buradan - Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi Resmi Web Sitesi

Transkript

buradan - Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi Resmi Web Sitesi
XI. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi / 01-04 Ekim 2013/ SAMSUN
A)
B)
C)
XI. ULUSAL EKOLOJİ
VE
ÇEVRE KONGRESİ
KONGRE PROGRAMI KİTAPÇIĞI
XI. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi / 01-04 Ekim 2013/ SAMSUN
XI. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi / 01-04 Ekim 2013/ SAMSUN
A)
B)
C)
XI. ULUSAL EKOLOJİ VE ÇEVRE KONGRESİ
01 - 04 EKİM 2013, SAMSUN
KONGRE ONURSAL BAŞKANLARI
Prof. Dr. Hüseyin AKAN (Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü)
Prof. Dr. Ayla ÖBER TEMİZEL anısına
KONGRE BAŞKANLARI
Dr. Fergan KARAER (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)
Dr. Dinçer AYAZ (Türkiye Biyologlar Derneği İzmir Şubesi, Ege Üniversitesi)
KONGRE SEKRETERYASI
Dr. Hatice KARAER (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)
Dr. Kerim ÇİÇEK (Türkiye Biyologlar Derneği İzmir Şubesi, Ege Üniversitesi)
ÇAĞRILI KONUŞMACILAR
Prof. Dr. Musa DOĞAN (Ortadoğu Teknik Üniversitesi)
Prof. Dr. Okan KÜLKÖYLÜOĞLU (Abant İzzet Baysal Üniversitesi)
Doç. Dr. Oğuz ÖZYARAL (Yeni Yüzyıl Üniversitesi)
KONGRE DÜZENLEME KURULU
Dr. H. Güray KUTBAY (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)
Dr. Handan GÜNEŞ (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)
Dr. Kaya Tuncer ÇAĞLAYAN (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)
Dr. Mehmet YAKIŞAN (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)
Dr. Orhan KURT (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)
Dr. Tohit GÜNEŞ (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)
Dr. Alev HALİKİ UZTAN (Türkiye Biyologlar Derneği, Ege Üniversitesi)
Dr. Aykut GÜVENSEN (Türkiye Biyologlar Derneği, Ege Üniversitesi)
Dr. Ş. Deniz ENGİN (Türkiye Biyologlar Derneği İzmir Şubesi, Ege Üniversitesi)
Dr. Meltem KUMAŞ (Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi)
Arş. Gör. Ayhan SERTKAYA (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)
Arş. Gör. Burak SÜRMEN (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)
Arş. Gör. Cumhur TÜRK (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)
Arş. Gör. İlter Kutlu HATİPOĞLU (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)
Arş. Gör. Nilay ŞENER (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)
Arş. Gör. Zeynep UZUN (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)
Özlem ÖZÇAKIR SÜMEN (Ondokuz MayısÜniversitesi)
Aydın PEKER (Gazi Orta Okulu Müdürlüğü)
Emin KARAMAN (X. Su ve Orman Bölge Müdürlüğü)
Gamze AKSÖZ (Türkiye Biyologlar Derneği İzmir Şubesi)
Necip DALKILIÇ (Türkiye Biyologlar Derneği İzmir Şubesi)
Ömer Faruk KARA (Türkiye Biyologlar Derneği İzmir Şubesi)
Dr. Öğrencisi Ayla SARIOĞLU SAKA (Öğretmen) (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)
Dr. Öğrencisi Betül ÖZENLİ (Öğretmen) (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)
Dr. Öğrencisi Hakan YILMAZ (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)
Dr. Öğrencisi Yusuf BAYRAKCI (Ege Üniversitesi)
YL Öğrencisi Oğuzkan CUMHURİYET (Ege Üniversitesi)
1
2
XI. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi / 01-04 Ekim 2013/ SAMSUN
KONGRE BİLİM KURULU
Dr. Abdullah HASBENLİ (Gazi Üniversitesi)
Dr. Ahmet AKSOY (Erciyes Üniversitesi)
Dr. Ahmet ALTINDAĞ (Ankara Üniversitesi)
Dr. Ali BİLGİN (Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi)
Dr. Ali Kemal AYAN (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)
Dr. Ali UZUN (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)
Dr. Bahtiyar ÖZTÜRK (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)
Dr. Barbaros ÇETİN (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Dr. Barış AŞÇI (Ardahan Üniversitesi)
Dr. C. Can BİLGİN (Ortadoğu Teknik Üniversitesi)
Dr. C. Varol TOK (Onsekiz Mart Üniversitesi)
Dr. Cevdet Yılmaz (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)
Dr. Dürdane KOLANKAYA (Hacettepe Üniversitesi)
Dr. Ergin HAMZAOĞLU (Gazi Üniversitesi)
Dr. Erkan YALÇIN (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)
Dr. Erkan TAŞKAVAK (Ege Üniversitesi)
Dr. Ferah SAYIM (Ege Üniversitesi)
Dr. Füsun UÇAR (Ege Üniversitesi)
Dr. Gürcan GÜLERYÜZ (Uludağ Üniversitesi)
Dr. Gürsel ERGEN (Ege Üniversitesi)
Dr. H. Güray KUTBAY (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)
Dr. H. İbrahim ZEYBEK (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)
Dr. Haluk KEFELİOĞLU (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)
Dr. Hasan KORKMAZ (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)
Dr. Hasan ÖZÇELİK (Süleyman Demirel Üniversitesi)
Dr. Hasan SEVGİLİ (Ordu Üniversitesi)
Dr. Hayri Duman (Gazi Üniversitesi)
Dr. İskender PARMAKSIZ (Gaziosmanpaşa Üniversitesi)
Dr. İsmail KARABOZ (Ege Üniversitesi)
Dr. Kani IŞIK (Akdeniz Üniversitesi)
Dr. Levent ŞIK (Celal Bayar Üniversitesi)
Dr. Mehmet SAĞIROĞLU (Sakarya Üniversitesi)
Dr. Murat BİRİCİK (Dicle Üniversitesi)
Dr. Mustafa SÖZEN (Bülent Ecevit Üniversitesi)
Dr. Nazmi POLAT (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)
Dr. Nilgün BALKAYA (İstanbul Üniversitesi)
Dr. Nurtaç OĞLENİ (Sakarya Üniversitesi)
Dr. Omca ÇOBANOĞLU (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)
Dr. Özcan SEÇMEN (Ege Üniversitesi)
Dr. Salih TERZİOĞLU (Karadeniz Teknik Üniversitesi)
Dr. Selim Sualp ÇAĞLAR (Hacettepe Üniversitesi)
Dr. Sema İŞİSAĞ ÜÇÜNCÜ (Ege Üniversitesi)
Dr. Serdar TEZCAN (Ege Üniversitesi)
Dr. Sağdan BAŞKAYA (Karadeniz Teknik Üniversitesi)
Dr. Şeref SOYLU (Sakarya Üniversitesi)
Dr. Yüksel COŞKUN (Dicle Üniversitesi)
Dr. Zeki AYTAÇ (Gazi Üniversitesi)
SPONSORLAR
Molgen Biyoteknoloji Laboratuar Malzemeleri San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Eko Zon Halk Sağlığı ve Çevre Danışmanlığı
Kudret Göz Hastanesi
XI. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi / 01-04 Ekim 2013/ SAMSUN
01 Ekim 2013 AÇILIŞ OTURUMU (A Salonu)
09:00
Kayıt
09:30
Açılış Töreni Programı Takdimi, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
09:35
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi, Kongre Başkanı Sayın Dr. Fergan KARAER’in Konuşmaları
09:40
Türkiye Biyologlar Derneği İzmir Şubesi Üyesi, Kongre Başkanı Sayın Prof. Dr. Dinçer AYAZ’ın Konuşmaları
09:45
Türkiye Biyologlar Derneği İzmir Şube Başkanı Sayın Dr. Deniz ENGİN’ın konuşmaları
09:50
Türkiye Biyologlar Derneği Başkanı Sayın Doç. Dr. Alev HALİKİ UZTAN’ın konuşmaları
10:00
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Sayın Prof. Dr. Cevdet YILMAZ’ın Konuşmaları
10:10
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Hüseyin AKAN’ın Konuşmaları
10:20
“Hayatı, eserleri ve anılarıyla Prof. Dr. Ayla ÖBER TEMİZER’i Anma Programı”
10:30
Çay-Kahve Arası
11:00
Çağrılı Konuşmacı Prof. Dr. Musa DOĞAN
“BİTKİ ÇEŞİTLİLİĞİNİN ANLAŞILMASI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KULLANIMINDA EKOLOJİK VERİLERİN ÖNEMİ”
12:00
Öğle Yemeği
13:30
Çağrılı Konuşmacı Prof. Dr. Okan KÜLKÖYLÜOĞLU
“EKOLOJİ VE ÇEVRE (KORUMA) BİYOLOJİSİ: NEREDE, NASIL, NEDEN ÇALIŞMALIYIZ?”
Çay-Kahve Arası
14:30
01 Ekim 2013 AÇILIŞ OTURUMU (A Salonu)
Oturum Başkanı
Oturum Başkan Yardımcısı
1. OTURUM
: Prof. Dr. Musa DOĞAN
:
15:00
MÜHENDİSLİK ALANLARINDA ÇALIŞAN YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİNDE YAŞLI ÇEVRESİ ALGISI
Filiz ALBAYRAK, Zeliha OKUR, Asuman KARAMAN ve Deniz TAŞKIN
ÇOCUK GELİŞİMİNDE EKOLOJİK YÖNDEN OYUNUN, OYUN ARAÇ VE ALANLARININ YERİ, ÖNEMİ
Mukadder KARAKAYA, Funda AYRA ve Oğuz ÖZYARAL
15:30
ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVRESEL FARKINDALIKLARININ BELİRLENMESİ
M. Handan GÜNEŞ, Mihrican BALABAN, Ali İbrahim Can GÖZÜM
15:45
ÖĞRETMEN ADAYLARININ ORMANA YÖNELİK TUTUMLARININ BELİRLENMESİ
M. Handan GÜNEŞ, Mihrican BALABAN, A. İbrahim Can GÖZÜM, İlknur BIYIK
16:00
ÇEVRE SORUNLARI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: GÜNÜMÜZDEKİ VE GELECEKTEKİ OLASI ÇEVRE
SORUNLARININ SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA ÜZERİNE ETKİLERİ
Aral NOYAN
16:15
ÇEVRE YÖNETİMİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA ÜZERİNE BİR İNCELEME
Aral NOYAN
16:30
Çay-Kahve Arası
2. OTURUM
Oturum Başkanı
: Prof. Dr. Okan KÜLKÖYLÜOĞLU
Oturum Başkan Yardımcısı
: Doç. Dr. Kerim ÇİÇEK
15:15
17:00
17:15
17:30
17:45
18:00
18:15
19:15
20:00
“EKOLOJİNİN TEMEL İLKELERİ” (E. U. ODUM VE G. W. BARRET) KİTABI HAKKINDA BİR ELEŞTİRİ DENEMESİ
Tuncay NEYİŞÇİ
ÇEVRE YATIRIMLARI EKO-POLİTİĞİ; ANTALYA ÖRNEĞİ
Tuncay NEYİŞÇİ
BURDUR BÖLGESİ OSTRAKOD’LARININ (CRUSTACEA) DAĞILIMI VE EKOLOJİSİ
Mehmet YAVUZATMACA, Okan KÜLKÖYLÜOĞLU, Ozan YILMAZ ve Sinem YILMAZ
SUCUL MAĞARA OSTRAKOD’LARININ EKOLOJIK ÖZELLIKLERI VE GÜNCEL DAĞILIMLARI
Mehmet YAVUZATMACA, Okan KÜLKÖYLÜOĞLU, Murat TELLİ, Necmettin SARI, Ozan YILMAZ, Sinem YILMAZ
ve Meriç TANYERİ
DERİN ALKALİN BİR GÖLÜN (HAZAR GÖLÜ,ELAZIĞ) EKOLOJİK ÖZELLİKLERİ
Bülent ŞEN, Vesile YILDIRIM, Feray SÖNMEZ, M.Tahir ALP, M.Ali Turan KOÇER Memet VAROL, Metin ÇAĞLAR,
Özgür CANPOLAT, Selami GÖLBAŞI, İbrahim TÜRKGÜLÜ
EKOLOJİK BOZULMALAR VE EKOLOJİK RESTORASYON METOTLARI
Bülent ŞEN, Feray SÖNMEZ, M.Ali Turan KOÇER
Gün Sonu Arası
Açılış Kokteyli
3
XI. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi / 01-04 Ekim 2013/ SAMSUN
4
01 Ekim 2013 (B Salonu)
1. OTURUM
Oturum Başkanı
:
Oturum Başkan Yardımcısı
:
15:00
EKOLOJİ VE ÇEVRE AÇISINDAN KOMPAKT KENT KAVRAMI VE UYGULAMA ÖRNEKLERİ
Mahşid MIKAEILI, Yalçın MEMLÜK
15:15
DOĞA TARİHİ MÜZELERİ VE EKOLOJİ BİLİNCİ
Mustafa ALPARSLAN, Erhan IRMAK, Fatih AKSOY ve Kamil Emre BARIŞ
15:30
SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: TÜRKİYE VAKASI
Ayşenur CURABEYOĞLU, Yasin BOSTANCI ve Oğuz ÖZYARAL
15:45
EKOLOJİSTİK VE TERSİNE LOJİSTİK KAVRAMLARININ SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE KALKINMAYA ETKİSİ
Gözde YANGINLAR, Oğuz ÖZYARAL
16:00
SADECE “YEŞİL” YADA “LÜKS” OLMAKTAN ÖTE YEŞİL ALANLARIN İNSAN RUH VE GENEL SAĞLIĞI ÜZERİNDE
ETKİLERİ
Abdullah AKPINAR
16:15
SÜRDÜRÜLEBİLİR SU KULLANIMI AÇISINDAN AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE POLİTİKALARINA TÜRKİYE’NİN UYUMU
H. Kutay AYTUĞ
16:30
Çay-Kahve Arası
2. OTURUM
Oturum Başkanı
:
Oturum Başkan Yardımcısı
:
17:00
BESİ ORTAMI BİLEŞİMİNİN Amsonia orientalis DECNE.‘NİN IN VİTRO ÇOĞALTIMINA ETKİSİ
Arda ACEMİ, Ruhiye KIRAN, Fazıl ÖZEN, Sinem BALCI, Sibel BAYDEMİR ve Çağla İLMAZ
17:15
XAD-4 ÜZERİNE TUTTURULMUŞ TERMOFİLİK Geobacillus stearothermophilus KULLANARAK PB(II)'NİN
SEBZELERDE PREKONSANTRASYONU
Veysi OKUMUŞ, Sadin ÖZDEMİR, Abdurrahman DÜNDAR, Ersin KILINÇ
17:30
MARMARA DENİZİ VE KARADENİZ’DEN İZOLE EDİLEN BAKTERİLER YARDIMIYLA PETROL VE PETROL
TÜREVLERİNİN BİYOREMEDİASYONUNA YÖNELİK ÇALIŞMALAR
Selçuk TAŞDAN, Yosun MATER
17:45
SANAYİ KÖKENLİ ATIKSULARIN ARITILMASINDA BİYOSORPSİYON YÖNTEMİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ
Gonca AL, Utkan ÖZDEMİR, Simge TANER
18:00
İLERİ OKSİDASYON İLE MUTAJENİK BOYA DEGREDASYONU
Mahir DEMİR, Fatima MASUME USLU, Suayip KAMA, Hojjat GHOLAMİ, Osman GULNAZ
18:15
NEONİKOTİNOİDLERİN KRONİK TOKSİSİTESİ İLE ÖMÜR UZUNLUĞU ARASINDAKİ İLİŞKİ
Sedat ÜNVER, Handan UYSAL
18:30
Çay-Kahve Arası
02 Ekim 2013 (A Salonu)
3. OTURUM
Oturum Başkanı
:
Oturum Başkan Yardımcısı
:
09:00
KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİMLERİNİN SAPLI MEŞENİN COĞRAFİ DAĞILIMINA ETKİSİ
Elif Deniz ÜLKER, Utku PERKTAŞ, Çağatay TAVŞANOĞLU
09:15
BİTKİLERDE YANGIN SONRASI ÇİMLENME DAVRANIŞININ ŞEKİLLENMESİNDE YANGIN REJİMLERİNİN ROLÜ
Çağatay TAVŞANOĞLU, Duygu Deniz KAZANCI, Şükrü Serter ÇATAV
09:30
AKDENİZ BİTKİLERİNİN YANGIN SONRASI ÇİMLENMESİNDE POPÜLASYONLAR ARASI DEĞİŞKENLİK
Duygu Deniz KAZANCI, Çağatay TAVŞANOĞLU
09:45
Campanula tomentosa LAM. ve C. vardariana BOCQUET (CAMPANULACEAE) TOHUMLARINDA ÇİMLENDİRME
ÇALIŞMALARI
Ümit SUBAŞI, Aykut GÜVENSEN
10:00
TÜRKİYE İÇİN YENİ BİR EPİFİTİK BRYOFİT BİRLİĞİ (Pylaisietum polyanthae)
Mevlüt ALATAŞ ve Nevzat BATAN
10:15
TÜRKİYE İÇİN YENİ BİR EPİFİTİK BRYOFİT BİRLİĞİ (Syntrichietum papillosae)
Mevlüt ALATAŞ ve Nevzat BATAN
10:30
Çay-Kahve Arası
11:00
Çağrılı Konuşmacı Doç. Dr. Oğuz ÖZYARAL
“SÜRDÜRÜLEBİLİR EKO-YAŞAM TARZI İÇİN 4+1 G”
12:00
Öğle Yemeği
4. OTURUM
Oturum Başkanı
:
Oturum Başkan Yardımcısı
:
14:00
14:15
14:30
14:45
15:00
KELAYNAK KUŞLARI 2013 YILI ÜREMESİ
Ahmet KILIÇ
TÜRKİYE DİKENLİ FARESİNİN, Acomys cilicicus SPİTZENBERGER, 1978 (MAMMALIA: RODENTIA), YAYILIŞI,
HABİTATI VE TEHLİKE DURUMU
Erkut KIVANÇ, Hatice MUTLU EYİSON ve Seda KIRALP
AFİT-KARINCA İLİŞKİLERİNİN EKOLOJİK SÜREÇLER AÇISINDAN ÖNEMİ
Özhan ŞENOL, Hayal AKYILDIRIM BEĞEN, Gazi GÖRÜR, ve Emin DEMİRTAŞ
YÜKSEKLİK İLE DÜZCE İLİNDEKİ OSTRAKODA (CRUSTACEA) TÜRLERİNİN BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK VE EKOLOJİK
ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ
Sinem YILMAZ, Okan KÜLKÖYLÜOĞLU ve Mehmet YAVUZATMACA
Çay-Kahve Arası
5. OTURUM
XI. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi / 01-04 Ekim 2013/ SAMSUN
15:30
16:00
16:20
16:40
17:00
17:20
SEMPOZYUM
GEÇMİŞİ ANLAMAK VE GELECEĞİ ÖNGÖRMEK: İKLİM DEĞİŞİMİNİN KUŞLAR VE MEMELİLER ÜZERİNE ETKİSİ
GİRİŞ
Hakan GÜR
UZUN DÖNEMLİ BİR VERİ SETİ: İKLİM RİCHARDSON YER SİNCABININ YAŞAM ÖYKÜSÜ ÖZELLİKLERİNİ VE
FENOLOJİSİNİ ETKİLİYOR MU?
Gail R. MICHENER, Hakan GÜR ve Mutlu KART GÜR
GELECEĞİ ÖNGÖRMEK İÇİN GEÇMİŞİ ANLAMAK: ANADOLU YER SİNCABININ HİKAYESİ
Hakan GÜR ve Utku PERKTAŞ
İKLİM DEĞİŞİMİNİN ETKİSİ İLE İLGİLİ ALTERNATİF BİYOCOĞRAFİ SENARYOLAR ÜRETME VE TEST ETME: BİR
ZAMANLAR ANADOLU
Utku PERKTAŞ ve Hakan GÜR
TÜRKİYE’DEKİ BAZI YAYGIN ÖTÜCÜ KUŞ TÜRLERİNİN FARKLI KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ SENARYOLARINA
GÖRE DAĞILIMLARININ MODELLENMESİ
Moris ABOLAFYA, Ortaç ONMUŞ, Çağan H. ŞEKERCİOĞLU ve Raşit BİLGİN
SONUÇ ve TARTIŞMA
Hakan GÜR, Mutlu KART GÜR, Ortaç ONMUŞ ve Utku PERKTAŞ
02 Ekim 2013 (B Salonu)
3. OTURUM
Oturum Başkanı
: Doç. Dr. Oğuz ÖZYARAL
Oturum Başkan Yardımcısı
:
09:00
KARBON AYAK İZİ
Yasin BOSTANCI ve Oğuz ÖZYARAL
09:15
EVDEKİ KİMYASALLAR
Asuman KARAMAN, Deniz TAŞKIN
09:30
AMELİYATHANEDEKİ KİMYASALLAR
Asuman KARAMAN, Nurcan ARMAĞAN
09:45
TIBBİ ATIKLARIN YAKILMASI VE “DİOKSİNLER VE FURANLAR”
Asuman KARAMAN, Filiz ALBAYRAK
10:00
RADYOAKTİVİTE İLE ÇALIŞILAN ORTAMDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ AÇISINDAN MEVCUT RİSKLERİN ANALİZ
EDİLMESİ
Perihan EREN BANA ve Cüneyt ULUTİN
10:15
YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ CEVİZLİBAĞ YERLEŞKESİNİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ AÇISINDAN COĞRAFİ VE
ÇEVRESEL RİSK FAKTÖRLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Perihan EREN BANA, Hikmet TAŞDEMİR, Suzan ALTUNAY, Zehra KAHRAMAN, ve Oğuz ÖZYARAL
10:30
FARKLI SİYANOBAKTERİLERİN METABOLİK AKTİVİTELERİ ÜZERİNE FE (III) ETKİSİ
Ökmen G, Dilek IŞIK, Bozanta E, Turkcan O, Erdal P, Bayrak D, Kardaş Ş
10:45
Çay-Kahve Arası
4. OTURUM
Oturum Başkanı
:
Oturum Başkan Yardımcısı
:
14:00
EKOECZACILIK
Oğuz ÖZYARAL, Gül BAKTIR, Cüneyt ULUTİN ve Yasin BOSTANCI
14:15
İLAÇLAR VE EKOFARMAKOLOJİK RİSKLERİ
Oğuz ÖZYARAL, Gül BAKTIR ve Cüneyt ULUTİN
14:30
EKOFARMAKOLOJİ VE ANTİBİYOTİK DİRENCİ
Oğuz ÖZYARAL, Gül BAKTIR ve Yasin BOSTANCI
14:45
İNSAN VE EKOLOJİK SAĞLIK AÇISINDAN EKO-ECZACI
Yasin BOSTANCI ve Oğuz ÖZYARAL
15:00
EKO- FARMASÖTİKLER; FİTOTERAPÖTİKLER’İN ANTİMİKROBİYAL AKTİVİTELERİ
Emir TAN, Nur TAN ve Oğuz ÖZYARAL
15:15
TIBBİ ATIK YÖNETİMİ ÜZERİNE BİR DERLEME
Yasin BOSTANCI, Oğuz ÖZYARAL ve Ayşenur CURABEYOĞLU
15:30
SÜRDÜRÜLEBİLİR EKO ECZACILIK AÇISINDAN OKSİDANLARIN VE ANTİOKSİDANLARIN ÖNEMİ
Günseli BANKAOĞLU, Süheyla YAZICIOĞLU, Oğuz ÖZYARAL
15:45
Çay-Kahve Arası
5. OTURUM
Oturum Başkanı
:
Oturum Başkan Yardımcısı
:
16:00
ÇEVREYE ENGELE RUHSAT VERME!
Ramazan BAŞ, Aydan BAYIR, Burak KESKİN, Cüneyt ULUTİN, Oğuz ÖZYARAL
16:15
ENGELLİ BİREYLERİN YAŞAM ALANLARINDAN”BÜYÜKADA”
Funda AYRA, Cüneyt ULUTİN
16:30
EKOSİSTEMDEKİ DEĞİŞİKLİKLER ÇOCUKLARIN YAŞAMLARINI OLUMSUZ ETKİLİYOR MU?
Funda AYRA, Mukadder KARAKAYA, Oğuz ÖZYARAL
16:45
ÇEVRE SORUNLARINDA ULUSLARARASI YAKLAŞIMLAR
Yasin BOSTANCI ve Oğuz ÖZYARAL
17:00
SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMADA MÜLKİYET, GELİŞTİRME VE KAYNAK ÇATIŞMASI
Yasin BOSTANCI, Oğuz ÖZYARAL ve Ayşenur CURABEYOĞLU
5
6
XI. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi / 01-04 Ekim 2013/ SAMSUN
03 Ekim 2013 (A Salonu)
6. OTURUM
Oturum Başkanı
:
Oturum Başkan Yardımcısı
:
09:00
ÜNİVERSİTE
ÖĞRENCİLERİNİN
RADYASYON
KAYNAKLARI
HAKKINDAKİ
BİLGİ
DÜZEYLERİ:
KATMANLANDIRILMIŞ RANDOMİZE ÇALIŞMA
Cüneyt ULUTİN, Oğuz ÖZYARAL ve Yasin BOSTANCI
09:15
SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ATASÖZLERİNİ ÇEVRE AÇISINDAN YORUMLAMA DÜZEYLERİNİN BAZI
DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ
Hatice KARAER, Fergan KARAER, Özlem ÖZÇAKIR SÜMEN
09:30
AŞAĞI KELKİT HAVZASI’NDA DÜZENLENEN DOĞA EĞİTİMLERİNE YÖNELİK KATILIMCI GÖRÜŞLERİNİN BAZI
DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
Hatice KARAER, Fergan KARAER, Özlem ÖZÇAKIR SÜMEN, Yaşar GÜLMEZ, İbrahim TÜRKEKUL
09:45
BİYOLOJİ VE COĞRAFYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVRE SORUNLARINA YÖNELİK İLGİ VE BİLGİ
DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Necati TOMAL, Mehmet YAKIŞAN
10:00
LİSE ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRE KAVRAMI İLE İLGİLİ BİLİŞSEL DÜZEYLERİ
Mehmet YAKIŞAN, Burçin BOZKURT ve Tuğba DEMİRCİ
10:15
15 YILLIK ÇEVRE EĞİTİMİ SERÜVENİM
Nejat ÇELİK
10:30
Çay-Kahve Arası
7. OTURUM
Oturum Başkanı
:
Oturum Başkan Yardımcısı
:
11:00
KENTSEL ALANLARDAKİ ÇEVRE SORUNLARINA YÖNELİK BİR ÇÖZÜM ANLAYIŞI OLARAK; ÇATI BAHÇELERİ
H.Gülden BAYRAK, Gülşah KAÇMAZ
11:15
HASSAS PEYZAJ KARAKTERİSTİKLERİNE SAHİP ALANLARIN KORUNMASINDA EKOLOJİK AĞLARIN ÖNEMİ;
SELÇUK-PAMUCAK SULAK ALANI ÖRNEĞİ
Gülşah KAÇMAZ, Gülden BAYRAK
11:30
"GEZİ TOPLUMSAL HAREKETİNİN" KENTSEL FARKINDALIK VE ÇEVRE DUYARLILIĞI AÇISINDAN
DEĞERLENDİRİLMESİ
Özkan YILDIZ
11:45
KENTLEŞME İLE OLUŞAN ÇEVRE SORUNLARINA BİR ALTERNATİF OLARAK PERMAKÜLTÜR
Duygu AKYOL
12:00
ÜLKEMİZDE ÇED SÜRECİ GEREKLİ OLAN PROJELERDEKİ DEĞİŞİMLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Deniz ÇOLAKKADIOĞLU
12:15
Öğle Yemeği
8. OTURUM
Oturum Başkanı
:
Oturum Başkan Yardımcısı
:
14:00
ORMANCILIĞIMIZDA FOTO SAFARİ ÇALIŞMALARININ YERİ VE ÖNEMİ
Nejat ÇELİK, Serdar AKSOY
14:15
ORMANLARIMIZDA GÖRÜNTÜ KİRLİLİĞİ, KOCAKIR ORMANI ÖRNEĞİ
Nejat ÇELİK
14:30
ÇANAKKALE ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NDE ÇIKAN ORMAN YANGINLARININ KLİMATOLOJİSİ VE KURAK
KOŞULLARLA İLİŞKİSİ
Gökhan ALTAN ve Murat TÜRKEŞ
14:45
ILGAZ DAĞI YABAN HAYATI GELİŞTİRME SAHASINDA YAPILAN YABAN HAYATI ENVANTER ÇALIŞMALARININ
DEĞERLENDİRİLMESİ
Fevziye ASLAN ve Ömer KÜÇÜK
15:00
KAZ GÖLÜ YABAN HAYATI GELİŞTİRME SAHASININ BİTKİ BİYOÇEŞİTLİLİĞİ VE BİYOÇEŞİTLİLİĞİ ETKİLEYEN
FAKTÖRLER
Umut TUNÇ, Fergan KARAER
15:15
TİPİTOP VE ARKADAŞLARI İLE TOPRAĞI TANIYORUZ 4: ÇOCUKLARLA TOPRAĞI TANIMA SERÜVENİ
Hülya GÜLAY OGELMAN
15:30
Çay-Kahve Arası
9. OTURUM
Oturum Başkanı
:
Oturum Başkan Yardımcısı
:
16:00
TÜRKİYE’DE EKO TURİZM VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA
Yusuf YILDIRIM, Gülçin SERCE
16:15
AKŞEHİR VE ÇEVRESİNİN EKOTURİZM AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Rahile ÖZTÜRK ve Abdurrahman DİNÇ
16:30
SİNOP VE YAKIN ÇEVRESİNİN EKOTURİZM ÖZELLİKLERİ
Cevdet YILMAZ, Fergan KARAER, Mutlu KAYA
16:45
ALPİN KAYALIK HABİTATLARIN EKOLOJİK DEĞERLENDİRMESİ; HATİLA VADİSİ MİLLİ PARKI (ARTVİN)
ÖRNEĞİ
Derya SARI, Cengiz ACAR
17:00
FOÇA (İZMİR) ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ
Melis PARMAKSIZ, Yunus Emre DİNÇASLAN ve Dinçer AYAZ
20:00
Gala Yemeği
03 Ekim 2013 (B Salonu)
6. OTURUM
XI. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi / 01-04 Ekim 2013/ SAMSUN
Oturum Başkanı
:
Oturum Başkan Yardımcısı
:
09:00
TROL BALIKÇILIĞININ ÖNEMİ VE EKOSİSTEME ETKİLERİ
Ömer Faruk KARA
09:30
MERSİN SAHİLİNDE KARASAL KAYNAKLI DENİZ KİRLİLİĞİNİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ (CBS) İLE
HARİTALANDIRMASI
Olcay ÖZER, Zeynel DEMİREL, Rıfat KOL, Osman Onur UĞUR, Enise Dilek ESEN, Tuğba Gökçe KILINÇ, Hatice
TÜRK, Yaprak YALVAÇ
09:45
ÖMERLİ BARAJ GÖLÜ (İSTANBUL) SU KALİTESİ DURUMUNUN İNCELENMESİ
Muhammed Ernur AKINER
10:00
BATMAN BARAJ GÖLÜ’NÜN TROFİK DURUMUNUN BELİRLENMESİ
Memet VAROL
10:15
SULAMA SUYU ÖRNEKLERİNDE BELİRLENEN BAZI MAKRO VE MİKRO ELEMENTLERİN ÇEVRE KİRLİLİĞİ
AÇISINDAN İKİ FARKLI DÖNEMDEKİ DEĞİŞİM SEYRİ: KIRKLARELİ İLİ ÖRNEĞİ
Korkmaz BELLİTÜRK, M. Cüneyt BAĞDATLI, Serdar POLAT, Meryem METİNOĞLU, Adnan BAÇ, Gözde
KANARYA ve Özlem KARABULUT
10:30
DERİ FABRİKASI ATIK SULARININ KEBAN BARAJ GÖLÜ’NDE MEYDANA GETİRDİĞİ AĞIR METAL KİRLİLİĞİ
Özgür CANPOLAT, Metin ÇALTA
10:45
Çay-Kahve Arası
7. OTURUM
Oturum Başkanı
:
Oturum Başkan Yardımcısı
:
11:15
ASİT TOPRAĞA UYGULANAN ÇİNKONUN MISIR BİTKİSİNE GEÇEN KADMİYUM MİKTARINA ETKİSİ
Bahar SÖZÜBEK, Korkmaz BELLİTÜRK ve M. Turgut SAĞLAM
11:30
BİYOETANOL ÜRETİM ATIKSUYU ŞİLEMPENİN Allium cepa L. MİTOTİK KROMOZOMLARINDA SİTOGENETİK
ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI
Ferhan KORKMAZ, Serhan KARAKAŞ, Nermin CEYLAN, Elif KÖK ve Begüm ÖZÇELİKEL
11:45
SALEP ORKİDELERİNDE VEJETATİF ÜRETİM
Mehmet TUTAR, Ali Osman SARI, Salih PARLAK, Fatih ÇİÇEK
12:00
SALEP ORKİDELERİNDE TOHUMDAN ÜRETİM
Mehmet TUTAR, Salih PARLAK, Ali Osman SARI, Fatih ÇİÇEK
12:15
Öğle Yemeği
8. OTURUM
Oturum Başkanı
:
Oturum Başkan Yardımcısı
:
14:00
BOLKAR DAĞLARINDA BİTKİ ÖRTÜSÜNÜN DAĞILIŞI BAKIMINDAN İKLİM ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
Meral AVCI, Derya Evrim KOÇ
TÜRKİYE Psoralea L. (FABACEAE) CİNSİNİN MORFOLOJİK REVİZYONU
Sezen TOKSOY, Mehmet SAĞIROĞLU ve Meryem ÖZTÜRK
14:30
BİFENTRİNİN GENOTOKSİSİTESİNE KARŞI DOĞAL KORUNMA: SEMİZOTU (Portulaca oleracea L.)
Halit KIZILET, Handan UYSAL
14:45
SOLUCAN (Eisenia fetida Savigny 1826) GÜBRESİNİN KUŞBURNU (Rosa canina L.) FİDELERİNİN GELİŞİMİNE
ETKİLERİ
Hasan ÖZÇELİK, Ahmet KOCA, Müge MUŞMULA, Selin İNCEEL
15:00
BAZI BİTKİ ÖZÜTÜ VE YAĞLARINDAN ELDE EDİLEN KARIŞIMLARIN (BIOEPHESTIA) AKDENİZ UN GÜVESİNİN
(Ephestia kuehniella Zeller/Lepidoptera) BÜYÜME VE GELİŞMESİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
Semra ÖZARICI, Gülsemin SAVAŞ, Yeliz ATEŞ, Ece ÖZKAYA
15:15
Çay-Kahve Arası
9. OTURUM
Oturum Başkanı
:
Oturum Başkan Yardımcısı
:
16:00
ATIK KARİDES KABUKLARININ (Nano-Kitosan) BAZI BİTKİ VE MANTARLAR ÜZERİNE ETKİSİNİN
ARAŞTIRILMASI
Gülsemin SAVAŞ, Kaan DURMUŞ, Nilgün N. ÖZTÜRK, Kardelen UZUN, Kübra ÇETİN
16:15
ATKESTANESİ (Aesculus hippocastanum L.) VE ÇEŞİTLİ BİTKİ ATIKLARINDAN ELDE EDİLEN DOĞAL YAYICIYAPIŞTIRICININ[GİDME-F] ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
Gülsemin SAVAŞ, Ç. İrem İLERİ, T. Doğa ÖZDEMİR, Melike KAYA, A. Fatih ALP
16:30
ŞELAT VE ASIT İLE YIKANMIŞ TOPRAKLARDA YIKAMA ÖNCESİ VE SONRASI BAKIRIN TÜRLENDİRMESİ
Aydeniz DEMİR, Kaan TUNCEL ve Nurcan KÖLELİ
16:45
MULTİ ELEMENT İLE KİRLENMİŞ BİR TOPRAKTA ŞELAT VE ASİT İLE YIKAMANIN ÇİMLENME ORANI,
MİKROORGANİZMA SAYISI VE BİYOYARAYIŞLILIĞA ETKİSİ
Aydeniz DEMİR, Begüm Sezin DOĞAN ve Nurcan KÖLELİ
17:00
ENDÜSTRİDE KULLANILAN GÜMÜŞLÜ VE GÜMÜŞSÜZ TİTANYUMDİOKSİT NANOPARTİKÜLLERİNİN MARUL
(Lactuca sativa) BİTKİSİNDE ÇİMLENMEYE ETKİSİ
Volkan SAĞ, Aydeniz DEMİR, M. Ali KURT, Hatice DAĞHAN, Birol KARAKAYA ve Nurcan KÖLELİ
17:15
GÜL VADİSİ PROJESİNDE BİTKİSEL TASARIMLAR
Hasan ÖZÇELİK
20:00
Gala Yemeği
14:15
04 Ekim 2013 (A Salonu)
10. OTURUM
Oturum Başkanı
:
Oturum Başkan Yardımcısı
:
09:00
ULAŞIMDA ENERJİ TASARRUFU FARKINDALIK DÜZEYİ VE ÇEVREYE ETKİLERİ
7
XI. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi / 01-04 Ekim 2013/ SAMSUN
8
Gülhan KALMUK, Cüneyt ULUTİN ve Oğuz ÖZYARAL
TURİZM SEKTÖRÜNDEN HİZMET ALANLAR AÇISINDAN ÇEVRE, ÇEVRESEL DUYARLILIK VE SAĞLIKLI ÇEVRE
ANLAYIŞI ÜZERİNE BİR İNCELEME
Yasin BOSTANCI, Aral NOYAN, Gülçin SERCE ve Ayşenur CURABEYOĞLU
09:30
TEKNİK BİLİMLERDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİNİN ÖNEMİ
Selçuk ÇANKAYA, Simge TANER, Utkan ÖZDEMİR
09:45
NORMAL İNSAN GELİŞİMİNİN ÇEVRESEL ETKENLER İLE BOZULMASI: ÇEVRESEL RİSK YÖNETİMİ
İmer OKAR
10:00
ÇEVRE OLGUSUNUN KURULUŞLARIN İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİ ÜZERİNE YAPMIŞ OLDUĞU ETKİLER
Aral NOYAN
10:15
KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK, ÇEVRE BİLİNCİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA BAĞLAMINDA
İŞLETMELERİN SORUMLULUKLARI
Aral NOYAN
10.30
Çay-Kahve Arası
11. OTURUM
Oturum Başkanı
: Prof. Dr. Dinçer AYAZ
Oturum Başkan Yardımcısı
: Yrd. Doç. Dr. Fergan KARAER
11:30
Değerlendirme ve Kapanış
09:15
XI. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi / 01-04 Ekim 2013/ SAMSUN
POSTER SUNUMU PROGRAMI
P1-40
02 Ekim 2013, 09:00-12:30
P1
DİFFRAKTAİK ASİT’İN İNSAN LENFOSİT KÜLTÜRÜNDE SİTOGENETİK VE OKSİDATİF ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18
P19
P20
P21
P22
P23
P24
P25
P26
Leyla DEMİR, Hasan TÜRKEZ, Başak TOĞAR, Piera SOZIO, Ali ASLAN ve Antonio Di STEFANO
ZİNGİBEREN'İN İNSAN LENFOSİT KÜLTÜRLERİNDE BAZI SİTOTOKSİK VE BİYOKİMYASAL PARAMETRELER ÜZERİNE
ETKİLERİ
Başak TOĞAR, Hasan TÜRKEZ ve Kübra ÇELİK
SİKLOSATİVENİN İNSAN LENFOSİT KÜLTÜRLERİNDE SİTOLOJİK, GENETİK VE BİYOKİMYASAL ETKİLERİ
Başak TOĞAR, Hasan TÜRKEZ ve Kübra ÇELİK
ARDAHAN’IN ÖNEMLİ BİTKİ ALANLARI VE BİYOÇEŞİTLİLİĞİ TEHDİT EDEN UNSURLAR
Emre SEVİNDİK, Zehra Tuğba ABACI
ARDAHAN İLİNİN BALLI BİTKİLERİ
Emre SEVİNDİK, Zehra Tuğba ABACI, Barış AŞCI
Stellagama stellio'NUN GÜNEYDOĞU ANADOLU POPÜLASYONUNUN YAŞ KOMPOZİSYONUNUN İSKELET
KRONOLOJİSİ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ
Meltem KUMAŞ, Dinçer AYAZ
ZEYTİN KARASUYUNUN Lepomis gibbosus’ UN (PERCIFORMES, CENTRARCHIDAE) (LINNAEUS, 1758) KARACİĞER
DOKUSU ÜZERİNDEKİ HİSTOPATOLOJİK ETKİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Yücel BAŞIMOĞLU KOCA, Merve AKYILDIZ
Puccinia calcitrapae DC. PAS MANTARININ TÜRKİYE’DE YETİŞEN Carduus L. (ASTERACEAE) TÜRLERİ ÜZERİNDEKİ
KONAKÇI DAĞILIMI VE YAYILIŞI
Şanlı KABAKTEPE, Turan ARABACI, Serkan KÖSTEKCİ
TÜRKİYE’NİN TEK YILLIK Carduus L. (ASTERACEAE) TAKSONLARININ KARYOLOJİK VE EKOLOJİK ÖZELLİKLERİ
Serkan KÖSTEKCİ, Osman GEDİK, Yaşar KIRAN, Turan ARABACI
GERİ DÖNÜŞÜM UYGULAMALARI VE HALKIN ALGISI
Sebahat ŞEKER, Hürriyet ÇIMEN, Zehra Tuğba ABACI, Banu KUTLU, Serkan KÜKRER
ARDAHAN EKOLOJİK KOŞULLARINDA MEYVE YETİŞTİRİCİLİĞİ VE PROBLEMLERİ
Zehra Tuğba ABACI, Emre SEVİNDİK
AKADEMİSYENLERİN ÇEVRECİ TUTUM VE DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ
Tuğba ÖZTÜRK YILDIRIM
SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ
Cüneyt ULUTİN, Deniz TAŞKIN
SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE EĞİTİMİ
Cüneyt ULUTİN, Oğuz ÖZYARAL
SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER
Cüneyt ULUTİN
SÜRDÜRÜLEBİLİR TASARIM
Cüneyt ULUTİN, Oğuz ÖZYARAL
YAPRAK İLAVELERİNİN Rosmarinus officinalis L. VE Myrtus communis L. TOPRAKLARINDA KARBON
MİNERALİZASYONUNA ETKİSİ
Ayşe ORHAN, Nacide KIZILDAĞ, Şahin CENKSEVEN, Hüsniye AKA SAĞLIKER ve Cengiz DARICI
ÇEŞİTLİ SİYANOBAKTERİYEL TÜRLERİN TOPLAM PROTEİN, KARBONHİDRAT VE KLOROFİL-A İÇERİKLERİ ÜZERİNE
HEKZAVALENT KROMUN ETKİSİ
Gülten ÖKMEN, Onur TÜRKCAN, Pınar ERDAL
Paracentrotus lividus (LAMARCK, 1816) ‘DA SODYUM HİPOKLORİT’İN (NAOCL) EMBRİYOTOKSİK VE
SPERMİYOTOKSİK ETKİLERININ ARAŞTIRILMASI
Elif ARICA, Sibel HAYRETDAĞ
İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI BACALARINDAN ÇIKAN TOZLARIN ZEYTİN (Olea europea L.) AĞAÇLARININ YAPRAK
MEZOFİL TABAKASI ÜZERİNE ETKİLERİ
İlkay ÖZTÜRK ÇALI
TIBBİ BİR TAKSON OLAN Ajuga orientalis L. (LAMIACEAE) TÜRÜNÜN KALİKS VE KOROLLA ANATOMİSİ ÜZERİNE BİR
ÇALIŞMA
İlkay ÖZTÜRK ÇALI, Arzu CANSARAN, Cengiz YILDIRIM
BAKIR HİDROKSİT UYGULAMASININ KİRAZ (Prunus avium L.) BİTKİSİNDE POLEN FERTİLİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİ
İlkay ÖZTÜRK ÇALI
BAKIR HİDROKSİT UYGULAMASININ KİRAZ (Prunus avium L.) BİTKİSİNDE STOMA YAPISI ÜZERİNE ETKİSİ
İlkay ÖZTÜRK ÇALI
TARIMDA PESTİSİTLERİN ÇEVREYE ETKİLERİ
İsmail GÜVENÇ, Emine SARIÇİCEK, Leyla ÖZDEMİR, Gümüş Funda GÖKÇE, Bekir ŞAHİN, Ahmet SEYREKBASAN,
Hikmet Y. ÇOĞUN
O. niloticus’DA DİMETHOAT’IN BAZI ENZİM SİSTEMLERİNE TOKSİK ETKİLERİ
Hikmet Y. ÇOĞUN, S. Özge ÇAPAR, Rabia ÇAĞLAR, Kadir TAŞYÜREK, Büşra TANRIVER, Senem ÖZDEMİR, Cem Baran
ER, İpek ÇİMRİN, Emine SARIÇİCEK
MALATYA KAYISISI (Prunus armeniaca) VE KAYISI ÇEKİRDEKLERİNİN ANTİMİKROBİYAL AKTİVİTESİ
Yusuf ALAN, Ekrem ATALAN, Nurcan ERBİL, Filiz ZORVER, Gülşen KİYCAK ve Ayşe İpek ÇİÇEK
9
10
P27
P28
P29
P30
P31
P32
P33
P34
P35
P36
P37
P38
P39
P40
XI. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi / 01-04 Ekim 2013/ SAMSUN
MUŞ VE BİTLİS İLİNDE TOPLANAN BAL VE PROPOLİS ÖRNEKLERİNİN ANTİBAKTERİYEL VE ANTİFUNGAL
AKTİVİTESİ
Yusuf ALAN, Ekrem ATALAN, Nurcan ERBİL, Orhan BAKIR, Zümrete ORMAN ve Pelda KANİK
ORTA KARADENİZ BÖLGESİ (SAMSUN/TÜRKİYE) ÇAYIR VE MERALARINDA Avena sativa L.'NIN İSTİLACI/YABANCI
TÜR OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ
Mustafa SÜRMEN, Tamer YAVUZ, Burak SÜRMEN, Hamdi Güray KUTBAY, Özgür TÖNGEL, Hakan YILMAZ
BAZI BİTKİSEL YAĞLARIN DESMODESMUS (=SCENEDESMUS) SUBSPİCATUS İLE FİTOTOKSİSİTESİNİN
BELİRLENMESİ
Meltem BOYACIOĞLU, Hatice PARLAK, Özlem ÇAKAL ARSLAN, Muhammet Ali KARAASLAN
ORTA KARADENİZ (SAMSUN/TÜRKİYE) ÇAYIR VE MERALARINDA TESPİT EDİLEN Cuminum cyminum L. TÜRÜNÜN
İSTİLACILIK POTANSİYELİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Mustafa SÜRMEN, Tamer YAVUZ, Burak SÜRMEN, Özgür TÖNGEL, Hamdi Güray KUTBAY, Hakan YILMAZ
ÇANKIRI İLİNDE YAŞAYAN Pseudepidalea variabilis POPULASYONUNUN YAŞ VE BÜYÜME ÖZELLİKLERİ
Abdullah ALTUNIŞIK, Nurhayat ÖZDEMİR
AÇIKTA SATILAN SÜTLERDEKİ MİKROBİYOLOJİK KİRLİLİK VE İNSAN SAĞLIĞINA ETKİLERİ
Feyza Nur KAFADAR, Canan CAN, Derya İŞLER, Fatma AVAN
TARIM ÜRÜNLERİNDE GIDA GÜVENLİĞİNİ TEHDİT EDEN Aspergillus flavus’UN MOLEKÜLER KARAKTERİZASYONU
Edibe ÖZGÜN, Canan CAN, Feyza Nur KAFADAR, Okan Kamil SARPKAYA
ANTEP FISTIĞININ (Pistacia vera L.) MEYVE KALİTESİ VE GIDA GÜVENLİĞİNE ZARAR VEREN Aspergillus
TÜRLERİNİN MORFOLOJİK TANISI
Edibe ÖZGÜN, Canan CAN, Feyza Nur KAFADAR, Okan Kamil SARPKAYA
ATIKLARIN GERİ DÖNÜŞÜMÜYLE ÇEVREYE VE ÜLKE EKONOMİSİNE KATKILARI
Feyza Nur KAFADAR, Canan CAN, Nagihan ŞAHİN, Yağmur KAR
ÇEVRE KİRLETİCİLERİNDEN ASİT YAĞMURLARININ CANLILAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
Feyza Nur KAFADAR, Canan CAN, Ayhan TURAN, Nagihan ŞAHİN
ÇEVRE KİRLİLİĞİYLE MÜCADELEDE; ALTERNATİF TARIM UYGULAMALARI; ORGANİK TARIM ÖRNEĞİ
Feyza Nur KAFADAR, Canan CAN, Abdurrahman ESEN, Yahya EKMEKÇİ
GAZİANTEP’TE ATIK SULARLA SULANAN TARIM ALANLARINDA SODYUM (NA) MİKTARLARININ MEVSİMSEL
DEĞİŞİMİ
Feyza Nur KAFADAR
GDO’LU ÜRÜNLERİN ÇEVREYE VE CANLILAR ÜZERİNE ETKİLERİNE BİR BAKIŞ
Feyza Nur KAFADAR, Canan CAN, Ayhan TURAN, Hatice POLATBİLEK
GIDA KATKI MADDELERİNİN GIDA GÜVENLİĞİNE VE İNSAN SAĞLIĞINA ETKİLERİ
Feyza Nur KAFADAR, Canan CAN, Ayşegül YAŞAR, Derya İŞLER
P41-80
P41
P42
P43
P44
P45
P46
P47
P48
P49
P50
P51
P52
02 Ekim 2013, 13:30-17:00
PESTİSİTLERİN VE KALINTILARININ ÇEVRE VE İNSAN SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
Feyza Nur KAFADAR, Canan CAN, Ayşegül YAŞAR, Edibe ÖZGÜN, Ömer Faruk KIPIRTI
YERALTI SULARININ KİRLENMESİNE NEDEN OLAN PARAMETRELERE BİR BAKIŞ
Feyza Nur KAFADAR, Canan CAN, Emrah YILMAZ, Ömer Faruk KIPIRTI
BİNA İÇİ HAVA KİRLİLİĞİNE NEDEN OLAN VE SAĞLIĞI TEHDİT EDEN FAKTÖRLERE BİR BAKIŞ
Feyza Nur KAFADAR, Canan Can, Hatice Polatbilek, Yağmur Kar, Fatma Avan
EDİRNE İLİNDEKİ YÜZEYSEL SULARIN BAKTERİYOLOJİK AMES TESTİ İLE MUTAJENİTELERİNİN ARAŞTIRILMASI
Hatice SOYLU, Ece ŞEN
PİRETROİD İNSEKTİSİTLERE KARŞI KUVVETLİ BİR ANTİOKSİDAN; KUŞBURNU (Rosa canina L.)
Caner KASIMOĞLU, Handan UYSAL
SUNSET YELLOW’UN İNSAN LENFOSİTLERİ ÜZERİNDEKİ GENOTOKSİK ETKİLERİNİN ARAŞTIRILIMASI
Serdar KOCA, İlknur EFE
AĞYATAN LAGÜNÜNÜN (KARATAŞ) BAKTERİYAL KİRLİLİK DÜZEYİ VE PROTEİN SENTEZİNİ İNHİBE EDEN
ANTİBİYOTİKLERE KARŞI DİRENÇLİLİK PROFİLİ
Hojjat GHOLAMİ, Sadık DİNÇER, Osman GÜLNAZ
SİMPATRİK OLARAK YAYILIŞ GÖSTEREN HER DEM YEŞİL VE YAPRAK DÖKEN İKİ TÜRDE SLA VE LMA
DEĞERLERİNİN ÇEVRESEL PARAMETRELERE GÖRE İNCELENMESİ
Dudu Duygu KILIÇ, Hamdi Güray KUTBAY, Burak SÜRMEN
ORDU İLİ’NDE YAYILIŞ GÖSTEREN BAZI ODUNSU TAKSONLARDA YAPRAK AZOT (N) VE FOSFOR (P) İÇERİĞİ
Tuğba BAYRAK ÖZBUCAK, Fatih KARAHASAN ve Abdullah ÇAKMAK
FARKLI CA+2 DÜZEYLERİNDE PB+2 ETKİSİNDE KALAN TATLISU BALIKLARINDA (Oreochromis niloticus)
OSMOREGÜLASYON SİSTEMİNİN İNCELENMESİ
Zehra DOĞAN, Ali EROĞLU, Gülüzar ATLI, Esin G. KANAK, Mustafa CANLI
TRABZON İLİ SOLAKLI VADİSİ BOYUNCA Vaccinium arctostaphylos L. ‘DA AĞIR METAL KİRLİLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI
Ali BİLGİN, Şule GÜZEL
BİTKİ TÜRLERİNİN KARAKTERİZASYONUNDA YAŞAM STRATEJİLERİ’NİN ÖNEMİ
Neslihan KARAVİN
XI. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi / 01-04 Ekim 2013/ SAMSUN
P53
P54
P55
P56
P57
P58
P59
P60
P61
P62
P63
P64
P65
P66
P67
P68
P69
P70
P71
P72
P73
P74
P75
P76
P77
P78
CD STRESİNE MARUZ BIRAKILAN KAHRAMANMARAŞ- ACI BİBER (Capsicum annuum L.) FİDELERİNDE
FENİLALANİN AMMONYUM LİYAZ AKTİVİTESİ
Esra KOÇ, Nuray ERGÜN ve Cemil İŞLEK
KAHRAMANMARAŞ- ACI BİBER (Capsicum annuum L.) FİDELERİNDE MİNERAL İÇERİK ÜZERİNE KADMİYUMUN
ETKİSİ
Esra KOÇ, Nuray ERGÜN, Ayşen Sülün ÜSTÜN, ve Işıl ÖNCEL
HOMA LAGÜNÜ (İZMİR KÖRFEZİ) SEDİMENTLERİNDE HG, AS, V, SR, AL DERİŞİMLERİNİN İNCELENMESİ
Elif Çağrı TAŞ ve Uğur SUNLU
KARTAL GÖLÜ’NÜN (BEYAĞAÇ-DENİZLİ-TÜRKİYE) SUCUL COLEOPTERA VE SUCUL-YARISUCUL HETEROPTERA
(CLASSIS: INSECTA) FAUNASI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
Esat Tarık TOPKARA, M. Ruşen USTAOĞLU
Pinus brutia TEN.’NIN AMASYA ŞEHİR MERKEZİNDEKİ TRAFİK KÖKENLİ KİRLİLİĞİNİN BELİRLENMESİNDE
BİYOMONİTÖR OLARAK KULLANILMASI
Arzu CANSARAN, Cengiz YILDIRIM ve Neslihan KARAVİN
GÜLLÜK KÖRFEZİ HERPETOFAUNASI HAKKINDA
Oğuzkan CUMHURİYET ve Dinçer AYAZ
WINTERGREEN UÇUCU YAĞININ İN VİTRO ANTİOKSİDATİF, GENOTOKSİK VE SİTOTOKSİK ETKİLERİNİN
BELİRLENMESİ
Kübra ÇELİK, Hasan TÜRKEZ ve Başak TOĞAR
TRISIKLIK SESKITERPEN KOPAEN’İN İN VITRO ŞARTLARDA İNSAN LENFOSİT KÜLTÜRLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
Hasan TÜRKEZ, Kübra ÇELİK ve Başak TOĞAR
İNSAN PRİMER LENFOSİT KÜLTÜRLERİNDE GAYAZULENIN GENETİK VE BİYOKİMYASAL ETKİLERİ
Başak TOĞAR, Kübra ÇELİK ve Hasan TÜRKEZ
AHUDUDU MEYVESİNDEN NON-SACCHAROMYCES MAYA TÜRLERİNİN İZOLASYONLARI VE MOLEKÜLER
İDENTİFİKASYONLARI
Melih GÜNAY, Tülay TURGUT GENÇ
AŞAĞI MELET IRMAĞI’NIN (ORDU) EPİPELİK ALG ÇEŞİTLİLİĞİ (DİYATOMELER HARİÇ)
Beyhan TAŞ
ENDEMİK Allium huber-morathii KOLLMANN, N. ÖZHATAY & KOYUNCU (LILIACEAE) ÜZERİNE MORFOLOJİK VE
ANATOMİK BİR ÇALIŞMA
Yurdanur AKYOL, , Hakan SEPET, Ersin MİNARECİ, Bahattin BOZDAĞ , Sinem PEKÖNÜR ve Canan ÖZDEMİR
Aristolochia hirta L. (ARISTOLOCHIACEAE) ÜZERİNE MORFOLOJİK VE ANATOMİK BİR ÇALIŞMA
Yurdanur AKYOL, Ersin MİNARECİ, Okan KOCABAŞ, Kadriye YETİŞEN, Tuğba BADEM ve Canan ÖZDEMİR
Artemisia annua SUCUL EKSTRAKTLARININ Allium cepa MERİSTEMATİK KÖK UCU HÜCRELERİ ÜZERİNDEKİ TOKSİK
ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI
Mehmet Cengiz KARAİSMAİLOĞLU
EKOLOJİK KİRLİLİK, MUTASYONLAR VE GENETİK HASTALIKLAR
Türkan AYTEKİN ve Pınar AYTEKİN BOZKURT
PROMETRYNE HERBİSİTİNİN Helianthus annuus (AYÇİÇEĞİ) KÖK UCU HÜCRELERİ ÜZERİNDEKİ POTANSİYEL
GENOTOKSİK ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Mehmet Cengiz KARAİSMAİLOĞLU
KÖYCEĞİZ YÖRESİNDE HALK ARASINDA YAYGIN OLARAK KULLANILAN BAZI TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER
Yusuf SICAK, Ömer F. ÇOLAK, Veli İLHAN, Emre SEVİNDİK, Nurdan ALKAN
Consolida orientalis’İN TARLA BİTKİLERİ İÇİN ZARARLI BİR OT OLAN Cynanchum acutum ÜZERİNE ALLELOPATİK
ETKİSİNİN BELİRLENMESİ
Veli İLHAN, Sinem KARAKUŞ, Ömer F. ÇOLAK, Yusuf SICAK ve Ökkeş ATICI
Chenopodium album MEYVE KABUĞUNDAN ELDE EDİLEN SU ÖZÜTÜNÜN YABANCI TARLA OTU Sinapis arvensis
TOHUMLARI ÜZERİNE FİZYOLOJİK ETKİSİ
Veli İLHAN, Sinem KARAKUŞ, Ömer F. ÇOLAK, Emre SEVİNDİK ve Ökkeş ATICI
DOĞU AKDENİZ’DE İKİ FARKLI ORTAMDA YETİŞEN Pinus halepensis (Mill.) TOPRAKLARINDA ORGANİK MADDE
MİNERALİZASYONLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
Burak KOÇAK, Nacide KIZILDAĞ ve Cengiz DARICI
İZMİT (KOCAELİ) KENT PEYZAJINDA YAYGIN OLARAK KULLANILAN SÜS BİTKİLERİNİN EKOLOJİSİ
Seda AKDUMAN HOŞER, Fazıl ÖZEN
TEKSTİL ATIK SULARINDA BULUNAN DORACRYL BLUE BOYASININ BAKTERİYEL YOLLA DEKOLORİZASYONU
Kübra METİN, Tuba ARTAN ONAT
KATI SUBSTRAT FERMENTASYONU İLE ELDE EDİLEN Funalia trogii HAM LAKKAZ ENZİMİ İLE AKTİVİTE VE
KARARLILIK ÇALIŞMALARI
Filiz BORAN, Özfer YEŞİLADA
METHİDATHİON’UN GENOTOKSİK ETKİSİNİN Drosophila KANAT SOMATİK MUTASYON VE REKOMBİNASYON TESTİ
(SMART) İLE ARAŞTIRILMASI
Aygül KILIÇ KARABULUT, Elif YEŞİLADA
ENDEMİK Pilosella hoppeana subsp. lydia (BORNM.&ZAHN) SELL&WEST (ASTERACEAE) TAKSONU ÜZERİNE
MORFOLOJİK, ANATOMİK VE KARYOLOJİK BİR ÇALIŞMA
Bahattin BOZDAĞ, Hakan SEPET ve Canan ÖZDEMİR
TÜRKİYE’ DE YAYILIŞ GÖSTEREN Plantago coronopus L. (PLANTAGINACEAE) TAKSONUNUN ALT TÜRLERİ ÜZERİNE
SİTOLOJİK BİR ÇALIŞMA
11
12
XI. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi / 01-04 Ekim 2013/ SAMSUN
Bahattin BOZDAĞ, Hakan SEPET ve Canan ÖZDEMİR
P79
P80
TÜRKİYE’DE YAYILIŞ GÖSTEREN BAZI Plantago L. (PLANTAGİNACEAE)TAKSONLARI ÜZERİNE MORFOLOJİK VE
ANATOMİK BİR ÇALIŞMA
Bahattin BOZDAĞ, Canan ÖZDEMİR
Vicia faba L. NIN MERİSTEMATİK KÖK UCU HÜCRELERİNDE 99TEKNESYUM (99TC)‘UN SİTOGENETİK ETKİLERİ
Bahattin BOZDAĞ, Yasemin PARLAK, Hakan SEPET, Ali ÖZDEMİR, F.Serap EREEŞ ve Canan ÖZDEMİR
P81-120
03 Ekim 2013, 09:00-12:30
Scutellaria orientalis L. subsp. pinnatifida EDMONDSON (LAMIACEAE) ÜZERİNE MORFOLOJİK VE ANATOMİK BİR
P81
ÇALIŞMA
Ersin MİNARECİ, Sinem PEKÖNÜR, Yurdanur AKYOL ve Canan ÖZDEMİR
P82
Cyanus thirkei (Sch. Bip.) HOLUB (COMPOSITAE) ÜZERİNE MORFOLOJİK VE ANATOMİK BİR ÇALIŞMA
P83
P84
P85
P86
P87
P88
P89
P90
P91
P92
P93
P94
P95
P96
P97
P98
P99
P100
P101
P102
P103
P104
Ersin MİNARECİ, Yurdanur AKYOL, Kamuran AKTAŞ, Okan KOCABAŞ, Bahattin BOZDAĞ ve Canan ÖZDEMİR
Dioscorea communis L. (DIOSCOREACEAE) ÜZERİNE MORFOLOJİK VE ANATOMİK BİR ÇALIŞMA
Okan KOCABAŞ, Yurdanur AKYOL, Kadriye YETİŞEN, Hakan SEPET, Emine ALÇITEPE ve Canan ÖZDEMİR
Scutellaria galericulata L. ÜZERINE MORFOLOJIK VE ANATOMIK BIR ÇALIŞMA
Sinem PEKÖNÜR, Ersin MİNARECİ
SAMSUN-TEKKEKÖY HACI OSMAN ORMANI VE SAMSUN-BAFRA-BALIK GÖLLERİNDEKİ VEJETASYON TİPLERİ İLE
N:P ORANLARI ARASINDA İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI
Rena HÜSEYİNOVA, Dudu Duygu KILIÇ, Burak SÜRMEN, Hamdi Güray KUTBAY
ENDEMİK Achillea nobilis L. subsp. sipylea (O. SCHWARZ) BASSLER (ASTERACEAE) ÜZERİNDE MORFOLOJİK
ANATOMİK VE KARYOLOJİK BİR ÇALIŞMA
Hakan SEPET, Ersin MİNARECİ, Bahattin BOZDAĞ, Uğur ŞEN ve Canan ÖZDEMİR
EKŞİSU SAZLIĞI’NIN (ERZİNCAN) SU KALİTESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Etem OSMA, Mustafa KORKMAZ ve Veli İLHAN
YEDİGÖLLER (ÇAYIRLI, ERZİNCAN) FLORASINA KATKILAR
Mustafa KORKMAZ, Etem OSMA ve Veli İLHAN
ÜLKEMİZE ÖZGÜ Barbarea integrifolia’NIN MORFOLOJİK VE EKOLOJİK ÖZELLİKLERİ
Etem OSMA, Veli İLHAN, Ömer F. ÇOLAK
ÖRÜMCEK ORMANLARI’NDAKİ DOĞU LADİNİ (Picea orientalis) AĞAÇLARININ EPİFİTİK BRYOFİTLERİ VE
VEJETASYONU
Mevlüt ALATAŞ ve Nevzat BATAN
BİTKİSEL ATIKLAR KULLANILARAK KATI FAZ FERMENTASYON TEKNİĞİ İLE TERMOFİLİK Geobacillus thermophilus’DEN α–AMİLAZ ÜRETİMİ
Veysi OKUMUŞ, Sadin ÖZDEMİR, Abdurrahman DÜNDAR
HATAY YÖRESİNDE EVCİL GÜVERCİNLERDE Cryptococcus neoformans SAÇILIMININ ARAŞTIRILMASI
Gamze Özge ÖZMEN, Hasan SOLMAZ, Zafer CANTEKİN
KOVUKLU AĞAÇ GÖVDELERİNDE Cryptococcus neoformans VARLIĞININ ARAŞTIRILMASI
Gamze Özge ÖZMEN, Hasan SOLMAZ
ÇEŞİTLİ BİTKİSEL ATIKLAR KULLANILARAK KATI FAZ FERMENTASYON TEKNİĞİ İLE TERMOFİLİK Anoxybacillus
flavithermus’DEN β–GALAKTOZİDAZ ÜRETİMİ
Abdurrahman DÜNDAR, Sadin ÖZDEMİR, Veysi OKUMUŞ
DOĞAL SU VE TOPRAK ÖRNEKLERİNDEKİ CU(II) VE CO(II) SEVİYELERİNİN XAD-4 ÜZERİNE TUTTURULMUŞ
Tricholoma populinum KULLANARAK KATI FAZ EKSTRAKSİYON YÖNTEMİYLE TAYİNİ
Abdurrahman DÜNDAR, Veysi OKUMUŞ, Sadin ÖZDEMİR, Ersin KILINÇ
HAM PETROL KİRLİLİĞİ VE BALIKLAR
Özlem ÖNEN, Sema İŞİSAĞ ÜÇÜNCÜ, Sezgi SOMUNCU
Ricania simulans (HEMIPTERA: RICANIIDAE)’IN FUNGAL FLORASI
Cafer EKEN, Kibar AK, Şaban GÜÇLÜ, Tuba GENÇ, Reyhan SEKBAN
ADIGÜZEL BARAJ GÖLÜ’NDE (DENİZLİ) DETERJAN, FOSFAT VE BOR KİRLİLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI
Murat ÇAKIR, Orkide MİNARECİ
Natrix tessellata’NIN (SQUAMATA: COLUBRİDAE) GÜNCELLENMİŞ DAĞILIŞI VE İKİ İLAVE KAYDI
Hasan Serdar MUTLU, Dinçer AYAZ, Kerim ÇİÇEK, Oğuzkan CUMHURİYET, Yusuf BAYRAKCI
ÇEŞİTLİ ORGANİK ATIKLAR KULLANILARAK KATI FAZ FERMENTASYON TEKNİĞİ (SSF) İLE TERMOFİLİK Anoxybacillus flavithermus’DEN α–AMİLAZ ÜRETİMİ
Sadin ÖZDEMİR, Veysi OKUMUŞ, Abdurrahman DÜNDAR
XAD-4 ÜZERİNE TUTTURULMUŞ Phanerochaete chrysosporium KULLANARAK BAZI SEBZELERDE KATI FAZ
EKSTRAKSİYON YÖNTEMİYLE CD(II) PREKONSANTRASYONU
Sadin ÖZDEMİR, Veysi OKUMUŞ, Abdurrahman DÜNDAR, Ersin KILINÇ
TAŞELİ PLATOSU’NDA KURAK DÖNEMLERİNİN BELİRLENMESİ
Meral AVCI, İpek ÖZALP
AĞIR METAL KİRLİLİĞİNİN Zea mays (L.) TOHUMLARINDA NEDEN OLDUĞU GENOTOKSİK ETKİLER
Filiz AYGÜN ERTÜRK, Güleray AĞAR, Gökçe NARDEMİR, Esra ARSLAN
ENDEMİK Sideritis sipylea Boiss. (LAMIACEAE) ÜZERİNE MORFOLOJİK VE ANATOMİK BİR ÇALIŞMA
XI. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi / 01-04 Ekim 2013/ SAMSUN
P105
P106
P107
P108
P109
P110
P111
P112
P113
P114
P115
P116
P117
P118
P119
Canan ÖZDEMİR, Ersin MİNARECİ, Kadriye YETİŞEN, Bahattin BOZDAĞ, İlkay Seçil Saban ve Yasin ALTAN
BOR NOKSANLIĞI VE TOKSİSİTESİNİN BAZI HİBRİT MISIR ÇEŞİTLERİNİN ANATOMİK ÖZELLİKLERİNE ÜZERİNE
ETKİSİ VE İSTATİSTİKSEL OLARAK KARŞILAŞTIRILMASI
Canan ÖZDEMİR, Tijen DEMİRAL, Mehmet HAMURCU, Erdoğan E. HAKKI, Ali ÖZDEMİR ve Okan KOCABAŞ
ERZİNCAN’A ÖZGÜ Psephellus huber-morathii’NİN MORFOLOJİK VE EKOLOJİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR
ARAŞTIRMA
Etem OSMA, Veli İLHAN, Ömer F. ÇOLAK
KARADENİZ’DE YAYILIŞ GÖSTEREN Poecilimon schmidtii ve P. bischoffi TÜRLERİNDE SPERMATOFOR YATIRIMI
ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
Hasan SEVGİLİ, Hülya ÖNAL, Arzu YİĞİT
ENDEMİK Bellevalia edirnensis N. ÖZHATAY & MATHEW (ASPARAGACEAE) TÜRÜNÜN DAĞILIMI VE ÜZERİNDEKİ
TEHDİTLER
Necmettin GÜLER, Sergun DAYAN, Hayati ARDA ve Hüseyin ERSOY
SAROZ KÖRFEZİ KUZEY (ADİLHAN-ENEZ) KIYILARINDA YETİŞEN NADİR VE ENDEMİK BİTKİLER
Güler DALGIÇ, Necmettin GÜLER, Özlem AKSOY, Neriman ÖZHATAY, Hüseyin ERSOY ve Sergun DAYAN
SÜLOĞLU BARAJI VE CİVARININ FLORİSTİK ÇEŞİTLİLİĞİ
Necmettin GÜLER, Hüseyin ERSOY ve Sergun DAYAN
ERZİNCAN İLİ İKLİMİ
Canan DÜLGEROĞLU
AĞIR METAL SICAKLIK STRESİNİN BUGDAY FİDERLERİNDE MİNERAL İÇERİK ÜZERİNE ETKİSİ
Nuray ERGÜN, Serhat ÖZÇUBUKÇU, Sema KARANLIK, Murat TİRYAKİOĞLU
DİFLUBENZURON VE PYRİPROXYPHEN’E MARUZ KALAN Cyrtocara moori (CICHLIDAE, TELEOSTEİ)’NİN BAĞIRSAK
HİSTOPATOLOJİSİ
Özge GÜNDÜZ, Sema İŞİSAĞ ÜÇÜNCÜ
BÖCEKLERDE (ARTHROPODA: INSECTA) PATOJEN ORGANİZMALAR: ENTOMOPATOJENLER
Aysel KEKİLLİOĞLU, Merve KÖKSAL
ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ARILAR (INSECTA: HYMENOPTERA) TÜRLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ
Aysel KEKİLLİOĞLU, Bektaş AVTUTAN
ADLİ BÖCEKLERİN (ARTHROPODA: INSECTA) BİYOMORFOLOJİSİ
Aysel KEKİLLİOĞLU, Emel KOCABAŞ, Ali ŞENGÜL
ALTERNATİF ANTİMİKROBİYAL MADDE: PROPOLİS
Aysel KEKİLLİOĞLU, Gülsen KEFELİOĞLU
APİTERAPİ
Aysel KEKİLLİOĞLU, Mehtap ÇALIŞKAN
İZMİT (KOCAELİ) KENT PEYZAJINDA YAYGIN OLARAK KULLANILAN SÜS BİTKİLERİNİN EKOLOJİSİ
Seda AKDUMAN HOŞER, Fazıl ÖZEN
P120
ENDEMİK Onosma discedens ve Verbascum calycosum’DA ISSR-PCR OPTİMİZASYONU
Muhip HİLOOĞLU, Emel SÖZEN, Ali KANDEMİR, Ersin YÜCEL
P121-150
03 Ekim 2013, 13:30-17:00
P121 ENDEMİK Onosma discedens ve Verbascum calycosum’DA TOHUM ÇİMLENME BAŞARISI
P122
P123
P124
P125
P126
P127
P128
P129
P130
Muhip HİLOOĞLU, Ersin YÜCEL, Ali KANDEMİR, Emel SÖZEN
ÇANAKKALE’DE YAYILIŞ GÖSTEREN Neotinea tridentata (Scopoli) R.M. Bateman, Pridgeon & M.W. Chase
(ORCHIDACEAE) TÜRÜNÜN EKOLOJİK ÖZELLİKLERİ
Kaan HÜRKAN, Necmettin GÜLER, Yasemin KEMEÇ, Cumhur DEMİR
ORTA KARADENİZ BÖLGESİ’NDE NADİR BULUNAN BAZI DELPHACID (HOMOPTERA, AUCHENORRHYNCHA)
TÜRLERİ
Murat KARAVİN, Ünal ZEYBEKOĞLU
UZUNGÖL/TRABZON’DA YAŞAYAN Bufo bufo POPULASYONUNUN YAŞ VE DİĞER BÜYÜME ÖZELLİKLERİ
BAKIMINDAN İNCELENMESİ
Tuğba ERGÜL, Nurhayat ÖZDEMİR
TEKSTİL ATIK SULARINDA RENK GİDERİMİ İÇİN ARITMA TESİSİ TASARLANMASI
Ferhat KARAER-Nurtaç ÖĞLENİ
SAMSUN VE AMASYA ŞARTLARINDA YETİŞTİRİLEN ŞEKER OTUNUN [Stevia rebaudiana (Bert) Bertoni] FENOLOJİK
İLE ALTERNATİF ÜRÜN OLMA ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI
Furkan KARAER,Ferhat KARAER
BENEKLİ KAPLUMBAĞA, Emys orbicularis’İN EĞİRDİR GÖLÜ (ISPARTA) POPULASYONUNUN DİNAMİĞİ
Dinçer AYAZ, Kerim ÇİÇEK, C. Varol TOK, Yusuf BAYRAKCI, Oğuzkan CUMHURİYET
LEVANTEN OVA KURBAĞASI, Pelophylax bedriagae’DE EŞ SEÇİMİ: BİR ÖN ÇALIŞMA
Kerim ÇİÇEK, Dinçer AYAZ, Murat AFSAR, C. Varol TOK, Oğuzkan CUMHURİYET, Yusuf BAYRAKCI
GÜLLÜK KÖRFEZİ ÖNEMLİ DOĞA ALANI (ÖDA)’NINDA (MUĞLA) YAŞAYAN Testudo graeca ‘NIN BOLLUK DURUMU
ÜZERİNE BİR ÖN ÇALIŞMA
Yusuf BAYRAKCI, Oğuzkan CUMHURİYET, Dinçer AYAZ, Kerim ÇİÇEK
BİBER HÜCRE SÜSPANSİYON KÜLTÜRÜNDE KAPSAİSİN BİRİKİMİ ÜZERİNE BAKIR SÜLFAT’IN ETKİSİ
Cemil İŞLEK, Esra KOÇ, Dilek KAYA
13
14
P131
P132
P133
P134
P135
P136
P137
P138
P139
P140
P141
P142
P143
P144
P145
P146
P147
P148
P149
P150
P151
P152
P153
P154
XI. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi / 01-04 Ekim 2013/ SAMSUN
Agelastica alni L. (COLEOPTERA: CHRYSOMELIDAE) LARVALARININ PUP KURU AĞIRLIĞI, PUPA LİPİT MİKTARINA
SEKONDER MADDELERİN ETKİSİ
Dilek YILDIZ, Nurver ALTUN
ÇAYHAN KASABASI’NDA (EREĞLİ / KONYA) ETNOBOTANİK BİR ÇALIŞMA: GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE KENGER
(Gundelia tournefortii L.) BİTKİSİNDEN KENGER SAKIZI’NIN ELDE EDİLMESİ
Osman TUGAY, Erol ÖZER, Deniz ULUKUŞ
EGE BÖLGESİNİN SALEP ORKİDELERİ
Mehmet TUTAR, Ali Osman SARI, Fatih ÇİÇEK, Salih PARLAK
ORGANİK ATIKLARDAN BİYOGAZ ÜRETİMİ VE ORGANİZMALARIN ETKİNLİĞİNDE SICAKLIK
Hojjat GHOLAMİ, Mahir DEMİR, Fatima Masume Uslu, Suayip KAMA, Hakan GÖK, Nuri EMRAHOĞLU, Osman GULNAZ
GÜNEYBATI ANADOLU CİVARINDA DAĞILIŞ GÖSTEREN Hemidactylus turcicus (LINNAEUS, 1758) (SAURIA:
LACERTILIA: GEKKONIDAE) ÖRNEKLERİNDE YAŞ TAYİNİ
Betül KANAT, Cemal Varol TOK
GÜNEYBATI ANADOLU CİVARINDA DAĞILIŞ GÖSTEREN Hemidactylus turcicus (LINNAEUS, 1758) (SAURIA:
LACERTILIA: GEKKONIDAE) POPULASYONU ÜZERİNDE MORFOLOJİK ARAŞTIRMALAR
Oya TOPÇU, Cemal Varol TOK
GÖKÇEADA VE ÇANAKKALE CİVARINDA YAŞAYAN Testudo graeca POPULASYONLARI ÜZERİNDE MORFOLOJİK
ARAŞTRMALAR
Gülşah ERKAN, Cemal Varol TOK
ÇANAKKALE CİVARINDA YAŞAYAN Anatololacerta anatolica (WERNER, 1902) (REPTILIA: SAURIA: LACERTIDAE)
ÖRNEKLERİNDE YAŞ TAYİNİ
Batuhan Yaman YAKIN, Cemal Varol TOK
ÇANAKKALE CİVARINDAN TOPLANAN Anatololacerta anatolica (WERNER, 1902) (REPTILIA: SAURIA: LACERTIDAE)
ÖRNEKLERİNDE BİYOLOJİK BİR GÖZLEM
Batuhan Yaman YAKIN, Cemal Varol TOK
GÖKÇEADA’DA YAŞAYAN Natrix natrix (LINNAEUS, 1758) POPULASYONU ÜZERİNDE MORFOLOJİK ARAŞTIRMALAR
Tuğba HABİBOĞLU, Cemal Varol TOK
İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNDE BÖCEK FARKINDALIĞI YARATILMASINDA BÖFYAP-BÖCEK OKULU PROJESİNİN
YERİ: 2013 YILI ÇALIŞMALARI
Serdar TEZCAN, Füsun TEZCAN, Nilay GÜLPERÇİN, Ali Osman KARABABA, Alahattin KANLIOĞLU, İrfan İLHAN, Mine
ATALAY, Rezan DUMAN, Sercan PAZARLAR, Huriye GÜMÜŞTAŞ, Kazım HALAÇLAR, Aylin EROL, Mehmet BALBAKAN
ve Melike BİLGİN
KEMALPAŞA (İZMİR) YÖRESİ ENTEGRE KİRAZ BAHÇELERİNDE IŞIK TUZAKLARLA YAKALANAN CARABİDAE
(COLEOPTERA) FAMİLYASINA BAĞLI TÜRLER ÜZERİNDE BİR DEĞERLENDİRME
Serdar TEZCAN, NİLAY GÜLPERÇİN ve Memiş KESDEK
Polyphylla (Polyphylla) olivieri LAPORTE DE CASTELNAU, 1840 (COLEOPTERA: MELOLONTHİDAE) ERGİN
POPULASYONUNUN KEMALPAŞA (İZMİR) YÖRESİ KİRAZ BAHÇELERİNDE IŞIK TUZAKLARLA İZLENMESİ
Serdar TEZCAN, NİLAY GÜLPERÇİN ve Esat PEHLİVAN
Lyristes plebejus (SCOPOLI, 1763) (HEMİPTERA: CİCADİDAE)’UN ERGİN ÇIKIŞININ SON DÖNEM NİMF GÖMLEĞİ
SAYIMIYLA İZLENMESİ
Serdar TEZCAN, NİLAY GÜLPERÇİN ve Ünal ZEYBEKOĞLU
ATEŞ YANIKLIĞI HASTALIĞINA NEDEN OLAN Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al İLE MÜCADELEDE DOĞAL
ÇÖZÜM
Gülsemin SAVAŞ, Rüya SESSİZ, Feride EREN, Nihan OKYAY, Ayşe KANAR
NEHİR SUYU KALİTE MODELLEMESİ, GÖKSU NEHRİ
Olcay ÖZER, Zeynel A.DEMİREL, Burak ULUÇAM
MERSİN İLİ İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM OKULLARINDA KATI ATIKLARIN KAYNAĞINDA AYRILMASININ ÇEVRE
KORUNMASINA KATKISI
Mutlu YALVAÇ, Fatma SADİOĞLU, Halil KALAYCI, Veysel BARAN
HALOFİT Limonium bellidifolium (DENİZ LAVANTASI) KÖK DROĞUNUN KİMYASAL İÇERİĞİ
Gizem DÜNDAR, Hatice DEMİRAY
Arabidopsis thalliana(COLUMBIA) TÜRÜNE SİLİKANIN FİZYOLOJİK ETKİSİ
Sıtkı ÖZMEN, Hatice DEMİRAY
Vitis vinifera L. cv. sultani (ÇEKİRDEKSİZ SULTANİ ÜZÜMÜ) 'DA UV STRESİ İLE RESVERATROL MİKTARINDAKİ
ARTIŞIN HPLC YÖNTEMİYLE BELİRLENMESİ
İbrahim Ali SÖNMEZ, Hatice DEMİRAY
CARBARYL’İN Pseudepidalea variabilis (ANURA: BUFONİDAE) KARACİĞER VE BÖBREK HİSTOLOJİSİ ÜZERİNE
ETKİLERİ
Özlem ÇAKICI
CARBARYL’İN LEVANTEN KURBAĞASI, Pelophylax bedriagae (ANURA: RANİDAE) KARACİĞER VE BÖBREK
HİSTOLOJİSİ ÜZERİNE ETKİLERİ
Özlem ÇAKICI
EGE BÖLGESİ KOŞULLARINDA ÜRETİLEN ORGANİK HAYVAN YEMLERİNDE FARKLI MÜNAVEBE SİSTEMLERİNDE
OLUŞAN POTANSİYEL AFLATOKSİJENİK KÜFLERİN TANILANMASI
Canan ÜNAL, Alev HALİKİ UZTAN, İhsan YAŞA, Ülfet ERDAL
Anabaena ve Gloeothece sp’NİN GELİŞİMİ, TOPLAM KARBOHİDRAT VE PROTEİN İÇERİKLERİ ÜZERİNE BENTAZONUN
ETKİSİ
Gülten ÖKMEN, Onur TÜRKCAN, Pınar ERDAL

Benzer belgeler