarına ilişkin
uygun düzenlemeleri yaparlar,
Bu maddenin etkili biçimde uygulanmasını sağlamak
için ceza veya başka uygun yatırımlar öngörürler.
Çocuk işçi çalışlırma kuralları:
İş Kanunu’na göre, okula devam eden çocukların eğitim
dönemlerindeki çalışma süreleri, eğitim saatleri dışında olmak
üzere en fazla günde iki saat ve haftada on saat olabilir.
İlköğretimi tamamlamış ve okula gitmeyen 15 yaşından küçük
çocukların çalışma süresi günde yedi saat ve haftada otuz beş
saatten fazla olamaz; bu gruptaki gençlerden on beş yaşını
tamamlamış olanların çalışma süreleri günde sekiz, haftada kırk
saate kadar arttırabilir. Dinlenmelerde olmalıdır. Gece
döneminde dinlenme, hafta tatili, ulusal bayram, genel tatil
günlerinde dinlenme ve yıllık ücretli izin haklarını
kapsamaktadır. Çocuğa aralarda izinler vermeliler. Çocuğa
şiddet göstermemelilerdir.
Kaynak: blok.radikal.com.tr
Slogan:Çocukları çalıştırmayın onlar için bunlar çok tehlikeli ve
zararlıdır.