8666 KB - imo ana sayfa

Yorumlar

Transkript

8666 KB - imo ana sayfa
İnşaat Mühendisleri Odası
Diyarbakır Şubesi
TMMOB
İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI
DİYARBAKIR ŞUBESİ
Haziran - Temmuz - Ağustos 2012
Yıl: 5 Sayı:7
İnşaat Mühendisleri Odası
Diyarbakır Şubesi adına
SAHİBİ
Turan KAPAN
YAYIN KURULU
Ahmet KAŞAN
Barış ÇETİNKAYA
İdris BEDİRHANOĞLU
Şahin KAYA
SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ
Ahmet KAŞAN
İLETİŞİM ADRESİ
Ali Emiri 5. Sok. Yılmaz 2000
Apartmanı No: 5
Yenişehir / DİYARBAKIR
Tel
: 0 (412) 223 97 82
Faks
: 0 (412) 223 96 43
E-Posta : imodiyarbakı[email protected]
Web
: www.imodiyarbakır.org.tr
GRAFİK TASARIM
Naturel Basın
Tel : (0412) 251 61 98-99
BASIMEVİ
Gün Matbaası
Beşyol Mah. Akasya Sok. N: 23
Küçükçekmece-İSTANBUL
Tel : 0212 580 63 81
İnşaat Mühendisleri Odası
Diyarbakır Şubesi yayın organıdır.
Dört ayda bir ücretsiz
olarak yayınlanır.
Dergide yayınlanan yazılardaki
görüş ve önerilerden yazarları
sorumludur.
3
Başkandan
6
20. Dönem Yönetim Kurulu Üyelerinin Görevleri ve Özgeçmişleri
5
8
12
13
19
20
21
23
26
28
30
36
39
40
41
42
44
45
47
Şube kurulumuzu gerçekleştirdik
YÖNETİM KURULUMUZ çalışmalara ziyaretlerle başladı
TEMSİLCİLİKLER ziyaret edildi
20. Dönem Çalışma Programımız
ŞUBE BAŞKANLARI bir araya geldi
4. Danışma Kurulu Toplantısı GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Genel Kurulla GÜVEN TAZELEDİK
*
Yeni ve zorlu bir döneme doğru…
Yaşam alanlarımız kar ve rant alanlarına dönüşecek*
KAMU İHALE YASASI hâlâ ayak bağı mı?*
TMMOB DEMOKRASİ KURULTAYI yapıldı
İnşaat Mühendisliği Kurultayı yapıldı
TMMOB seçimden güçlenerek çıktı
Meslek İçi Eğitimler başladı
Kürtçe Teknik Terimler Çalıştayı yapıldı
Teknik terimler
Etkinliklerimiz
Genç İMO
Tebliğ
BAŞKANDAN
Turan KAPAN
Merhaba,
20. Dönem Yönetim Kurulu olarak; toplumsal muhalefetin önemli dinamiklerinden biri olan, bilimsel, teknik ve toplumsal alanda çalışma yürüten Birliğimizin ve odamızın yetkilerinin elinden
alındığı ve bakanlığa bağlanmak istendiği yeni ve zorlu bir dönemin eşiğinde göreve başladık.
Çıkarılan KHK’lerle, örgütlülüğümüzün dağıtılmaya çalışıldığı bu zorlu dönem; şüphesiz, hem
Birliğimiz hem Odamız hem de Şubemiz açısından var olma mücadelesiyle geçecektir.
Çünkü tutuklamaların hayvan severlere kadar ulaştığı, ağır baskı koşullarının yaşandığı bu dönem;
ABD’de uygulanan ve McCarthycilik diye tarihe geçen cadı avı uygulamalarını anımsatmaktadır.
Siyasi iktidarın, demokratikleşiyoruz, diye başlattığı değişimden gelinen noktada, totaliterliğe
doğru savrulan bir rejim ortaya çıkmıştır. Bir taraftan toplumda inanılmaz gerilim, güvensizlik, kırılma noktaları, kavga diğer taraftan da bu karanlık tabloyu örtmek, bastırmak üzere harekete geçen
ve iktidar gücünü kullanan bir siyaset tablosu var.
“Eğitimde en doğruyu ben bilirim; sağlıkta en iyi uygulamayı ben yaparım, kadının kaç çocuk yapacağına ben karar veririm, kentsel politikalarda bildiğimi okurum. Benim siyasetimi desteklemeyen, buna karşı muhalefet eden herkes bu ülkenin iyiliğini istemeyendir. Gazeteciler her daim
beni desteklesin, muhalefet benim olduğum noktaya gelsin, Kürtler benim dediğimi kabul etsin.
Bunlara uymayanın yetkileri elinden alınır, işten çıkarılır, tutuklanır, itibarsızlaştırılır” diyen bir siyasi tabloyla, anlayışla karşı karşıyayız.
Bu siyasi tabloyla iktidar; aykırı hiçbir sese tahammül edemeyen, çoğulcu değil çoğunlukçu bir
anlayışa sahip olduğunu göstermektedir. Azınlıktakilerin kültürel ve siyasi haklarını yok sayan,
çoğunluğun hakkını mutlak sayan bu anlayış, çoğunluğun her istediğini yapma hakkına karşı frenleyici etkiye sahip kuvvetler ayrılığı ilkesini, kanunların yargısal denetimini, meslek örgütlerine verilen denetim hakkını bile millet egemenliği adı altında kullandığı yetkiler üzerinde bir vesayet
olarak görmektedir.
Ülkeyi her geçen gün daha da otoriter ve muhafazakar yapıya büründüren bu zihniyetin, demokrasi diye diye geldiği nokta; klasik 1920’li yıllar, çoğunlukçu söylemidir. Bu söylem, cumhuriyetin kuruluşundan bugüne hakimiyetini sürdüren, dönem dönem şiddetini arttıran ve azaltan
otoriter, ırkçı ve tekçi bir söylemdir. Bugünün koşullarında son derece ilkel ve otoriter bir söylem
olan bu anlayış, kısaca, çoğunluk ne derse doğru odur, mutlaktır, hiçbir şekilde sınırlandırılamaz, buna uymayan çeker gider, gitmeyen de kendisine yapılacaklara razı olur, düşüncesini içermektedir.
Geldiğimiz noktada, iktidarın tek uzlaşma koşulu; herkesin kendi fikrini ve siyasetini benimsemesidir.
Sizce böyle bir zihniyette, demokrasi gelişir mi ya da demokratik bir anayasa oluşturulabilir mi?
Sizce böyle bir tablodan çözüm çıkar mı?
Bizce çıkmaz.
TMMOB İMO Diyarbakır Şube Başkanı
Yine eğitim alanında; pedagogların görüşü dahi alınmadan, pilot bir ilde veya bölgede bile uygulanmadan alelacele çıkarılan 4+4+4 eğitim sisteminin altında da, “ben yaptım oldu” anlayışı var. Dindar ve kindar bir nesil
yetiştirme istenci var.
Bu yasa, küçücük çocuklarımız üzerinden oynanan, yeni nesli dindarlaştırmaya yönelik bir toplum mühendisliği
projesidir. Ama toplum mühendisliğine soyunanlar şunu bilmelidirler ki; toplumu kendi hayalindeki imaja uygun
yetişmek hiçbir ideolojiye ve anlayışa nasip olmamıştır, çünkü bu pek de mümkün değildir. Hiçbir yerde de tam
olarak gerçekleşmemiştir. Ve her yerde plana uymayan nesiller ortaya çıkmıştır.
Bu nedenle siyasal iktidarın toplumsal-sosyolojik boyutun gidişatına belirleyici müdahalelerde bulunmak arzusuyla yapmak istediği “dindar ve kindar nesil” yetiştirme arzusu, bugünün dünyasında boş bir hayalden ibarettir. O yüzden sosyolojik olarak mümkün olmayan böyle bir amaç için çocuklarımızın geleceğiyle oynanmamalıdır.
Yine devletin tek tipleştirici politikalarından nasibi alan, asimilasyon nedeniyle inançları iğdiş edilen Alevilerin,
inançlarını asimile olmadan yaşayabilmesi için Alevi inancına sahip vatandaşların ötekileşmesini, hatta kimi
yerlerde ötekinin de içinde ötekileşmesini istemiyorsak, zorunlu din dersine karşı çıkmak, hepimizin talebi olmalıdır. Bugün en ilericimizin bile zorunlu din eğitimi, Kuran Dersi konusuna gelince susması düşündürücüdür.
Değerli meslektaşlarım,
Kürt meselesinde gelinen nokta; eskisinden daha da kötü bir noktadır. Eskiye göre daha çok Kürt sözcüğü ve
Kürtçe kullanılmasına rağmen, sorunun çözümüne yönelik adım atılmaması, kullanılan otoriter, ırkçı ve tekçi
söylem, Kürtler ve Türkler arasındaki psikolojik kopuşu hızlandırmaktadır.
Depremle yıkılan Van’ın, hala yaralarını sarmaya çalışan Van’ın, başta Bekir Kaya olmak üzere, tüm belediye
başkanlarının tutuklanması hangi adalet, hangi vicdan duygusuyla açıklanabilir?
3 yıldır; seçilmiş, eski-yeni tüm belediye başkanları ile meclis üyelerinin tutukluluğunun devam etmesi hangi
adalet duygusuyla açıklanabilir? Nasıl izah edilebilir?
Başbakan’ın Uludere katliamını kürtaj söylemiyle kapatmak isterken söyledikleri, vicdanlarda yarattığı deprem etkisini hangi tatlı söz unutturabilir?
Bu üstten tavır ve anlayış, Kürtlerin, Türklerle kurdukları bu cumhuriyetle yaşadıkları en önemli kopuş noktasıdır ve var olan kopuşun şiddetini artırmaktan başka hiçbir şeye yaramamaktadır.
Aslında bu anlayış cumhuriyetin kurulduğu günden bu yana vardır. Topluma üstten bakan, tek tip toplum yaratma
anlayışı ve çabası, büyük insani ve mali kayıpları beraberinde getirmiştir. Bu anlayışın 1990’ların sonunda iflas
ettiği ortadayken; 2000’li yıllarda hala bunu denemeye kalkışmak, tarihin tekerrüründen, daha çok insan kaybından
ve mali kayıptan başka neye yarayacaktır ki?
Kürt meselesinde vicdanlar o kadar yaralı ve kanıyor ki, bir özür dahi dilenmeden sorunu çözmek gerçekten o
kadar kolay değildir. Ancak Kürt meselesini yeni demokratik bir anayasayla çözmek mümkünken, bugün gelinen nokta; umutların tükenmesidir. Vicdanların daha da yaralanmasıdır. Daha çok isyan duygusudur.
Saygıdeğer meslektaşlarım,
Birliğimizin ve odalarımızın yetkilerinin elinden alınarak, örgütlülüğünün dağıtılmaya çalışılmasına yönelik mücadele etmek hem topluma hem de tarihimize karşı boynumuzun borcu olmalıdır. Yüzde 51’in yüzde 49 üzerinde kurduğu baskıya karşı Birliğimiz, var olma mücadelesi vermelidir. Toplumsal muhalefetle gücünü
birleştirerek, mücadele etmelidir.
Faşizmin koyu karanlığından kurtulmanın tek yolu; tüm demokrasi güçlerinin, demokrasi paydasında, ortak hareket etmesinden geçmektedir.
Kurtuluşumuzun ortak olacağı inancıyla...
Herkesi saygıyla selamlıyorum.
Diyarbakır Şubemiz, 20. Dönem Olağan Genel Kurulu’nu yaparak,
yeni yönetimini belirledi. Bayrağı, 19. Dönem Yönetim Kurulu’ndan
devralan 20. Dönem Yönetim Kurulu Üyeleri göreve başladı.
Şube kurulumuzu gerçekleştirdik
O
İnşaat Mühendisleri Odası
Diyarbakır Şubesi
ÝMO
damız, 20. Dönem Olağan Genel Kurulu’nu 3-4
Mart tarihleri arasında Şube Konferans Salonu’nda
gerçekleştirdi.
Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
Bölüm Başkan Yardımcısı Z. Fuat Toprak, Mimarlar Odası Şube Başkanı Necati Pirinçcioğlu, Jeoloji Mühendisleri Odası Şube Başkanı Harun
Yalçınkaya, Elektrik Mühendisleri Odası Şube Başkanı İdris Ekmen, Bağlar Belediyesi Başkan Yardımcısı Osman Kaya ve KESK Temsilcisi Bayram
Kaya’nın katıldığı Genel Kurula, şube ve temsilciliklerden yaklaşık 90 delege katıldı. Divan Kurulu
Başkanlığına M. Recep Çetin, Divan Başkan Yardımcılığına M. Şah Bulut ve Yazman Üyeliğe Haluk
Şık’ın seçildiği Kurulda, ilk konuşmayı 19. Dönem
Yönetim Kurulu adına Şube eski Başkanımız Tansel Önal yaptı.
Emekten, barıştan, kardeşlikten ve devrimci
demokrat bir toplum çizgisinden yana olduklarını
belirten Önal, 19. Dönem’de bu çizginin yaşama
geçirilmesi için yoğun çaba sarf ettiklerini, 2. Su
Yapıları Sempozyumu gibi önemli çalışmalara katkıda bulunduklarını anlattı. Ardından 19.Dönem
Çalışma Raporu ile Mali Bütçe Raporu’nun sunumu yapılarak, hedeflenen ve gerçekleştirilen çalışmalar değerlendirildi. Tahmini gelir-gider ile
gerçekleşen gider-gelirler delegelerin onayına sunuldu.
Seçim yapıldı
Kurulun ikinci günü seçimlere ayrıldı. 200’ün
üstünde delegenin oy kullandığı şube seçimleri
saat 17.00’a kadar devam etti. Seçimlerin ardından; Turan Kapan, Ahmet Kaşan, Şahin Kaya,
Sinan Tarı, Sultan Erdemli, Onur Tekin, Ferhat
Demir, Çetin Yılmaz, Yusuf Yeşil, Yusuf Akkaya, İsmail Akcan, İbrahim Altun, Ozan Özbek, M. Emin
Polat, İMO Diyarbakır Şube 20. Dönem Yönetim
Kurulu Üyeliğine seçildi.
Görev dağılımı yapıldı
Seçilen yeni yönetim kurulu görev dağılımını
yaparak, çalışmalara başladı. Buna göre İMO Diyarbakır Şubemizin 20.Dönem Yönetim Kurulu
üyeleri ve görevleri şöyle:
Şubemizin 20.Dönem Yönetim
Kurulu üyeleri ve görevleri
Başkan
: Turan Kapan
Sekreter Üye
: Ahmet Kaşan
Üy e
: Sultan Erdemli
Sayman Üye
Üy e
Üy e
Üy e
: Şahin Kaya
: Sinan Tarı
: Ferhat Demir
: Onur Tekin
Yedek Yönetim Kurulu Üyeleri
Çetin Yılmaz, Yusuf Yeşil, Yusuf Akkaya,
İsmail Akcan, İbrahim Altun,
Ozan Özbek, M. Emin Polat
5
Haziran-Temmuz 2012
İnşaat Mühendisleri Odası
Diyarbakır Şubesi
ÝMO
20. Dönem
Yönetim Kurulu Üyelerinin
Görevleri ve Özgeçmişleri
Turan KAPAN
(Başkan)
1972 yılında Tunceli’nin Mazgirt ilçesinde doğdu. Dicle Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 17. ve 18. Dönemde Şube Yönetim Kurulu, Sekreter Üyeliği, 41. Dönemde Danışma Kurulu üyeliği yaptı. Uzun bir süre özel sektörde,
İzmir Otogarı, Villakent, Evka 4-5 Toplu Konutları yapımında ve Balıkesir’de köprü inşaatlarında;
şantiye şefliği görevinde bulundu. 1999 yılından 2004 yılına kadar Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nde Fen İşleri’nden Sorumlu Başkan Danışmanlığı görevinde bulundu. Halen Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı’nda çalışmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.
1982 yılında Diyarbakır’ın Lice ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğretimini Diyarbakır’da tamamladı.
2004 yılında Dicle Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Mezun olduğundan bu yana özel sektörde çalışmaktadır.
Ahmet KAŞAN
(Sekreter Üye)
Şahin KAYA
(Sayman Üye)
Sultan ERDEMLİ (Üye)
1974 yılında Diyarbakır’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Diyarbakır’da tamamladı. 1998
yılında Dicle Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünden
mezun oldu. 1999-2000 yıllarında Dicle Üniversitesi Batman Meslek Yüksek Okulu’nda
Öğretim Görevlisi olarak çalıştı. 17 Ekim 2000 yılında Diyarbakır Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’ne geçiş yaptı ve halen de bu kurumda Yapım Şube Müdürlüğü’nde çalışmaktadır.
Evli ve iki çocuk babasıdır.
1982 yılında Diyarbakır doğdu. İlk ve lise öğrenimini Diyarbakır’da tamamladı. 2008 yılında
Gaziantep Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu.2008-2010 yılları
arasında İMO Diyarbakır Şubesi’nde mesleki denetim görevlisi olarak çalıştı. 2010 yılında
Şırnak Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Mekanik Anabilim Dalı’na Araştırma Görevlisi olarak atandı. Halen Dicle Üniversitesi’nde master öğrencisidir.
1985 yılında Diyarbakır’da doğdu. İlköğretim ve lise öğrenimini Diyarbakır’da tamamladı.
2008 yılında Dicle Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi’nden mezun oldu. İki yıl çeşitli altyapı ve üst yapı işlerinde saha mühendisi ve şantiye şefi olarak görev yaptı. 2011
yılından bu yana Kayapınar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nü vekaleten yürütmektedir.
Sinan TARI (Üye)
1985 yılında Diyarbakır’da doğdu. 2010 yılında Dicle Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünü bitirdi. 2011 yılında beri Bağlar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nde çalışmaktadır.
Onur TEKİN (Üye)
Haziran-Temmuz 2012
6
Ferhat DEMİR (Üye)
1987 yılında Elazığ Palu’da doğdu. İlköğretim ve lise öğretimini Diyarbakır’da tamamladı.
2010 yılında Dicle Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 2011 yılından bu yana Ergani Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nde çalışmaktadır.
İnşaat Mühendisleri Odası
Diyarbakır Şubesi
ÝMO
1982 yılında Bitlis'te doğdu. 2005 yılında Dicle Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünü bitirdi. Kayapınar Belediyesi’nde Yapı Kontrol Biriminde,
çalışmaktadır.
Çetin YILMAZ (Üye)
1984 yılında Diyarbakır'da doğdu.2009 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik ve
Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nü bitirdi. Sur Belediyesi’nde İmar Müdürlüğü’nde çalışmaktadır.
Yusuf YEŞİL (Üye)
1987 yılında Şanlıurfa'da doğdu. 2011 yılında Dicle Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık
Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nü bitirdi. Ulaştırma Müdürlüğü’nde çalışmaktadır.
Yusuf AKKAYA (Üye)
1972 yılında Diyarbakır'da doğdu. 1994 yılında Dicle Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nü bitirdi. Diyarbakır İl Özel İdaresi’nde çalışmaktadır.
İsmail AKCAN (Üye)
İbrahim ALTUN (Üye)
1975 yılında Diyarbakır’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Diyarbakır‘da tamamladı. 1993 yılında girdiği Dicle Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümünden 1997 yılında mezun oldu. 1997 – 2000 yılları arasında özel sektörde inşaat mühendisi olarak çalıştıktan
sonra 2000 yılında Dicle Üniversitesi’nde öğretim elemanı olarak çalışmaya başladı. 2000–2003
yılları arasında sırası ile Dokuz Eylül ve Yıldız Teknik Üniversitelerinde geçici görevle bulundu.
Temmuz 2009 tarihinde Dicle Üniversitesinde Öğretim Elemanı iken Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığına atandı. Halen bu görevini yürütmektedir.
1984 yılında Diyarbakır'da doğdu. 2006 yılında Dicle Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nü bitirdi. Dicle Üniversitesi Yapı İşleri
Daire Başkanlığı’nda çalışmaktadır.
Ozan ÖZBEK (Üye)
1979 Diyarbakır'da doğdu.2005 yılında Dicle Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünü bitirdi. Çevre ve şehircilik bakanlığı Diyarbakır’da çalışmaktadır.
M.Emin POLAT (Üye)
7
Haziran-Temmuz 2012
İnşaat Mühendisleri Odası
Diyarbakır Şubesi
ÝMO
KHK’lerle meslek odalarının örgütlülüğünün dağıtılmaya, yetkilerinin
elinden alınmaya ve bakanlığa bağlanmaya çalışıldığı bir dönemde
göreve başlayan 20. Dönem Yönetim Kurulumuz, yeni ve zorlu bir çalışma dönemi öncesi tüm kamu kurum ve kuruluşlarını ziyaret etti. Üyelerle bir araya geldi, görüş ve öneriler doğrultusunda 2012-2014 yılı
çalışma programını oluşturdu, işyeri temsilcilerini belirledi.
YÖNETİM KURULUMUZ
Y
çalışmalara ziyaretlerle başladı
önetim Kurulumuz, kurumlarla ve meslektaşlarla
yakın ilişkiler kapsamında işyeri ziyaretleri gerçekleştirdi. KHK’lerle mesleki örgütlülüğünün dağıtılmaya ve yetkilerinin alınmaya çalışıldığı tasfiye
döneminde, meslektaşların odamızdan beklentileri
dinlenerek, çalışma programı için görüşleri alındı.
Dicle Üniversitesi
İnşaat Mühendisliği
Bölüm Başkanlığı
Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat
Mühendisliği Bölüm Başkanı M. Sedat Hayalioğlu, ziyaret edildi. 27 Mart’ta yapılan ziyarette, kentteki yapı stoku hakkında konuşuldu.
Üniversitedeki eğitimin, mühendisliğin temel
taşı olduğu vurgulandı.
Ziyarette kentteki
yapı stoku
hakkında
konuşuldu.
Haziran-Temmuz 2012
8
Üyelerimize çalışma komisyonu formları verilerek,
yeni dönemde çalışmak istedikleri komisyonları
seçme imkanı sağlandı. Ayrıca her kurumdan şubemizle iletişimi sağlayacak işyeri temsilcisi seçildi. Buna göre Yönetim Kurulumuz tarafından
ziyaret edilen kamu kuruluşları şunlar:
İl Özel İdaresi
26 Mart’ta İl Özel İdaresi ziyaret edilerek,
Genel Sekreter Ahmet Akyol’la ardından
kurumda çalışan meslektaşlarla görüşüldü. İdarenin denetim alanında olan ve
kırsal alanda yapılan projelerin sağlıklı
üretim ve denetimi hakkında Odamızın
görüşleri paylaşıldı.
İnşaat Mühendisleri Odası
Diyarbakır Şubesi
ÝMO
Diyarbakır Valisi
Toprak’la bir
araya gelindi
29 Mart’ta Diyarbakır Valisi Mustafa Toprak ziyaret
edildi. Görüşmede, kentteki yapı stokunun durumu ve
yapılaşmanın daha sağlıklı olabilmesi için neler yapılması gerektiği üzerine tartışmalar yürütüldü.
İMO’nun düzenleyeceği sempozyumlara Valilik
düzeyinde katılım sağlanması talebinde bulunuldu.
Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü
ve DSİ X. Bölge Müdürlüğü
28 Mart’ta Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü
ziyaret edilerek, meslektaşlarla ve Bölge
Müdürü Şamil Gülen’le bir araya gelindi.
Bölge Müdürü Gülen’in bölgede yürüttükleri
yol çalışmaları hakkında bilgi vermesinin ardından Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü’yle
ortak seminerler düzenlenmesi kararlaştırıldı. Daha sonra kurumda çalışan üyeler ziyaret edilerek, oda faaliyetleri hakkında
görüş ve önerileri alındı.
Karayolları Bölge Müdürlüğü’nde yapılan görüşmenin ardından yine üyelerimizin
yoğunlukla bulunduğu DSİ X. Bölge Müdürlüğü’ne ziyarette bulunuldu. Bölge Müdürü
Turgay Özgür, görüşmede DSİ’nin bölgede
yapmış olduğu çalışmalar hakkında bilgi
verdi. Yeni yapılacak olan projeler hakkında
görüş ve öneriler ifade edildi. Daha sonra
DSİ’de çalışan meslektaşlarımızla bir araya
gelinerek, görüş ve önerileri dinlendi.
Üyelerimizin
yoğunlukla bulunduğu
DSİ X. Bölge
Müdürlüğü’ne
ziyarette bulunuldu.
9
Haziran-Temmuz 2012
İnşaat Mühendisleri Odası
Diyarbakır Şubesi
ÝMO
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile üyeler ziyaret edildi. 30 Mart’ta yapılan ziyarette, İl müdürü Mehmet Sevmiş’le bir
araya gelinerek, Odanın mühendislikteki
yeri ve görevleri üzerine görüşler dile
getirildi. Kaliteli ve güvenli yapılar için
denetimin kaçınılmaz olduğu ifade edilerek, yapı denetim firmalarının denetlenmesi gerektiği vurgulandı. Görüşme
sonrası, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü
Toplantı Salonu’nda üyelerle toplantı yapıldı. Mesleki gelişim için meslek içi
eğitim seminerlerinin, sempozyum ve
kursların önemine dikkat çekildi. Üyelerin görüş ve önerileri dinlendi.
Silvan Belediyesi
Silvan Belediye Başkanı
Fadıl Erdede 6 Nisan
Cuma günü ziyaret
edildi Ziyarette, proje
denetiminin önemine
dikkat çekildi.
Haziran-Temmuz 2012
10
Bismil Belediyesi
Bismil Belediye Başkanı Cemile Eminoğlu, 17
Nisan’da ziyaret edilerek, belediyelerde teknik
eleman istihdam edilmesinin ve proje denetimlerinin önemine dikkat çekildi.
Sur Belediyesi
Yönetim Kurulumuz, Silvan Belediye Başkanı
Fadıl Erdede’yi 6 Nisan Cuma günü ziyaret ederek, proje denetiminin önemine dikkat çekti.
Denetim konusunda odanın görev ve sorumluluklarına işaret edildi. Belediyede çalışan üyelerimizle görüşmeler yapıldı.
18 Nisan’da Sur Belediyesi ziyaret edilerek, Belediye Başkanı Abdullah Demirbaş’la görüşüldü.
Sur ilçesindeki tarihi yapıların durumunun ele
alındığı görüşmede, bölgedeki tarihi bir ev gezilerek, benzer yapıların geleceğe taşınması için
neler yapılması gerektiği üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.
Büyükşehir Belediye Başkanı
Osman Baydemir’le görüşüldü
3 Mayıs’ta Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ziyaret edilerek, Belediye Başkanı Osman Baydemir’le
görüşüldü. Ziyarette, kentin büyük bir kısmının
deprem kuşağında olması nedeniyle yapı denetiminin önemine dikkat çekildi. Güvenli bir yapı için
sağlıklı proje, malzeme ve kaliteli işçiliğin şart olduğu belirtildi. Yapı stokunun depreme dayanıklı
hale getirilmesinin can güvenliği açısından önemine işaret edilerek, yapı envanter çalışmasının
yapılması istendi.
İnşaat Mühendisleri Odası
Diyarbakır Şubesi
ÝMO
Ziyarette, kentin büyük
bir kısmının deprem
kuşağında olması nedeniyle yapı denetiminin
önemine dikkat çekildi.
Kayapınar
Belediyesi
Kayapınar Belediyesi 9 Mayıs’ta ziyaret edilerek, Belediye Başkanı
Mahmut Dağ ile görüşüldü. Hızlı büyüyen ve gelişen Kayapınar’da
yapılan projelerin denetimine dikkat çekilen ziyarette, yükseklik sınırının olmadığı bölgede yeni kullanılmaya başlanan tünel kalıp sisteminin alternatifleri üzerine görüşler ifade edildi. Oda-belediye
ilişkilerinin daha güçlü bağlarla ileriye taşınması gerektiği belirtildi.
Bağlar Belediyesi
Yenişehir Belediyesi
Bağlar Belediyesi 11 Mayıs Cuma günü ziyaret edilerek, Belediye Başkanı Yüksel Baran’la görüşüldü. Ziyarette, Başkan Baran,
ilçedeki uygulamalar hakkında bilgi verdi.
Bağlar Belediye Başkan Yardımcısı ve aynı
zamanda üyemiz olan Nimet Taş da bölgede yapılan yapıların denetimini sıklıkla
yaptıklarını ifade etti.
Yönetim Kurulumuz, 9 Mayıs’ta Yenişehir Belediye Başkanı Selim Kurbanoğlu’yla görüşerek,
yapı kontrolünün önemini vurguladı. Oda tarafından yapılan mesleki denetim hizmetiyle projelerin kalitesinin arttığı belirtildi.
11
Haziran-Temmuz 2012
İnşaat Mühendisleri Odası
Diyarbakır Şubesi
ÝMO
Yönetim Kurulumuz, Batman, Bingöl, Elazığ, Malatya, Mardin,
Siirt, Şanlıurfa, Şırnak ve Tunceli Temsilciliklerinin sorunlarını
dinlemek, yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi almak, mevcut
çalışmalarını güçlü ve etkin bir şekilde yürütmeleri için gerekli
desteği sağlamak amacıyla temsilcilik ziyaretleri başlattı.
TEMSİLCİLİKLER
ziyaret edildi
Ş
ube Yönetim Kurulumuz, temsilcilik ziyaret
programı kapsamında, Batman, Mardin, Şanlıurfa Bingöl ve Tunceli Temsilciliğini ziyaret
ederek, sorunlarını dinledi.
İlk ziyareti 14 Nisan’da Batman Temsilciliği’ne yapan Yönetim Kurulumuz, üyelerle
buluştu. Yapılan toplantıda, Batman’daki mühendislik uygulamaları, üyelerin karşılaştığı
sorunlar tartışıldı. Üyelerin Şube Yönetim Kurulu’ndan beklentileri dinlendi.
İkinci ziyaret 8 Mayıs’ta Mardin Temsililiği’ne yapıldı. Üyelerle bir araya gelmek
amacıyla yapılan ziyarete, ilgi büyüktü. Mardin’deki üyelerimizin karşılaştığı sorunların
tartışıldığı, beklentilerin dinlendiği ve önerilerin alındığı toplantıya, Çevre ve Şehircilik İl
Müdürü Halil İbrahim Metin, Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı Haluk Aybar ile Mardin Artuklu Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik
Daire Başkanı Fahrettin Çiçek de katıldı.
Üyeler dinlendi
8 Haziran’da Bingöl
Temsilciliği’ni ziyaret
eden Yönetim
Kurulumuz, üyelerin
sorunlarını dinledi.
Haziran-Temmuz 2012
12
Üçüncü ziyaret Şanlıurfa Temsilciliği’ne
yapıldı. Üyelerin öneri ve taleplerinin dinlendiği toplantıda, kentteki yapı denetim uygulamalarına ve üretilen projelerin denetlenmesi
gerektiğine dikkat çekildi. İMO’nun mesleki denetim uygulamalarının proje kalitesini yükselttiği ve bu nedenle uygulamanın devamının
sağlanması gerektiğinin vurgulandığı toplantıda, üyelerin sorunları dinlendi. 8 Haziran’da
Bingöl Temsilciliği’ni ziyaret eden Yönetim
Kurulumuz, üyelerin sorunlarını dinledi.
TMMOB örgütlülüğünün dağıtılmaya çalışıldığı zorlu bir dönemde
görev üstlenen Yönetim Kurulumuz, 20. Dönem Çalışma Programı’nı,
üyelerin görüş ve önerileri doğrultusunda hazırladı. 7 ana başlık etrafından şekillenen Program, birlikte karar almayı, alınan kararları birlikte
uygulamayı, sonuçlarına birlikte katlanmayı ve ortaklaşa hareket etmeyi
beraberinde getirecek; üyelerin etkin desteğiyle hayata geçirilecek.
İnşaat Mühendisleri Odası
Diyarbakır Şubesi
ÝMO
20. Dönem
Çalışma Programımız
1. GİRİŞ
İnşaat Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi
20.Dönem (2012-2014) Çalışma Programı’nda, inşaat mühendislerinin sorunlarını tespit etmek, üyeler
arasında örgütlülüğü güçlendirmek, örgütlenmede
işyerini baz alan bir çalışma yürütmek, meslektaşların sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak, mesleğin gelişimi için eğitim çalışmalarına ve mesleki
denetime ağırlık vermek hedeflenmiştir.
Yine meslek alanında ihtiyaç duyulan yeniliklerin ve değişikliklerin takip edilmesi, mesleki gelişmelerin üyelere aktarılması, kent ve toplum
sorunlarının çözümü üzerine düşünceler üretilmesi, çözümüne yönelik etkinliklerde bulunulması, bu etkinliklere üyelerin de katılımının
sağlanması hedeflenmiştir.
Deprem riskinin azaltılması çerçevesinde yapı
stokunun belirlenmesi ve yapı envanterinin çıkartılması sağlıksız, güvensiz yapıların yenilenmesi
veya güçlendirilmesi, mevcut yapı stokumuzun
depreme dayanıklı hale getirilmesi, yurttaşlarımızın can güvenliği açısından hayati önem taşımaktadır. Bu bağlamda şubemiz yurttaşlarımızın
deprem bilincini geliştirecek ve aydınlanmasını
sağlayacak ve ilgili kamu kurumlarıyla ortak çalışmalar yürütecek.
(2012-2014)
mek değil de nedir? Plansız ve denetimsiz kentleşmeye göz yumulması ranta teslim olmak değil de
nedir? Kentleri ve toplumun geleceğini denetimsiz
yapılarla tehlikeye atmak, neyle ve nasıl bir yönetim anlayışıyla açıklanabilir?
Aslında kentleşme, planlama, tarihi çevre ve
tarihi yapı koruma sorunu aynı zamanda bir kültürel örgütlenme, bilinçlenme ve kamuoyu oluşturma
sorunudur. Bu sorunun üstesinden gelmek halkın
bilinçlenmesi ile mümkündür. Batı ülkeleri halkın
katılımı ile korumanın gerçekleştirilmesine yasalarında yer vermiş ve çözüme bu şekilde ulaşmıştır.
Bu dönem Tarihi Diyarbakır evi alınması, bizler için
koruma anlayışının en somut adımı olacaktır.
Şubemiz yurttaşlarımızın
deprem bilincini geliştirecek ve aydınlanmasını
sağlayacak ve ilgili kamu
kurumlarıyla ortak
çalışmalar yürütecek.
Tüm uygar dünya kentlerinde, kent topraklarının kamusal örgütlerin elinde olması yönünde stratejiler geliştirilirken, ülkemizde kamu elinde varolan
toprakların ve ormanların; özelleştirme, rant alanları
oluşturma vb. yağmaya dayalı amaçlarla elden çıkarılması kaygı vericidir. Yine tarihi anıtların bulunduğu SİT alanlarında Koruma Kurulu kararlarına
rağmen barajlar yapmak toplumların geçmişini sil-
13
Haziran-Temmuz 2012
İnşaat Mühendisleri Odası
Diyarbakır Şubesi
ÝMO
2.Örgütsel Çalışmalar
2.1 Oda Üyeleriyle İlişkiler, Örgütlenme, Etkinlere Katılımı: Şube ve temsilciliklerimize bağlı üyelerimizin oda ile olan ilişkilerinin sürekli ve kalıcı olmasını sağlamak, oda çalışmalarında üyelerimizle birlikte toplumun ihtiyacı
doğrultusunda projeler geliştirmek sorumluklarımızın başında gelmektedir.
Bu projelerin, odamızın çalışma alanına ve meslek etiğimize uygun olması
gerekmektedir. Çalışmalarımızın temel amacı, Odamızın mesleki ve toplumsal
sorumluluklarını yerine getirmek ve kurumsal etkinliğinin arttırılmasını sağlamaktır. Mesleki denetimi toplum yararına yapan bir kuruluş olma bilinciyle,
üyelerimizin mesleğini daha sağlıklı şartlarda yürütebileceği zemini oluşturmak, üye ve oda ilişkilerini gerek kurum temsilcileri gerekse bireye yönelik istişare toplantılarıyla sıcak ve güncel tutmak hedeflenmektedir. Ülkemizin ve
bölgemizin içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal sorunlara alternatif çalışmalar yürütmek esas alınmalı, bu çalışmalara tüm üyelerimizin katılımının sağlanması için çalışma yürütülmelidir.
2.2 Oda Merkezi-Şube Örgütlenmesi: Şube ve bağlı temsilciliklerimiz, üye
ile oda merkezi arasında bir köprü görevindedir. Oda merkezinin, gerek mesleki
gerekse sosyal anlamda üyelerimize yönelik düzenlediği tüm etkinlikler desteklenmiş ve desteklenmeye devam edilecektir.
Meslekte gelişen ve değişen yönetmelikler, ülkedeki siyasal gündem, bilimsel, sosyal ve kültürel her alanda; şubemizin yürüteceği çalışmalarda, genel
merkezin katılımı ve desteğinin şube ve temsilcilik düzeyinde sağlaması için gerekli çalışmalar yapılacaktır.
2.3 TMMOB ve İKK: Şubemiz, Türkiye’deki illerde olduğu gibi, diğer meslek odalarıyla Diyarbakır’da İl Koordinasyon Kurulu (İKK) çatısı altında buluşacaktır. Yönetim kurulu üyelerimiz arasından seçilecek en az 2 yönetici, İMO
Diyarbakır Şube’yi temsil edecektir. İKK toplantılarına katılacak yöneticiler, üyelerden aldıkları güç ve enerjiyi bu platforma taşıyacak, TMMOB’ye bağlı diğer
meslek disiplinleriyle ortak faaliyetler yürütecek, yerelde güçlü, etkin eylem ve
etkinlikler gerçekleştirecektir.
Haziran-Temmuz 2012
14
2.4 Temsilcilik Çalışmaları: İMO Diyarbakır Şube olarak, 20. Dönem’de,
Batman, Bingöl, Elazığ, Malatya, Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak ve Tunceli Temsilciliğimize gerekli desteği sunarak, mevcut çalışmalarını güçlü ve etkin bir şekilde yürütmeleri sağlanacaktır. Temsilciliklerimize bağlı üyelere, meslek içi
eğitim kursları ve seminerler düzenlenecektir. Üye taleplerine göre, programlanacak seminer ve kurs programları dönem boyunca devam edecektir.
2.5 Sivil Toplum Örgütleriyle İlişkiler: İMO, kamu ve toplum yararına sorumluluğunu yerine getirmeye çalışan mesleki bir demokratik kitle örgütüdür. İnşaat
mühendisleri de, toplumdan soyutlanmış seçkin mühendisler örgütü değil, aksine
toplumun içinde yer alan, onun bir parçası olarak toplumla etkileşim içinde bulunan mühendis örgütüdür. Demokratik kitle örgütü niteliğiyle siyaset dışı kalma
anlayışlarının tam tersine; her koşulda ve her zaman siyaset yapan, dünyayı, ülkeyi ve yaşamı tanıyan, anlayan ve ona göre politikalar üreterek yaşama geçiren
bir çalışma anlayışı içerisindedir. Bölgedeki demokrasi bileşenlerinin en aktif çalışan kurumlarından biridir. Bu bağlamda İMO Diyarbakır Şubemiz, STK’larla ilişkileri güçlendirecektir. Gerektiğinde ortak çalışmalar yürütecektir.
İnşaat Mühendisleri Odası
Diyarbakır Şubesi
ÝMO
2.6 Kamu-Kurum Kuruluş ve İşyerleriyle Örgütlenme: Şubemizin üye profiline bakıldığında kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar, serbest inşaat mühendisliği yapanlar ve şantiyelerde çalışanlar olmak üzere geniş bir dağılıma
sahiptir. İlişkileri ve iletişimi güncel ve sağlıklı tutmak amacıyla kurumlardan,
diğer iş alanlarından işyeri temsilcileri seçilecektir. Bu sayede çalışan tüm üyelerimize ulaşma ve sorunlarına tespit etme şansımız doğacaktır.
2.7 Öğrenci (Genç-İMO) Örgütlenmesi: İMO’yu henüz öğrenciyken tanıma şansı
veren ve örgütlülüğün önemini daha üniversitedeyken kavratan bir yapıdır. Oluşturulacak Öğrenci Komisyonumuz ile Genç-İMO, üniversite ve sınıf temsilcileri toplantıları düzenlenecek, öğrenci üyelerimizin mesleğe daha başlamadan mesleki
gelişimlerle ilgili etkinlikler düzenlenecektir. Şubemize bağlı temsilciliklerin bulunduğu kentlerde bulunan üniversitelerdeki öğrenci üyelerimiz ile kentimizdeki öğrenciler arasında ilişkiler kurulacak, ortak etkinlikler ve toplantılar gerçekleştirilecektir.
2.8 Yerel Yönetimlerle İlişkiler: Diyarbakır son yıllarda hızla yapılaşan gelişen
bir kent durumundadır. Yapılacak yapıların denetiminin toplum yararına ve sağlıklı
yapılması gerekmektedir. Odamız yapılan projelere, mesleki denetim uygulamaya
devam edecektir ve bu noktada yerel yönetimlerle ilişkileri sağlıklı tutarak topluma
denetimden geçmiş, standartlara ve yönetmeliklere uygun güvenli yapılar sunulmasına öncülük edecektir. Üyelerimizin, mühendislik hizmeti yaparken yaşadığı
sorunları, serbest piyasada çalışma yürütürken çiğnenen hakları yerel yönetimlerle
paylaşılarak çözüm noktasında gereken işbirlikleri kurulacaktır.
15
Haziran-Temmuz 2012
İnşaat Mühendisleri Odası
Diyarbakır Şubesi
ÝMO
3. Eğitim Çalışmaları
M
ühendislik sürekli gelişen ve değişen bir bilim dalıdır. Bu nedenle meslektaşlarımızın mesleki gelişimlerini sağlamak, gelişen ve değişen bilimsel metotları kullanmasını sağlamak amacıyla meslek içi
eğitim seminerleri, kurslar, sempozyumlar, kongreler ve bilgilendirme toplantıları gerçekleştirilecektir.
3.1. Meslek İçi Eğitim Kursları
3.3.1. Bilgisayar Programlı Kurslar
Statik Hesap Programları Kursları
Autocad, Netcad Çizim Programları Kursları
Güçlendirme Kursları
Yaklaşık Maliyet Metraj Hesaplama Eğitimi
Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi
3.3.2 Mesleki Yetkinlik Eğitim Kursları
Betonarme Elemanların Tasarım İlkeleri
Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı
Yapıların Deprem Performanslarının Belirlenmesi
Yapıların Deprem Etkilerine Karşı Güçlendirilmesi
Betonarme Elemanlarının Güçlendirilmesi
Çelik Yapıların Tasarımı
Betonarme Yüksek Yapıların Tasarımı
Temellerin Tasarımı
3.2 Sempozyum ve Kongreler
Şubemiz 18 ve 19. Dönemlerde yaptığı sempozyumları başarıyla tamamlamıştır. Meslektaşlarımızı ve bölgemizi ilgilendiren sorunların
konuşulup tartışılması ve çözüm yollarının bulunmasına yönelik, bu dönemde sempozyum hazırlıkları yapılacaktır. Deprem sonrası acı tablo
gösteriyor ki Türkiye’de yapı üretim süreci proje
aşamasından başlayarak bir bütün olarak sorunlu
ve sıkıntılıdır. Yapı üretim süreçlerinde mühendislik ve mimarlık hizmetleri yetersizdir. Yapı malzemeleri üretimi denetim dışıdır. Yapı denetim
sorunlu ve sıkıntılıdır. Bir doğa olayı olan depremin doğal afete dönüşmesini önlemenin yolu sağlıklı bir yapı denetimi sisteminden geçmektedir.
Yapı denetiminin 2011 yılında tüm illerde uygulanmaya başlanması, daha önce uygulanan illerdeki yapı denetimi sorunlarının yeni uygulamaya
geçilen illerde sorunların en aza indirilmesi için
3. Yapı Denetim Sempozyumu’nun Diyarbakır’da
yapılması hedeflerimiz arasındadır. Buna göre 20.
Dönem’de,
Haziran-Temmuz 2012
16
“3. Yapı Denetim Sempozyumu”, “10.Ulaştırma Kongresi” ile “9. Ulusal Beton Kongresi’nin
ve İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Çalıştayı’nın ilimizde yapılması için çalışma yürütülecektir.
3.3 Meslek İçi Eğitim Seminerleri
Düzenlenmesi planlanan meslek içi eğitim seminerlerinin konu başlıkları şöyle:
Depreme Dayanıklı Betonarme Yapı Tasarım İlkeleri
Depreme Dayanıklı Çelik Yapı Tasarım İlkeleri
Betonarme ve Çelik Yapı Tasarımı Açısından
Deprem Yönetmeliği
Betonarme Sistemlerin Performansını Tasarım
Aşamasında Etkileyen Faktörler
Tünel Kalıp Uygulamaları
Betonarme Yapılarda Taşıyıcı Sistem Düzenleme İlkeleri ve Proje Uygulamaları
Afet Yönetimi ve Meslek İnsanlarının Rolü
4708 Sayılı Yapı Denetimi hakkında Kanun ve ilgili Mevzuat ve Donatı ve Betonun etkin denetimi
4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa göre Yapım
İşlerinde Aşırı Düşük Sorgulama Süreçleri ve
Aşırı Düşük Savunma Dosyasının Hazırlanması
Daha Sürdürülebilir Ulaşım Sistemleri
Temel Zemin Mekaniği Eğitimi
Zemin Etütleri ve Zemin İyileştirme Yöntemleri
İçme Suyu ve Kanalizasyon Sistemleri
Isı ve Su İzolasyonu Uygulama ve Yönetmelikleri
Prefabrik Yapı Seminerleri - Prefabrike Döşeme
Sistemleri / Prefabrike Yapısal Taşıyıcı Sistemler
3.4 Üyelerle Toplantılar
Özel sektörde, kamu kurum ve kuruluşlarında
ve serbest çalışan üyelerle; delegelerle; hem iletişimi güçlü tutmak hem de mesleki anlamdaki gelişmelerle ilgili belli periyotlarla bilgilendirici
toplantılar yapılacaktır. Genç-İMO toplantıları düzenli bir şekilde gerçekleştirilecektir.
20. Dönem’de 13 komisyon aracılığıyla çalışma yürütülecek. Böylece; ortak çalışma, dayanışma ve işbirliği kültürünün gelişmesi sağlanacak.
4. Basın Yayın Çalışmaları
Şubemizin yayın organı olan İMO
Dergisi’nin yeni sayıları yayının belirtilen periyoduna uygun bir şekilde yayınlanacaktır. Basın Yayın çalışmalarının
doğru ve etkili yürütülebilmesi amacıyla
yapılan tüm çalışmaların; tarihi, yeri,
konusu, nedeni ve sonucunun kaydı tutulacak, etkinliklerin tüm fotoğraf ve
video görüntüleri kayıt altına alınacaktır. Arşiv oluşturulacaktır. Tüm bu kayıttan ve çalışmalardan bir yöneticinin
sorumlu olması sağlanacaktır.
WEB sitemiz güçlendirilecektir. Web sitemizde
yapılacak etkinliklerin duyuruları, güncel yönetmelik ve standartlar, üye işlemleri ile ilgili hazır format
belgeler ve üyelerimizin işini kolaylaştıracak birçok
dökümana ulaşılabilinecektir.
20. Dönem ’de yeni kuracağımız Kadın Komisyonu’yla birlikte 13 komisyon aracılığıyla çalışma yürütülecektir.
Ortak çalışma kültürünün oluşmasına, çalışmaların elbirliğiyle kolaylıkla yürütülmesini sağlayan bu komisyonlar şunlar:
Meslek İçi Eğitim Komisyonu
Afet ve Deprem Bilincini Yaygınlaştırma ve Yapı
Stokunu İyileştirme Komisyonu
Kamu ve Özel Sektör Çalışanları Hak ve Sorunları
Komisyonu
Serbest İnşaat Mühendisleri Komisyonu
Kent Sorunlarını İzleme ve Yatırımları Değerlendirme Komisyonu
Basın Yayın ve Basın Kuruluşlarıyla İlişkiler Komisyonu
Yasa ve Yönetmelikler Komisyonu
Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Komisyonu
ÝMO
W EB
5. Komisyonlar
Yüklenici İnşaat Mühendisleri Komisyonu
İnşaat Mühendisleri Odası
Diyarbakır Şubesi
Genç-İMO Komisyonu
Bilirkişilik Komisyonu
Yapı Denetim Komisyonu
Kadın Komisyonu
Kadın Komisyonu yeni kurulan komisyonlardandır. Kadın üyelerimizin mesleki çalışmalara
etkin bir şekilde katılabilmelerini sağlamak, çalışma hayatında karşılaştıkları sorunları belirleyerek çözüm önerileri geliştirmek, meslek, kadın ve
emek örgütleriyle dayanışma halinde olup, kadınlara yönelik ayrımcılığa, tecavüz, cinsel taciz,
mobbing ve her türlü şiddetin ortadan kaldırılmasına yönelik mücadele etmek, kadın üyelerimizin
mesleki, kültürel sosyal, ekonomik dayanışmasını
sağlayacak yönde çalışmalar yapmak, oda yönetim kurullarında, kadın komisyonlarında, üniversitelerde, sektörde kadın temsiliyetini arttıracak
çalışmalar yapmak, TMMOB çatısı altında cinsiyet
eşitliğini gözeten, erkek egemenliğine karşı kadın
inisiyatifi adı altında kadın üyelerimizle birlikte hareket etmeyi sağlamak amacıyla kurulacaktır.
17
Haziran-Temmuz 2012
İnşaat Mühendisleri Odası
Diyarbakır Şubesi
ÝMO
6. Mesleki Denetim Çalışmaları
K
entteki yapı stokunun sağlam, güvenilir ve konforlu olmasını sağlamak odamızın asli görevleri arasında yer almaktadır. Yapılacak yapıların projelerine uygulanacak mesleki
denetim sayesinde, güncel standart ve yönetmeliklere göre
uygun sistemlerin oluşması sağlanacaktır. Mühendislik
hizmetlerinin tüm yapılara ulaşabilmesi ve mesleğin etik
sınırları çerçevesinde yürütülmesi noktasında gerekli denetim yapılacak ve işyeri ziyaretleri gerçekleştirilecektir.
Şubemiz, yerel yönetimlerinde desteğiyle kentteki
yapı envanterini oluşturmayı hedeflemektedir.
7. Bilirkişilik Çalışmaları
K
amu hizmeti olan bilirkişilik hizmetlerinin tam anlamıyla
yerine getirilebilmesi, mesleki bilgi ve becerilerimizi
doğru kullanmamıza bağlıdır. Bilirkişilik hizmeti verilirken, toplumsal sorumluluk bilinciyle görev yapmak, tarafsız davranmak ve görevini özenle yerine getirmek,
herkesin üzerinde birleşebileceği, kabul edilebilir objektif ve bilimsel görüş bildirmek, sübjektif değerlendirmelerden kaçınmak gerekmektedir. Bu ilkelerle, odamız
gerekli denetimleri ve eğitimleri üyelere sunarak, sağlıklı
bilirkişi raporlarının düzenlenmesini sağlayacaktır.
SONUÇ
Bu Çalışma Programı, kurum ve işyeri ziyaretlerimizde, şube genel kurulunda ve küçük kurullarda üyelerimizin dile getirdiği görüş ve öneriler doğrultusunda hazırlanmıştır. Bu durum;
birlikte karar almayı, alınan kararları birlikte uygulamayı, sonuçlarına birlikte katlanmayı ve
ortaklaşa hareket etmeyi de beraberinde getirecektir.
2012-2014 Yılı Çalışma Programı’nı, üyelerimizin etkin desteğiyle, demokratik ve katılımcı anlayışımızla eksiksiz hayata geçireceğiz. Bugüne kadar katkılarını Şubemizden esirgemeyen ve
bundan sonraki süreçte katkı sunacak olan tüm üyelerimize şimdiden teşekkür ederiz.
Haziran-Temmuz 2012
18
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI’NIN YAYINLADIĞI
YÖNETMELİKLER DEĞERLENDİRİLDİ
ŞUBE BAŞKANLARI
İnşaat Mühendisleri Odası
Diyarbakır Şubesi
ÝMO
bir araya geldi
İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın iki hafta arayla yayınladığı yönetmelikleri değerlendirmek
amacıyla şube başkanlarıyla Ankara’da bir araya geldi. 20 Nisan’da İMO
Lokali’nde gerçekleştirilen toplantıda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın
3 Nisan ve 14 Nisan 2012 tarihlerinde yayımladığı “Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile
“Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği” tüm yönleriyle değerlendirildi.
Toplantıda, yönetmeliklere rağmen, her durumda Oda uygulamalarının devam ettirilmesi kararlaştırıldı.
19
Haziran-Temmuz 2012
İnşaat Mühendisleri Odası
Diyarbakır Şubesi
ÝMO
4. Danışma
Kurulu Toplantısı
GERÇEKLEŞTİRİLDİ
İ
nşaat Mühendisleri Odası 42. Dönem 4.
Danışma Kurulu, Yapı Denetim Yönetmeliklerinde ve Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’ndeki değişikliklere ilişkin gündemle
toplandı.
26 Nisan’da Ankara’da Teoman Öztürk
Salonu’nda toplanan Danışma Kurulu Toplantısı’nın Divan Başkan Yardımcılığını
Şube Başkanımız Turan Kapan yaptı. Farklı
şubelerden çok sayıda danışma kurulu
üyesinin katıldığı toplantıya, Sekreter Üyemiz Ahmet Kaşan, Sayman Üyemiz Şahin
Kaya ve Şube Sekreterimiz Barış Çetinkaya
da katıldı.
Danışma Kurulu
Toplantısı’nın Divan
Başkan Yardımcılığını
Şube Başkanımız
Turan Kapan yaptı.
Haziran-Temmuz 2012
20
3 Nisan ve 14 Nisan’da yayınlanan
Yapı Denetim Yönetmeliklerinde ve Planlı
Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde yapılan
değişikliklere ilişkin değerlendirmelerin
yapıldığı, mücadele yöntemlerinin tartışıldığı toplantıda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan yönetmeliklerin
İnşaat Mühendisleri Odası’na yansımaları
ve çözüm önerileri değerlendirildi.
GÜVEN TAZELEDİK
enel Kurulla
Odamızın 43. Olağan Genel Kurulu, şube ve
temsilciliklerden gelen 492 delege ve 128 konuğun
katılımıyla 27-29 Nisan tarihleri arasında İMO Teoman Öztürk Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.
Divan Kurulu’nun seçimiyle başlayan Genel
Kurul da, Divan Kurulu Başkanlığı’na İMO Adana
Şube Başkanı Abdullah Bakır, Başkan Yardımcılıklarına H. Hüseyin Yıldız ve Semiha Yükselen, Yazmanlıklara ise Esergül Özdemir ve Baran Polat
seçildi.
Divan Kurulu seçiminin ardından, yönetime
aday olmayan, Odamız 42. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Harp açılış konuşmasını yaptı.
Kapsamlı bir konuşma yapan Serdar Harp, Türkiye’nin uluslararası politikalarından, sosyal, ekonomik,
toplumsal
politikalarına;
kent
İnşaat Mühendisleri Odası
Diyarbakır Şubesi
ÝMO
politikalarından yapı denetim, deprem, 3458 sayılı
Mühendislik Kanunu’na kadar pek çok konuda değerlendirmelerde bulundu.
Deprem, kentsel dönüşüm, yapı denetim, 2B
ve Afet Yasası gibi tüm kamuoyunu ilgilendiren ve
Odamızın hassasiyetle üzerinde durduğu sorun
alanları ile ilgili aktif tartışmaların yürütüldüğü
genel kurulda, bu konulara ilişkin etkin çözüm
önerileri geliştirildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 3 Nisan ve 14 Nisan 2012 tarihlerinde yayımladığı, meslek odalarının mesleki denetim
yapmalarını engelleyen yönetmeliklerin kapsamlı
olarak değerlendirildiği Genel Kurul’da, 43. Çalışma Dönemi’nde mesleki ve toplumsal konularda yürütülecek çalışmaların yol haritası
belirlendi.
21
Haziran-Temmuz 2012
İnşaat Mühendisleri Odası
Diyarbakır Şubesi
ÝMO
Odamızın 43. Olağan Genel Kurulu’nda, deprem, kentsel
dönüşüm, yapı denetimi, 2B ve Afet Yasası gibi tüm toplumsal kesimleri ilgilendiren ve Odamızın hassasiyetle üzerinde
durduğu sorun alanlarıyla ilgili aktif tartışmalar yürütüldü.
Yeni ve zorlu bir dönemin başladığına işaret edilen Genel
Kurulda, mesleki ve toplumsal konularda yürütülecek çalışmaların yol haritası belirlendi, yeni yönetim oluşturuldu.
Yönetmelikler tasfiye amaçlıdır,
var olma mücadelesi yürütülmelidir
Genel Kurulda Şube Başkanımız Turan Kapan
da konuştu. Kapan, 2B arazilerine, imar ve yapı denetimi yönetmeliğine değindiği konuşmasında,
Türkiye’de kamunun elinde olan toprakların ve ormanların yeni rant alanları oluşturulması amacıyla
elden çıkarılmasının kaygı verici olduğunu belirtti.
Tarihi anıtların bulunduğu SİT alanlarına barajlar
yapmanın toplumların geçmişini silmek; plansız ve
denetimsiz kentleşmeye göz yummanın ranta teslim
olmak anlamına geldiğine işaret eden Kapan, imar
ve yapı denetim yönetmeliğine karşı “var olma mücadelesi” yürütülmesi gerektiğini söyledi.
‘Kur tuluşumuz or tak’
KCK adı altında yürütülen tutuklamalara, askeri operasyonlara ve Uludere katliamına değinen
Kapan, bütün bunların toplumda psikolojik kopuşlara neden olduğunu, Türk-Kürt eksenindeki kırılmanın her geçen artığını anlattı.
İMO’nun Türkiye’de Kürt sorunu, planlama,
kentleşme, konut, barınma, çevre ve tarihi kültürel
konularda da sorunları dile getirmesi ve çözümü
Haziran-Temmuz 2012
22
konusunda daha çok sorumluluk almasının hayati
görevleri arasında olması gerektiğini vurgulayan
Kapan, “Renklerimiz, dillerimiz ve inançlarımız
farklı olabilir, ama kurtuluşumuzun ortak olacağı
gerçeğini unutmayalım!” diye konuştu.
Yönetim Kurulu görev dağılımı yapıldı
Konuşmaların ardından 492 delegenin oy kullandığı seçimle yeni yönetim oluşturuldu. Genel kurulun ardından ilk toplantısını 4 Nisan tarihinde
gerçekleştiren Yönetim Kurulu, görev dağılımını
yaptı. Buna göre İMO 43. Dönem Yönetim Kurulu
görev dağılımı şöyle:
Başkan
: Taner Yüzgeç
Sekreter Üye
: Levent Darı
2. Başkan
Sayman Üye
Üy e
Üy e
Üy e
: Şükrü Erdem
: Nevzat Ersan
: Durmuş Galip Kılınç
: Cihat Mazmanoğlu
: Tansel Önal
Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile meslek odalarımız yeniden tanımlanmaktadır. En son 648 sayılı KHK ile yapılan değişiklikle birlikte Birliğimiz
ve Odamız, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Mesleki Hizmetler Genel
Müdürlüğü’ne bağlı bir hizmet birimi haline getirilmiştir. Birliğimiz ve Odalarımızın, özerk yapısı dağıtılarak, mali kaynakları ve idari yapısı bakanlığa
bağlı, iktidarın doğrudan müdahale ve denetimine açık hale getirilmiştir.
Yeni
ve
zorlu
bir döneme doğru…
“…Kamu yararı ilkesini hiçe sayarak, neo-liberal politikalar ışığında ülkemizin tüm kaynaklarını
hızla özel sektöre devreden, köklü kurumları etkisizleştirerek kendi tekeline alan bir siyasi iktidarın “ustalık” dönemiyle karşı karşıyayız. Yaşadığımız
süreçte AKP iktidarı eliyle uygulamaya konan ekonomik ve sosyal politikalarla sürdürülen kapitalizm,
toplumsal alanı her yönüyle etkiliyor, müdahale ediyor ve kendine özgü karakterler etrafında şekillendiriyor. Saldırgan ve umursamaz bir politika yapma
tarzını sürdüren AKP iktidarı, itaat kültürünü besliyor,
itaat etmeyenleri zorla hapse atıyor, geriye kalanları
da korkunun gölgesi altında yaşamaya mahkûm ediyor. Atılan yumurta sayısı, parasız eğitim talepleri,
deresinin başında nöbet tutmak, emekten ve emekçiden yana tavır koymak ya da mesleğini icra etmek,
uzun tutukluluklara, haksız yargılamalara ve suçlamalara yol açıyor. Hiçbir eleştirel tutuma tahammülü
olmayan ve kendisinin dışındaki tüm sesleri susturmak isteyen bir iktidarın “ileri demokrasi”si ile karşı
karşıyayız. Bu nedenle kamu yararı ilkesini esas alan
meslek odamızın ve Birliğimizin bilimden yana sesi
de kısılmak istenmektedir.
Dış politika
Ortadoğu’da değişen dengeler ve emperyalizmin Ortadoğu’yu yeniden dizayn etme politikalarına
paralel olarak, Türkiye’de siyasal erk bu işin taşeronluğunu üstlenmek için elinden geleni yapmakta
ve ülkeyi bir savaşa sürüklemek istemektedir. Kendi
ülkesinde halklarına ve emekçilerine her türlü zulmü
reva gören siyasal iktidarın Ortadoğu’da insan hakları
ve demokrasi havarisi rolünü üstlenmesi traji-komiktir. İktidarın bu tutumunun ülkemizi felakete götüreceği aşikardır ve ivedilikle engellenmelidir.
Tek başına hazırlanan anayasa, Kürt sorunu
12 Eylül Anayasası kuralları ile seçilmiş bir par-
İnşaat Mühendisleri Odası
Diyarbakır Şubesi
ÝMO
lamentonun tek başına hazırlayacağı bir anayasanın
demokratik olmayacağı açıktır. Oysa Anayasanın,
mevcut siyasi partiler ve seçim yasasının değiştirilerek, düşünce özgürlüğünün önündeki engeller kaldırılarak demokratik bir ortamda toplumun tüm
kesimlerinin katılımıyla, uzlaşmacı bir tutum içerisinde hazırlanması gerekmektedir. Demokratik bir
anayasa ancak emeği, emekçiyi ve halkların kardeşliğini gözeterek yapılan anayasadır.
Sadece kendine demokrat AKP iktidarı emekçilere saldırarak emek sorununu ve Kürtleri görmezden gelerek Kürt sorununu çözmeye çalışıyor.
Siyasal iktidar, gericiliğini kurumsallaştırırken toplumun bütün katmanları üzerinde gerici baskıları örgütlüyor ve korku erki yaratıyor. Türkiye’nin aydınlık
yarınları ve barış içerisinde adil ve onurlu bir yaşamın sağlanması için ülkenin temel sorunlarının başında gelen Kürt sorunu, inkar, imha ve çatışmalı
politika yerine tüm taraflarıyla birlikte demokratik ve
barışçıl yöntemlerle çözümlenmelidir.
Özelleştirme, HES’ler, işsiz mühendisler,
iş cinayetleri
Kamuya ait her tasarrufun ve kurumun, özelleştirme politikaları aracılığıyla büyük sermaye gruplarına devredilmesi kamu alanındaki istihdamın
daralmasına neden olmakta, kâr hırsı ve denetimsizlik, insan yaşamını, işçi sağlığını ve iş güvenliğini
yok saymakta, yaşamın her alanı serbest piyasa ekonomisinin ilkeleri uyarınca hızla yeniden düzenlenmektedir. Çevresel ve sosyolojik etkileri hesaba
katılmaksızın yapılan hidro-elektrik santraller, kar
odaklı sermaye gruplarını güçlendirmekte ve bölge
halklarını mağdur etmektedir. Ne inşaat mühendisliği
mesleğini icra edenlerin çalışma yaşamında karşılaştıkları sorunlar ne de son dönemde Gökdere,
Esenyurt ve Çaycuma’da yaşanan facialar bu tablodan bağımsız değildir.
12 Eylül Anayasası kuralları ile seçilmiş bir
parlamentonun tek başına hazırlayacağı bir
anayasanın demokratik
olmayacağı açıktır.
23
Haziran-Temmuz 2012
İnşaat Mühendisleri Odası
Diyarbakır Şubesi
ÝMO
AKP iktidarı KHK metinlerinde ifade ettiği dönüşümleri hayata geçirmek
için yakın zamanda peş peşe yönetmelikler ve yasalar hazırlayarak
somut adımlar atmıştır. Geçtiğimiz günlerde üzerinde iki kere değişiklik
yapılan Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği ve Planlı Alanlar Tip İmar
yönetmelikleri aracılığıyla odalarımıza doğrudan müdahale edilmekte,
gelir kaynaklarımızı elimizden almanın yolları tarif edilmektedir.
Kamu kurumlarında mühendislik kadrolarının
daraltılması mühendislerin işsiz kalmasına ve özel
sektörün ağır kuralsız çalışma koşullarına mahkûm
edilmesine neden olmakta, işsiz mühendislerin sayısı her geçen gün artmaktadır. Odamız, kamunun
ülke yatırımlarında öncülük görevini tekrar üstlenmesi ve buna bağlı olarak kamu yatırımcısı kuruluşların güçlendirilmesi için, mühendislerin güvenceli
bir şekilde meslek hayatlarına devam edebilmeleri
için mücadele edecektir.
Kontrolsüz ve denetimsiz bir şekilde yapılan özel
yatırımlar, iş güvenliğini hiçe saymakta ve katliam
gibi iş cinayetlerine neden olmaktadır. Odamız özel
yatırımların denetlenmesi ve toplu iş cinayetlerinin
önlenmesi için mücadele edecektir.
KHK’lar , odalar, ‘dindar nesil’
Böylesi bir ortamda demokratik kitle örgütü olarak meslek örgütümüz de yıpratılmaya ve eli kolu bağlı
bir hale getirilmeye çalışılmaktadır. Kanun yapma tekniğine tümüyle aykırı biçimde, meclis komisyonlarında ve Genel Kurul’unda bile tartışılmadan, kapalı
kapılar arkasında hazırlanan kanun hükmünde kararnameler (KHK), birbiri ardına çıkarılarak birçok alan
yeniden düzenlenmiştir. Altı ayda çıkarılan 35 KHK,
birçok konuda ciddi değişikliklere neden olmuş, kamu
personelinin güvenceli istihdam koşullarının daraltılması, kamu hizmetlerinin piyasacı bir zihniyetle yeniden tanımlanması ve bakanlıklar aracılığıyla gücün
merkezileşmesi doğrultusunda iktidarın birçok alana
müdahale etmesinin yolunu açmıştır.
Çevresel ve sosyolojik etkileri hesaba katılmaksızın yapılan
hidro-elektrik santraller,
kar odaklı sermaye
gruplarını güçlendirmekte ve bölge halklarını mağdur etmektedir.
Haziran-Temmuz 2012
24
Bu zihniyetle çıkarılan KHK’ler ile meslek odalarımız da yeniden tanımlanmaktadır. En son 648 sayılı KHK ile yapılan değişiklikle birlikte birliğimiz ve
odamız, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Mesleki
Hizmetler Genel Müdürlüğü’ne bağlı bir hizmet birimi haline getirilmiştir. KHK metinlerinde ifade bulduğu üzere birliğimiz ve odalarımız, mali kaynakları
ve idari yapısı bakanlığa bağlı, özerk yapısı dağılmış,
iktidarın doğrudan müdahale ve denetimine açık yapılar olarak ifade edilmektedir.
AKP iktidarı KHK metinlerinde ifade ettiği dönü-
şümleri hayata geçirmek için yakın zamanda peş
peşe yönetmelikler ve yasalar hazırlayarak somut
adımlar atmıştır.
Geçtiğimiz günlerde üzerinde iki kere değişiklik
yapılan Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği ve Planlı
Alanlar Tip İmar yönetmelikleri aracılığıyla odalarımıza
doğrudan müdahale edilmekte, gelir kaynaklarımızı
elimizden almanın yolları tarif edilmektedir. Yine Tabiat ve Kültürel Varlıkları Koruma Bölge Kurulları ile
ilgili yönetmelik yeniden düzenlenerek doğanın ve yaşamın yağmalanmasının önü açılmıştır.
Kamuoyunda 4+4+4 olarak bilinen eğitimle ilgili hazırlanan yasa ile işgücü piyasasına ucuz ve
genç işgücü sağlamanın yanı sıra “dindar nesil” yetiştirmenin meşru zemini oluşturuluyor.
Kentsel dönüşüm
Afet yasası ile deprem bahane edilerek kentsel
dönüşüm yaygınlaştırılmaktadır. İktidar, deprem güvenliğini kentsel dönüşüm projelerini uygulamak için
‘iyi bir fırsat’ olarak değerlendirerek mevcut durumu
büyük bir ranta çevirmiştir. Bugüne kadar yaptığı inşaatlarla ve uygulamalarla kendini ortaya koyan TOKİ
ve adıyla bir sürü çelişkiler yaratan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı en yetkili merciler haline getirilmiş ve
bu yolla kent alanının deprem bahanesiyle yağmalanması amaçlanmıştır. Karayolları Genel Müdürlüğü’nde bir kez daha ihaleye çıkarılmaya çalışılan 3.
Köprü Projesi, AKP hükümetinin Başbakanı, çeşitli
bakanları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yönetimi
ve emlak-inşaat lobisi tarafından, yıllardır yandaş
medya ile yayılan yalanlar aracılığıyla topluma dayatılmaya çalışılan bir emlak ve rant projesidir.
Türkiye’de son yıllarda Hidroelektrik santrallere
(HES) yönelik yatırımlar artmakta, dört bir yanda uygulanan HES projeleri ve inşaatları gündemimizi
oluşturmaktadır. Doğanın ve doğanın bir parçası olan
insanın en temel gereksinimlerinden biri olan su, piyasada alınır satılır bir mal olarak tanımlanırken,
suyun kullanım hakkı 49 yıllığına şirketlere devredilmektedir. Bugün özellikle 3000’i aşkın sayıda projelendirilen HES’ler aracılığıyla, Akdeniz’den
Munzur’a; Karadeniz’den Doğu Anadolu’ya kadar birçok bölgede suların kullanım hakları devredilmiştir.
Bu durum karşısında bölge halkları sularına, topraklarına ve tohumlarına sahip çıkma mücadelesi yürütmektedirler. HES’lerin sadece enerji temini
amacına ilişkin projeler özelinde değerlendirilerek
ele alınması doğru değildir. Havza bazında, havza
özelliklerinin korunması öncelikli olmak üzere, suyun
kullanım önceliğine göre planlama yapılması esas
alınmalıdır. Bu doğrultuda mühendislik kriterlerinden uzak olarak ortaya konan bütün HES projelerine
karşı; havza planlamasının ekolojik gereksinimler,
çevresel etkiler ve toplumsal fayda gözetilerek yapılması koşuluyla toplum gereksinimlerine uygun projeler geliştirilmelidir.
Van depremi
Van’da meydana gelen depremde yaşanan tablonun sorumlusu yıllardan beri yaşadığımız depremlerden ders çıkarmayan, her depremde devletin
vatandaşın yanında olduğu, yaraların en kısa sürede
sarılacağı nakaratını tekrarlayan siyasi iktidarlardır.
Meslek örgütlerimizin, bilim insanlarının hazırlamış
oldukları raporları, depremle ilgili çalışmaları, önerileri dikkate almayan, yerel yönetimlerin uğraş ve
çabalarını yok sayan iktidarlar, yaşanan acı tablolar
karşısında kendilerini konunun uzmanlarıymış gibi
görerek talihsiz açıklamalarda bulunmaktadırlar. Üretilecek yapıların plan, fen, çevre ve sağlık şartlarına
uygun yaptırılması devletin temel görevidir. Mevcut
yapı stokumuzun depreme dayanıklı hale getirilmesi,
yurttaşlarımızın can güvenliği açısından hayati önem
taşımaktadır. Özellikle çok sayıda yurttaşın oturduğu
yaşlı binaların güçlendirilmesi halkın rızasıyla mümkündür. Deprem bilincini geliştirecek ve toplumumuzun aydınlatılmasını sağlayacak çalışmaların
yapılması zaruridir. Ancak bu şekilde siyasi iktidar,
depremleri bir kentsel dönüşüm bahanesi olarak
ranta çeviremeyecektir.
Meslek alanımızı ilgilendiren konularda, hem kamunun hem de İnşaat Mühendisleri Odası ve üyelerinin yararı, gelişimi ve çağdaş yaşam koşullarını
sağlamak amacıyla;
Yapı Denetim Yasası ve Yönetmelikleri,
İmar Yasası ve yönetmelikleri,
Kentsel Dönüşüm Yasası,
Enerji Politikaları
Meslektaşlarımızın Özlük Haklarına
Yönelik Yasal Düzenlemeler
Eğitim Politikaları
TMMOB Kanunu ve benzeri konular süzgeçten geçirilerek, doğru ifadelerle öncelikle İMO
üyelerine, sonra da topluma anlatmak görev olarak algılanmalıdır.
İnşaat Mühendisleri Odası
Diyarbakır Şubesi
ÝMO
Bu bağlamda;
Yapı denetim yasası geniş çapta tartışmaya
devam edilmeli, aksayan yönlerin düzelmesi için
emek verilmelidir. Yarı kamusal hizmet olduğunun kabulü ile serbest piyasa koşullarında pazarlanmasının
önüne geçilmesi, evrak düzenlemenin ötesinde aktif
olarak denetlemenin sağlanması, mesleki sorumluluk
sigortasının işletilmesi için çalışmalar yapılmalıdır.
Emeklilerin ek geliri olarak görülen ücretlerin
emek karşılığı alınan ücret haline getirilmesi için
özellikle denetim elemanlarının bilincinin arttırılması, uygulamaya dönük eğitimlere devam edilmesi
sağlanmalıdır. Yapı Denetimi kapsamına devlet yatırımlarının da alınması gerekliliği her fırsatta dile getirilmelidir. Bir gerçek olan imza sahteciliğinin önüne
geçmek için yöntemler aranmalı ve denetçi yetkilerinin arttırılması sağlanmalıdır. Kentlerin yağmalanmasına, kıymetli arazilerin yandaşlara önce toprak
sonra nakit olarak aktarılmasına, parsel bazında plan
tadillerinin yapılmasına, su havzalarının orman alanlarının korunmamasına, yasa - yönetmelik değişiklikleri ile ormanları önce yeşil alana çevirip sonra da
planlara dahil ederek rant yaratılmasına karşı çıkılmalı, yargı yolu her zaman kullanılmalıdır.
Genç meslektaşların oda çalışmalarında daha
katılımcı olmaları için Öğrenci İMO örgütlülüğüne
daha fazla destek verilmeli, gençlerin ülkede olanları, yaşananları doğru yorumlamalarını ve sorgulamalarını sağlayıcı çalışmalar yapılmalıdır.
Kamu çalışanlarına dönük örgütlenme, sendika
kurma ve toplu görüşme hakkı tanınmıştır. Ancak sürecin başından buyana talep edilen haklar alınamamıştır. Mühendislerin de aralarında bulunduğu tüm
kamu çalışanlarına grevli, toplu iş sözleşmeli sendikal haklar tanınmalı; ekonomik ve sosyal sorunların
çözümünde çalışanlar geleceklerini kendileri belirlemelidir. Odamız, üyelerinin sendikal örgütlerde yer
almasını teşvik edip desteklemelidir. Genel Kurulumuz Odamızın ihtiyacı olan güçlü ve yeni örgütlenme
modellerini ortaya çıkarmalı, meslek ve meslektaş
sorunlarını ülke ve halkın sorunlarından ayırmadan
yurtsever-devrimci-demokrat-anti-emperyalist Oda
anlayışını sürdürerek çalışmalarını planlamalı ve uygulamalıdır.”
*İMO 43. Olağan Genel Kurulu Ana Sorunlar
Komisyonu Tarafından Hazırlanan Sonuç Bildirgesi
25
Haziran-Temmuz 2012
İnşaat Mühendisleri Odası
Diyarbakır Şubesi
ÝMO
Yaşam alanlarımız
kar
ve
rant
alanlarına dönüşecek
*
Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile öngörülen kentsel dönüşüm uygulamaları, sağlıklı bir kentsel yenilemeyi sağlayamayacağı gibi başta metropol kentlerimiz olmak üzere tüm ülkeyi bir kar ve rant alanı haline dönüştürecektir. İnsan
haklarına ve anayasaya aykırı düzenlemeler içeren yasanın hükümlerinin, gerektiğinde
sağlam yapılara da uygulanması barınma hakkının güvende olmadığını göstermektedir.
GİRİŞ
Türkiye coğrafyasının yüzde 93’ü aktif deprem
kuşağında yer almaktadır, nüfusun yüzde 98’i ise
deprem riski yüksek olan yerleşim yerleri üzerinde
yaşamaktadır. Bu risk karşısında ve afetlerde ortaya çıkan kayıplara baktığımızda, yapı denetiminin
önemi her afet sonrası anlaşılmakta, ancak sorunu
çözmeye yönelik hiçbir şey yapılmamaktadır.
Yasayla kamunun
elinde kalan son arazilerde elden çıkarılacaktır. Tüm uygar dünya
kentlerinde, kent toprakların kamusal örgütlerinın elinde olması
yönünde stratejiler geliştirilirken, ülkemizde
kamu elinde var olan
araziler ve ormanlar;
özelleştirme, kentsel dönüşüm adı altında yağmaya dayalı amaçlarla
elden çıkarılacaktır.
Haziran-Temmuz 2012
26
Yapı denetiminin bir kamu hizmeti olmasına
rağmen mevcut yapı denetim sisteminde, bu hizmet özel sektörden yüklenici tarafından satın alınmaktadır. Mevcut yapı denetim sistemiyle
depreme dayanıklı yapılar üretmek mümkün değildir. Böyle bir sistemin sağlıklı olmadığı, doğal
olayların felaketlere dönüşmesinden ve ortaya
çıkan acı tablolardan görülmektedir.
Siyasi iktidar, ekim ve kasım aylarında Van’da
meydana gelen depremlerden sonra ortaya çıkan
acı tabloyu ve hükümetin başarısızlığını örtbas
etmek için diğer hükümetler gibi sorunu çözmeyen yeni bir kanun hazırlamış (Afet Riski Altındaki
Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun) ve
çözümü ertelemiştir.
Oysa ki; büyük bölümü afet riski altında olan
ülkemizde, deprem riskinin azaltılması çerçevesinde, yapı stokunun belirlenmesi ve yapı envanterinin çıkarılması, sağlıksız güvenli olmayan
yapıların yenilenmesi ve güçlendirilmesi ve mevcut yapı stoğumuzun depreme dayanıklı hale getirilmesi, vatandaşların can ve mal güvenliğin
sağlanması devlet eliyle yapılması gereken çalışmalardır.
Muhataplardan görüş dahi alınmadı
Tüm ülkenin imar ve kentleşme politikasını
baştan aşağı değiştirecek böyle önemli bir yasa
hazırlanırken, konunun birinci derecen muhatabı
olan yerel yönetimlerin, meslek odalarının ve üniversitelerin görüşünün alınmaması veya alınan görüşlerin çıkan yasada yer bulmaması büyük bir
eksikliktir. Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanunu’nun katılımcı bir anlayışla hazırlanmamıştır ve kamuoyunda oluşan
tepkilere rağmen çıkarılmıştır. Bu da gösteriyor ki;
siyasal iktidarın yine “her şeyi en iyi ben bilirim,
istediğimi yaparım” anlayışıyla karşı karşıyayız.
Kanun neler getirecek ve götürecek?
Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi
Hakkında Kanun, insan haklarına, sosyal devlet ilkesine ve anayasaya aykırıdır. Kanunla öngörülen
kentsel dönüşüm uygulamaları, sağlıklı bir kentsel yenilemeyi sağlayamayacağı gibi başta met-
Yasayla yetkilerin bakanlığa verilmesiyle, kentlerin asıl sorumlusu
olan yerel yönetimler, devre dışı bırakılacaktır. Belediyeler imar
uygulamaları açısından yetkisiz kılınacaktır. Çünkü; belediyelerin
bu konudaki yetkileri TOKİ’ye verilmiştir. Yine gerek KHK’ler,
gerek yönetmelik değişiklikleriyle odamızın meslek uygulamalarıyla ilgili yetkilerinin daraltılması, bundan sonraki proje ve yapı
denetim hizmetlerini daha riskli ve sıkıntılı hale getirecektir.
ropol kentlerimiz olmak üzere tüm ülkeyi bir kar
ve rant alanı haline dönüştürecektir. Kanunun neler
getirip, götüreceğini sıralayacak olursak;
1. Her kentsel dönüşümde kaybedenleri ve kazananları vardır. Özellikle dönüşüm projeleri adı
altında yoksul kent halkı ve gecekondu sakinleri
büyük bir mağduriyet yaşayacaktır. Kaybedenlerin
sırtından kamu yararı sağlanmayacağı açıktır.
Kentsel dönüşüm yasasıyla kentlere yapılan müdahalenin kimlere ne çıkar sağladığının bilincinde
olmak gerekir.
2. Kentsel dönüşüm uygulanan yerlerde, yükselen yeni orta sınıfların, bir barınak olmaktan çok
çeşitlenen ve farklılaşan yaşam kalitesi taleplerine
yanıt veren yaşam alanları oluşmaktadır. Kapıları
denetlenen konut alanları, soylulaştırılan mahalleler, özel hizmet veren rezidanslar, hizmetlerin
belediye dışında özel firmalar eliyle üretildiği lüks
konut alanlarına dönüşecektir. Ortaya çıkan yeni
tabloda kent yoksullarının bu tür yeni mekanlarda
yaşam alanı bulması mümkün değil, bu sosyal
devlet ilkesine de aykırı bir uygulamadır.
3. Yasayla, hiç kimsenin konut ve barınma
hakkı güvende olmayacaktır. İnsan haklarına ve
anayasaya aykırı düzenlemeler içeren yasanın hükümlerinin, gerektiğinde sağlam yapılara da uygulanabilmesi barınma hakkı elden alınacaktır.
4. Su, doğalgaz, elektrik vb. gibi kentsel hizmetlerin durdurulmasını içeren düzenlemelerin olması, insan haklarına ve sosyal devlet ilkesine
aykırıdır.
5. Yasayla kamunun elinde kalan son arazilerde elden çıkarılacaktır. Tüm uygar dünya kentlerinde, kent toprakların kamusal örgütlerin elinde
olması yönünde stratejiler geliştirilirken, ülkemizde kamu elinde var olan arazileri ve ormanların; özelleştirme, kentsel dönüşüm adı altında rant
alanları oluşturma vb. yağmaya dayalı amaçlarla
İnşaat Mühendisleri Odası
Diyarbakır Şubesi
ÝMO
elden çıkarılması kaygı vericidir. Yine tarihi anıtların bulunduğu SİT alanlarını yapılaşmaya açmak
nasıl bir koruma anlayışla açıklanabilir.
6. Yasayla, Hazine dışındaki kamu kurumlarına ait taşınmazların bakanlığa tahsis edilmesi,
kentlerimizin rantı yükselen merkezi bölgelerindeki kamu tesislerine (okul, hastane vb) yönelik
talanı hızlandıracaktır.
7. Tüm kıyıların, tarım alanlarının, meraların
ve orman alanlarının talan süreci hız kazanacaktır.
8. Yasayla yetkilerin bakanlığa verilmesiyle,
kentlerin asıl sorumlusu olan yerel yönetimler,
devre dışı bırakılacaktır. Belediyeler imar uygulamaları açısında yetkisiz kılınacaktır. Çünkü; belediyelerin bu konudaki yetkileri TOKİ’ye verilmiştir.
SONUÇ
Bir yandan riskli yapı ilan edilen yapıların yıkılacağı belirtilirken, diğer yandan yeni riskli yapıların üretimi sürdürülmektedir. Siyasi iktidarın
tam da bu noktada, odamızın bilimsel, teknik ve
toplumsal alanda yürüttüğü çalışmalardan rahatsızlık duyarak, gerek KHK’ler, gerek yönetmelik değişiklikleriyle meslek uygulamalarıyla ilgili
yetkilerini daraltması, bundan sonraki proje ve
yapı denetim hizmetlerini daha riskli ve sıkıntılı
hale getirecektir.
Afet riskinin azaltılması için yapılacak çalışmaların başında gelen ilk şey; sağlıklı ve güvenli
bir yapı denetim kanunu çıkarılmasıdır. Odamız,
kentsel dönüşüm politikalarının oluşturulmasında
toplumun tüm bileşenlerinin ve konunun uzmanı
olan bilim insanlarının görüşlerinin alınmasını zorunlu görmektedir.
Hazırlayan: Turan KAPAN,
İnşaat Mühendisi, Şube Başkanı
27
Haziran-Temmuz 2012
KAMU İHALE YASASI
ÝMO hâlâ ayak bağı mı?*
İnşaat Mühendisleri Odası
Diyarbakır Şubesi
‘’2002’de kurulan yeni kamu ihale düzeninin amacı, bu soygun
düzenini sona erdirmektir. Ama kamu yatırımlarının, şaibe ve yolsuzluğa yer bırakmadan yapılmasını sağlayan tuğlalar birer birer sökülerek
sistem delik deşik edildi. Hükümetin, istediği şirkete, istediği projeyi verme
özgürlüğü genişletiliyor. Artık eskisinden çok daha fazla iş ihalesiz veya
göstermelik ihalelerle yapılacak. İktidar yandaşları daha kolay iş alabilecek.”
B
u başlığı kullanmamın nedeni; Kamu İhale Yasası’nın
takip edebildiğimiz kadarı ile en az 16 kez değişikliğe uğramış olmasıdır. Bu değişiklikler sonucu,
ihale yasasının temel ilkeleri zedelenmiş, hırpalanmış ve deyim yerinde ise delik deşik olmuştur.
Bütün bunların yanı sıra, bunlarla da yetinilmemiş olacak ki AKP, Kamu İhale Yasası’nı diğer bazı
yasalarla da devre dışı bırakmıştır. Bu yasaların sayısı 49 (kırkdokuz), kanun hükmündeki kararnamelerin sayısı ise 9 (dokuz) dur.
Akla hemen şu soru geliyor. İhale yasası ile
neden bu kadar çok oynanıyor, amaç nedir?
Bu soruya verilecek en temel yanıt; yazar Metin
Münir’in 2008 yılında kaleme aldığı yazısında tespit
ettiği hususları bir kez daha anımsatmak olacaktır.
Yazar Metin Münir diyor ki;
“AKP’nin 2002 Kasım’ında iktidara gelmesiyle
ihale düzeninin birkaç ayda bir değiştirilmesi dönemi
açıldı. Kamu İhale düzeni laçkalaştırıldı, keyfileştirildi, şeffaflığı bozuldu, uluslararası standartlardan
AKP’nin 2002 Kasım’ında iktidara gelmesiyle ihale düzeninin
birkaç ayda bir değiştirilmesi dönemi açıldı.
Haziran-Temmuz 2012
28
uzaklaştırıldı. Keyfiliği, rüşveti, yolsuzluğu, eşdost-akraba kayırmayı önlemek amacıyla kurulan barikatların çoğu kaldırıldı. 2002 öncesine dönüldü.
Haksız kazanç kapıları yeniden açıldı. 2002’de kurulan yeni kamu ihale düzeninin amacı, bu soygun
düzenini sona erdirmektir. Ama kamu yatırımlarının,
şaibe ve yolsuzluğa yer bırakmadan yapılmasını sağlayan tuğlalar birer birer sökülerek sistem delik deşik
edildi. Hükümetin, istediği şirkete, istediği projeyi
verme özgürlüğü genişletiliyor. Artık eskisinden çok
daha fazla iş ihalesiz veya göstermelik ihalelerle yapılacak. İktidar yandaşları daha kolay iş alabilecek.”
Yıl 2012, AKP hükümetinin kamu ihale düzeni
anlayışında değişen bir şey yok. Yine istisnalar,
yine Kamu İhale Yasası’nı devre dışı bırakma girişimleri, yani kısacası iktidar partisine göre Kamu
İhale Yasası, hala ayak bağı olmaya devam ediyor.
Bundan kurtulmak gerekiyor.
Örneğin, 4734 sayılı Kamu İhale Yasası’nın
30.07.2003 tarihindeki “istisnalar” başlıklı
3’üncü maddesi 8 (sekiz) fıkradan ibaret olmasına
rağmen bilahare fıkra içeriklerinin kapsamı genişletilmiş ve bunun yanı sıra fıkra sayıları da artırılmıştır. 2012 yılına gelinceye dek bu sayı 8’den 17
(on yedi)ye çıkmıştır. Bu madde ile ilgili yapılan
en son değişiklik ise 27.03.2012 tarihli ve
2012/2956 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile maddenin (b) fıkrasında yapılan değişikliktir.
10 yıllık serüven
Kamu İhale Yasası’nın bu 10 yıllık serüvenine bir
göz atalım; en kapsamlı değişiklik 20.11.2008 tarihinde yapılmıştır. Yapılan ön önemli değişikliklerinden biri, “Belli istekliler arasında ihale usulü” başlıklı
20. maddenin içeriği değiştirilerek davet usulü, adeta
adrese teslim iş haline getirilmiş idi. Bunun anlamı
şudur; İktidarın istediği şirkete, istediği projeyi verme
özgürlüğü genişletildi. Ancak bu ve benzeri değişiklikler ihale yasasını ayak bağı olmaktan kurtaramamıştır. Yine bir diğer önemli değişiklik aynı tarihte
yapılan “Çerçeve anlaşmalar” ile yapılan değişikliktir. Başlangıçta yalnızca sağlık hizmeti sunan idarelerce başvurulan bu yöntem, bütün idareleri kapsar
hale getirilmişti. Ve yalnızca mal ve hizmet alımları
ile sınırlı olan bu anlaşma bu kez “yapım işlerini” de
kapsamı içine almıştır.
Çerçeve anlaşmanın süresinin 48 ay (4yıl) olabileceği ve bir istekli ile de yapılabilir oluşu nazara
alındığında, bu yöntemin rekabet ve eşitlikten yoksun, istismara açık, idarenin işini dilediğine verebilme olanağına sahip olduğunu söylemek
olanaklıdır. Ama çerçeve anlaşma da, Kamu İhale Yasası’nı ayak bağı olmaktan kurtaramamıştır.
Öyleyse, Kamu İhale Yasası
neden ayak bağı olmaktadır?
Eğer ileri sürülen mazeret, ihalenin ivedi olarak
yapılması ise, 4734 sayılı Kamu İhale Yasası’nın 21.
maddesini oluşturan “Pazarlık Usulü” ihale yöntemi
var. 21.maddenin (b) fıkrasında; “Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani
ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması”
denilmektedir. Yani ihale için yeni bir yöntem aramaya gerek olmadığı gibi, AKP tarafından 16 kez yapılan değişiklikle tanınmaz hale gelen ve mevcut
durumu ile istismara açık konumdaki Kamu İhale Yasasından başka ne isteniyor? Ama bütün bunlar yetmemiş olacak ki, 11 Nisan 2012 tarihinde Kamu
İhale Yasası’nda yeni bir değişiklik yapılarak, ona
“Geçici Madde 13” eklendi.
Kamuoyunda 4+4+4 yasası olarak bilinen İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un (kanun no:6287)
şemsiyesinin altına bu değişiklik de alelacele sokulmuştur. “Geçici Madde 13 – Yurt içi üretimin ve
katma değerin artırılması, teknoloji kazanımının sağlanması, daha önce yurt içinde üretimi bulunmayan
ürünlerin üretilebilmesi, yeni teknoloji ve ürünlere
yönelik araştırma-geliştirme faaliyetlerinin sürdürülmesi ve bilgi toplumuna geçiş hedefleriyle, Millî
Eğitim Bakanlığına bağlı okulöncesi, ilköğretim ve
ortaöğretim kademelerindeki okulların dersliklerine
bilişim teknolojisi donanımı, yazılımı, ağ altyapısı ve
internet erişim imkânının sağlanması, dersler için
çevrim içi ve çevrim dışı ortamlarda e-içerik temin
edilmesi ve e-içerik altyapısının oluşturulması, Millî
Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görev yapan öğretmenlere ve örgün eğitim gören öğrencilere ekitap, tablet bilgisayar ve benzeri ihtiyaçların
sağlanması amaçlarıyla Eğitimde Fırsatları Artırma
ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) Projesi
kapsamında, Millî Eğitim Bakanlığı ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından 2015 yılı
sonuna kadar yapılacak mal ve hizmet alımları ile
yapım işleri, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç, bu Kanun hükümlerine tabi değildir. Bu
madde uyarınca yapılacak alımlara ilişkin usul ve
esaslar Maliye Bakanlığı ve Kamu İhale Kurumu’nun
görüşü alınarak Millî Eğitim Bakanlığı ve Ulaştırma,
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından müştereken hazırlanacak yönetmelikle, rekabete açık olacak şekilde düzenlenir.” denilmektedir.
Peki, amaç nedir?
İnşaat Mühendisleri Odası
Diyarbakır Şubesi
ÝMO
Amaç istediğiniz projeyi istediğiniz şirkete vermek ise Kamu İhale Yasası bu haliyle oldukça
uygun(!) Ama bütün bunlara rağmen, Kamu İhale Kurumu’nun özerkliğinin tartışılır hale getirilerek, re’sen
araştırma yetkisinin elinden alınarak, işlevleri yasanın 53’ncü maddesinin gerekçesinde “ihale mevzuatına uyum sağlamak üzere, kamu tüzel kişiliğini
haiz idari ve mali özerkliğe sahip bir kurum kurulması gereği ortaya çıkmıştır. Bu nedenle uluslararası
örneklere paralel olarak; ihalenin başlangıcından
sözleşmenin imzalanmasına kadar olan süre içinde
İdarece yapılan işlemlerde mevzuata aykırılık bulunduğuna ilişkin şikayetleri incelemek ve sonuçlandırmak, bütün ihale mevzuatını hazırlamak ve
uygulamayı yönlendirmek, kamu ve özel sektöre eğitim vermek…” olarak açıklanarak, kurumun devre
dışı bırakılması ve ileride yapılacak ihalelerde çok
daha garip ve çok daha vahim olaylarla karşılaşacağımız anlamına gelmektedir. Hele iş bu geçici
madde vasıtasıyla yapılacak ihalelerin maddi boyutunun iddia edildiği gibi 20 milyar dolar civarında
olursa olay daha vahim bir hale gelecektir.
Ayrıca geçici madde inandırıcı gerekçeden yoksun, yetersiz ve anlam itibariyle açık değildir. Böyle
bir düzenlemeye gitmenin nedeni izaha muhtaçtır.
Bu maddeyi kaleme alanların Kamu İhale Yasası’nın
Temel İlkelerini gözetmedikleri ya da kale almadıkları
açıktır. Kamu İhale Yasası’nı devre dışı bırakmanın,
ihale hukukuna, yasanın ruhuna aykırı olduğu açıktır.
Nitekim maddenin son cümlesinde “… hazırlanacak yönetmelikle, rekabete açık olacak şekilde düzenlenir” denilmektedir.
İhale yasasının diğer temel ilkeleri olan; saydamlık, eşit muamele, güvenilirlik, gizlilik, kamuoyu
denetimi, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında
karşılanması kaynakların verimli kullanılmasından,
söz edilmemektedir.
Maddede sözü edilen “rekabete açık olacak”
sözcüklerinden acaba yandaşlar arasındaki rekabet
mi kastediliyor? Esasen Kamu İhale Yasası’nın adı
değiştirilip; AKP İhale Yasası olmalı. Böylece ihale
yasası ayak bağı olmaktan çıkarılmalı, Yüce Meclis
ve kamuoyu da boşuna vakit harcamamalı. Kamu yararı, yetim hakkı, eşit muamele, güvenilirlik mi dediniz, lütfen geçiniz...
Hazırlayan: Ali Rıza YÜCEL,
İnşaat Mühendisi, Hukukçu
Yıl 2012, AKP hükümetinin kamu ihale
düzeni anlayışında
değişen bir şey yok.
Yine istisnalar, yine
Kamu İhale Yasası’nı
devre dışı bırakma
girişimleri, yani kısacası iktidar partisine
göre Kamu İhale Yasası, hala ayak bağı
olmaya devam ediyor. Bundan kurtulmak gerekiyor.
29
Haziran-Temmuz 2012
İnşaat Mühendisleri Odası
Diyarbakır Şubesi
ÝMO
T
TMMOB
DEMOKRASİ KURULTAYI
20 ilde düzenlenen yerel kurultayların ardından düzenlenen
TMMOB Demokrasi Kurultayı, bir günde tamamlandı. Belirlenen
11 başlıkta genel görüşme yapılmasının kabul edildiği Kurultay’da,
görüşlerin metin haline getirilip kitaplaştırılması kararlaştırıldı.
MMOB Demokrasi Kurultayı, 17 Mart da 500’e
yakın delegenin katılımıyla Ankara Kocatepe Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. 20 yerde düzenlenen yerel kurultaylarla hazırlanan Demokrasi
Kurultayı’nda, ilk konuşmayı, delegeleri bilgilendirmek amacıyla Düzenleme Kurulu adına TMMOB
Yönetim Kurulu 2. Başkanı Selçuk Uluata yaptı.
Ardından Divana Başkanlığına Tevfik Peker
(MMO), Başkan Yardımcılıklarına Turan Kapan
(İMO), Niyazi Karadeniz (MADENMO), Yazmanlıklara Şebnem Gürses (HKMO) ve Çiğdem Camkıran (PEYZAJMO) seçilerek, Kurultay Divanı
oluşturuldu.
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı’nın açılış konuşmasıyla başlayan Kurultay
da, Düzenleme Kurulu tarafından belirlenen Kurultay Çalışma İlkeleri salona okundu. Bu sırada
verilen bir önergeyle, yerel kurultaylardan gelen
önergelerin oylanması yerine, belirlenen 11 başlıkta genel görüşme yapılması kabul edildi.
Kurultay çalışma ilkelerinin kabulünün ardından Sonuç Bildirgesi
Komisyonu ve Redaksiyon Kurulu oluşturuldu.
Haziran-Temmuz 2012
30
Yapıldı
Kurultay çalışma ilkelerinin kabulünün ardından Sonuç Bildirgesi Komisyonu ve Redaksiyon
Kurulu oluşturuldu. Sonuç Bildirgesi Komisyonu’na Beyza Metin (EMO), Erdal Apaçık (EMO),
Selami Yılmaz (EMO), Hasan Tuzcu (HKMO), Ayşegül Bildirici (İMO), Tansel Önal (İMO), Nadir Avşaroğlu (MADENMO), Deniz Alkan (MMO), Selçuk
Soylu (MMO), Veli Koca (PEYZAJMO), Ümit
Özcan (ŞPO); Redaksiyon Kurulu‘na da Hasan
Tuzcu (HKMO), Gülsüm Sönmez (İMO), Ercüment
Çervatoğlu (MMO), Kaya Güvenç (MMO) ve Redife Kolçak (PEYZAJMO) seçildi.
Bir gün sürdü
Bir günde tamamlanan kurultayda, delegeler
“Demokrasi ve Demokrasi Kavramının Gelişimi”,
“Temel İlkeler”, “İnsan Hakları”, “Demokrasinin
İşleyişi”, “Çalışma Yaşamı”, “Demokrasinin Ekonomisi”, “Doğal Kaynaklar, Madenler, Orman,
Tarım, Gıda ve Çevre”, “Örgütlü Toplum”,
“TMMOB ve Demokrasi”, “Kürt Sorunu” ve “Kadın
Hakları” konularında görüşlerini dile getirdiler.
Sonuç bildirgesinin okunmasıyla sona eren Kurultay da, Sonuç Bildirgesi Komisyonu ve Redaksiyon Kurulu kuruldu.
Kurul üyelerinin, dile getirilen görüşleri,
“1998 Demokrasi Kurultayı”nı referans alarak,
metin haline getirmesi kararlaştırıldı.
Şube Başkanımız da konuştu
Şube Başkanımız Turan Kapan’ın, Demokrasi
Kurultayı’na sunduğu öneriler ve yaptığı konuşmanın tam metni şöyle:
Demokrasi Kurultayı’nın Değerli Üyeleri,
Hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Türkiye Mimar ve Mühendis Odaları Birliği’nin
(TMMOB) 17-18 Mart tarihleri arasında Demokrasi Kurultayı yapma, çıkacak kararlar doğrultusunda politikalarına yön verme, sahiplenerek her
platformda dile getirme ve takipçisi olma yaklaşımını övgüye değer buluyor, kutluyorum.
Demokrasi aslında tam da budur!
Demokrasi kavramını kısaca tanımlamak gerekirse; demokrasi tüm üye veya vatandaşların, organizasyon veya devlet politikasını şekillendirmede
eşit hakka sahip olduğu bir yönetim biçimidir.
Demokrasiye farklı atıflarda bulunulur. Kimisi
çoğunluğunu yönetimi; bir başkası azınlık haklarını
güvenceye alan yönetim; bir diğeri fakirin yönetimi; bir başkası sosyal eşitsizliği yok etmeye çabalayan yönetim; kimisi fırsat eşitliğini sağlamaya
çalışan yönetim ve son olarak kamu hizmetinde
bulunmak için halkın desteğine dayanan yönetim,
diye tanımlar.
Dikkat edilirse, çoğunluk, azınlık, fakir veya
zengin olsun, demokrasilerin ortak yönü halka dayanmasıdır. Demokrasiye yapılan atıflarda görüleceği üzere, demokraside temel dayanak halkın
kendi kendini yönetmesidir. Bu ise kendileri adına
karar alacak kişileri seçmeyi sağlayan oy vermenin yanında, referandumlar gibi doğrudan etki yoluyla sağlanır.
Bu nedenle ülkemizde demokrasi deyince
başta üç şey anlaşılır. Bir “parlamento düzeni’’,
iki “çok partililik’’, üçüncüsü de “seçim”. Bunlar
varsa demokrasi de var demektir. Acaba bu doğru
mu? Aslında bu bilgisizlikten gelen bir aldatmacadır.
İnsanların düşüncelerinden dolayı sokak ortasında vurulduğu, cezaevine atıldığı, sınırda yaşıyor diye bombalandığı, inançlarından dolayı
ötekileştirildiği, adaletsiz, özgürlüksüz, eşitliksiz
demokrasi anlayışıyla yönetilen bir ülkede yaşıyoruz. Bu nedenle sadece parlamenter düzen,
çok partililik ve seçimin demokrasiyi sağlamayacağını biliyoruz.
Demokrasi deyince akla neden anayasa gelir?
Çünkü; Türkiye’nin demokrasi sorunu aslında
bir anayasa sorunudur. Çünkü; anayasa adına
1982 yılında ortaya salınan metin, demokrasinin
güvencesi olmak şöyle dursun, onun önündeki en
büyük engeldir. Bugünkü metnin düzeltilmesi de
hiçbir yönden söz konusu olmayacağına göre, yeni
anayasa sil baştan hazırlanmalıdır. (Nitekim şu an
öyle bir çalışma içinde olduğu belirtiliyor.)
1982 Anayasası, değiştirilemez maddeleriyle,
toplumun, gelecek kuşakların geleceğini tahak-
küm altına almıştır. Nihayetinde anayasa, toplumla
yapılan bir sözleşmedir. Sözleşme vatandaşların,
toplumun ihtiyacına, talebine cevap vermiyorsa
değiştirilir.
Ama bizim gibi “anayasacılık geleneği darbeler ve ihtilaller” üzerine kurulu bir toplumda, anayasa hiçbir zaman toplumsal sözleşme olarak
görülmemiş, hep devletin fonksiyonlarını paylaşan kesimlerin isteğine göre şekillenmiştir. Bu nedenle sürekli her darbeyle değiştirilme gereği
duyulmuş, onun dışında dokunulamamıştır.
İnşaat Mühendisleri Odası
Diyarbakır Şubesi
ÝMO
12 Eylül Anayasası bu düşüncemizi kanıtlar
niteliktedir. Yıllardır söylenir, 12 Eylül Anayasası’yla topluma deli gömleği giydirdiği, ‘kendi
toplumuna yaşattıkları…
Tüm bunlar, demokrasi sorununun aslında bir
anayasa sorunu olduğunu gösteriyor. 12 Haziran
Genel Seçimleri’nin ardından oluşan meclisin, kurucu meclisin, önündeki en büyük görev; demokratik ve eşitlikçi bir anayasa hazırlamaktı,
hazırlamaktır.
Bu hazırlanacak anayasada, çeşitli toplumsal
güçlerin bir ahenk ve denge içinde yer alabilmesi
için o anayasayı hazırlayan kurulda, çeşitli meslek kuruluşlarının, sınıfların, toplumsal güçlerin ve
toplum yaşamına etkisi olan çeşitli çevrelerin temsilcilerinin bulunması şarttır. (Şu an var mı?)
Kooptasyon yöntemiyle seçilen temsilcilerin
çalışmalarıyla, yine halkın dolaylı yoldan seçtiği
temsilcileriyle oluşturulacak anayasayla, toplumsal barışın önünü açmak, düşünce ifade ve örgütlenme özgürlüğü önündeki engelleri kaldırılmak,
ayrıştıran ötekileştiren, tekleştiren unsurlardan
arınmış uluslar arası hukuk ve sözleşmelere uygun
özgürlükçü, çoğulcu, toplumcu ve demokratik bir
anayasa hazırlanmak, her türlü kimliği (Kürt kimliği dahil) anayasal güvence altına almak; böylelikle tüm sorunları çözmek mümkündür.
Sonuçta bu ülkenin yargısı da yürütmesi de,
yasaması da, tüm kurumları da bütün hukuki dayanağını 12 Eylül Anayasası’ndan almaktadır.
Yargıdan şikayetçi olanların, bir bütün olarak demokratik bir Anayasa hazırlayıp, ülkeyi, toplumu
rahatlatması gerekir, gerekirdi; ama olmadı, olmuyor. Önümüzdeki dönem için bunu zorlamak,
burada bahsettiğim kooptasyon yöntemiyle temsilcilerin anayasayı hazırlamada rol üstlenmesi
önemlidir.
31
Haziran-Temmuz 2012
İnşaat Mühendisleri Odası
Diyarbakır Şubesi
ÝMO
Devletle yapılan sözleşmenin
yenilenmesi zorunluluk haline gelmiştir
Türkiye; modernitesi,
ekonomisi, siyaseti, toplumsal ve günlük yaşamı
açısından karmaşık bir
toplum haline gelmiştir.
Haziran-Temmuz 2012
32
Türkiye; modernitesi, ekonomisi, siyaseti,
toplumsal ve günlük yaşamı açısından karmaşık
bir toplum haline gelmiştir. Modernite krizinin yol
açtığı bu durum; Türkiye’nin yapısını çok boyutlu,
karmaşık ve muğlâklıklar içeren bir yapıya dönüştürmüştür. Bu karmaşıklık aslında; modernleşmenin devlet eksenli olmasından kaynaklıdır.
Ülkemizde 1923’lerden bugüne devlet yoluyla
toplumun dönüştürülmesi, çağdaşlaştırılması,
kalkındırılmasına dönük bir modernite anlayışı
mevcuttur. Bir cumhuriyet modernleşmesi var ve
belki bununla birlikte yürüyen bir cumhuriyet
yurttaşlığı var. Fakat 1980’lerde bu proje çok
ciddi krize girmiştir.
Bugün alışık olduğumuz bir takım paradigmalar ve yöntemlerle Türkiye’yi açıklamak ve yönet-
mek; bu nedenle pek mümkün değildir. Paradigma
iflas etmiştir. Bu paradigmalara, vatandaşlık, kimlik, sivil toplum vb gibi yeni eksenler eklemek zorundayız. Yani devletle yaptığımız sözleşmeyi
tamamen yenilemek zorundayız. Çünkü gittikçe
karmaşık bir yapıya bürünen toplumun yönetilmesiyle ilgili ciddi sorunlarımız var.
Türkiye toplumuna ve toplumdaki yönetim sorununa bakıldığında üç boyutlu bir kimlik politikası siyasallaşmıştır. Bunlardan bir tanesi
“İslam’ın yükselişi ve siyasallaşmadır.” “İkincisi
etnik milliyetçiliğin yükselmesi sorunudur.” Üçüncüsü toplumdan gelen, “Biz daha iyi bir Türkiye’de, demokratik bir Türkiye’de daha barış
içinde, daha güvenli bir Türkiye’de yaşamak istiyoruz” talepleri bulunmaktadır. Bu üç tane sorunun yanı sıra modernleşme krizinin de Türkiye’nin
sorunlarını oluşturduğunu görüyoruz.
Bunlardan en temel sorunlarından biri; yoksulluk
sorunudur. Türkiye giderek yoksul sayısı artan bir
ülke olmaktadır. İkincisi işsizlik de, Türkiye’nin en
temel sorunlarından bir tanesidir. Üçüncüsü Türkiye’de bölgeler arası eşitsizlik, bölgeler arası kalkınma eşitsizliği, dördüncüsü Türkiye’nin iç barışının
sağlanması ve bunların hepsini kavrayan Türkiye de
bir de eğitim sorunu bulunmaktadır. (1)
Eğer Türkiye böyle bir karmaşıklık yaşıyorsa,
Türkiye dışarıdan içeriye doğru küreselleşme, aşağıdan yukarıya doğru modernleşmenin değişmesinin kesiştiği bir noktadaysa, o zaman Türkiye’nin
iyi yönetilmesi nasıl olmalıdır, Türkiye’nin demokratikleşmesi nasıl sağlanır, diye devleti yönetenlerin ve bizim iyi düşünmemiz gerekmektedir.
Devleti dönüştürmenin iki ayağı var
Bizce bu toplumun iyi yönetilmesinin en önemli
ayağı demokratik bir anayasanın hayata geçirilmesidir. Demokratik anayasanın hayata geçirilmesini
de iki ayağı var. Bunlardan bir tanesi; devletin dönüşümü dediğimiz alan, yani devleti; etkin, etkili,
katkı verici, farklılıkları kapsayıcı, şefkatli bir yönetim aygıtına dönüştürmektir. Yani halkın devlet için
değil, devletin halk için olduğu düşüncesini hakim
kılmak gereklidir. Bu düşünceyi, yeni hazırlanacak
anayasaya hakim kılmak zorunluluktur.
Devleti dönüştürmek için devlet yönetim aygıtında iki boyutlu değişikliği eş zamanlı yapmak
gerekmektedir. Bunlardan bir tanesi; devletin idari
reformu, ikincisi ise yerel yönetim reformudur. Reform yapılabilecek psikolojik ve sosyolojik altyapının hazır olduğunu düşünüyoruz.
Avrupa Yerel Yönetimler Yasası’nda mahalli
idarelerin geldiği yer, idari yönden geniş yetkilerle
donatılmış, yetki tanımı yapılabilmiş, sorumlulukları kesin sınırlarla çizilebilmiş, mahalli hizmetin
üretimi için yeterli kaynakları elde edebilme imkanıyla donatılmış bir mahalli idaredir. Bu mahalli
idarede demokratik rejimlerin ulaşabilmek için öngördüğü tüm unsurlar mevcuttur.
Yerel yönetimlere sadece geniş yetki vermek
yetmez, elden geldiğince doğrudan demokrasiye
uygun bir model olmalıdır. Katılımcı ve demokratik bir yerel yönetim için halkın, karar alma süreçlerine (bütçe, çalışma programı ve uygulanması)
katılımı, mahalle meclisleri veya başka bir isim
aracılığıyla sağlanmalıdır.
Kür t sorunu demokrasi sorunudur
Demokrasi için demokratik anayasanın gerekliliği konusunu anlatırken, aslında kısaca değindim. Kürt Sorunu da bir demokrasi sorunudur.
Uzun yıllar tabu kelime olduğundan, adından bile
bahsedilemeyen, bugün ödenen ağır bedeller sonucunda tartışılmaya başlanan Kürt Sorunu da
aslında anayasadan kaynaklı bir sorundur. Türkiye ve bölgede ’90’lı yılları aslında hepiniz biliyorsunuz, kimimiz olayların içindeydik devletin
ceberutluğunu yaşadık, kiminiz sadece bu bölgede yaşadığınız için tanık olduk, kimimiz bunu
bedelini ödedik...
İnşaat Mühendisleri Odası
Diyarbakır Şubesi
ÝMO
90’lı yıllarda bu sorunu gündemleştirdiği için
öldürülen gazeteciler, siyasetçiler, işadamları, sendikacılar, işkence görenler, yerinden yurdundan sürülenler, köyleri yakılan ve bir çil sürüsü gibi ülkenin
varoşlarında kaderleriyle baş başa bırakılanlar, gittikleri yerin proletaryasını oluşturanlar yani Kürt Sorunu’nun mağdurları o kadar çok ki, ateşin düştüğü
alan o kadar büyük ki, vicdanlar o kadar yaralı ve kanıyor ki, bütün bunlarla hesaplaşılmadan, bir özür
dahi dilenmeden sorunu çözmek o kadar kolay
değil; ama meselenin yeni demokratik bir anayasada, Kürtlerin kimliğinin güvenceye alınmasıyla ortadan kaldırılacağına inanıyorum.
Şüphesiz ki, Kürtlerin kendi kaderini tayin
etme hakkı doğrultusunda, ayrı bir devlet kurmaya
dair özlemleri istençleri hiç bitmeyecektir. Onun
da bir yolu var: Sandık! Referandum sandığı! Böylece demokratik bir anayasanın ardından Kürtlere,
referandum yoluyla, bu ülkede eşit haklar doğrultusunda yaşamak istiyor musunuz, diye sorulmalıdır, işte Kürtlerin buna vereceği cevap, sorunun
gideceği mecrayı belirleyecektir.
Sorun;
1. Kürt kimliği anayasal güvenceye kavuşturulsa,
2. 1980 darbesiyle değiştirilen köy ve kent
isimleri iade edilirse,
3. Genel af ilan edilirse,
4. Özel TV’lerde – radyolarda 24 saat Kürtçe
kullanımı yasal güvenceye kavuşturulursa,
5. Üniversitelerde Kürdoloji Enstitüleri adıyla
akademiler kurulursa,
6. Köye geri dönüşler ve zararlarının temini ve
33
Haziran-Temmuz 2012
İnşaat Mühendisleri Odası
Diyarbakır Şubesi
ÝMO
köylüleri yeni bir yaşam kurabilmesini sağlayabilirse,
7. Anadilde eğitimin önündeki engeller kaldırılsa,
8. Askeri ve Siyasi operasyonlar durdurulsa,
9. Seçim barajının kaldırılması,
10. Hakikatleri araştırma komisyonunun çalışmaları doğrultusunda, devlet halktan özür dilerse,
11. Dağa çıkanlara geri eve dönüş yolu açılırsa; büyük ölçüde çözülmüş olur.
Plansız ve denetimsiz kentleşme modeli
doğamızı, geleceğimizi tehdit etmektedir
Demokrasi, Kürt Sorunu, anayasa konularında
bahsettiğim gibi Türkiye’de planlama, kentleşme,
konut, barınma, çevre ve tarihi kültürel değerlerin
korunmasına yönelik politikalarda, sürekli bir değişim ve başkalaşım yaşanmaktadır.
Ancak özellikle 1980’den sonra büyük bir kırılma yaşanmıştır, bu kırılma bugün en üst boyutta
yaşanmaktadır. Tüm uygar dünya kentlerinde, kent
topraklarının kamusal örgütlerin elinde olması yönünde stratejiler geliştirilirken, ülkemizde kamu
elinde varolan toprakların ve ormanların; özelleştirme, rant alanları oluşturma vb. yağmaya dayalı
amaçlarla elden çıkarılması kaygı vericidir. Yine tarihi anıtların bulunduğu SİT alanlarında Koruma Kurulu kararlarına rağmen barajlar yapmak toplumların
geçmişini silmek değil de nedir? Plansız ve denetimsiz kentleşmeye göz yumulması ranta teslim
olmak da değil de nedir? Kentleri ve toplumun geleceğini denetimsiz yapılarla tehlikeye atmak, neyle
ve nasıl bir yönetim anlayışıyla açıklanabilir?
Tüm bunlar dünyada olduğu gibi ülkemizde
de ekolojik krize yol açmaktadır, geleceğimizi tehdit etmektedir.
Yararlanılan Kaynaklar
1. Prof. İbrahim
KABOĞLU
2. Prof. Fuat KEYMAN
3. Türkiye’de Koruma
Yasalarının Tarihsel
Gelişimi Üzerine Bir
İnceleme (Gültekin, 2001),
4. Prof. Ruşen KELEŞ
5. Prof. Server TANİLLİ
6. Metin ERTEN
7. İMO Yayınları
Haziran-Temmuz 2012
34
Erozyon önlenemiyor, ormansızlaştırma giderek
hızlanıyor,
Kentleşme düzensiz, altyapısız biçimde sürüyor,
Çevresine büyük yıkımlar getiren enerji sistemleri kuruluyor,
Sanayi ve evsel atık ve artıklar rastgele çevreye
atılabiliyor, atık sular derelere, göllere, nehirlere, denizlere akıtılıyor,
Verimli tarım topraklarına sanayi tesisleri ve ko-
nutlar yapılıyor,
Ulaşım ve taşımacılığın yol açtığı kirlilik denetlenemiyor,
Kentsel yeşil alan düzenlemeleri sırasında
önemli eksiklik ve yanlışlıklar yapılıyor;
Orman arazileri talan ediliyor, bitki ve hayvan
türleri yok ediliyor,
Barajların kullanım sürelerini uzatabilecek önlemler alınmıyor, sürekli baraj yapılıyor, HES’ler
inşa ediliyor.
Çoğumuzun zihninde çevre sorunlarıyla ilgilenmek, diğer muhalefet alanlarına göre teknik ve
hukuksal uzmanlık bilgisini gerektiren ekstrem bir
uğraş, lüks olarak görülmekte, hatta burun kıvrılmaktadır. Oysa ki durum böyle değildir. Tam tersine bugün çevreci hareketler içinde yer almak,
ekolojik sorunlarla mücadele etmek, devrimci bir
mücadeledir. Tabi mücadeleden kastım, sadece
dava açıp, sonucu beklemek değil, birkaç lobi faaliyeti yürütmek hiç değil, o sadece hukuksal bir
uğraş. Biliyorsunuz artık çevreyle ilgili mahkemelerin aldığı kararlar bile uygulanmamaktadır.
TMMOB’un demokratik bir anayasa için, Kürt
sorununun çözümü için, birlikte yaşam için, yeni
bir başlangıç için daha çok sorumluluk alması, kitlesel kampanyalar yürütmesi, talepleri kamuoyuyla, hükümetle paylaşması önemlidir.
TMMOB’un çevreci hareketlerin mücadelesiyle
buluşması, sahip çıkması, yer alması artık bir gerekliliktir.
Türkiye’de planlama, kentleşme, konut, barınma,
çevre ve tarihi kültürel konularda daha çok sorumluluk alması, sorunları dile getirmesi ve çözümü konusunda daha çok sorumluluk alması TMMOB’un
hayati görevleri arasında olmalıdır.
Bu düşüncelerle, Kurultayımızın;
Türkiye demokrasisi için,
Yeni anayasa süreci için,
Demokrasi güçlerinin ortak hareket etmesi için,
Toplumsal barış için,
Yeni bir başlangıç olmasını diliyorum.
Herkesi tekrar saygıyla selamlıyorum.
İnşaat Mühendisleri Odası tarafından 7 ayrı bölgede tüm üyelerin katılımına açık olarak düzenlenen çalıştayların ardından
düzenlenen “İnşaat Mühendisliği Kurultayı”nda, inşaat mühendisliğini ilgilendiren her konu değerlendirildi, İMO’nun yol haritası belirlendi. Kurultaya, şubemizden de 30 delege katıldı.
İnşaat Mühendisliği
Kurultayı yapıldı
İnşaat Mühendisleri Odası’nın (İMO) tüm şube
ve birimleriyle hazırlığını yaptığı İnşaat Mühendisliği Kurultayı, 28-29 Ocak tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirildi. İMO Teoman Öztürk
Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen kurultayda,
“Mevzuattan Kaynaklı Sorunlar”, “Çalışma Yaşamına İlişkin Sorunlar”, “Siyasal, Ekonomik ve Toplumsal Gelişmelerin Meslek Alanımıza
Yansımaları”, “Mühendislikte Kalite ve Güvenilirlik” ana başlıkları altında inşaat mühendisliğini ilgilendiren her konu değerlendirildi, toplam 114
önerge görüşülerek karar altına alındı.
İnşaat mühendisliğinin sadece mesleği icra
edenleri ya da akademik faaliyet yürütenleri değil,
sokaktaki vatandaştan, en yüksek bürokrata kadar
toplumun her kademesindeki kişi ve kurumları
doğrudan etkileyen bir meslek olduğuna dikkat çekilen Kurultay’da, bu nedenle inşaat mühendisliği
meslek alanındaki tahribat ve gerilemenin, ülkedeki ekonomik, sosyal ve siyasal sorunlardan ba-
İnşaat Mühendisleri Odası
Diyarbakır Şubesi
ÝMO
ğımsız ele alınamayacağı vurgulandı.
İnşaat Mühendisliği Kurultayı’nın önümüzdeki
dönem çalışmalarına ışık tutacak kararlarından bazılarını kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz:
1. Küresel kapitalizmin neo-liberal politikalar
aracılığıyla yarattığı tahakküm, gelir dağılımı adaletsizliğini ve yoksullaşmayı her geçen gün büyütmekte, sosyal güvenceler ve kazanılmış haklar
ekonomik kriz gerekçe gösterilerek gasp edilmektedir. Kamuya ait her tasarrufun ve kurumun özelleştirme politikaları aracılığıyla büyük sermaye
gruplarına devredilmesi kamu alanındaki istihdamın daralmasına neden olmakta, kâr hırsı ve denetimsizlik, insan yaşamını, işçi sağlığını ve iş
güvenliğini yok saymakta, yaşamın her alanı serbest piyasa ekonomisinin ilkeleri uyarınca hızla
yeniden düzenlenmektedir.
İnşaat mühendisliği mesleğini icra edenlerin
çalışma yaşamında karşılaştıkları sorunlar bu tab-
35
Haziran-Temmuz 2012
İnşaat Mühendisleri Odası
Diyarbakır Şubesi
ÝMO
İnşaat Mühendisleri
Odası uzun yıllardır
Yetkin Mühendisliğin
yasal bir çerçeveye oturtulması ve bu konuda
gerekli düzenlemelerin
yapılması için mücadele etmektedir.
Haziran-Temmuz 2012
36
lodan bağımsız değildir. Kamu kurumlarında mühendislik kadrolarının daraltılması mühendislerin
işsiz kalmasına ve özel sektörün ağır çalışma koşullarına mahkûm edilmesine neden olmakta, işsiz
mühendislerin sayısı her geçen gün artmaktadır.
İnşaat Mühendisleri Odası kamunun ülke yatırımlarında öncülük görevini tekrar üstlenmesi ve buna
bağlı olarak kamu yatırımcısı kuruluşların güçlendirilmesi için mücadele edecek, bu doğrultuda
mevcut yasalarda tarif edilen mühendislik hizmetlerinin gerçekleştirilebilmesi ve mühendislerin
güvenceli bir şekilde meslek hayatlarına devam
edebilmeleri için özlük hakları konusunda gerekli
yasal düzenlemelerin yapılması için çalışacaktır.
2. Neoliberal politikalar aracılığıyla her şeyin
alınır satılır hale getirilmesi ülkemizin ve kentlerimizin doğal zenginliklerini tahrip etmektedir. Çevresel ve sosyolojik etkileri hesaba katılmaksızın
yapılan Hidroelektirik Santraller, kar odaklı sermaye gruplarını güçlendirmekte ve bölge halklarını mağdur etmektedir. Yine aynı pervasızlıkla
hakkaniyet ölçüsünden uzak ve sosyal boyutu gözardı edilerek uygulanan kentsel dönüşüm politikaları, dönüşüm alanı ilan edilen bölgelerde
yaşayanların ihtiyaçlarını geri plana iten bir anlayışla, kentlerimizde yeni rant alanları yaratmakta,
kamu yararı ilkesi göz ardı edilerek kentlerimiz sermayenin insafına bırakılmaktadır. Türkiye‘nin deprem gerçeği bahane edilerek hazırlanan "Afet Riski
Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında
Kanun Tasarısı" ülkemizin geleceğini ilgilendiren
son derece önemli maddeler içermektedir. Yürürlükteki tüm yasal mevzuatı devre dışı bırakacak şekilde tasarlandığını bildiğimiz "Afet Riski Altındaki
Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Tasarısı" ile öngörülen kentsel dönüşüm uygulamaları,
sağlıklı bir kentsel yenilenmeyi sağlayamayacağı
gibi başta metropol kentlerimiz olmak üzere tüm
ülkemizi bir rant alanı haline dönüştürecektir. İnşaat Mühendisleri Odası rant odaklı projeleri, çevresel ve sosyolojik etkileri hesaba katılmaksızın
hazırlanan kentsel dönüşüm uygulamalarını engellemek için mücadele edecektir.
3. İnşaat Mühendisliği mesleği yenilenmeyi,
değişimi, çağı ve teknolojiyi yakalamayı, mesleki
potansiyeli bilimsel esaslar çerçevesinde açığa
çıkarıp, üretimde hayata geçirmeyi gerektirmektedir. Ancak bugün mühendislik mesleği halen 1938
yılından kalma 3458 sayılı "Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun"a dayanılarak düzenlenmiştir. Mesleki faaliyetin yürütülmesinde diploma
almış olmayı yeterli bulan bu kanun, çağın ihtiyaçlarına aykırı bir anlayışa işaret etmektedir. Söz
konusu anlayış yeterli fiziki donanıma, yeterli akademik personele sahip olunmaksızın sürekli yeni
üniversite açan mevcut siyasi iktidar tarafından da
sürdürülmektedir. İnşaat Mühendisleri Odası İnşaat Mühendisliği mesleğinin nitelik kaybına uğratılmasına yol açan uygulamalar karşısında,
mesleki yeterliliği esas alan yeni bir mühendislik
yasasının hazırlanması için çalışacaktır.
4. İnşaat Mühendisliği Mesleğinin gelişimi
için yaşam boyu öğrenme ilkesine uygun olarak
uzmanlık alanlarına göre belgelendirme ve bu belgeler çerçevesinde yetkilendirmenin yapılması
son derece önemlidir. İnşaat Mühendisleri Odası
uzun yıllardır Yetkin Mühendisliğin yasal bir çerçeveye oturtulması ve bu konuda gerekli düzenlemelerin yapılması için mücadele etmektedir.
İnşaat mühendisleri odası Yetkin Mühendislik sisteminin oluşturulmasını ve meslek odaları tarafından belgelendirilmesini çağın gereksinmelerini
karşılayacak mühendislik hizmetlerinin üretimi
açısından bir gereklilik olarak görmektedir. Bu anlayışla Yetkin Mühendisliğin yasal bir çerçeveye
oturtulması ve kurumsallaşması için çalışacaktır.
5. Türkiye topraklarının %96‘sı deprem kuşağında ve nüfusunun % 98‘i deprem tehlikesi altında yaşamaktadır. Öte yandan su baskınları,
taşkın ve heyelanlar da ülkemizin bir gerçeğidir.
Bu gerçeğe rağmen uygulanan yanlış politika ve
planlamalar doğa olaylarını afete dönüştürmekte,
ciddi can kayıpları ve maddi zararlar yaşanmasına
neden olmaktadır. Oysa her yurttaşın güvenli,
sağlıklı ve yaşanabilir bir çevrede yaşama hakkı
vardır. Bu hakkın uygulamada karşılık bulması için
mevcut yapı stokunun envanter çalışması yapılmalı, elde edilen sonuçlar doğrultusunda gereken onarım ve güçlendirme uygulamaları
yapılmalıdır. Yeni yapılacak yapılara ilişkin olarak
ise acilen sağlıklı bir planlama yapılması, yapı
denetim ve üretim sisteminin oluşturulması ve
işler hale getirilmesi gerekmektedir. İnşaat Mühendisleri Odası sağlıklı bir kentleşme ve yapılaşma oluşturulabilmesi için, TMMOB ve ilgili
meslek odaları ile birlikte yeni bir yapı denetim
yasa tasarısı hazırlamak için çalışma yapacak, bu
çalışmasını ilgili kurumlarla paylaşarak uygulamaya geçmesi doğrultusunda ve eksiksiz bir şekilde uygulanması için çalışacaktır.
6. Kamu ihale yasası mevcut haliyle “adrese
teslim ihale” lerin yolunu açmış, özellikle mühendisleri ve mimarları ihale süreçlerinden uzaklaştıran hak gaspları sonucu yapı alanında işin ehli
olmayan sermaye gruplarının ihale süreçlerinde
etkin olmalarına yol açmıştır. Kamu ihaleleri sermayenin kar hırsına terk edilmiştir. Doğa katliamlarının önüne geçmek, Sağlıklı güvenli yaşam
çevreleri oluşturmak ve afet risklerini en aza indirmek için, arazi kullanımı, yer seçimi, ruhsatlandırma, denetim ve kullanım süreçlerinin bir bütün
olarak ele alınması gerekmektedir. Bu çerçevede
mevcut İmar Yasası İnşaat Mühendisleri Odasının
görüş ve önerileri dikkate alınarak yeniden düzenlenmelidir. İnşaat Mühendisleri Odası bu çerçevede Kamu İhale Yasası, İmar Yasası ve bu yönde
Yerel Yönetimlere düşen görev ve sorumlulukları
düzenleyen yasalarda değişiklik yapılması doğrultusunda çalışmalar yapacaktır.
7. Sistemden kaynaklı sorunların yanı sıra İnşaat Mühendislerinin mesleki standartlara, mesleğe dair yönetmeliklere ve meslek etiğine uygun
hareket etmeleri zorunludur. İnşaat Mühendisleri
Odası, meslektaşlarının bir mühendislik ürününün
kolektif bir çalışma sonucunda oluştuğunun bilinciyle hareket etmesi için ve birlikte çalıştığı meslektaşlarına, bağlı olduğu kuruma, meslek örgütüne
karşı sorumluluk duyması için çalışacaktır.
Ülkemizin geleceği mesleğimizin geleceğidir!
İnşaat Mühendisliği Kurultayı anti-demokratik
uygulamalarıyla toplumun tüm kesimlerine gözdağı
veren, kendisi dışında hiçbir görüş ve öneriye yaşam
hakkı tanımayan bir siyasi iktidarla karşı karşıya olunduğunun bilincindedir. Kurultayımız TMMOB ve
bağlı odaların işlevsizleştirilmesini hedefleyen Yetki
Yasasına dayanılarak çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnameleri de bu bağlamda ele almaktadır. Kamu
kurumu niteliğinde meslek kuruluşu statüsü anaya-
sayla güvence altına alınmış TMMOB ve İnşaat Mühendisleri Odası, tarihi boyunca birçok kez hedef tahtasına oturtulmuştur. Cunta dönemlerinde dahi
kendisine yönelik saldırıları bertaraf etmeyi başarmış olan Birliğimiz ve Odamız siyasi iktidarın işlevsizleştirme çabalarını boşa çıkaracaktır.
İnşaat Mühendisleri Odası
Diyarbakır Şubesi
Türkiye 12 Eylül 1980 Askeri Cunta döneminde hazırlanan ve bu nedenle de askeri cunta
yönetimlerine özgü unsurlar içeren bir anayasa ile
yönetilmektedir. Anayasanın bazı maddelerinde
yapılan değişiklikler 2010 yılında halk oylamasına
sunulmuş Türkiye halkı değişiklik önerilerinin tamamına ya evet ya da hayır demek durumunda bırakılmıştır. Referandum sonucunda anayasada
yapılmak istenen değişiklikler kabul edilmiş ancak
darbe dönemine özgü içeriği aynen korunmuştur.
Halkların barış içinde ve kardeşçe yaşayabileceği
demokratik bir ülke için başta örgütlenme özgürlüğü olmak üzere tüm demokratik hak ve özgürlükleri ortadan kaldıran mevcut anayasanın
değiştirilmesi gerekmektedir. İnşaat Mühendisleri
Odası toplumsal kesimlerin katılımının sağlandığı,
demokratik, eşitlikçi ve özgürlükçü bir anayasanın
hazırlanması için mücadele edecektir.
Kurultayımız TMMOB
ve bağlı odaların işlevsizleştirilmesini hedefleyen Yetki Yasasına
dayanılarak çıkarılan
Kanun Hükmünde Kararnameleri de bu bağlamda ele almaktadır.
Bugün, özel yetkili mahkemeler aracılığıyla toplumun adalete ve hukuka duyduğu güven her geçen
gün daha da fazla erozyona uğratılmaktadır. Toplumsal vicdanı yaralayan kararlar ve operasyonlar silsilesi ile gerçekleştirilen tutuklamalar hukukun askıya
alındığı olağanüstü hal rejimlerini andırmaktadır. Böylesi bir ortamda toplumsal barışı ve kardeşliği savunmak, geleceğimiz için umut olmak anlamına
gelmektedir. İnşaat Mühendisleri Odası, Türkiye halklarının barış içerisinde ve kardeşçe yaşamasını sağlayacak bir toplumsal uzlaşıyı gerekli görmektedir.
ÝMO
37
Haziran-Temmuz 2012
İnşaat Mühendisleri Odası
Diyarbakır Şubesi
ÝMO
TMMOB
seçimden güçlenerek çıktı
T
Siyasi iktidarın Türkiye’yi yeniden şekillendirirken, Birliğimizi de işlevsizleştirmeye yönelik politikalarının hız kazandığı bir dönemde gerçekleştirilen Genel Kurul da seçimle güven ve güç tazelendi. Baskılara
karşı bilimin ve aklın ışığında, kararlılıkla, inançla yürünmesi kararlaştırıldı. Yönetim Kurulu Başkanlığına Mehmet Soğancı seçildi.
ürk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 42. Olağan
Genel Kurulu, 31 Mayıs-3 Haziran 2012 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirildi. Genel Kurulun ilk
gününde delegeler TMMOB’yi yeniden yapılandırmaya yönelik politikalara karşı siyasi iktidarı sokakta uyarırken, Genel Kurulun üçüncü gününde de
TMMOB’li kadınlar Başbakanın “Kürtaj cinayettir”
sözlerine karşı AKP İl Binasına yürüdü. TMMOB 42.
Olağan Genel Kurulu’nda Bilgisayar Mühendisleri
Odası’nın kurulması da kararlaştırıldı.
2 yıllık dönemde TMMOB’nin çalışmalarını ve
Türkiye‘de yaşanan gelişmeleri değerlendiren Soğancı, AKP’nin tüm baskı politikalarına karşı,
TMMOB’nin aklın ve bilimin yol göstericiliğinde
yürüyüşüne devam edeceğini söyledi. Önümüzdeki
dönem yürüyüş güzergahının daha zorlaşacağının
bilincinde olduklarını kaydeden Soğancı, “Böylesi
koşullar altında yol yürümek elbette öncelikle inanç
ve kararlılık gerektirir, dik durmayı, direngen olmayı, inatçı olmayı, fedakâr olmayı gerektirir.
Saygı duruşu, Anıtkabir Çelenk Komisyonu’nun
oluşturulması ve gündemin karara bağlanmasının
ardından TMMOB 41. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı açılış konuşmasını yaptı.
Şube Başkanımız Turan Kapan’ın da konuştuğu
Genel Kurul da konuşmaların ardından seçimler;
devrimci, demokrat, yurtsever, ilerici ve çağdaş mühendis, mimar ve şehir plancılarının önerdiği tek listeyle gidildi. Yapılan seçimde yönetim kurulu, yüksek
onur kurulu ve denetim kurulu üyeleri belirlendi.
Ankara Kocatepe Kültür Merkezi’nde 31 Mayıs
Perşembe günü başlayan Genel Kurul’da ilk olarak
Divan oluşturuldu. Divan Başkanlığına Kaya Güvenç (MMO), başkan yardımcılıklarına Jale Alel
(İMO), Doğan Albayrak (MMO), yazman üyeliklere
Ufuk Serdar İnci (HKMO), Mehmet Ali Demirören
(MADENMO), Leman Ardoğan (MO) ve Deniz
Kimyon (ŞPO) seçildi.
Haziran-Temmuz 2012
38
Biliyorum ki yeni çalışma döneminde elini
taşın altına koyan arkadaşlarım, TMMOB kadroları
bunun bilincinde olarak bu süreci göğüslemeye
hazırlar. Biz ‘Padişahım çok yaşa" diyenlerle saf
tutmayacağız, biz ‘Kral çıplak‘ diyenlerle omuz
omuza olacağız” diye konuştu.
Şubemiz, meslektaşlarımızın mesleki gelişimlerini sağlamak,
gelişen ve değişen bilimsel metotları kullanmasını sağlamak
amacıyla Meslek İçi Eğitim Seminerleri’nin startını verdi.
Meslek
İçi Eğitim
Seminerlerimiz
İnşaat Mühendisleri Odası
Diyarbakır Şubesi
ÝMO
BAŞLADI
Üyelerimize yönelik gerçekleştirdiğimiz Meslek İçi Eğitim
Semineri Programı kapsamında ilk eğitim 26 Mayıs’ta
Şube Konferans Salonu’nda
gerçekleştirildi.
Dicle Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden Yrd.
Doç. Dr. İdris Bedirhanoğlu tarafından verilen eğitimin sabahki
oturumunda, “Betonarme Yapılarda Donatı Düzenleme Esasları”
konusu ele alındı. 60 üyenin katıldığı eğitimde, donatı düzenlemesinde yapılan hatalar ve
zorunlu uygulamalar anlatıldı.
39
Haziran-Temmuz 2012
İnşaat Mühendisleri Odası
Diyarbakır Şubesi
Aynı gün öğleden sonra yapılan
oturumda ise “Zemin İyileştirme
Yöntemleri” konusu işlendi. Dicle
Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden Yrd. Doç. Dr. M. Salih
Keskin tarafından verilen bu eğitime
de meslektaşlarımızın ilgisi büyüktü.
ÝMO
Eğitim puanı verildi
İkinci eğitim seminerimiz 9 Haziran’da Şube Konferans Salonu’nda
yapıldı. Kocaeli Üniversitesi İnşaat
Mühendisliği Bölümü’nden Doç. Dr.
Kemal Beyen tarafından verilen eğitimde, “Yapının Deprem Etkisindeki
Davranışı ve Spektrum Kavramı” ve
“Yapı Tanılama - Modelleme ve
Hasar Tanılama” konusu masaya yatırıldı. 70 üyenin katıldığı seminerin
ardından katılımcılara meslek içi eğitim puanı verildi.
Haziran-Temmuz 2012
40
İnşaat Mühendisleri Odası
Diyarbakır Şubesi
ÝMO
‘Kürtçe Teknik
Terimler Çalıştayı’ yapıldı
TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyonu ve TZP Kürdi Derneği, 11-15
Mayıs tarihleri arasında Sümer
Park’ta Kürtçe Teknik Terimler Çalıştayı gerçekleştirdi.
Çalışmalar sonucu oluşan kelimeleri tartışmak ve kelimelerin gerçek anlamlarını tespit etmek amacıyla
yapılan çalıştay 4 gün sürdü.
Odamız adına çalışmalara Nihat
Noyan katkı sağladı. Çalıştayın son
günü düzenlenen resepsiyonda
sonuç bildirgesi açıklandı.
Sonuç Bildirgesinin ardından çalışmada emeği geçen katılımcılara
plaket takdim edildi. Şube Başkanımız Turan Kapan, yönetim kurulu
adına düzenlenen plaketi alırken, çalıştaya katkı sunan üyemiz Nihat Noyan’a da teşekkür plaketi verildi.
Şube Başkanımız
Turan Kapan, yönetim kurulu adına düzenlenen plaketi
alırken, çalıştaya
katkı sunan üyemiz
Nihat Noyan’a da teşekkür plaketi verildi.
41
Haziran-Temmuz 2012
İnşaat Mühendisleri Odası
Diyarbakır Şubesi
ÝMO
Kurdî
Acûr :: Xişt
Adan :: Kêrhatî :: Çust :: Kargîn
Adapte :: Guncandin
Adjoînt :: hevpar :: Pêkbend
Agirgir
Agirnak :: Sojer
Ajel :: Ajal
Akû :: Komker
Alav :: Amraz
Alî :: Araste
Alterasyon :: Guherîn
Amadekirin
Amêje :: Darişte
Amper-pêç
Analîtîkî :: Şîkarî
Anod
Anod
Araste :: berek
Arik :: Asreq :: Sepîtk :: Serke :: Mîç :: Qatî
Arîze :: Girift
Aspîrator :: Bakêş :: Hewakêş
Asteng :: Berbest
Astenga Coulomb :: BerbesteCoulomb
Asûna dawî :: Cîgeha dawî :: Duwacih
Asûna nêtar :: Asûna bêlayen
Aşê keviran :: Berhêr
Atomên wergir :: Gerdîleya wergir
Ava jêrerd :: Ava jêrzemîn
Ava jêrzemîn :: Ava binerd
Ava kaniyê :: Kanîav
Avahî
Avahîkar
Avahîkarî
Avakirin
Avêtina kevaneyî :: Avêtina xwar :: Avêtina lar
Avkêşî :: Avtêbihurî :: Dellandin
Avnasî
Avnekêş :: Avgîr :: Avnemij :: Avragir :: Avtênebihur
Axa gelêşî :: Axa rizî
Axa sor :: Gila sor
Axban
Axur
Baca Maldariyê :: Baca xanûberan
Bacdarkirin
Haziran-Temmuz 2012
42
Tirkî
Tuğla
Verim
Adepte :: uyarlama
Eklenik :: ortak parçalı
Yanıcı
Yakıcı
Hayvan
Akü :: akümülatör
Alet
Yön
Alterasyon :: Bozulma
Hazırlama
Alaşım
Amper sarım (akım mıknatıslık birimi)
Çözümsel :: analitik
Artı uç
Anot
Doğrultu
Tavan
Arıza
Aspiratör
Engel
Coulomb engeli
Nihai pozisyon
Nötr konum
Çakıl değirmeni
Alıcı atomlar
Yeraltı suyu
Serbest yer altı suyu
Kaynak suyu
Yapı
İnşaatçı
İnşaatçılık
İnşa etmek
Eğik atış
Su geçirgenliği
Su bilim
Su geçirmez
Humuslu toprak
Kırmızı kil
Toprak dam
Ahır
Emlak vergisi
Vergilendirme
Îngilîzî
Brick
efficient
Adopt :: adapt
Adjoint
flammable
burning :: Caustic
Animal
Accumulator
tool
Direction
Alteration
Preparation
Alloy
Ampere- turn
Analytical
Anode
Anode
Direction
Ceiling
Defect
aspirator
barrier
Coulomb barrier
End position
Neutral position
Pebble mill
Acceptor atoms
Groundwater
Free phreatic water
Spring water
Building
builder
Building
Build
Oblique shot
Water permeability
Hydrology
watertight
Humic soil
Laterite
Soil roof
stable
Land tax :: property tax
Taxation
Kurdî
Bakterî
Balafirgeh :: Firokexane
Balisk :: akasya zer
Ban
Ban
Band
Banda îzolasyonê :: Têp :: Banda şiyareker
Bar
Barê erdhêjê :: Barê bûmelerzê
Bariste
Barkirin
Barkirin
Barometre :: Barometir :: Pestanpîv
Baskê bergir
Baskê hêzê
Baştirîn
Bauhaus
Bax :: Baxçe :: Rez
Baxçe
Bazine
Bazineyî
Bêber
Bêgazkirin
Bêgazkirin
Bendava axî :: axebendaw
Bendava betonî :: konkirîtebendav
Bendava bi axê dagirtî
Bendava bi keviran dagirtî :: Bendava Berdrêj
Bendava bipayenda :: bendava bipalpişt
Bender :: bendergeh :: Lengergeh
Bengele
Benzînxane :: gazxane
Ber :: panî
Berahiya pêlê :: Firehiya pêlê ::
Berbank
Berdbir
Bergegirî
Bergirên hevrêk :: Bergirên hawrêk :: Bergirên terîbî
Bergirî
Bergiriya erdhêjê :: Bergiriya bûmelerzê
Berhema paşîn :: diwaberhem
Berhilanîn :: Berubûm
Berkaş :: Rempa :: Riyêlêj
Bermal
Bermayî :: jêmayî
Berxwedêrî
Beş :: Encam
Beş :: Pişk
Bêtixûb :: Bêsînor
Beton
Tirkî
Bakteri
Havalimanı :: Hava alanı
Sarısalkım :: sarı akasya ağacı
Dam
Çatı
Şerit :: bant
Yalıtıcı bant
Yük
Deprem yükü
Kütle
Yükleme :: doldurma
Şarj etmek
Basınçölçer :: barometre
Direnç kolu
Kuvvet kolu
Optimum
Bauhaus
Meyve bahçesi
Bahçe
Daire
Dairesel :: çembersel
Verimsiz
Gazsızlaştırma
Gazsızlaştırmak
Toprak baraj
Beton baraj
Dolgu baraj
Kaya dolgu baraj
Payandalı baraj
Liman
Makas
Benzin istasyonu
En
Dalga genliği
Teras
Taşçı
Sürekli mukavamet
Paralel dirençler
Mukavamet
Deprem dayanımı
Nihai ürün
Ürün
Rampa
Taban :: kat
Artık
Dayanım
Bölüm
Bölme
Sınırsız
Beton
Îngilîzî
Bacteria
Airport
Laburnum vulgare griseb
İnşaat Mühendisleri Odası
Diyarbakır Şubesi
Roof
Rack
Band
Insulation tape
Load
Earthquake load
Mass
Charging :: load
Charging :: load
Barometer
Resistance arm
Force arm(pivot)
Optimum
Bauhaus
Orchard
Garden
Circle
Circular
Unproductive
Degasifying
Degas degaiseren
Earth dam
Concrete dam
Earth Fill dam
Rock fill dam
Buttress dam
Harbour :: harbor
Truss
gas station
Width
Amplitude of wave
terrace
stonecutter
Durability
Resistors in parallel :: Parallel resistors
Resistance
Earthquake resistance
Finished product
Harvest
ramp
Floor
Residual :: gob
Strength :: resistance
Quotient
Partition
Unlimited
Concrete
ÝMO
43
Haziran-Temmuz 2012
İnşaat Mühendisleri Odası
Diyarbakır Şubesi
ÝMO
ETKİNLİKLERİMİZ
Yapı fuarı gezisi yapıldı
2-6 Nisan tarihleri arasında YEM Fuarcılık tarafından İstanbul’da düzenlenen Yapı Fuarı’na 30
üyemiz katıldı. Ulaşım, konaklama ve fuar kayıt
organizasyonu gerçekleştirilen gezide, üyelerimiz meslekle ilgili yeni malzemeleri ve sistemleri görme şansını yakaladı.
İKK’ya ziyaret
Yapı denetim
firmalarıyla bir
araya gelindi
Yönetim Kurulumuz, 17 Nisan’da
Şube Konferans Salonu’nda Diyarbakır’da faaliyet gösteren yapı
denetim firmalarıyla toplantı
yaptı. 11 firma temsilcisinin katıldığı toplantıda, üyelerimizle
yapı denetim sistemi masaya yatırılarak, denetim eksikliğinden
kaynaklı sorunlar tartışıldı. Denetimlerin daha sağlıklı yapılması,
ticari kaygıların yanı sıra kentteki
yapı stokunun depreme dayanıklı
olabilmesi noktasında neler yapılabileceği irdelendi.
Sur Belediye Başkanı Abdullah Demirbaş, 18
Nisan’ta TMMOB İl Koordinasyon Kurulu’nu
ziyaret ederek, İKK toplantısına katıldı. İMO
Şube Konferans Salonu’nda yapılan toplantıda, TMMOB bileşenleri yerel yönetimlerden
beklentilerini ifade etti. Başkan Abdullah Demirbaş ise tarihi dokunun korunmasının önemine değindi. Sur ilçesinde yoğunlukla
bulunan tarihi evlerin korunarak geleceğe güvenle taşınması gerektiğini belirtti.
1 Mayıs’ta alanlardaydık
Birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs İşçi Bayramı, dünyada ve Türkiye’nin birçok yerinde olduğu gibi
Diyarbakır’da da coşkuyla kutlandı. İstasyon Meydanı’ndaki buluşma yerine Urfkapı’dan kortejler halinde
yürüyen emekçilerin içinde TMMOB bileşenleri de yer
aldı. Her kesimden emekçinin katılarak taleplerini dile
getirdiği kutlamalarda Şubemiz, Şube Yönetim Kurulu
üyeleriyle, GENÇ-İMO üyeleri ve çalışanlarıyla alanlarda
yerini aldı. Alanların rengarenk flama, döviz ve pankartlarla doldurulduğu mitingde, hükümetin emek karşıtı politikaları ve anti demokratik uygulamaları protesto edildi.
Haziran-Temmuz 2012
44
5.
Çeşitli üniversitelerden yaklaşık
200’ü aşkın öğrenci üyenin katıldığı toplantıda, 5 Dönem Öğrenci Konseyi seçildi. Yürütülecek
çalışmalar belirlendi.
Öğrenci Meclis Toplantısı
İnşaat Mühendisleri Odası
Diyarbakır Şubesi
ÝMO
gerçekleştirildi
İnşaat Mühendisleri Odası öğrenci örgütlenmesi genç-İMO, 5. Öğrenci Meclis Toplantısı’nı 2526 Şubat 2012 tarihlerinde Antalya’da
gerçekleştirdi. Çeşitli üniversitelerden yaklaşık
200’ü aşkın öğrenci üyenin katıldığı toplantıda, 4.
Dönem Öğrenci Konseyi’nin ve Şube Öğrenci Kurullarının çalışmaları sunuldu, 5 Dönem Öğrenci
Konseyi seçildi ve genç-İMO’nun önümüzdeki
dönem yapacağı çalışmalar tartışıldı.
Yeni yönetim seçildi
Toplantının ikinci günü komisyonlar raporlarını
sundu ve 5. Dönem Öğrenci Konseyi’nin seçimleri
yapıldı. Seçimler sonrasında 5 asil, 5 yedek olmak
üzere genç-İMO’nun yeni dönem Konsey üyeleri
belirlendi. Seçilen isimler ve şubeleri şöyle:
genç-İMO Öğrenci Konseyi
Asıl Üyeler
Engin Sakın - Adana Şube
Emrah Alp
- Ankara Şube
Rojda Varhan - Diyarbakır Şube
Deniz Güzel - İstanbul Şube
Halil Küpçü - İzmir Şube
genç-İMO Öğrenci Konseyi
Yedek Üyeler
Jiyan Tunçtan- Antalya Şube
Emek Yılmaz- Balıkesir Şube
Mahir Esmer- Hatay Şube
Nilder Kaylar- Sakarya Şube
Alper Uluşan-Trabzon Şube
45
Haziran-Temmuz 2012
İnşaat Mühendisleri Odası
Diyarbakır Şubesi
ÝMO
Futbol Turnuvası düzenlendi
1 takım Şube Yönetim Kurulu olmak üzere, toplam 13
takım oluşturarak 3.Geleneksel genç-İMO Futbol Turnuvası gerçekleştirildi. Çok renkli ve rekabet içinde geçen
turnuvada, birinci olan takımın oyuncalarına genç-İMO
logolu forma hediye edildi.
İDE CAD
kursu verildi
Mardin Çimento’ya
teknik gezi düzenlendi
genç-İMO üyesi 3. ve 4. Sınıf öğrencilerine yönelik 2 gün süreli İDECAD
kursu düzenlendi. Firma tarafından
görevlendirilen eğitmen Emrah Yıldız
tarafından verilen eğitime, 25 üye katılım sağladı. 2 gün boyunca program
kullanılarak, bir örnek proje yapıldı, bu
sayede mühendis adaylarının proje
üretilmesi hakkında bilgi sahibi olması
sağlandı.
2. sınıfta bulunan üyelerimize yönelik düzenlenen teknik gezi, malzeme dersi kapsamında düzenlendi. Gezide, inşaat alanında
en çok kullanılan malzemelerden biri olan
betonun yapımında kullanılan çimento malzemesinin üretimi hakkında bilgi alındı. 80’e
yakın genç-İMO üyesinin katıldığı teknik
gezi, malzemeyi tanıma noktasında büyük
fayda sağladı.
Tünel kalıp
gezisi yapıldı
Kayapınar bölgesinde tünel
kalıp sistemiyle yapılmakta
olan özel bir inşaata 10 Nisan’da teknik gezi düzenlendi. 35 genç-İMO üyesinin
katıldığı geziye, Dicle Üniversitesi İnşaat Mühendisliği
Bölümü’nden Yrd. Doç. Dr.
A.Halim Karaşin ve Şube Sekreteri Barış Çetinkaya katıldı. Gezide, Yrd. Doç. Dr. A.
Halim Karaşin tünel kalıp
sistemi hakkında bilgi verdi.
Haziran-Temmuz 2012
46
Tunceli gezisi düzenlendi
genç-İMO üyelerine yönelik Tunceli Gezisi gerçekleştirildi. Geziye 50 Genç-İMO üyesi katılım sağladı. 24-25
Mayıs’ta gerçekleştirilen gezide, genç-İMO örgütlülüğünün pekiştirilmesi hedeflendi. Gezinin ilk günü Tunceli’deki genç-İMO üyeleriyle bir araya gelinerek,
yapılabilecek ortak çalışmalar üzerine görüşüldü.
İkinci gün ise Gözeler’e gidilerek, piknik yapıldı.
TEBLÝÐ
MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA
KULLANILACAK 2012 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM
MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ
İnşaat Mühendisleri Odası
Diyarbakır Şubesi
ÝMO
16/7/1985 tarihli ve 85/9707 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren “Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesi”nin 3.2 maddesi gereğince mimarlık ve mühendislik hizmet bedellerinin hesabında kullanılacak
2012 yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri, yapının mimarlık hizmetlerine esas olan sınıfı dikkate alınarak inşaat genel
giderleri ile yüklenici kârı dahil belirlenerek aşağıda gösterilmiştir.
Yapının Birim
Maliyeti
YAPININ MİMARLIK HİZMETLERİNE ESAS OLAN SINIFI
I. SINIF YAPILAR
(BM) TL/M2
A GRUBU YAPILAR
. 3 m yüksekliğe kadar kagir ve betonarme istinat ve bahçe duvarları
80,00
. Basit kümes ve basit tarım yapıları
. Plastik örtülü seralar
. Mevcut yapılar arası bağlantı-geçiş yolları
. Baraka veya geçici kullanımı olan küçük yapılar
. Yardımcı yapılar (Müştemilat)
. Gölgelikler-çardaklar
. Üstü kapalı yanları açık teneffüs, oyun gösteri alanları
. ve bu gruptakilere benzer yapılar.
B GRUBU YAPILAR
. Cam örtülü seralar
140,00
. Basit padok, büyük ve küçük baş hayvan ağılları
. Su depoları
. İş yeri depoları
. ve bu gruptakilere benzer yapılar.
II. SINIF YAPILAR
A GRUBU YAPILAR
. Kuleler, ayaklı su depoları
225,00
. Palplanj ve ankrajlı perde ve istinat duvarları
. Kayıkhane
. ve bu gruptakilere benzer yapılar.
B GRUBU YAPILAR
. Pnömatik ve şişirme yapılar
305,00
. Tek katlı ofisler, dükkan ve basit atölyeler
. Semt sahaları, küçük semt parkları, çocuk oyun alanları ve müştemilatları
. Tarımsal endüstri yapıları (Tek katlı, prefabrik beton ve çelik depo ve atölyeler, tesisat ağırlıklı
ağıllar, fidan yetiştirme ve bekletme tesisleri)
47
Haziran-Temmuz 2012
İnşaat Mühendisleri Odası
Diyarbakır Şubesi
ÝMO
. Yat bakım ve onarım atölyeleri, çekek yerleri
. Jeoloji, botanik ve tema parkları
. Mezbahalar
. ve bu gruptakilere benzer yapılar.
C GRUBU YAPILAR
. Hangar yapıları (Uçak bakım ve onarım amaçlı)
360,00
. Sanayi yapıları (Tek katlı, bodrum ve asma katı da olabilen prefabrik beton ve çelik yapılar)
. ve bu gruptakilere benzer yapılar.
III. SINIF YAPILAR
A GRUBU YAPILAR
. Okul ve mahalle spor tesisleri (Temel eğitim okullarının veya işletme ve tesislerin spor
475,00
salonları, jimnastik salonları, semt salonları)
. Katlı garajlar
. Hobi ve oyun salonları
. Ticari bürolar (üç kata kadar -üç kat dahil- asansörsüz ve kalorifersiz)
. Alışveriş merkezleri (semt pazarları, küçük ve büyük hal binaları, marketler. v.b)
. Basımevleri, matbaalar
. Soğuk hava depoları
. Konutlar (dört kata kadar -dört kat dahil- asansörsüz ve kalorifersiz)
. Akaryakıt ve gaz istasyonları
. Kampingler
. Küçük sanayi tesisleri (Donanımlı atölyeler, imalathane, dökümhane)
. Semt postaneleri
. Kreş-Gündüz bakımevleri
. ve bu gruptakilere benzer yapılar.
B GRUBU YAPILAR
. Entegre tarımsal endüstri yapıları
. İdari binalar (ilçe tipi hükümet konakları, vergi daireleri)
. Gençlik Merkezleri
. Belediyeler ve çeşitli amaçlı kamu binaları
. Lokanta, kafeterya ve yemekhaneler
. Temel eğitim okulları
. Küçük kitaplık ve benzeri kültür tesisleri
. Jandarma ve emniyet karakol binaları
. Sağlık ocakları, kamu sağlık dispanserleri, sağlık evleri
. Ticari bürolar (Kaloriferli veya asansörlü)
. Halk evleri
. Pansiyonlar
. 150 kişiye kadar cezaevleri
. Fuarlar
. Sergi salonları
. Konutlar (asansörlü ve/veya kaloriferli)
. Marinalar
Haziran-Temmuz 2012
48
560,00
. Gece kulübü, diskotekler
. İtfaiye kurtarma istasyonları
. Misafirhaneler
İnşaat Mühendisleri Odası
Diyarbakır Şubesi
. Büyük çiftlik yapıları
. ve bu gruptakilere benzer yapılar.
IV. SINIF YAPILAR
A GRUBU YAPILAR
. Özelliği olan büyük okul yapıları (Spor salonu, konferans salonu ve ek tesisleri olan
ÝMO
615,00
eğitim yapıları)
. Poliklinikler
. Liman binaları
. Ticari Bürolar (Asansörlü ve kaloriferli)
. 150 kişiyi geçen cezaevleri
. Kaplıcalar, şifa evleri vb. termal tesisleri
. İbadethaneler (Dini yapılar, 1000 kişiye kadar)
. Entegre sanayi tesisleri
. Aqua parklar
. Müstakil spor köyleri (Yüzme havuzları, spor salonları ve stadları bulunan)
. Yaşlılar Huzurevi, kimsesiz çocuk yuvaları, yetiştirme yurtları
. Büyük alışveriş merkezleri
. Yüksek okullar ve eğitim enstitüleri
. Apartman tipi konutlar (Bina yüksekliği 21.50 m.’yi aşan, asansörlü ve/veya kaloriferli)
. Oteller (1 ve 2 yıldızlı)
. ve bu gruptakilere benzer yapılar.
B GRUBU YAPILAR
. İş Merkezleri
695,00
. Araştırma binaları, laboratuarlar ve sağlık merkezleri
. Metro istasyonları
. Stadyum, spor salonları ve yüzme havuzları
. Büyük postaneler (merkez postaneleri)
. Otobüs terminalleri
. Satış ve sergi binaları (showroomlar)
. Eğlence amaçlı yapılar (çok amaçlı toplantı, eğlence ve düğün salonları)
. Banka binaları
. Normal radyo ve televizyon binaları
. Özelliği olan genel sığınaklar
. Özellikli müstakil konutlar (villalar, teras evleri, dağ evleri, kaymakam evi)
. ve bu gruptakilere benzer yapılar.
C GRUBU YAPILAR
. Büyük kütüphaneler ve kültür yapıları
800,00
. Bakanlık binaları
. Yükseköğrenim yurtları
. Arşiv binaları
. Radyoaktif korumalı depolar
49
Haziran-Temmuz 2012
İnşaat Mühendisleri Odası
Diyarbakır Şubesi
ÝMO
. Büyük Adliye Sarayları
. Otel (3 yıldızlı) ve moteller
. Rehabilitasyon ve tedavi merkezleri
. İl tipi hükümet konakları ve büyükşehir belediye binaları
. ve bu gruptakilere benzer yapılar.
V. SINIF YAPILAR
A GRUBU YAPILAR
. Radyo-Tv İstasyonları
1.015,00
. Özelliği olan askeri yapılar ve orduevi
. Büyükelçilik yapıları, vali konakları ve 600 m2 üzerindeki özel konutlar
. Borsa binaları
. Üniversite kampüsleri
. Yüksekliği 50,50 m’yi aşan yapılar
. Alışveriş kompleksleri (İçerisinde sinema, tiyatro, sergi salonu, kafe, restoran, market, v.b. bulunan)
. ve bu gruptakilere benzer yapılar.
B GRUBU YAPILAR
. Kongre merkezleri
1.240,00
. Müze, sergi kütüphane kompleksleri
. Olimpik spor tesisleri–hipodromlar
. Bilimsel araştırma merkezleri, AR-GE binaları
. Hastaneler
. Havaalanları
. İbadethaneler (Dini yapılar, 1000 kişinin üzerinde)
. Oteller (4 yıldızlı)
. ve bu gruptakilere benzer yapılar.
C GRUBU YAPILAR
. Üst donanımlı kompleks oteller ve tatil köyleri (5 yıldızlı)
1.400,00
. Büyük radyo ve televizyon binaları
. ve bu gruptakilere benzer yapılar.
D GRUBU YAPILAR
. Opera, tiyatro bale yapıları, konser salonları ve kompleksleri
1.690,00
. Restore edilecek yapılar ve tarihi ve eski eser niteliğinde olup, yıkılarak orijinaline uygun
olarak yapılan yapılar
. ve bu gruptakilere benzer yapılar.
Açıklamalar:
1-) Benzer yapılar, ilgili gruptaki yapılara kıyasen uygulayıcı kurum ve kuruluşlarca Mimarlık ve Mühendislik
Hizmetleri Şartnamesinin ilgili hükümlerinden yararlanılarak belirlenecektir.
2-) Tebliğin revizyonu çalışmalarında sınıfı veya grubu değiştirilen veya tebliğden çıkarılan yapılar için, 2012
yılından önceki tebliğlere göre yapı sınıfı ve grubu belirlenmiş mimarlık ve mühendislik hizmetlerinde; belirlendiği
yılın tebliğindeki yapı sınıfı ve grubu değiştirilmeksizin 2012 yılı tebliğinde karşılığı olan tutar esas alınmak suretiyle hesap yapılacaktır.
Tebliğ olunur.
Haziran-Temmuz 2012
50
ARAMIZA YENİ KATILANLAR
S. NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
SİCİLNO
ADI SOYADI
85822
85823
85943
85944
85945
85946
85947
85948
85949
86053
86081
86138
86139
86191
86192
86193
86194
86195
86196
86197
86198
86199
86200
86201
86202
86203
86204
86205
86206
86207
86208
86209
86210
86211
86212
86272
86293
86422
86423
86424
86425
86426
86427
86428
86429
86430
86431
86432
86433
86434
86435
86436
86437
86460
86461
86462
86482
86483
86484
86485
86486
86487
86488
86489
86490
86491
ORHAN İLHAN
ALPER GÜZELSOY
MURAT DEMİR
MEHMET MURAT YILDIZ
MEHMET KIYAR
SITKI RUŞEN AVCI
NEVAF KIZAR
EMRE EKMEN
MUSTAFA ULUÇ ŞATIROĞLU
AYŞE SÜRMELİSOY
ÖMER FARUK TUNÇ
MEHMET EMİN EYİCAN
UĞUR AY
SÜLEYMAN EKİNCİ
YUNUS BATURAY
MURAT AVLAR
GÜLÇİN ÇETİNKAYA
MEHMET EMİN DOĞAN
MEHMET REŞİT TANIRCAN
RAMAZAN COŞKUN
SÜMEYYE SENA ÜLGER
RIDVAN MÜJDECİOĞLU
MEHMET SALİM ERTEK
NURULLAH EKİCİ
AYDIN PAPATYA
AHMET FIRAT
İSMAİL ŞEKER
MUSTAFA KAYA
VEYSEL MEMİŞOĞLU
OKŞAN ÇETİNER
ÖMER COŞKUN
MEHMET FATİH GÜLEÇ
AYHAN TAŞ
ALİ ŞIKGENÇ
MUHAMMET KAYA
RIDVAN ŞAMAN
RAMAZAN AĞCA
NUMAN KONUKSEVER
MEHMET GASIR
AYDIN ASLAN
MUCAHİT İRAZ
SİNAN NACAR
NARİN MACAK
FERHAT CANSAĞ
SERHAT DİKİCİ
NURULLAH KURUL
SERHAT ŞEN
BARAN KANTACİ
BORA BALİN
ÖMER ATAŞ
RAMAZAN ARMAĞAN
SİNAN ELHAKAN
SERPİL ÇELİK
YUSUF GÜRKAN
YÜKSEL KOŞMAN
LATİF ÖNCEL
MEHMET POTAK
ALAMETTİN KİLVAN
AHMET AKSOY
ONUR ADA
EROL ÖZTEKİN
HALİL İBRAHİM BULUT
ŞAFAK OK
MELTEM YAZICI
ABDÜLSELAM ÇAKABAY
EYÜP YAMAN
ODA KAYIT TARİHİ
06.06.2011
06.06.2011
22.06.2011
22.06.2011
22.06.2011
22.06.2011
22.06.2011
22.06.2011
22.06.2011
30.06.2011
01.07.2011
04.07.2011
04.07.2011
06.07.2011
06.07.2011
06.07.2011
06.07.2011
06.07.2011
06.07.2011
06.07.2011
06.07.2011
06.07.2011
06.07.2011
06.07.2011
06.07.2011
06.07.2011
06.07.2011
06.07.2011
06.07.2011
06.07.2011
06.07.2011
06.07.2011
06.07.2011
06.07.2011
06.07.2011
06.07.2011
07.07.2011
14.07.2011
14.07.2011
14.07.2011
14.07.2011
14.07.2011
14.07.2011
14.07.2011
14.07.2011
14.07.2011
14.07.2011
14.07.2011
14.07.2011
14.07.2011
14.07.2011
14.07.2011
14.07.2011
18.07.2011
18.07.2011
18.07.2011
18.07.2011
18.07.2011
18.07.2011
18.07.2011
18.07.2011
18.07.2011
18.07.2011
18.07.2011
18.07.2011
18.07.2011
İnşaat Mühendisleri Odası
Diyarbakır Şubesi
ÝMO
51
Haziran-Temmuz 2012
İnşaat Mühendisleri Odası
Diyarbakır Şubesi
ÝMO
Haziran-Temmuz 2012
52
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
86492
86493
86547
86580
86584
86748
86749
86750
86751
86752
86753
86754
86755
86756
86757
86758
86759
86760
86761
86762
86763
86764
86765
86766
86767
86768
86769
86770
86771
86772
86819
86853
86910
86962
86963
86964
86965
86966
86967
86968
86969
86970
86971
86972
86973
86974
86975
86976
86977
86978
86979
86980
87127
87168
87169
87170
87171
87172
87173
87174
87175
87176
87251
87252
87262
87263
87264
87265
87266
87267
87306
87337
87353
KEMAL ATAŞ
RECEP PADAK
MİRHAN PEKER
MEHMET ZEYBEK
GAMZE CANSU ERİNÇ
BERAT AKGÖNÜL
SEMİH BURÇOĞLU
BAHAR SÖYLEMEZ
SEMİH SERDAR ASLANHAN
MUSTAFA KILIÇ
ENSAR OSMAN DOĞAN
ORHAN ORUÇ
MUSTAFA ADAK
UFUK ERTOĞRUL
HASAN ALİ SAĞIR
BİLAL BARAN
VOLKAN KARAKAYA
DOĞAN DOĞAN
VEYSEL ÇAĞATAY
VOLKAN DÜZKAYA
SELAHATTİN ERSÖZ
YUSUF MERT ERSÖZ
ZÜLFÜKAR AKSAĞAN
MAHMUT TEK
ÖZLEM GÖNÜLTAŞ
BEHİYE ÇELİK
AYŞE TUNA ŞAVATA
ZEHRA BALAMAN
ABDULLAH YILDIZ
MEHMET UNCU
SEZGİN SÖNMEZ
SERDAR ÖZBEK
ARİF GÖZEL
GİZEM UĞURTAŞ
TAYFUN GÜLER
ÖZNUR CANA
SEYYİTHAN ŞAHİN
ONUR TARHAN
MİHRAÇ GEZER
ABDULKADİR AYHAN
YASİR ÇILĞIN
MEHMET ZİYA KARDAŞ
GÜVEN KORKMAZ
EYUB MAVİ
SERDAR ARSLAN
ERTUĞRUL ÇAMBAY
MAKSUT SELOĞLU
ERHAN UÇKAN
MURAT CANPOLAT
MEHMET DEMİR
ÜMİT ÇELİK
AHMET SAFA AKÇİÇEK
AHMET ATTI
RÜSTEM YAYLA
ZAFER BEKTAŞ
BÜLENT ÇETİN YEŞİLBAHÇE
FATMA AYBALA SAFA DURANAY
ÖMER TAŞKIN
İBRAHİM TUĞRUL GÜL
MAHMUT CANGİR
MUHAMMED ARSLAN
MEHMET KAYA
SEVAN AVCI
AHMET EMİNOĞLU
MEHMET HAMDİ KAYSI
ÖZKAN GÜLER
SEDAT ERKUŞ
EROL KÜÇÜK
VOLKAN TEMUR
MURAT EGE
ÖNDER ÖZDEMİR
CİHAT AKTAR
YUSUF TUFAN
18.07.2011
18.07.2011
19.07.2011
20.07.2011
22.07.2011
29.07.2011
29.07.2011
29.07.2011
29.07.2011
29.07.2011
29.07.2011
29.07.2011
29.07.2011
29.07.2011
29.07.2011
29.07.2011
29.07.2011
29.07.2011
29.07.2011
29.07.2011
29.07.2011
29.07.2011
29.07.2011
29.07.2011
29.07.2011
29.07.2011
29.07.2011
29.07.2011
29.07.2011
29.07.2011
29.07.2011
04.08.2011
04.08.2011
09.08.2011
09.08.2011
09.08.2011
09.08.2011
09.08.2011
09.08.2011
09.08.2011
09.08.2011
09.08.2011
09.08.2011
09.08.2011
09.08.2011
09.08.2011
09.08.2011
09.08.2011
09.08.2011
09.08.2011
09.08.2011
09.08.2011
19.08.2011
22.08.2011
22.08.2011
22.08.2011
22.08.2011
22.08.2011
22.08.2011
22.08.2011
22.08.2011
22.08.2011
26.08.2011
26.08.2011
26.08.2011
26.08.2011
26.08.2011
26.08.2011
26.08.2011
26.08.2011
06.09.2011
07.09.2011
09.09.2011
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
87354
87355
87356
87469
87470
87471
87472
87473
87474
87475
87476
87477
87478
87480
87481
87488
87540
87541
87542
87543
87569
87570
87571
87586
87608
87609
87674
87711
87712
87713
87714
87715
87716
87717
87718
87719
87720
87722
87822
87823
87824
87825
87890
87891
87892
87893
87933
87934
87935
87936
87990
87991
87992
87993
87994
88040
88041
88087
88127
88128
88129
88130
88131
88161
88266
88267
88303
88304
88306
88307
88308
88309
88407
İBRAHİM HALİL EKİN
MEHMET DENİZ
TUBA YILMAZ
MEHMET FATİH BEYAZ
AYATULLAH KESKİN
ALEV URUÇ
MEHMET DEMİR
CANSU KUTLU
AHMET ERSÖZ
EKREM ORUÇ
ÜMRAN DENİZHAN
SAMET UĞUR
FURKAN KAYHAN
EYYÜP ÇALIŞKAN
ÖMER FARUK ÇAKMAK
AHMET YENİGÜN
MEHMET AYDIN
VEDAT KAÇAN
KADİR KARTAL
MEHMET ELMAS
MEHMET ALTUN
FİKRET BATUR
MEHMET EMİN ADIGÜZEL
MUSTAFA ERDİM
OKAY ERYILMAZ
MEHMET ŞİRİN DEMİR
BİLAL AKIN
RUDER BİLEK
MEHMET EMİN BALKESEN
MÜŞTAK DALMIŞ
ZEKİ KAYA
ABDURRAHİM TAHA ŞİMŞEK
YAVUZ CEYLANİ ÇALTEKİN
SERHAT BİLMEZ
HAŞİM AYTAR
MEHMET ŞEKER
BÜLENT KARĞIN
ÖZGÜR GÜZEÇ
ADNAN DOĞAN
BAVER BASRİ BİLEK
MEHMET TANRIVERDİ
AHMET AY
SELAHATTİN AKALP
MEHMET HAYDAR AKYÜZ
YAKUP DEĞİRMEN
FETHİ GENÇ
DOĞAN İNCE
SEYİTHAN AYTAR
RAMAZAN KARAKUŞ
ENGİN DENİZ
EVİN BARUT
REZZAN TAŞKIN
MELEK PADAK
BARAN ERDEM
CİHAN YOLUN
CİHAN BARDAŞ
BİLAL KARDAŞ
TAHSİN KAYA
FURKAN KARABEKMEZ
İZZET ŞEKER
HACİ BİLGİÇ
HAMDULLAH ÖNER
ERDİNÇ İKİNCİOĞULLARI
AHMET NECİP TEKİN
DURSUN YÜZKAN
SÜLEYMAN ACU
BAKİ GÜZEL
FERHAT BAKAN
ÖNER ÖZDEMİR
GÜLŞAH GÜNDOĞDU
M.GARİP TOKDEMİR
İBRAHİM HALİL ARHAN
İDRİS MECİTOĞLU
09.09.2011
09.09.2011
09.09.2011
15.09.2011
15.09.2011
15.09.2011
15.09.2011
16.09.2011
16.09.2011
16.09.2011
16.09.2011
16.09.2011
16.09.2011
16.09.2011
16.09.2011
16.09.2011
21.09.2011
21.09.2011
21.09.2011
21.09.2011
22.09.2011
22.09.2011
22.09.2011
26.09.2011
27.09.2011
27.09.2011
04.10.2011
04.10.2011
04.10.2011
04.10.2011
04.10.2011
04.10.2011
04.10.2011
04.10.2011
04.10.2011
04.10.2011
04.10.2011
04.10.2011
07.10.2011
07.10.2011
07.10.2011
07.10.2011
13.10.2011
13.10.2011
13.10.2011
13.10.2011
17.10.2011
17.10.2011
17.10.2011
17.10.2011
24.10.2011
24.10.2011
24.10.2011
24.10.2011
24.10.2011
27.10.2011
27.10.2011
02.11.2011
04.11.2011
04.11.2011
04.11.2011
04.11.2011
04.11.2011
14.11.2011
30.11.2011
30.11.2011
05.12.2011
05.12.2011
05.12.2011
05.12.2011
05.12.2011
05.12.2011
14.12.2011
İnşaat Mühendisleri Odası
Diyarbakır Şubesi
ÝMO
53
Haziran-Temmuz 2012
İnşaat Mühendisleri Odası
Diyarbakır Şubesi
ÝMO
Haziran-Temmuz 2012
54
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
88410
88426
88470
88491
88495
88499
88500
88501
88576
88577
88578
88579
88580
88606
88609
88621
88622
88623
88624
88625
88648
88734
88736
88752
88753
88782
88783
88801
88802
88803
88804
88858
88918
88919
88920
88921
88922
88923
89064
89065
89066
89067
89068
89085
89146
89147
89225
89248
89249
89250
89301
89302
89303
89304
89305
89313
89327
89328
89442
89443
89482
89483
89484
89512
89513
89533
89554
89555
89611
89638
89639
89640
89641
89642
HÜSEYİN UĞURCAN KILINÇ
HAKAN OKUMUŞ
VEYSİ AY
MUHAMMED FATİH CAN
SERTAÇ BUĞDAYCI
ÇAĞATAY AKSAKAL
MEHMET TAHİR UÇAR
İBRAHİM SATAR
YALÇIN YALÇINDAĞ
FIRAT ANIL AKTİ
AYDIN YEŞİL
UTKU KÜÇÜK
ALTAN ŞİMŞEK
RIDVAN ÜZÜMCÜ
SENEM KASAP
AHMET SABİT KAYGUSUZ
İBRAHİM AYDENİZ
NAZLI ASLAN
YUSUF AKKUŞ
AZİZ ERDEM
SERKUT SORAN
ERHAN ÇEVİK
GÜLŞAH ERÇİN
YUSUF KILINÇ
MUSA METİN YEŞİL
MEHMET ŞİRİN YAMAN
SARİYE NUR SANCAR
SERCAN ÖZTAŞ
MEHMET SİNAN AKSAK
KASIM ERTAN
HASAN EFE ASLAN
ZİYAETTİN AKSAKAL
SELİM BODUR
METİN CIVIŞ
UFUK İBRAHİM KANDEMİR
SERTAÇ ALAGÖZ
SEDAR ÇAĞLAR
SERHAT BİLEK
ABDULLAH UTANĞAÇ
ORHAN ÖZER
ERDAL KUZU
SERKAN BULUT
GARİP BASKAN
NİHAT ÇAPRAZ
ALİ CENGİZ
SEVİLAY PARLAK
FIRAT ÖZKAN
AHMET POLAT
SERKAN ÜÇER
PERVİN CİHANGİR
MEHMET SALİH BAKAN
YILDIRIM BAĞRIYANIK
MUSA KAZIM BİLDİK
OKTAY DURMAZ
ALİ KUNUR
RIDVAN SEVİMLİ
HİKMET KOCA
ŞAHİN DOĞAN
YUSUF TEZDİĞ
TAHSİN TOPKAN
MURAT SEVER
SACİD ÖZER
MİHRAÇ YUŞAN
ABDULLAH ÇİFTÇİ
HABİB IRMAK
MEHMET TAHA YİLMAZ
MEHMET BAL
AYGÜL BÜYÜKTAŞ
MEHMET BARAN
NİHAT ÖZTOPRAK
ÖMER KAPLAN
GENCAY YÜKSEL
ZÜLFÜ ŞEKER
EJDER ADAL
15.12.2011
16.12.2011
21.12.2011
26.12.2011
21.12.2011
21.12.2011
21.12.2011
21.12.2011
06.01.2012
06.01.2012
06.01.2012
06.01.2012
06.01.2012
13.01.2012
13.01.2012
16.01.2012
16.01.2012
16.01.2012
16.01.2012
16.01.2012
16.01.2012
30.01.2012
31.01.2012
02.02.2012
02.02.2012
03.02.2012
03.02.2012
06.02.2012
06.02.2012
06.02.2012
06.02.2012
10.02.2012
16.02.2012
16.02.2012
16.02.2012
16.02.2012
16.02.2012
16.02.2012
23.02.2012
23.02.2012
23.02.2012
23.02.2012
23.02.2012
24.02.2012
29.02.2012
29.02.2012
07.03.2012
08.03.2012
08.03.2012
08.03.2012
13.03.2012
13.03.2012
13.03.2012
13.03.2012
13.03.2012
13.03.2012
15.03.2012
15.03.2012
28.03.2012
28.03.2012
29.03.2012
29.03.2012
29.03.2012
03.04.2012
03.04.2012
05.04.2012
06.04.2012
06.04.2012
16.04.2012
20.04.2012
20.04.2012
20.04.2012
20.04.2012
20.04.2012
Şube Yönetim Kurulu Üyemiz
Sayman üye Şahin Kaya’nın,
1 Kasım 2011 tarihinde kızı Diren;
üyemiz M.Şah BULUT’un 28 Nisan 2012
tarihinde oğlu Bedirhan dünyaya geldi.
İnşaat Mühendisleri Odası
Diyarbakır Şubesi
ÝMO
İnşaat Mühendisleri Odası
Diyarbakır Şubesi olarak,
minik Diren’e ve Bedirhan’a
hoşgeldin, diyor, sağlıklı ve
mutlu yarınlar diliyoruz.
68329 Sicil Numaralı üyemiz Hülya ERDEDE ile 80388
Sicil Numaralı üyemiz Ercan EKİNCİ,
14 Nisan 2012’de evlendi,
mutluluklar dileriz.
Üyemiz S. Osman Çankırı’nın babası vefat etmiştir.
Üyemiz Mensur Söker ’in babası vefat etmiştir.
Üyemiz Halil Rahman Bilgin’in babası üyemiz Fettah Bilgin vefat etmiştir.
Üyemiz Murat Uğun un amcası vefat etmiştir.
Üyemiz Mustafa Alpaydın’ın babası vefat etmiştir.
Üyelerimiz Serdar Kılıcın babası, Murat Kılıcın dayısı ve Sırın Tekin’in kayınbabası, üyemiz Seyfi
Kılıç vefat etmiştir.
Üyemiz Bülent Burulan’ın nenesi vefat etmiştir.
Üyemiz Sait Peker’in amcasının oğlu vefat etmiştir.
Üyemiz Ahmet Haskoloğlu’nun babası vefat etmiştir.
Üyelerimiz Vehbi Laçin’in babası, Tahir Laçin’in dedesi vefat etmiştir.
Üyemiz Ekrem Arız vefat etmiştir.
Üyemiz Evren Cetin’in amcası vefat etmiştir.
Şubemiz eski yönetim kurulu üyelerinden Bülent Yavuz’un amcası vefat etmiştir
Üyemiz Vehbi Laçin’in annesi ve Tahir Laçin’in baba annesi vefat etmiştir.
Üyemiz Mustafa Özdilli’nin abisi vefat etmiştir.
Üyemiz Cihat Yıldırımın babası vefat etmiştir.
Yakınlarının acılarını paylaşıyor, başsağlığı diliyoruz.
55
Haziran-Temmuz 2012
BASINDAN
BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN
BASINDAN
BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN
BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN
Mühendisleri
Odası
BASINDANİnşaat
BASINDAN
BASINDAN
BASINDAN BASINDAN BASINDAN
BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN
Diyarbakır
Şubesi BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BABASINDAN BASINDAN
BASINDAN
SINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN
BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN
BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN
BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN
BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN
BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN
BASINDAN
BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN
BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN
BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN
BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN
BASINDAN BASINDAN BASINDAN
BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN
BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN
BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN
BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN
BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN
BASINDAN BASINDAN BASINDAN
BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN
BASINDAN
BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN
BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN
BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN
BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN
BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN
BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN
BASINDAN BASINDAN BASINDAN
BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN
BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN
BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN
BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN
BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN
BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN
BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN
BASINDAN BASINDAN
BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN
BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN
BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN
BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN
BASINDAN BASINDAN BASINDAN
BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN BASINDAN
SINDAN
BASINDAN
BA-
BASINDAN
ÝMO
BASINDAN
BASINDAN
BASINDAN
BASINDAN
BASINDAN
BASINDAN
BASINDAN
BASINDAN
SINDAN
BA-
BASINDAN
BASINDAN
BASINDAN
BASINDAN
BASINDAN
BASINDAN
BASINDAN
BASINDAN
BASINDAN
BASINDAN
Haziran-Temmuz 2012
56
BASINDAN
BASINDAN
BASINDAN

Benzer belgeler

13263 KB - imo ana sayfa - TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası

13263 KB - imo ana sayfa - TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ Haziran - Temmuz - Ağustos 2012 Yıl: 5 Sayı:7 İnşaat Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi adına SAHİBİ Turan KAPAN YAYIN KURULU Ahmet KAŞAN Barış ...

Detaylı

13658 KB - TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası

13658 KB - TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası 4- Yönetim Kurulu Başkanının Konuşması 5- Konuk Konuşmacılar 6- Çalışma Raporunun Okunması ve Değerlendirilmesi 7- Adayların Tespiti ve Tutanağa Bağlanarak İlanı 7.a) Yönetim Kurulu (7 Asıl 7 Yedek...

Detaylı