Bu cihaz, Meme Biyopsi Cihazı MR-BI 160 (Noras MRI

Transkript

Bu cihaz, Meme Biyopsi Cihazı MR-BI 160 (Noras MRI
Steril
Tek kullanımlık
Talimatlar
Invivo BBC ve OBC/BBD cihazları için
Needle Hub Assembly (İğne Merkez Düzeneği)
Ürün no: 9896-032-0360x
UYARI!
•
•
•
•
Bu cihaz, Meme Biyopsi Cihazı MR-BI 160 (Noras MRI products tarafından üretilen) ile
veya Mammotome® MR Meme Biyopsi Sistemi (Ethicon Endo-Surgery, Inc. tarafından
üretilen)
Çok Amaçlı Needle Hub Assembly (İğne Merkez Düzeneği) sadece yetkili sağlık
çalışanları tarafından kullanılabilir.
Kullanımdan önce talimatları dikkatlice okuyun, steril ambalajın ve cihazın uygun
durumda olup olmadığını kontrol edin.
Cihaz, tekrar sterilize edilmemesi gereken tek kullanımlık bir cihazdır. Kontamine
medikal aletler için geçerli atık/imha tüzükleri uyarınca uygun bir şekilde imha
edilmelidir.
Uygulama
Çok Amaçlı İğne Merkez Düzeneği, Meme Biyopsi Cihazı (BBD) ile bağlantılı olarak Invivo Meme
Biyopsi Sargısı (BBC) veya Açık Meme Sargısı (OBC) ile birlikte kullanılır. Clip ve LeLoc, biyopsi
kiti ve VAB için dış çapı 4.3 mm’den 5.2 mm’ye kadar olan giriş iğneleri gibi müdahale aletleri için
güvenli bir bağlantı ve kılavuzluk sağlar.
Açı Kilitleme Kolu
KİLİTLİ
Merkez Düzeneği
Koaksiyal
İğne
Takma Çıkıntısı
Kapak
AÇIK
Kurulum
Çok Amaçlı İğne Merkez Düzeneği, müdahale aletinin istenilen yere ulaşması için kılavuzluk görevi
görür. 15 derecelik artışlarla +/- 30 derecelik bir iğne açısı mümkündür.
Merkez Düzeneği, Sütun Düzeneğinin herhangi bir yanında kullanılabilir. Merkez Düzeneğini Sütun
Düzeneğine monte etmek için, steril prosedürlerini kullanarak:
1) Açı kilitleme kolunu iğne manşonu ile hizalamak suretiyle cihazın kilidinin açıldığından emin
olun.
2) Takma çıkıntısının yuvarlak ucunun aşağı doğru baktığından emin olun. Eğer aşağı doğru
değilse, takma çıkıntısını 180 derece döndürün.
3) Merkez Düzeneğini, yerine sağlamca oturuncaya kadar Sütun Düzeneğinin sağ veya sol
yarığına kaydırarak oturtun.
4) Açı kilitleme kolunu döndürerek Merkez Düzeneğini 0 derecelik rotasyonda kilitleyin.
0123
4598-009-71791
1/2
Rev 1
5) Sütun Düzeneğinin karşı tarafını kullanmak için, takma çıkıntısını 180° döndürün.
6) İğne kılavuzunu, DynaCAD yazılımı tarafından temin edilen koordinatları kullanarak ve
ayrıca aşağıdaki BBC ve BBC/BBD talimatlarını uygulayarak doğru konumda ve açıda
yerleştirin.
7) Steril iğneyi, steril Çok-Amaçlı İğne Merkez Düzeneğinin içine uygun derinliğe kadar sokun
ve Merkezi sağa (saat yönünde) döndürerek iğneyi sabitleyin.
Not:
Daha küçük çaplı aletlerde (örneğin iç biyopsi iğneleri), dış kapağı şekilde
gösterildiği gibi çıkartın ve aletin derecesine/boyutuna uygun steril iğne manşonunu
kullanın.
Manuel biyopsi planlama prosedürü
Biyopsi sargısı ile birlikte verilen “Sütun Biyopsi Sonrası” talimatlarını uygulayın ve biyopsi hedef
konumundan itibari işaretleyici kütlesinin ucuna kadar hesaplanan mesafeye aşağıdaki tabloda
belirtilen derinlik mesafelerini ekleyin.
Uyarı:
İtibari görüntüleme, Merkez Düzeneğinin sterilliğini kaybetmesine neden olacaktır.
(Bu İtibari Konum İşaretleyici / Merkez Düzeneği müteakip prosedürlerde itibari
görüntüleme için yeniden kullanılabilir.) Merkez Düzeneğini steril bir yeni düzenekle
değiştirin ve steril tekniğini kullanarak devam edin.
Cihaz
İtibari kütleden
itibaren mesafe
(mm cinsinden)
İÇ BİYOPSİ İĞNESİ
MANŞONU
Tümör
lokalizasyonu
ve
İç Biyopsi
İğnesi
(Manşonlu)
40 mm
Vakum
Destekli
Biyopsi Cihazı
(Kapaklı) için
Coax-Needle
(koaksiyal
iğne)
35 ile 36 mm
arası*
İTİBARİ
İŞARETLEYİCİ
İTİBARİ
KÜTLENİN UCU
35-36 mm
VAKUM DESTEKLİ
BİYOPSİ CİHAZI
* Ayar mesafeleri, seçilen aletin dış çapına
ve dış kapağın sıkılığına göre
ufak değişim gösterebilir.
Sokma derinliğini hesaplamak için VAB cihazı talimatlarını ve yukarıdaki tabloda verilen ayar
mesafelerini referans alın.
Not: Dış kapağı aşırı sıkmayın. Aksi halde, cihazın sokulan parçası, obturatör ve/veya elparçası engellenebilir.
Bu Çok Amaçlı İğne Merkez Düzeneği, bir VAB cihazının tüm yükünü taşımak üzere
tasarlanmamıştır!
0123
European Authorized Representative:
GMB Authorized Representative Ltd.
The White House, 2 Meadrow
Godalming, Surrey GE7 3HN United Kingdom
Tel: +44(0) 7710 039 721 Web: www.mba-gbm.com
4598-009-71791
2/2
Rev. 1

Benzer belgeler