Atıksu Ana Kollektörlerinde Hacim Ölçümleri

Yorumlar

Transkript

Atıksu Ana Kollektörlerinde Hacim Ölçümleri
I N S T R U M E N TAT I O N F O R WAT E R I N D U S T R Y
Türkiye için sunum
İyi günler!
© NIVUS
11.04.2012
I N S T R U M E N TAT I O N F O R WAT E R I N D U S T R Y
ÇALIŞMA ALANLARI
Tüm Noktalar İçin Mükemmel Çözümler
Kanalizasyon
Ağları
Atık Su Arıtma
Tesisleri
Kentsel İzleme
Ölçüm Hizmetleri
Portatif ve sabit
ölçüm sistemleri
GPRS veri aktarım
modülleri ile Her an
seviye ve akış
hızının takibi
izlenmesi
mümkündür.
Atık su arıtma
tesislerini sürekli
olarak takip ve
kontrol etmek için,
Akış Hızı (debi),
Seviye ve Su Kalitesi
ölçüm cihazları.
Bütün çözümleri
birarada sunuyoruz,
Cihaz satışı ve
uygulamasından,
ölçüm hizmetine
kadar, istenen
sıklıkta ve noktada
ölçüm hizmeti
sağlıyoruz
© NIVUS
11.04.2012
Doğal yataklar,
Nehirler
Doğal yataklarda
ölçüm yaparak,
debinin takibini,
taşkın koruma
planları ve hidrolik
modeller için veri
sağlamak amacıyla
Endüstri
Su temini ve
dağıtımı
Enerji santralleri için
giriş ve çıkışlarda
verim
hesaplamalarında,
soğutma suyu giriş
çıkışlarında proses
içinde ölçümler için
çözümler
Derin kuyularda
seviye ve basınç
ölçümleri, su artıma
tesislerinin
çıkışlarında ölçümler
2
I N S T R U M E N TAT I O N F O R WAT E R I N D U S T R Y
DEBİ ÖLÇÜMLERİ
• Bütün uygulamalar için
DEBİ
ölçümleri
Tam dolu yarı dolu borularda, atık yada temiz sularda kanallarda, doğal yataklarda, basınçlı
borularda ölçüm için Portatif yada sabit ölçüm sistemleri
© NIVUS
11.04.2012
3
I N S T R U M E N TAT I O N F O R WAT E R I N D U S T R Y
KANALLAR
 6 metre genişliğinde
kanal
 3 adet çapraz
korelasyon sensörü
 Hava ultrasonik seviye
sensörü
 Taşkın anında debi
ölçümleri
© NIVUS
11.04.2012
I N S T R U M E N TAT I O N F O R WAT E R I N D U S T R Y
Uygulamalar ve Referanslar – Çapraz Korelasyon Teknolojisi
Viyana Ana Planlar (Masterplan)
Yağmur ile artan suyun yönetimi için bir örnek
Description:
Tanımlama
Tüm
Due
Rain
It
Meanwhile
The
starts
stops
volume
rain
RHSK
LDS
buffer
to
kanllar
is the
falling
raining
tointensity
israin
capacity
heavy
reached
there
nearly
tamamen
flow
over
on
on
over
rate
is
rain
on
the
left
completely
the
also
of
its
the
the
to
left
the
side
LDS
boş
whole
maximum
the
no
whole
right
side
incoming
of
is
more
HKA
city.
the
completely
side
empty
of
city
the
becomes
Danube
rain
buffer
is
of
volume
Danube
due
Vienna.
on the
to
flowhigher
higher
increasing.
capacity.
river.
right
the
available.
rate
side
On
than
the
isofpumping
higher
18
the
right
m3/s.
Danube
side
than
rate.
some
the
river.
pumping
rain is still
rate of
The outflow
Tüm
kanallarofbir
thesonraki
RHSKyağmur
is increased.
için uygun
the PWDI.
falling,
beginning to become less and less.
Therefore
The
bufferof
pumping
buffers
need
RHSK
the
LDS
isare
the
still
PWDI
out
are
filled
RHSK
indicating
flow
slowly
isand
reduced.
of
is the
by
also
becoming
ataking
RHSK
very
reduced.
The
small
into
isfull.flow.
Pumping
Sistem
kuru
PWDI
geçen
is increased
hava şartları
as long
için. as the
reduced
maximum
The
account
buffer
the
bybuffer
are
volume
the
maximum
becoming
regulating
capacity
of the
HKA
LDS
full.
is
valve
incoming
reached
is RA18.
completely
here,
flow
sum regulating
pump
flow rate
PWDI
tovalves
the
is increasing
HKA
less
the
than
pumping
18
The
mayisopen
too.
in
the
use,
emptying
but theofemptying
the buffers
hasstarts.
stopped.
rate.RHSK is
Regulating
m³/s.
The
valve
filling.
Kaisermühlen
The regulating
andvalves
closing
valve
Prater
It
is being
Brünner
knots
emptied.
become
Straße active.
become active.
© NIVUS
11.04.2012
5
I N S T R U M E N TAT I O N F O R WAT E R I N D U S T R Y
DEBI ÖLÇÜMLERI – ÖRNEK ÇALIŞMALAR
KANAL KAPASİTESİ ÖLÇÜMLERİ
© NIVUS
11.04.2012
I N S T R U M E N TAT I O N F O R WAT E R I N D U S T R Y
DEBI ÖLÇÜMLERI – ÖRNEK ÇALIŞMALAR
KANAL KAPASİTE ÖLÇÜMLERİ
© NIVUS
11.04.2012
I N S T R U M E N TAT I O N F O R WAT E R I N D U S T R Y
UYGULAMA VE REFRANSLAR
Viena’ daki kanal yapıları
© NIVUS
11.04.2012
I N S T R U M E N TAT I O N F O R WAT E R I N D U S T R Y
DEBI ÖLÇÜMLERI – ÖRNEK ÇALIŞMALAR
Kanal Kapasite Ölçümleri
© NIVUS
11.04.2012
I N S T R U M E N TAT I O N F O R WAT E R I N D U S T R Y
DEBI ÖLÇÜMLERI
Kanal Kapasite Ölçümleri
© NIVUS
11.04.2012
I N S T R U M E N TAT I O N F O R WAT E R I N D U S T R Y
AKıŞ PROFILLERI
Pürüzlülüğün Hız, seviye ve akış profillerine etkileri
Normal pürüzlülükte bir boru
Pürüzsüz Boru
flowing
v ~ 0- 0,6m/s
Vsurface
streaming
v ~ 0,6-1,8m/s
Vsurface
hpart = 1/3 DN
shooting
v >~ 1,8m/s
Vsurface
hpart = 1/3 DN
flowing:
v ~ 0- 0,6m/s
streaming
v ~ 0,6-1,8m/s
Vsurface
Vsurface
shooting
v >~ 1,8m/s
Vsurface
hpart = 1/3 DN
hpart = 1/3 DN
V
average
Artan Hız ve yükselen seviyeye göre pürüzlülüğün
kesit alandaki etkileri
Flow level hpart << 1/3 DN
vorticity only,
no flow profile
shaping
© NIVUS
11.04.2012
Flow level hpart < 1/3 DN
Flow level hpart > 1/3 DN
whirl band going
down, increasing
flow profile shaping
minimum
whirl band,
good flow profile
shaping
Aynı seviyede ancak farklı pürüzlülükteki boruların
Kesit alanları
slight roughness
strong
flow profile shaping,
small whirl band
medium roughness
low
flow profile shaping,
medium whirl band
strong roughness
almost no
flow profile shaping,
broad whirl band
I N S T R U M E N TAT I O N F O R WAT E R I N D U S T R Y
UYGULAMA VE REFERANSLAR
Vinea’ daki kanallara sensör montajı
© NIVUS
11.04.2012
I N S T R U M E N TAT I O N F O R WAT E R I N D U S T R Y
DEBI ÖLÇÜMLERI – ÖRNEK ÇALIŞMALAR
Kanal Kapasite ölçümleri – Built in technology
© NIVUS
11.04.2012
I N S T R U M E N TAT I O N F O R WAT E R I N D U S T R Y
UYGULAMALAR VE REFERANSLAR
Viyena Projesi

Viyena Atık sularını ve kanallarını gerçek zamanlı
olarak ve tamamiyle kontrol etmektedir

bu sisteme online veriler aşağıdaki istasyonlardan
geliyor;
46 atıksu arıtma tesisi
 24 yağmur ölçüm sistemi
 Radar tabanlı meteoroloji istasyonu
© NIVUS
11.04.2012
I N S T R U M E N TAT I O N F O R WAT E R I N D U S T R Y
UYGULAMA VE REFERANSLAR ÇAPRAZ KORELASYON TEKNOLOJISI
Varşova Projesi
Varşova kanalizasyon ağlarını modernize ettiği projede 55 adet Nivus ürünü kullanıldı, montajlar
gece saatlerinde yapıldı.
Bu projede 20 adet sabit 35 adet portatif
debi ölçüm sistemi kullanılıyor.
© NIVUS
11.04.2012
I N S T R U M E N TAT I O N F O R WAT E R I N D U S T R Y
UYGULAMA VE REFERANSLAR ÇAPRAZ KORELASYON TEKNOLOJISI
Varşova projesi oldukça zor şartlarda başarıyla uygulanan sistem montajarı
© NIVUS
11.04.2012
I N S T R U M E N TAT I O N F O R WAT E R I N D U S T R Y
UYGULAMA VE REFARANSLAR
Londra’ da planlanan tüneller
Lee Tunnel and
Thames Tunnel routes
Abbey Mills Pumping Station to Beckton Sewage Treatment Works Construction 2009 – 2014;
6.9 kilometres long, >7 metres diameter, up to 75 metres deep
Hammersmith, West London to Beckton Sewage Treatment Works; Construction 2012 - 2020
32.2 kilometres long, >7 metres diameter, up to 75 metres deep
Extension; Construction 2009 – 2014
© NIVUS
11.04.2012
I N S T R U M E N TAT I O N F O R WAT E R I N D U S T R Y
UYGULAMA VE REFERANSLAR
Lee tünelinde debimetre cihazları testi
Abbey Mills
Pumping Station
Sensor
© NIVUS
11.04.2012
I N S T R U M E N TAT I O N F O R WAT E R I N D U S T R Y
UYGULAMA VE REFERANSLAR KORELASYON TEKNOLOJISI
Paris’ te Yeralan modern atıksu arıtma tesisi
Seine nehrine dökülen tam dolu çıkış borusu
Ocm Pro cihazıyla ölçülüyor
...Herbir Boru 3000mm çapında ve maksimum
debi 20 m³/s
© NIVUS
11.04.2012
I N S T R U M E N TAT I O N F O R WAT E R I N D U S T R Y
UYGULAMA VE REFERANSLAR KORELASYON TEKNOLOJISI
Yoğun sediment olan noktalarda yukarıdan aşağıya doğru ölçüm çözümü
İki adet yüzer platform altından sedimentten etkilenmeden ölçüm ... Hamburg
© NIVUS
11.04.2012
I N S T R U M E N TAT I O N F O R WAT E R I N D U S T R Y
UYGULAMA VE REFERANSLAR KORELASYON TEKNOLOJISI
Sensör Montaj Aparatları
Su altına Sensör montaj aparatı
© NIVUS
11.04.2012
I N S T R U M E N TAT I O N F O R WAT E R I N D U S T R Y
HER UYGULAMA IÇIN DOĞRU SENSÖR
© NIVUS
11.04.2012
I N S T R U M E N TAT I O N F O R WAT E R I N D U S T R Y
UYGULAMA VE REFERANSLAR
TÜM Avrupa başkentleri iyi mühendislik Nivus ürünleri günlük uygulamalarda yıllardır kullanmaktadır.
Aşağıda referanslardan bazıları verilmiştir.
© NIVUS
11.04.2012
23
I N S T R U M E N TAT I O N F O R WAT E R I N D U S T R Y
UYGULAMA VE REFERANSLAR
© NIVUS
11.04.2012
24
I N S T R U M E N TAT I O N F O R WAT E R I N D U S T R Y
İlginiz için Teşekkürler !
Hugo Schmalz
Export Manager
Member of the Board
NIVUS GmbH
Im Täle 2
75031 Eppingen
Germany
Phone: +49 7262 91 91 920
A.Kadir ŞEN
Genel Koordinatör
Ekoton Ltd. Şti.
1329 Sk. No9 D4
Çankaya ANKARA
Tel 90312 4736315
www. ekoton.com.tr
Mail: [email protected]
www.nivus.com
© NIVUS
11.04.2012
25

Benzer belgeler