Yard. Doç. Dr. Ayşen Şatıroğlu - Edebiyat Fakültesi

Transkript

Yard. Doç. Dr. Ayşen Şatıroğlu - Edebiyat Fakültesi
Yard. Doç. Dr. Ayşen Şatıroğlu
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü
Sosyometri Anabilim Dalı
Ordu Caddesi 34459 Beyazıt İstanbul Türkiye
Tel: +90 212 440 0000 / 16000  e-posta: [email protected]
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans
İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü (1989)
Yüksek Lisans Mimar Sinan G. S. Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
Tez Konusu: Kentleşme Sürecinin Sosyal Sonuçlarından Biri Olarak Boşanma
[1991]
Doktora
İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
Tez Konusu: İktisadî Düşünce Tarihinde İşsizlik [1997]
BİLİMSEL YAYINLAR
Kitaplar
Kapalıçarşı: Esnaf-Çarşı, İstanbul Ticaret Odası Yayını, İstanbul, 2011. (Doç. Dr. Oya Okan ile
birlikte)
Kitap bölümleri


“Ziya Göklap’in Aile Konusundaki Görüşleri”, Ziya Gökalp, (Ed: Korkut Tuna, İsmail Coşkun),
Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2011.
“Bayramtepe Ön Araştırmasına Göre 10-14 Yaş Grubu Çocukların Kentsel Mekanları Algılayış
Biçimleri”, 21. yy Karşısında Kent ve İnsan, Bağlam Yayınları, İstanbul, 2001 (Doç. Dr. Hayati
Tüfekçioğlu ile ortak çalışma)
Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler




San Francisco Konferansı Sonrası Dünyada Türkiye’nin Yer Arayışı”, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi,
Sosyoloji Dergisi, 3. Dizi-12. Sayı, 2006, İstanbul, 2007.
“Çocukların Anlatımıyla Bayramtepe”, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Dergisi, 3. Dizi-9.Sayı,
İstanbul, 2004.
“İstanbul’da ‘Enformel’ Yerleşim Bölgelerine Bir Örnek: Bayramtepe”, İ.Ü. Edebiyat
Fakültesi, Sosyoloji Dergisi, 3. Dizi-8.Sayı, İstanbul, 2004.
“Kent Merkezinde yoksullaşan Bir Bölge_Tomtom Mahallesi”, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi,
Sosyoloji Dergisi, 3. Dizi-7.Sayı, İstanbul, 2004.

Marco Polo’nun Gezileri” Bir Ütopya Olarak Okunabilir mi?, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji
Dergisi, 3. Dizi-6.Sayı, İstanbul, 2003.
Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Türkiye’de Kent Araştırmalarının Değişimi”, Sosyoloji Dergisi, 3. Dizi, 22. Sayı, (Korkut
Tuna’ya Armağan), 2010.
Makaleler









“Çarşı: Şehrin Toplumsal Merkezi”, Hece Aylık Edebiyat Dergisi, s: 150-151-152, Hece
Yayıncılık, Ankara, 2009. (Doç. Dr. Oya Okan ile birlikte)
“Neslişah Mahallesi Toplumsal Yapı Araştırması”, Bir Çingene Yolculuğu, Fatih Belediye
Başkanlığı, İstanbul. (tarihsiz) (Prof.Dr. Korkut Tuna ve Dr. Mustafa Çağlayandereli ile
birlikte)
“Batı’da Nüfus Kuramları, Fazla Nüfus ve İşsizlik”, Sosyoloji Yıllığı 15, İstanbul, 2006.
“Edebiyat Sosyolojisi”, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Dergisi, 3. Dizi-11. Sayı, Istanbul,
2006. (Kitabiyat)
“Marco Polo Seyahatnamesinde Rahip Jean Efsanesi ya da Asya’da Hıristiyan Ülke Arayışı”,
Tarihte Doğu Batı Çatışması, Sosyoloji Yıllığı 12. Kitap, Yayına Hazırlayanlar: Ertan Eğribel,
Ufuk Özcan, Kızılelma Yayıncılık, İstanbul, 2005.
“Yoksulluk Sempozyumu”, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Dergisi, 3. Dizi-7.Sayı, İstanbul,
2004. (Kitabiyat-Tanıtım)
Nöbetleşe Yoksulluk: Sultanbeyli, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Dergisi, 3. Dizi-6.Sayı,
İstanbul, 2003. (Kitabiyat)
“Marco Polo’nun Doğu ile İlgili Gözlemleri”, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Dergisi,, 3. Dizi5.Sayı, İstanbul, 2000.
“J. L. Moreno ve Sosyometri Üzerine”, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Dergisi, 3. Dizi-5.Sayı,
İstanbul, 2000.
PROJELER
Kapalıçarşı projesi. İstanbul Ticaret Odası tarafından yayınlanmıştır: Kapalıçarşı: Esnaf-Çarşı,
İstanbul Ticaret Odası Yayını, İstanbul, 2011.
YÖNETİLEN TEZLER
Yüksek Lisans Tezleri


Murat Şentürk, Yoksulların Yaşam Stratejileri: Küçükmustafa Paşa ve Balat Örnekleri,
İstanbul, 2008.
Ali Koc, Sosyoloji Literatüründe ve Sinemada Gecekondudan Varoşa Değişen Söylem
Biçimleri, İstanbul, 2012.
İDARİ GÖREVLER
2011-2012 Müfredat Bölüm Sorumlusu
2011-2012 Bölüm Başkanı Yardımcısı
2010-2012 Eyybis Birim Sorumlusu
2009-2011 Afete Karşı Önlem Komisyonu Üyesi
2007-2010 İ.Ü. Rehberlik Danışmanlık ve Sosyal Destek Birimi üyesi.
2006-2012 İ.Ü. ADEK Birim Temsilcisi ve Birim Komisyonu Üyesi.
2006- 2011, Sosyoloji Öğrencileri Topluluğu, Akademik Danışmanı
2005, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Telif Hakları ve Sinema Müdürlüğü, “Değerlendirme ve
Sınıflandırma Alt Kurulu Üyeliği”
2001-2002, Bölüm Başkanı Yardımcısı
DERSLER
Dersin Kodu
Dersin Adı
Yarıyılı
AŞSOSSO2
Sosyolojide İhtisas Semineri I
VII
SOSSO166
Edebiyat Sosyolojisi
VII
SOSSO268
Küçük Gruplar Sosyolojisi
II
SOSSO104
Aile Sosyolojisi
IV
SOSSO103
Saha Araştırma Teknikleri
IV
SOSSO235AŞ
Sosyolojide İhtisas Semineri II
VIII
SSAO2009
Küçük Gruplar Sosyolojisi-AUZEF
II