ECOPURE temmuz97

Transkript

ECOPURE temmuz97
ECO PURE
Topraktan Gelen Mesajı Dinleyin
(Özel Ġngilizce Edisyonu)
Temmuz 1997
Uluslararası Doğa Çiftçiliği Araştırma Merkezi tarafından hazırlanmıştır
EM Bilgilendirme Bürosu tarafından basılmıştır
EM Mutfak Çöpleri Geri Dönüşümündeki Son Yenilikler !
EM ile gübre yapma konusunda talimatlar
EM çöp gübresinin farklı uygulamaları
Bir şeyler yanlış gittiğinde kullanılacak kontrol listesi
EM Çöp geri dönüşümü: Sorular ve Cevaplar
Pratik örnekler:
Wako şehri, belediye idaresi
Kamakura Şehri Gençlik Lisesi
KAVRAM
“Çöp” ile yaşam tarzlarımızı değiştirmek
EM ev çöplerini etkili harca dönüştürmektedir
Resim
Tokyo Çöp Boşaltma Mahalli
“Atık Savaşı Karşı Önlem Merkezi”nin Tokyo‟da kurulmasının üzerinden 25 yıl geçti. 1989
yılı itibarıyla atıkların hacmi 5 milyon tona ulaşmıştı. Arazi sınırlarını ve atık yakma
kapasitesini fark eden şehir “acil durum” ilan etme yoluna gitti. O zamandan bu yana imha
edilmiş atıkların miktarını azaltmak için geri dönüşüm uygulanması desteklenmektedir ve
1994 yılı itibarıyla atık miktarı 4.32 milyon tona kadar düşürülmüştür.
Ancak sorunun kökeni çözülmemişti, bu yüzden şehir konuyu tamamen halletmiş durumda
değildi. Bu konu özellikle atıkları gömme ve yakma tesislerinin çıktılarının tehlikeye attığı
çevresel koruma konusuna odaklandıkça dikkate değer hale geldi. Bir atık işleme tesis inşa
etmeye karşı kamu oyundan yükselen ses sadece basit kişisel nedenlere değil, çevresel iyilik
halinin korunmasıyla ilişkili toplumsal bir endişeye bağlıydı.
Yakılabilir ve yakılabilir-olmayan atıkların ayrılmasının önemi
Örnek olarak vinil ve vinil kloridi ele alalım. Bu maddeler yakıldıklarında diyoksin, cıva ve
arsenik gibi yan ürünler ortaya çıkarırlar. Bunlara ek olarak, doğal çevrede tabi olarak
bulunmayan yan ürünlere, su yoluna boşaltılan endüstriyel atık sulara bağlı olarak yer altı
sularında ve ırmak yataklarında rastlanmaktadır.
Ev çöplerinin yakımı zordur, çünkü bu çöpler nem yönünden yüksek içeriklere sahiptir ve
buna bağlı olarak temizleme tesisinin işleme performansını azaltır. Ayrıca, ev çöpleri
yakıldığı zaman gazlanma konusu önemli bir sorun haline gelmektedir. Bu yüzden, bu
sorunları ele alırken çok yönlü düşünmek gerekir. Ayrıca yakma işlemi doğal ekosisteme de
zarar verebilir.
Basitçe ifade etmek gerekirse doğa bize atıkları bir çöplüğe atma veya basitçe yakma veya
gömme konusunda sınırlamalar olduğu hakkında bir ders vermiş gibi gözükmektedir. Hatta
bazı kişiler atıkların basitçe yakılması veya gömülmesi fikrinin, ciddi ve agresif geri dönüşüm
hareketlerinin gecikmesine yol açan esas sebep olduğunu söylemektedir.
Herkes mutfak çöpünü geri dönüĢtürebilir
Yakılabilir atıklar arasından şimdi mutfak çöplerine odaklanalım.
Mutfak çöpü çiftçilik için gübre olarak kullanılmıştır.
RESİM
Tokyo atık boşaltım tesisinin
Kalan kapasitesi
Grafik
Tesisin sabit bir kapasitesi bulunmaktadır
Sonuç olarak bir yıl içinde dolacaktır
Ev ve ofis çöplerinin
karşılaştırılması (1994, Tokyo)
Grafik
Ofis Çöpü (Islak Taban, Birim %)
Yakılabilir-olmayan: % 11.5
Yakmaya uygun olmayan: % 13.1
Bitki: % 5.3
Kumaş: % 2.0
Mutfak Çöpü: % 21.7
Kağıt: % 46.4
Ev Çöpü
Yakılabilir-olmayan: % 11.4
Yakmaya uygun olmayan: % 9,4
Bitki: % 6.7
Kumaş: % 1.8
Mutfak Çöpü: % 48.6
Kağıt: % 22.1
Ev mutfak çöpünün oranı ofis mutfak çöpünün oranından daha fazladır
Ancak, bu tür bir ayrıştırma süreci zaman almakta, pis koku ortaya çıkarmakta ve çoğu zaman
kurtçukların istilasına neden olmaktadır. Dahası, çöpte bulunan enerjinin çoğu havaya
kaçmakta ve bu yüzden iyi kalitede bir gübre yapılamamaktadır.
Fermantasyona sebep olan EM (Etkin Mikroorganizmalar) kullanıldığında, sınırlı zamanda
yüksek kalitede ve pis koku ortaya çıkarmadan gübre elde etmek mümkün olmaktadır. Soya
fasulyelerini bıraktığınızda sonuçta çürüyeceklerdir. Ancak, Soya fasulyelerini malt olmuş
pirinçle karıştırarak soya fasulyesi salçası veya soya sosu yapabilirsiniz. Aynı prensip EM
mekanizması için de geçerlidir.
EM Bokashi‟nin (fermente olmuş organik materyal) ve konteynırın bulunabilir olması ev
çöpünü gübreye çevirmek için yeterlidir. Bu şekilde EM yöntemi ile gübreye çevrilmiş çöpler
arka bahçe çiftçiliği veya bahçe işlerinde duyulacak ihtiyaçlarda kullanılabilir. Eğer bir arka
bahçeniz yoksa, saksılarınızı hatta çiçek kavanozlarınızı gübrelemek için kullanabilirsiniz.
Doğal döngüyü denemek için neden EM çöp dönüşüm işlemini denemeyesiniz? Burada
önemli olan şudur ki bu muamele işlemi toprağın doğal sürecinin basitleştirilmiş bir şeklidir.
Bu tarz çalışmaların uygulanabilirliğini genişletmek için etkin bir çöp geri dönüşüm işlemi
geliştirmemiz son derece önemlidir.
Çöp aracılığıyla bir ağ oluĢturmaya ne dersiniz?
“Savurgan bir toplumdan” “kaynak sahibi bir topluma” geçiş yapma uygulamaları çoğu yerde
çok ciddiye alındığından, bu rehber “kendi kendine yeten bir yerel toplum yaratma” fikrini
önermektedir.
“Mutfak çöpünün” yaratıcı ağı aileleri, okulları, şirketleri, çiftçileri ve sosyal yardım
örgütlerini bir araya getirmektedir. Güvenli bir toplum ancak tarımsal ürünlerin, havanın,
nehrin, deniz suyunun temiz olduğu ve toprağın mevsimler boyu bol ve çeşitli bitki örtüsü ile
süslendiği bir ortamda mümkün olabilir. İnsanlar bir zamanlar bu tür paradoksal bir idealin
yaratılmasının sadece bir hayal olduğunu düşünüyorlardı. Ancak “mutfak çöpünün” geri
dönüştürülmesi bu düşü gerçekleştirebilecek bir girişim olabilir. En içten bir şekilde
umuyoruz ki bu anahtar mutluluğa giden kapıyı açar. Her ne kadar çöp bizim istemediğimiz
bir şey olsa da kaçınılmaz olarak ihtiyaç duyduğumuz bir şey haline de gelebilir.
EM Çöp Geri Dönüşümü Modeli
Kendi kendine yeten bir toplum yaratmak için atık geri
dönüşümü önerisi
“Atıklardan” meydana gelen yeni bir iletiĢim
Kişisel Ev
Atık Ayrımı
EM gübre yapıcısı
EM çöp gübresi kullanarak evde bahçecilik ve çiftçilik
Tuvalet ve mutfak borularının temizlenmesi için EM
Şehirden ve tüketici gruplarından çiftçilere daha fazla gübre getirin
Meskenler
EM Bokashi ile çöp gübresi yapar
EM çöp gübresi kullanarak evde bahçecilik ve çiftçilik
Tuvalet ve mutfak borularının temizlenmesi için EM
Tüketici grupları
Çiftçilere verilmek üzere tüketicilerden EM çöpü toplar
Tüketicilere EM Bokashi ve doğal olarak üretilmiş sebzeler sağlar
Çiftçiler
EM Bokashi yapar
Kimyasal gübreler ve böcek ilacı kullanmadan doğal yetişmiş, güvenli ve sağlıklı
sebzeler üretir – buna aynı zamanda Doğal Çiftçilik de denmektedir
Belediye İdaresi
Halkın genelinden düzenli olarak çöp gübresi toplar
Gübre merkezinde öğütüldükten ve kurutulduktan sonra (dehidrasyon) bu gübreler
çiftçilere, parklara ve yeşil alanlara dağıtılır
Ayrılmış atıklar şirketlere satılır ve elde edilen kar ile yeni sosyal tesisler inşa edilir.
Gübre Merkezi
EM çöp gübresinin çiftçilerin kolay kullanımı için öğütülmesi ve kurutulması
Şirketler
Ayrılmış atıkları yeniden kullanır & geri dönüştürür
Okullar
Çöp halkı geri dönüşüm ihtiyacı konusunda eğitmek için kullanılır
Öğle yemeği artıkları gübre haline getirilir ve çiçek ve sebzelerin
gübrelenmesinde kullanılır
Bakkallar, Marketler
EM çöp gübresi kullanılarak yetiştirilmiş tarımsal ürünler marketlere sevk edilir
Sebze artıkları gübre yapılmak üzere işlenmesi için gübre merkezine getirilir
Sosyal Yardım Kurumları
EM Bokashi yaparlar
EM Bokashi‟yi belediye idaresine, okullara ve şirketlere verirler
Şirketler ve Restoranlar
Restoranlardaki artıklar gübre haline getirilir
Gübrelerin çoğu bir öğütücü, kurutucu ve EM teknolojisi kullanılarak işlemden
geçirilir
EM çöp gübresi bahçe işleri ve bitki yetiştirmekte kullanılır
EM çöp gübresi parklarda ve yeşil alanlarda kullanılır
“Her yerde çiçek” hareketi
EM Bokashi: EM yöntemi ile fermente olmuş organik materyaller
Temel Prosedür
EM ile Gübre Yapma konusunda Talimatlar
İşe yarar bir şey yapmanın büyüsü
İyi kalitede EM çöp gübresi yapmanın püf noktası kişinin tutumuna bağlıdır.
Önemli olan konu atık yaratmamaktır. Yemek pişirdiğiniz zaman her şeyi kullanmaya özen gösterin.
Siz atık olarak düşünseniz bile kullandığınız malzemelerin çoğunun atılmasına gerek yoktur. Bir
yemek hazırladığınızda geride artık kalmamasına dikkat edin. Masalarımıza ulaşan doğanın ikramını
bu şekilde israf edip boşa harcamanız son derece uygunsuz bir davranıştır.
Bütün bunlara rağmen atık çıkarıyorsanız da bunu kullanışsız bir şey olarak değil de bir doğal kaynak
olarak değerlendirin. Bu atıklar doğaya döndürülmelidir ve sonuçta bizim faydalanacağımız bir şey
haline gelmelidir. Doğanın size sunduklarına karşı şükran dolu olmanız önemlidir.
Bazı kişiler sevgi ile baharatlanmış yemeğin diğer yemeklerden tamamen daha farklı bir tadı
olduğunu söylerler. Aynı prensip mutfak çöpünden gübre yaparken de geçerlidir. EM‟ler diğer
hayvanlar gibi yaşayan varlıklar olduğu için, EM‟lerin gübre yapan kişinin görevini tamamlama
konusundaki samimiyetini hissedeceğini söylemek boş bir iddia sayılmaz.
Bu bir bakıma sevdiğiniz bir kişi için yemek yapmaya benzer. Yaptığınız bu işlemi doğaya karşı
duyduğunuz sevgiyle ve kaliteli gübre imal etme konusundaki samimiyet ve sabırla güzelleştirin.
Hazırlanacak ġeyler
Fermantasyon kovası : Çöp gübresi yapmak için hava sızdırmaz bir kova bulmak mümkündür
ve bu kovalar aşağıdakiler gibi farklı boyutlarda olabilirler. Fiyatlar 1,350 ile 4,980 Yen
arasında değişmektedir ve satın alınırken ailenin büyüklüğü ve kullanım amacı göz önüne
alınmalıdır.
RESİM
15 litre EM Destek Kovası, İç Kapağıyla birlikte (Solda)
11 litre Sızdırmaz Contalı Kap (sealstocker) , İç Kapağıyla birlikte (Yukarıda)
Zuiun, Inc.
RESİM
15 litre Özel EM Kutusu, Bırakmalı Kapağıyla birlikte (Yukarıda)
11 litre EM Ekopel 12 DX (yukarıda sağda)
EM Japan, Inc.
RESİM
Çöp fermantasyon gübre konteynırı
20 litre, orta ayırma tahtasıyla birlikte
Fukuda bahçecilik İnc.
RESİM
20 litre Mutfak geri dönüştürücüsü, iç kapağıyla birlikte
Koyo Sanayi Inc.
Sosyal yardım kurumlarında, yerel idarelerde, şirketlerde vs. yapılan EM Bokashi‟nin farklı
türleri bulunmaktadır.
EM çöp gübresi yapma talimatları
1 RESİM
EM‟lerin aktif hale gelebilmesi için küçük parçalara ayırın
2 RESİM
Islanmasını önlemek için çöp konteynırını lavabodan uzak tutun. Çöpü her gün
muameleden geçirin
3 RESİM
Önce, EM Bokashi kovanın tabanına yayılacaktır. Bu düzgün fermantasyonu sağlar
4 RESİM
İyice süzülmüş çöp kovanın içine yerleştirilecektir. Kurutulmuş çöp doğrudan kovanın içine
konulur. * Lütfen aşağıdaki nota bakınız
5 RESİM
Her çöp eklendiğinde bir avuç dolusu EM Bokashi ( 20 – 30 g.) serpilmesi gerekmektedir.
Yaz aylarında bu miktarı artırın.
6 RESİM
EM Bokashi‟yi iyice karıştırın ve daha sonra yeniden serpin. Eski tahta ıspatulalar bu iş için
kullanışlı araçlardır.
7 RESİM
EN oksijensiz olarak (anayrobik) aktif olduğu için havayı çıkarmak amacıyla çöpü tahta
ıspatula ile aşağı doğru itin.
8 RESİM
Çöp az olduğunda iç kapağı kullanarak çöpün havayla temas etmesini engelleyin.
9 RESİM
Kapağı sıkıca kapatın. Kapağın çıkık kesimini kapatıldığında öne doğru tutarak kapak
kolaylıkla açılıp kapanabilir.
10 RESİM
Çöpün özsu solüsyonunu süzün (sıvı gübre). Bu sıvı çok kolay bozulmaktadır o yüzden
aynı gün içinde damıtılmalı ve kullanılmalıdır. (sayfa 8‟e bakınız)
11 RESİM
Çöp konteynırın % 80‟ini kapladığında, kapağı kapatın ve kovayı 1- 2 hafta karanlık bir yerde
saklayın.
12 RESİM
Çöp turşu gibi kokmaya başladığında çiçek ve sebzeler için kullanılabilir hale gelmiş
demektir.
Öneri: Kovanın içine, üzerinde küçük delikler bulunan bir plastik poşet geçirmek kova bakımını kolay
hale getirecektir.
Devam Edin !
EM çöp gübresi
Farklı Uygulamalar
EM çöp gübresini Farklı Uygulamalarda nasıl kullanacağınıza bir göz atın
Sebzeler ve çiçekler için
EM çöp gübresini toprağa karıştırdığınızda toprak aktif hale gelir ve sağlıklı sebze ve çiçek
üretme kapasitesine sahip olur.
Saksı kullanarak çiçek yetiştirmek (sayfa 9’a bakınız)
RESİM
Arka bahçede sebze yetiştirmek (sayfa 10’a bakınız)
RESİM
Aşağıdaki sayfalar yönlendirme niteliğindedir. Önemli olan konu iyi fermente olmuş EM çöp
gübresini çürümeden kullanabilmektir.
Sulandırılmış EM kullanmak
Sulandırılmış EM solüsyonu evin içine güzel koku olarak sıkılabileceği gibi temizleme amacıyla
da kullanılabilir.
RESİM
* Daha fazla detay için lütfen bu kitabın 22. sayfasına bakınız, orada bir çok örnek verilmektedir.
Çöp Özsu Solüsyonunu Kullanmak
Çöp Özsu Solüsyonu fermente olmuş bir sıvıdır (sıvı gübre olarak da anılır), EM Bokashi‟nin (
EM ile fermente olmuş organik materyaller) hava sızdırmaz bir kova içindeki mutfak çöpüne
eklenmesiyle ortaya çıkar.
Özsuyun içinde EM bir çok besin ortaya çıkarma eğilimindedir ve bu yüzden aktif hale gelir.
Ancak, hava ile temas ettiğinde kötü bakteri üremekte ve özsuyun kalitesi kolaylıkla
değişebilmektedir.
Bu yüzden özsu mümkün olan en kısa sürede tamamen kullanılmalıdır.
Çöp özsuyunu 500 X oranında sulandırın ve aĢağıda gösterilen Ģekilde kullanın.
Bu sebzelerin iyi yetiĢmesine yardımcı olacak, lavabo borularını temizleyecektir,
aynı zamanda bir çok çevresel arıtma amaçlı kullanımı da mevcuttur.
Sıvının pis bir kokusu varsa veya özsu süzüldüğünde borulardaki koku daha da
kötüleĢmiĢse EM 100 X sulandırılmıĢ solüsyonunu çöp özsuyu solüsyonuna
ekleyin.
RESİM
Tuvalete dökün
RESİM
Sebze yetiştirmek için
RESİM
Kanalizasyona dökün
RESİM
Lavabo borusuna dökün
RESİM
Gölete dökün
Bakın ! Sadece çöp özsuyu solüsyonu kullanarak sebzeler daha taze hale geldiler.
RESİM
Kanalizasyon borusunun tıkanmasını önleyin
RESİM
Kanalizasyon pislikleri 3 ay içinde kaybolmaktadır
Çiçek yetiştirmek
Daha güzel çiçekler yetiĢtirmek için saksı kullanmaya baĢlayalım
EM çöp gübresi kullanarak her yeri çiçeklendirebilirsiniz. Gelin bu işe el atalım!
1 RESİM
Süzme delikleri olan bir saksı seçin
2 RESİM
Ya süngertaşı loam (içinde organik maddeler olan kum ve kil karışımının meydana getirdiği
gevşek yapılı toprak), ya Kanuma toprağı ya da Solo toprağı (iyi kalite toprak) kullanın
3 RESİM
¼ oranında iyi kurutulmuş EM çöp gübresi ekleyin.
4 RESİM
İyice karıştırın. Fermantasyon karıştırılarak daha hızlı olmaktadır.
5 RESİM
Aynı seviyede bir toprak tabakası ile üstü kapatın ve düzleştirin ( toprak tepeciği biraz yüksek
olacaktır çünkü çökme eğilimindedir).
6 RESİM
Islanmasını engellemek için en az 14 gün boyu plastik poşet ile üstünü kapatın ( çürümeyi
önleyin)
7 RESİM
Beyaz küfün ortaya çıkması başarısızlığı göstermez. Bu oluşum EM‟de ipliksi (filamentel)
bakterilerin üremesinin bir sonucudur.
8 RESİM
Bir ay sonunda kullanıma hazırdır
9 RESİM
Çiçekler hastalık veya haşere oluşmadan güzel bir şekilde açacaklardır.
Önceki Yıl KullanılmıĢ olan Toprak da Tazelenmektedir
1 RESİM
Bir önceki yıl kullanmış olduğunuz toprak potansiyel gücünü kaybetmiştir. Bu çiçeklerin ve
bitkilerin büyümeyeceği anlamına gelir.
2 RESİM
Toprak, EM çöp gübresi ve apatite’yi 4:1:1 oranında karıştırın.
3 RESİM
Fermantasyon için çöpü paketleyin ve bir ay süreyle karanlık yerde saklayın
4 RESİM
Fermente olmuş toprağı bir saksıya boşaltın.
Tohum ve filizleri yerleştirin
Uygulama
Sebze yetiştirme
EM çöp gübresi kullanarak arka bahçenizde bahçeciliğe baĢlayın
Temel Model 1
EM çöp gübresi uygulamasından 2 – 4 hafta sonra tohum ve filizleri yerleştirin
RESİM
Tüm alana 20-30 cm derinliğinde hendekler kazın.
RESİM
EM çöp gübresini dökün.
RESİM
Toprakla karıştırın (eğer çöp iyi durumda değilse saf 100 x sulandırılmış EM1 kullanın)
RESİM
Üzerini toprakla kaplayın.
Temel Model 2
Eğer bitki dikimi yapılırken EM çöpü kullanılıyorsa EM gübresini bitkiden 30 cm uzağa
ekleyin ve toprakla kapatın.
RESİM
Patates yetiştirmek için bitkilerin arasın EM çöp gübresi koyun (aralarda yeterli mesafe
bırakın)
RESİM
Patates. Sağ taraf kimyasal gübre kullanmıştır. Sol taraf ise EM çöp gübresi kullanmıştır.
Sağdakiler soldakilere göre bir hafta önce yetişmişlerdir.
RESİM
Soldakilerin bitki gövdesi sağdakilerden daha büyüktür.
RESİM
Sol taraftakilerden daha fazla ürün alınmıştır ve bunların tadı daha güzeldir.
Temel Model 3
Eğer EM çöp gübresi ilave gübre olarak kullanacaksa tohumun veya bitkinin 50 cm. uzağına
ekleyin.
RESİM
Çin lahanası yetiştirmek. Bitki ve EM çöp gübresi arasındaki mesafe 20 cm.dir.
RESİM
EM çöp gübresini toprakla karıştırın.
RESİM
İki ay sonra EM çöp gübresi ne durumdadır?
RESİM
Yumuşak toprağa dönmüştür. Kötü koku yoktur.
RESİM
Arka bahçe bahçeciliği şekli
Sıra
Sıra
Sıra
çöp için delikler
Çöpün toprağa alışabilmesi için
bahçenin köşesinde bir yer ayırın.
SORUNLARLA BAŞA ÇIKMA
Bir şeyler yanlış gidiyor!?
KONTROL LİSTESİ
Pis kokuyor! Ama turşu gibi kokuyor mu? Bazen sorun olduğunu düşünseniz de her şey
yolunda gidiyor olabilir. Eğer pis kokuya dayanamıyorsanız o zaman dikkatli olmalısınız.
Gelin bu konuyu Dr. EM‟ye soralım.
SORU
Çöpün organik bir gübre haline geldiğini nasıl anlarım?
CEVAP
Kokusu. Çöp asit gibi ekşi kokmaya başladığında prosedür başarılı demektir. Kova doldurulduktan
sonra oksijensiz ortamda 7 – 10 gün saklanmalıdır.
SORU
EM çöp gübresinin rengi ve Ģekli pek fazla değiĢmiyor. Bu prosedürün baĢarısız olduğu
anlamına mı gelir?
CEVAP
Renk ve şekil hava geçirmeyen bir kovanın içinde değişmeyecektir çünkü EM çöp gübresi oksijensiz
olarak fermente olmaktadır. Toprağa eklendiğinde fermantasyon işlemi ile ayrışmakta ve toprağa
dönüşmektedir.
Ah... kötü koku. İşlem başarısız oldu!
Lütfen aşağıdaki maddeleri kontrol edin. Aşağıdaki prosedürlerin herhangi birini
gözleyemiyorsanız o zaman yaptığınız hatayı düzeltmelisiniz. Sorunu çözmeye çalışın.
Kova
Kapağı sıkıca kapatın
Çöpün miktarına uygun olarak doğru büyüklükteki kovayı seçin
Gübre yapmak için kovayı her kullandıktan sonra yıkayın.
Oksijensiz bir ortamı sağlayabilmek için kapağı kapalı tutun. Eğer kovada arta kalan fazlaca
boşluk varsa çöp hava ile temas edecektir. Az miktardaki çöp için çok büyük kova
kullanmaktan sakının.
YerleĢtirme
Doğrudan güneş ışığına maruz kalmasını önleyin
Çöp eklediğinizde
Çöpü ilk defa eklediğinizde EM Bokashi‟yi kovanın tabanına yerleştirin.
Çöpün üzerine bir iç kapak veya plastik poşet geçirilmelidir.
Havanın çıkması için çöp bastırın.
Karpuz parçaları gibi büyük çöpleri küçük parçalara ayırın.
Yeni çöpü çöp hakla taze iken ekleyin.
Asla çürümüş çöp kullanmayın.
Suyu iyice süzün (kurutun)
Eğer bir mutfak çöp kabı kullanıyorsanız bunun ıslak olmasını önleyin ve uygun bir yere
yerleştirin.
Çöp özsuyu solüsyonu
Suyu sıklıkla süzün
Kovada artık su kalmamasına özen gösterin
Çöp özsuyu solüsyonu kolayca çürüdüğünden bu sıvıyı sıkça süzmeniz gerekir.
EM Bokashi
Biraz fazla miktarda EM Bokashi kullanın.
Eğer yeterli miktarda EM Bokashi kullanırsanız başarısız olma ihtimaliniz azalacaktır.
Çok iyi karıştırın. Eğer bu karıştırma işlemini elinizle yapmak istemiyorsanız bir ıspatula
kullanın.
EM Bokashi aldığınızda,
Satın alma tarihinden itibaren 6 ay içinde kullanın
EM Bokashi‟de küf olmamasına dikkat edin
EM Bokashi yaptığınızda,
Yapma tarihinden itibaren 6 ay içinde kullanın
Kyusei EM 1‟in eski olmamasına dikkat edin ( yapılış tarihinden itibaren 6 ay
geçmemiş olması)
Oksijensiz ortamı sağlayın
Uzun süreli fermantasyon sağlayın
Eğer EM Bokashi‟nin aklitesi kötü ise başarısız olacaksınızdır. EM Bokashi kullanırken
deneyimli birisine sorunuz.
Eğer başarısızlığınızın nedenini bulamıyorsanız lütfen size en yakın EM uzmanına danışın.
Bilmek istediğim konular
EM çöp geri dönüĢümü – Sorular ve Cevaplar
Çevreyi korumak için çöpü geri dönüştürmek istiyorsunuz. Ancak bilmeniz gereken bir
çok şey var. Gelin sıkça sorulan bazı soruları Dr. EM‟ye soralım.
EM Bokashi gübresinin kalitesi
SORU 1
EM Bokashi nedir?
CEVAP
EM ile fermente olan organik bir maddedir. Örneğin buğday kepeği,mısır kepeği,arpa
küspesi,soya küspesi,ayçiçeği küspesi vs. organik maddelerdir.
SORU 2
EM Bokashi’yi nereden alabilirim?
CEVAP
Şimdi EM ile çöp geri dönüşümünü destekleyen kurumlar bulunmaktadır. Her bölgenin ve
ülkenin durumu farklıdır. Bilgi edinmek için lütfen 20. sayfaya bakınız.
RESİM
SORU 3
Herkes EM Bokashi yapabilir mi?
CEVAP
Tabi ki! Ancak bunu yaparken dikkatli olmalısınız. Em çöp muamelesinin başarılı olup
olmaması EM Bokashi malzemenizin kalitesine bağlıdır. Bokashi malzemelerinin iyi
fermente olmuş olmasına dikkat edin. İlk kez denediğinizde prosedürleri öğrenmek için lütfen
bir uzmana danışın.
SORU 4
EM Bokashi’nin kalitesine nasıl karar veririz?
CEVAP
Öncelikle kokusuna göre karar verebilirsiniz. İkinci olarak pH. Ancak bu genelde kullanılan
malzemelere bağlıdır. En yaygın EM Bokashi buğday kepeğinden ve balık unundan yapılır,
küspenin pH derecesi pH 4.5‟ten daha düşüktür. Belli miktarda lactobacillus üretilmelidir.
Ancak bu uzmanlar tarafından ölçülebilir. Bu yüzden islenecek en iyi yol, kalitenin ilk
göstergesi olarak iyi bir EM Bokashi‟ye has kokuyu uzmanlardan öğrenmektir.
SORU 5
EM Bokashi ne kadar dayanır? Ve nasıl muhafaza edilir?
CEVAP
Bu kaliteye bağlı bir konudur, ancak en iyisi en fazla 3-6 hafta içinde kullanmaktır. Eğer
muhafaza etmek istiyorsanız kağıt bir poşete koyun ve serin yerde saklayın. Bu durumda
plastik bir poşet uygun olmayacaktır çünkü plastik poşetlerin içinde nem birikir ve bu EM
Bokashi‟yi bozar.
SORU 6
Neden EM Bokashi toz halinde iken sertleĢme eğilimindedir? Beyaz küfle kaplanmıĢ
EM Bokashi’yi kullanmak doğru mudur?
CEVAP
Yağmurlu mevsimlerde EM Bokashi bazen sertleşebilir ancak bu bir sorun teşkil etmez.
Kullanmadan önce elinizle sertleşen parçaları ufalayın. Beyaz küfler için endişe etmeye gerek
yoktur zira bunlar zararsız aktinomislerdir.
Çöp özsuyu solüsyonu
SORU 7
Çöp Özsuyu solüsyonu (EM ile fermente olmuĢ sıvı) nedir?
CEVAP
EM çöp gübresi üretimi suyun ortaya çıkmasına neden olacaktır. Buna çöp özsuyu solüsyonu
(EM ile fermente olmuş sıvı) denmektedir ve bu genelde son derece iyi bir kaliteye sahiptir
çünkü hem EM‟yi hem de EM besinlerini taşımaktadır.
RESİM
SORU 8
Çöp özsuyu solüsyonunu (EM ile fermente olmuĢ sıvı) nasıl kullanmalıyım?
CEVAP
Daha fazla ayrıntı için lütfen 8. sayfaya bakınız.
SORU 9
Kanalizasyondan çürük kokuları geliyor. Bunları dezenfekte etmek için EM kullanabilir
miyim?
CEVAP
Çürük kokusu çöp özsuyu solüsyonu ile etkisiz hale getirilir. Ancak bu durumda iyi fermente
olmuş olanı kullanmanız önemlidir.
SORU 10
Çöp özsuyu solüsyonu nasıl muhafaza edilebilir?
CEVAP
Lütfen özsuyu konteynırdan süzün ve gün içinde süzülen tüm miktarı kullanın. Hava ile veya
yüksek sıcaklıklarla temas edildiğinde kalitesi bozulacaktır.
RESİM
FERMENTASYON
Ferment (maya)
Koku
Fermente olmuş koku
Alkol
Eter
ÇÜRÜME
Çürük Kokusu
Çürütücü
bakteriler
Hidrojen sülfit
Metan
Amonyak
Pis
Temiz
Besin
Amino Asit
Vitamin
Şeker
Laktik Asit
Bakteriler
Çürütücü
Bakteriler
Besinleri
zehirleyici
SORU 11
Neden çöplerin kokusu EM ile iĢleme tabi tutulduktan sonra kaybolmaktadır?
CEVAP
İki tür ayrışma, yani çürüme süreci vardır. Çürüme kokusu çürüme sürecinin bir neticesi
olarak ortaya çıkar, fermantasyon sürecinin sonucu değildir. EM çöp gübresinde,
fermantasyon süreci meydana gelmektedir. Bu tıpkı şarap yapımına benzer. Üzümlere ferment
(maya) eklendiğinde üzümler fermente olur (mayalanır). EM‟nin içindeki maya, lactobacillus
ve diğer faydalı bakteriler mutfak çöpünü fermente eder ve bu yüzden EM çöp gübresinin
turşu gibi ekşi kokusu vardır.
SORU 12
Neden EM ile iĢleme tabi tuttuğum halde çöp kötü kokar?
CEVAP
Evet... Bunun nedeni doğal çevrede çok fazla çürütücü bakterinin mevcut olmasıdır. Eğer
kapak açılırsa veya karışımın içinde fazlaca nem varsa, çürütücü bakterilerin konteynırda
üremesi ve çöpü bozması için ideal bir ortam oluşmuş olacaktır. Burada önemli olan
fermantasyon bakterilerini aktif hale getirmek ve EM aktivitesini başlatmaktır.
SORU 13
Çöplerin bozulmasını önlemek için ne gibi püf noktalardan bahsedebilirsiniz?
CEVAP
Öncelikle oksijensiz bir ortamın sağlanması önemlidir çünkü çöp oksijensiz olarak fermente
olmaktadır. Hava geçirmeyen bir kova kullanın ve bu kovaya ilk olarak taze çöpü koyun.
Uygun miktarda EM Bokashi kullanın ve iyice karıştırın. Çöpten fazla suyun alınması
önemlidir.
SORU 14
Neden EM iĢlemine
gözlenmemektedir?
tabi
tutulduktan
sonra
herhangi
bir
küf
oluĢumu
CEVAP
Küflenme daha güçlü bir çürümeyi gösterir. Oksijensiz ortamlarda herhangi bir küf üremesi
söz konusu değildir. Yiyeceği sarmak için plastik bir malzeme kullandığınızda bu bozulmayı
önler ve oksijensiz bir ortam yaratır. Hava olduğunda (oksijenli durum) beyaz bir küf tabakası
oluşacaktır ancak bunlar işe yarar aktinimikler, ipliksi bakteriler ve mayadır ki bu konuda
endişe edecek bir şey yoktur.
SORU 15
Plastik poĢeti hava geçirmeyecek Ģekilde sıkıca sardım ama içindekiler bozuldu.
CEVAP
Şunu bilmek önemlidir ki marketlerden satın aldığınız plastik poşetlerin çoğu polipropilenden
üretilmiştir, bu hava geçişine izin verir ancak su geçişine izin vermez. Poşet ne kadar ince
olursa havanın içinden geçmesi de o kadar kolay olacaktır. Bu hava geçirmezlik özelliğinin
azalacağı anlamına gelir. Bu yüzden bu tür bir durum için hava sızdırmaz kovalar
kullanmanız önerilmektedir.
SORU 16
Çöp çürüdüğünde veya kurtçukların istilasına uğradığında ne yapmalıyım?
CEVAP
Bu bir sorundur. Önce kurtçukları öldürmek için çöpün üzerine kaynar su dökün, daha sonra çöpü
bitkilerden uzak bir yere gömün, 100 X oranında sulandırılmış EM 1 sıvısı ile işleme tabi tutun ve
toprağı kaplayın. Bir ay sonra, fermantasyon işlemi sona erdiğinde, toprağı tekrar bitki yetiştirmek için
kullanabilirsiniz.
EM Nedir?
Em Etkin Mikroorganizmaların kısaltılmış adıdır ve ilk Dr. Teruo Higa tarafından
kullanılmıştır. Laktik asit bakterileri, mayalar, fotosentetik bakteriler ve aktinomisetler gibi
seçilmiş mikroorganizma türlerinin karışımından oluşturulmuş bir mikrobik kültürdür. Bu
organizmaların hepsi karşılıklı olarak birbirleriyle uyumludur ve sıvı kültür içinde aynı anda
var olur. Aşı olarak toprağa uygulandıklarında bu mikroorganizmalar toprağın kalitesi üzerinde
faydalı etkilere ortaya çıkarmak için işbirliği içinde hareket ederler. EM‟nin içindeki bazı
mikroorganizmaların biyoaktif maddeler ürettikleri bilinmektedir ki bu maddeler vitaminler,
hormonlar, enzimler ve antibiyotiklerdir. Bunların hepsi doğrudan veya dolaylı olarak bitkinin
büyümesine ve korunmasına yardımcı olur. Çevreye ilişkin uygulamalarda da bir çok kullanımı
vardır.
Ġyi ve Kötü EM çöp gübresi hakkında rehber ilkeler
SORU 17
Karpuz, üzüm ve diğer sulu meyvelerle ne yapabilirim?
CEVAP
Karpuzu küçük parçalara ayırın ve parçalara konteynırın içine koyun. Meyveler son derece
suludur, bu yüzden sıkça konteynırdan suyun süzülmesi gerekir.
SORU 18
Fazla miktarda tuz içeren yiyecekleri iĢleme tabi tuttum. Bu fermantasyon iĢlemine
zarar verir mi? Bu, gübre olarak kullanıldığında toprağı nasıl etkiler?
CEVAP
Biraz fikir yürütün. Turşu yapmak için fazla miktarda tuz kullanmıyor musunuz? Aynı şekilde
fermantasyon süresi tuzlu içeriklerden zarar görmez. Hatta deterjanın varlığı bile EM yardımı
ile ayrıştırılabilir. Bu yüzden bu konuda endişe edecek bir şey yoktur.
Bunun yanında, çöpteki tuz içeriği son derece sınırlıdır ve bitkilerin büyümesi üzerinde
herhangi bir sorun yaratmayacaktır.
SORU 19
Kabukları ve diğer büyük çöpleri ne yapacağım?
CEVAP
Midye gibi yiyeceklerin kabukları toprakta ayrışmaz. Bu yüzden fermantasyon işlemini
etkilemeyecektir. Ancak az düzeylerde kalsiyum, magnezyum ve diğer mineraller bitki
tarafından emilecektir. Bu bakımdan kabukların önceden küçük parçalara ayrılması tavsiye
edilmektedir. Büyük çöpler de küçük parçalara ayrılmalı ve böylece fermantasyon süresi
hızlandırılmalıdır.
SORU 20
Keskin kokuları olduğundan dolayı bilerek et ve balıkları eklemedim. Bu yemekler
gübre kalitesini nasıl etkiler?
CEVAP
Bu konuda da endişe etmeye gerek yoktur. Sadece sebzeler ve tahıllar iyi gübre yaparlar. Et
veya balık proteini eklediğiniz zaman iki kat daha fazla EM Bokashi kullanmanız
gerekecektir (30 gram). Bu yüzden kokudan ve bu yiyeceklerin etkilerinden dolayı endişe
etmenize gerek yoktur.
Daha fazla soru
SORU 21
Japonya’da bir çok türde gübre konteynırı bulunmaktadır. EM Bokashi’yi onarla
kullanabilir miyim?
CEVAP
Bazı şehirlerdeki gübre sübvansiyonlarından dolayı EM arka bahçesi olan nüfusun genelinde
son derece popüler hale gelmeye başlamıştır. Bu kimseler böceklerin aktif olduğu ve çürük
kokularının oluşabileceği yaz aylarında gübre üretme konusunda çekimserdirler. Ancak EM
Bokashi‟nin kullanılmasıyla artık bu bir sorun teşkil etmemektedir.
Öncelikle EM Bokashi‟yi kovanın tabanına yerleştirin ve daha sonra EM ile fermente olmuş
çöpü (fermente olmuş sıvı olmadan) koyu, sonra toprakla kapatın. Konteynır tamamen dolana
kadar bu işlemi tekrar edin. Konteynırı hava geçirmez yapmak için toprağı plastik bir poşetle
kaplayın ve havanın çıkması için ağırlık yapması maksadıyla üzerine bir tahta yerleştirin.
İşlem kapağın kapatılması ve plastik bir poşet ile bağlanması ile daha etkin hale gelecektir. Bu
koşullar altında fermantasyon sürecinin gerçekten de daha hızlı olduğunu gördüğünüzde
şaşıracaksınız.
SORU 22
Bir apartman dairesine yaşıyorum ve çöp gübresini nasıl uygun bir şekilde kullanacağımı
bilmiyorum.
CEVAP
Gübrenizi etkili bir şekilde saksılarda kullanabilirsiniz. Eğer tanıdığınız çiftçiler varsa onlara
verebilirsiniz. Belediyeler de (Waki şehri belediyesi gibi) gübre toplamaktadır. Daha fazla
ayrıntı için komşularınıza danışın veya EM Bilgilendirme Bürosu‟nu arayın.
Eğer EM çöp gübreniz diğer çöplerle birlikte toplanmışsa sonuçta çöp toplama yerine
gidecektir. EM kararlı hale geldiğinde metan gazı açığa çıkmayacaktır. Bu Tokyo gibi kentsel
alanlarda yalayanlar için bir avantaj olacaktır.
BozulmuĢ çöplere Ģu iĢlem uygulanacaktır
1- Toprakta uygun bir yer bulun ve küçük bir kuyu açın.
2- Toprağı bozulmuş çöple karıştırın ve daha sonra aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi gömün.
3- Yaklaşık bir ay sonra toprakta bitki yetiştirebilirsiniz
RESİM
Toprak
EM Bokashi
Bozulmuş
çöp ve toprak
karışımı
Em Bokashi
SORU 23
EM çöp gübresini saksılarda kullanırken göz önüne alınması gereken püf noktalar
nelerdir?
CEVAP
Saksıyı yaklaşık 1/3 oranında toprakla doldurun, daha sonra EM çöpünü ekleyin ve bunları
karıştırın. İlave yaklaşık 5 cm.‟lik toprakla karışımı kaplayarak işlemi tamamlayın. EM çöp
gübresinin işleme tabi tutulduğu 1 haftanın sonunda yüzeyi plastik bir poşetle kaplayın ve
fermantasyonu desteklemek için ıslanmasını engelleyin. EM çöp gübresine herhangi bir
tohum veya bitki kökünün karışmasını engelleyin.
SORU 24
EM çöp gübresini saksılarda kullanmak zor...
CEVAP
Öncelikle çöpü ufak parçalara ayırın. Bu önemli olan noktadır. EM çöp gübresini saksılara
gömdüğünüz zaman başarılı süzme performansı olan bir kova kullanın.
Aşırı çökelmeye karşı dikkatli olun, çünkü bu çürümeye neden olacak veya fermantasyonu
geciktirecektir. Bazı durumlarda böceklerin üremesine de neden olabilir. Bu yüzden,
saksıların çatının altında saklanması önerilmektedir. Plastik bir poşetin kullanımı
fermantasyona yardımcı olacaktır çünkü böylelikle sabit bir sıcaklık sağlanmaktadır. EM çöp
gübresinin miktarı saksının toplam miktarının dörtte biri oranındadır.
SORU 25
EM çöp gübresi gömme iĢlemi olmadan toprak yüzeyinde etkili olur mu?
CEVAP
Hayır. Sonlandırılmış çöp gübresi toprakla karıştırılmalıdır. Gübreyi toprağın üzerine
yerleştirmek oksijenli mikroorganizmaların bozulmaya yol açmasına neden olacaktır ki bu
hastalık ve zararlıların üremesine meydan verir.
SORU 26
EM Bokashi ve fermantasyon sıvısı son derece güçlü asitler. Bu durum çiftlik bitkileri
üzerinde herhangi bir yan etkiye neden olur mu?
CEVAP
EM çöp gübresi pH değeri 4.5 olan bir asittir, ancak toprakta nötrleşmektedir.
Fermantasyon sıvısı güçlü bir asittir. KESİNLİKLE bu solüsyonu doğrudan bitkilere
püskürtmeyin. Solüsyonun kullanılmadan önce 1000 kere sulandırılmış olmasına dikkat edin.
Bu toprak üzerindeki yan etkileri azaltacaktır. EM‟nin kullanımı ile hem asetik hem de alkalin
toprak kademeli olarak nötrleştirilecektir. Ancak, EM‟nin kullanımından önce toprağı
iyileştirme tedbirlerinin uygulanması gerekmektedir. Daha fazla ayrıntı için toprak
iyileştirmesi hakkındaki yönerge rehberine bakınız.
RESİM
SORU 27
EM çöp gübresi kullanıyorum ama sonuçlar pek net değil.
CEVAP
Yapacağınız en iyi şey karşılaştırmalı bir deney yapmanızdır. EM gübresi kullandığınız ve
kullanmadığınız saksılar arasındaki sonuçları karşılaştırın.
SORU 28
Neden sebze yetiĢtirirken iyi ve kötü sonuçlar gibi farklı neticelere varılmaktadır?
CEVAP
Bu EM çöp gübresinin farklı şekillerde kullanılmasına bağlı olabilir. Daha fazla bilgi için 10.
sayfadaki ayrıntılara göz atın.
Sonlandırılmış EM çöp gübresi kullanma yönleri:
1. Orijinal gübre olarak kullanım
2. Bitkiler yetiştirildikten sonra kullanım, ve
3. Bahçe ağaçlarının altına gömülerek kullanım
SORU 29
EM çöpünün toprağa geri dönmesi ne kadar zaman alır?
CEVAP
Bu toprak ve çöpün oranına ve mevsime göre değişir, ancak çöpün asıl bileşimini kaybetmesi
2 – 4 hafta arası alır.
SORU 30
Domates yetiĢtirmek için EM çöp gübresini kullandığımda sadece bitkinin sapları
büyüdü ancak meyveler yetiĢmedi. Bunun nedeni nedir?
CEVAP
Bu aşırı beslenmeye bağlıdır. Aynı şekilde aşırı su kullanılmış da olabilir. Çiftçiler yetiştirme
öncesi çalışmalarında uygun beslenme miktarının ne olduğunu öğrenmişlerdir. Birkaç saksı
hazırlayıp aynı bitkiye farklı miktarlarda çöp ekleyerek gerekli olacak beslenme miktarının ne
olacağına karar verin. Çöp son derece besleyici olduğundan diğer gübreleri kullanmaktan
kaçınmanız önerilir.
Örnek 1
ġehir, vatandaĢlar ve çiftçiler arasında ortak geri dönüĢüm programları
Prefektür1 topak tipi EM çöp gübresi tescilini onayladı
Wako Şehri, Saitama Prefektürü
RESİM
RESİM
Apartman dairelerinde EM çöp
gübresi yapmanın zevkine varın
Şehirler bireysel olarak toplama yağmaktadır
(yukarıda). EM çöp gübresi kullanıldığında bitkiler
daha sağlıklıdır
Bir çiftliği veya arka bahçesi olmayan vatandaşlar tarafından üretilen EM çöp gübresinin
toplanması, geri dönüşümü ve etkili bir şekilde kullanımı önemli bir konuydu. Saitama
Prefektürünün Wako Şehrinde (Belediye Başkanı Shigeru Tanaka), Çevre Dairesinde, şehir,
vatandaşlar ve çiftçiler arasında ortak geri dönüşüm sistemi önerildi ve uygulamaya konuldu.
Takip edilen vatandaşlardan toplana çöpler topak tipine dönüştürülmekte ve takip edilen
çiftçilere organik gübre olarak verilmektedir. Bu program belediye idaresinin tam ölçekli bir
çöp azaltma ve kaynak tasarrufu eylemi olarak izlenmektedir.
VatandaĢların izlenmesi seçici bir sistemdir
Wako şehrinin nüfusu yaklaşık 63,000‟dir. Şehir Tokyo‟nun merkezi olarak gelişmiştir ve
nüfustaki artış çöp artışını da beraberinde getirmiştir. Arazinin atlıda biri tarım arazisidir ve
modern çiftçiliğin bölge sakinleri ile uyumlu olarak yürütülmesi beklenmektedir. EM çöp geri
dönüşüm işi, EM‟nin etkilerini çalıştıktan sonra işe koyulan Belediye Başkanı Tanaka‟nın
pozitif girişimleri ile başlamıştır. 1994 yılında, Çevre Dairesi projeyi 300 hanenin izlemi
şeklinde başlatmıştır. 1995 yılının Haziran ayında şehir 500 izlem için, iki tip izlemden birini
seçme konusunda 540 başvuru almıştır: “Kendi Kendine İyileştirme Tipi” ki burada EM çöp
gübresi arka bahçede kullanılmaktadır, ve, “toplama Tipi”, ki burada şehir, apartmanda
yaşayan ve kendi başlarına işlemi yapamayan kişilerden gübreyi düzenli olarak toplamaktadır.
48 yaşındaki Bayan Ikuko Sugai şunu fark ettiğinde şaşırmıştı: “siklamenler gübre olarak
topaklar eklendiğinde daha sağlıklı hale geldiler. Çöpün gübre olarak kullanılması harika bir
şey. Çöp toplanmadan önce suyun süzülmesi için bir delik açıyorum.” Çöpü toplamakla
vazifeli kişiler bu tarz olumlu bir davranışı beğeniyle karşılıyorlar.
Toplama Ģirketleri de EM hakkında bilgi sahibi olmaktadırlar
En iyi seçim kendi kendine yetme tipidir, burada çok fazla para ve çalışmaya gerek duyulmaz
ancak bu prosedür şehirlerde kullanımla sınırlıdır. Şehir, 110 aileye toplama tipi sistemi
1
Bir vali veya yüksek rütbeli memurun sorumluluğunda olan bölge ç.n
konusunu sorduktan sonra bireysel toplamanın en etkin yöntem olduğuna karar vermiştir.
Şehir 5 bloğa ayrılmıştır ve toplama şirketleri her iki haftada bir çöpleri toplamaktadır.
RESİM
RESİM
Vatandaş izlemleri için çalışma
toplantıları
Tesisin ziyaret edilmesi
RESİM
1. Topaklama işlemi için deneysel
tesis
RESİM
2. EM çöp gübresi ve pirinç kepeği
tepeye aktarılmakta ve burada
karıştırılmaktadır
RESİM
3. Topağın durumuna göre görünüm
RESİM
4. Paketlenir ve çiftçilere teslim edilir
Toplayıcılar EM hakkında bilgi sahibi olduklarından izlemlerle de iletişime geçebilirler.
Çevre Dairesi müdürü Bay Katsumi Shimizu işlemin diğer çöpleri ne derece azalttığı
konusuna değinerek şöyle demektedir: “Bu hareket çöpe karşı bir bilinçlenme durumu ortaya
çıkarmıştır ve genel halk arasında konu atık konusunda bir motivasyon haline gelmektedir,
böylece görünmeyen potansiyel bir etki halini almıştır.”
“Bay EM Ürünü” belgelendi
Toplanan EM çöp gübresi, belediye Şehir Temizlik Merkez Tesisinde topak haline
getirilmektedir. Şehir Aralık 1995‟te Vali‟den topağın özel gübre olarak kullanılması
konusunda talepte bulunmuştur, bu talep neticesinde topak Vali tarafından 19 Aralık‟ta Gübre
Kanunu kapsamında tanınmıştır. Bay Shimizu bu girişimin EM kullanılarak çöplerin gübreye
dönüştürülmesi destekleyen ilk adım olduğunu sevinerek anlatıyor.
Bu topağa “BaryEM Ürünü” adı verilmekte ve şehirdeki çiftçilerin yaklaşık % 20‟si
gübrelerin bir parçası olarak tamamlayıcı mahiyetinde bunları almaktadır.
Çiftçilikle bağlantılı olmak anahtar konudur
Çiftçiliğin 11 genç halefinin başlattığı “Wako Organik Çiftçilik Çalışmaları” (Başkanı Bay
Seichi Shimizu, 32 yaşında) aynı şekilde bunu, Endüstri Bölümü‟nün organik çiftçiliği
desteklediği Nisan 1994‟ten itibaren test etmeye başladı. Bay Shimizu topak halinde EM
gübresi kullanımının Cruciferae (turpgiller) sebzeleri için etkili olduğunu belirtti.
34 yaşındaki başkan yardımcısı Takeshi Yoshida, yıl boyunca açık kültür sebzeleri
yetiştirdiğini ve topakların tortu işlemlerinde ve toprak iyileştirme tedbirlerinde etkili
olduğunu belirtip halen iyileştirilmesi gereken bazı unsurların bulunduğunu ekledi. Müdür
Shimizu “Başarıyı açan anahtar çiftçilik sektörü ile işbirliği yapmaktır” diye ekledi.
Endüstri Bölümünün Başkanı Bay Shigeru Shimoda tarımsal idarenin konumundan konuyu
ele alarak şunu belirtti: “çöp topağının etkisi hala bir gübre bağlamında bilinmezliğini
korumaktadır. Kısmi fermantasyonlaşmama sorunu çözülmeli ve çiftçiler bunu gerekli bir
gübre olarak rahatça kullanmaya başlayana kadar araştırmalar devam etmelidir.”
Hükümet Sürecin Ġzlemini Talep Etti
11 okulda 3‟ünün öğle yemeği artıkları toplandı ve kuru ve bölmeli bir makinede EM
gübresine dönüştürüldü. Tüm 11 okul da öğle yemeğini okulda hazırlamaktadır. Öğle
yemeğinde kullanılan malzemelerin bir kısmı, EM Bokashi ile gübre haline getirilmiş öğle
yemeği artıklarından üretilen ve yerel olarak yetiştirilen organik sebzelerden oluşmaktadır.
Öğrenciler EM çöp gübresi kullanarak bahçe çiçeklerinin bakımını yaparak geri dönüşüm
sistemi konusunda bilgilendirilebilirler. Bu yüzden, EM çevresel eğitim için oldukça faydalı
bir araçtır.
Ayrıca izlem katılımcıları ve iştirak eden çiftçiler için bir çok çalışma toplantısı ve seminer de
düzenlenmiştir. Uygulanan anketler atıkların etkin kullanımının ve atık azaltımının etkilerinin
bir gerçek olarak önümüze çıkmakta olduğunu bildirmiştir.
Mr. Shimizu şehir idaresinin anahtar rolünü şöyle tanımlıyor: “izlemlerle ve EM Bokashi ve
çöp gübresinin kalitesini kontrol ederek bilinçlendirme işlevi gören bir organ”.
Örnek 2
EM dersi bir rüyayı paylaĢmaktadır
Öğretmenler, öğrenciler ve ebeveynler beraberce öğreniyor
Yoetsu Gençlik Lisesi, Kamakura Şehri, Kanagawa Pref.
RESİM
EM çöp gübresi yapma konusunda ders
Kamakura Şehrindeki Yoetsu Gençlik Lisesi geçen yıl EM hakkında eğitim almaya başladılar.
Bay Kazuhiro Wabate EM çiftçiliği yöntemiyle mısır yetiştiren bir öğretmendir. Her yıl Bay
Watabe öğrencilerine ozon tabakasının delinmesi ve asit yağmurları gibi çevresel sorunlar
hakkında dersler vermektedir. Ancak öyle bir noktaya gelmişti ki kendi başına çözüm bulması
olanaksızdır.
Bu durum, EM‟yi bulan Dr. Teruo Higa tarafından yazılmış olan “Bir Toprağı Kurtarma
Devrimi” isimli kitapla karşılaştığında değişti. Bu noktada Watabe bu kitabı rehber olarak
kullanarak sınıflarındaki derslere EM konusundaki dersleri de eklemeye karar verdi,
müfredatı da bu kitaba dayanmaktadır, 19. sayfada görebilirsiniz.
Hava sızdırmaz kovalar tüm üçüncü sınıf öğrencilere verilmektedir
Okul 156 metre karelik bir tarım arazisine sahiptir. Toprağın kalitesi çok yüksek değil, çünkü
denize çok yakın.
RESİM
Evden gübre getirmek
Öncelikle hava sızdırmaz kovalar, EM çöp gübresi yapmak üzere tüm üçüncü sınıf
öğrencilere dağıtılmakta ve bunun nasıl yapılacağı sınıfta öğretilmektedir. Sınıftaki dersler
Ofuna‟daki EM Japan Inc. Gözetiminde yürütülmektedir. Öğrenciler zamanla EM konusuna
ilgi duymaya başladılar. Bu ilk başlangıçtı.
Öğrenciler kovaları evlerine götürüp EM çöp gübresi yapmaya başladılar. Bir ay sonra elde
ettikleri sonuçları okula getirdiler. Ağır kovaların elle taşınması gerekiyordu, bu yüzden
özellikle okula otobüsle gelen öğrenciler için bu zor bir görevdi.
Öğrenciler çöpü çiftliğe çevirmekten oldukça zevk almışlardı, her ne kadar “pis koktuğunun”
altını çizseler de. Ancak, çöpün bu noktada toprağa geri döndüğünü hayal edemiyorlardı.
Yazın Bay Isobe ürünlerden pek memnun değildi ancak öğrenciler memnundu. Onlar EM‟nin
gücünü anlamışlardı ve EM çöp gübresi ile gübrelenen mısırların, diğerlerine göre daha iri
olduğunu fark etmişlerdi.
Müfredat
RESİM
Konu 1. Bitki yetiştirmenin kaynağı
Öğrencilerin
kayıtlar
rapor
RESİM
EM
çöp
gübresinin mısır
çiftliğine
uygulanması
ettiği
1. İnsanlar ve yiyecek
2. Ana yiyeceklerin keşfi
3. Bir tarım (çiftçi) toplumunun
kurulması ve bitki yetiştirmenin üç
koşulu
Konu 2. Mısır yetiştirmek
Mısırlar daha
hızlı büyüyor ve
daha iri
oluyorlar
1. Kendine özgü bitki yetiştirmenin
özel oluşunu keşfetmek
2. Çalışmanın amacı: üretim
3. toprak ve gübre (EM nedir)
4. Toprağın sürülmesi (EM işleminden
geçirilmiş çöpün eklenmesi
5. Bitkilerin görünümü ve günlük
bakım
6. EM çöp gübresi ve fermantasyon
sıvısı
7. Gözlem kayıtları
8. Ürün, mahsül miktarı ve tatma
Konu 3. Japon çiftçiliğinde yerel
tarımın durumu ve sorunları
1. Kamakura Şehrinde tarım
2. Japonya‟da tarım
3. Gelecekte dünya ve yiyecek
Bir öğrenci hayatlarında ilk defa çöpün geri dönüştürülmesi diye bir şey duyduklarını söyledi.
Başlangıçta sürece inanmadığını, ancak sonuçları gördüğünde çok şaşırdığını anlattı.
Gerçekten de EM ile yetiştirilen mısırların tadı manavda satılanlardan daha güzeldi ve çöp
özsuyu solüsyonunun etkileri muhteşemdi. EM geri dönüşüm sisteminin önemini artık çok iyi
anladığını belirtti.
Çöp Kaydı
Öğrencilerden alınan raporlara göre, öğrenciler EcoPure‟u metin referansı olarak gözden
geçirmişler, çöpü her gün kontrol etmişler ve EM Bokashi ekledikten sonra fermantasyon
düzeyini gözlemlemişlerdir. Raporun son kısmı öğrencilerin yorumlarını içermektedir. Gelin
bu yorumlara bir göz atalım:
“Eğer EM çöp gübresi prosedürleri tüm Japonya‟ya yayılırsa, çöp miktarı dramatik olarak
azalacaktır. Bu son derece güzel bir geri dönüşüm tekniği. Ancak çok pis kokuyor.”
“Bir hareketi başlatan birileri olursa ayak izlerini takip edecek elbet birileri olacaktır. Olay şu
ki biz farkında olmadan dünyayı temizliyoruz. Umarım böyle bir gün yakında gelir. Bu işlemi
ancak deneyerek tam olarak anlayabilirsiniz. Gerçekten de harika bir EM deneyimi yaşadım
ve sonuçlarından oldukça memnunum.”
“Em benim ailemde oldukça popüler. Annem çöpleri atarken burnunu tutmak zorunda
kalıyordu ama şimdi artık çöp atmak zorunda olmadığını söyleyerek bu işlemden memnun
olduğunu belirtiyor.” Bu çocuğun annesi EM‟yi ilk defa oğlundan duyduğunu söylüyor.
Çöpleri oğlu ile birlikte işlemden geçirdiğinde EM‟nin son derece güzel bir şey olduğunu fark
ettiğini belirtiyor ve bu işlemi yapmaya devam edeceğini ekliyor.
EM’den yaĢama
Bay Isobe‟nin EM konusunda eğitim vermesindeki amacı EM teknolojisini günlük yaşama
adapte etmektir. Bunun sonucu olarak çevre iyileştirilecek ve kaynaklar geriye döndürülmüş
olacaktır. EM çöp gübresi çalışmalarına baktığında öğrencilerin 3. yılda bu konuda eğitim
almalarının gecikmiş bir girişim olduğunu fark etmiş. Bu yüzden bu sene EM tekniğini 150 2.
sınıf öğrencisi ile çalışmaya başlamış. Öğrenciler EM ve kovayı evlerine götürüp iyi kalitede
toprak üreterek tadı çok güzel mısırlar yetiştirme amacını güdüyorlarmış. Toplamda 300
öğrenci ve 300 aile bu okula EM çevre çalışmalarına başlamışlar.
İrtibat
Avrupa ve Afrika dahil tüm bölgeler
ULUSLARARASI DOĞA ÇĠFTÇĠLĠĞĠ ARAġTIRMA MERKEZĠ
Posta Kutusu 26, Atami 413-91 , Japonya
Tel: + 81-557-81-0567 / Faks: + 81-557-85-3156
EM ARAġTIRMA KURUMU
Takamiyagi Bldg. 2F, 2-9-2 Ganeko, Ginowan-Ģehri, Okinawa 901-22
Japonya
Tel: +81-98-890-1111 / Faks: +81-98-890-1112
Kuzey ve Orta Amerika Bölgeleri
EM TECHNOLOGIES, INC
1802 West Grant Road, Suite 122 Tucson, Arizona 85745 A.B.D
Tel: +1-520-629-9301 / Faks: +1-520-629-9039
Internet E-mail: [email protected]
Güney Amerika Bölgeleri
FUNDACAO MOKITI OKADA
CENTRO DE PESQUISA
6. kat, Rua Morgado de Mateus, 77 04015-050- Villa Mariana, Sao Paulo
Brezilya
Tel: +55-11-5087-5004 / +55-11-5087-5060
Asyfa ve Pasifik Bölgeleri
Oda A-304, Monririn Bldg. 60/1 Soi Sailom, Phaholythin Road
Phayathai, Bangkok 10400 Tayland
Tel: +66-2272-7126
Faks: +66-2272-7127
ECO PURE
Topraktan Gelen Mesajı Dinleyin
EM Çevre Dergisi
Temmuz 1997
Uluslararası Doğa Çiftçiliği Araştırma Merkezi tarafından hazırlanmıştır
EM Bilgilendirme Bürosu tarafından basılmıĢtır
Ev çevresi temizliği beyanı
Mutfağınızdaki yan ürünlerle dünyayı kurtarın
-
Shoji kayan kapı tamir edildi
Ev artık temiz
EM günlük yaşamımızın bir çok
yönünde aktif bir rol
oynamaktadır.
Örneğin,
- Fırın veya havalandırma için
- Hayvanların ve sigaranın pis
kokusu
- Banyodaki küf ve kirlilik
- Halılardaki izler için
- Ütüleme ve yıkama için
- Banyodaki pis koku ve
kirlilik için
-
-
-
Salonun
parlaması ve
daha yumuşak
yatak takımı
için
Bir gömleğin
daha temiz
yıkanması için
Araba bakımı
için
Dünyayı Temizleyin
Mutfağınızdaki yan ürünlerle dünyayı kurtarın
Doğanın güzelliğini eski haline getirmek hepimizin ortak gayesidir. Ancak hava kirliliği, sera
etkisi ve ozon tabakasının delinmesi gibi olaylar sürekli olarak durumu daha da
kötüleştirmektedir. O zaman dünyanın küresel kirlilik sorununu nasıl çözebiliriz? EM (etkili
mikro organizmalar) bize çözüm önerisinde bulunmaktadır.
Tabiatın iki doğal süreci vardır. Birisi yaşayan varlıkların yeniden canlanması, diğer ise
çürüme veya kirlenmedir. Şu anda dünya bozulma yolundadır çünkü kirlenmenin hızı doğanın
kendini yenileme sürecinin hızından daha fazladır. Bu sorunla başa çıkabilmek için akışın
yönünü değiştirmek gerekmektedir.
Gidişatın yeniden canlanma veya yıkım yönünde olması yaşamın en küçük birimlerine,
mikroorganizmalara bağlıdır. EM‟nin başarısı, tüm mikroorganizmaları yeniden canlanma
sürecine katkıda bulunacak şekilde yönlendirmesidir. Çünkü bunlar kendilerinden gerçekten
faydalanabileceğimiz antioksidan maddeler yaratan bir grup mikroorganizmadır.
Toprakta bolluk, güzel bir deniz ortamı ve temiz hava!
Artık ileri teknoloji ve medeniyetin lükslükleri olmadan yaşayamayacağımız açıktır, bu
yüzden yapabileceğimiz en az şey, kirleticilerin güvenli bir şekilde tasarrufu için tatmin edici
işlem ve muamelelere ilişkin fikirler ortaya atmaktır.
Örneğin, çöpler EM ile işleme tabi tutulmalı ve herhangi bir yakma olmadan gübre olarak
toprağa iade edilmelidir. Yaşayan bir ekosistemin geri dönüşüm mekanizmasını başlatmak
için bu şekilde bitki yetiştirin. Kanalizasyona akıtmak veya EM çöpünün fermente sıvısını
(çöp özsuyu solüsyonu) ve EM ile fermente olmuş ve içinde pirinç yıkanmış suyun süzülmesi
için bir delik açın. Su ve deniz ortamlarını temizlemek için bir su geri dönüşüm sistemi inşa
edin. EM işleminin kullanılması kirleticileri faydalı kaynaklara dönüştürecektir. Böylece
atıkların ve kirliliğin boşaltıldığı toprak, ırmak, deniz ve hava yeniden canlandırılacaktır.
Hem çiftçiler hem de genel haneler böcek zehirleri, haşere ilaçları ve diğer kimyasal
maddeleri kullanmaktadır. Çürük kokusu yıkımın, yani bozulmanın bir sonucudur. Kimyasal
ajanlar kullanarak kokunun etkinliğini gidermek uygun değildir, çünkü bu kimyasallar
oksidandır ve her şeyin bozulmasına yol açarlar. Bu yüzden bu tür kirleticileri toplamak için
bu ajanları kullanmak kolay olmayacaktır. Ancak kimyasal ajanlar yerine EM kullanımı ve
bunun yeniden canlandırma çabaları ile desteklenmesi kirlilik döngüsünü başarılı bir şekilde
değiştirecektir.
“Mutfağınızdaki yan ürünlerle dünyayı kurtarın” prensibinin önemini vurgulayarak gelin ev
çevresinin pislikten arındırılmasının gereği ve önemini açıklayalım. Atılacak ilk adım EM ile
atıkların toplandığı bir sistem oluşturmaktır. Toplamayacak olan atıkları en aza indirin. Bunun
en alt sınırı zengin toprak, güzel deniz ve temiz hava temin etme konusundaki uzun süreli
hedeflerimize ulaşabilmek için günlük yaşantımızda bu prensipleri uygulamaya koymaktır.
*******
Bu sayıda, çevresel korumayı desteklemek için yerel, sosyal ve küresel çevrelerin odağını
değiştiren halk bilincinin değiştirilmesi konusu ele alınmaktadır. Aynı zamanda Kyushu
adasında Bayan Yasunaga liderliğindeki 500 üyelik bir çevreci grubun bazı faaliyetlerine de
yer verilmiştir. Bu grup günlük yaşamda EM 1‟i kullanarak “Çevre Temizleme Faaliyetlerini”
üstlenmişlerdir.
Bayan Yasunaga şunu talep etmektedir: “her aile ırmağı, koyu ve okyanusu temizlemek için
ayda 1 litre EM kullanacaktır.” Gelecek sayfalarda grubun neler yağmış olduğu
açıklanmaktadır.
EM Enerjik Yaşamı
EM günlük yaĢamımızın bir çok yönünde aktif bir rol oynamaktadır.
Örneğin,
RESİM
-
Klimadan koku
Yatak
Yatak takımları
Ev hayvanları
Dolap
Ayakkabılık
Mikrodalga fırın
Perdeler
Araba bakımı
Lavabo ve sıhhi tesisat
Çamaşır makinesindeki yapışkan çamur
Shoji (kağıt kaplamalı kayan kapı) ve Fusuma kayan kapıları
Zemin
Gardrop ve uyku takımları
Tuvalet ve kanalizasyon
Tesisat boruları
Ev hayvanı dışkısı
Süprüntü, döküntü işlemi
EM içeren su kanalizasyona ve oradan da ırmak veya denize ulaşmaktadır
EM sadece benim evimi değil aynı zamanda küresel çevreyi de temizler
Haklısın!
Dünya Nasıl Temizlenecek?
Çevre Temizleme Faaliyetlerini Desteklemek için aile
baĢına 1 Litre
-Tsukushi EM arındırma grubu tarafından hazırlanmıştırEM 1 kullanımı Tsukushi EM arındırma grubu tarafından önerilmiştir
Sulandırma
Oranı
Bölge
Amaç
Miktar
Uygulama
Banyo
50 – 100 cc
Çamaşır
Makinesi
Tuvalet deliğinin
içine ve etrafına
Su tankına ( iki
kapak)
Özel tuvalet
tankı
Havuz ve su
tankı
Deride küfler
Halı ve Tatami
paspası
Ayakkabılık,
ayakkabı ve
arabanın içi
Lavabo ve
lavabodaki üçgen
ağ konteynırı
Siyah küf
Ev hayvanı
dışkıları
Nemlendirici
Tuvalet taşı
Mutfak ve
buzdolabı
Pis su tesisatı
Ev hayvanı
kokusu
Tuvaletin içine
20-50 cc
Uygun miktarda
Uygulayın ve bir
gece kullanmayın
Her
yıkadığınızda
Ara sıra
20-50 cc
Haftada 2-3 defa
20-50 cc
Ara sıra
Gardıroba,
dolaba, raflara,
giysilere ve iç
çamaşırlara
Tohumlama ve
Banyo
Ham sıvı
Tuvalet
Bahçe
İç mekanlar
İç mekanlar
10-50 kez
Mutfak
Banyo
Ev hayvanları
200 – 500 kez
İç mekanlar
Tuvalet
Mutfağın etrafı
500 kez
Ev hayvanları
Tuvalet deliği
500 – 1000 kez
İç mekanlar
1000 kez
Bahçe
Suyun 1/10,000‟i Ara sıra
Uygun oranda
Uygun oranda
On günde bir
Ara sıra
Uygun oranda
Ara sıra
Uygun oranda
Ara sıra
Uygun oranda
Uygun oranda
Ara sıra
Ara sıra
Uygun oranda
Uygun oranda
Uygun oranda
Ara sıra
Ara sıra
Ara sıra
Uygun oranda
Uygun oranda
En az miktarda
Ara sıra
Fırçalamadan
sonra
Silerken
püskürterek
Ara sıra
Uygun oranda
Bir kere
Uygun oranda
bitki yetiştirme
Burada “Tsukushi grubunun” örnekleri ve deneyimleri sunulmuştur
Örneklere dayanarak farklı uygulamalar deneyin.
Unutmayın, eğer sulandırılmış EM‟nin konsantrasyonu çok yüksekse lekelenmeye
neden olabilir.
Ġhtiyacınız olan Ģeyler!
1 litre EM 1
Büyük, Orta Boy ve Küçük Püskürtme Şişesi
RESİM
RESİM
Bayan Eiko Yasunaga‟nın evi bir irtibar ofisi gibidir. Ayda 850 cc ila 1,480 cc arası EM
kullanmaktadır. Eğer her odaya püskürtme şişeleri koyarsanız ihtiyaç anında EM‟ye
ulaşmanız kolay olacaktır.
Muhtelif sulandırılmış solüsyon konsantrasyonları kolayca hazırlanabilir
RESİM
1 litrelik bir şişe kapağı 12 cc‟liktir ve 200 cc‟lik bir kapağı 6 cc‟dir
EM miktarı (bir kapak)
1 litrelik ĢiĢe
12 cc
600 cc
200 cc’lik ĢiĢe
6 cc
300 cc
1.2 R
0.6 R
6.0 R
3.0 R
12.0 R
6.0 R
Su hacmi
1 litre
3 litre
50 X‟lik sulandırılmış
solüsyon yapmak için EM
100 X‟lik sulandırılmış
solüsyon yapmak için EM
500 X‟lik sulandırılmış
solüsyon yapmak için EM
1000 X‟lik sulandırılmış
solüsyon yapmak için EM
20 cc
60cc
10 cc
30cc
2 cc
6cc
1 cc
3cc
50 X‟lik sulandırılmış
solüsyon yapmak için su
100 X‟lik sulandırılmış
solüsyon yapmak için su
500 X‟lik sulandırılmış
solüsyon yapmak için su
1000 X‟lik sulandırılmış
solüsyon yapmak için su
Bahçecilik için EM çöp gübresi yapmak için talimatlar
RESİM 1
RESİM 2
Kovaya taze çöp koyun.
Kullanılan çöpteki tüm
plastikleri ve sigaraları
çıkartın. Kabukları küçük
parçalara ayırın
Her yere eşit oranda olacak şekilde EM
Bokashi ekleyin ( 1 kg. atık için 20- 30 g.
Önerilen oran 10 gramdır. )
RESİM 3
İyice karıştırın ve hava ile
temasını kesmek için plastik
bir poşetle sıkıca kapatın.
RESİM 4
Kapağı sıkıca kapatın
RESİM 5
Her çöp hazırlama işlemi
için 1 – 4 arasındaki
aşamaları tekrarlayın. Sıkça
çöp özsuyu solüsyonunu
süzün (fermente olmuş sıvı)
RESİM 6
Kovanın % 80‟i dolduktan sonra
1 – 2 hafta karanlık bir ortamda
saklayın.
Dünya Nasıl Temizlenecek?
RESİM
Mutfak
-
Mutfak tüm ev kadınlarının cennetidir. İdeal
olan şey mutfağın her zaman temiz tutulmasıdır
anca yağ kalıntılarının temizlenmesinin son
derece zor olduğu herkesçe bilinir. Hepimiz
biliyoruz ki sentetik deterjan deriye zarar
verebilir ve çoğu zaman beraberinde pis bir
kokuyu getirir. Ancak EM hem kirleri temizler
hem de vücut için zararlı değildir.
Evet pislikler hemen yok oluyor
Temiz bir mutfak en iyisi!
RESİM 1
RESİM 2
RESİM 3
RESİM 4
RESİM 5
RESİM 6
RESİM 7
RESİM 8
RESİM 9
RESİM 10
RESİM 11
RESİM 12
1. Ocağın kenarındaki duvarlar genelde yağdan yapışkan hale gelmiştir. 500 X oranında
sulandırılmış EM sıvısı püskürtün. Fayansların birleşme noktaları kolayca
temizlenebilir.
2. Ocak çok pistir. Ham sıvıyı püskürtün. Birkaç dakika bekleyin ve silin.
3. Mikrodalga fırının içi. 500 X oranında sulandırılmış EM sıvısı püskürtün.
4. Bıçak. Bıçağı kullandıktan sonra 500 X oranında sulandırılmış EM sıvısı püskürtün.
Bayan Machiko Abe 20 yıldır kullandığı bıçağına EM‟yi uyguladı. Sonraki sabah
bıçağın keskinliğinin arttığını gördüğünde şaşırmıştı. Kocasına bıçağı bileyip
bilemediğini sordu. Kocasının cevabı „hayır‟dı.
5. Kesme tahtası. Ağaçtan yapılmış ve plastik kesme tahtalarında kir ve küfler
bulunmaktaydı. Tahtaya 500 X oranında sulandırılmış solüsyon sıkıldıktan sonra kirler
ortadan kayboldu.
6. Havalandırma. Sıkça temizlenmedikçe havalandırmayı temizlemek oldukça zordur.
Havalandırmanın pervanesi çalışıyorken 500 X oranında sulandırılmış solüsyon
püskürtün.
7. Buzdolabı. Buzdolabının içi sebze, et, balık ve içinde ne varsa onların kokusuyla
çürüyecek hale gelmiştir. Sıkça 500 X oranında sulandırılmış solüsyonu püskürtün.
8. Lavabo deliği. Burada kir ve sümüksü madde birikim oranı oldukça yüksektir. 500 X
oranında sulandırılmış EM sıvısı püskürtün
9. Kirler ve yapışkan maddeler tamamen ortadan kaybolmuştur ve tıkanıklık artık bir
sorun değildir.
10. Mutfak ağ konteynırı. 500 X oranında sulandırılmış EM sıvısı püskürtün. Kir ve çöp
kokusu kolayca çıkar.
11. Tencere tavalar. Kullanmadan önce 500 X oranında sulandırılmış EM sıvısı püskürtün.
Yanıklar ve paslar kolayca çıkacaktır.
12. İçinde pirincin yıkandığı su. Bir kapak sulandırılmamış ham sıvı ekleyin. Tabakları bu
solüsyonun içine batırarak kirleri çıkartın.
Su 24 saat içinde yüksek kalitede EM aktif edilmiş solüsyon haline dönüşmektedir ve
böylece lavabo deliği ve borulardaki pis kokuyu gidermek için kullanılabilir.
Dünya Nasıl Temizlenecek?
RESİM
RESİM 1
RESİM 2
RESİM 3
RESİM 4
RESİM 5
RESİM 6
RESİM 7
RESİM 8
RESİM 9
RESİM 10
RESİM 11
RESİM 12
RESİM 13
RESİM 14
Odalar ve koridor
Ev toz ve ev hayvanı ve sigara kokusu ile doludur. Dışarı çıkmadan önce eve 1000 X oranında
sulandırılmış solüsyon püskürtün. Bu tozları etkisiz hale getirecek ve havayı temizleyecektir.
1. Lamba örtüsü. Burası sıklıkla temizlenen bir yer değildir. 1000 X oranında
sulandırılmış solüsyon püskürtün.Sigaralardan çıkan nikotin ve yüzeye yapışmış tozlar
temizlenecektir.
2. Halı. Halılarda kene gibi böcekler üreyebilir. Bayan Machiko tebessüm ederek 1000 X
oranında sulandırılmış solüsyonu halı ıslak hale gelene kadar halıya püskürttüğünü
anlatıyor. Solüsyon kuruduğunda halının yumuşak hale geldiğini belirtiyor.
3. Perde. Burası gerçekten de toz ve nikotin yatağıdır. 1000 X oranında sulandırılmış
solüsyon püskürtün.
4. Koridor. Bayan Eiko Yasunaga şaşırmıştı ve EM‟yi bir kere püskürttükten sonra
parlatmaya gerek olmadığını söylüyordu çünkü bu işlemden hemen sonra koridor
parlamaya başlamıştı.
5. Ayak ısıtıcı. 1000 X oranında sulandırılmış solüsyon püskürterek kötü kokular ortadan
kaldırılabilir.
6. Shoji ve Fusuma kayan kapılar. Bayan Tomiko Maruoka püskürtürken biraz endişeli
olduğunu ancak kahverengileşmenin bir kısmını kaybolduğunu ve kağıdı
yenilemesine gerek kalmadığını belirtti.
7. Yatak takımları. Islanana kadar 1000 X oranında sulandırılmış solüsyon püskürtün.
Bay Tokuhisa Ando lekeler konusunda endişeliydi. Ancak, endişesinin tersine, yatak
takımları daha da yumuşadı ve kumaşın kalitesi eski haline geldi. Sonuçlar öyle
belirgindi ki çarşafları ileride yıkamaya bile gerek kalmamıştı.
8. Nemlendirici. Birkaç damla sulandırılmış EM solüsyonu suya eklenir. EM buhar
yoluyla havaya karışır ve böylelikle kokuyu ortadan kaldırır.
9. Deri. Bayan Tomoko Abe dolabında uzun süredir sakladığı deri ceketinin üzerindeki
küfleri sildiğini söyledi. Ve sonuca çok şaşırmıştı, küf ve beraberindeki pis koku
tamamen kaybolmuştu.
10. Ütü. Gömleği ütülemeden önce 1000 X oranında sulandırılmış solüsyon püskürtün.
Sonuç çok hoş olacaktır.
11. Cam kapı. Cam kapının üzerine 1000 X oranında sulandırılmış solüsyon püskürtün.
Kirler kolaylıkla temizlenecek ve ileride toz yapışma ihtimali azalacaktır.
12. Klima. Klima çalışıyorken sulandırılmış solüsyon püskürtün. Koku kaybolacaktır.
13. Elektrikli tıraş makinesi. Bay Yoji Koiıke temizlemek amacıyla tıraş makinesine 1000
X oranında sulandırılmış solüsyon püskürttüğünü belirtiyor. Bu sadece kokuyu
ortadan kaldırmakla kalmadı aynı zamanda tıraş etme kalitesini de artırdı.
14. Gardırop. Bay Tokhisa Ando gardırobunun yosun tutmaya başladığını belirtti ve bu
yüzden dikkatli bir şekilde EM püskürttüğünü söyledi. Bu ileride oluşabilecek
küflenmeyi önlediği gibi gardıroptaki giysileri temiz havada önceden kurutmaya gerek
kalmadığını ve rahatlıkla giyebilmenin mümkün olduğunu belirtti.
Dünya Nasıl Temizlenecek?
Banyo, çamaĢır yıkama makinesi ve tuvalet deliği
RESİM
- Aa, burası parlıyor.
- Hiç kötü koku yok
RESİM 1
RESİM 2
RESİM 3
RESİM 4
RESİM 5
RESİM 6
RESİM 7
RESİM 8
RESİM 9
RESİM 10
Banyo ve tuvalet tüm aile üyelerinin rahat bir şekilde kullanmak istedikleri yerlerdir. EM her
tür pis kokuyu gidereceği gibi küfleri de ortadan kaldırır ve yüzeylerin daha parlak olmasını
sağlar.
1. Bir kapak dolusu sulandırılmamış EM solüsyonu artık suya eklenir. Bir sonraki gün su
banyonun ve diğer odaların temizliği için kullanılır. Küvet kapağındaki ve banyo
duvarlarındaki kir ve pislikler kolayca çıkacaktır.
2. Duş deliği (dren) hep saç ve kıllarla tıkanır. Kokuyu azaltmak için buraya 500 X
oranında sulandırılmış solüsyon püskürtün.
3. Banyo kapısına 500 X oranında sulandırılmış solüsyon püskürtün. Tüm gücünüzle
silmenize gerek yoktur. Kıllar ve saçlar kolayca çıkacaktır.
4. Kova. Ağır kirlenme için 500 X oranında sulandırılmış solüsyon püskürtün.
5. Basamak. 500 X oranında sulandırılmış solüsyon püskürtün. Kirler kolayca çıkacaktır.
6. Çamaşır makinesi. Deterjanla beraber bir kapak dolusu sulandırılmamış EM solüsyonu
ekleyin. Yıkamanın etkileri artacak ve makinenizde artık kir kalmayacaktır.
7. Çamaşır kurutma alanı. İpe kurutmak için çamaşırları astığınızda 1000 X oranında
sulandırılmış solüsyon püskürtün.
8. Kurutucu. Kurutucunun içine 1000 X oranında sulandırılmış solüsyon püskürtün.
Pamuk toplanması daha az olacaktır.
9. Tuvalet. Tuvaletteki klozetin içine iki damla EM damlatın. Günde bir kez bit kapak
dolusu sulandırılmamış ham EM solüsyonunu su tankına (sifon) dökün. Bu daha az
kirin oluşmasına ve pis kokuların giderilmesine neden olacaktır.
10. Pis kokudan kurtulmak için banyoya 1000 X oranında sulandırılmış solüsyon
püskürtün.
RESİM
- İyi durumda
- Çok güzel, değil mi Pochy?
RESİM 1
RESİM 2
RESİM 3
RESİM 4
RESİM 5
RESİM 6
RESİM 7
RESİM 8
RESİM 9
Balkon, Ev hayvanları, Arabalar ve Ofisler
Ön kapılar ve balkonlar arkadaşlarımızı ve misafirlerimizi karşıladığımız önemli yerlerdir.
Her zaman temiz tutulmaları gerekir, öyle değil mi? İlginçtir ki bazı kişiler EM‟yi ofisleri, ev
hayvanları ve arabaları için kullanmaktalar. Ne gibi sonuçlarla karşılaşacağınızı tahmin
edebiliyor musunuz?
1. Kötü kokudan kurtulmak için fuayeye 500 X oranında sulandırılmış solüsyon
püskürtün.
2. Saksılar. Daha iyi gelişme sağlamak için saksılara 500 X oranında sulandırılmış
solüsyon püskürtün.
3. Ayakkabılık. Pis kokudan kurtulmak ve ayakkabıların parlamasını sağlamak için
ayakkabılığa 500 X oranında sulandırılmış solüsyon püskürtün.
4. Ev hayvanları. 500 X oranında sulandırılmış solüsyon püskürtün. Bayan Machiko Abe
ev hayvanlarında yaygın olarak rastlanan kokuyu azalttığını ve böylece açık bir
şekilde hayvanları banyo yaptırmaya duyulan ihtiyacı azalttığını belirtmiştir.
Tüylerinin kalitesi de artmaktadır. İçme suyuna birkaç santimetre küp Em eklemek
dışkılarının kötü kokusunu azaltmaktadır. Ayrıca en iyi sonucu almak için kennelson
kulübelerine de 500 X oranında sulandırılmış solüsyon püskürtmektedir.
5. Zeminin altındaki boşluk. Bayan Eiko Yasunaga sürekli olarak kullanılan termit böcek
ilacına bağlı olarak ortaya çıkan migrenden şikayet etmiştir. Ancak, zeminin atlındaki
hava girişine koyulacak 500 X oranında sulandırılmış solüsyon püskürtülmüş birkaç
EM seramiği kokuyu yok etmek için yeterli olmaktadır.
6. Girişin dışı. 1000 X oranında sulandırılmış solüsyon püskürtün
7. Araba. Ön kapağı açın ve 500 X oranında sulandırılmış solüsyon püskürtün. Yağ ve
gres çıkacak ve arabanın çalışma durumu iyileşecektir. Arabanın içine 500 X oranında
sulandırılmış solüsyon püskürtün, böylece sigara dumanının kokusu geçecektir.
8. Ofis. Ruhsatlı bir vergi muhasebe ofisi işleten Bay Tameo Okawa iş arasında 500 X
oranında sulandırılmış solüsyon püskürttü ve şunu hatırlattı, kağıda doğrudan bu
solüsyonu püskürtmek iyi olmuyor ve kağıdın kalitesini bozuyordu. Daha temiz bir
ofis, çalışanlar arasında daha iyi ilişkilere yol açmaktadır.
9. “Tsukushi grubu” her ay bir çalışma toplantısı düzenlemektedir. Karşılıklı
deneyimlerini paylaşarak EM kullanımının olumlu ve olumsuz yönlerini
tartışmaktalar.
“Tsukushi EM arındırma grubu” EM’yi günlük yaĢamın her alanında
kullanmakta ve EM faaliyetlerini desteklemekten zevk duymaktadır.

Benzer belgeler

tıklayınız. - Zeytinburnu Belediyesi

tıklayınız. - Zeytinburnu Belediyesi Yenidoğan – Gökalp Bilgi Evi Yenidoğan Mah. 46. Sokak No: 77

Detaylı