GİRİŞ Mikrotek A.Ş. kendi üretimi olan DC motor sürücü panoları ile

Yorumlar

Transkript

GİRİŞ Mikrotek A.Ş. kendi üretimi olan DC motor sürücü panoları ile
Mikrotek Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2827 sokak No:28/3 1.Sanayi Sitesi 35110 İ Z M İR TÜRKİYE
Tel:90-232-458 92 73
Fax:90-232-433 74 78 E-mail:[email protected] Internet:www.mikrotek.com
GİRİŞ
Mikrotek A.Ş. kendi üretimi olan DC motor sürücü panoları ile
haddehane sektöründe PLC ve bilgisayar destekli otomasyon
çözümleri üretmektedir.
Aşağıdaki dökümanlarda tipik bir haddehane otomasyonu projesi
ile ilgili bilgiler derlenmiştir.
Mikrotek Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2827 sokak No:28/3 1.Sanayi Sitesi 35110 İ Z M İR TÜRKİYE
Tel:90-232-458 92 73
Fax:90-232-433 74 78 E-mail:[email protected] Internet:www.mikrotek.com
HADDEHANE REFERANSLARIMIZ
SÖZER Demir - Çelik İZMİR
ATAKAŞ ŞAHİN İSKENDERUN
DHT METAL BAKÜ/AZERBAYCAN
ÖZKAN Demir - Çelik İZMİR
SAY Metal EREGE
KARDEMİR İZMİR
TİSAN İZMİR
İMSAN İZMİR
TOSYALI Demir - Çelik İSKENDERUN
NURMET İSKENDERUN
HADDEHANE ÜRETİM HATTININ PLC İLE
OTOMASYONU
Haddehanede üretimin PLC ile kontrol edilerek bir bilgisayar
yardımıyla izlenmesi operatöre çeşitli kolaylıklar sağlamaktadır.
Üretim hızının değiştirilmesine bağlı olarak gerekli hesaplamalar
PLC tarafından yapılmakta ve gerekli ünitelere otomatik olarak
yansıtılmaktadır.
Geçmiş kayıtların incelenmesi, üretimle ve arızalarla
yorumlarınn yapılabilmesine olanak sağlamaktadır.
ilgili
HADDEHANE ÜRETİM HATTININ PLC İLE
OTOMASYONU
LOOP KONTROL OTOMASYONU
Haddeleme işleminde, demirin iki tezgah arasında yığılmasının
önüne geçebilmek için, tezgahlar belirli ölçülerde “çekmeli” olarak
çalışmak zorundadır.
Bu şekilde çalışma özellikle son şekillendirmede istenilen profil
yapısının elde edilmesini güçleştirir. Bunu önlemek için “sarkma
kontrolu-loop control” denilen bir teknik uygulanır. Bu yöntemde
demir iki tezgah arasında gergin değil, sarkarak ilerler. Sarkma
miktarı optik bir algılayıcı ile ölçülerek, bir kontrol birimi (PLC
olabilir) yardımıyla ilgili tezgah motorunun hızı sürekli olarak
denetlenir. Bu yöntemin uygulanması ile :
●
İstenilen profilde ürün almak mümkün olmaktadır
●
Yeni ürün çekmek için gerekli ayar süresi minimuma inmektedir
●
Ayar süresinin azalması tavlama fırınının verimini artırmaktadır.
HADDEHANE ÜRETİM HATTININ PLC İLE
OTOMASYONU
KASKAT OTOMASYONU
Dijital sürücülerin getirdiği avantaj kullanılarak, kaskat modunda
iken bir DC motorun devri değiştirildiğinde, gerisindeki tüm DC
motor devirleri de aynı oranda değiştirilerek aralarındaki
senkronizasyon bozulmamış olur.Böylelikle iki tezgah arasındaki
bolluk yada aşırı gerginlik giderilirken gerideki tezgahlar arası hız
ilişkileri değiştirilmediğinden ayar yapmak çok kolay bir hale gelir.
Ebat değişimlerinde ilk demiri alma süresi düşer ve fire minimuma
iner.
HADDEHANE ÜRETİM HATTININ PLC İLE
OTOMASYONU
UÇAR MAKAS OTOMASYONU
Uçar makasın kesim hassasiyeti , boyların standart olması ve fire
açısından çok önemlidir. Uçar makasın otomasyona dahil edilmesi
ile;
Kesim boyları ile ilgili hesaplamalar kontrol birimi tarafından
otomatik ve hatasız olarak yapılır.
●
İnsan faktörü hesaplamalarda ortadan kalkar, tezgah hızına göre
değişen parametreler sisteme otomatik olarak uygulanır,
boylardaki standart yükselir ve fire en aza iner.
●
PLC İLE MERKEZİ İZLEME VE KONTROL
UÇAR MAKAS
Uçar makas motor devrinin finiş motoruna bağlı olarak otomatik
kontrolu
UÇ KESİM MAKASLARI
Uç kesim makasları, şiling pistonları, kaset ve ızgaranın finiş
motoruna senkron edilmesi
LOOP VE KASKAT DEVİR KONTROLLARI
Finiş grubunda loop veya kaskat kontrol uygulanarak ürün
kalitesini arttırmak ve ebat değişimlerinde ayar süresi ve fireyi
minimuma indirmek
RÖLELİ YOLLAR
Röleli yollar AC sürücüler ile sürülüyor ise AC sürücülere hız
referanslarını Finiş Motoru ile senkron olacak şekilde PLC
tarafından sağlamak
PLC İLE MERKEZİ İZLEME VE KONTROL
KASET- FREN – IZGARA
Kaset fren ve ızgaranın hareketleri önceden belirlenen düzende
PLC tarafından sağlamak, sistemin çalışması ile ilgili zamanlamaları
Operatör panelinden düzenlemek
KÜTÜK SAYICI
Finiş
tezgahından
geçen
demirin
buradaki
kalış
süresi
değerlendirilerek, üretim aşamasını tamamlamış olan kütük
sayısını otomatik olarak kaydetmek.(Ayrıca Fırın çıkışından
alınabilecek olan sıcak kütük bilgisi ile de Fırından ve üretimden
çıkan kütük sayılarını karşılaştırarak kütük firesi kayda alınabilir.)
SCADA BİLGİSAYARI İLE ANİMASYON – İZLEME
Scada Bilgisayar monitöründe animasyon olarak haddehaneyi
izlemek ve demirini ilerlemesi,motor devirleri,motor akımları vb.
Parametreleri görmek mümkündür.
VARDİYA KAYITLARI ve RAPOR
Vardiya bazında kayıt ve raporlama yapma özelliği vardır.
PARAMETRE DEĞİŞTİRME
Proses ile ilgili gerekli parametrelerin değişimi yapılabilir.
DC SÜRÜCÜ DEĞİŞKENLERİNİN GRAFİK OLARAK SAKLANMASI
Dijital sürücülerden haberleşme yoluyla alınan bilgilerin ( motor
akımı,devri,armatür gerilimi v.b.) grafik olarak bilgisayarda
saklanması ve izlenmesi sağlanır.
SCADA BİLGİSAYARI İLE ANİMASYON – İZLEME
ALARM – UYARI
Oluşan arızaların bilgisayar ekranından görüntülenmesi sağlanır.
MANUEL KONTROL
Gerçekleyici elemanların noktalarının bilgisayar ekranından kontrol
edilmesi sağlanır.
E-POSTA İLE RAPOR
İlgili kişilere e-posta ile rapor gönderilir.
INTERNET İLE İZLEME
Yetkili kişilerin internetten üretimi izlemesi sağlanır.
YEREL AĞDAN İZLEME
İşletme içindeki bilgisayarlardan
sağlanır.
üretim
bilgilerinin
izlenmesi
SCADA BİLGİSAYARI İLE ANİMASYON – İZLEME
Haddehane otomasyonu genel olarak aşağıdaki alt başlıklarda
değerlendirilebilir:
1- Üretim hattındaki dijital kontrollu DC motor sürücülerinin seri
bir iletişim ağı ile bir merkezden kontrol edilmesi (Motor sayısı
haddehaneye göre değişim göstermektedir),
2- Üretim hattındaki dijital kontrollu AC motor sürücülerinin hızları
PLC ile bir merkezden kontrol edilerek otomatik olarak hız
referansları oluşturulması,
SCADA BİLGİSAYARI İLE ANİMASYON – İZLEME
3- Üretimle ilgili izleme ve kayıt yazılımının geliştirilmesi,
a- OTOMASYON PARAMETRELERİ : Tüm üretim hattı
parametrelerinin
ve
mekanik
ölçülerin
bir
merkezden
programlanması, kontrol birimine aktarılması,
b- VERİTABANI : Vardiya bazında üretim parametrelerinin ve
üretim değerlerinin ölçülerek verimlilik oranlarının hesaplanması ve
kaydedilmesi, kayıtlı verilere erişim için veritabanı yazılımının
geliştirilmesi,
SCADA BİLGİSAYARI İLE ANİMASYON – İZLEME
4-Merkezi kontrol ünitesi, izleme noktaları ve bilgisayarlar arasında
yerel ağ teknolojisinin uyarlanması ( Industrial Ethernet )
5- Web Sunucusu : Merkezi kontrol ünitesi üzerindeki WEB
SUNUCUSU için yazılım geliştirilmesi. Bazı otomasyon bilgilerinin
şifreli erişim ile izlenebilmesi.
Üretim Bilgilerinin İnternet Üzerinden Görüntülenmesi
Üretim Bilgilerinin İnternet Üzerinden Görüntülenmesi
SCADA Bilgisayarı Ekran Görüntüleri
Mikrotek Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2827 sokak No:28/3 1.Sanayi Sitesi 35110 İ Z M İR TÜRKİYE
Tel:90-232-458 92 73
Fax:90-232-433 74 78 E-mail:[email protected] Internet:www.mikrotek.com
Konuyla ilgili sorularınız ve bilgi almak için:
0232 458 92 73 – 0232 433 74 78
www.mikrotek.com
Teşekkür ederiz.

Benzer belgeler